۱پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار و تابستان- شماره ۱۵ و ۱۶، سال
تعداد صفحات: ۲۴
جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیلة ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصا جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می‌شود، در حالی که قانون‌گذار نه‌تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از ذکر مصادیق آن نیز خودداری کرده است. در این مقاله، کوشش می‌شود افزون بر اشاره به پیشینة فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائة تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به‌ویژه رویة قضایی و مقایسة حقوق برخی کشورها، خصوصا انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقق این جرم بررسی شود.

۲جرایم مرتبط با کارت های الکترونیکی بانکی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه استفاده مؤثراز خدمات بانکداری الکترونیکی و پذیرش آن از سوی افراد جامعه،منوط به برقراری امنیت و قابل اعتماد بودن این خدمات می باشد. برقراری امنیت نیز خود تحت تأثیر 2 عامل تکنولوژی و آموزش عمومی است. با توجه به گستردگی عمومی کارتهای الکترونیکی بانکی در پرداخت های الکترونیکی سوءاستفاده از اینگونه کارت ها، روز به روز در حال افزایش است،چنانچه افراد از نحوه قربانی شدن و به دام افتادن بوسیله این کارتها آگاهی نداشته باشند ،روز به روز وقوع این جرم در کشور افزایش می یابد و عدم اعتماد اذهان عموم نسبت به بانکداری الکترونیکی را در پی دارد.در این مقاله با معرفی جرایمی که مرتبط با این کارت ها است و در پایان این نتیجه حاصل شده است که به حداقل رساندن این تهدید ها از یک سو مستلزم اطلاع رسانی مناسب و آگاه کردن مردم نسبت به طریقه استفاده درست از این کارت هاو نکات امنیتی و نحوه سوء استفاده از آنها و از طرف دیگر مستلزم استفاده از زیر ساخت های امن و تکنولوژی به روز می باشد.همچنین دادگاه ها را به داشتن قوانین قدرتمند در این زمینه تشویق می نماید.

۳نگرشی برجعل رایانه ای
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای چالشهای جرایم رایانه ای در عصر امروز، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این مقاله به مطالعه تعریف جرم جعل رایانه ای و تاریخچه این جرم که از انواع جرائم رایانه ای بوده و ارکان جعل رایانه ای و مجازات این جرم مورد برسی قرار گرفته است ودر این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به توصیف و تحلیل موضوع جعل رایانهای پرداخته شده ودر بررسی این جرم به قوانین تجارت الکترونیک به عنوان قانون خاص و قانون جرائم رایانه ای تحت عنوان قانون عام مورد مطالعه قرار گرفتند که به مقایسه جرم جعل رایانه ای در این قوانین و مجازات مصرحه در آنها اشاره گشته ودر نهایت با توجه به عصر ارتباطات بر ضرورت اصلاح و بازنگری قوانین مو جود در حوزه فناوری اطلاعات و هماهنگ ساختن قوانین این حوزه با قوانین جرائم رایانه ای می توان از وقوع جعل رایانه ای جلوگیری نمود.

۴جعل و استفاده از سند مجهول
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دادرسي، سال
تعداد صفحات: ۶

۵تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۵۶، سال
تعداد صفحات: ۳۸
به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می‌باشد.گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می‌آید، مانند تعارض سند و شهادت.در این مقاله انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقی، پیشینه محدودیتهای قانونی شهادت، ماده 1309 ق.م.به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح‌کننده تعارض سند و شهادت، نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده مزبور، دیدگاههای حقوقدانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله در رویه قضایی، گرایش نظامهای حقوقی بین‌المللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه‌حلهای رفع تعارض، و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

۶ابهاماتی چند در فلسفه اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: خ‍ردن‍ام‍ه‌ ص‍درا، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۷مسیله جعل در حکمت اسلامی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: خ‍ردن‍ام‍ه‌ ص‍درا، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۸پیشینه احکام وجود در فلسفه اسلامی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۶۴، سال
تعداد صفحات: ۲۲
محصول کار مسلمین در قرنهای گذشته درباره احکام وجود چه بوده است؟ آیا فقط به بازگو کردن گفته‌های پیشینیان یونانی اکتفا کرده‌اند و نقش واسطه و رابطه را ایفا نموده‌اند یا اینکه به نقد و بررسی اصول پیشین پرداخته و حتی اصول و براهین جدیدتری آورده‌اند؟ و از این مهمتر، بابها و عناوین و مباحث جدیدی را گشوده‌اند و در تکامل فلسفه نقش در خوری ایفا نموده‌اند؟ این سؤال به عنوان سؤال اصلی این نوشتار مطرح است. اهمیت این سؤال از آن رو است. که روشن شدن پیشینه تاریخی مباحث، نقش ارزنده شخصیتها در ابراز نظریات و سهم دانشمندان و فلاسفه اسلامی را در تبیین و گسترش بحث وجود آشکار می‌سازد و سهو و نسیان‌های بیان تاریخی را بر ملا می‌نماید و دستیابی به علل اختلاف نظر فلاسفه اسلامی در مسائل گوناگون را سهل می سازد.

۹عناصر تشکیل دهنده جرایم مالی و وجوه افتراق و اشتراک آنها در ارتباط با وظایف دادسرا
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۷۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
ضرورت شناخت ارکان جرائم علیه اموال و مالکیت و تخصیص ضمانت اجراهای متنوع با توجه به خطر اجتماعی و قبح رفتار مرتکب، موجب شده است تا قربانیان زیان دیده در این قبیل موارد برای برخورداری از امتیازاتی(چون سرعت در دادرسی و واگذاری امر تحصیل دلیل به دادسرا و تحمل هزینه کمتر)به جای طرح دعاوی حقوقی، با به کار بردن عناوین و کلمات مجرمانه مبادرت به اعلام جرم نمایند.بدیهی است توسل به شیوه‌های غیرقانونی و خلاف اخلاق برای نیل به اهداف و امیال و اغراض شخصی و بازی با حیثیت دیگران غیرعادلانه و غیرمنصفانه است.بدین ترتیب مقاله تقدیمی، درصدد بیان وجوه افتراق و اشتراک انواع جرائم علیه اموال و مالکیت و تفکیک دعاوی کیفری از امور و دعاوی حقوقی است.

۱۰عنوان فارسی: جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی: اقتصاد ایران (1364‐1385) (عنوان عربی: الجرائم الاقتصادیه، سوء توزیع الدخل، والتنمیة الاقتصادیة: الاقتصاد الایرانی (1985–2006))
اطلاعات انتشار: جستارهاي اقتصادي، پاييز و زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۱۴، سال
تعداد صفحات: ۲۴
چکیده فارسی:هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطه درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطه علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطه علی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است. چکیده عربی:الغایة الاساسیة التی ترمی الیها هذه المقالة هی بحث العلاقات القصیرة الامد، والطویلة الامد، والدوافع بین الجرائم الاقتصادیه، و سوء توزیع الدخل، والفقر، والتنمیة الاقتصادیة و من خلال الاستفادة من الاختبارات الجمعیة انغل – غرنجر – یوهانس – جوسلیوس، و ضفاف الاولاد والزملاء، و کذلک اختبارات دوافع تودا یاماموتو (1996) و معطیات الدورة الممتدة یبن الاعوام 1985–2006 م. من الاقتصاد الایرانی، و ظهرت من خلال ذلک هذه النتیجة و هی عدم وجود علاقة طویلة المدی بین متغیرات الفقر، والتنمیة، و سوء توزیع الدخل والجرائم الاقتصادیة. کما کشفت النتائج المستخلصة من اختبار دوافع تودا – یاماموتو عن وجود علاقة دوافع و اسباب متبادلة بین متغیرات الفقر والجرائم الاقتصادیه، ولکن لا وجود لأیة علاقة سببیة بین توزیع الدخل والجرائم الاقتصادیه. والتوصیة السیاسیة التی تقدمها هذه المقالة لأجل تقلیل الجرائم الاقتصادیة هی الاسراع بوتیرة التنمیة الاقتصادیة و تحسین اوضاح الطبقات الفقیره، و تقلیص فوارق الفقر من خلال اتباع سیاسات تنمویة تصب فی صالح الطبقة الفقیرة من ابناء المجتمع.

۱۱قاعده امکان اشرف و لوازم معرفت شناختی آن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيك نور- علوم انساني، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۳ (فلسفه و معارف اسلامي)، سال
تعداد صفحات: ۱۸
قاعده امکان اشرف که منتج از قاعده الواحد است از قواعد و اصول بنیادی اشراقیین به شمار می رود. مفاد قاعده امکان اشرف آن است که هر زمان یک ممکن اخس تحصل یابد، می بایست ممکن اشرفی قبل آن وجود داشته باشد که علت آن باشد. با کمی دقت متوجه می شویم که موجودات جسمانی فراوانی پیرامون ما وجود دارند، حال اگر بگوییم که این موجودات طبیعی بدون واسطه از ذات حق صادر شده اند، بر مبنای اصولی همچون لزوم سنخیت میان علت و معلول اشکالاتی رخ می دهد. با توجه به این اشکالات، امور جسمانی نمی تواند از ذات حق بدون واسطه صادر گردد. از طرف دیگر، ما موجودات طبیعی فراوانی پیرامون خود داریم؛ این در حالی است که امور متکثر از واحد بالذات صادر نمی شود. بنابراین، از وجود ممکنات اخس به حکم قاعده امکان اشرف پی به وجود موجودات متوسطه مانند عقول و نفوس طولیه می بریم که آنها وسائط و علل موجودات جسمانی هستند. پذیرش قاعده امکان اشرف مبتنی بر پذیرش موجود مطلق و مجردی است که به سبب برخورداری از بساطت، صدور بی واسطه کثرت از او محال است. این قاعده بر مباحث فلسفی مانند علیت، جعل و افعال ذات حق تاثیر گذاشته است و نظراتی همچون مثل افلاطونی، معاد جسمانی، ترتیب در نظام وجود و نفس ناطقه و بقای آن مبتنی بر این قاعده است.

۱۲النتائج الإیجابیة للتعددیة المذهبیة (قالو فی التقریب والوحدة)
اطلاعات انتشار: رسالة التقريب، ربيع الاول و ربيع الثانيه , دوره  - , شماره  ۷۸، سال
تعداد صفحات: ۶
جعل الله سبحانه وتعالی الاختلاف من طبیعة هذه الحیاة الدنیا وغریزتها, وجعله بین أهلها من البشر, والاختلاف سنة ربانیة, وباقیة إلی أن یرث الله الأرض ومن علیها. فقال تعالی: (کَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَ'حِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنذِرِینَ وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْکِتبَ بِالحَقِّ لِیَحکُمَ بَینَ النَّاسِ فِیمَا اختَلَفُوا فِیهِ وَ مَا اختَلَفَ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِنمبَعدِ مَا جَآءَتهُمُ البَیِّنتُ بَغیاَبَینَهُم فَهَدَی اللَّهُ الَّذِینَ ءَامَنُوا لِمَا اختَلَفُوا فِیهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذنِهِ وَاللَّهُ یَهدِی مَن یَشَآءُ إِلَی صِرَاطٍ مُّستَقِیم). و قال تعالی:وَلَو شَآءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً وَ لَا یَزَالُونَ مُختَلِفِینَ   فالخلاف موجود ومقدر, ولکنه من حیث الشرع, منه ما یکون مقبولا وما یکون مذموما. ومنه ما یکون واجبا وما یکون محرما وماتکون فیه حکمة بالغة فی تنوع النظریات والحلول فی الأمور الاجتهادیة التی لانصوص فیها أو فیها نصوص عامة یتنوع تفسیرها أو نصوص متعلقة باسباب خاصة فالعبرة بخصوص السبب. 

۱۳تجزیه و تحلیل جرایم تصاویر دیجیتالی و فتوشاپ
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: كارآگاه، پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۸، سال
تعداد صفحات: ۲۶
اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

۱۴کنترل و برقراری امنیت در برابر جعل در شبکه بینخودرویی مبتنی بر شناسه خودروها
اطلاعات انتشار: کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سال
تعداد صفحات: ۶
با توجه به رشد روز افزون شبکههای بیسیم، برای رفاه و ایمنی مسافران در جادهها شبکههایی تحت عنوان شبکههای بینخودرویی به وجود آمده است. با ایجاد این شبکهها نفوذیها سعی در ایجاد اختلال در این شبکهها نمودنند. در این مقاله به دسته بندی انواع روشها برایبرقرای امنیت در برابر یک از انواع نفوذها، جعل هویت و پیام، پرداخته شده در ادامه راهکاری مبتنی بر شناسه خودروها ارائه شده و این روش بااستفاده از نرمافزارMatlab شبیه سازی شده و در نهایت با چندین روش موجود مقایسه شده و این نتیجه حاصل شده است که این روش نسبت به سایر روشها کاراتر است

۱۵دستبرد علمی با تبیینی از جامعه شناسی علم
اطلاعات انتشار: اخلاق در علوم و فناوري، پاييز و زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۴-۳، سال
تعداد صفحات: ۱۶
زمینه: سرقت علمی (سرقت علمی یا ادبی) جعل و تحریف اصلی ترین مصادیق سوء رفتار و تقلب در پژوهش و کار علمی به شمار می روند. نیاز به شفاف سازی این مفاهیم ضروری است تا پژوهشگران در مراحل مختلف پژوهش آنان را رعایت کنند. هدف این مقاله، مطالعه مفاهیم سرقت علمی، جعل و تحریف در پژوهش است.روش کار: این پژوهش مبتنی بر رویکردی نظری است و داده ها با روش اسنادی گردآوری شده است. در جریان گردآوری داده ها، سرقت علمی، جعل و تحریف در پژوهش و کار علمی مفهوم سازی گردیده و سپس به تلقیق هر یک از این مفاهیم پرداخته شده است. در ارتباط با این واقعیت های اجتماعی، در کنار مفاهیم، توجیهات و تحلیل هایی از جامعه شناسی علم ارایه شده است.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد سرقت علمی، تصاحب عمده یا جزیی اندیشه ها، فرایندها، نتایج، حرف ها یا مالکیت معنوی چاپ شده یا چاپ نشده نویسندگان، دانشمندان و پژوهشگران دیگر و ارایه آنها به عنوان متعلقه خود بدون دادن انتساب یا اعتبار مناسب به بانی و مبدع آنان است. انواع جعل و تحریف عبارت اند از: خود سرقت علمی، سرقت علمی ثانوی و سرقت علمی سایبر. دو نوع رایج خود جعل و تحریف شامل قطعه قطعه سازی و انتشار مجدد اثر است. سرقت علمی سایبر می تواند تام یا الصاق باشد. جعل، ساخت و تولید کامل یا جزیی داده ها و نتایج اصلی و جایگزینی آنان با داده ها و نتایج تصنعی و ارایه گزارش است. جعل می تواند تام یا جزیی باشد. تحریف، دستکاری تعمدی مواد، تجهیزات و فرایندهای پژوهش و یا تغییر یا حذف تعمدی داده ها و نتایج و ارایه سوگیرانه گزارش پژوهش و یا تفسیر غلط هدفدار شواهد و مدارک، داده ها، یافته ها، نتیجه گیری و یا پیام علمی، با دادن اعتبار غلط به دانشمند دیگر است. دست بردن در اسناد، فراموشی انگاری ارجاع، پیرایش و تفسیر غلط از رایج ترین انواع تحریف به شمار می روند. وجه ممیزه اساسی سوء رفتار و تقلب در پژوهش و کار علمی (جعل و تحریف) از خطا و سهل انگاری در پژوهش داشتن نیت فریب است. در این مقاله، چارچوب های اخلاق فردی، گروهی (اجتماع علمی) و اجتماعی (کل جامعه) در ارتباط با سوء رفتار و تقلب علمی بحث و نتیجه گیری خواهد شد.

۱۶متعلق جعل و ملاک مجعولیت در آرای حکمای مسلمان
اطلاعات انتشار: معرفت فلسفي، تابستان, دوره  ۸ , شماره  ۴ (پياپي ۳۲)، سال
تعداد صفحات: ۲۱
کلمه «جعل» معانی گوناگونی دارد. افاده اصل واقعیت در معنای جعل مورد اتفاق حکمای مسلمان است؛ اما مصداق اصل واقعیت، یعنی وجود، ماهیت یا صیرورت، محل نزاع می باشد. متاخران در تبیین نظر حکمای مشایی و اشراقی نیز وحدت نظر ندارند. عده ای صیرورت را، و گروهی ماهیت را متعلق جعل در اندیشه متقدمان مسلمان دانسته اند. برخی نیز بر این باورند که از آثار این بزرگان، بوی مجعولیت وجود به مشام می رسد. در حکمت متعالیه، بر پایه اصالت وجود و تقسیم دوضلعی آن به رابط و مستقل، ملاک مجعولیت رابط بودن است؛ از این طریق، مجعولیت ماهیت و اتصاف منتفی می گردد. نظر نهایی صدرایی در تحلیل رابطه علی و معلولی به اینجا می رسد که تنها یک وجود حقیقی و نفسی محقق است که آن ذات خداوند می باشد، و ماسوا تجلیات و شئونات او هستند. در این صورت، مجعولیت نیز مصداقی نخواهد داشت. وجود حقیقی خداست که فوق جعل است و بقیه، وجود حقیقی نداشته و دون جعل اند.

۱۷بررسی مساله جعل در فلسفه اسلامی
اطلاعات انتشار: آينه معرفت، تابستان, دوره  ۸ , شماره  ۲۳، سال
تعداد صفحات: ۲۶
بحث جعل از جمله مسائلی است که در دوران پیش از اسلام مطرح نبوده است و ریشه های آن را می توان در دوران شیخ الرئیس یافت، هر چند ایشان نیز به طور روشن به آن نپرداخته است.گروهی معتقدند که ریشه های این بحث را در عبارات شیخ اشراق به عنوان اولین کسی که به طور مبهم و غیرمشخص به این بحث پرداخته است می توان یافت. البته شایان ذکر است که نخستین کسی که به طور متقن و روشن به این بحث پرداخته، میرداماد است و سرانجام شاگردش، ملاصدرا این بحث را به صورت مستقل بیان کرده است.واژه جعل در لغت و قرآن و همچنین در فلسفه دارای معانی مختلفی است و از دیدگاه های مختلف دارای تقسیماتی است که در مقاله به آن پرداخته شده است. البته شایان ذکر است که اختلاف دیدگاه در این خصوص موجب آثار و تبعاتی در دیگر مباحث فلسفی از جمله، فاعلیت نفس، فاعلیت خداوند و .... شده است.

۱۸عنوان فارسی: «کتاب مقدس»، بازپژوهی فقهی – کلامی (عنوان عربی: الکتاب المقدس، دراسة فقهیة کلامیة)
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي اعتقادي كلامي (علوم اسلامي)، بهار, دوره  ۴ , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۲۸
چکیده فارسی:بررسی «کتاب مقدس» از موضوعات چالشی و مهمی است که امروزه، به ویژه با گسترش تبلیغات مسیحی، بسامد ابتلای بالایی یافته است و شایسته می نماید تا از منظر فقهی، بازکاوی گردد. مع الوصف، برای آنکه داوری فقهی در این مساله، قرین دقت گردد، ضروری است تا پاره ای از مباحث الهیاتی درباره کتاب مقدس نیز روشنی یابد. لذا، تبیین آیات تورات و انجیل، و نیز دیدگاه آن درباره برخی مباحث کلامی مانند «خداوند» و «پیامبران» مطمح نظر قرار گرفت و سپس، ماهیت و جایگاه «عهدین» از نگاه و داوری قران کریم در یک مقطع، قرین نقادی آن از منظر صاحب نظران الهیات در غرب اندیشه ها گردیده است. از دیدگاه فقهی نیز، با نقد مدعای برخی محققان مبنی بر عدم صدق کتب ضلال بر این مجموعه، به نقد استدلالی آن پرداخته می شود. بنابراین، به سبب ماهیت خاص نوشتار حاضر، روش خاصی، بر این پژوهش سایه افکنده است؛ البته، با این تفاوت که در مباحث موضوع شناسی، مباحث کلامی، نقش پایه ای و نخستین را داراست. رهاورد پژوهش آن است که با توجه به قرائن و شواهد موجود، به ویژه تناقضات درونی که مورد اعتراف دانشمندان الهیات غربی است، کتاب مقدس، فاقد عصمت لفظی، و نوشته ای برساخته و بشری است و از نظر فقهی نیز با توجه به مضامین غیر حقیقی که درباره خداوند و پیامبران در آن وجود دارد، بسان کتب ضلال محسوب شده و حرمت حفظ آن در معنای عام خود، شامل هر نوع فعالیت و برنامه ای است که در راستای ماندگاری و احیای آن تلقی گردد. چکیده عربی:دراسة الکتاب المقدس من الموضوعات المهمة التی اصبحت الیوم و لاسیما بعد انتشار الدعایات المسیحیة من المسائل الابتلائیة التی تستحق اعادة النظر فیها من الناحیة الفقهیة، ولاجل ان تصطحب النظرة الفقهیة شیئا من الدقة فمن الضروری توضیح قسما من المباحث الکلامیة المرتبطة بالکتاب المقدس.لذا فان تفسیر ایات التوارة و الانجیل وبیان رؤیتهما تجاه بعض المباحث الکلامیة المتعلقة بالباری عز وجل والانبیاء اصبح الیوم محطا للانظار، یتعرض هذا المقال فی قسم من ابحاثه الی حقیقة ومکانة (التوارة والانجیل) بحسب تقییم القران الکریم ووجهة نظره، و کذلک مناقشته من وجهة نظر الکلامیین الغربیین.وتتعرض هذه الدراسة من الناحیة الفقهیة الی النقد الاستدلالی من خلال مناقشة دعوی بعض المحققین المبتنیة علی اساس ان کتب الضلال لا تنطبق علی هذین الکتابین. وبناء علی هذا فحیث ان حقیقة هذا المقال فقهیة فالصبغة الفقهیة الخاصة المتداولة هی التی تطغی علی هذه الدراسة وبطبیعة الحال مع فارق هو ان المباحث الکلامیة لها الدور الاساسی والاولی فی تشخیص الموضوعات.محصل هذه الدراسة هی انه مع الالتفات الی القرائن والشواهد الحالیة، لا سیما التناقضات الداخلیة التی یعترف بها الکلامیون من علماء الغرب، ان الکتاب المقدس یفتقد العصمة اللفظیة و هو کتاب مؤلف من کلام البشر، وهو یعد من الناحیة الفقهیة نظرا لوجود المسائل المزیفة بشان الله والانبیاء من جملة کتب الضلال.

۱۹شیوه های نوین پیشگیری از جعل اسناد
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي، بهار, دوره  ۹ , شماره  ۱ (مسلسل ۳۳)، سال
تعداد صفحات: ۲۰
جعل اسناد و مدارک، از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، و یکی از عوامل ناکارآمدی های اجتماعی در جامعه به شمار می رود. با توسعه فن آوری، ارتباطات و مبادلات داخلی و بین المللی، ارتکاب جرم جعل در ابعاد و سطوح مختلف در حال تحول است، از این رو در شیوه های نوین پیشگیری از جعل اسناد تعیین شاخص های امنیتی در ساخت اسناد و مدارک از عوامل موثر و ضروری به نظر می رسد. با نگرش به این مهم در این تحقیق که به روش توصیفی صورت گرفته است، تلاش شده است با بهره گیری از نظرات کارشناسان حوزه اسناد امنیتی، میزان تاثیر عوامل چهارگانه اصلی در ساخت اسناد با ارزش (کاغذ، طراحی، چاپ و موارد الصاق شونده) در پیشگیری از جعل، با استفاده از ابزار پرسش نامه مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی شیوه های نوین پیشگیری از جعل اسناد بوده و فاکتورهای اصلی و اساسی در کاغذ، طراحی و چاپ اسناد و کارکردهای قطعات الصاق شونده به اسناد به عنوان مولفه های امنیتی در پیشگیری از جعل مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق تعداد 41 نفر از افراد متخصص که در زمینه جعل اسناد و تولید اسناد امنیتی خبره می باشند. به صورت کل شمار مورد نظر سنجی قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان می دهد که به کارگیری فاکتورهای چهارگانه فوق الذکر در تولید اسناد و مدارک از شاخص های مهم و موثر در پیشگیری از جعل اسناد می باشد. در نهایت تشکیل وتقویت کمیته ملی ضد جعل برای هماهنگی و سیاست گذاری امر پیشگیری و مبارزه با جعل اسناد از مهم ترین پیشنهاد راهبردی (بلندمدت) در راستای پیشگیری وضعی از جعل اسناد می باشد که ارائه شده است.

۲۰امام خمینی و مسأله ی جعل
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۴۲، سال
تعداد صفحات: ۱۹
مبحث «جعل» یکی از مباحث مهم فلسفه و عرفان نظری است. جعل به معنی موجود کردن معلول توسط علت است و با مفاهیم علیت، تکوین، خلق و ایجاد، هم معناست. مساله مهم در مبحث جعل آن است که آیا آنچه مجعول واقع می شود، وجود است یا ماهیت یا صیرورت ماهیت به وجود؟ در عرفان نظری و فلسفه های اصالت وجودی، به ویژه حکمت متعالیه، با توجه به اصالت وجود، جعل نیز به وجود تعلق می گیرد و ماهیت، امری اعتباری است. امام خمینی، علی رغم آنکه یکی از بزرگان عرفان نظری و از اصحاب حکمت متعالیه است، در عرفان معتقد به مجعولیت ماهیت می باشد و ساحت وجود را از هرگونه جعل و مجعولیت مبرا می داند. علاوه بر آن، ایشان ادعای مهم و به ظاهر متناقض را مبنی بر جمع بین «مجعولیت ماهیت»، «اصالت وجود و مجعولیت ماهیت» و «مجعولیت وجود و اعتباریت ماهیت» مطرح می سازند. در این مقاله سعی شده است ابعاد نظریه امام در مبحث جعل و ایرادهای وارد شده بر آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

۲۱گونه شناسی احادیث جعلی از نظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان
اطلاعات انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، سال
تعداد صفحات: ۷
حدیث مهم ترین منبع دریافت آموزه های دینی پس از قرآن کریم بوده که معارف آن تشنگان را سیراب می سازد وضرورت پرداختن به حدیث ، مردم را به فراگیری و کند و کاو حفظ و نشر، و بیش از آن به درایت، تشویق می نماید.مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان را راجع به گونه شناسی احادیثجعلی بررسی می کند و نتیجه می گیرد که جعل حدیث با اهداف خاصی بوده و از علائم بارز احادیث جعلی ، مخالفت باقرآن می باشد که در عرضه بر قرآن هرگز با کتاب و آیات الهی سازگاری ندارد و ارتکاب معصیت را برای پیامبران نسبتداده اند در حالی که این خلاف سخن قطعی قرآن است و از موارد دیگری که احادیث جعلی را مشخص می سازد و دربرخی از احادیث وارده در تفسیر المیزان مشاهده می شود ، ناسازگاری با مسلمات تاریخ و سنت و شخصیت امامان است .علامه بسیاری از این موارد را در تفسیر خود روشن ساخته و به مخالفت با آن می پردازد


۲۳تأملی بر دیدگاه ابن سینا و شیخ اشراق در اصالت وجود یا ماهیت
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۲۷، سال
تعداد صفحات: ۲۶
مسئله اصالت وجود یا ماهیت یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفی می‌باشد که اگرچه به طور مستقل اززمان میرداماد و ملاصدرا مطرح شده است، اما محتوا و مبانی آن را می‌توان در اندیشه فیلسوفانپیشین نیز سراغ گرفت؛ بدین لحاظ، در این مقاله، سعی داریم تا این مسئله را از دیدگاه ابن‌سینا وشیخ اشراق به عنوان نمایندگان مکتب‌های فلسفی مشاء و اشراق بررسی کنیم. بنابراین، پرسشاصلی پژوهش حاضر این است که دیدگاه ابن‌سینا و شیخ اشراق در این‌باره چیست؟ مدعای مقالهاین است که: اگرچه شیخ اشراق کلام ابن‌سینا در مورد عروض وجود بر ماهیت را عروض خارجیفهم کرده و با انتساب قول به زیادت ذهنی و خارجی وجود بر ماهیت به مشاء، خود به نفی زیادتخارجی وجود بر ماهیت پرداخته و آن را به گونه‌ای نفی کرده که به نفی زائد یعنی وجود منتهی گشته(و در نتیجه، شیخ معتقد شده که ماهیت امر متحقق خارجی و اصیلی است که منشا انتزاع مفهوموجود می‌گردد، و بدین لحاظ، مجعولیت ذاتی از آن ماهیت می‌باشد)؛ اما این انتساب باطل است،زیرا ابن‌سینا با ملاحظات دقیق خویش بر عروض ذهنی ـ و نه خارجی ـ وجود بر ماهیت تاکیددارد. بدین لحاظ، ابن‌سینا به تحقق خارجی و اصالت وجود تصریح کرده و جعل و علیت را نیز ازشئون وجودی دانسته است.

۲۴نقد و بررسی دیدگاه سهروردی در باب وجود
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۹۰، سال
تعداد صفحات: ۲۲
مهم‌ترین محور در عرصهء اندیشه فلسفی،هستی‌شناسی است.عموم حکیمان‌ در تأملات فلسفی خود به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته‌اند.بحث‌ از هستی برای نخستین بار و به صورت مستقل در اندیشه‌های ارسطو، فیلسوف یونان باستان،طرح شد.پس از آن در فلسفهء اسلامی با عنوان‌ اصالت وجود مورد توجه فیلسوفان مشاء قرار گرفت.سپس سهروردی، فیلسوف اشراقی،با نقد دلایل آنان در کفایت براهین آنها تشکیک کرد و به‌ دنبال آن،بحث اصالت ماهیت و اعتباریت وجود در فلسفه اسلامی مطرح شد. از این‌رو،برخی سهروردی را طرفدار اصالت ماهیت و اعتباریت وجود پنداشته‌اند هرچند برخی نیز نقد وی را بر ادلهء مشاء به عنوان نظر نهایی او در این باب تلقی نکرده‌اند.نگارنده در این نوشتار با مراجعه به آثار سهروردی در موضوعاتی مانند:مسألهء شرور،علت و معلول،مجردات،نفس، خداوند و...به تحلیل و بررسی آرای وی در مورد وجود پرداخته‌اند و سرانجام‌ به این نتیجه دست یافته است که نقد شیخ اشراق را بر حکمت مشاء نمی‌توان‌ به معنای طرفداری وی از اصالت ماهیت قلمداد کرد.

۲۵بررسی و ارائه روش های بکار رفته جهت تشخیص تقلب در قطعات الکترونیکی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
متاسفانه جعل و تقلب سریعترین راه حل برای دسترسی به تکنولوژی قطعات الکترونیکی و تکثیر و توزیع آن با این روش به عنوان ساده ترین و بهترین راه های دستیابی به ثروت شناخته شده است. جعل آثار هنری، آثار باستانی، کیف های دستی و سایر اقلام گران قیمت نیز به خوبی شناخته شده و مستند شده است. تا سال 2000 میلادی ممنوعیت جعل قطعات الکترونیکی به طور گسترده توسط بخش های خاصی از صنعت به رسمیت شناخته نشده بود. خوشبختانه در نهایت در سال 2007 این قانون به رسمیت شناخته شد. آیین نامه رسمی تشخیص قطعات الکترونیکی تقلبی اولین بار در آوریل 2009 منتشر شد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۵۶ نتیجه