۱نگرشی بر ضوابط و مقررات فنی در صنعت ساختمان ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
تدوین ضوابط فنی و وضع مقررات لازم در زمین ههای مختلف ساخت و ساز به همراه آموزش و نظارت جدی برطراحی و اجرای ساختمان، هدفی است که باید با جدیت دنبال شود و به عنوان یک راهبرد در برنامه های توسعه به آن نگریسته شود. برای رسیدن به این هدف باید با ایجاد مکانیزمهای پویا ارتباط منطقی بین تدوین کنندگان ضوابط و مقررات،مجریان ساخت و ساز و دستگاه های نظارتی ایجاد شود.قانونمند شدن نظام و فرآیند ساخت و ساز زمینه افزایش سطح تخصصها را فراهم کرده و موجب می شود که ساختمانهای احداثی در آینده از کیفیت بهتری برخوردار باشند. همچنین در صنعت ساختمان، ضوابط ساختمانی ملی از این دیدگاه اهمیت بسزا دارد که رعایت آنها در حفظ جان و مال انسانها تأثیر مستقیم داشته و می تواند به حفظ سرمایه های ملی بینجامد.ضوابط و مقررات ساختمانی باید جامعیت داشته و تمامی ابعاد کیفی و عملکردی ساختمان شامل شناخت شرایط ساختگاهی، طراحی، اجرا، مصالح و تعمیر و نگهداری را باتوجه به شرایط کشور پوشش دهد. متاسفانه بررسی مجموعه ضوابط و مقررات ساختمانی کشور بیانگر عدم توازن از یک سو و به روز نبودن آنها از سوی دیگر است، که لزوم یک همکاری ملی برای گسترش دامنه و به روز کردن آنها را طلب م یکند.البته پرواضح است وضع ضوابط و مقررات ساختمانی به خودی خود گر های از مشکلات موجود درساختما نسازی کشور نمی گشاید و تا یک سیستم کنترل جدی بر اجرای آنها، نظام صحیح ترویج و فراگیر کردن آنها و توسعه آموزش برای ارتقای سطح دانش دست اندرکاران وجود نداشته باشد، راه به جایی نخواهیم برد.در این مقاله سعی شده است با بیان لزوم تدوین ضوابط و مقررات ساختمانی، نقاط ضعف موجود را نشان داده وپیشنهادهایی برای گسترش دامنه آنها از یک سو و کنترل بهتر ارائه نماید.

۲در مسیر طراحی و ساخت کشتی های اقیانوس پیما
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
گروه طراحی و ساخت شناور فعالیت خود را در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران، در سال 1379 تقریبا از صفر شروع کرد. زیرا اصولا هیچگونه سازماندهی و فعالیت تولیدی قبلا انجام نشده بود و تجربه ساخت در حد صفر بود با شروع مدیریت جدید و شکل گیری گروه طراحی و ساخت شناور فعالیت فوق العاده بغرنج و خطیر تشکیل سازمان مشخص برای تولید و شروع فعالیت تولیدی آغاز گردید. به منظور شکل گیری و سازماندهی گروه طراحی و ساخت شناور در کلیه زمینهها برسی های لازم را انجام و نتایج را بعمل درآورد. عمده ترین این موارد عبارت بودند از: شناخت سیستم ها، مطالعات بازار، تامین نیروی انسانی، شناخت پیمانکاران و ... در اینم مقاله سعی شده است که با رعایت اختصار این فعالیتها ذکر شده و بر اساس صحت و نتایج مناسبی که عاید گروه شده است برنامه های آتی معرفی شوند.

۳لزوم آموزش آمادگی در برابر زلزله در مهدهای کودک کشور
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله نقش آموزش زلزله در مهدهای کودک کشور و لزوم گسترش برنامه آمادگی در برابر زلزله بررسی می گردد.به منظور بررسی و ارزیابی نقش و تأثیر آموزش سؤالاتی از کودکان چند مهدکودک آموزش دیده و چند مهدکودک آموزشندیده در مورد زلزله در چهار منطقه مختلف شمال، جنوب، غرب و شرق شهر تهران انجام پذیرفت و نتایج، تأثیرآموزش و برنامه های مختلف آموزشی زلزله در مهدهای کودک با توجه به نتایج پاسخهای ارائه شده توسط کودکان مورد مطالعه قرار گرفت.

۴نیازسنجی آموزشی مدیران شرکت واگن پارس و ارائه راهکارهایی جهت آموزش بهینه آنان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی، سال
تعداد صفحات: ۹
فردایی که در پیش است بدون شک پیچیده تر از امروز خواهد بود و مدیریت این پیچیدگی ها در سازمان ها به مدیرانی اثربخش تر نیاز دارد . مدیران در اداره سازمان های فردا شاهد خواهند بود که بسیاری از چیزها آنگونه که فکر می کنند باید باشد نیست ، آنان برای اداره سازمان خود با الزامات جدیدی روبرو هستند بدین جهت توسعه و آموزش مدیریت یک نیاز اساسی واستراتژیک برای همه سازمان هاست که هدف اصلی این برنامه ها بهبود دانش و مهارت مدیران و آماده نمودن آنان برای آینده است . اولین گام در راستای طراحی برنامه های آموزشی ، نیاز سنجی آموزشی می باشد ، براین اساس این تحقیق به نیازسنجی آموزشی مدیران شرکت واگن پارس پرداخته است و باتوجه به یافته های این تحقیق رؤسا، نیاز مدیران را اینگونه اولویت بندی نموده اند مهارت فنی، دانش تخصصی، دانش عمومی، مهارت ادراکی و مهارت انسانی. درحالیکه مدیران نیازآموزشی خود را بدین ترتیب اولویت بندی می کنند: مهارت فنی، مهارت ادراکی و مهارت انسانی باتوجه به این راهکارهایی جهت آموزش بهینه آنان ارائه می گردد .

۵بهینه سازی مصرف انرژی در پکیج های ﺗﻬویه مطبوع با استفاده از کنترلگرهای هوشمند
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در این مقاله سیستم کنترل هوشمندی جهت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ارائه می شود که همزمان شرایط محیطی مناسب برای افراد درون ساختمان را نیز فراهم می سازد. برای کنترل اجزای مختلف سیستم تهویه مطبوع از چند کنترلگر هوشمند با ساختار فازی عصبی استفاده شده است. آموزش این ساختار در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول از یک روش آموزش مرسوم استفاده شده و نتایج بدست آمده به عنوان مقادیر اولیه در مرحله دوم بکار رفته است. این مرحله تنها به عنوان مقدار دهی در مرحله دوم کاربرد دارد و سرعت رسیدن به جواب را در مرحله دوم زیاد می کند. در صورتی سرعت رسیدن به جواب مهم نباشد می توان مرحله اول را حذف کرد. مرحله دوم آموزش یک روش عددی جدید است که با روش های معمول آموزش شبکه های عصبی فازی متفاوت بوده و مخصوصاً مناسب برای کنترل سیستمهای نظیر سیستم تهویه مطبوع می باشد. در ساختار معرفی شده هیچ محدودیتی در تعداد ورودی ها وخروجی های کنترلگر وجود ندارد. روش آموزش از مدل سیستم مستقلModel Free بوده و مانند روش های آموزشی معمول, نیازی به عملیات پیچیده ریاضی نظیر مشتق گیری ندارد. دراین روش, به دلیل نوع الگوریتمی که در مرحله دوم بکار می رود, همگرایی همواره وجود دارد. نظربه اینکه ساختار معرفی شده مشابه ساختار کنترلگرهای Radial Basis Function ) R.B.F است, از این رو نتایج شبیه سازی این روش و روش R.B.F برای کنترل سیستم تهویه مطبوع ارائه شده و بدین طریق مقایسه ای بین این دو روش انجام می شود.

۶بررسی پایداری سدهای خاکی همگن با شبکه عصبی مصنوعی
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
طراحی سدها شامل طراحی شیب ها تعیین ارتفاع و ضریب اطمینان در برابر گسیختگی سد است. یکی از روشهایی که در سالهای اخیر جه بررسی مسائل مهندسی عمران کاربرد پیدا کرده شبکه های عصبی مصنوعی می باشد در این مقاله برای ارائه مدل طراحی سدهای خاکی همگن از این شبکه ها استفاده شده است. مدل شبکه عصبی مقادیر پارامترهای موثر در طراحی همچون ارتفاع و شیب شیروانی، پارامترهای مقاومتی مصالح شیب و ارتفاع آب را دریافت کرده و در خروجی مشخصات دایره بحرانی و ضریب اطمینان در برابر گسیختگی سد را ارائه می نماید. پس از آموزش شبکه با الگوهای یادگیری حاصل از انجام 1225 تحلیل پایداری با برنامه STABLE و بررسی حالات مختلف ملاحظه گردید که شبکه بهینه دارای یک لایه پنهان با 11 نرون در آن می باشد. جهت بررسی تعمیم پذیری شبکه الگوهای آزمایشی مهیا شده و با استفاده از برنامه های Z–SOIL و STABLE تحلیل پایداری بر روی انها انجام گردید نتایج تحلیل ها نشان داد که ضریب اطمینان حاصل از مدل شبکه عصبی حدود9% کمتر از برنامه Z–SOIL و حدود 6% بیش از برنامه STABLE می باشد و سطح لغزش حاصل از شبکه عصبی مصنوعی مابین منحنی های حاصل از دو برنامه قرار دارد. نتایج نشان می دهد که شبکه عصبی ارائه شده در تحلیل پایداری سدهای خاکی همگن از توانایی بالایی برخوردار بوده و با اطمینان از اینکه جوابهای شبکه در حد قابل قبولی دست بالا است می توان از آن در طراحی این سدها استفاده نمود همچنین زمان تحلیل با مدل شبکه در مقایسه با برنامه STABLE بسیار کمتر می باشد.

۷پیش‌بینی پارامترهای ژئوتکنیکی خاک با استفاده از اطلاعات گمانه‌های موجود و مدل شبکه عصبی
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمین شناسی خاک یک منطقه نقش مهمی در تخمین پارامترهای ژئوتکنیکی آن منطقه ایفا می کند. بدین منظور نیاز به کاوشهای محلی و از جمله حفر گمانه های متعدد می باشد. با استفاده از گمانه ها اطلاعات مختلفی درباره بافت خاک و خواص ژئوتکنیکی در ناحیه بین گمانه ها بطور کامل مشخص نمی گردد و بدست آوردن آن یک عمل مشکل با قابلیت اعتماد محدوده می باشد از طرفی افزایش تعداد و عمق گمانه ها نیز از نظر اقتصادی هزینه بر است. روشهای موجود در آنالیز و. پیش بینی داده های ژئوتکنیکی بدست آمده از کاوشهای محلی عموما بر پایه تکنیکهای آماری و استدلالهای هندسی استوار هستند که در آنها برای توزیع فضایی پارمترهای مورد نظر بعضی توابع فاصله وجود دارد و اثر زمین شناسی در نظر گرفته نمی شود در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی برای بدست آوردن اطلاعات تقریبا کاملی از شرایط تحت الارضی منطقه با استناد و استفاده از اطلاعات موجود به پیش بینی پارامترهای ژئوتکنیکی و درون یابی گمانه ها پرداخته خواهد شد. در مدل ارائه شده در این مقاله از یک شبکه عصبی چند لایه پیش خور استفاده می شود تا با آموزش شبکه بوسیله داده های بدست آمده از گمانه های موجود در یک منطقه توزیع فضایی لایه های خاک و پارامترهای ژئوتکنیکی مورد نظر آن منطقه بدست آورده شود. مدل شبکه عصبی نیازمند اطلاعاتی در زمینه مختصات وتراز سطح زمین نقاط مختلف به عنوان وردی است باآموزش شبکه بدست آمده مورد آزمون قرار می گیرد.

۸مدیریت جامع منابع ساحلی و افقهای آن در سواحل جنوبی ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مدیریت جامع منابع ساحلی در مورد ایجاد و گسترش مفاهیم، اطلاعات و راهکارهایی که مستقیما برای ارائه سیاستهای مدیریت کارا در نواحی ساحلی مورد نیاز است بحث می نماید. نیل به این اهداف نیازمند ارتباط میان سطوح مختلف درگیر می باشد تا سیاست گذاری، تحقیقات و آموزش را با یکدیگر تلفیق نموده و در برگیرنده تمام جنبه های مختلف مسئله بوده و مشارکت بخشهای مختلف را نیر مد نظر داشته باشد. مراحل ارائه یک سیاست مدیریتی منابع ساحلی معمولا شامل شناخت مشکلات منطقه ساحلی ارزیابی آنها ارائه نمودن برنامه های جامع مدیریت براساس ارزیابی اجرای رسمی برنامه و در نهایت ارزیابی و اصلاح آن می باشد. برای هدایت و نظارت بر استفاده صحیح از منابع ساحلی به ارتباط ارگانهای دائمی منطقه ای ملی و محلی نیاز است. این ارگانها می توانند مقامات مسئول و همچنین صاحبان این منابع را قادر سازند تا چالشهای موجود در نحوه استفاده از منابع ساحلی را حل نمایند همچنین باعث توسعه صحیح منابع ساحلی حفاظت از نواحی ساحلی طبیعی و فرهنگی با ارزش ایجاد تصمیمات چند جانبه در مورد استفاده از نواحی ساحلی در رابطه با آثار فیزیکی اجتماعی، سیاسی کاربری از منابع ساحلی گردید.

۹مدلهای ریاضی اثرات تخلیه و بارگیری بر پارامترهای DRAUGHT و TRIM کشتی و ارایه مدلهای تعدادی از تجهیزات کشتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۵
از زمانیکه بشر به مدلسازی ریاضی پدیده های مختلف پرداخت ، توانست سکوی پرش بسیار بزرگی در توسعه و تعمیق دانش بردارد و شاید بتوان بیقین گفت یکی از تفاوتهای اساسی دیدگاه دانشمندان قبل از رزنانس ( اعم از دانشمندان یونانی ، اسلامی و ایرانی) و بعد از رزنانس در این مسئله است که دانشمندان قبل از رزنانس در بیان پدیده های مختلف به توضیح کیفی مسائل همت می گماشتند اما بعد از رزنانس درمدلسازی و تشریح کمی و ریاضی پدیده ها تلاش خود را متمرکز نمودند . خصوصًا در چند دهه اخیر با وارد شدن کامپیوتر این امر توسعه بسیاری پیدا کرد بطوریکه قبل از هر گونه ساخت یک وسیله یا کار روی یک موضوع می توان توسط برنامه های طراحی کامپیوتری تمامی جوانب موضوع مورد بررسی و اشکالات آن را برطرف نمود و همینطور در زمینه آموزش با طراحی و ساخت شبیه سازها (Simulator) می توان افراد را قبل از قرار گرفتن در محیط واقعی کار، در محیطی مجازی اکثر مسائلی که با آن در عمل مواجه می شوند درگیر نمود و آموزش ویادگیری را با هزینه بسیار کمتر و راندمان بالاتر به انجام رساند از جمله این شبیه سازها در صنایع کشتی سازی و کشتیرانی برای آموزش ملوانان و مهندسین کشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۰بررسی رابطه بین تجربه،آموزش، درک و آمادگی در برابر زمین لرزه مطالعه موردی در ژاپن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
به منظور درک تاثیر تجربه و آموزش زلزله بر آگاهی، یک کطالعه تجربی با شرکت 1065 دانش آموز برتر دبیرستان از پنج ناحیه ژاپن صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که تجربه زلزله، عامل اصلی و موثری در افزایش آگاهی نیست. آموزش نیز هنگامی موثر است که در حیطه سطح تعلیم مدرسه باشد تا بتواند اطلاعات سودمندی را به عنوان پایه علمی زلزله فراهم کند. بررسی ها حاکی از آنست که در مسیر تدریجی از آگاهی و شناخت،درک، ژرف بینی، تصمیم و اقدام عملی سه عنصر، خانواده، جامعه و خودآموزشی نقش بسیار حیاتی را ایفا می کنند در حالی که خودآموزشی در درک و ژرف بینی اهمیت دارد. آموزش خانواده و جامعه مهمترین نقش را در تصمیم ها و اقدامات عملی ایفا می کنند، در آموزش مدرسه شیوه های عملی تری از آموزش بلایا از طریق ابزارهای گفتگو، تجربه، دیداری و شنیداری نیز یافت می شود که بسیار موثر و اثربخش تر می باشند. اعتقاد بر این است که اموزش مدرسه خود آموزشی، آموزش خانواده و جامعه به دانش آموز کمک میکند تا بتواند یک فرهنگ آمادگی در برابر بلایا را نهادینه نمایند که این فرهنگ بنوبه خود آنها را به سمت و سوی اخذ تصمیم های درست و انجام اقدامات شایسته به هنگام بزرگسالی هدایت می کند.

۱۱بررسی نقش و تبیین نکات محوری آموزش موتورسیکلت رانان با هدف افزایش ایمنی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، سال
تعداد صفحات: ۱۰
آموزش یکی از سه رکن اصلی برنامه ریزی ترافیک است که بدون توجه به آن، کسب نتیجه مطلوب از اقدامات مهندسی و اعمال مقررات مقدور نمی گردد. آموزش دربرگیرنده طیف وسیعی از اقدامات و راهکارها می باشد و اهدافی نظیر آشنایی با مقررات، نهادینه نمودن رفتارهای مناسب ترافیکی و رعایت اصول ایمنی را دنبال می نماید. هر اندازه که سهم آموزش و سرمایه گذاری در این زمینه بیشتر باشد رفتارهای ناهنجار ازجمله تخلفات تردد کاهش مییابد. دوچرخه سواران، رانندگان اتومبیل، رانندگان کامیون و موتورسیکل ترانان هریک نیازمند نوع خاصی از آموزش، متناسب با شرایط خاص وسیله نقلیه مورداستفاده شان هستند. درمقاله حاضر، ضمن بیان نقش و تاثیر آموزش بر ایمنی موتورسیکلت رانان، نکات آموزشی ویژه موتورسیکل تسواران مورد بررسی قرار میگیرد. موتورسواران در هنگام رانندگی با حالت های مختلفی مواجه میشوند که برای هریک از این حالات، نیازمند اتخاذ تدابیر خاصی هستند. رعایت این نکات در افزایش ایمنی موتورسواران، سهم قابل توجهی دارد.

۱۲ریشه های روا نشناختی حوادث
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، سال
تعداد صفحات: ۵
مشکل تصادف ، بخشی از فاجعه عصر ماست که هر روز جان عده ا ی را میگیرد. سازمان بهداشت جهانی نیز در گزارشی اعلام میکند که مرگ و میر ناشی از تصادف در کشورها یی که تعداد اتومبیل زیاد است ، از مرگ و میر ناشی از بیمار یهای مسری بیشتر است . میتوان گفت علت اصلی تمام تصادفات ، سرعت غیرمجاز و عدم رعا یت مقررات ترافیک و بی احتیاطی نیست، بلکه با توجه به مرگ و میر حاصل از تصادفات باید به عوامل انسانی و روحی اهمیت فراوان داد . در این مقاله جهت آشنا یی بیشتر با شرایط موثر درکیفیت رانندگی و آموزش ناشناخته ها به افرادی که قصد رانندگی دارند ،مطالبی در خصوص تاثیرات حالات روانی و شخصیت در رانندگی به طور خلاصه آمده است . در مجموع رانندگی خوب ، سالم و بی خطر، به وجود را ه های خوب ، مطلع بودن از مقررات ، تجارب کافی و برخورداری از سلامت لازم ، محدود نمی شود، بلکه آنچه آن را تضمین میکند، محبت و دوست داشتن دیگران است.

۱۳ضرورت، اهمیت و نحوه اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهیهای مردم در مورد زلزله
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین همایش زلزله در درود - گذشته، حال، آینده، سال
تعداد صفحات: ۹
ایران بر روی کمربند زلزله هیمالیا – آلپ (آلپاید) قرار داشته و کشوری لرزه خیز است لذا ضروری است تمهیدات ویژه ای بر ای آمادگی در برابر پدیده زلزله در کشور اندیشیده شود . یکی از راهکارهای کاهش خطرات ناشی از زلزله، ارتقای سطح آگاهی مردم و ایجاد آمادگی در بین اقشار مختلف جامعه است . گرچه نمی توان به طور کلی از تلفات و خسارات ناشی از زلزله جلوگیری کرد اما با ایجاد برنامه های مدون آموزشی و اطلاع رسانی صحیح می توان تا حد زیادی این خسارات را کاهش داد. – نحوه اطلاع رسانی به منظور افزایش سطح آگاهیهای افراد جامعه را می توان به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی نمود . 1 اطلاع رسانی به دانش آموزان ، زیرا دانش آموز می تواند بیاموزد و به دیگران ن یز آموزش دهد بعبارت دیگر دانش آموزان میتوانند اشاعه دهنده فرهنگ ایمنی دربرابر زلزله در خانواده و جامعه باشند . با این دیدگاه و در نظر گرفتن تعداد قابل توجه دانش آموزان کشور (حدود 17 میلیون نفر)، لزوم آموزش این گروههای سنی و آماده سازی آنها در مقابل این پدی ده طبیعی احساس می شود . 2– اطلاع رسانی به عموم افراد جامعه (آموزش همگانی ) که اطلاع رسانی و ارائه آموزشهای لازم برای اقشارمختلف جامعه ا ز طریق روشهای زیر امکانپذیر است : 1– صدا و سیما، 2– تهیه پوستر و بروشور، 3– رسانه های مکتوب مانند روزنامه های کثی رالانتشار، مجلات و نشریات علمی و عمومی. از آنجایی که تلفات و خسارات ناشی از زلزله فراگیر است و خطری جدی برای ایمنی تاسیسات مهم و حیاتی مانند بیمارستانها، مراکز آتش نشانی، مراکز کمک رسانی و امداد، شبکه های آبرسانی، گازرسانی و دیگر شریانهای حیاتی می باشد و معمولا پس از رخداد یک زمینلرزه بزرگ و شدید امکان قطع آب، برق، گاز، تلفن، و لوله های فرآورده های نفتی و آتش سوزی در شهر وجود دارد بنابراین اطلاع رسانی و آموزش، بایستی فراگیر بوده و تمام زمینه های مذکور را شامل گردد.

۱۴بکار گیری شبکه های عصبی در پیش بینی مشخصات خاک با در دست داشتن اطلاعات گمانه های مجاور
اطلاعات انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
زمین شناسی خاک یک سایت، نقش مهمی در تخمین مقادیر ژئوتکنیکی آن منطقه را دارد . بدین منظور، نیاز به کاوشهای محلی و حفره گمانه متعدد می باشد . با استفاده از گمانه، اطلاعات مختلفی درباره خاک وخواص ژئو تکنیکی در ناحیه بین گمانه ها بطور کامل مشخص نمی گردد و بدست آوردن آن یک عمل مشکل با قابلیت اعتماد محدود می باشد. از طرفی، افزایش تعداد گمانه ها نیز از نظر اقتصادی هزینه بر است. روشهای موجود در آنالیز و پیش بینی داده های ژئوتکنیکی بدست آمده از کاوشهای محلی، عموماً بر پایه تکنیک های آماری و استدلالهای هندسی استوار هشتند که در آنها برای توز یع فضائی پارامترهای مورد نظر، بعضی توابع فاصله وجود دارد و اثر زمین شناسی در نظر گرفته نمی شود .در این مقاله، با استفاده از شبکه عصبی، برای بدست آوردن اطلاعات تقریباً کاملی از شرایط تحت الارضی منطقه با استناد واستفاده از اطلاعات موجود، به پیش بینی پارامت رهای ژئوتکنیکی و دورن یابی گمانه ها پرداخته خواهد شد . در مدل ارائه شده در این مقاله، با استفاده از شبکه عصبی چند لایه پیش خور استفاده می شود تا با آموزش شبکه بوسیله داده های بدست آمده از گمانه های موجو در یک منطقه توزیع فضائی لایه های خاک و پارامترهای ژئوتکنیکی مورد نظر آن منطقه بدست آورده شود . مدل شبکه عصبی نیازمند اطلاعاتی در زمینه مختصات و تراز سطح زمین نقاط مختلف بعنوان ورودی است . با آموزش شبکه بدست آمده مورد آزمون قرار می گیرد . از مزایای بارز این شکه عصبی، توانائی آن در پیدا کردن روابطی از بین داده های ارائه شده در آموزش، بدون ساختن مدلهای ریاضی پیچیده و ضرایب و روابط متغیراهای فضائی مختلف در نقاط گوناگون در نظر گرفته نمی شود و تنها با دادن اطلاعات کافی و آموزش مورد نیاز، شبکهمی تواند رابطه بین ورودی ها خروجی ها را بیاید و و برای نقاط دیگر استفاده کند. با شناخت کامل از وضعیت تحت الارضی و پارامترهای کنترل کنندة ژئوتکنیکی خاک منطقه مورد نظر، می توان عملیات مناسب جهت اجرای پروژه های ژئو تکنیکی را طرح ریزی کرد.

۱۵کاداستر و لزوم آن در سیستم مدیریت زمین
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 81، سال
تعداد صفحات: ۱۲
آنچه که باعث شد تا اقدام به نوشتن مقاله حاضر نماییم، معرفی اهمیت ایجاد سیستم کاداستر و نیز مشخص کردن وضعیت آن در ایران و جهان بود. همانطوریکه مستحضرید ” کاداستر“ از زمان قدیم به شکلهای مختلف در نقاط مختلف جهان رایج بوده که البته جنبه ملکی و مالی آن بیشتر در طول تاریخ نمود پیدا کرده است. اما از بنیادی بودن این سیستم جامع و فراگیر در کلیه امورات زندگی، پروژه های عمرانی، برنامه ریزیهای هدفمند سازمانهای مختلف نظیر مسکن و شهرسازی، آموزش و پرورش، محیط زیست، اقتصاد، بهداشت و ... نباید غافل شد. یکی از ارکان کاداستر فنی بودن است که در این مورد نقش علوم ژئوماتیک در تهیه اطلاعات مبنایی کاداستر بسیار مهم و ضروری است. در انواع کاداستر ” قطعه زمین“ یا “parcel ” بعنوان مبنای اطلاعات و مشاهدات در نظر گرفته می شود. بدیهی است که سر وسامان دادن به این حجم وسیع از اطلاعات جمع آوری شده نیاز به سیستم اطلاعات قوی، کارآمد و جامعی دارد که به راحتی بتوان به کمک آن به اطلاعات دسترسی پیدا کرد، به آسانی Up to date نمود و ... که در این بین سیستمهای اطلاعاتی GIS و LIS از کارآمدترین این ابزارها می باشند. که البته تمامی مطالب مذکور تنها در سایه مدیریت و برنامه ریزی هدفمند و صحیح به ثمر خواهد نشست.

۱۶کاربرد راهکارهای مدیریت بحران زمین لرزه در متروی تهران
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
با توجه به نقش ارزنده شبکه ها ی متروی شهرهای بزرگ در زمان زلزله برای کمک رسانی به بحران، تاکنون راهکارها، معیارها و ضوابط متعدد ی در مدیریت بحران زلزله مورد بررس ی قرار گرفته اند . این راهکارها عموماً به سه دسته پیش از وقوع، در زمان وقوع و پس از وقوع زلزله تقسیم می گردند. از سوی دیگر، مدیریت بحرا ن در شبکه مترو بخش ی از مدیریت بحران شهر ی محسوب میگردد که لازمست برخ ی از تمهیدات را بصورت مستقل و برخ ی دیگر را در رابطه با ارگانهای مسئول شهر ی بعهده گیرد . هدف از مقاله حاضر شناخت و پیاده ساز ی راهکارها ی مستقل موجود رو ی شبکه خطوط مترو ی تهران میباشد . بررسی معی ارهای لرزه ا ی بکار گرفته شده در طراح ی ساز ه ها و تأسیسات مترو ی تهران، لزوم ارزیاب ی لرزه ا ی آنها و شناخت موارد بالقوه خطر پذیر ی با الویت اول، بررس یهای پیش از وقوع زلزله را تشکیل میدهند. امکان استفاده از سیست م های اعلام خطر EWS و AS سیستمهای عکس العمل سریع ، RRS و سازمان دهی لازم برای ایجاد تیم و مرکز مدیریت بحران از موارد مربوط به بررسی های هنگام وقوع زلزله میباشد.

۱۷اهداف پروتکل بین المللی هیوگو (ژاپن)تصویب شده برای دهه 2005 تا 2015
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۱۶
کنفرانس جهانی کاهش بلایا، (WCDR ) براساس تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در ژانویه 2005 در شهر کوبه، استان هیوگوی ژاپن، برگزار شد و چارچوب کاری دوره ده ساله 2005 تا 2015 تصویب نمود. این کنفرانس، فرصت فوق‌العاده‌ای برای ترویج دیدگاهی سازمان یافته برای کاهش آسیب‌پذیری و خطرپذیری ازمخاطرات به دست داده است، در این کنفرانس نیاز به برگشت‌پذیر ساختن جوامع و ملتها در برابر حوادث مورد تاکید قرار گرفته است. در این کنفرانس تایید شده است که راهبردکنفرانس یوکوهاما برای دنیای ایمن‌تردستورالعمل‌های پیشگیری، آمادگی و کاهش اثرات و برنامه اجرایی آن (راهبرد یوکوهاما)، که در سال 1994 تصویب شد، تحول مهمی در ارائه رهنمودهای لازم برای کاهش خطرپذیری حوادث و آثار آنها، است وبر بازنگری نتایج حاصل از اجرای راهبرد یوکوهاما، برای تضمین اقدامات نظام‌مندتر در زمینه کاهش خطرپذیری و در قالب توسعه پایدار و برگشت‌پذیری جامعه از راه تقویت توانائیهای ملی و محلی برای مدیریت و کاهش خطرپذیری تاکید می کند. درمحورهای اصلی کنفرانس به بحث درباره حوزه‌های اصلی پنجگانه ذیل پرداخته شده است. (الف) روش اداره کردن: چارچوب‌های سازمانی، قانونی و دولتی. (ب) شناسایی ارزیابی، پایش و هشدار سریع خطرپذیری. (ج) مدیریت دانش و آموزش. (د) کاهش عوامل زمینه‌ای خطرپذیری. (هـ) آمادگی برای پاسخ موثر. حوزه‌های کلیدی یاد شده، چارچوبی مناسب برای اقدامات در دهه 2015 – 2005 را فراهم می‌سازند. با در نظر گرفتن این اهداف و با توجه به نتایج بازنگری راهبرد یوکوهاما، کشورها وشرکت کنندگان در کنفرانس جهانی کاهش بلایا تصمیم به پیگیری نتیجه مورد انتظار>>کاهش اصولی خسارات بلایا، شامل سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، اقتصادی و زیست بومی کشورها و جوامع<<.برای ده سال آینده گرفته شده است ، همچنین متذکر گردیده است کهتحقق این نتیجه نیاز به تعهد کامل و تلاش همه فعالان مربوط اعم از دولتها، سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی و جامعه مدنی شامل داوطلبان، بخش خصوصی و جامعه علمی دارد

۱۸بررسی نقش سازمان های غیردولتی در مدیریت بحران با ارائه تحلیلی از تجربه جبهه سبز ایران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۱۴
گروهی بر این عق یده ان د که مناسب ترین نام برای عصر حاضر ، عصر مشارکت یا عصر سازمان های غیردولتی است . شاید این گزاره در نگاه نخستین اندکی عجیب به نظر بیاید . اما واقعیت های موجود در سطوح مختلف می تواند دلایل بسیار متقنی در اثبات این ادعا ارائه دهد . زمان درازی از تشکیل واحدهایی به نام ملت – دولت (Nation – state) می گذرد ، در طی همین تجربه بشری آنچه به تدریج هویدا گشته ناکارآمدی سیستم های غیرمتکی به بدنه اصلی این نهاد یعنی ملت بوده است . به بارنشستن میوه های مدرنیته در قرن بیستم همراه با آزمایش شیوه های گوناگ ون بسط مشارکت عمومی و متاثر کردن حداکثری تصمی مات از خواست تک تک افراد و گروه های متنوع اجتماعی بوده است . گسترش آموزش عمومی ، افزایش رسانه های مختلف ، تاسیس نهادهای مدنی و بسیاری فعالیت های دیگر همه در جهت افزایش امکان مشارکت عمومی تر در فرآیندهای ملی بوده است . حتی در بخش هایی همچون اقتصاد که در نگاه اول بسیار متکی به منابع و امکانات به نظر می رسد نیز این اتفاق تا آنجا پیش رفته که توانایی کلی یک اقتصاد و امکان رقابت آن در عرصه های بین المللی علاوه بر وجود منابع طبیعی ، دانش و تکنولوژی با فاکتور مهمی به نام سرمایه اجتماعی (Social capital) ارتباطی تنگاتنگ دارد . تولید و هم افزایی سرمایه اجتماعی به طور عمده به حداکثری شدن مشارکت عمومی و تعامل فعال گروه ها و افراد اجتماعی و دخالت همه آنها در فرآیندهای ملی بستگی دارد. حوادث طبیعی (و مصنوعی) و برنامه های امداد و نجات و مدیریت بحران نیز به عنو ان بخشی بسیار مهم و حیاتی در عرصه های زیست بشر بر روی کره زمین از این امر مستثنی نیستند و تغییرات بنیادین در رویکردها و برنامه ها در این حوزه به شدت مورد نیاز است . در جامعه جدید (شرایط فعلی جهان ) سوانح به لحاظ صورت و ماهیت ، تغییرات چشمگیری داشته اند . این تغییر متاثر از شرایط توسعه و تحول وضعیت زندگی انسان است . از این رو در امر امداد و مدیریت سوانح نیز نیازمند تغییرات هم سویی هستیم . یک شکل بارز این تغییرات لازم ، اهتمام به رویکردهای اجتماعی و غیر متمرکز در ( بررسی و مدیریت سوانح و فاجعه هاست که تا به حال این رویکرد سهم و نقش ناچیزی داشته اند (عنبری 1381) سازمان های غیردولتی (Non governmental organization) می توانند به عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی نقشی اساسی در جریان این تغییر رویکرد ای فا نمایند و در بهبود وضعیت مدیریت بحران در کشور ایران – که سالهاست به نوعی ٢ وطن پرست ابوالفضل، آئینه چیان علیرضا ، یزدانی نسترن– آذر 1384 دچار بحران است – ، بسیار تاثیر گذار باشند . این نوشته با ارائه گزارشی کوتاه از یک تجربه که در سازمان غیردولتی محیط زیستی جبهه سبز ایران رخ داده است سعی در مشارکت در این فرآیند مهم سرزمینی دارد.

۱۹خطرهای طبیعی در منطقه شمال تهران (زلزله، سیل و زمینلغزش)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۱۰
نگاه جامع و چند جانبه نگر در زمینه خطر های طبیعی لازمه جوامع امروز – به ویژه درکلان شهرها در کشورهای در حال توسعه– است. این نکته ای است که ضعف بسیار درآن داریم: هم از نقطه نظر متخصص و مهندس آموزش دیده و هم از دیدگاه مدیریتی. باید تلاش کنیم تا نکته های ویژه و تخصصی در زمینه بلایای طبیعی و محیط زیست را در عرصه زندگی روزمره به اجرا دراوریم؟ این دیدگاه در مورد بلایای طبیعی، حریم گسل، ساخت و ساز نامقاوم، بافتهای فرسوده، ناپایداری دامنه ها و ناپایدارکردن آنها در اثر احداث جاده و گسترش شهرکها و احداث خانه در دامنه ها، عدم رعایت سلامت وحریم رودخانه ها در مناطق شهری و ساخت و ساز در حریم آن، رعایت نکردن سلامت محیط زیست و دفع نامناسب زباله های شهری و خلاصه "نگاهی نگران وحساس به همه خطرهای طبیعی و زیست محیطی" عمومیت یابد. در این زمینه باید سازو کاری یافت تا یافته های متخصصان به گوش مدیران و تصمیم سازان و تصمیم گیران برسد . در این مقاله تلاش می شود تا بر اساس بررسی شرایط خطرهای طبیعی و زیست محیطی چندگانه – عمدتا زمینلرزه، سیل و زمین لغزش در شمال تهران– اهمیت این نگاه چندجانبه نگر توضیح داده شود.

۲۰مدارس و نقش آنها در کاهش صدمات ناشی از زلزله
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۶
متاسفانه اگر وقوع زلزله هم زمان با باز بودن مدارس اتفاق بیافتد با لاترین تلفات را در جمع دانش آموزی خواهیم داشت،چنانچه در زلزله سال 1376 قاینات از روستای ارکول برای نمونه از یک کلاس 15 نفره 14 نفر کشته شدند ومدرسه راهنمایی که صد درصد تخریب شده تعطیل بوده .واگر زمان زلزله بم و زرند همزمان با باز بودن مدارس می بودآمار تلفات بیش از این میشد،زیراکه در بم کلیه مراکز آموزشی آن تخریب شدند وحتی اکر زمین لرزه صبحگاه زرند 5 \1 ساعت بعد یعنی ساعت 8 صبح به وقوع می پیوست چه بسا در شهر با این همه مدارس فرسوده وبا آن رعب ووحشت ایجاد شده وبه دلیل عدم آمادگی وحمله ورشدن دانش آموزان به سمت درب های خروجی مطمئنا بسیاری دست وپا شکسته وضربه مغزی میشدند .پس باید در این بزرگترین مجموعه آموزشی کشور س رمایه گذاریهای اساسی وزیر بنایی در راستای افزایش سطح آگاهی این قشر انجام داد که باز تات آن در جامعه ملموس تر خواهد بود. در این مقاله به شرح کامل تشکیل و وظایف کمیته ایمنی در مدارس پرداخته وتمامی مراقبت ها ی قبل وحین زلزله در مدرسه بیان شده است ونقش مدارس د ر امداد رسانی که محیطهای نسبتا بزرگ میباشند ،دارای اتاقهای مستقل ،کادر مدیریتی ،واقع شدن در نقاط مختلف شهر و...بهترین مکان برای ایفای نقش پنا گاه میباشند. بنابراین با توجه به قریب 90000 مدرسه قدیمی وآسیب پذیر درسطح کشور که زمان ریادی برای نوسازی ومقاوم ساز ی نیاز است ،ما تعهد و وظیفه داریم آموزش وآگاهی لازم را به این قشر آسیب پذیر ارائه دهیم.

۲۱مدیریت بحران در بخش حمل و نقل کالاهای خطرناک توسط راه آهن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۸
بحران ها حوادثی هستند که در اث ر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی به وجود می آ ی ند و مشقت و سختی را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می کنند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دارد. در راه آهن نیز گاها وقوع بلایای طبیعی مانند زلزل ه ، صاعقه، ریزش ک وه و نیز خطاهای انسانی و خرابی تجهیزات باعث بروز شرایط غیر منتظره ای از جمله خروج از خط قطارهای مسافری و باری و انفجار مخازن حامل مواد شیمیایی و خرابی خطوط و سایر تاسیسات راه آهن و موارد بسیار دیگری می شود که سبب اختلال در امور سیر و حرکت و امور جاری قط ا رها و ایستگاه ها میشوند و مهمتر از آن باعث تلفات جانی و خسارات مالی فراوانی می گردند. به طور کلی ارزش اقدامات پس از بروز سانحه در جلوگیری از توسعه و شدت سانحه اهمیت فراوانی دارد ولی انجام آن مستلزم امکانات مالی و تجهیزات و ابزار مناسب می باش د . دستیابی به این منابع در شرایط معمول و عادی از طریق ادارات، سازمان ها و تشکیلات مختلف داخل و خارج از راه آهن، طی ضوابطی خاص و صرف زمان انجام می گیرد که این مهم توانایی سازمان را در پاسخگویی سریع و مناسب در مواقع بحرانی تا حدود زیادی کاهش می ده د . لذا با داشتن ساختار م ن اسب مدیریت بحران و استفاده از تجربیات سایر کشورها می توانیم اقدامات لازم را جهت پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه ریلی و ایجاد آمادگی جهت مقابله با حوادث احتمال ی در هنگام وقوع بلایای طبیعی ، امداد لازم در هنگام بروز سانحه، بازسازی و جمع آوری حوادث و رفع مسدودی خط در کوتاه ترین زمان ممکن به عمل آوریم

۲۲مدیریت مواد زائد جامد در زلزله
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هر ساله بلایای طبیعی همانند زلزله، سیل، طوفان و آتش سوزی قسمتهای مختلفی از جهان را گرفتار میکند. چنین بلایای طبیعی علاوه بر آسیبهای مستقیم جانی و مالی، با برجای گذاشتن مقادیر بسیار زیادی از آوار در محلهای حادثه دیده باعث آلودگی محیط زیست و در برخی موارد سد شدن جریان زندگی در مکانهای حادثه دیده می شوند. خسارات چشمگیر انسانی و اجتماعی بلایا و سوانح توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده بطوریکه دهه 1990 را دهه کاهش فاجعه های طبیعی نامیدند . کشور ما ایران، یک کشور حادثه خیز میباشد که بسیاری از بلایای طبیعی در آن بوقوع می پیوندد که نادیده گرفتن مسائل مربوط به از بین بردن آثار و زباله های باقیمانده در آن، شرایط زندگی را برای ساکنان دشوار می سازد. بلایای مختلف آوارهای مختلفی برجای می گذارند که محل وقوع حادثه نیز تاثیر بسیاری در نوع مواد پسماند دارد. در کشور ما ایران با محاسبه 800 گرم زباله سرانه، هر روزه بالغ بر 50000 تُن مواد زاید جامد تولید می شود . در کنوانسیونها و پروتکلهای بین ا لمللی همانند ریودوژانیرو یا ژوهانسبورگ دولتها موظف به توسعه آموزش و بالا بردن سطح اگاهی افراد در زمینه های مختلف شده اند .بنابراین ضروری است در ایران نیز افراد متخصص به منظور ارزیابی مدیریت مواد زائد جامد بویژه در شرایط زلزله بکار گرفته شوند . در مقاله حاضر پس از بررسی انواع بلایای طبیعی و نوع آوار آنها به مسئله آوار زلزله و پاکسازی محل پس از زلزله و دپو کردن مواد زاید پرداخته میشود.

۲۳معرفی سیستم پیش بینی و هشدار سیل رودخانه کرخه
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۱۴
پدیده سیل هر ساله در نقاط مختلف جهان باعث بروز خسارات جانی و مالی فراوان می گردد. حتی در کشورهایی که در زمینه حفاظت سواحل و رودخانه ها و ایجاد سد های مخزنی با هدف کنترل سیلاب پیشرفتهای چشم گیری داشته اند ، هر ساله سیلهای عظیم و غیر قابل کنترلی اتفاق افتاده و خسارات فراوانی ببار می آورد. امروزه اهمیت مدیریت سیلاب افزایش یافته و کنترل سیل با استفاده از مدیرت سیل بیشتر مطرح می باشد. سیستم های هشدار سیل یکی از روشهای شاخص مدیریت سیلاب می باشندکه در کنترل سیل از طریق اعمال سیاست بهره برداری زمان واقعی از مخازن نقش اساسی دارد. از آنجائیکه حفاظت حریم رودخانه ها توسط انواع خاکریزها و سایر روشهای سازه ای به دلیل هزینه های غیر اقتصادی و مشکلات زیست محیطی و دلایل دیگر غیر معقول می باشد ، لذا ایجاد سیستم هشدار سیل به عنوان یک روش غیر سازه ای همراه با حفظ وضعیت طبیعی رودخانه می تواند راهگشای این گونه مشکلات باشد. یکی از انگیزه های ایجاد سیستم های هشدار دهنده سیل رودخانه ها کاهش خسارات سیل از طریق هشدار به ساکنین مناطق سیل گیر و تعیین بهره برداری زمان واقعی از سدهای احداث شده بر روی رودخانه ها می باشد. از طرف دیگر بسیاری از رودخانه های سیلابی در کشور وجود دارند که در اثر طغیان آب ، مسیرهای آنها عملاً عوض شده و در نتیجه اقدامات سازه ای بی نتیجه خواهند ماند. لذا بهترین روش در این رودخانه ها ایجاد سیستم هشدار سیلاب جهت کاهش خسارات سیل می باشد. هدف اولیۀ این سیستم ، انجام دادن خدمات اضطراری و فراهم آوردن اطلاعات پیشرفته درباره سیل است ، به طوری که به سهولت و سرعت بتوان پس از دریافت این اطلاعات ، عکس العمل نشان داد. دومین هدف مهم سیستم هشدار سیل ، فراهم آوردن اطلاعات برای مدیریت منابع آب است . بنابراین ، اطلاعات سیستم های هشدار سیل می تواند برای تصمیم گیریهای روزانه در تخصیص منابع آب مورد استفاده واقع شود. هدفهای اولیۀ سیستم هشدار سیل عبارتست از ( 1) کاهش خسارت وارده به جان و مال مردم از طریق سیل ؛ و ( 2) کاهش اختلال در فعالیتهای تجاری و انسانی . برای رسیدن به هدفهای بالا باید اقدامات زیر انجام شود. – –1 بهبود بخشیدن و حفظ یک سیستم ارتباطی مؤثر بین سازمانها و افراد 2– مشارکت عمومی و برنامه ریزی واکنش و پاسخ به خطر 3 آموزش همگانی برای واکنش در برابر پیش بینی و هشدار سیل های ناگهانی 4– مؤثرتر و بهتر کردن مدیریت سیلابدشت 5– به حداقل
رساندن زمان واکنش پس از پخش هشدار سیل ناگهانی

۲۴نقش آموزش درامدادونجات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۵
بلایای طبیعی را میتوان مهمترین دغدغه و نگرانی زندگی بشر بخصوص مردم کشورهای درحال توسعه تلقی کرد. براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمانهای جهانی، طی 20 سال گذشته بیش از 3 میلیون نفر در اثر بلایای طبیعی درجهان جان خود را از دست داده و زندگی بیش از یک میلیارد نفر عمیقاً تحت تأثیر واقع شده است.در نگرش کلی، بلایا را به دودسته؛ بلای ناشی از پدیده های طبیعی و بلای حاصل ازدخالت انسان ( انسان ساز) تقسیم می کنیم. آمار رخداد بلایا در کشورهای در حال توسعه گویای آن است که غالب بلایای واقع شده از دسته اول یعنی بلایای طبیعی می باشد. در میان بلایا، بلایایی که باعث ازهم گسیختگی جدی بخشی ازجامعه شده وموجب تلفات گسترده انسانی وخسارتهای مادی ومحیطی گردد، چنانچه مواجهه ومقابله با آن فراتر از توان منابع اقتصادی ومالی جامعه آسیب دیده و نیز منطقه ای که آن جامعه درآن واقع شده است، باشد فاجعه گوئیم.آثار وعواقب یک فاجعه طبیعی، صرف نظر از نوع آن، می تواند تا مدت مدیدی پس از وقوع بلیه باقی بماند. به همین دلیل هم هست که می توان گفت هزینه های اجتماعی واقتصادی بلایای طبیعی بسیار بیش از آن چیزی است که در وهله اول به نظر می رسد و بدین صورت بخش مهمی از تولید ناخالص ملی کشورها بخصوص کشورهای درحال توسعه صرف جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی می شود.اگر رخ داد یک بلیه را درسه عرصه زمانی قبل، حین وبعد ازوقوع بررسی نمائیم درتمام این مراحل آمادگی مناسب باعث کاهش آسیب پذیری وعدم تحقق فاجعه درجامعه می گردد. یکی از ابزار مهم آمادگی درسه مرحله زمانی، آموزش می باشد. بحث در خصوص آموزش درسه عرصه زمانی بسیار گسترده ووسیع می باشد. یکی ازنمودهای بارزآمادگی قبلی برای مقابله با بلایا آموزشهای امداد و نجات است که به مردم، اعم از نیروهای امدادی، مردم عادی ودیگر اقشار مختلف جامعه داده می شود. نکته حائزاهمیت این است که فعالیتهای امداد رسانی نیاز به آموزشهایی خاص در این زمینه دارد و مستلزم شناخت وآگاهی لازم می باشد. ازآنجا که به هنگام بروز بلایا وسوانح مردم جزء اولین گروههایی هستند که به محل سانحه می آیند و به آسیب دیدگان کمک می کنند، عدم آگاهی ومهارت آنها نه تنها سبب بروز مشکلات جدید می شود، بلکه درامرکمک رسانی نیز اختلال بوجود می آورد. دراین مقاله سعی شده ضمن اشاره به نقش آموزش درامداد ونجات و اثر آن در جامعه، توصیه های لازم اجرایی جهت ارائه این آموزش ها پیشنهاد گردد.

۲۵نقش تکنولوژی اطلاعات(سنجش از راه دور و اینترنت) در مدیریت سوانح طبیعی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۷
صفحه گسترده جهانی(اینترنت) به عنوان ابزاری موثر در زمینه ارتباطات می باشد، نقش برجسته این پدیده در بوجود آوردن مکانی جهت تبادل عقاید، دانش و تکنولوژی بین مردم از نقاط مختلف جهان بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی و فاصله آنها از یکدیگر و کارایی آن در اطلاع رسانی حایز اهمیت است، همچنین سنجش از راه دور به عنوان ابزاری بسیار مهم در برنامه ریزی، مخابره و انتقال آموزش در مراحل گوناگون چرخه مدیریت سوانح طبیعی در آمده است. کاربرد سنجش از راه دور در مراحل چرخه مدیریت بحران بلایا پیشرفت چشم گیری داشته است، اطلاعات ماهواره ای و GIS به همراه اینترنت امروزه کاربرد غیر قابل انکاری در مدیریت شرایط پس از سانحه و زمان بندی فعالیتهای امداد و نجات دارند. همچنین ارزیابی خسارت و تلفات انسانی حوادث با توجه به پیشرفت های بدست آمده در تهیه عکس های ماهواره ای امکان پذیر است. در این مقاله به این موضوع پرداخته می شود که چگونه سنجش از راه دور بر مبنای اینترنت می تواند در بلایای گوناگون طبیعی نظیر سیل، زلزله، خشکسالی، سونامی، و غیره بصورت ابزار موثری در مراحل مختلف مدیریت سوانح طبیعی عمل کند، همجنین با استفاده از تحلیل SWOT نقاط قوت، فرصتها و ضعفها و نقاط ضعف) استفاده از سنجش از راه دور بر مبنای اینترنت بررسی می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۶۱۸۱ نتیجه