توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱2–Xylylene bis (triethylammonium) peroxodisulfate: A Selective and Recyclable Reagent for Oxidation of Alcohols and Hydroquinones in Water
نویسنده(ها): ، ، ،
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۸
This article describes the oxidation of alcohols and hydroquinones in acetonitrile using 2–Xylylene bis (triethylammonium) peroxodisulfate which has been prepared by mixing aqueous solution of 2–Xylylene bis (triethylammonium) bromide with an aqueous solution of potassium peroxodisulfate at room temperature.<\div>

۲A Mild and Efficient Method for Oxidative Cleaving of Thioacetal by Nicotinic Acid hydrobromide Perbromide
نویسنده(ها): ، ، ،
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۴
Deprotection of thioacetals to their parent carbonyl compounds in high to excellent yields has been carried out using nicotinic acid hydrobromide perbromide (NHBPB) under mild condition.<\div>

۳N–methyl–N–benzyl piperedinium borhydride as a New Chemoselective System for Reduction of Carbonyl Compounds
نویسنده(ها): ، ، ،
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۵
N–methyl–N–benzyl piperedinium borhydride was used as an efficient and chemoselective reductant for organic substrates. chemoselectivity in reduction of aldehydes and ketones in the presence of other carbonyl compounds was observed<\div>

۴Selective Oxidation of Thiols to Disulfides by Some Zwitterammonium Bromide Perbromide
نویسنده(ها): ، ، ،
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۶
A very simple and mild reaction is described for the efficient coupling of thiols at room temperature by N,N’–dibenzyl–N,N,N’,N’– tetramethylenediamonium bromide perbromide (DBTMEDABP), N,N’– dibenzyl–1,4– diazabicyclo[2,2,2] octane bromide perbromide (DBDABCOBP), o–xylylen bis(triethylamonium bromide perbromide) (XTEABP) under solvent free and solvent condition.<\div>
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه