۱رابطه معامله گری انسان با دین گریزی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تير- شماره ۴۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
خداباوری نهالی است که در باغ دل هر بشری، کاشته شده است. اگر این نهال، بارور شود به درختی تنومند تبدیل می‌گردد که تبر تیز دیو صفتان، در آن کارا نیست. اما بیشتر آدمیان، مقصد خود را ناکجا آباد گمراهی قرار داده‌اند. ریشه‌یابی این مسأله، کاوشی ارزشمند را می‌طلبید که نویسنده این نوشتار به آن همت گمارد.

۲لزوم استفاده از شبکه های حسگر بدون سیم برای باغبانی دقیق در ایران 1404
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، سال
تعداد صفحات: ۶
کشاورزی دقیق، جدید ترین فناوری در عرصه کشاورزی می باشد که بر مبنای کشاورزی پایدار و تولید غذای سالم و پاک، استوار است. وبر اساس سه اصل افزایش عملکرد، افزایش بهره اقتصادی و کاهش اثرات سوء زیست محیطی دنبال می شود. در سا لهای اخیر کاربردهای بسیاری برای شبکه های حسگر بدون سیم در جهان مطرح شده است. یکی از اینها کشاورزی دقیق می باشد، جائی که شبکه های حسگر بدون سیم می توانند یک بخش مهم و حساسی را در جهت مدیریت منابع آب برای آبیاری و در تشخیص تغییراتی در محصولات به منظور ارزیابی نقاط مطلوب و بهینه برای برداشت، در تخمین کود مورد نیاز و به منظور پیش بینی فعالیت دقیق تر محصولات، ایفای نقش کند. این مقاله روش استفاده از یک شبکه حسگر آزمایشی در باغ های منطقه ای کم آب کشور را نشان می دهد. بنابراین وضعیتی از شبکه که از چهار نوع گره تشکیل شده است را که شامل (واحد کنترلی خاک، واحد کنترلی محیط آب، واحد کنترلی آب و واحد کنترل ورودی یا دروازه) را در معرض نمایش قرار می دهد. تعدادی از اینها با حسگرهای متفاوت در مزرعه توزیع شده اند

۳باغ ایرانی،رهیافتی کهن رو به نوسعه پایدار
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری، سال
تعداد صفحات: ۶
برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها که توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشتتوجه به امر حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جایگاه ویژه ای دارد میراث فرهنگی و طبیعی بیان کننده پیشینه تاریخی تمدن و فرهنگ و جاذبه های طبیعی هر کشوری است که شکل گیری و به وجود امدن آن در طی سالیان متمادی صورت گرفته است توجه به فرهنگ سابقه تاریخی و زیبایی یک شهر از اصول مهم آن می باشد زیرا نادیده گرفتن ان باعث ایجاد فضایی نامتناسب یا هویت و رفتار جامعه شده و در نتیجه منجر به شکل گیری فضاهای نامطلوب و ناپایدار در شهرها می شود باغهای ایرانی نیز از جمله فضاهای معماری است که از گذشتگان دور برایمان به یادگار مانده است در این راستا نه تنها حفظ آنها بلکه الگوبرداری از آنها در جهت حرکت به سوی توسعه پایدار تاثیر گذار است. دراین تحقیق ابتدا به تعریف باغهای ایرانی و توسعه پایدار پرداخته و باتعین نقش باغهای ا یرانی در این توسعه به تحلیل میزان پایداری آنها می پردازیم و از انجایی که بطور کلی توسعه پایدار شهری برسه محور اقتصادی – کالبدی ، اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی مبتنی است به منظور ارزیابی پایداری های مورد نظر با استناد به داده ها و شواهد موجود و در دسترس درمورد هریک از مولفه ها پایداری این باغها را در ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.

۴بازسازی نقشه باغ شمال تبریز براساس اسناد و مدارک تاریخی دوره قاجار
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هنرهاي زيبا، بهار, دوره  - , شماره  ۲۹، سال
تعداد صفحات: ۱۰
باغ شمال تبریز، یکی از ابنیه مهم دوره صفویه و به خصوص دوره قاجار است. این عمارت در دوران بعد، به خصوص زمان پهلوی اول، به دلیل عدم رسیدگی، به کل تخریب شد و در حال حاضر به جز اسم، چیزی از آن باقی نمانده است. هدف اصلی مقاله، بازسازی نقشه ای از باغ شمال براساس اسناد و مدارک موجود در دوره قاجار می باشد. متون تاریخی و نقشه های ترسیم شده از شهر در دوره قاجار حائز اهمیت است. از بین نقشه های موجود (نقشه روسی، نقشه دارالسلطنه قراجه داغی، نقشه دارالسلطنه اسداله خان مراغه ای)، نقشه دارالسلطنه قراجه داغی به علت دقت ترسیم و اطلاعات به کار رفته در آن، به عنوان مبنای بازسازی نقشه باغ شمال قرار گرفته است. در این راستا نقشه ترسیم شده باغ شمال در نقشه دارالسلطنه قراجه داغی، به وسیله عکس ها، متون و کروکی های موجود، بازخوانی شده است. آنچه از متون یاد شده استنباط می شود، این است که طرح باغ شمال در یک دروه مشخص و با طراحی از پیش اندیشیده شده شکل گرفته است و جز باغ های سکونتگاهی– حکومتی بود. طرح هندسه باغ شمال براساس محور طولی و قرینه سازی در دو سوی محور میانی طرح ریزی شده بود و در میان شبکه باغچه های گوناگون مستطیل و مربع شکل، کوشکی بزرگ با استخری زیبا قرار داشت.

۵تاثیر باغ هادرمنازل مسکونی ونقش آنها درایجاد معماری پایدار
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۶
طراحی پایدار از موضوعات بسیار مهم در طراحی جهان امروز است . بدون تردید یکی از موارد مهمی است ، که انسان باپیشرفت روزافزون شهرنشینی وافزایش بی رویه جمعیت برای رسیدن به آن همواره با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند . معماران ایرانی در عرصه های معماری و شهرسازی از پیشگامان عرصه هنر این مرزو بوم بوده اند و عناصر بدیع و زیبایی به یادگار گذاشته اند اگر بناها و شهرهای تاریخی ما همواره اصالت و پایداری خود را دارند باغ هایمان نیز بیتردید از پایدارترین و ماندگارترین آثار معماری ایران زمین به شمار می آیند. باغ ایرانی که برخاسته از تفکر چندین هزار ساله است. می تواند موجب کاهش آلودگی وافزایش میزان اکسیژن مورد نیاز برای انسان، وهمینطور جذب سر وصدا وخنک سازی محیط با کاهش مصرف انرژی همراه باشندوباعث ایجاد ی ک سیستم پایدار در شهرها ی ما بشوند . از آنجا که پی شینیان در طول زمان از ویژگیهای این باغ ها بهره جسته اند.به نظر می رسد که ما نیز باید از ویژگیهای این باغ هادر عصر خود بهره جسته و زمان سرمایه گذار ی در رشدوتوسعه باغها در شهرها فرا رسیده است. بنابراین حضور ی افتن باغها دراطراف فضاهای مسکونی بهترین فرآیند برای همسو شدن نیازها ی انسان و طبیعت است ، و ما باید با روش سازماندهی مجدد زمین از طریق بهینه کردن مساحت و تنظیم دوباره قطعات زمینهای مسکونی ، باعث حضور باغها در شهر ها واطراف خانه های مسکونی شویم.ودرنتیجه این راستا به یک معماری پایدار دست یابیم

۶+و تغییرات جمعیت آن در منطقه طارم علیای زنجان
اطلاعات انتشار: آف‍ات‌ و ب‍ي‍م‍اري‍ه‍اي‌ گ‍ي‍اه‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۸

۷نگاهی به اسطوره های کشاورزی ایران (7) گل و گیاه باغ و بهشت و جنگل تخت جمشید و فرش ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ب‍ان‍ك‌ و ك‍ش‍اورزي‌ (ن‍ش‍ري‍ه‌ داخ‍ل‍ي‌ ب‍ان‍ك‌ ك‍ش‍اورزي‌)، سال
تعداد صفحات: ۹

۸باغ‌های حاشیه شهر و بررسی علل تغییر کاربری آنها (مطالعه موردی: باغ‌های سراب قنبر کرمانشاه)
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بررسی نقشه‌های قدیم شهر کرمانشاه نشان می‌دهد در اطراف شهر باغ‌های زیادی وجود داشته که در حال حاضر تنها بخش‌ اندکی از آنها در جنوب شهر و زیردست مظهر سراب‌قنبر باقی مانده است. این باغ‌ها به علت اینکه دارای مالک خصوصی هستند از لحاظ مدیریت و برنامه‌ریزی جامع در سطح شهر، خارج از مسوولیت مدیران شهری قرار دارند. بنابراین در اثر عوامل مختلفی از جمله افزایش قیمت زمین، ناشی از گسترش شهرنشینی در معرض خطر نابودی قرار گرفته‌اند. از بین رفتن این اراضی با ارزش زیست‌محیطی در درون و حاشیه شهر تنها بر محدوده اطراف تاثیر گذار نبوده و در بلند مدت کل محدوده کلانشهر را متاثر می‌سازد. از این رو، ضرورت ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از فضاهای کشاورزی و باغ‌های حاشیه شهر احساس می‌شود. استفاده بهینه از مواهب طبیعی و مرتبط ساختن فضای‌سبز درون شهر به فضای طبیعی موجود (باغات) ضمن تامین نیازهای انسانی، دوام و بقای محیط‌زیست طبیعی شهر را تضمین و پایداری محیط را به دنبال خواهد داشت. نقشی که این مناطق می‌توانند از نظر تفرجی و زیبایی‌شناسی داشته باشند می‌تواند از ساخت و ساز در این مناطق جلوگیری کند. طراحان منظر می‌توانند با تغییر مکان‌های کشاورزی به پارک و مناظر حاشیه شهری از روند تخریب این مناطق جلوگیری کنند.

۹معماری و بهینه سازی مصرف انرژی کاهش آلودگی هوا با تغییر در معماری شهری
اطلاعات انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری، سال
تعداد صفحات: ۹
ارتباط انرژیهای مختلف درسطح شهرها با نوع معماری و چیدمان شهری مطلب جدیدی است که اخیرا پیرامون آن مطالعات گستردها ی انجام گردیده است و مقالاتی در سمینارهای مختلف درسطح جهان ارایه شده است توجه به این موضوع برای کشور ما با توجه به شرایط شهرهای بزرگ ایران بسیار اهمیت دارد به همین دلیل ما دراین مجال و با توجه به موضوع مقاله به بررسی ارتباط نوع معماری شهری با افزایش و کاهش دمای هوا و همچنین تاثیر فضای سبز شهری برروی الودگی هوای شهرهای بزرگ به خصوص شهر تهران می پردازیم ما براین باوریم که با تغییر رنگ در نمای ساختمان های شهر به صورت آگاهانه و با نظم می توان با ایجاد جریانی هدفمند آلودگی ماندگار درهوا را به صورت دینامیکی از شهر خارج کرد

۱۰جایگاه گردشگری در باغ شهر ابهر
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۸
باغ شهرها با باغات زیبا و معماری هماهنگ با طبیعت می توانندجایگاه ویژه ای برای گردشگری مبتنی برتعامل انسان و طبیعت در حرکت به سمت گردشگری پویا و پایدار دربرنامه ریزی توریسم داشته باشند درمقاله حاضر سعی برتبیین جایگاه گردشگری باغ شهرها و توجه به رابطه باغ وشهر از این نظر شده است بدین منظور پس از پرداختن به مفاهیم و نظریات مرتبط دراین خصوص ویژگیهای جغرافیایی باغ شهر ابهر دراستان زنجان ذکر گردیده است و جایگاه گردشگری این باغ شهر مصفا براساس مدل چرخه حیات گردشگری ریچاردباتلر تعیین شده است یکی ازمدلهای کاربردی دربرنامه ریزی توریسم چرخه حیات مقاصد گردشگری باتلر است و اشاره به این دارد که هرمقصد گردشگری از ابتدا تا انتها 5 مرحله کشف درگیری یا مشارکت توسعه و رشد تثبیت و رکود را طی می کند طبق این مدل جایگاه گردشگری درباغ شهر ابهر درابتدا مرحله سوم آن توسعه قرار دارد آنچه دراین مبحث اهمیت دارد درنظر گرفتن سیاست هایی استکه براپیه آن گرشدگری بتواند روند توسعه خود را دراین باغ شهر و نمونه های مشابه درکشور به شیوه ای طی کند که باغات و اراضی زراعی همچنان نقش و عملکرد اصلی خود را حفظ کنند

۱۱بکارگیری دانش سنتی و معماری پایدار دربهره گیری بی نظیر از منابع طبیعی دریکی از بی بدیل ترین باغهای ایرانی درکرمان مطالعه موردی باغ شاهزاده ماهان
اطلاعات انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
دردل کویر دراستان کرمان 4 کیلومتری شهرماهان درست درنزدیکی آرامگاه شاه نعمت اله ولی باغی وجود دارد که همه آن را به نام باغ شاهزاده شازده می شناسند باغی که چون معجزه ای درقلب کویر ساخته شده تا بهت و حیرت هرمسافری را برانگیزد این باغ از نمونه باغ مطبق ایرانی است و درزمینی مستطیلی شکل به مساحت پنج و نیم هکتار بنا شده و دارای سردرورودی بسیار زیبایی است زمین ارایی تخت باغ و طبقه طبقه شدن آن از طریق سطوح کرت ها سطح باغ را آینه دار درمعرض دید قرارمیدههد و بنابراین رابطه ساده بین نظاره گر و زمین مسطح به صورت غنی تری درمی آید و مشارکت نقش توپگرافی زمین درفضای باغ را تشدید می کند دردوره اسلامی آب درمعماری حالت کاربردی پیدا می کند و معماران آگاهانه سعی می کنند تا به طبیعت تسلط یافته و آن را به نظم بکشانند و با شناخت قوانین فیزیکی و رفتار اب و درک نقش و تمثیل و ارتباط آن با انسان آب را به درون معماری بکشانند. دراین مقاله می کوشیم با دانش سنتی و معماری پایدار درراستای بهره گیری بی نظیر از منابع طبیعی دریکی از زیباترین باغ های ایرانی آشنا شویم و از این پتانسیل های طبیعی درراستای پیشرفت ایران اسلامی بهره کافی را ببریم

۱۲مقایسه اثرقیچی پنوماتیکی و قیچی دستی روی پاسخ درختان میوه به هرس
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
هدف ازمکانیزه کردن باغداری امری درجهت افزایش عملکرد محصولات باغی و صرفه جویی درنیروی انسانی و زمان انجام کار و انجام عملیات براساس اصول و قواعدباغداری است بنابراین درتمام کشورهای پیشرفته درامرکشاورزی مکانیزه کردن تمام مراحل کاشت داشت و برداشت امرجداناپذیری ازعملیات کشاورزی است و این بینش درنتیجه مقایسه هایی است که بین روش مکانیزه دستگاه قیچی پنوماتیکی و سنتی قیچی دستی به عمل آمده است که نتایج بدست آمده ازگزارش تحقیقات محققین و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و به بررسی عملکرد و کارایی هرکدام ازاین دستگاه ها برای انجام هرس درباغات و اهمیت مکانیزه بودن نسبت به سنتی بودن را نشان میدهدکه می توان صرفه جویی درزمان انجام کار ونیروی انسانی و همچنین بهترین عملکرد محصول را از بکاربردن روش مکانیزه دستگاه قیچی هرس نتیجه گیری نمود.

۱۳بکارگیری دانش سنتی ومعماری پایدار در بهرگیری بی نظیر از منابع طبیعی در یکی از بی بدیل ترین باغ های ایرانی در کرمان مطالعه موردی باغ شاهزاده ماهان
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در دل کویر ، در استان کرمان، 4کیلومتری شهر ماهان،درست در نزدیکی آرامگاه شاه نعمت الله ولی ، باغی وجود دارد که همه آن را به نام باغ شاهزاده )شازده( می شناسند. باغی که چون معجزه ای در قلب کویر ساخته شده تا بهت و حیرت هر مسافری را برانگیزد. این باغ از نمونه باغ مطبق ایرانی است و در زمینی مستطیلی شکل به مساحت پنج و نیم هکتار بنا شده و دارای سردر ورودی بسیار زیبایی است . زمین آرایی تخت باغ و طبقه طبقه شدن آن از طریق سطوح کرت ها سط باغ را آینه دار در معرض دید قرار می دهد و بنابراین رابطه ساده بین نظاره گر و زمین مسط به صورت غنی تری در می آید و مشارکت نقش توپوگرافی زمین در فضای باغ را تشدید می کند.در دوره اسلامی آب در معماری حالت کاربردی پیدا می کند و معماران آگاهانه سعی می کنند تا به طبیعت تسلط یافته و آن را به نظم بکشانند و باشناخت قوانین فیزیکی و رفتار آب و درک نقش و تمثیل و ارتباط آن با انسان آب را به درون معماری بکشانند. آب در شکل های هندسی در اکثر بناها متجلی می شود و به نوعی مرکزیت وحدت معماری در آب شکل می گیرد. حرکت پرموج آن در مفاهیم مذهبی و ادبی هنری در فرهنگ ما جاری می شود. به این ترتیب آن چنان در ساخت و ترکیب بناهای ما وارد می شود که عملانمی توان آن را ازشکل ساخته شده جدا دانست. آب در مرکز کوشک ها وباغ ها و غیره ظاهر می شود. جریان آب در این باغ، به ویژه حوض ها علاوه بر تاکید محورها و آب نمای سراسری به صورت آب شره ها سطوح شفافی را بر روی زمین برای انعکاس دیگر عناصر ارایه داده است و درخت های سایه افکن ویژگی های معماری فضای باغ را تأکیدو تشدید می کنند. درباره فواره های حوضچه ای باغ و دواستخر که در بدو ورود به چشم می آیند وجود دارد این است که این فواره ها هیچ کدام با برق کار نمی کنند بلکه در زمان ساخته شدن بنا ، این فواره ها با لوله کشی از نهر جاری در باغ ، به وسیله خمره هایی ایجاد شده اند که با وصل شدن به هم نقش لوله های ساختمان را ایفا را در لوله کشی » زانو « می کنند.آب نهر وارد این خمره ها شده و سپس بعد از رسیدن به یکی از خمره هایی که نقش های امروز به عهده داردبه صورت فواره وار بیرون می زند.دراین مقاله می کوشیم درسال جهاد اقتصادی با دانش سنتی ومعماری پایدار درراستای بهرگیری بی نظیر از منابع طبیعی در یکی از زیباترین باغ های ایرانی آشنا شویم وازاین پتانسیل های طبیعی در راستای پیشرف ایران اسلامی بهره کافی راببریم.

۱۴بررسی حکمت عناصر منظر دربهشت قرآنی با تاکید بر سوره مبارکه الرحمن
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در این مقاله، ابتدا با مطالعه پیشینه عناصر اصلی باغ اسلامی مانند درخت، آب و ... در تمدن های گذشته به حکمت این عناصر پرداخته می شود. پس از آن با مطالعه بر دیدگاه حکمت اسلامی در مورد عناصر مذکور در قرآن و نمونه های باغ اسلامی، به مفهوم حکمی بهشت نزدیک شده، سپس با جستجو در متن قرآن و توجه ویژه به سوره الرحمن، تفاسیر مربوط به این سوره مطالعه قرار می شود. می توان دریافت که حکمت عناصر باغ مانند نور و سایه، درخت و گیاهان، آب، غرفه، قصور و مانند آن را در نظم بندی محکمی که بر اساس هندسه قدسی، علم الهی و محیطی که با اشارات و ذکر خود، انسان را به سعادت رهنمون سازد دانست.

۱۵مقدمه ای بر شناخت شهرهای اسلامی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم انساني - دانشگاه سيستان و بلوچستان، سال
تعداد صفحات: ۴۴

۱۶باغ های خراسان در تاریخ بیهقی
اطلاعات انتشار: صفه، بهار و تابستان, دوره  ۱۷ , شماره  ۴۶، سال
تعداد صفحات: ۲۴
متون فارسی از مهم ترین منابع تاریخ معماری ایران است. در میان این متون، تاریخ بیهقی در زمره چند متن نخست ادب فارسی است. از کتاب مفصل ابوالفضل بیهقی دبیر، که در اصل تاریخ آل سبکتگین نام داشته، امروزه فقط شش مجلد، از نیمه جلد پنجم تا نیمه جلد دهم، به دست ما رسیده است. این پاره با ماجرای مرگ محمود، جلوس محمد و سپس مسعود آغاز می شود و با ذکر سفر آخر مسعود به هندوستان در گریز از ترکمانان سلجوقی پایان می یابد. بیهقی نمونه مورخ دقیق است و تاریخ خود را صرفا بر اساس شواهدی که طی سال ها حضور در متن حوادث دربار غزنویان گردآورده پرداخته است. گرچه در وصف معماری و صفات کالبدی آن دقت و حساسیت ناصر خسرو را ندارد، اطلاعات درباره معماری و شهر در کتاب او کم نیست. نثر او نیز گواهی است بر  توانایی نثر فارسی در بیان فضای معماری.«باغ» از مکانهایی است که بیهقی به کرات بدان پرداخته است. زندگی مسعود غزنوی بیش از آنکه در کاخ سپری شود، در خیمه و خرگاه و در باغ می گذشته است. او به تناسب ذکر احوال معسود و امیران غزنوی و کارگزاران دستگاه آنان به باغ های گوناگون در منطقه خراسان پرداخته است:‌ باغ های غزنین، بلخ، هرات، نشابور، غور، دشت لگان، ‌و برخی اوصاف معماری آنها.

۱۷باغ هستی الگویی ایرانی ، برای طراحی یک فضای شهری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: م‍ح‍ي‍ط ش‍ن‍اس‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۸کاوشی پیرامون تاثیر عبارت قرآنی «جنات تجری من تحتها الانهار» بر باغ سازی ایرانی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي محيط زيست، بهار, دوره  ۱۴ , شماره  ۱ (مسلسل ۵۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
نقطه اوج تصویری که از بهشت در قرآن توصیف شده است، «جنات تجری من تحتها الانهار» می باشد و به معنی بوستان هایی است که از زیر {درختان و قصرهای} آن جوی های آب جاری است. کلمه شجره در این عبارت به ظاهر وجود ندارد، اما در معنی حس می شود. در مجمع البیان ابوعلی امین الاسلام طبرسی آمده است که کلمه روضه به معنای زمین سبز و خرمی است که گیاهان به خوبی در آن می رویند و کلمه جنت زمینی است که اطرافش درخت کاری شده باشد و در نتیجه روضات الجنات باغ های مشجری است که در وسط، زمین سبز و خرمی را فرا گرفته باشد. بسیاری از باغ های ایران این ویژگی را دارند.اعداد و مفاهیمی مانند: چهارباغ، هشت بهشت، باغ در باغ، گردش آب و ... ریشه در واژگان قرآنی دارند که به معماری و ترکیب بندی باغ های ایرانی و به تبع آن بسیاری از باغ های سایر کشورهای اسلامی و حتی اروپایی راه یافته اند (تاثیر باغ سازی ایرانی در ورسای فرانسه والحمرای اسپانیا شاهدی بر این گفتار است). اما موثرترین واژگان قرآنی بر باغ سازی ایرانی عبارت آسمانی «جنات تجری من تحتها الانهار» می باشد. برخی مفسران و دین شناسان به تشریح این عبارت پرداخته اند و باغ های این جهان را مقدمه باغ بهشت دانسته اند. بسیاری از شاعران ایرانی و پارسی گوی، جهان را به کل به یک باغ تشبیه کرده اند و حتی بعضی مانند مولانا، جسم و روح انسان را به باغ تشبیه نموده اند. باغ سازان و معماران فراوانی تحت تاثیر این عبارت دست به خلاقیت زده اند تا فراتر از نمایش تاثیرپذیری خود از باغ های موصوف در قرآن، مانند آن را ایجاد نمایند. بی شک باغ بهشتی و یا به تعبیر قرآنی آن «جنات تجری من تحتها الانهار» از جنس باغ های زمینی و انسان ساز است؛ با این تفاوت که: انسان در بهشت مهماندارش خداست، آن وقت ارزش بهشت برای او این نیست که آن جا خوردن و پوشیدن و لذت جنسی هست، ارزشش این است که تا ابد حس می کند به دست او پذیرایی می شود و این معنی، دیگر خستگی آور نیست.

۱۹تصویر باغ و عناصرمنظر در قرآن با تاکید بر سوره الرحمن
اطلاعات انتشار: باغ نظر، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۲۰مقایسه باغ های ایرانی با فضاهای سبز امروزی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این مقاله سعی بر آن داریم که باغ و فضای سبز را بطور جداگانه بررسی و با هم مقایسه کرده و تفاوت هایی که بسیاری از مردم نادیده می گیرند را در آنها آشکار سازیم. که تحقیق را با پاسخ دادن به چند سوال شروع می کنیم، تفاوت باغ و فضای سبز در چیست؟ چرا فضای سبز امروزی با گذشته فرق دارند؟ چرا بهشت را به باغ (نه فضای سبز) تعبیر کرده اند؟ آیا مقایسه این دو منطقی است؟... . روشهای زیادی برای پاسخ دادن به این سوالات وجود دارد، اما ما در اینجا با پرسش و تحقیق از چندین نفر و تجربیات آنها و مطالعه کتاب اکتفا کرده ایم. فرهنگ ایرانی انسان را جدا از طبیعت نمی بیند بلکه او را همراه با سایر عناصر طبیعت و جزء لا ینفک آن می بیند و دل سپردن به طبیعت و استفاده از مناظر طبیعی را علاوه بر اینکه پی بردن به آیات و نشانه های خدا می بیند، موجب حفظ بصر و نشاط روان آدمی می داند.باغ به خاطر مصنوع بودنش اثری است هنری و به خاطر ارزش فرهنگی، معمارانه و محیطیش میراث تمام جماعتی است که از آن بهره مند می شوند. هدف از باغسازی تکرار الگوها و فرم های تاریخی باغ ها نیست بلکه شناسایی و تداوم اصول ساخت آن ها از قبیل محصور بودن فضا، نظم آب و گیاه، توجه به هندسه محیط، استفاده از فرم های ساده و تأکید برارتباط بین اجزای طراحی با طرح کلی باغ است که ملحوظ داشتن این موضوعات، در صورت تعهد و آگاهی طراح به فرهنگ اسلامی ایرانی خواهند توانست نمایشگر قوانین و اصول حاکم بر طبیعت از قبیل نظم، وحدت و تعادل باشند. باغ ایرانی و نظم حاکم بر آن در زمان طولانی و همراه با تحولات تمدن وشکل گیری فرهنگ ایرانی حاصل شده است که این نظم مبتنی بر دیدگاههای دقیق نمادین وتمثیلی نشات گرفته از دین ( زرتشت و سپس اسلام ) فرهنگ ایرانی بوده است. همه ادیان الهی انسان را موجودی رانده شده ازبهشت می دانند و او را به بهشت موعود وعده داده اند. یکی از خصوصیات باغ های ایرانی وسعت آنها است، همانطور که باغ های معروف و وسیعی در ایران وجود داشته است.اما فضای سبز با باغ فرق دارد و باید در طراحی آن توجه لازم را داشت، تا کلیه افراد با مشاهده آن متوجه تفاوت شوند و امکان مقایسه برای آنها وجود داشته باشد.

۲۱بررسی پارک های امروزی در تطابق با الگوی باغ ایرانی و ارائه این الگو در نظام شهرهای جدید(نمونه موردی بوستان گفتگو تهران)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی طراحی و طبیعت، سال
تعداد صفحات: ۸
فضاهای سبز و درختان نقش مهمی در توسعه شهرها داشته و از عناصر تاثیرگذار در شالوده شهرها محسوب می گردند.از جمله فضاهای سبزی که از گذشته دور در شهرهای ایران مطرح بوده،می توان باغ های ایرانی را نام برد.نقش مهم باغ ها در شهرهای ایران را می توان در استفاده از باغ و عناصر باغ سازی در پیکره شهر دید،به طوری که نه تنها باغ ها از موقعیت شهری تاثیر پذیرفته اند بلکه شهر نیز تحت تاثیر باغ و عناصر باغ سازی قرار گرفته و گاهی اوقات باعث شکل گیری استخوان بندی شهرها شده اند.این قبیل مباحث مربوط به شهر وباغ و اینکه موقعیت و جایگاه باغ های ایرانی در ساختار شهر و نظام ساختاری آن وعملکردشان در تفاوت با پارک های امروزی در چیست و آیا پارک هایی که امروزه براساس الگوی باغ های ایرانی ساخته شده اند،توانسته است نقش باغ ایرانی را در شهرها ایفا کند وتشخیص میزان انطباق آن با باغ های ایرانی،می توان مطرح نمود.و درنهایت باید بتوانیم الگوی مناسب از باغ ایرانی ترسیم کنیم.لذا باتوجه به نقش عمده ای که باغ ها در شهرها ایفا می کردند،لزوم رسیدگی به پارک هایی که امروزه براساس این الگو ساخته شده اند،ضروری به نظر می آید.

۲۲بررسی اهمیت وجایگاه عناصر چهارگانه باغ ایرانی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، سال
تعداد صفحات: ۲۰
انسان با نیازهای مختلفی آفریده شده است و در پی پاسخ گویی به هر یک از این نیازها دست به خلق آثار می زند. باغ نیز از جمله ی این پاسخ هاست و هر یک از عناصر اصلی موجود در باغ ایرانی (آب، نور، گیاه، باد) به نحوی پاسخگوی نیازهای روانی و آسایشی انسان ایرانی است. برای توضیح در مورد چهارگانه ها در باغ ایرانی می توان به طرق مختلف و با نگرش های متنوعی به مساله نگاه کرد. بسته به نوع نگرش، دلایل پیدایش عناصر را می توان متفاوت دانست. در واقع مقاله حاضر در صدد پاسخ گویی به سوال ذیل است. عناصر چهارگانه باغ ایرانی از کجا ریشه گرفته اند و چگونه در باغ ایرانی حضور یافتند؟ . در این راستا ابتدا جایگاه هر یک از این چهار عنصر آب، نور، گیاه و باد در فرهنگ دو دوره تاریخی پیش و پس از اسلام مورد بررسی قرار گرفته و در انتها نحوه شکل گیری باغ ایرانی توسط این عناصر و چگونگی حضور هریک از آنها مورد توصیف واقع شده است. نتایج حاصله از این تحقیق می تواند اطلاعات مختصری از نحوه حضور عناصر طبیعی باغ ایرانی را به صورت تفکیک شده و با نگاه به جایشگاهشان در تاریخ ایران به مخاطبین انتقال دهد وعوامل پیدایش عناصر عملکردی و در عین حال زیبای باغ ایرانی را به آنها بشناساند.

۲۳بررسی معماری منظر در باغ ایرانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۱
معماری باغ ایرانی که نام چهار باغ ایرانی را به عنوان نقش کلیدی محسوب خود نموده، صفتی است که بر حسب مقتضیات اقلیمی و یا جهانبینی و فرهنگ قوم ایرانی در آن برهه زمانی به معماری منظر افزوده شده، یا شاید عنصر بنیادی و جهت اساسی پدیدآمدن یک محیط سبز است. معماری ایران دارای حضور باغ به سبک خاص خود است و پدید آورنده الگوهای بی نظیر است که در راستای گسترش شهری بوده است؛ نه تنها باغ ها از موقعیت شهری تاثیر پذیرفته اند هم چنین شهر و مجموعه شهری نیز تحت تاثیر باغ یا مجموعه باغ ها قرار گرفته اند و حتی گاهی استخوان بندی محورهای اصلی شهر را شکل بخشیده اند. بخش وسیعی از محیط های سبز و از جمله باغ های تاریخی در حال نابودی است؛ آسیبی که به فرهنگ و معماری فضای سبز وجود دارد شاید هرگز جبران نخواهد شد. آنچه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد معماری منظر نسبت به مسائل محیطی است؛ هر چند که جداکردن این موضوع از جنبه های فرهنگی و اجتماعی کاری اشتباه است. در این مقاله ابتدا به اهداف باغ سازی ایرانی به عنوان یک شاخص اصیل در فرهنگ منظر می پردازد و بعد از آن به عناصر باغ سازی ایرانی که در گذشته اصالت و پایداری داشته ولی به تدریج جای خود را به فضاهای سبز کلیشه ای بدون معنا داده است؛ که باعث تضعیف محیط سبز شهری گردیده است مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین به بررسی، نقش آب به عنوان یکی از اساسی ترین عنصر باغ پرداخته شده است. در انتهای این نوشتار نقش کلیدی باغ به عنوان یکی از برنامه ریزی ها در شهر که باعث آبادانی می شود و راهکارهای آن ارائه می نماید تا نواقص طراحی امروزی را دریافته و خط مشی کامل تری را پیشنهاد می دهد. باغ سازی ایرانی ریشه های ماندگاری دارد و با جستجو درباره معضلات پیش روی که بر انسان و محیط اطرافش می بیند، راه حل آن در طراحی سبز پایدار است؛ و نقش شهر سبز را هر چه بیشتر آشکارتر می گردد. به نظر می رسد یکی از مهمترین اطرافش می بیند، راه حل آن در طراحی سبز پایدار است؛ و نقش شهر سبز را هر چه بیشتر آشکار می گردد. به نظر می رسد یکی از مهمترین اهداف، حفظ طبیعت و اصلاح نگاه به آن است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه این پژوهش مبتنی بر گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است و رویکردی توصیفی دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش با هدف معماری منظر به اصطلاح به رابطه انسان و محیط می پردازد.

۲۴نقش حکمی آب در باغ ایرانی دوره اسلامی (نمونه موردی: باغ دولت آباد یزد)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۷
آب به عنوان مایه حیات و زندگی اهمیتی فوق العاده در دیدهگاه ها و فرهنگها و اساطیر دنیا داشته و نقش آن فراتر از نقش عملکرد به مثابه نمادی از پاکی، زایش و زیبایی مورد توجه قرار گرفته است. در ایران آب پیام آور روشنایی و پاکی به شمار می رود و از ارزش بسیاری برخوردار است. در معماری ایران سعی شده است که از آب به بهترین نحو ممکن استفاده شود لذا آب به عاملی در جهت سکون، تطهیر و آرامش تبدیل می شود و در معماری انواع بناها وارد می شود که بارزترین حضور آن را در باغهای ایرانی شاهد هستیم. آب به عنوان اصلی ترین عنصر باغ در طول ت اریخ، رابطه تعاملی و بنیادینی با فرم و سبک باغسازی برقرار کرده است. در این پژوهش به منظور شناخت سه جنبه مفهومی، کارکردی و زیبایی شناختی عنصر آب در اسلام و باغ ایرانی ابتدا با روش توصیفی– تحلیلی قرآن کریم به تفاسیر صورت گرفته در مورد این 3 مورد پرداخته و در ادامه با استناد و شواهد کتابخانه ای درباره نحوه باغ سازی ایرانی و ساماندهی آن با استفاده از آب، بعد کارکردی مورد شناخت قرار گیرد. تا بدین گونه اهمیت آب و باغ از دیدگاه قرآن کریم مشخص و تأثیر آن در جنبه کارکردی و زیبایی شناختی باغ های ایرانی مورد بازبینی قرار گیرد. نتایج حاصل بیانگر آن است که باغ ایرانی نظام حکیمانه و کمال گ راست که عناصر طبیعی آب و گیاه را به نحوی در خود جای داده که نیازهای فیزیکی استفاده کنندگان را برآورد سازد، همچنین به بعد ماوراء الطبیعه معنوی آن توجه شده است.

۲۵مفهوم شناسی پارک در معماری مدرن ایران
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
پارک ها یکی از کاربری های مؤثر در کیفیت فضایی مناطق شهری است که با گسترش و متراکم شدن بیش از پیش شهرها بر اهمیت آنها افزوده می شود. این نوشتار در پی چگونگی راه یابی این فضا در ساختار شهرهای کشور، فرایند تبدیل باغ به پارک و مفهوم آن در دنیای امروز ایران می باشد. این مقاله با بهره گیری از روش گردآوری اسنادی تلاش کرده است تا هدف خود را که شناسایی و معرفی عنصر پارک در معماری و شهرسازی ایران است باین کند. بدین منظور تحولاتی که از ورود واژه پارک و اصلاق آن به برخی از باغ ها و به پیدایش اولین نمودهای آن منتهی گشته به صورت تحقیق بنیادی با روش انجام تحقیق توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. پارک های شهری امروز ما، زاییده تحولاتی در شیوه های باغ سازی و زندگی اجتماعی است و همگام با تأثیر مدرنیسم از دوره قاجار آغاز شده، در نتیجه در مراحل آغازین به دلیل عدم نیاز ساختاری، وجود چنین فضاهایی تنها جنبه صوری و تجدد گرایی داشته است. لذا محصولات عمده آن با نیم قرن تأخیر پابه عرصه شهرهای ما گذاشه، عمدتاً بر اساس نگرش های حاکم بر نظر سازی معاصر غرب و گاهی با دخالت مستقیم طراحان غربی انجام پذیرفته است. در هر حالت همچنان می توان ردپای باغ ایرانی در طراحی پارک های معاصر را مشاهده نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۹۸ نتیجه