توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر دانه ی شنبلیله و بذر کتان برگُرگرفتگی حاصل از یایسگی
اطلاعات انتشار: طب مكمل، سال
تعداد صفحات: ۷
چکیده زمینه و هدف: گُرگرفتگی، شایع‌ترین مشکل زنان یایسه است. یکی از درمان‌های جایگزینی مطرح، فیتواستروژن‌ها هستند، بنابراین محققین برآن شدند که پژوهش حاضر را با هدف بررسی تاثیر دانه ی شنبلیله و بذر کتان بر شدت و دفعات گُر گرفتگی انجام دهند. مواد و روش ها: طی یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده60 زن یایسه که با شکایت گُر گرفتگی به درمانگاه‌های شهر اراک مراجعه کرده بودند به دو گروه مساوی تقسیم شدند. به گروه اول روزانه 6 گرم دانه ی شنبلیله و به گروه دیگر 25 گرم بذر کتان به مدت 4 هفته ی متوالی داده شد. عدم قاعدگی در 12 ماه اخیر، داشتن فشارخون طبیعی، عدم مصرف داروهای ضداضطراب، ضدافسردگی، هورمون‌های استروژن پروژسترون در 6 ماه اخیر، آنتی کوآگولانت‌ها، داروهای ضدالتهاب غیر استروییدی مثل ایبوپروفن و عدم ابتلا به آسم و آلرژی معیارهای ورود به مطالعه بودند و معیارهای خروج از مطالعه شامل: عدم مصرف صحیح داروهای گیاهی، ایجاد تحریکات پوستی و حساسیت به داروها و تغییر محل زندگی بودند. در آغاز مطالعه، هفته ی چهارم و هفته ی هشتم، شدت و دفعات گُر گرفتگی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج: شدت گُر گرفتگی در هفته ی هشتم در گروه بذر کتان 389\1 (614\1 و 163\1) و در گروه بذر شنبلیله 767\1 (992\1 و 541\1) بود. دفعات گُر گرفتگی در هفته ی هشتم در گروه شنبلیله با میانگین 149\1 (373\ 1 و 926 \0) و تعداد گُر گرفتگی در گروه بذر کتان با میانگین 322\1 (542\1 و 102\1) به دست آمد. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که بذر شنبلیله و بذر کتان تعداد و شدت گُر گرفتگی زنان یایسه ی مورد مطالعه را کاهش داده است اما برای استفاده از مکمل‌های گیاهی به پژوهش‌های با تعداد نمونه بیش تر و در سایر مناطق نیاز است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه