توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Comparison between the measured and predicted Settlement of Shallow foundations on granular soils
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی، سال
تعداد صفحات: ۶
برای تعیین نشست پی ها ازروش ها وروابط بسیاری می توان بهره جست که دربیشتر آنها عواملی چون سختی خاک E عرض پی B فشاروارده ازپی برزمین q و گسترش آن درعمق تعیین کننده و موثرند روشهای متعددی برای تعیین نشست به عنوان مهمترین معیار درطراحی شالوده ها درطول چندین دهه گذشته پیشنهاد شده است پیش بینی میزان نشست خاک مستلزم ارزیابی دقیق پارامترهای مکانیکی خاک ازنتایج آزمونهای ازمایشگاهی و صحرایی و انتخاب روش حلت حلیلی مناسب برای مدلسازی رفتارخاک می باشد نمونه گیری ازخاک ها بویژه خاکهای دانه ای بصورت دست نخورده برای ازمون های ازمایشگاهی بسیار مشکل است به منظور اندازه گیری مشخصات مکانیکی خاک ها اغلب ازازمونهای صحرایی درجا مانند نفوذ استاندارد SPT و نفوذمخروط CPT استفاده میگردد محققین متعددی با مطالعه برروی نتایج ازمونهای نفوذااستاندارد و نفوذمخروط روابط همبستگی میان سختی خاک و پارامترهای مقاومتی خاک ارایه نمودند روشهای پیش بینی نشست به دو دسته کلی نیمه تجربی و روشهای مبتنی براجزای محدود تقسیم شده اند روشهای نیمه تجربی برمبنای همبستگی با منابع اطلاعاتی گسترده ای ازازمایشهای صحرایی همانند CPT,SPT نشست شالوده ها را ارایه مینمایند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه