توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثر سطوح مختلف مخمر ساکارومیسس سرویسیه و ملاس برارزش غذایی آتریپلکس لنتی فورمیس سیلو شده
اطلاعات انتشار: مجله پژوهش در نشخوار كنندگان، اول،شماره۳، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۲۰
هدف از این پژوهش بررسی اثرات سطوح مختلف مخمر و ملاس بر روی ترکیبات شیمیایی، ارزش غذایی و گوارش پذیری سیلوی آتریپلکس لنتی فورمیس بود. مخمر در سطوح صفر(شاهد)، 5\2، 5 گرم بر کیلوگرم ماده خشک و ملاس در سه سطح، صفر(شاهد)، 10درصد و 15 درصد به آتریپلکس اضافه شده و سیلو شدند. آزمایش به روش فاکتوریل 3×3 در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. ترکیبات شیمیایی آن ها شامل ماده خشک (DM)، ماده آلی (OM)، خاکسترخام (ASH)، دیواره سلولی (NDF)، ...) تعیین شدند. سپس برای اندازه گیری گوارش پذیری ماده آلی تیمارهای مورد مطالعه از آزمون تولید گاز بر روی 2 راس گوساله نر بومی استفاده گردید. نتایج آزمایش نشان دادند افزودن سطح 5\2 گرم مخمر باعث افزایش ماده خشک، pH و کاهش کربوهیدرات محلول شد .سطح 5 گرم مخمر باعث افزایش ماده خشک، خاکستر، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز و کاهش ماده آلی، چربی، کربوهیدرات محلول و pH شد اما بر مقدار پروتئین خام تاثیر معنی داری (05\0
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه