۱صرفه جویی ارزی،پایداری محیط زیست و ایجاد اشتغال در جهت منافع ملی از طریق رویکرددانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های عمران به انرژی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
انسان طی قرنها مراحل تکامل انرژی را طی نمود . در ابتدا از انرژی خویش و نور خورشید و پس از آن سوخت چوب و هیزم و همچنین نیروی حیوانات و نیروی آب و باد ) جهت کشتیرانی و…( استفاده نمود، پس از آن با اختراع موتور بخار و توسعه آن استفاده از سوختهای فسیلی را شروع کرد ) زغال سنگ ، نفت ، گاز( و پس از آن به سمت به بدست آوردن انرژیهای جدیدتر گام برداشت.امروزه بحث انرژی یکی از مهمترین مباحث مطرح در امر توسعه بشمار می رود . منابع انرژی تجدیدپذیر در دراز مدت از توان بالقوه تامین نیازهای بشر به انرژی برخوردارند ، بطوریکه راه رسیدن به توسعه را هموار خواهند ساخت. از جمله عوامل اصلی در تقاضای انرژی میتوان به رشد فزاینده جمعیت ، رشد منابع و تنوع ماشین های مورداستفاده اشاره نمود .از سال 1972 م همزمان با بحران انرژی در اروپا گام های موثری در جهت بهینه سازی مصرف انرژی برد اشته شد که بیشترین توجه به بخش ساختمان و بهینه سازی ساختمان در برابر مصرف انرژی شد و از سوی دیگر با توجه به کمبود و قیمت بالای انرژی فسیلی ، توجه به سمت انرژی های تجدید پذیر به خصوص خورشید ، باد و آب معطوف شد و سرمایه گذاری های کلانی نیز صورت گرفت و نتایج مطلوبی نیز بدست آوردند . لذا با توجه به تشدید بحران انرژی در سال های اخیر ،این بخش در کشور نیازمند نگاه ویژه تمامی مردم اعم از مسئول و غیر مسئول می باشد

۲تعیین ساعات بهینه کارکرد پمپها با استفاده از برنامه ریزی خطی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۰
در حال حاضر، آب مورد نیاز اکثر شهرهای ایران از منابع زیرزمینی (چاه) تامین می شود. با توجه به پایین بودن سطح آب زیرزمینی در اکثر مناطق ایران لازم است که از پمپ برای انتقال آب از سفره آب زیرزمینی به مخازن استفاده شود. با توجه به تغییرات هزینه انرژی در ساعات عادی و پیک مصرف، می توان با استفاده از برنامه ریزی خطی ، ساعات بهینه کارکرد پمپها را به نحوی تعیین نمود که ضمن تامین آب مورد نیازمنطقه طرح، هزینه انرژی نیز کمینه شود. در این مقاله،یک مدل برنامه ریزی خطی برای تعیین ساعات کارکرد بهینه پمپ چا هها ارائه می شود سپس ، این مدل برای یک منطقه نمونه (شهر فریمان در استان خراسان) به کار رفته و هزینه ها قبل و بعد از بهینه سازی با هم مقایسه شده است. نتایج حاصل بیانگر این نکته است که با بهینه سازی ساعات کارکرد پمپ چاه ها می توان حدود ١٠ درصد در هزینه انرژی پمپاژ آب شرب منطقه نمونه صرفه جوئی نمود.

۳مطالعة آزمایشگاهی رفتار لرزه ای تیرها ی بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه
اطلاعات انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
برای برآورد میزان آسیب پذیری لرزه ای تیرها در ساختمانهای بتن مسلح موجود در ایران، تعداد شش نمونه تیر تحت اثر بارگذاری رفت و برگشتی و یکطرفه آزمایش شده اند. سه نمونه تیر معرف ساختمانهای نیمه مهندسی می باشند، و از نظر مقدار و آرایش میلگردها، ابعاد اعضا و مقطع، و مشخصات بتن و شرایط اجرایی دارای مشخصاتی شبیه اینگونه ساختمانها می باشند. در این ساختمانها ضوابط خاص لرزه ای به طور ناقص رعایت شده و بدین لحاظ" نیمه مهندسی" یاد شده اند. همچنین سه نمونه تیر از ساختمانهایی که با رعایت ضوابط آیین نامه ای طراحی شده اند، و مشخصات هندسی آنها نظیر ساختمانهای متداول بوده، اما ابعاد مقطع، مقدار و آرایش میلگردها، و مشخصات بتن به صورت استاندارد رعایت شده، مورد آزمایش قرار گرفته است. کلیة نمونة تیرها دارای طولی معادل 1250 میلی متر و ابعاد مقطع 150 تا 200 میلیمتر می باشند که با مقیاس 2\1 ساخته شده اند. منظور از آزمایشها تعیین مشخصات لرزه ای تیرها و بر آورد میزان جذب انرژی، شکل پذیری، و خسارت پذیری آنها تحت اثر بارهای رفت و برگشتی ویکطرفه بوده است. برپایة نتایج آزمایشها، منحنی های پارامتری برای پاسخ دوره ای و منحنی پوش تیرها ارائه شده است. از این منحنی ها می توان برای مدلسازی عددی ساختمانهای نیمه مهندسی و استاندارد، با خصوصیات محلی موجود در ایران، استفاده کرد. مطالعات نشان داد که نمونه های نیمه مهندسی در مقایسه با نمونه های استاندارد، به طور متوسط، درحدود 40% افت شکل پذیری، و درحدود 50% افت مقاومت داشته ند. این کاهش بخصوص در نمونه های مربوط به طبقات پایین مشهود است. با توجه به اعمال ضوابط شکل پذیری متوسط، نمونه های استاندارد از ظرفیت لرزه ای نسبتا مناسبی برخوردار بوده و شکل پذیری، مقاومت و سختی نسبتا خوبی نشان داده اند. اما، ضابطة حداقل نسبت فولاد در لایة فشاری مقطع، به میزان 30% لایة مقابل، ناکافی بوده و پیشنهاد می شود که این مقدار به 50% افزایش یابد.

۴بتن و تعامل آن با محیط زیست
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۸
تحقق توسعه پایدار به معنای توسعه ای که احت یاجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانائی نسلهای آتی در تامین نیازهای خود برآورده می سازد، یکی از اساسی ترین ملزومات بشر در عصر حاضر است . تداوم فعالیت های مخرب بشر ممکن است چنان تغییری در جهان زنده ایجاد کند که ادامه زندگی به شکلی که ما می شناسیم، ناممکن شود. بهمین علت امروزه کانون توجه و نگرانی عمده جامعه بشری منعطف به حفاظت محیط زیست است. از نقطه نظر صنعت ساختمان نیز، جهان امروز بدلیل تمایل به کاهش انتشار گازهای مضر بویژه Co 2ذخیره سازی و حفظ ،منابع تجدید ناپذیر انرژی، نیاز به محیط سالم و منظر زیبا از مح یط و همزمان با اینها کاهش ضایعات، نیازمند مصالح ساختمانی است که با محیط زیست سازگاری مناسبی داشته باشند. بتن بعنوان یکی از پرمصرف ترین مصالح ساختمانی در احداث مهمترین سازه های زیربنائی و توسعه ای، دارای پتانسیل مشارکت مهم و مثبت با محیط زیست است . از جمله ج لوه های این تعامل می توان به استفاده از سیمان تولید شده در کارخانجاتی با تکنولوژی مدرن تولید با مواد خام بازیافتی و منابع انرژی جایگزین بویژه ضایعات، که مجموعاً باعث کاهش گازهای گلخانه ای از جمله Co2 , So2 , Nox و ... می شوند، استفاده از سنگدانه هایی که د ر جریان تولید آنها کمترین صدمه به محیط زیست وارد آید، بکارگیری تولیدات فرعی صنایع دیگر مانند میکروسیلیس، سرباره و ...، بازیافت ضایعات ایجاد شده از خودِ بت ن ، استفاده از روشهای اجرایی با کمترین آسیب به محیط زیست، تامین دوام کافی و مناسب به منظور افزایش عمر مفید آن ، داشتن ظرفیت حرارتی مناسب جهت کاهش انرژی مصرفی لازم برای گرمایش و سرمایش و حفظ هوای مناسب در محیط داخل ساختمان و ... اشاره نمود.در این مقاله، آثار زیست محیطی بتن و اجزاء تشکیل دهنده آن و مکانیز م های تعامل بتن و محیط زیست مورد بحث قرار گرفته است.

۵بررسی میزان تلفات انرژی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان تهران
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف کلی از انجام این تحقیق محاسبه میزان تلفات انرژی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان تهران می باشد . به طور کلی هر واحد صنعتی به ازاء میزان تولیدی که دارد مقداری مواد خام مصرف می کند و با توجه به نحوه و روند خط تولید ،راندمان و میزان پرت مصالحش مشخص می گردد . از بین روش های موجود برای بدست آوردن راندمان مبنا در این تحقیق ، مقایسه راندمان واحدهای صنعتی مستقر در این شهرکها با واحدهای صنعتی که در حد استاندارد قرار دارند ، می باشد . برای این کار با طرح پرسش نامه هایی که در آن مشخصات عمومی و خصوصی وا حد تولید کننده مورد سوال قرار گرفته) از طریق بررسی میدانی و انتخاب نمونه از جامعه ( و از آنجا با مقایسه با سطوح استاندارد بین المللی برای واحدهای صنعتی که بر اساس کد ISIC طبقه بندی شده اند ، میزان تلفات انرژی استخراج می گردد

۶نقش مهندسی عمران در کاهش مصرف انرژی و درنتیجه کاهش آلودگی هوا
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
بخش ساختمان کشور با مصرف یک سوم انرژی مصرفی کشور نه تنها ارزش ریالی زیادی را به خ ود اختصاص داده بلکه موجبات آلایندگی فراوانی را نیز فراهم می آورد . لذا در دهه های اخیر در مورد کاهش مصرف انرژی در ساختمانها فعالیتهای زیادی انجام شده که بیشتر آنها در مورد پنجره ها ، عایق های حرارتی و همچنین طراحی ساختمانها بر اساس کمترین پرت حرارتی ممکن است . تهیه ، تولید و عرضه انواع پنجره ها و شیشه های جدید که مانع تبادل حرارت بین داخل وخارج ساختمان گردیده و همچنین امکان بهره گیری از نور طبیعی و در نتیجه کاهش مصرف انرژی الکتریسیته را فراهم می آورد و استفاده از عایق های حرارتی در پوسته ساختمان نیز از دیگر راهکارهایی است که در این زمینه اعمال می گردد

۷انرژی تولیدی ، شاخصی برای بررسی عملکرد لکوموتیو
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۸
در دنیای صنعتی امروز سعی بر آن است که برنامه ریزی ها بر اساس تحلیل یک سری دا ده ها صورت گیرد . داده هایی که از اعمال شاخص های تحلیل گر به یک فرایند و اندازه گیری خروجی این شاخص ها بدست آمده است . وزنه اصلی این برنامه ریزی، میزان کارائی شاخص است . بگونه أی که هرچه شاخص بهتر و بیشتر فرایند را توصیف کند اثربخشی آن بیشتراست. در این مقاله انرژی تولیدی لکوموتیو بعنوان شاخصی برای بررسی نحوه عملکرد لکوموتیو تعریف می گردد . در ابتدا دلایل این تعریف بیان می شود، سپس نحوه محاسبه آن ارائه می گردد و در ادامه نیز یک سری از کاربردهای آن همچون : بررسی نحوه عملکرد قطار باری و قطار مسافری از دیدگاه انرژ ی تولیدی، عارضه های خط و اثرات آنها بر این انرژی و نیز چگونگی تعیین تعرفه توسط این شاخص بیان می شود

۸تعیین الگوریتمی مناسب جهت ممیزی انرژی در واحدهای مسکونی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۹انرژی برق را جهت گرمایش بدون افزایش تولید جایگزین سوخت های فسیلی کنیم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۶
بحران انرژی که در اثر پایان پذیری سوختهای فسیلی کشورهای دنیا را بر آن داشته که از انرژی های موجود حداکثر استفاده را انجام داده ازحداقل سرمایه گذاری جهت تولید و تبدیل انرژی استفاده شود .نیروگاههای تولید انرژی الکتریکی که با سرمایه گذاریهای زیاد احداث می شود در اوج مصرف دارای حداکثر بار و در ساعت بی باری حداقل بار را مصرف می کنند که آسیب های جدی را از نظر فنی و اقتصادی ببار می آورد و ضریب بار را پایین نگه می دارد . از طرفی امکان ذخیره سازی انرژی الکتریکی و بهره برداری از آن هم چندان مقدور و بصرفه نیست .ذخیره سازی انرژی در فصل زمستان و بهره برداری از آن در ساعت اوج مصرف راه حل جدیدی است که امروز اکثر کشورهای دنیا بخصوص اروپا که فاقد سوخت فسیلی است از آن استفاده می نمایند .بر مبنای این طرح از انرژی الکتریکی که در شب نرخ آن ارزان است جهت گرم کردن مایعاتی که در رادیاتورها و یا در لوله در کف یا سقف و دیوار اتاقها تعبیه شده است استفاده شده ودر زمان اوج مصرف انرژی الکتریکی قطع و از گرمای ذخیره شده در لوله ها جهت گرم کردن روز استفاده می شود .با اجرای این طرح علاوه بر استفاده از انرژی الکتریکی شب که بلا استفاده است , از انرژی فسیلی در مناطق مسکونی استفاده نشده از حمل و نقل و هدر رفتن سوختهای فسیلی پیشگیری می شود و ضریب بار و پیک مصرفی برق هم اصلاح می شود . این طرح بنام vivrelec در فرانسه در حال اجرا است

۱۰بازاریابی اجتماعی برچسب مصرف انرژی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بازاریابی اجتماعی یعنی کاربرد مفاهیم و ابزارهای دنیای تجارت برای تاثیرگذاری بر روی نگرشها و رفتار مخاطبین به عبارت دیگر بازاریابی اجتماعی را می توان مدیرت تغییر رفتار اجتماعی دانست .همه ما با بازاریابی که پس از مرحله تولید آغاز می گردد آشنا هستیم یک محصول پس ازتولید وارد مرحله تبلیغات و توزیع کالا در بازار می گردد . مسئله توزیع کالا و تبلیغات به قدری مهم است که امروزه شاهد فعالیت مختلف سازمانهای هستیم که فقط در امر بازاریابی , توزیع وفروش کالا فعالیت می کنند .در طبقه بندی کالا با چهار نوع کالا مواجه هستیم :– کالاهای با ابعاد و خاصیت قابل مشاهده و فیزیکی– کالاهای با خصوصیات مکانی– کالاهای انسانی (رقابت های شغلی و حرفه ای)– کالاهای با خصوصیلت انتزاعی (به شکل عقیده و نگرش) در بازاریابی اجتماعی ما با توزیع و فروش یک عقیده , نگرش , یا مفهوم سرکار داریم (کالای با خصوصیات انتزاعی) این شیوه بازاریابی نیز دقیقا از فرآیند عمومی بازاریابی یک کالاپیروی می کند . هدف گذاری , تدوین تاکتیک ها , تدوین شیوه برقراری ارتباط , اجرا و پیاده سازی و در نهایت ارزیابی و سنجش می باشد .بازاریابی اجتماعی می تواند از طریق جانمائی (فروش) یک مفهوم (برچسبمصرف انرژی),در ایجاد پاسخ شناختی مخاطبین موثر باشد ور در کنار اقدامات فنی , فرهنگ صحیح مصرف انرژی را در افکار عمومی در هنگام خرید یک کالا درنظر داشته باشد . لیکن این جانمائی مستلزم , ایجادسیستم , بازاریابی است .این مقاله تاکید بر , استفاده از تکنیک بازاریابی اجتماعی جهت جانمائی مفهوم برچسبانرژی دارد . و سعی دارد فرآیند بازاریابی اجتماعی را توضیح دهد .

۱۱بررسی انواع سیستم های محرک ژنراتور در توربین های بادی مولد برق
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۳
امروزه با توجه به نیاز فزاینده صنایع مختلف به منابع انرژی , کاهش ذخایر نفت و گاز جهانی و توجه جانی به مسائل زیست محیطی , بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر و پاک بویژه باد بطور گسترده ای آغاز شده است . در این راستا ساخت و بهره برداری از نیروگاه های بادی به منظور تولید توان الکتریکی , از پیشرفت روز افزونی برخوردار می باشد .به منظور بهرهبرداری از حداکثر انرژی باد , کاهش هزینه تمام شده و همچنین افزایش قابلیت اعتماد سیستم , اعمال روش های کنترل بهینه مولدهای بادی در جهت افزایش تولید سالیانه انرژی ,لازم می باشد

۱۲بررسی اهمیت تولید بیوگاز (Bio gas) و مقایسه آن با سایر مواد سوختی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مجموعه گازی های تولید شده از هضم فضولات حیوانی یا انسانی و گیاهی را که در نتیجه فقدان اکسیژن و فعالیت باکتری های غیر هوازی , بویژه متان زا در یک محفظه تخمیر(Digester tank) بوجود می آید اصطلاحا بیوگاز می نامند . گازهای تولیدی مخلوطی از متان (در حدود 65 %) و دی اکسید کربن (در حدود 35 %) است که می تواند جهت سوخت , روشنایی و یا بهره گیری در تولید انرژی مکانیکی مورد استفاده قرار گیرد و ترکیبات مختلف آن بستگی به نوع مواد اولیه ای دارد که برای تولید گاز مصرف می شود . حجم و فرم ساختمانی دستگاه تولید گاز بستگی کامل به میزان ماند مواد در مخزن تخمیر دارد . مهمترین و اساسی ترین نتیجه ای که دستگاه های بیوگاز به وجود می آورند تهیه کود بهداشتی خوبی است که موجب نابودی بذرعلفهای هرز و بسیاری از پارازیتها و انگلها از جمله تخم کرم آسکاریس است .مطالعات بر روی ساختمان این گونه دستگاه ها نشانگر این است که فرم ساختمانی آنها براساس مناطق گرمسیر و سردسیر طبقه بندی و تدوین شده است . اساس ساختمان این دستگاه ها را مخزن گاز و مخزن تخمیر و حوضچه های ورودی و خروجی تشکیل می دهد . ارزش حرارتی بیوگاز برای هر متر مکعب گاز 5000 کیلو کالری می باشد که در مقایسه با سایر مواد سوختی رقم قابل توجهی می باشد .تولید گاز متان از دستگاه های بیوگاز در حقیقت نتیجه گیری از تصفیه غیر هوازی فضولات اعم از جامد یا مایع است .این تصفیه نیازی به ماشین آلات هوادهی ویژه ای که عموما درتصفیه خانه های فاضلاب معمول است , ندارد .

۱۳بررسی روشهای مختلف عایق سازی ساختمانهای بتنی دیوار باربر و مقایسه فنی واقتصادی آنها
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از مهم ترین مواردی که در امر بهینه سازی و صرفه جویی مصرف سوخت به چشم می خورد، فرهنگ سازی میان کسانی است که به نوعی در میزان مصرف انرژی در ساختمان نقش دارند. یکی از مهمترین این گروه ها انبوه سازان مسکن هستند. به دلیل این که صرفه جویی وبهینه سازی هر چند اندک در یک واحد مسکونی به دلیل انبوه سازی، در مجموع، مقادیر قابل توجهی صرفه جویی در هزینه تمام شده در برخواهد داشت این گروه از دست اندرکاران صنعت ساختمان تمایل بیشتری نسبت به کاربرد فناوریهای جدید در ساختمان دارند. یکی از معمول ترین روش های انبوه سازی مسکن استفاده از دیوارهای باربر به صورت پیش ساخته یا درجا ریز است.در این مقاله روش های مختلف عایق سازی حرارتی این نوع ساختمانها بررسی می شود. این روشها بر پایه افزایش مقاومت حرارتی اعضای سازه ای قرار دارند و به طور عمده به دو بخش تقسیم می شوند

۱۴بررسی کاربرد انواع مختلف آبگرمکن های خورشیدی در ساختمان
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه با افزایش روزافزون مصرف انرژی و محدودیت سوختهای فسیلی ، استفاده از اشکال مختلف انرژی ازاهمیت ویژه ای برخوردار شده است . با توجه به وضعیت آب و هوایی ایران و بالا بودن میزان تابش اشعه خورشید در واحد سطح ، میتوان انرژی خورشیدی را به عنوان جایگزینی مناسب برای سوختهای فسیلی در نظر گرفت . از آنجا که مصارف خانگی بخش عمده ای از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده و %20 از انرژی مصرفی در خانه برای تولید آب گرم استفاده میشود ، کاربرد آبگرمکن خورشیدی بسیار مهم است . در این کار تحقیقاتی ساختارهای مختلف این نوع آبگرمکن و مزایا و معایب هرسیتم مقایسه شده است . نتایج نشان میدهند که علی رغم هزینه اولیه بالایی که صرف نصب و راه اندازی این وسیله میشود ، در طولانی مدت ، استفاده از آن ، با توجه به عدم پرداخت هزینه برای سوخت مصرفی و عدم تولید آلاینده های محیطی ، سرمایه گذاری مطمئنی در جهت حفظ و مصرف بهینه انرژی به منظور برنامه ریزی برای فردایی بهتر است

۱۵بررسی فرآیند, تکنولوژی و قابلیت های توسعه فن آوری بیوگاز (BIOGAS)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۲
بیوگاز محصول طبیعی حاصل از تجزیه بی هوازی مواد آلی به وسیلة میکروارگانیزمها میباشد. از آنجا که این گاز یک مادة سوختی است, متان تولید شده در فرآیند آن می تواند بعنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گیرد. بخش عظیمی از پسماندهای انسانی, حیوانی وگیاهی قابل تجزیه بوده و می تواند تحت شرایط ویژه ای تخمیر شده و با تولید بیوگاز پاسخگوی قسمتی از انرژی شهری و روستائی باشد. گازی که از تأسیسات واحد%٣٠– ٦٠ % متان, ٣٥ – بیوگاز حاصل می شود بسیار شبیه به گاز طبیعی است. این گاز معمو ً لا شامل ٧٠کربن, مقداری هیدروژن, نیتروژن و اندکی سولفید هیدروژن است. ارزش حرارت زائی این گاز, حدود ٥٠٠٠ کیلوکالری برای هر متر مکعب است. یک واحد با ظرفیت ١٠ متر مکعب روزانه حدود ٥ متر مکعب تولید می کند که با ادارة مناسب, این واحد می تواند سوخت کافی برای آشپزخانه و نور مناسب در اختیارخانواده قرار دهد. استفاده از این تکنولوژی , نه تنها بعلت تولید انرژی, بلکه بدلیل امتیازات جنبی دیگری که دارد مورد توجه قرار می گیرد.

۱۶بررسی کارکرد آموزشهای دانشگاهی در توسعه فنآوری انرژی در ایران
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۷
ابعاد مختلفی را می توان به منظور ارزیابی کارکرد نظام رسمی و دانشگاهی آموزش فنآوری انرژی , مدنظر قرار داد . در این میان , پژوهش حاضر به کاوش در چهار حوزه تولید ,توزیع , مصرف و مدیریت انرژی می پردازد و از طریق گردآوری اطلاعات مورد لزوم از نمونه ای به حجم 1585 نفر از دانشجویان مهندسی , به کمک پرسشنامهای بیست سوالی , فرضیه اصلی وجود ضعف در نظام آموزش دانشگاهی ایران در زمینه توسعه و انتقال فنآوری انرژی را مورد آزمون قرار می دهد . پس از جمع آوری داده ها و تحلیل آنها به کمک فنون و آماری مناسب , فرضیات فرعی تحقیق مورد تائید واقع شده و در مجموع فرضیه اصلی پژوهش نیز در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می شود . در پایان بر مبنای یافته های تحقیق , نسبت به ارائه پیشنهادهایی کاربردی در سطوح دانشگاه , صنعت , مدیریت و پژوهشی اقدام صورت گرفته است .

۱۷بررسی نقش عوامل جوی در انتخاب نوع مصالح ساختمان جهت استفاده بهینه از انرژی
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۲۳
انتخاب مصالح و نحوه بکارگیری آنها در ساختمان با توجه به شرایط جوی , به نحوی که منجر به صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی گردد , متاسفانه تا به امروز به عنوان یک ملاک و معیار برای مهندسین معماری و طراحان بخش ساختمان مطرح نبوده است . ارزش فوق العاده سوخت های فسیلی و حجم عظیم سرمایه ملی که در بازیابی اسن سوختها هزینه می گردد , نیاز به اصلاح ساختار مصرف و ارائه الگوهای مصرف بهینه انرژی را ضروری می سازد . لذا دست اندرکاران صنعت ساختمان لازم است در این راه با عزمی راسخ تر گامهای بلندتری را بردارند . در این راستا هدف این مقاله توجه به شرایط جوی در انتخاب مصالح و نحوه بکار گیری آنها در ساختمان با توجه به معیارهای مصرف انرژی و همخوانی با محیط زیست می باشد .

۱۸بهره وری از ذخائر طبیعی و حفظ محیط زیست
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۹
بهره گیری ازفنون نوین، متکی به انفورماتیک از هم اکنون می بایست مورد بهره برداری قرارگیردتا از بیشتر به هدر دادن ذخایر محدود منابع طبیعی و انرژی، پرهیزشود. بدین منظور برای تبیین اهمیت برآورد معادل هم حجم مواد مصرفی و انرژی زای مصرف شده در خصوص صرفه جویی های کلان انرژی در ابعاد جهانی، بدون در نظر گرفتن قیمت و نرخ هزینه هایی که در طول زمان و مکان متغیرخواهد بود، می توان روش پایاپای را اتخاذ نمود. به عبارت دیگر، برآورد مقادیر مواد منابع طبیعی به کار رفته در برنامه های عمرانی که در همه کشورها از دیدگاههای زمان، مکان و اقتصادی، نمیتواند وضع ثابت و مشخصی داشته باشد، در راستای بهره وری از ذخایر طبیعی مورد توجه قرار گرفته است.یکی از مصادیق صرفهجویی انرژی در اقتصاد کلان جامعه که موضوع بحث مقاله حاضر قرار گرفته است، مواد انرژی زای لازم برای تولید عایق حرارتی است. در صورتیکه این مقدار انرژی با مواد انرژی زای لازم برای گرمایش و یا سرمایش فصلی ساختمانها، مورد مقایسه قرار گیرد، میتوان بر اساس اختلاف حاصل از این دو مقدار، میزان صرفه جویی ها را درمقیاس کلان انرژی بررسی نمود

۱۹بهینه سازی توربین گازی خورشیدی با استفاده از گاز طبیعی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۸
کوران طبیعی (Natural draft) بوجود آمده در دودکش یک نیروگاه بادی خورشیدی باعث چرخش پره های آسیاب مانند آن می شود. در نمونه ای که مهندسان آلمانی در صحرای اسپانیا برای تولید دویست کیلووات انرژی الکتریکی ساختند، دودکشی به بلندی دویست متر و با قطر ده متر به کار رفت که نصب آن با مشکلاتی همراه بود. در کار حاضر، امکان تلفیق نیروگاه گازی با یک نیروگاه بادی خورشیدی مورد بررسی قرار می گیرد. اگر کارکرد مدل جدید را همانند یک نیروگاه گازی در نظر بگیریم، انرژی خورشیدی می تواند به صورت کمکی در خروجی کمپرسور و قبل از محفظه احتراق و یا در صورت وجود قبل ازبازیاب (Regenerator)اعمال شود. نتیجه عمل انبساط سطح محصور در دیاگرامT–S یعنی افزایش بازدهی حرارتی است. همچنین می توان به جایگاه انرژی گاز طبیعی در مدل جدید از روی عملکرد نیروگاه بادی خورشیدی پی برد؛ با افزایش دمای متوسط دودکش که بدلیل سوختن گاز طبیعی در پائین دودکش اتفاق میافتد، اثر دودکشی افزایش می یابد؛ نتیجه عمل می تواند به کاهش ارتفاع دودکش منجر شود. به نظرنویسنده، احداث نیروگاههای محلی با روش اخیر و در زمینهای لم یزرع، امکان عادلانه از انرژی خورشیدی را برای جوامع آپارتمان نشین امروزی افزایش می دهد.

۲۰بهینه سازی روشنایی الکتریکی در ساختمان
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۴
معمولاً روشنایی ساختمان بیش از 25 درصد مصرف انرژی الکتریسیته را به خود اختصاص می دهد و اگر تکنولوژیها و طرحهای پیشرفته روشنایی اجرا شود, انرژی برق مصرفی در روشنایی بیش از 50 % و تقاضای انرژی برق به صورت چشمگیری کاهش می یابد. اهمیت موضوع زمانی روشن می شود که هزینه سه آلاینده CO2 وSO2 و NOx به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق مشخص شود. این هزینه به ازای تولید هرکیلووات ساعت برق در نیروگاهها, یعنی خسارات زیست محیطی که ایجاد می شود و برای رفع آنها بایستی هزینه شود, معادل 188 ریال می باشد. این هزینه ها برای سال 1379 معادل 21735 میلیارد ریال برآورد شده است. با استفاده از روشهایی مانند نصب چراغهای با راندمان روشنایی بالا, جایگزین لامپ ها و بالاست ها با اجزای پیشرفته, نصب کنترل های هوشمند روشنایی و بهینه سازی کاربرد نور طبیعی, می توان چگالی توان روشنایی را از 2\5 وات در فوت مربع (که معمولاً برای بسیاری ساختمانهای اداری استفاده میشود) به 1\0 وات در فوت مربع و یا حتی کمتر در ساختمانهای جدید و نوسازی شده, رساند.

۲۱بهینه سازی سیستمهای آبگرم خورشیدی برای مصارف خانگی
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
از میان کابرهای حرارتی از انرژی خورشیدی , سیستم های آبگرم و گرمایش , چه به لحاظ تکنولوژی و چه به لحاظ اقتصادی در مقایسه با سایر کاربردهای حرارتی از انرژی خورشیدی در جهان بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند و دلیل این ارجحیت این است که سیستم های آبگرم و گرمایش خورشیدی به دماهای متوسط نیاز دارند و این دماها با استفاده از گردآورنده ای تخت که هزینه کمتری نسبت به سایر گرد آورنده ها دارند , می تواند تامین شود .برای استفاده از انرژی خورشیدی آنالیز اقتصادی و بهینه سازی امری ضروری است . روش ساده ای که در اینجا معرفی می گردد برای انتخاب یک سیستم بهینه جهت تولید آبگرم مصرفی خانگی کاربرد دارد .برنامه پیشنهاد شده این امکان را می دهد که جهات متفاوت کالکتور را تجزیه و تحلیلی کرد و آنرا با مصارف متغیر در سال و یا بر اساس تقاضای آبگرم مصرفی تطبیق داد . مصرف انرژی و مقدار انرژی دریافتی خورشیدی برای هر ماه ارزیابی شده و در نهایت برای تمام طول سال جمع بندی گردیده است .سطح بهینه کالکتور با در نظر گرفتن هزینه سالیانه کل سیستم تخمین زده می شود . این سطح بهینه فاکتورهایی نظیر تابش خورشیدی , نوع سیستم گرمایش کمکی و نرح مصرف آبگرم وابسته است . یک نرم افزار اماکن آنالیز یک سیستم هییریدی شامل کالکتور خورشیدی و هیتر برقی و یا کالکتور خورشیدی و آبگرم کن های با سوخت فسیلی را فراهم می کند . یکی از مزایای برنامه بهینه سازی عبارت است از تعداد کم اطلاعات ورودی مورد نیاز که طراح را در هر مرحله از طراحی قادر می سازد بهینه ترین سیستم گرمایش را انتخاب کند .نتایج به عنوان مثال مصارف آبگرم خانکی برای یک واحد مسکونی واقع در مشهد بیان شده است .

۲۲بهینه سازی مصرف انرژی در روند ساخت و ساز کشور ( یک راهکار اجرایی )
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مصرف انرژی بالا تر از حد استاندارد جهانی در کشور که از فرهنگ نادرست مصرف انرژی به دلیل وجود منابع فراوان انرژی و همچنین عدم نظارت صحیح بر مصرف آن صورت می گیرد , این انگیزه را به وجود می آورد که کلیه دست اندرکاران امر پژو هش برای رهایی از این مشکل بزرگ و بسیار غیر منطقی تلاش نمایند . نهادینه نمودن راهکارهای اجرایی رفع این معضل با مشکلات فراوانی روبرو است , زیرا تغییر هر فرهنگی نیازمند برنامه ریزی دقیق در بلند مدت است ضمناً الگو سازی برای ایجاد تغییر در فرهنگ نادرست ایجاد شده تلاش و همت زیادی را از سوی دولت و مردم می طلبد . اتلاف انرژی در کلیه دستگاههای دولتی در فصول مختلف صورت میپذیرد که این نشان دهنده ضعف مدیریت سیستم های دولتی و عدم نظارت بر مصارف انرژی در آنها است.در صورت ایجاد یک سیستم درست مصرف انرژی در این گونه دستگاهها و بررسی میزان صرفه جویی انرژی و انتقال یافته ها به کارکنان و در نهایت افراد جامعه می توان این امر را به عنوان الگودر جامعه نهادینه نمود. علاوه بر راهکار فوق که برنامه ای دراز مدت است , برای رفع مشکل مصرف انرژی کشور در کوتاه مدت می توان به وسیله وضع قوانین دقیق اقدامهای عاجلی را صورت داد . با توجه به افزایش جمعیت و وجود جمعیت جوان کشور برای حل مشکل مسکن , آپارتمان سازی به شدت روبه گسترش است . بنابراین سیاست گذاری و قانون گذاری در این برهه از زمان می تواند درراستای صرفه جویی انرژی که به نوعی در ایجاد فرهنگ آپارتمان نشینی نیز نقش خواهد داشت ,بسیار موثر باشد . شهرداریها به استناد دستور العملهای خاصی نسبت به صدور پایان کار آپارتمانها وخانه های ویلایی اقدام می نمایند . در صورت تغییر این دستور العمل و اجباری نمودن دو جداره بودن پنجره های منازل برای اخذ پایان کار می توان شاهد صرفه جویی انرژی در فصل گرما و سرما بود . با توجه به ساخت و ساز فزاینده بخش خصوصی و دولتی و سیاست ساخت آپارتمانهای بازیربنای پایین و اجرای پیشنهاد فوق که همراه با وضع قانون جدید می باشد , در آینده نزدیک میتوان شاهد استفاده بهینه از انرژی بود . در این مقاله راهکارهای اجرایی جهت حل مشکلات فوق به صورت جدی مورد بحث قرار گرفته و پیشنهادهای عملی ارائه شده است.

۲۳بهینه سازی مصرف انرژی در پکیج های ﺗﻬویه مطبوع با استفاده از کنترلگرهای هوشمند
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در این مقاله سیستم کنترل هوشمندی جهت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ارائه می شود که همزمان شرایط محیطی مناسب برای افراد درون ساختمان را نیز فراهم می سازد. برای کنترل اجزای مختلف سیستم تهویه مطبوع از چند کنترلگر هوشمند با ساختار فازی عصبی استفاده شده است. آموزش این ساختار در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول از یک روش آموزش مرسوم استفاده شده و نتایج بدست آمده به عنوان مقادیر اولیه در مرحله دوم بکار رفته است. این مرحله تنها به عنوان مقدار دهی در مرحله دوم کاربرد دارد و سرعت رسیدن به جواب را در مرحله دوم زیاد می کند. در صورتی سرعت رسیدن به جواب مهم نباشد می توان مرحله اول را حذف کرد. مرحله دوم آموزش یک روش عددی جدید است که با روش های معمول آموزش شبکه های عصبی فازی متفاوت بوده و مخصوصاً مناسب برای کنترل سیستمهای نظیر سیستم تهویه مطبوع می باشد. در ساختار معرفی شده هیچ محدودیتی در تعداد ورودی ها وخروجی های کنترلگر وجود ندارد. روش آموزش از مدل سیستم مستقلModel Free بوده و مانند روش های آموزشی معمول, نیازی به عملیات پیچیده ریاضی نظیر مشتق گیری ندارد. دراین روش, به دلیل نوع الگوریتمی که در مرحله دوم بکار می رود, همگرایی همواره وجود دارد. نظربه اینکه ساختار معرفی شده مشابه ساختار کنترلگرهای Radial Basis Function ) R.B.F است, از این رو نتایج شبیه سازی این روش و روش R.B.F برای کنترل سیستم تهویه مطبوع ارائه شده و بدین طریق مقایسه ای بین این دو روش انجام می شود.

۲۴بهینه سازی مصرف انرژی های تجدید ناپذیر
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۸
دراین مقاله از چهار مبحث عمده مصرف انرژی های تجدید ناپذیر خانگی ، صنعت وکشاورزی ، قسمت خانگی که بیشترین درصد ( 40 %) را به خود اختصاص داده است بعلت محدودیت مورد بحث قرار می گیرد . دراین تحقیق ازسه روش ارزش فعل خالص ، نرخ بازده داخلی و دوره بازیافت سرمایه استفاده و مورد مقایسه قرار گرفته اند . مورد نمونه تحقیق یک آپارتمان مسکونی با تعداد 30 فضای گرم با مصالح ساختمانی رایج و مطابق نقشه ارائه شده وبا سیستم گرمایش مرکزی با آب گرم و دیگ چدنی درپنچ شهر با منطقه اقلیمی متفاوت با حالتهای عایقکاری مختلف ( درسقف ، دیوار ، کف وپنچره ها ) و ضخامتهای متفاوت عایق و محاسبه بار حرارتی کل آپارتمان درحالت با عایق و بدون عایق مناسب و مقایسه آنها و تاثیر آنها درکاهش حجم تاسیسات مکانیکی ، کاهش مصرف سوخت سالیانه از روش تک متغیر، صرفه جویی ازطریق کاهش کارکرد با توجه به قیمت های روز و نرخ تورم ، مورد بررسی اقتصادی قرار گرفته است. و درنهایت با نوشتن برنامه ای به زبان توربوپاسکال هرگونه تغییرات شامل:محل،نوع عایق وضخامت آن درساختمان تنها باتغییرکدهای مربوطه امکان پذیرمی باشد.

۲۵تجربیات کشور سوئد در زمینه رفع کمبود انرژی و حفاظت محیط زیست
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۵
جامعه جهانی امروزه با دو مشکل بزرگ مواجه است: یکی کمبود انرژی و دیگری آلودگی محیط زیست. کشور ما نیز از این قاعده مستثناء نبوده و بخصوص در زمینه آلودگی میحط زیست با مشکلات جدی روبروست. نیاز به بهینه سازی مصرف سوخت از یک طرف و کنترل آلایندههای محیط زیست از طرف دیگر، از راهکارهای اصلی برنامههای عمرانی کشور است. دراین ارتباط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، با کشور سوئد که یکی از پیشرفتهترین کشورهای جهان در زمینه صرفهجوی در مصرف انرژی و کنترل بهداشت محیط زیست است، قراردادی بسته و بر طبق آن تعدادی از متخصصین را برای دیدن یک دوره آموزشی به آن کشور اعزام نمود. گزارشی که هم اکنون ارائه میگردد، گزارشی از مجموعه تجربیات کشور سوئد در این دو زمینه است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۵۲۵ نتیجه