توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱A Pumping Lemma for Lattice–Valued Tree Automata
نویسنده(ها): ، ،
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
In this paper, we consider complete residuated lattice–valued nite tree automata (L–valued nite tree automata). In this note, after recalling some preliminaries related to complete residuated lattice and L–valued tree automata we de ne L–valued (regular) tree language and some unary L–valued predicates. Further, a pumping lemma for L–valued tree automata is obtained. Our pumping lemma extends the pumping lemma obtained for L–valued automata<\div>

۲On properties of lattice valued tree automata
نویسنده(ها): ، ،
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
This work deals with complete residuated lattice–valued nite tree automata (called L–valued tree automata). We investigate the L –valued subautomaton of a tree automaton and also the n–tuple operator consist of n successor is considered and some properties of them are indicated. Also, L bifuzzy topological characterization of L –valued tree automata is considered. Finally, we discuss the homomorphisms between two L –valued tree automata and some theorems are proved<\div>

۳FUZZY SUBAUTOMATA IN GENERAL FUZZY AUTOMATA
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
In this paper, we define the notions of ( homogeneous, separated) invertible general fuzzy subautomata of an invertible general fuzzy automaton. Also some another concepts are presented. Then we obtain some relationships between these notions. Finally, we give a closure operator and construct a topology on the set of states of an invertible general fuzzy automaton<\div>

۴Fuzzy Topology and Bifuzzy Topology on General Fuzzy Automata
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند، سال
تعداد صفحات: ۵
In this paper, an association is begun between (Chang–type) fuzzy topology and bifuzzy topology on the one hand and max–min general fuzzyautomata on the other. For this purpose, we firstdefine two fuzzy closure operators which induce two Chang–type fuzzy topologies on the set of domainof fuzzy start states of a max– min general fuzzy automaton and a subset of the set of input symbols of a max– min general fuzzy automaton, respectively. Thenwe define two fuzzy interior operators which induce two Chang–type fuzzy topologies on a subset of the set of states of a max– min general fuzzy automaton and a subset of the set of input symbols of a max– min general fuzzy automaton, respectively. Finally, weconstruct a bifuzzy topology on the set of fuzzy startstates of a max– min general fuzzy automaton and a bifuzzy topology on a subset of the set words on theset of input symbols of a max– min general fuzzy automaton.<\div>
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه