۱ارایه چهارچوبی برای مدیریت اورژانس در حوادث و سوانح
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه عوارض و صدمات مالی و جانی ناشی از حوادث و سوانح تاثیر شگرف و انکار ناپذیری در نحوه زندگی و سلامت انسان ها به جا می گذارد به طور یکه سالیانه تعداد بسیار زیا دی از مردم دنیا در اثر صدمات ناشی از آن تلف شده و حدود همین تعداد نیز مجروح و معلول می شوند؛ با این حال هنوز انگیزه کافی در افراد، مسوولان ملی و محلی به منظور برنامه ریزی جهت پیشگیری از حوادث و سوانح ایجاد نشده است . این مطالعه با هدف ارا یه چهارچوبی جهت مدی ریت اورژانس در حوادث و سوانح، به صورت کتابخانه ای انجام گرفته و جمع آوری اطلاعات آن از طریق مطالعه کتابخانه ای و جستجو در اینترنت صورت گرفته است. مقاله حاضر در صدد ارایه چهارچوبی برای مدیریت موثر اورژانس در حوادث و سوانح میباشد که اصول این چهارچوب عبارتند از:۱. آموزش و استخدام پرسنل مجرب برای ارایه خدمات اورژانس به هنگام وقوع حادثه؛۲. حمایت مالی ارایه دهندگان خدمات اورژانس پزشکی؛۳. ایجاد آگاهی عمومی در زمینه قابلیتها و نیازهای سیستم اورژانس پزشکی ملی؛ ۴. تنطیم بار مراجعه به ارایه دهنگان اورژانس پزشکی با استفاده از نظام منطقه بندی؛ ۵. ایجاد هماهنگی بین بخشی میان ارایه دهندگان خدمات اورژانس پزشکی، بخش عمومی و کلیه بخش های دولتی مرتبط؛

۲بررسی آماری و تحلیل علل حوادث آتشکاری در عملیات روباز و زیرزمینی فعالیتهای معدنی و عمرانی ایران (سالهای 78 تا 80)
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
یکی از معیارهای ایمنی در عملیات معدنی و عمرانی، تعداد حوادث فعالیت های اجرایی از جمله آتشکاری و حمل و نقل می باشد. با نگاهی به علل حوادث علمیات آتشکاری روباز و زیر زمینی مشاهده می گردد که عواملی ازجمله حفاری مجدد در ته چال باقی مانده، عدم دقت در روش خرجگذاری ، عدم عملکرد کامل چالها و باقی ماندن مواد ماریه در ته چال ، عدم پاکسازی کامل محوطه انفجار قبلی، عدم رعایت مقررات ایمنی، عدم بازدید عینی در آخرین مرحله قبل از انفجار از عوامل اصلی در حوادث منجر به مرگ یا جراحت می باشند. در این مقاله بررسی آماری و تحلیل حوادث عملیات آتشکاری بر اساس نوع خسارت وارده (منجر به فوت یا صدمه بدنی) در فعالیتهای روباز و زیر زمینی عملیات عمرانی و معدنی سالهای 78 و 79 و 80 کشور انجام شد و مشاهده گردید عوامل اصلی در بروز حوادث منجر به فوت یا جراحت ، مشترک می باشند که برای کاهش این حوادث راهکارهایی از جمله برگزاری دوره های آموزشی ارایه شده است. در انتهای مقاله توصیه هایی در مورد کاهش خطرات و حوادث مربوطه آورده شده است.

۳بررسی و تحلیل آماری و ارزیابی اقتصادی حوادث ناشی از کار در معان زغالسنگ کرمان
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله، شاخص های ایمنی معادن زغالسنگ کرمان و کارخانه زغالشویی زرند در طی سالهای 75 تا 83 مور بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. بر این اساس جمعا تعداد 2896 فقره حادثه اتفاق افتاده که متوسط فراوانی حادثه 21\51 حادثه به ازاء یک میلیون ساعت کاری، متوسط شدت حادثه 0\29 و شاخص فراوانی حادثه 0\08 می باشد. ارزیابی حوادث نشان می دهد که تعدادکل افراد فوت شده 30 نفر که بیشترین درصد آن مربوط به معدن پابدانای اصلی می باشد همچنین خصارت مالی ناشی از حوادث در معادن زغالستگ کرمان مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد این هزینه بطور متوسط سالانه 4،410،300،000 ریال و به ازاء هر تن تولید زغال 6763 ریال می باشد.

۴بررسی و تحلیل آمارحوادث سایت صنعتی چادرملو
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی، سال
تعداد صفحات: ۶
این بررسی رابطه حوادث با ساعات کار شبانه روزی ، شیفت کاری، ماههای سال، قسمتهای مختلف سایت صنعتی مجتمع ، سن افراد، سابقه آنها و عضو حادثه دیده با نمودارهای مناسب بازگو شده است که در نهایت از نمودارهای نتیجه گیری بعل آمده و پیشنهاداتی ارائه گردیده است . از نتایج این بررسی می توان به موارد زیر اشاره کرد. بیشتر حوادث در اثر بی احتیاطی صورت گرفته است. افراد در هر سن و سابقه کار در اثر بی اختیاطی می توانند دچار حادثه شوند و تجربه و مهارت در کار نمی تواند به تنهایی مانع از بروز حادثه شود. بالا بودن تعداد حوادث مربوط به دست و پا نشان از حساسیت این اعضاء دارد. بنابراین باید پس از شناخت علت و ریشه یابی حادثه، تدابیر ایمنی لازم جهت کاهش حوادث اتخاذ گردد. بایستی تلاش شود با در نظر گرفتن تدابیر ایمنی لازم رابطه کارو حادثه را به سوی کار بیشتر و حادثه کمتر سوق داد تا بهره وری به حداکثر برسد.

۵برنامه ریزی وضعیت اضطراری در معادن زغالسنگ ایران با نگرشی آماری بر حوادث سال 1383
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
حوادث و بیماری ها در معادن زغالسنگ کشورمان هر ساله سبب زیان فراوان جانی و مالی می گردد. با بررسی و تجزیه و تحلیل آماری حوادث در معادن بزرگ زغالسنگ کشورمان می توان دریافت که آمار خوادث و فجایع از روند رو به رشدی نسبت به سال های گذشته برخوردار است. که خود نیاز به بررسی و توجه هرچه بیشتر به مقوله ایمنی وبهداشت کار در معادن زغالسنگ را با اهمیت تر می سازد. در این مقاله سعی شده است، ضمن بررسی آماری حوادث درمعادن بزرگ انواع زغالسنگ کشورمان که عمدتا تحت پوشش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران فعالیت می کنند، یک برنامه ریزی کلی برای استفاده در شرایط اضطراری درمعادن زغالسنگ کشورمان تدوین گردد. در راستای روش شناسی این برنامه، مطالعه قوانین و آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار، تحلیل ریسک عملیاتی استخراج زغالسنگ در معادن بزرگ کشور، بررسی سیستماتیک منابع انسانی و مادی موجود و مدیریت وضعیت اضطراری مد نظر قرار گرفته است.

۶بررسی مقایسه ای شیوع حوادث ناشی از کار در کارگران زغالسنگ استان کرمان در سالهای 1369 و 1379
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این پژوهش مطاله ای مقطعی است که در آن شیوع حوادث ناشی از کار در سالهای 1369 و 1379 درمعادن زغالسنگ پابدانا، همکار، باب نیزو و هجدک استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تعیین شیوع حوادث از آمار که به اطلاع مقامات مسئول رسانده شده استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شد. نتایج نشان داد که در سال 1369 شیوع حوادث 4\66 و در سال 1379، 4\07 بوده است. بیشترین گروه سنی حادثه دیدگان در سال 1369 سنین 29–20 سال و در سال 1379، 30–39 سال بود از نظر علل حادثه در سال 69 در معدن پایدانا بیشترین علت حادثه در کارگران ریزش و ماندن زیر آوار (53\22%) و سایر علل که شامل حوادث ناشی از ابزار مکانیکی – دستی و غیره 87\3% بود. و در معدن باب نیزو سقوط اشیاء 61\4 درصد و در معدن هجدک 45\45% برخورد، همکار 14\5% ریزش و ماندن زیر آوار بود. و در سال 1379 در معادن پابدانا و باب نیزو برخورد از بیشترین علل حادثه به ترتیب 44\49 و 20\7% و در معدن هجک 18\37 مربوط به سایر علل و همکار 26\6% مربوط به سقوط بوده است. از نظر محل حادثه بیشترین بروز حادثه در سال 1369 و 1379 در قسمت استخراج و آماده سازی بود.
ضریب حادثه در سال 69 نشان داد که در مدت یکسال در مقابل یک میلیون ساعت کار تعداد 41 حادثه در پابدانا و 16 حادثه در باب نیزو رخ داده و در 1379 در پابدانا 8\04 و در همکار 2\02 بوده. شدت حادثه در سال 69 نشان داد به ازای هر یک هزار سااعت کار انجام شده به طور متوسط در معدن پابدانا 187 روز و در معدن باب نیزو 99 روز تلف شده است و در سال 1379 در معادن پابدانا، همکار، هجدک و باب نیزو به ترتیب 58 روز، 23 روز، 10 روز بوده است.

۷حوادث شغلی و ارتباط آن با بهداشت روان
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، سال
تعداد صفحات: ۸
نقش نیروی انسانی بعنوان مهمترین منابع سازمانی و سلامت جسمانی و روانی شاغلین در محیط کار بر کسی پوشیده نیست. ناکارآمدی افراد در محیط کار و بویژه حوادث شغلی در محیط های صنعتی ارتباط غیر قابل انکاری با شرایط روحی و روانی شاغل، رضایت از شغل و نوع شخصیت فرد دارد. از آنجاییکه در بهترین شرایط (Optimum) حداکثر بهره وری از خلاقیت، تفکر وتعقل نیروی انسانی حاصل می شود و ایجاد این شرایط مطلوب به روحیات، شخصیت و علایق فرد قبل از شروع بکار و میزان دلبستگی و علاقه در حین کار ارتباط فراوانی دارد، توجه مستمر و پایش مداوم شاغلین از این جهت در محیط های کاری یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر سازمانها خواهد بود. در این مطالعه حوادث شغلی در دو گروه کارکنان رسمی و پیمانکاری در پالایشگاه نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفته است.

۸آتش سوزیهای زیر زمینی و تشریح عملیات اطفاء حریق در تونل بیست معادن کارمزد
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
آتش سوزی در معادن زیر زمینی و بخصوص معادن ذغالسنگ از جمله حوادث خطرناکی می باشد که جدا از اینکه کل معدن و یا بخشهای از آن را در بر می گیرد بلکه در اثر تجمع گازهای مضر ناشی از آتش سوزی ، خطر انفجار در آن معادن را بدنبال خواهد داشت. پس باید بطریق مناسب با استفاده از تجهیزات خاص اطفاء حریق ونیروی متخصص در کوتاهترین زمان ممکن به اطفاء حریق پرداخت.
آتش سوزی تنل بیست یکی از انواع آتش سوزی شدید معادن بوده است که گروه ها یایمنی و نجات معادت کار مزد با حداقل امکانات موجود به مبارزه با آن برخاسته و پس از مدتی موفق به اطفاء حریق گردیده اند.

۹بررسی شاخصهای ایمنی در مجتمع سنگ آهن گل گهر
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
تهیه آمار حوادث ناشی از کار و بررسی و تجزیه و تحلیل آن، اقدام موثری در شناخت ماهیت حوادث، علل و پیامدهای ناشی از آن اس ت . بدیهی است چنین شناختی از حوادث ، عامل موثری در پیشگیری از بروز مجدد آنها در آینده است. در این پژوهش حوادث رخ داده در مجتمع سنگ آهن گل گهر بین سال های 1370 تا 1382 مورد بررسی آماری قرار گرفته است . ضرایب تکرار، شدت و شیوع حادثه محاسبه شده، نوع، علت، زمان و محل حادثه ، همچنین مدت اشتغال آسیب دیدگا ن مورد بررسی آماری قرار گرفته است . با توجه به بررسی های به عمل آمده بیشترین میزان حوادث در سال 1380 با ضریب تکرار 10\4 و شدیدترین حوادث در سال 1379 با ضریب شدت 4154 بوده است. این حوادث عمدتاً از نوع سقوط افراد و اشیاء، به علت بی احتیاطی و عدم رعایت اصول ای منی، در نوبت روزکار، بر روی پرسنل کم تجربه و ب ی تجربه و در محدوده کاری قسمت فرآوری مجتمع اتفاق افتاده است . نهایتاً با توجه به نتایج بدست آمده از این بررسی ها، پیشنهاداتی در جهت کاهش تعداد حوادث ، بهبود وضعیت ایمنی و جلوگیری از افزایش قابل پیش بینی حوادث در مجتمع سنگ آهن گل گهر ارائه شده است.

۱۰طراحی و استفاده از بانک اطلاعات به عنوان روشی برای ارتقای سیستم مدیریت بحران
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ایران یک کشور حادثه خیز است که اغلب حوادث شناخته شده دنیا در أن بوقوع پیوسته است و عمـده تـرین حوادث آن عبارت است از : زلزله، سیل ، خشکسالی و سرمازدگی . در ایـن میـان زلزلـه دارای بیشـترین آثـار تخریبی اجتماعی، اقتصادی و تلفات انسانی بوده است حرکت صفحه عربستا ن به سمت صفحه ایران باعث گردیده است تا ایران یکی از پرمخاطره ترین کشـورها از
لحاظ لرزهخیزی باشد و سطحی و معکوس بودن زلزله های ایران و نامناسب بودن ساخت و سـازها در منـاطق شهری و روستایی باعث گردیده تا ایران به عنوان یکی از آسـیب پـذیرترین کشـورهای جهـان از لحـاظ آثـار زلزله باشد که مهمترین نمونه آن زلزله ویرانگر بم بود . علیرغم شکلگیری سیستم جامع مدیریت بحـران کشـور از اوایـل 1382 ، یکـی از مهـم تـرین نـواقص سیسـتم مدیریت بحران عدم وجود اطلاعات جامع مربوط به مدیریت بحران در کشور بوده است که کار برنامه ریـزی برای استقرار سیستم مدیریت بحران را در سطوح مختلف کشور با مشکل مواجه نموده است . مشکل فقدان اطلاعات مدیریت بحران در کشور دارای جنبه های مختلفی از جمله موارد ذیل می باشد :
فقدان سیستم یکپارچه اطلاعات در کشور
نیاز مبرم کشور به مدیریت جامع اطلاعات در حوادث غیرمترقبه
ناکارآمدی سیستم های اطلاعات غیربومی در حل مشکلات موجود
تاثیر نابسامانی در ساختار مدیریت حوادث غیرمترقبه بر مدیریت اطلاعات
عدم توجه مدیران به اهمیت مدیریت اطلاعات در سوانح
فقدان زیربنای ساختاری و فرهنگی مدیریت اطلاعات در حوادث غیرمترقبه
عدم تخصیص بودجه های مجزا برای ساماندهی این بخش توسط سازمان های مسئول
ماهیت بین بخشی مدیریت اطلاعات و عدم همکاری سازمان های دارنده ایـن اطلاعـات بـر روی سیسـتم مدیریت بحران کشور
تکیه بر دانسته ها و برداشت های شخصی بجای اطلاعات سیستماتیک
با توجه به مشکل موجود در زمینـه اطلاعـات مـدیریت بحـران کشـور و بررسـی هـای بـه عمـل آمـده توسـط پژوهشکده سوانح طبیعی، طراحی و ارائه یک بانک اطلاعات جامع مدریت بحران در کشـور بـه عنـوان یـک ضرورت مطرح شد و پروژ ه ای با اهداف :
ارتقاء مدیریت اطلاعات حوادث غیرمترقبه در سطح استانی و ملی؛
توانمندسازی مدیران بحران استان \ ملی برای اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شواهد؛
ایجاد هماهنگی در جمع آوری، ذخیره سازی، توزیع و تحلیل سیستماتیک اطلاعات مرتبط بـا مـدیریت
بحران؛
جلوگیری از نابود شدن اطلاعات با ارزش و کلیدی مدیریت بحران
طراحی گردید

۱۱خطای انسان ، عملیات لجستیکی و مهندسی فاکتورهای انسانی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۷
کاهش خطای انسان و حوادث و افزایش ایمنی در هر کوشش مبتنی بر عوامل انسانی ، بالاترین اولویت رادارد . در نظر بعضی از مردم اصطلاح خطای انسان معنای ضمنی تقصیر یا سبب را به همراه دارد ، اما رهیافت ثمر بخش ترآن است که خطای انسان را صرفا " رویدادی بدانیم که میتوان درباره علت آن تحقیق کرد . تعریفهای بیشماری برای خطای انسان پیشنهاد شده است ، اما تعریف زیر جوهر بیشتر آنهاست :
" خطای انسان تصمیم یا رفتار نامناسب یا نامطلوب انسان است که کارائی ، ایمنی ویا عملکرد سیستم را کاهش میدهد یا بطور بالقوه می تواند دچار نقصان نماید ."
دراین میان نکته مهم اینست که لازم نیست عملی حتما " تاثیری نامطلوب بر سیستم داشته باشد تا آنرا خطا بحساب آوریم ، خطایی که پیش از بروز حادثه تصحیح شود نیز بهر حال خطاست ، نکته مهم آنست که عمل مورد نظر باید توان بالقوه أی برای گذاشتن تاثیر سو بر معیارهای انسان یا سیستم داشته باشد . دیگر اینکه وقتی از خطای انسان سخن می گوییم باید کل سیستم را در نظر بگیریم و فقط راهبر را مقصر ندانیم .

۱۲مهندسی ارزیابی خسارات و پیشگیری از حوادث
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از بزرگترین مشکلاتی که متخصصین در محیط های اجرائی با آن دست به گریبانند سختی بیان کمی شرایط پیش روست که تصویر سازی این شرایط اصل و اساس کار در محیط های اجرائی را تشکیل می دهد . هر سازمان به برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های خود به تجسم آینده نیاز دارد و پیش بینی تکنیکی است که مدیریت اجازه می دهد که با دید باز به استقبال آینده برود . مسائل مبتلا به یگانها، همچون حوادث، نیز مانند سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی در دوره های زمانی مختلف پیش بینی نمود . این تکنیک کارشناسان ، مدیران اجرائی و فرماندهان را قادر می سازد که خود را برای مقابله با این حوادث آماده نموده و میزان آنرا کنترل نماید

۱۳ارائه مدل کاربردی مدیریت اطلاعات حوادث در خطوط لوله گاز کشور مبتنی بر سیستم مدیریت HSE
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته، سال
تعداد صفحات: ۱۰
کشور ایران با دارا بودن بیش از 24500 کیلومتر خطوط انتقال گاز پر فشار جزو یکی از پیشروترین کشورهای جهان در زمینه اجرا و بهره برداری از این زیر ساختار عظیم و با ارزش محسوب می شود. حوادث (Incident) و رویدادهای مختلفی که درچرخه حیات (Life Cycle) این شاهراههای مهم تامین انرژی و عموما درگوشه و کنار کشور روی می دهد در صورت ثبت ، تحلیل و گزارش در قالب یک بانک اطلاعاتی جامع می تواند ابزار با ارزشی برای:
1– تحلیل های آماری ایمنی و مدیریت HSE
2– مدیریت پیشگیرانه در اجرای پروژه های جدید اتی
3– ترازیابی (Benchmarking) در سطح بین المللی
4– مدیریت بهینه تعمیر و نگهداری و بهره برداری
5– تعیین عمر باقیمانده خطوط انتقال
محسوب میشود در این مقاله با مروری بر ضرورتهای ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی یکپارچه حوادث خطوط انتقال گاز (Integrated Pipeline Incident Database) در کشور و تاکید بر نتایج اثر بخش حاصل از مدیریت آن، یک مدل کاربردی مبتنی بر مفاهیم مدیریت HSE پیشنهاد و ارائه شده است. در طراحی این مدل از ارزیابی مقایسه ای وتعیین نقاط قوت و ضعف هر یک از مدلهای مشابه وجود در کشورهای پیشرفته جهان نظیر EGIG , DOT و NEB استفاده شده است. استقرار و پیاده سازی این مدل در صنعت گاز کشور در یکک بستر نرم افزاری یکپارچه علاوه بر امکان تعیین عملکرد HSE مدیریت خطوط انتقال، فرصت محاسبه کمیت ریسک در بخش های مختلف شبکه، شاخصهای کلیدی عملکرد KPI s و بهینه کاوی فعالیت های عملیاتی در بخش های مختلف اجرایی را بوجود خواهد اورد.

۱۴تصادفات شناورهای زیرسطحی وروشهای پیشگیری و کنترل آنها
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در دهه های گذشته نقش بسیار مهم انسان در رابطه با ایمنی در محیط فعالیت او مورد توجه دست اندرکاران مربوطه قرار گرفته است . مؤسسه ها و مراکز رده بندی و استاندارد ای جاد شـد تـا سیسـتمهای مـدیریت کیفیـت و ایمنی در صنایع و کارخانجات مختلف را مورد بررسی و مداقّه قرار داده و پس از اصلاحات لازم تأیید نمایـد . صنایع دریایی و شناورهای دریایی از این موضوع مستثنی نبوده و نیاز به کنوانسیونها و آئین نامه های بـین المللـی ایمنی و نجات جان انسانها ( در محیط فعالیتش ) داشته است . حوادث مصـیبت بـار و نـاگوار دریـایی اخیـر ماننـد غرق شدن کشتی هرالداستونیا و زیردریایی کورسک که منجر به از دست دادن جان صدها انسان بـی گنـاه شـد مجامع بین المللی دریایی را ملزم ساخت تا در جهت ارائه قوانین جدید طراحی و تست های لا زم و تأییدیـه هـای مورد نیاز دریایی گام بردارند که هدف آنها تضمین ایمنی دریایی به وسیله جلوگیری نمودن از انواع خطـرات، حوادث دریایی از قبیل تصادفات، آبگرفتگی، آتش سوزی و ... می باشد .

۱۵حوادث و خطرات در زیردریائیها وعلل وعوامل آنها
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا، سال
تعداد صفحات: ۲۱
در این مقاله ابتدا به ایمنی و ابعاد کمی و کیفی آن، همچنـین ایمنـی در زیردریـایی هـای نظـامی اشـاره کـرده سـپس بـه حوادث، نوع آنها، نحوه ثبت و گزارش دهی آنها می پردازد . در ادامه به علل و عوامل و ریشه های حوادث مربوطه را کـه شامل عوامل محیطی ( داخل و خـارج از زیردریـایی ) ، عوامـل انسـانی ( آمـوزش، تجربـه و مهـارت ( ، مجموعـه قـوانین و دستورالعملها، شرایط قطعات، تجهیزات، اقلام و مواد مصرفی، نظم و برنامه ریزی بررسی کرده و در انتهـا علـل و عوامـل جزئی و مستقیم و اصلی و سیستمی وقوع حوادث مورد بررسی قرار گرفته است .

۱۶روشهای پیشگیری از حوادث و اتفاقات در زیر دریائیها
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در این مقاله به بررسی روشهای پیشگیری از حوادث و اتفاقات و نقش افراد حادثه ساز نقش قوانین و دسـتورالعملها در طراحی و فاکتورهای انسانی، عملیات ، مستندات و تأیید محصول می پردازیم سپس به نقش قطعـات و تجهیـزات در پیشگیری از حوادث، نقش تعمیر و نگهداری قطعات و تجهیزات، نقش سازمان مورد نیاز و تعیین وظایف و اختیـارات مجری پرداخته و در انتها به پیشگیری و کنترل از حوادث با توجه به شرایط، امکانات، فرصتها و ... پرداخته است .

۱۷روشهای کنترل صدمات در شناورهای زیرسطحی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در چندین سال اخیر و با توجه به توسعه شناورهای زیرسـطحی و بـروز حـوادث مربـوط بـه روشـهای مقابلـه بـا حوادث زیردریایی ها در حالتهای سطحی، زیرسطحی و روشهای فرار و نجات در مواقـع حادثـه توجـ ه خاصـی شده است در این مقاله ضمن بررسی موارد فوق به اهداف پایداری و کنتـرل آسـیب زیردریـایی پرداختـه و در نهایت به تجزیه و تحلیل حوادث و بررسی میزان ریسک پذیری خطرپذیری شناور زیرسطحی می پردازیم

۱۸گیر کردن و به گل نشستن زیردریائیها و روشهای پیشگیری و کنترل آنها
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف اصلی این مطالعه و تحقیق بررسی روشهای مقابله و کنترل شناورهای زیرسطحی با گیر کردن و به گل نشستن و مسائل مربوط به آنها می باشد . با توجه به اینکه گیرکردنها و به گل نشستن علل و عوامل مختلفی از قبیل محیط عملیاتی، عوامل انسانی، عوامل فنی و سیستمی، عوامل و شرایط جنگی، عوامل مدیریتی و سازماندهی و قوانین و مقررات را شامل می شود لازم است نکات و دستورالعملهایی تدوین گردد که در این مقاله به آنها اشاره می شود .

۱۹پیشنهاد راهکارهاییجهت کاهش حوادث ترانسفورماتورها در شبکه های توزیع بر اساس مطالعات آماری از ترانس های توزیع معیوب شده
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۷
این مقاله به بررسی عیوب ترانسفورماتورها درشبکه های توزیع برق های منطقه ای ایران پرداخته ،و عیوب ترانسفورماتورهای توزیع معیوب شده در چند کارگاه تعمیرات ترانسفورماتور را دسته بندی کرده،وآن ها راباآماری ازترانسفورماتورهای معیوب شده درشبکه های توزیع مقایسه نموده، سپس عواملی را که باعث وقوع اینگونه حوادث شده را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و در نهایت راهکارهای مناسب را جهت کاهش حوادث مشابه در شبکه های توزیع برق های منطقه ای ایران پیشنهاد داده است

۲۰بررسی و تحلیل حوادث معدنی در شرکت زغالسنگ البرز مرکزی
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی، سال
تعداد صفحات: ۹
صنعت معدن از صنا یع ز یربنایی و از عوامل توسعه هر کشور م یباشد که حوادث ناش ی از کار در م یزان بهره وری این صنعت تاث یر به سزایی دارد . کنترل حوادث و حفظ سلامتی افراد شاغل در این صنعت همواره مورد توجه مسئولین و مدیران معادن بوده است تا بتوانند با ارائه روش های مناسب، حوادث را بشناسند و سپس با ارز یابی دق یق، وقوع حـوادث را تـا حـد امکـان کنتـرل کننـد . بهترین روش برا ی پیشگیری از حوادث ناش ی از کار بررس ی و تجز یه و تحل یل آمار ی آ نها م ی باشد که با یـ د بررسـ ی بـه صـورت دقیق و همراه با اطلاعات صح یح بدست آ ید که حت ی م ی توان ا ین اطلاعات را با گذشته و سا یر معادن سنج ید . با توجه به وقـوع حوادث مختلف و همچنین اهمیت تهیه زغال سنگ در صنعت کشور، در این مقاله حوادث ناشی از کار پرسنل شرکت زغالسنگ البرز مرکزی از سال 1381 تا 1385 مورد بررسی و تجزیه تحلیل آماری قرار گرفته است که بدین منظور سن، سابقه و میزان تحصیلات افراد، زمان، نوع، علل بروز و نوع جراحات حادثه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است

۲۱بررسی وتحلیل آماری میزان شیوع حوادث در معادن زغالسنگ کرمان و ارتباط آنها با نوع شغل، نوع استخدام و ....
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی، سال
تعداد صفحات: ۹
حوزه زغالی کرمان از مراکز مهم تولید زغالسنگ در کشور و از تامین کننده هـای اصـلی زغـال مـورد نیـاز کار خانـه ذوب آهـن اصفهان است به همین علت بررسی حوادث ناشی از کار ومسائل ومشکلات ایمنی در معادن این استان می تواند تا حـد زیـادی منعکس کننده مشکلات سایر مناطق زغالی کشور بوده و هر گونه پیشرفت و بهبود شرایط کاری می تواند به عنوان الگویی مورد استفاده دیگر معادن کشور قرار گیرد .
دراین پژوهش به بررسی آماری تجزیه وتحلیل وعلت بروز حوادث رخ داده در معادن زغالسنگ ( هجدک – هشونی – همکار – پابدانا ) طی سالهای 81\85 پرداخته شده است . برای تحلیل حوادث از آزمون مربع کای، ضریب همبستگی وبـرآورد فاصـله ای استفاده شد . بیشترین حوادث در فاصله سنی زیر 40 سال با فراوانی ۴۸ درصد رخ داده است . ارتباط معنی دار آن با آزمون مربـع کای محاسبه شد ( ۱ \ ۵ = ۲ x و ۲۰ \ ۰ = α).
18درصد حوادث با سابقه کار زیـر 18 سـال بـود ( 71 \ ۲ = ۲ x و ۰۱ \ ۰ = ). α اکثریـت حوادث رخ داده مربوط به بخش امانی با سطح معنی داری ( 05 \ ۰ = α و 84 \ ۳ = ۲ ) x بود . ارتباط بین نوع شغل و حوادث ایجـاد شده با ( 10 \ ۰ = α و71\ ۲ = ۲ ) x معنی دار شد . یعنی اینکه بیشتر حوادث مربوط به بخش استخراج زغالسنگ می باشد . همچنین بیشتر حوادث ( 78 درصد ) در فاصله زمانی 20 – ۸ رخ داده است با ( ۱ \ ۵ = ۲ x و02 \ ۰ = ).α ۲۸ درصد حوادث هـم مربـوط بـه افرادی بود که آموزش دیده بودند ( 71\ ۲ = ۲ x و 10 \ ۰ = ) α یعنی اینکه افراد آموزش دیـده سـهم بیـشتری در ایجـاد حـوادث داشته اند . 34 درصد علت ایجاد حادثه برخورد سنگ گزارش شد ودر بین اندامهای صدمه دیده پاها بیشترین فراوانی را بـه خـود
اختصاص دادند ( 43 درصد ). بیشترین فراوانی در نتیجه حادثه مربوط به کوفتگیها بود ( 56 درصد ). بین سن وسـابقه کـار وسـاعت ایجاد حادثه ارتباط معنی داری پیداشد . ضریب همبستگی بین ساعت ایجاد حادثه وشیوع حوادث ( ۵۵ \ ۰ = (r بدست آمـد یعنـی رابطه مستقیم وناقص . بین سابقه کار ووقوع حوادث ( 58\ ۰ – = r) بدست آمد ( بیانگر رابطه معکوس و ناقص ) و بین سن و شیوع حوادث ( 61 \ ۰ – = ) r بدست آمد که بعبارتی بیانگر رابطه معکـوس و نـاقص اسـت . بـا بدسـت آوردن فاصـله اطمینـان 95 و ۹۹ درصدی برای اختلاف نسبتها تفاوت معنی دار شد . یعنی همانطور که در ظاهر امر بیشتر حـوادث در سـن زیـر 40 سـال اتفـاق افتاده با استفاده از روابط آماری این ادعا قابل قبول است . با توجه به نتایج بدست آمده به بررسی علل حوادث و ارائه راهکارهایی جهت کاهش حوادث وارتقاء سطح ایمنی در معادن ارائه شده است .

۲۲درس های آموخته شده از مدیریت بحران پس از حوادث غیر مترقبه در کشور
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
حواث غیر مترقبه همواره حیات صدها میلیون انسان را طی دو دهه اخیر در حلقه آسیب ها و خسارات ناشی از آن قرار داده، میلیون ها نفر جان باخته و خساراتی بالغ بر صدها میلیون دلار بر رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی وارد کرده است. با توجه به زلزله خیز بودن کشور ما ، باید به تدریج آمادگی های فردی و اجتماعی در مقابل با مدیریت بحران ها افزایش یابد اما همواره بعد از مدت زمان کوتاه، آمادگی ها در مسئولان کشوری حتی رسانه های گروهی و مردم کم رنگ و احتمال وقوع آن را به فراموشی سپرده اند که ممکن است حادثه بار دیگر اتفاق بیافتد. بنابراین برای کاهش اثرات منفی وارده ازحوادث غیر مترقبه در کشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1– تعیین وظایف و اختیارات تک تک واحد ها در قالب تیم های ثابت و سیار، تقسیم کار، تفویض اختیار ، زمان وارد شدن به منطقه، مدت زمان ماند نیروها و نیروهای جایگزینی نهادها، ارگان ها و سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی و نیروهای فعال در بحران های فراگیر.
2– تعیین حدود و اختیارات هر یک از سازمان ها بر حسب قوانین و مقررات مشخص شده(اما در عمل نامشخص بودن نحویه وظایف نیروها و سازمان های مختلف باعث تاخیر در عملیات امداد و نجات و یا جستجو می شود)
3– رعایت اصول قوانین و مقررات مربوط به سازه و ساختمان سازی (آیین نامه 2800) و توجه به ساخت و ساز مهندسی و رعایت مسایل ایمنی درمراکز بهداشتی و درمانی و ...
4– توجه به نقش بسیج نیروهای مردمی و موسسات غیر دولتی و دولتی در کنترل بحران ها، امروزه مدیریت حوادث جمعی به عنوان یک دیسیپلین مورد توجه جدی بوده و این امر نیازمند همکاری و مشارکت گروه های تخصصی مختلف نظیر مسئولین اداری، نیروی انتظامی، فوریت های پزشکی و گروه های درمانی ، پزشکان قانونی، آتش نشانی ، بسیج، خدمت عمودی (آب و فاضلاب ، برق، راه و ترابری و مخابرات)، موسسات زلزله شناسی، هیدرولوژی و ... می باشد.
5– وجود هر یک از گروه های تخصصی در سطوح مختلف مدیریت حادثه ضروری است. مدیران متخصص جایگاهی خاص در مدیریت حوادث و سوانح جمعی و طرح ریزی برنامه ها ودستور العمل های نحوه مقابله با حوادث جمعی و بلایای طبیعی دارند. بنابراین افزایش تحصیلات در بالابردن میزان آگاهی های کارشناسان خبره و دست اندرکار در مدیریت بحران در هنگام وقوع بلایا طبیعی موثر بوده لذا ضرورت داردکه تدابیری در جهت ارتقای سطح علمی کارکنان از طریق ایجاد دوره های باز آموزش یا جذب کارشناسان یا ایجاد تسهیلات یا ایجاد تسهیلان برای ادامه تحصیل کارشناسان به صورت تخصصی اندیشیده شود. که در اصل مقاله به بیش از 100 راه کار لازم برای ارتقاء مدیریت بحران در هنگام وقوع، پس از وقوع و پیش از حوادث غیر مترقبه درکشور پرداخته شده است.

۲۳منشا یابی حریق ناشی از زلزله در بنادر و ارائه مدل قیاسی به منظور تحلیل آن
اطلاعات انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زلزله به عنوان یکی از مخربترین سوانح طبیعی همواره دستاوردهای بشری رامورد تهدید قرار داده است. مخاطرات زلزله را می توان در دو گروه عمده مخاطرات ذاتی و مخاطرانت منتج از زلزله طبقه بندی نمود.
حریق پس از وقوع زلزله یکی از مهمترین نمونه های مخاطرات منتج از زلزله محسوب میگردد. اینگروه از خطرات جز مشخصه های ذاتی زلزله محسوب نمیگردند، بلکه وقوع زلزله باعث می گردد که احتمال وقوع چنین مخاطراتی تشدید گردد. مناطق ساحلی و بنادر به واسطه متاثر شدن از هر دومحدوده خشکی و آب از پتانسیل های ذاتی بیشتری برای رخداد حوادث غیر مترقبه برخوردار می باشند. وقوع زلزله دریایی یا زلزله در خشکی و اندرکنش آسیبی تاسیسات موجود بنادر می تواند به نحو قابل توجهی احتمال وقوع حریق را افزایش دهد.
نتایج این پژوهش با در نظر داشتن ویژگی های چرخه مدیریت سانحه و نیز مشخصه های مناطق بندری، به ارائه یک مدل قیاسی آنالیز خطر حریق پس از زلزله می پردازد. ارائه اینمدل مبتنی بر دو مشخصه عدم قطعیت در رخداد سوانح ثانویه و همچنین مبتنی بر مشخصه های مکانی می باشد.

۲۴فرهنگ ایمنی و عوامل بروز حوادث در شرکت های توزیع انرژی الکتریکی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بررسی ومطالعات عوامل بروز حوادث محیط کار شرکتهای توزیع انرژی الکتریکی نشان می دهد که فاکتور انسانی اکثریت قریب باتفاق عوامل رخداد حوادث را بخود اختصاص می دهد وازطرفی الگوی رفتاری نیروی انسانی عملیاتی شرکتها تابعی از مؤلفه های فرهنگ ایمنی به عنوان زیرمجموعه ای از فرهنگ سازمانی آنها محسوب می شود بنابراین نقش مؤلفه های فرهنگ ایمنی درفرآیند زندگی کاری، تغییرات رفتار نیروی انسانی وبستر سازی ایمن محیط کار شرکتهای توزیع انرژی الکتریکی قابل توجه وچشمگیر تلقی می شود وبهره گیری از آرگونومی به عنوان دانش هماهنگی بین انسان، شبکه ومحیط کار در جهت بهسازی فرهنگ ایمنی شرکتها یک ضرورت به شمار می آید . هدف از ارائه مقاله حاضر ضمن تحلیل کیفی موضوع مؤلفه های فرهنگ ایمنی، نشان دادن نتایج حاصله از بررسی تحقیقی حوادث در حوزه بخش توزیع صنعت برق استان آذربایجانغربی از سال 1368 لغایت سال 1381 بوده وآگاهی از پژوهش مذکور می تواند مدیریت شرکتهای توزیع انرژی الکتریکی را در جهت دستیابی به شناخت حقیقی از عوامل بروز حوادث گذشته وکمک به تحقق هدف پیشگیری از حوادث آتی یاری نماید . نتیجه گیری تحقیق نشان می دهد که حدود 90 درصد از عوامل بروز حوادث مربوط به الگوی رفتاری انسان در محیط کار می باشند بنابراین می توان گفت که تحقق هدف پیشگیری از حوادث از طریق بهبود فرهنگ ایمنی امکان پذیر است

۲۵بررسی چند حادثه در ترانسفورماتورهای قدرت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از مسائل مهمی که بهره بردار را در نگهداری و بهره برداری مطلوب از تجهیزات نصب شده یاری می دهد ریشه یابی حوادث و اتفاقاتی است کهمنجر به از بین رفتن تجهیزات یا خروج آنها از مدار می گردد . در این مقاله چند حادثه که باعث انفجار خرابی یا بروز اشکال در ترانسفورماتورهای شبکه سراسری کشور گردیده است مورد مطالعه و بررسی قرا می گیرد و در مورد هر یک ضمن بررسی علل وقوع حادثه پیشنهادات و راه حلهائی جهت ممانعت از بروز حادثه مجدد ارائه می گردد .
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۵۷ نتیجه