۱ساماندهی و راهکارهای افزایش سهم حمل و نقل ریلی
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی، سال
تعداد صفحات: ۹
مزایای حمل و نقل ریلی در مقایسه با روشهای دیگر حمل و نقل موجب شده است که امروزه بسیاری از دولتها و کشورها نسبت به توسعه این بخش توجه خاص داشته باشند. در کشور ما، ایران،حمل و نقل ریلی به مشکلات بسیاری مواجه است و به علت همین مشکلات هم نتوانسته است سهم خود را در حمل و نقل بار و مسافر به اندازة قابل توجه ارتقاء دهد. از آنجا که تصورمیشود ساماندهی مجدد حمل و نقل ریلی م یتواند در افزایش سهم این بخش در حمل و نقل کالا و مسافر نقش مهم داشته باشد، در این مقاله سعی شده با بررسی ویژگیهای حمل و نقل ریلی در ایران و در نظر گرفتن سیاستهای اعلام شده در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ملاحظه ساماندهی مجدد حمل و نقل ریلی در بعضی از کشورهای جهان، به لزوم ساماندهی حمل و نقل ریلی در کشور پرداخته و در پایان هم با استفاده از تجربیات جهان به مهمترین عواملی که در این زمینه لازم است مورد توجه قرار داد اشاره شود.

۲بررسی فنی اقتصادی فنآوری انرژی بیوگاز در ایران
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۸
بهینه سازی مصرف انرژی و اصلاح ساختار آن یکی از ارکان اسا سی جهت نیل به توسعه پایدار میباشد. لذا به منظور اصلاح ساختار انرژی چند پایه نمودن منابع انرژی از ضروریات است. با توجه به مسائل و مشکلات زیست محیطی حاصل از مصرف سوختهای فسیلی بهترین راه حل استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر می باشد.آنچه که انرژی بیوگاز را از سایر انرژیهای تجدیدپذیر متمایز ساخته است، جمع آوری و کنترل مواد آلی زائد شهرها و صنایع می باشد که این موضوع تأثیر بسیار زیادی در حفظ بهداشت محیط زیست دارد و نیز از ورود گازهای گلخانهای زیادی به اتمسفرزمین جلوگیری می کند.در این مقاله پس از بحث راجع به فنآوری بیوگاز، قیمت تمام شده هر مترمکعب بیوگاز تولیدی با هزینه هر متر مکعب گاز طبیعی مقایسه می گردد. از آنجائیکه پس از تولید بیوگاز، باقیمانده مواد آلی تخمیر شده به عنوان کود با ارزش و بدون خطر در کشاورزی و فضای سبز شهرها مورد استفاده قرار گرفته و می تواند به فروش برسد. کیفیت کود تولیدی با کودی که از طریق کمپوست بدست می آید.،مقایسه و قیمت گذاری میگردد. همچنین بدلیل کاهش بار آلودگی محیط زیست و در نتیجه کاهش هزینه های اجتماعی مربوطه مقدار یارانهای که از این بابت می بایست دولت برای بیوگاز تولیدی بپردازد محاسبه خواهد شد

۳تشریح کارایی عایق های مدرن (window film) در بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۳
کاربرد شیشه در ساختمان ها به منظور بهره گیری از مناظر و استفاده از نور خورشید وهمچنین نماسازی صورت می گیرد . اما این مزایا همواره با یک ایراد بسیار مهم روبروی هستند ؛شیشه ها منشأ عمده اتلاف انرژی گرمایش و سرمایش در ساختمان می باشند . اما امروزه توسعه فن آوری تولید پوشش های چند لایه توانسته مشکلات کاربرد شیشه را به میزان قابل توجهی رفع نموده و اثرات شگرفی در بهینه سازی مصرف انرژی داشته باشد .لایه های مختلف با مکانیسم مخصوص , خواص زیر را به شیشه می دهند :کاهش درصد اتلاف حرارت تا 31 % به واسطه خاصیتlow–e –کاهش درصد ورود حرارت خورشید تا 77 % به واسطه لایهMetallized , Sputtered –جلوگیری از ورود اشعه فرابنفش تا 99 %به واسطه لایه حاوی گونههای شیمیاییUV Absorbers افزایش ضربه پذیری شیشه و جلوگیری از پخش قطعات شکسته به واسطه لایه پلیمری تقویت شده و مکانیسم های ویژه چسبیدن .و .....اجرای فن آوری فوق بر تمامی شیشه های رایج در کشورممکن می باشد . برای نصب آنها نیازی به خروج شیشه قاب نبوده و با ایجاد کمترین تغییرات در محیط کار همراه است .د رمورد پوشش ها معمولا 19 مشخصه اندازه گیری می شود که تمام خواص حرارتی ونوری را شامل می گردند . یکی از شاخص ترین مشخصه های این پوشش ها ضریب انتقال حرارت آنها می باشد که در انواع کم گسیل low–e می تواند تا 31 % از اتلاف حرارت در زمستان جلوگیری نماید

۴توسعه مدل بهینه عرضه انرژی برای یک روستای نمونه
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۲
برنامه ریزی انرژی روستایی در سطح کلان نیاز به دانستن توابع تقاضا و عرضه و همچنین اثرات متقابل بخشهای مختلف روستا بر یکدیگر دارد, در نتیجه مطالعه موردی روستاها دارای اهمیت می گردد, بنابراین اهمیت مدلسازی انرژی روستایی در سطح خود آشکار می شود. به این منظور یک روستای نمونه بنام عبدل آباد واقع در شهرستان پاکدشت انتخاب گردیده است. برای مدلسازی این روستا از مدل جامع بهینه سازی انرژی استفاده گردیده است [ 1]. برای این کار ابتدا تقاضای انرژی مفید در روستا به روش شبیه سازی در بخشهای مختلف روستا برآورد شده, سپس مدل جریان انرژی از منابع محلی و شبکه های سراسری انرژی رسانی به روستا توسعه داده شده وهمه اشکال انرژی قابل استفاده در روستای مذکور در مدل منظور گردیده و با استفاده از مدل,تحلیل سیستم انرژی صورت پذیرفته , در نهایت ساختار بهینه سیستم انرژی در روستای مذکور مورد شناسایی قرار گرفته است.

۵روش شناسی مدل جریان بهینه انرژی در یک واحد مسکونی
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۵
یکی از مسائل عمده و مهم در بخش خانگی شناخت سطح بهینه جریان انرژی و کنترل فعالیت در رفتارخا برای تثبیت جریان انرژی در نقطه بهینه است و انجام این مهم ایجاب می کندهزینه های اقتصادی و اجتماعی انرژی در نقطه بهینه ارزیابی شود. برای اینکه بتوان در رابطه با ارائه پاسخ مناسب به این ضرورت اقدام نموده مدل جریان بهینه انرژی در یک واحد مسکونی بصورت یک نرم افزار کاربردی و سهل الاستفاده توسعه داده شده است.مدل جریان بهینه انرژی براساس مفهوم حجم کنترل و با عنایت به روابط منتج از معادله اولر و در ارتباط با جریان جرم و انرژی توسعه یافته و از برنامه ریزی ریاضی (بهینه سازی پویا )استفاده شده است. بنابر مجموعه معادله ها و روابط موثر، جریان بهینه انرژی در واحد مسکونی شناسائی می شود و ارزیابی اقتصادی از عوامل ممکن برای بهینه نمودن جریان انرژی میسرمی گردد. به این ترتیب مدل جریان بهینه انرژی به عنوان ابزار تحلیلی برای ارزیابی اقتصادی و فنی گزینه های مختلف صرفه جویی انرژی کاربرد دارد. لذا در مقاله حاضر توضیح مبانی نظری مدل و روش شناسی تحلیل جریان انرژی و نیز نحوه کاربرد مدل تبیین می گردد. نتایج بکارگیری این نرم افزار برای واحد مشخص نیز تشریح می شود

۶فن آوری انرژی زمین گرمایی در سازه های مختلف
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۲۰
همانطور که می دانیم انرژی فسیلی که تاکنون بی رویه در این کشور مصرف و یا برای بدست آوردن ارز صادر گردیده تجدید پذیر نبوده و در آینده نزدیک به اتمام خواهد رسید , لذا می بایستی برای جایگزینی آن از انرژیهای تجدید پذیر که عمر آنها محدود نبوده و استمرارهمیشگی دارند استفاده نمود انرژی ژئوترمال یکی از انواع انرژی های تجدید پذیر می باشد . درایران منابع عظیمی از انرژی ژئوترمال در مناطق مختلف علی الخصوص در شمال غرب کشور وجود دارد . مرکز توسعه انرژیهای نو در 2 منطقه اکتشافی خوی و بوشلی عملیات اکتشافی : ژئوشیمیایی ,ژئو فیزیکی ( MT) زمین شناسی و حفر چاههای گمانه به منظور شناسایی وضعیت زمین شناسی تحت الارضی انجام داده است .در این مقاله درباره طرز بوجود آمدن , نحوه استخراج , موارد استفاده بصورت گرمایشی و تولید الکتریسیته و میزان آلودگی آن در مقایسه با انرژیهای دیگر بحث شده است

۷مدلسازی انرژی روستایی
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۸
روستاهای کشور قابل توجهی در مصرف انرژی نهایی کشور دارند . در سال 1379 قریب به %10 انرژی نهایی در بخش خانگی روستایی مورد استفاده بوده است که معادل 82 میلیون بشکه معادل نفت می باشد . از مسائل انرژی در مناطق روستایی هزینه بالای عرضه انرژی تجاری و عدم استفاده از منابع و پتانسیل های محلی و انرژیهای تجدید پذیر است . لذا , ارزیابی توسعه بهینه سیستم انرژی د رمناطق روستایی و شناسایی روشهای بهینه نمودن انرژی روستایی یک ضرورت است . در مقاله حاضر ابتدا مدل سیستم روستا و اثرات متقابل در سیستم های روستا بحث شده است سپس دو روش برای مدلسازی انرژی روستایی بررسی شده است که یکی بر مبنای حداقل کردن هزینه و دیگری بر اساس حداکثر درآمد خانوار است

۸نقش انرژی های تجدید پذیر در توسعه روستاها و چشم انداز آن در کشور
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۸
گسترش روز افزون نیاز به انرژی و محدودیت منابع فسیلی , فاجعه آلودگی محیط زیست ناشی از سوزاندن این منابع بحث گرم شدن هوا و اثرات پدیده گلخانه ای و ضرورت متعادل نمودن نشر 2 CO همگی لزوم صرفه جوئی در مصرف سوختهای فسیلی و توجه به استفاده از دیگر منابع انرژی را ضروری ساخته است . در میان انرژی زا انرژیهای تجدید پذیر با توجه به سادگی فن آوری و نداشتن عوامل آلوده کننده محیط زیست و محاسن دیگر توانسته است نقش مهمی در سیستم جدید انرژی جهانی ایفا نماید . انجام کارهای تحقیقاتی نمونه سازی و تولید انبوه در شرایط حاضرزمینه را برای هر چه بیشتر اقتصادی نمودن انرژیهای تجدید پذیر بخصوص در برخی از شاخه های آن از جمله انرژی باد فراهم نموده است . انرژیهای تجدید پذیر بطور عمده عبارتند از انرژی خورشیدی , آبی , بیوماس , بیو گاز , ژئوترمال ( زمین گرمایی ) , جزر و مد می باشند که با استفاده از فن آوری نوین می توان از این انرژیها نهایت بهره برداری را نمود . در حال حاضر آنچه که از اهمیت خاصی برخوردار است روش توسعه اینگونه انرژیهاست چون در مفید بودن و لزوم استفاده از آنها تردیدی وجود ندارد . اتخاذ تصمیم صحیح در انتخاب روش مناسب توسعه اینگونه انرژیها می تواند هر چه سریعتر ما را به هدفمان نزدیکتر سازد . کشور جمهوری اسلامی ایران با داشتن منابع بسیار غنی در زمینه انرژیهای تجدید پذیر مستعد بکارگیری بهینه اینگونه انرژیها بوده و در برنامه ریزی انرژی کشور می توان جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفت . با توجه به اینکه تقریبا در تمامی اروپا ساخت نیروگاههای اتمی متوقف شده است لذا در چشم انداز دراز مدت جایگزین دیگری غیراز انرژیهای تجدید پذیر به عنوان منبع انرژی قابل اعتماد دیده نمی شود .کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در کشور باعث توسعه و آبادانی شهرها و روستاها شده و مسئله اشتغال را تا حدودی حل کرده و از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری خواهد نمود . تکنولوژی ساخت تجهیزات شاخه های مختلف انرژیهای تجدیدپذیر با توجه به کارشناسان و نوآوران اندیشمند انرژی خورشیدی در کشور قابل دسترسی و توسعه می باشد

۹نقش استفاده از بلوکهای پلیاستایرن در کاهش مصرف سوخت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۴
با توجه به رشد روزافزون جمعیت در جهان و خصوصاً تمرکز جمعیت در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه، نیاز مبرمی به انبوهسازی مسکن با شیوههای سریع، کارآمد و اقتصادی وجود دارد به نحوی که در حال حاضر در کلیه پروژهها بهینه سازی در منابع و همچنین مدیریت زمان بدقت بررسی میگردد.– با توجه به اینکه امروزه در سراسر دنیا انرژی و نحوه استفاده از آن و نوع انرژی مصرفی نقش بسزایی در تکامل و پیشرفت کشورها دارد لذا با استفاده بهینه از منابع زیرزمینی میتوانیم این نعمتهای الهی را برای نسل آینده نگهداری نماییم.

۱۰نقش وزن و حجم آبگیری, در راندمان حرارتی رادیاتورها, کنوکتورها و بویلرهای خانگی
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۵
با توجه به توسعه و پیشرفت روشهای عایق کاری در ساختمانها, انرژی کمتری را می توان در سیستمهای گرمایشی مصرف نمود. گرم کردن محیط یک خانه کار بسیار ساده ای است اما نگاه داشتن آن در یک دمای ثابت کار دشواری است. هنگامی که میزان انرژی مصرفی در محیط کاهش یابد, تعادل حرارتی ایجاد شده در محیط به منابع انرژی دیگر حساس تر شده (مثل نور آفتاب یا گرمای وسایل خوراک پزی) و سریعتر خود را با آنها منطبق می کند. سیستمهای گرمایشی جدید به علت وزن و حجم آبگیری کمتر بر خلاف سیستمهای سنتی, دیگر کند نبوده و به تغییرات دمای اطراف خود, سریع پاسخ می دهند. در این مقاله نقش وزن و حجم آبگیری, در راندمان حرارتی رادیاتور و شرایط راحتی داخل مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

۱۱استفاده از منابع ژئوترمال جنوب سبلان(بوشلی* برای بهینه سازی سیستم گرمایش خانه ها در شهر اردبیل شمال غرب ایران
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۶
امروزه بحث انرژی یکی از مهمترین مباحث مطرح در امر توسعه بشمار می رود. انرژی گرمایی، انرژی از نوع گرما است که در داخل زمین وجود دارد. در حقیقت زمین منبع عظیمی از انرژی حرارتی است که این حرارت به طریقه های متفاوت از جمله فورانهای آتشفشانی، آبهای موجود در سیستم های زمین گرمایی و یا بواسطه خاصیت رسانایی (Heat Flow) از بخش های درونی زمین به سطح زمین هدایت می شود. سرزمین ایران بواسطه وجو ماگمانیسم خروج مواد مذاب از ژرفای زمین و پراکندگی آتشفشان های دوران چهارم (کواترتر) از پتانسیل انرژی زمین گرمایی خوبی برخوردار است. مناطقی که در ایران دارای پتانسیل زمین گرمایی بالائی است شامل سبلان، سهند، دماوند ، تفتان و بزمان می باشد در مناطق فوق فشار حرارتی زمین بالا بوده و میزان تغییر گرادیان حرارتی ناهنجار نهان زمین هر 100 متر 12 درجه سانتیگراد در برابر 100متر 3 درجه سانتیگراد در حالت نرمال می باشد.

۱۲آینده ایران در چشم انداز انرژی های تجدیدپذیر رویا یا واقعیت
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۸
یکی از معایب صنعتی شدن جوامع ، آلودگی شدید محیط زیست است که دامنگیر اغلب کشورهای پیشرفته و عقب مانده است. اکسیدهای نیتروزن، کربن، گوگرد و ذرات معلق و ترکیبات الی فرار ، تنها مواد آلاینده ای هستند که امروزه زیان آنها بر سلامتی افراد ثابت شده است؛ اما هنوز سیصد نوع دیگر نیز وجود دارند که برسی های بیولوژیکی روی آنها انجام نشده است. این آلاینده ها ناشی از کار نیروگاهها، کارخانجات، رفت و آمد وسایط نقلیه و غیره با استفاده از سوخت فسیلی هستند. با توجه به ربطه مستقیم رشد جمعیت و توسعه صنعتی با افزایش مصرف انرژی ، تصویر جهان در 50 سال آینده چگونه خواهد بود؟ از آنجا که ایران نیز در همسویی با این جریان، با کاهش شدید ذخائر سوختهای فسیلی روبرو خواهد شد، وضعیت کشور در سال های آتی باید از امروز جدی تلقی گردد.

۱۳انتخاب پنجره های مناسب برای دستیابی به بهینه سازی مصرف انرژی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۲۶
فن آوری های جدید برای پنجره ها امکان استفاده بهتر از انرژی و نیز پدید آوردن آسایش در محیط را افزایش داده و راهکارهای علمی بیشتری را در اختیار مصرف کنندگان پنجره ها قرار داده است. این مقاله که یک راهنمای انتخاب پنجره مناسب می باشد به دارندگان ساختمانها معماران و سازندگان کمک می کند که از مزایا و امکانات جدید بازار در حال توسعه پنجره ها استفاده بیشتری نمایند. این راهنما دارای سه بخش می باشد در بخش اول مشخصات مربوط به انرژی پنجره ها توضیح داده می شود.در بخش دوم نیز بحثی در مورد دسته بندی عملکرد پنجره ها از لحاظ انرژی آورده و در بخش سوم نیز یک چک لیست مناسب برای انتخاب پنجره آورده شده است.

۱۴بررسی منابع انرژی تجدیدپذیر نوین
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۴
گسترش روزافزون نیاز به انرژی و محدودیت منابع فسیلی، فاجعه آلودگی محیط زیست ناشی از سوزاندن این منابع بحث گرم شدن هوا و اقرات پدیده گلخانه ای ضرورت متعادل نمودن نشر CO2 همگی لزوم صرفه جویی در مصرف سوختهای فسیلی و توجه به استفاده از دیگر منابع انرزی را ضروری ساخته است در میان انرزی ها، انرژیهای تجدید با توجه به سادگی فن آوری و نداشتن عوامل آلوده کننده محیط زیست و محاسن دیگر توانسته است نقش مهمی در سیستم جدید انرژی جهان ایفا نماید. توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر نوین، از سطح پایین آغاز شده است که تجدیدنظر و توجه کامل به آنها در همین سطح ضرورت دارد. در سال 1990، تقریبا 18% انرژی اولیه جهان را انواع انرژی تجدیدپذیر بوده اسب بیش از 98% این مقدار رابیوماس و برق آبی، 0\8% انرژی خورشیدی، 0\8% انرژی زمین گرمایی و 0\1%را انرژی باد تشکیل می داد.

۱۵بررسی انرژی های تجدیدپذیر از نظر زیست محیطی ، اقتصادی و نقش این منابع انرژی در راه نیل به توسعه پایدار
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۵
امروزه بحث انرژی یکی از مهمترین مباحث مطرح در امر توسعه بشمار می رود. منابع انرژی تجدیدپذیر در درازمدت از توان بالقوه تامین نیازهای بشر به انرژی برخوردارند. بطوریک راه رسیدن به توسعه پایدار را هموار خواهند ساخت. بنابراین به دلیل اهمیت این منابع، در این مقاله پس از مقدمه ای کوتاه چشم انداز آینده انرژی از نظر موانع زیست محیطی و محدودیتهای مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. پس از مقایسه منابع انرژی متعارف و تجدیدپذیر از نظر زیست محیطی و اقتصادی وضعیت کنونی و عوامل تاثیرگذار بر توسعه این منابع تشریح می گردد.

۱۶پنجره های حرارتی برای استفاده بهینه از انرژی خورشیدی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این مقاله مقایسه انواع پنجره ها برای محاسبه میزان اتلاف انرژی مورد مطالعه قرار می گیرد. میزان انتقال و روش انتقال حرارت thermal transmitance برای شیشه های مختلف، یک جداره، دو جداره، دارای محیط واسطه هوا و گاز بی اثر مقایسه می گردد. خصوصیت عبور گرما از پنجره ها با مطالعه دقیق نمودار انتقال آنها و همچنین یک نتیجه کار عملی انجام گرفته در مرکز توسعه انرژی های نو؛ شرح داده می شود. آماری از اتلاف انرژی از طریق پنجره ها ارائه و راههای مقابله و جلوگیری از آن از طریق بررسی روشهای لایه گذاری بر روی شیشه به عنوان آینه حرارتی پیشنهاد می گردد.

۱۷تدوین استراتژی اجتماعی الگوی مصرف بهینه انرژی در دستیابی به توسعه پایدار: قرصت ها و چالش ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۲
امروزه جهان شاهد اهمیت یافتن موضوع انرژی است. تبیین علمی ویژگی های اجتماعی جمعیت در باب الگوی بهینه مصرف انرژی نیازمند نگرش های توسعه ای در سطح ملی و استانی است که می تواند گام بنیادی در توسعه پایدار کشور به شمار آید. گفتاری که بدینسان فرارو دارید براساس یک رویکرد اجتماعی بنیان نهاده شده دارای دو جنبه است: از یک طرف تلاشی است که در راستای تبیین علمی و عملی استراتژی اجتماعی الگوی مصرف بهینه انرژی بر پایه آمارهای ملی و بین المللی و از سوی دیگر بعد از شناسایی این استراتزی می توان نتایج حاصله را در ارتباط با ارزیابی و اجرای برنامه ها و سیاستهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت در بخش انرژی به کار گرفت.

۱۸شبیه سازی و بهینه سازی مصرف انرژی خانوار با استفاده از نرم افزار HOME
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۲
با توجه به بالا بودن سهم قابل توجه مصرف نهایی انرژی در بخش خانگی و تجاری در ایران، به اهمیت موضوع بهینه سازی انرژی در این بخش می توان پی برد بنابراین مستلزم اتخاذ تصمیمات اساسی برای کاهش مصرف انرژی در ساختمانها برنامه های کاربردی هستند که تحت عنوان نرم افزار شبیه سازی انرژی با تحلیل انرژی ساختمان استفاده می شوند. از این برنامه ها می توان برای مدیریت انرژی در ساختمان به عبارتی ارزیابی پتانسیل های صرفه جویی های انرژی و گزینه های متعدد صرفه جویی انرژی با شناسایی راههای اتلاف انرژی و در نتیجه جلوگیری از اتلاف انرژی قبل از ساخت ساختمان و حتی پس از ساخت ساختمان داشت. لذا در این مقاله به مروری بر چگونگی شبیه سازی انرژی در بخش خانگی پرداخته می شود و با توجه به اینکه شبیه سازی جریان حرارت و انرژی موضوع مجموعه نرم افزارهای موجو است، ولی کمتر به شناسایی نقطه بهینه جریان انرژی پرداخته شده است، برای توسعه فعالیت های مدلسازی انرژی نرم افزار HOME توسعه داده شده که به کمک آن سطح بهینه انرژی یک خانوارد شناسائی و ارزیابی می شود.

۱۹ضوابط اجرائی در ارتقا بهره وری مصرف انرژی جهت طراحی و ساخت مسکن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۴
نظر به لزوم ارتقا بهره وری انرژی در بخش مسکن و با توجه به مدل سازی سیستم بهینه تولید و مصرف انرژی در بخش ساخت و ساز کشور و محورهای اصلی فن آوری در توسعه پایدار انرژی کشور، این مقاله با توجه به پیچیدگی های مسائل مدیریت شهری با رویکردی نوین در راستای بهینه سازی مصرف انرژِ جهت احدث مجموعه های مسکونی در پنج بخش کلی با عناوین ذیل بکارگیری روشهای علمی و عملی را در طراحی و ساخت مسکن شرح می دهد.الف) اصول طراحی سایت و صرفه جویی انرژی ب)مبانی طراحی پلان با صرفه جویی انرژی ج) نکات مهم در نماسازی و مصرف انرژی د) جزئیات ساختمانی و روشهای عایق سازی هـ) ابتکارات و ایده های نو

۲۰طراحی و ساخت نرم افزار کامپیوتری به منظور انرژی در ساختمان
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۲
این مقاله به معرفی نرم افزاری در زمینه محاسبات بارهای حرارتی و برودتی می پردازد. نرم افزار به صورتی طراحی شده است که استفاده از آن برای کاربر بسیار ساده می باشد. در این مقاله به طور خلاصه به قابلیتهای نرم افزار و نیز نحوه ورود اطلاعات اشاره شده است. نرم افزار حاضر قادر است محاسبات مربوط به تعیین بارهای حرارتی و برودتی را به صورت جزئی یا بطور کلی انجام دهد و همچنین می تواند سهم هر یک از اجزا ساختمان را در اتلافات انرژی معین نماید. نرم افزار به نحوی طراحی شده است که برای محاسبات اقتصادی مربوط به اصلاح وضعیت ساختمان به لحاظ اتلافات انرژی قابلیت گسترش و توسعه داشته باشد. از دیگر تواناییهای این نرم افزار ذخیره سازی اطلاعات و انجام محاسبات مربوط به چندین پروژه به صورت همزمان می باشد.

۲۱مدیریت مصرف انرژی برق ساختمانهای مسکونی شهرستان اهواز
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۹
مدیریت انرژی تلاشی است در جهت یافتن راههای مصرف بهینه برای حرکت در مسیر توسعه پایدار. از آنجا که استقرار مدیریت انرژی باعث ایجاد توازن بهینه بین مصرف منابع انرژی و فعالیتها از طریق برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران اجرایی می شود، این پژوهش در صدد یافتن راهکارهایی برای مصرف بهینه انرژی برق و برناه ریز برای آن خصوصا در مناطق پر مصرف می باشد. مطالعه انجام شده پژوهشی میدانه ای به منظور حفاظت کمی و کیفی برق در سه منطقه از شهر اهواز است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای با 20 پرسش تخصصی در پاسخگویی به اهداف پروژه بود. جامعه آماری با استفاده ار فرمول کوکران به میزان 377 منزل برآورد شد. تقسیم بندی مناطق بر اساس سطح درآمد، تعداد طبقات، متراژمنازل، سطح رفاه عمومی و.. انجام شد و سه منطقه از شهر اهواز جهت نمونه برداری انتخاب شد با توجه به میزان استفاده زیاد افراد ساکن در مناطق گرمسیر خصوصا در ماههای گرم از انرژی برق، سعی شد نمونه برداری در این فصل صورت گیرد. داده های تحقیق پس از جمع آوری توسط نرم افزارهای تخصصی spss,excel مورد آنالیز قرار گرفتند.

۲۲بررسی سیستمهای تهویه مطبوع و مشکل نشت هوا
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۹
در حالت عادی تمامی منازل از مشکل غیر قابل اجتناب نشت هوا رنج می‌برند. غیر قابل اجتناب از این نظر که حتی اگر تمامی شکافها و درزها را عایق‌بندی نماییم ، بازهم هر خانه دارای در و پنجره می‌باشد. لذا لازم است طراحان بجای تمرکز بر جلوگیری کامل از نشت هوا (یعنی ساخت خانه غیر قابل نفوذ) در راستای سه محور الف: محاسبه میزان نشتی ب: کاهش نشتی هوا و ج: کنترل و مدیریت فشار هوای منزل توسط سیستمهای HVAC تلاش نمایند.در این مقاله کوشیده‌ایم تا اهمیت مسئله نشتی هوا و محاسبه و کاهش آنرا با در نظر گرفتن خصوصیات ویژه سیستم HVAC و میزان نشتی هوا و نیز آب و هوای محلی بعنوان بخشی از پیکربندی کنترل محلی در جهت توسعه و قابلیت اطمینان کنترل ساختمان مورد توجه قرار دهیم ، کاهش نشتی با عایق بندی سقف و درزها را بررسی ‌نماییم و در پایان با استفاده از نتایج عملی برای بررسی اثر بخشی این روش و انتخاب میزان نشتی بعنوان یک عامل مهم در انتخاب و پیکربندی سیستم پیشنهادی به نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت.

۲۳ارائه یک مدل ریاضی بر مبنای توزیع بردارهای یکه نرمال جهت تحلیل خواص هندسی سطوح ناپیوستگی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مطالعه خواص هندسی ناپیوستگیها، بواسطه تأثیر آن بر خواص مکانیکی توده سنگ، از اهمیت ویژه برخوردار است. در این مقاله دستیافتی جدید جهت تحلیل هندسه سطوح ارائه می گردد که بر مبنای بررسی آماری توزیع بردارهای یکه نرمال بر سطح، استوار است. ملاحظه خواهد شد که چنین توزیعی بسته به مقیاسی که طی آن بردارهای نرمال استخراج می شوند متفاوت است که نشانگر خاصیت مقیاس پذیری می باشد. مجموعه بردارهای یکه نرمال، در حالت دو بعدی، داده هایی را شامل می شود که واقع بر دایره واحد می باشند. چنین داده هایی به داده های دایره ای موسوم بوده و مطالعه آنها در مبحث آمار جهت دار مطرح می گردد. در مورد داده های دایره ای تعیین فواصل باید بر روی محیط دایره صورت گیرد، این بدان معناست که بجای استفاده از روابط آماری توسعه یافته مرسوم در فضای اقلیدسی از روابط متناظر که در فضای ریمانی بسط داده شده اند باید سود جست. بدین ترتیب با بسط روابط آماری (همچون میانگین، واریانس و فواصل تعمیم یافته یا ماهالانوبیس) در فضای یک بعدی ریمانی، رابطه ای جهت بررسی میزان زبری سطح ارائه می شود. بعنوان یک مثال کاربردی نشان داده خواهد شد چگونه به کمک این پارامتر می توان وجود تموج در یک پروفیل خطی را پیش بینی کرد. پروفیلهای ساده مصنوعی و سه پروفیل واقعی سنگ به روش فوق تحلیل شده و نتایج موید مزایای شیوه پیشنهادی است

۲۴ارزیابی خطرات زمین شناسی در ساخت تونلهای بزرگ البرز، آزاد راه تهران– شمال
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
تونلهای البرز از بزرگترین تونلهای مسیر آزاد راه تهران–شمال می باشندکه از جنوب به شمال توف سنگهای کرج، توده های گچی، آهکهای پرمین و مجموعه شیل–ماسه سنگ ژوراسیک را قطع می کنند. تنوع و اختلاف مقاومت واحدهای سنگی که عمدتا" جایگزینی تکتونیکی شده اند به همراه توسعه گسلهای بزرگ راندگی و عمق تونلها می توانند موجب بروز خطراتی در زمان ساخت آنها شوند. برداشتهای سطحی و مطالعات زیر سطحی زمین فیزیکی بیان از وجود خطراتی چون پدیده کارستیک سنگ اهکها و گچها و آبهای محبوس در آنها، مناطق خرد شده گسلی فراوان و پدیده آماسی گچها در منطقه مرکزی تونلها دارند. در این منطقه، توده سنگها متاثر از استرس اولیه ناشی از موقعیت تکتونیکی منطقه بوده ولذا وقوع پدیده لهیدگی سنگها در آنها نیز امکان پذیر است. در بخشهای شمالی نیز خطر فعال شدن زمین لغزشهای قدیمی ارزیابی می گردند. از آنجا که عبور تونلها از منطقه بحرانی مرکزی بدلیل مشخصات هندسی آزاد راه اجتناب ناپذیر می باشد و عنایت به حفاری تونلها توسط ماشین حفار (TBM)، جهت کاهش ریسک حفاری در این منطقه، بهتر است حفاری این بخش از طریق تونل کنار گذر و به روش انفجاری کنترل شده و با مشاهدات زمین فیزیکی از پیشانی جبهه کار صورت گیرند. همچنین بجهت کنترل اثر زمین لغزشهای قدیمی بر پایداری دهانه های شمالی، حفاری این بخشها بصورت کند و پوش صورت گیرند

۲۵بررسی عملکرد پیچ سنگ تمام تزریق با آزمایش کشش در پروژه طرح توسعه مسجد سلیمان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
پیچ سنگ یکی از ابزار های نگهداری استکه که در حوزه پایداری فضاهای زیرزمینی و شیروانی های سنگی کاربرد دارد. ظرفیت باربری پیچ سنگ، پارامتری کلیدی در طراحی است که مقدار آن با آزمایش کشش تعیین می شود. این ظرفیت از یک سو به مقاومت فولاد بدنه پیچ سنگ و از سوی دیگر به کیفیت دوغاب و چسبندگی آن بستگی دارد. هرچند مقاومت فولاد عددی معین و ثابت است ولی پارامتر چسبندگی دوغاب به پیچ سنگ و توده سنگ پیرامون چال تنها بکمک آزمایش کشش قابل محاسبه است. این آزمایش بایستی در نزدیکترین شرایط نسبت به شرایط واقعی صورت پذیرد. در این مقاله ضمن بیان اصول آزمایش کشش، نتایج حاصل از انجام آزمایش کشش بر روی پیچ سنگ های تمام تزریق در پروژه طرح توسعه نیروگاه مسجدسلیمان ارائه شده است. از جمله نکات مورد توجه در این آزمایش ها مقایسه نتایج پیچ سنگ های رزوه شده با نوع دی وی داگی، مشاهده تاثیر لایه رنگ اپوکسی بر روی پیچ سنگ است
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۸۹۷ نتیجه