توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Application of Composite Theories for Modeling Tensile Modulus of PP\Nanoclay\CaCO3 Hybrid Nanocomposite
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی کامپوزیت، سال
تعداد صفحات: ۶
PP\nanoclay\CaCO3 ternary nanocomposite was prepared using melt compounding in a labscale co–rotating twin screw extruder. The tensile modulus of prepared samples was measured experimentally. The composite theories including: Rule of mixtures, Inverse rule of mixtures,Modified rule of mixtures (MROM), Paul, Counto, Guth and Halpin–Tsai were applied to analyze the tensile modulus of the PP\nanoclay\CaCO3 hybrid ternary nanocomposite. The empirically measured data were compared with the theoretical tensile modulus in order to determine the best models and subsequently develop and optimize methods to predict the mechanical behavior of nanocomposites. Rule of mixtures model provided the upper values of the tensile modulus while the MROM under–predicted most data. Also, at low aspect ratio of nanoclay layers, Halpin–Tsai model was able to predict fairly well the tensile modulus<\div>

۲PP\Nanoclay\CaCO3 Ternary Nanocomposite: A Review
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی کامپوزیت، سال
تعداد صفحات: ۶
The development of nano–science in polymeric composites has led to much investigation into different characteristics of nanocomposites containing the polymer matrix and the appropriate nanofiller. Nanoclay and CaCO3 nanoparticles are two commonly used nanofillers in polymeric nanocomposites. There is a great deal of work reported in the literature on the study of binary nanocomposites with only one nanofiller. Recently, however, simultaneous presence of nanoclay and CaCO3 nanoparticles has been shown to improve the overall performances of polymer matrix leading to a great deal of interests being generated by both industry and academia. In this article, a review to PP\nanoclay\CaCO3 ternary nanocomposite is presented in which mechanical, morphological and thermal properties of this ternary nanocomposite studied. In addition, the non–studied aspects of the PP\nanoclay\CaCO3 ternary nanocomposite are discussed and suggestions have been made for further research into the subject<\div>

۳Recent Desalinations of Brine: A Review
نویسنده(ها): ، ،
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تصفیه فاضلاب و بازیافت آب، فناوری ها و یافته های نو، سال
تعداد صفحات: ۷
Although around 2\3 of Earth surface is covered with water, its shortage remains a great threat in almost every sector of human society. Incorrect consumption patterns, increasing world population and consequently water consumption and pollution depletes the scarce source of existing drinking water at a dangerous rate especially in developing countries such as Iran. Therefore, there is an ever–increasing demand to use alternative sources of water at rivers and seas. Recently, there has been a considerable progress in this area. In this article, a review is made on a variety of desalination methods available in the industry including: Vapor Compression Distillation (VCD), Solar Evaporation (SE), Freeze Desalination (FD), Multistage Flash Distillation (MSF), Multiple Effect Distillation (MED), Reverse Osmosis (RO), Electro–Dialysis (ED), and application of Carbon Nanotube Membranes (CNM). Considering the climatic properties, cost analysis and efficiency of these methods, ED and RO were found to be most appropriate methods for middle–eastern countries such as Iran.<\div>

۴Evaluation of Equations of State to Predict Interfacial Tension in the Binary Systems
نویسنده(ها): ، ،
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۷
The interfacial tension is an important parameter in many chemical and petroleum engineering calculations such as enhanced oil recovery. This paper compares three different equations of state namely Peng–Robinson (PR), Predictive Soave–Redlich–Kwong (PSRK) and Statistical Associating Fluid Theory (SAFT) to correlate the interfacial tension in different binary systems for variety ranges of pressureand temperature. The PR, PSRK and SAFT equations of state (EOSs) were used to correlate interfacial tension of binary systems. Also the average absolute relative deviation (AARD) was minimized to obtain optimum values of binary interaction parameters of SAFT and PR EOSs for each binary system.It has been observed thatSAFT and PRequations of state were found to give the least average absulte ralative deviation with respect to original experimental data<\div>

۵Sustainable development in mining and minerals industry
نویسنده(ها): ، ،
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۳
Mining can be viewed as an important activity for the growth and development of society by providing raw materials needed to produce everyday items. Recently, there has been a gradual convergence toward the view that mineral resource wealth can, and should, serve as an engine of growth and of poverty reduction. If managed properly, the wealth derived from mining could provide substantial financial nourishment, thus raising the living standards of poverty–stricken populations and ―kick–starting‖ a number of manufacturing and service sector industries in countries that are struggling to develop. This paper explains that operators can improve the sustainability of their mine sites by ensuring that leading practices are implemented in five areas. In addition to the widely–accepted dimensions of Environment, Economic and Community, Safety and Resource Efficiency are addressed. Moreover, some guidelines for mining companies seeking to operate more sustainably are presented.<\div>

۶effect of fe–BTC incorporation in pebax matrix on membrane perormances in pur gas separation
نویسنده(ها): ، ، ،
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی، سال
تعداد صفحات: ۵
Mixed–matrix membranes, comprising inorganic particles e.g. zeolites, carbon molecular sieves (CMS), metal peroxides (MOs), carbon nanotubes (CNTs) and metal organic frameworks (MOFs),dispersed in a continuous polymeric matrix provide an interesting approach for improving the gas separation properties of polymeric membranes. Recent developments showed some promising features of MOFs as gas storage media and adsorbent for gas separation. Poly(amide–b–ethylene oxide) (Pebax® 1657) as backbone and a mesoporous MOF, Iron benzene–1, 3, 5–tricarboxylate (Fe–BTC), as filler were used to fabricate flat mixed matrix membranes. These membranes were synthesized by solution–casting and evaporation method. Effect of different filler contents up to 20% on membrane performances in gas separation was investigated. Scanning Electron Microscopy (SEM) analysis showed acceptable connections between the two phases and uniformly distribution of particles. The resulted MMM showed higher performance compared to the neat polymeric membranes in CO2\CH4 pure gas separation. The favorable performance of MOF containing membranes can be attributed to the strong increase of the sorption capacity and chain rigidity by the Fe(BTC) particles incorporation.<\div>

۷investigation of pebax \ZIF–8mixed matrix membrane preparation method on final morphology
نویسنده(ها): ، ، ،
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی، سال
تعداد صفحات: ۴
The combination of metal organic frameworks (MOFs) and polymers in the form of mixed matrix membranes (MMMs) has become an increasingly important field of research over the last few years. Metal Organic Frameworks (MOFs) are new class of crystalline porous materials which are formed from metal containing nodes and organic bridges.ZIF–8, which is a subclass of MOFs, exhibits the sodalite topology, is composed of zinc (II) ion clusters linked by imidazolate ligands. Dense membrane was prepared by solvent evaporation method with Pebax® as base polymer and zeolitic imidazolate framework–8 (ZIF–8) as porous filler material with 20 w\w%. MMM has been developed by tuning the membrane preparation process in this work. Using ultrasonic bath before membrane casting resulted in a homogeneous distribution of the ZIF–8 nanocrystal in Pebax® matrix, as confirmed by Scanning electron microscopy (SEM). Before using ultrasonic bath the prepared membrane has a grape–like morphology. With this method agglomeration of nanoparticles omitted<\div>
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه