۱مدیریت منابع آب؛ راهکاری برای بحران موجود در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
اهمیت استراتژیک "آب" – این مایة حیات – هم اینک بر هیچ کس پوشیده نیست. مناقشات دولتها بر سر "آب" رو به فزونی است و کارشناسان بی نالمللی، چال شهای سیاسی عمدة جهانی را در آیندة نه چندان دور، حول محور "آب" پی شبینی می کنند. با بروز خشکسال یهای وسیع در گوشه و کنار جهان، استراتژیست های کشورها با درک اهمیت و تعیین کنندگی این عنصر در همة ابعاداقتصادی و غیراقتصادی، در حال تدوین سیاس تهای بلند و کوتاه مدت کشور خود برای گریز از معضل و چالش اصلی آینده هستند.در این راستا حداکثر توان و ظرفی تهای ملی هر کشور به کار گرفته می شود و نسبت به دستاوردهای چنین حرکاتی تردید وجودندارد. در کشور ما به علت شرایط خاص اقلیمی و کمبود نزولات آسمانی در بخ شهای وسیعی در مرکز و جنوب کشور، مسألة آب اهمیت بیشتری دارد و از این رو مدیریت این مادة حیاتی باید به گون های باشد که نیازهای موجود در آینده را برطرف نماید و مانع آن گردد تا بحران آب به مرحلة خطرساز خود نزدیک شود.. بحران آب یک بحران مدیریتی است. از این رو مقاله حاضر موضوع بحران آب را به عنوان خطری برای جهان و جهانیان و لزوم استفاده از ابزار مدیریت منابع آب برای رفع این معضل را مورد مطالعه و بحث قرار میدهد.

۲بررسی کاربرد انواع مختلف آبگرمکن های خورشیدی در ساختمان
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه با افزایش روزافزون مصرف انرژی و محدودیت سوختهای فسیلی ، استفاده از اشکال مختلف انرژی ازاهمیت ویژه ای برخوردار شده است . با توجه به وضعیت آب و هوایی ایران و بالا بودن میزان تابش اشعه خورشید در واحد سطح ، میتوان انرژی خورشیدی را به عنوان جایگزینی مناسب برای سوختهای فسیلی در نظر گرفت . از آنجا که مصارف خانگی بخش عمده ای از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده و %20 از انرژی مصرفی در خانه برای تولید آب گرم استفاده میشود ، کاربرد آبگرمکن خورشیدی بسیار مهم است . در این کار تحقیقاتی ساختارهای مختلف این نوع آبگرمکن و مزایا و معایب هرسیتم مقایسه شده است . نتایج نشان میدهند که علی رغم هزینه اولیه بالایی که صرف نصب و راه اندازی این وسیله میشود ، در طولانی مدت ، استفاده از آن ، با توجه به عدم پرداخت هزینه برای سوخت مصرفی و عدم تولید آلاینده های محیطی ، سرمایه گذاری مطمئنی در جهت حفظ و مصرف بهینه انرژی به منظور برنامه ریزی برای فردایی بهتر است

۳بررسی فرآوردههای عایقکاری حرارتی فوم پلییورتان و پلیاستایرن منبسط
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۳
کیفیت فرآوردههای عایقکاری حرارتی اهمیت زیادی در ثمربخشی، کارکرد، دوام و پایداری آنها دارد.آزمایشهای لازم برای تعیین کیفیت فومهای پلییورتان و پلیاستایرن شامل مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی، طول، عرض وضخامت، گونیا بودن، تخت بودن، پایداری ابعادی، مقاومت خمشی(برای پلیاستایرن)،رفتار در برابرآتش، تنش فشاری یا مقاومت فشاری ، مقاومت کششی عمود برسطوح، رفتار تحت بار نقطهای، خزش فشاری، جذب آب، خواص انتقال بخار آب، سختی دینامیکی، قابلیت فشردگی، جذب صدا و رها شدن مواد خطرناک است.در این مقاله پس از مروری بر خواص و مشخصات فوم پلییورتان صلب و پلیاستایرن منبسط نتایج برخی ازآزمایشهای انجام شده در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مطابق روشهای استاندارد اروپا (EN)بر روی این عایقهای حرارتی مورد بررسی قرار میگیرد.

۴بیوگاز اصول و کاربردها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۴۶
تأمین سوخت یا به عبارت جامع تر، انرژی، به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشر، قرن هاست از جمله دغدغه های مهمّ وی بشمار می رود. با گذشت زمان و افزایش دانش وتجربه انسان در نوع و روش این کار تغییراتی به وجود آمده است. چوب، فضولات دامی، روغن و چربیهای حیوانی، پارافین، باد، تورب، زغال سنگ، قطران، الکل، نفت، گاز، جریان آب، حرکت امواج دریا، جزر و مدّ دریا، خورشید، گرمای زمین (ژئو ترمال)، برق، شکافت هسته ای و هیدروژن انواع مختلف منابع انرژی بشمارمی روند که در طی تاریخ مورد توجه و استفاده بشر قرار گرفته اند یکی از انواع موادّ سوختی که تاریخ کشف و استفاده از آن چندان هم نزدیک نیست، بیوگاز (Biogas) یا گازهای حاصل از تخمیر Fermentation یا هضم (Digestion) بی هوازی موادّ زائدگیاهی و فضولات دامی و انسانی به وسیله موجودات ذره بینی است که در نبود اکسیژن و نور در حضور آب و در درجه حرارت معیت و فشار محیط انجام می پذیرد

۵تعیین کیفیت فرآوردههای عایقکاری حرارتی پشمهای معدنی تولید شده درکشور
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۵
برای تعیین کیفیت عایقهای حرارتی پشم معدنی تولیدی کشور لازم است این عایقها مورد آزمایشهای استاندارد قرار گرفته ، سپس نتایج بدست آمده با ویژگیهای استاندارد فرآورده مربوط مقایسه شود تا کیفیت آنها تعیین گردد. این آزمایشها شامل مقاومت حرارتی ، هدایت حرارتی، ابعاد خطی ، گونیا بودن، تخت بودن، پایداری ابعادی ، مقاومت کششی موازی با سطوح ، رفتار در برابرآتش ، تنش فشاری یا مقاومت فشاری ، مقاومت کششی عمود برسطوح ، رفتار تحت بار نقطهای ، خزش ناشی از فشار ، جذب آب، انتقال بخار آب، سختی دینامیکی ، قابلیت فشردگی، جذب صدا، مقاومت جریان هوا و آزاد شدن مواد خطرناک است.در این مقاله نتایج برخی از آزمایشهای انجام شده در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بر روی عایقهای حرارتی پشم معدنی (پشم شیشه، پشم سنگ و پشم سرباره) مطابق روشهای استاندارد اروپا مورد بررسی قرار میگیرد.

۶طرح و ساخت و مخزن تولید آب گرم مصرفی بهداشتی بهینه در سیستم تاسیسات حرارت مرکزی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۶
در مقوله سیستمهای تأمین آب گرم مصرفی بهداشتی ساختمان و بیهینه سازی مصرف سوخت در آن ، نیاز به تعاریف اولیه و شناخت راههای تأمین آب گرم مصرفی بهداشتی ساختمان می باشد. آبگرمکنها عموماً بر دو نوع مستقیم و غیر مستقیم می باشند که در آبگرمکنهای مستقیم آب گرم در اثر احتراق سوخت در خود مخزن تهیه شده و این آبگرمکنها معمولا ظرفیت محدودی (حداکثر 250 گالن) را دارا بوده و با سوختهای جامد (چوب ذغال سنگ ) و مایع (نفت – گازوئیل و مازوت) و گاز (شهری و مایع) و یا به صورت آبگرمکنهای الکتریکی در دسترس می باشند. عموماً راندمان این دست از آبگرمکنها ، از 55 % تا 85 % بر حسب نوع سوخت متغیر است. آبگرمکنهای غیر مستقیم ، که در کلیه تأسیسات حرارت مرکزی مورد استفاده قرار می گیرند ، آبگرم مصرفی که توسط آب داغ و یا بخار ایجاد شده در دیگ ، در داخل یک مبدل حرارتی تهیه می گردد، که این منابع عموماً بر دو نوع می باشند: 1– منابع دو جداره 2– منابع کویلی.

۷طراحی نرم افزار بهینه سازی مصرف عایق در ساختمان
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۴
با توجه به محدود بودن منابع انرژی و لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی، استفاده از عایق را در صنایع مختلف اجباری می سازد. لذا در این مقاله با طراحی نرم افزاری به زبان ویژوال بیسیک وبا توجه به تمام پارامترهای مهم در بحث عایق نظیر شرایط آب و هوایی ، هزینه انرژی، هزینه عایق،جنس عایق، عمر آن و... سعی شده به سؤالاتی از قبیل ضخامت بهینه عایق، درصد جبران سرمایه اولیه از محل کاهش ظرفیت تأسیسات ، دوره بازگشت سرمایه و ... پاسخ داده شود. تا دست اندرکاران این صنعت بتوانند به راحتی و در کوتاه ترین زمان ممکن و با اطمینان بالا گامهای اساسی در پروژه های خود بردارند. درضمن با تحلیل یک نمونه پلان به کمک نرم افزار 99 carrier و نر افزار طراحی شده، کارایی نرم افزار نشان داده شده است و پیشنهاداتی نیز در زمینه عایق، براساس نتایج حاصل از نمودارها مطرح شده است.

۸مطالعه در مورد ذخیره طویل المدت انرژی خورشیدی در زیر زمین و سیستم هیت پمپ
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۳
این مقاله از آنالیزخانه خورشیدی بوسیله روش Simulation و آزمایشات عملی گزارش می نماید. این خانه در سال 1972 بنا گردیده ، و به فضای ذخیره حرارت طویل المدت زیر زمین وهیت پمپ هوا به هوا مجهز می باشد . آزمایشات عملی این خانه خورشیدی از آپریل 1981 شروع گردید. از نتایج آنالیز حاصل از دو سال آزمایشات، هنگام استفاده از فضای ذخیره حرارت بعنوان فضای کندانسور در فصل سرمایش، هیت پمپ با راندمان بسیار عالی عمل کرده است. در فصل گرمایش، هیت پمپ توانست با راندمان بسیار عالی کار بکند. بنابراین، این سیستم موثر و عملی به حساب می آید. در نتیجه بررسی این سیستم با روش Simulation این سیستم از ترکیب منطقی سطح کلکتور، حجم تانک های آب ذخیره حرارت، ظرفیت هیت پمپ و ظرفیت فن تشخیص داده شده است.

۹مقدمه ای بر بهینه سازی اقتصادی کاربرد کلکتورهای خورشیدی در ساختمانهای مسکونی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در عصر حاضر , جامعه بشری با چهار نیاز اساسی مواجه است که خود بطور پیچیده ای به یکدیگر مربوط هستند . این نیازها عبارتند از غذا , آب , انرژی و محیط زیست.این موضوع یادآور همان چهار عنصر اصلی است که بر مبنای فلسفه ارسطو ( که 2600سال قبل آنرا بیان کرده است , ) جهان را تشکیل داده است : خاک , آب , آتش و باد.خورشید در مدت هر 3 ثانیه انرژی حدود یک میلیارد کوادز( Quads ) آزاد می کند.بطوری که تخمین زده می شود, سالانه حدود3\2 میلیون کوادز از انرژی خورشیدی به زمین میرسد. چنانچه ما می توانستیم حتی بخش کوچکی از این انرژی را مهار کنیم , بدون شک مشکل تامین انرژی مورد نیاز جهان حل می شد. یکی از مشکلات اساسی انرژی خورشیدی آن است که پتانسیل دریافت آن روی سطح زمین بسیار کم است. با فرض آنکه خط الراس خورشید در تراز دریاباشد, انرژی خورشیدی تنها با چگالی حدود 0\1 وات بر هر سانتیمتر مربع قابل دریافت است.بنابراین, برای استحصال مقادیر ارزشمند از انرژی خورشیدی به کلکتورهایی با سطح وسیع نیازداریم, یعنی تقریباً حدود1\4 متر مربع برای هر کیلووات از انرژی گرمایی و یا 14 متر مربع برای هر کیلو وات کار , که برای این منظور از یک کنورتور با بازدهی 10 % استفاده می شود . با استفاده از برخی از دستگاههای متمرکز کننده می توان انرژی خورشیدی را متمرکز تر نمود , ولی این امرخود مستلزم وجود یک آسمان صاف و بدون ابر و یک مکانیزم پویش خورشیدی است که بتواند درطول روز مسیر و زاویه نور خورشید را ردیابی نموده و خود را با آن هماهنگ سازد .بهینه سازی ابعاد یک سیستم انرژی خورشیدی , با در نظر گرفتن سیستم انرژی سنتی وهمچنین کاهش بار انرژی ساختمان , روش پیچیده ای دارد که نیازمند بکارگیری مدلهای ریاضی واستفاده از برنامه های کامپیوتری می باشد. در اینجا تاکید بر روی تشریح مفاهیم بنیادی بهینه سازی است, اگر چه ساختار مدل بهینه سازی ریاضی برای انرژی خورشیدی نیز بایستی در نظرگرفته شود.هدف از این مقاله, معرفی و تشریح یک روش برای تعیین ابعاد اقتصادی یک سیستم انرژی خورشیدی برای کاربرد (مستقل و یا هیبرید) مفروض در ساختمانهای مسکونی است . رویگرد موردبررسی امکان آنرا فراهم می سازد که ابعاد و ظرفیت یک سیستم خورشیدی را برای تکمیل و یا جایگزینی با سیستم انرژی سنتی تعیین نموده و معیارهای صرفه جویی انرژی را که می تواند به کاهش دیماند انرژی منجر شود , پایه گذاری نمود

۱۰استفاده از عناصر اقلیمی در ساخت سکونتگاهای مناطق سرد و کوهستانی با هدف صرفه جویی و بهینه سازی مصرف سوخت
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۴
بخش قابل ملاحظه ای از وسعت کشور را بعد از مناطق خشک و بیابانی نواحی سرد و کوهستانی تشکیل می دهند، رشته کوههای البرز در شمال و بخش های شمالی و مرکزی سلسله جبال زاگرس در غرب از عمده ترین این مناطق محسوب می شوند. ویژگی های معماری و ساخت سکونتگاهای واقع در این مناطق از گذشته های دور به طور نسبتا زیادی منطبق بر آب و هوای محل بوده اما در سالهای اخیر به علت استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی و استفاده از مصالح ساختمانی جدید تا حدودی دچار تغییرات گشته است. با توجه به مشکلات سوخت رسانی به این مناطق و همچنین صرفه جویی در مصرف سوخت استفاده از روشهای معماری سنتی و منطبق بر اقلیم محل می تواند در کاهش مصرف سوختهای فسیلی به خصوص فرآورده های نفتی و بهینه سازی مصرف اینگونه سوختها بسیار موثر باشد.

۱۱انتخاب تاسیسات حرارتی و برودتی بر اساس ملاحظات اقتصادی
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در الگوی مصرف انرژی کشور بخش مسکونی و تجاری عمده ترین مصرف کننده انرژی کشور در مقایسه با بخش های دیگری چون صنعت حمل و نقل و کشاورزی می باشد. با توجه به مصارف گوناگون در بخش تجاری، مسکونی بیشترین سهم مصرف انرژی در این بخش صرف سرمایش، گرمایش و سیستم های تهویه می گردد. از انجائیکه حدود 40 تا 60 درصد مصرف انرژی ساختمانها صرف تاسیسات گرمایش و سرمایش و تامین آب گرم مصرفی می شود استفاده از تاسیسات با راندمان بالا که بیشترین صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه داشته باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. البته باید توجه داشت که در انتخاب چنین تجهیزاتی پارامترهای دیگری همچون ساختار ساختمان و ملاحظات اقتصادی نقش بسزایی خواهند داشت.

۱۲بررسی تاثیر دمای آب خنک شده (Chilled Water) در چیلر بر صرفه جویی انرژی مصرفی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۷
آنچه که به طور معمول در طرح سیستم های برودتی رایج است طراحی بر مبنای حالت بیشینه باربرودتی است که دمای آب سرد خروجی از چیلر نیز حدود 42 تا 45 درجه فارنهایت در نظر گرفته می شود. اپراتور دستگاهها نیز دمای اب سرد را همیشه روی این مقدار ثابت نگاه می دارد. از آنجائیکه در اغلب موارد بار واقعی کمتر از حالت بیشینه می باشد چنین طرحی دارای بازده کمی می باشد لذا می تان در اغلب اوقات دمای آب سرد خروجی از چیلر را 5 تا 10 درجه افزایش داد. حتی در حالت بیشینه بار برودتی نیز انتخاب دست بالای دستگاه ها از قبیل هوارسان و فن کوئلها و غیره چنین افزایش دمایی را پوشش می دهد. در این مقاله به عنوان نمونه یک مجتمع مسکونی انتخاب شده که میزان مصرف بق واقعی و همچنین شرائط راحتی فضاهای تهویه شده در طی یک سال در وضعیت متداول با سال بعد که دمای آب سرد چیلر 2 درجه فارنهایت افزایش داشته با هم مقایسه شده است که این کار کاهش در مصرف برق و خنکی یکنواخت تری را در فضاها نشان می دهد.

۱۳بررسی تأثیر رسوی آب در تجهیزات گرمایشی صنعتی و مسکونی بر افزایش مصرف سوخت و راه کارهای بهینه سازی مصرف سوخت در دیگهای آب داغ، شوفاژ خانه و آبگرمکن خانگی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۷
یکی از نقاط کلیدی و در عین حال نامحسوس که سبب ساز افزایش مصرف سوخت در تجهیزات گرمایشی تولید کننده آب گرم خانگی و صنعتی است «رسوب» یونهای محلول در آب می باشد. رسوبات آب در دیواره داخلی دیگ های آب داغ و بخار تشکیل و مجتمع می شود. ضخامت رسوب رابط مستقیمی با افزایش مصرف سوخت خواهد داشت. به طوریکه به ازای هر میلی متر رسوب افزایش مصرف سوخت به هشت درصد می رسد و چنانچه ضخامت رسوب به 14 میلی متر برسد افزایش مصرف سوخت تا بیش از شصت درصد خواهد بود و اینها همه معلول ضریب انتقال حرارتی پایین رسوب نسبت به فلز جداره دیگ آب داغ است. اکثریت مصرف کنندگان ایانی حدود نود ردصد کاربران انواع دیگهای شوفاژ کوچک و آبگرمکن خانگی هستند و صرفه و توجیه اقتصادی رسوب زدایی آنچنان وسوسه کننده نیست و استفاده از دیگ تا آخر عمر مفید و زمان تعویض رایج تر از صرف هزینه تعمیر و نگهداری و رسوب زدایی دیگ است.

۱۴سیستم های مکانیکی تولید سرما و گرما و استفاده بهینه از آنها در جهت افزایش راندمان تولید
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۲۳
گرایش بع بلند مرتبه سازی در شهرها و افزایش تعداد بناهای بزرگ، چه در سطح و چه در ارتفاع، مسائل زیادی را به همراه دارد. یکی از این مسائل بهره برداری و استفاده بهینه از تاسیسات ساختمانه می باشد.هزینه های بهره برداری از ساختمانها، شامل مصرف ( آب، برق و سوخت) ، نگهداری، تعمیرات و .. عموما به تاسیسات ساختمان مربوط می شود. در این مقاله طی دو فصل جداگانه، سیستمهای مکانیکی تولید سرما و گرما از لحاظ کارکرد، مورد بررسی قرار گرفته و پس از شناسایی موارد اتلاف انرژی در آنها برای افزایش راندمان تولید آنها، راهکارهایی ارائه گردیده است.

۱۵صرفه جویی در مصرف انرژی (گازطبیعی) در پکیج های حرارتی با اتاقک احتراق بسته
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله پیشنهاد شده است که در سیستم های پکیج حرارتی با اتاقک احتراق بسته ( هرمتیک) از دو لوله هم مرکز به عنوان دودکش و هواکش استفاده شود در واقع با این کار یک مبدل پیش گرمکن هوا تهیه می شود که هوای ورودی به مشعل اتمسفریک دستگاه را گرم می کند. این گرما از گرمای دود گرفته می شود که در انواع قبلی پکیج های حرارتی همراه دود به هدر می رفت . بدین ترتیب کاهش بی حجمی گاز مصرفی را خواهیم داشت که این امر هم به نوبه خود به معنی صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی و یک نوع بازیافت انرژی می باشد.در این مقاله له وسیله آنالیز انتقال حرارت در مورد مبدل یاد شده، میزان صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی برای شرایط طرح خارج شهر تهران– به عنوان نمونه– محاسبه شده است. این مقدار به همین روش برای شرایط آب و هوایی شهرهای مختلف ایران قابل محاسبه است.

۱۶کاربرد داده های ساعتی پارامترهای اقلیمی در تعیین دقیق شرایط زیست – اقلیمی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۸
انتخاب موضوع کاربرد داده های ساعتی پارامترهای اقلیمی در تعیین دقیق شرایط زیست –اقلیمی به منظور بیان اهمیت نقش داده های ساعتی پارامترهای مختلف اقلیمی در تعیین دقیق شرایط زیست–اقلیمی در هر ساعت از شبانه روز و هر منطقه آب و هوایی می باشد. برای رسیدن به این منظور از داده های ساعت به ساعت دما، رطوبت، باد، وضعیت تابش و همچنین جداول مربعی شکل، کدها و رنگهای مخصوص جهت تعیین شرایط زیست–اقلیمی در هر ساعت از شبانه روز استفاده شده است.

۱۷کاربرد ریاضیات مهندسی در طراحی بهینه آبگرمکن های الکتریکی با هدف صرفه جویی انرژی
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۶
تهیه آب گرم مشروب و صنعتی، از جمله موارد مصرف انرژی و نیز در معرض تلفات انرژی هست. بیش از 70 % مصرف روزانه آب بصورت گرم می باشد. از آنجائیکه برای گرم کردن آب تا درجه حرارت معینی، سیستم های کنترل وجود ندارد معمولا انرژی زیادی صرف گرمایش بیش از حد آب شده و استفاده کننده مجبور می شود با استفاده از آب سرد و یا هر روش دیگر، حرارت آن را کاهش دهد و این تلفات انرژی هست، یک روش جبران برای جلوگیری از این تلفات، استفاده از سیستم های کنترل Feedforwrd می باشد که عموما برای مصارف بزرگ قابل کاربرد است. روش دیگر برای جلوگیری از تلفات حرارتی بیشتر و بدست آوردن آب گرم با درجه حرارت معین، طراحی آب گرمکن های الکتریکی هست که بتواند با کنترل ساده جریان الکتریکی، درجه حرارت مطلوب آب را ایجاد کند.

۱۸کاربرد سیستم های دوگانه انرژی های تجدیدپذیر پیل های سوختی در ساختمان ها
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۹
پیلهای سوختی سیسم ای جدید و نوینی هستند که طی انجام واکنش الکتروشیمیایی الکتریسیته تولید می کنند. علاوه بر اینکه پیل های سوختی دارای راندمان بالایی هستند، سیستم تمیزی نیز محسوب می شوند زیرا تنها محصول خروجی حاصل از واکنش الکتروشیمیایی آب می باشد. مزیت دیگر این فناوری قابلیت استفاده از انواع سوخت ها می باشد. سوخت اصلی پیل های سوختی هیدروژن است که می تواند به طرق مختلف تولید شود. برای مثال با استفاده از سلول های خورشیدی می توان انرژی خورشیدی را پس از تبدیل به الکتریسیته، از طریق الکترولیز آب به هیدروژن تبدیل کرد. استفاده از این شیوه راندمان را بسیار بالا می برد. انرژی های تجدیدپذیر دیگری نظیر زیست گاز و زیست توده را نیز می توان با استفاده از یک مبدل خارجی در پیل های سوختی مورد استفاده قرار داد.

۱۹کاربرد فناوری هیدروژن در واحد مسکونی
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۵
هیدروژن، نوید بخش انرژی پاک در قرن حاضر برای تامین انرژی می باشد. در حالی که استفاده از سوخت های فسیلی منجر به آلودگی محیط زیست و افزایش دمای کره زمین به علت اثرات گلخاه ای می شنود، استفاده از هیدروژن نه تنها مشکلات موجود را رفع کرده بلکه شرایط بهینه سازی مصرف انرژی را فراهم می آورد نیل به این اهداف، منجر به ایجاد یک استراتژی در حالت گذار از مصرف سوخت های فسیلی به هیدروژن می شود. هیدروژن می تواند از طریق سیستم های پیل سوختی مستقیما به الکتریسیته تبدیل شده و یا در اثر سوختن، انرژی گرمایی لازم را پدید آورد. تبدیل هیدروژن به الکتریسیته در واحدهای پیل سوختی با بازده بالا و بدون آلودگی زیست محیطی انجام می گیرد. استفاده از هیدروژن منجر به ایجاد واحدهایی برای تولید، ذخیره و انتقال آن می شود. مقاله حاضر به بررسی استفاده از هیدروژن در واحد مسکونی می پردازد که می توان از آن برای تولید نور، آشپزی، الکتریسیته، آب نوشیدنی و حتی رفع مشکل زباله استفاده نمود.

۲۰مدیریت انرژی و عایقکاری حرارتی ساختمان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۶
عایقکاری حرارتی ساختمان که متناسب با پوسته خارجی و نیز لایه های داخلی ساختمان صورت می گیرد به منظور نیل به اهداف زیر می باشد: الف) کاهش انتقال حرارت بین اجزا مختلف ساختمان و در نتیجه اتلاف انرژی ب) محدود کردن انتقال گازها بویژه بخار آب به هدف عدم ایجاد نقش در پوسترهای داخلی و خارجی ساختمان ج) آب بندی نقاطی که در انتقال رطوبت و حرارت نقش زیادی دارند. علاوه بر موارد فوق عایقکاری یک ساختمان باید موارد زیر را نیز برآورده سازد: الف) دوام طولانی مدت در برابر عوامل جوی و محیطی ب ) دوام مناسب در برابر حریق ج) پایداری در برابر نیروها و تنش های استاتیکیف دینامیکی د) سازگاری با محیط زیست و عدم تهدید سلامت و بهداشت.

۲۱نقش ویژگیهای اقلیمی ساختمانهای مسکونی در تامین بهینه گرمایش و سرمایش( با تاکید بر قلمرو گرم و خشک ایران مرکزی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۵
درجه حرارت از دیرباز به عنوان تاثیرگذارترین عنصر اقلیمی در ویژگی های معماری ساختمانهای مسکونی بوده است. در این میان قلمرو آب و هوای گرم و خشک که بخش اعظم کشور ایران را در میگیرد، با اختلاف درجه حرارت های فصلی و شبانه روزی بالاتر از 55 درجه سانتیگراد، از دیگر اقلیمها اهمیت بیشتری می یابد. ساکنان این مناطق از چندهزار سال پیش تا کنون با بهره گیری از مصالحی که در دسترس و فراوان بود، اقلیمی ترین و کم هزینه ترین مساکن را از لحاظ قابلیت گرمایش و سرمایش طراحی واجرا نموده اند.

۲۲نیروگاه های برق – آبی کوچک در جنوب غرب کشور
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۲
جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر به جای استفاده از سوخت های فسیلی اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا استفاده از انرژی خورشید، آب، باد، زمین گرمایی، بیوگاز، بیوماس و ... امکان پذیر بوده و مزایای متععدی دارند. نیروی آب به صورتهای گوناگونی از جمله انرژی حاصل از امواج، جذر و مد، مخازن سدها و آب جاری رودخانه ها قابل استحصال می باشد. در این مقاله نتایج حاصل از مطالعات طی مراحل شناخت، اول، دوم و تجربیات اجرایی و همچنین بهره برداری ا نیروگاه های برق– آبی کوچک شناسایی و ارائه گردیده اند. نتایج مطالات نشان می دهند که استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس و خوزستان به ترتیب 27،64 و7 جایگاه توان تولید 24194،122336 و 15740 کیلووات انرژی را دارا می باشند.

۲۳ایجاد روکش یک تیکه پلیمری بر روی لوله های آب و گاز در ساختمان
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۶
طرح ایجاد روکش پلیمری بر روی لوله های آب و گاز به منظور محافظت از لوله ها در مقابل آسیبهای ناشی از خوردگی و همچنین به عنوان عایق حرارتی در لوله های آب گرم و شوفاژ در ساختمانها ارائه شده است. این طرح در حال حاضر زیر نظر مرکز رشد پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران به مرحله تولید رسیده است .و همچنین از بخش تاسیسات مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان به منظور استفاده در لوله های آب مورد تائید اولیه قرار گرفته است.این طرح به منظور پوشش دهی به لوله های فولادی که به دلیل خوردگی بیرونی و همچنین اتلاف بیش از حد انرژی گرمایی در لوله های آب گرم دارای معایبی هستند ، ارائه شده است.در این طرح پیش بینی شده است که لوله های تا قطر 100 میلیمتر و حتی در صورت تکمیل امکانات تا قطرهای بالاتر نیز مورد پوشش دهی قرار گیرند.چون در این طرح از پوشش پلیمری بر روی لوله استفاده شده است این قابلیت را دارد که در مقابل هر گونه خوردگی محیطی در مناطق مختلف مقاوم و نسبت به محیطهای اسیدی و بازی کاملا مقاوم بوده و نسبت به محیطهای مرطوب نیز عایق می باشند و همچنین به علت نسوز بودن آنها هنگام حریق قابل رقابت با پوششهایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند هستند.در این طرح پیش بینی شده است که بتوان با ضخامتهای مختلف این پوشش بر روی لوله ها کشیده شود تا درصد عایق شدن لوله ها به مراتب بالاتر رفته و همچنین سرعت کار و اطمینان از نحوه عایق کاری بسیار افزایش یابد. و به دلیل تنوع رنگی که این پوشش دارا می باشد امکان استفاده از لوله در خارج از ساختمان بدون ایجاد مشکلی در نمای ساختمان را فراهم می کند.

۲۴بررسی سیستمهای تهویه مطبوع و مشکل نشت هوا
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۹
در حالت عادی تمامی منازل از مشکل غیر قابل اجتناب نشت هوا رنج می‌برند. غیر قابل اجتناب از این نظر که حتی اگر تمامی شکافها و درزها را عایق‌بندی نماییم ، بازهم هر خانه دارای در و پنجره می‌باشد. لذا لازم است طراحان بجای تمرکز بر جلوگیری کامل از نشت هوا (یعنی ساخت خانه غیر قابل نفوذ) در راستای سه محور الف: محاسبه میزان نشتی ب: کاهش نشتی هوا و ج: کنترل و مدیریت فشار هوای منزل توسط سیستمهای HVAC تلاش نمایند.در این مقاله کوشیده‌ایم تا اهمیت مسئله نشتی هوا و محاسبه و کاهش آنرا با در نظر گرفتن خصوصیات ویژه سیستم HVAC و میزان نشتی هوا و نیز آب و هوای محلی بعنوان بخشی از پیکربندی کنترل محلی در جهت توسعه و قابلیت اطمینان کنترل ساختمان مورد توجه قرار دهیم ، کاهش نشتی با عایق بندی سقف و درزها را بررسی ‌نماییم و در پایان با استفاده از نتایج عملی برای بررسی اثر بخشی این روش و انتخاب میزان نشتی بعنوان یک عامل مهم در انتخاب و پیکربندی سیستم پیشنهادی به نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت.

۲۵گروه‌ بندی و برچسب‌گذاری عایق‌های حرارتی ساختمان
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۶
یکی از مهمترین جنبه‌های کاربرد فرآورده‌های عایقکاری حرارتی نشانه‌گذاری و یا بعبارت دیگر برچسب‌گذاری آنهاست. با استفاده از برچسب محصول، طراح ساختمان قادر است فرآورده مناسب را با توجه به محل مورد نظر در ساختمان انتخاب کند. مشخصاتی که لازم است در برچسب آورده شود عبارتست از: مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی، مقاومت فشاری یا تنش فشاری، مقاومت کششی موازی با سطوح، خواص انتقال بخار آب، جذب آب، واکنش در برابر آتش، رواداری ضخامت، پایداری ابعادی، چگالی. بکمک این برچسب‌ها، برای انتخاب عایق حرارتی مناسب باید به اقلیم ، صرفه‌جویی انرژی برای فصول گرم و سرد، ثمربخشی تاسیسات سرمایش و گرمایش، مقطع ساختمانی که باید عایق شود، امکانات مالی و موارد دیگر توجه نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۷۰۵ نتیجه