توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱انتخاب بهینه پیمانکار بااستفاده ازروش تحلیل سلسه مراتبی AHP
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۲۳
از آنجا که بارها مشاهده شده نازلترین قیمت پیشنهادی در مناقصات لزوما اقتصادی راه حل در بلند مدت نیست لذا شناسایی معیارهای انتخاب پیمانکار ویک روش ارزیابی منطقی ، عوامل اصلی در روند انتخاب هر پیمانکار است تا توانایی پیمانکار گزینش شده همزمان هزینه زمان وویژگی های کیفی را تضمین نماید وریسک اتلاف منابع از لحاظ هزینه وزمان به حداقل برسد تجربه نشان می دهد روش واگذاری طرح به پیمانکار براساس حداقل قیمت پیشنهادی مناسب وموفق نبوده واین طرح ها اغلب با هزینه ومدت اجرایی بیش از مبلغ ومدت اولیه پیمان انجام شده اند وگاه از نظر کیفیت نیز مطلوب نبوده ومشکلاتی در بهره برداری داشته اند. همچنین این روش اگرچه پروژه را از هر گونه فشاری محافظت می کند اما به دلیل نوع پارامتر تصمیم گیری موجب بروز مشکلات محتمل می گردد. اما سیستم چند پارامتری علاوه بر هزینه اجراء سایرعوامل دخیل در اجرای پروژه را در نظر می گیرد . دراین مقاله به انتخاب بهینه پیمانکار با استفاده ا زروش تحلیل سلسله مراتبی AHP پرداخته شده است که بعنوان یکی از کارآمدترین تکنیک های تصمیم گیری امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد واز همه ی سوابق موجود در خصوص هریک از عوامل اصلی که قابلیت ارزیابی وتخمین مناسب از عملکرد پیمانکار در هر زمینه را بدهند استفاده گردیده وسطح اهمیت هر یک از مولفه ها با کمک مقایسات زوجی تکنیک AHP مورد ارزیابی قرار گرفته است ودر نهایت آنها در شش محور اصلی مورد ارزیابی قرار داده وهمراه با وزن ورتبه ی آنها بررسی وارائه نموده است رتبه بندی فاکتورها متناسب با حجم ریالی پروژه ها ،گاهی جهت طراحی سیستمی کارا در ارزیابی پیمانکاران می باشد .
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه