توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Wh–extraction from Claim–Type Constructions in Persian Speaking L2 Learners of English Interlanguage
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۱۰، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲Thinking–for–Speaking Effects in English (L1=Persian) Interlanguage
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پاييز و زمستان - شماره ۱۳ و ۱۴، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۳Teaching Vocabulary to Iranian Students of English As a Foreign Language
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۴Access to X–bar Theory: A Study of (L1=Persian) English Interlanguage
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۷، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۵Learning of relative clauses by L3 learners of English
اطلاعات انتشار: ۲۰۱۴, Volume۴ - Number۷، سال
تعداد صفحات: ۲۸
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="direction: rtl; unicode–bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif"><span lang="AR–SA">در حیطه ی فراگیری زبان سوم<\span><span lang="AR–SA">٬<\span><span lang="AR–SA"> نتایج متناقض تحقیقات نشان می دهد که در میان محققان در مورد مزایا و یا معایب دو زبانگی در فراگیری زبان سوم اجماعی وجود ندارد. بنابراین دغدغه ی اصلی مطالعه حاضر بررسی تفاوت های احتمالی بین دوزبانه ها و تک زبانه ها در خصوص دانش دستور می باشد. این تحقیق تلاشی بود برای بررسی اینکه آیا زبان آموزان تک زبانه فارسی و دوزبانه فارسی– آذری در یادگیری بند نسبی زبان انگلیسی تفاوت معنی داری دارند. برای انجام این مطالعه، در مجموع دویست دانش آموز دختر در حال تحصیل در کلاس دوم دبیرستان به طور تصادفی از دو ناحیه ی آموزش و پرورش شهرهای تبریز و شیراز در ایران انتخاب شدند. تمامی شرکت کننده ها از نظر سطح زبان انگلیسی، جنسیت، و سن همگن بودند. یک آزمون استاندارد تعیین سطح زبان انگلیسی، یک پرسشنامه و دو تکلیف ساختار نحوی در هر دو گروه اجرا شد. تجزیه و تحلیل <\span><span lang="FA">داده ها <\span><span lang="AR–SA">نشان داد که تفاوت معنی داری بین زبان آموزان در ارتباط با بند نسبی انگلیسی وجود دارد. در نهایت، کاربردهای این پژوهش برای کسانیکه در امر یادگیری و آموزش زبان انگلیسی فعالیت دارند مورد بحث قرار گرفت<\span><span dir="ltr"><\span><span dir="ltr"><\span><span dir="ltr"><span dir="ltr"><\span><span dir="ltr"><\span>.<\span><\font><span lang="AR–SA" style="font–family: 'B Zar';"><o:p \><\span><\p>
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه