توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Seated Exercise Therapy Improves Posture and Balance in Hyperkyphotic Elderly Females, a Randomized Control Trail
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: World Applied Sciences Journal، بيست و چهارم،شماره۳، ۲۰۱۳، سال
تعداد صفحات: ۵
This study aimed to investigate the effect of seatedexercise therapy on the posture and the balance inhyperkyphotic elder women.In this study 23 hyperkyphotic females, aged 60 years and older, were randomly divided, into experimental group(n=12) and control group (n=11). The experimental group exercised 3 sessions per week for12 weeks, 60–90 minutes per session. Before and after exercise program their kyphosis angle was measured by using of flexible ruler. Their balance was measured by using of Berg balance scale. The results showed no significant difference between two groups (experimental and control) in the balance, kyphosis angle, height and forward head at pretest (p 0.05). There was a significant difference between kyphosis angles from pre (49.33±4.61) to post test (41.33±4.24) in experimental group (p 0.05). Moreover, the results showed that the seated exercise therapy causes significant changes on the height, the forward headand the balance of the elder people (p 0.05). However, there was no differencebetween thepretest and the post test in thecontrol group in any variables.The results of this study confirm the role of seated exercise therapy in reducing the angle of kyphosis and improving balance in older adults.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه