۱وجود و قدرت هایدگر وفوکو
اطلاعات انتشار: ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۲انقلاب در دوران ناامیدی مقاله در مورد پرسش های فوکو در باره انقلاب ایران
اطلاعات انتشار: ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۳حسابداری مدیریت انتقادی
اطلاعات انتشار: دانش حسابداري و حسابرسي مديريت، بهار, دوره  ۲ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۱۴
حسابداری مدیریت با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی محققان قرار گرفته است. دیدگاهی که تا حدی از نگاه محققان مغفول مانده است به دیدگاه حسابداری مدیریت انتقادی تعبیر می گردد. حسابداری مدیریت انتقادی، تلاشی جهت درک رویه های حسابداری مدیریت در سطح خرد و تسری آن به سطح کلان اجتماعی و سیاسی می باشد. در این رویکرد تاثیر جامعه و نهادها با تضادها و تقابلها در روابط اجتماعی بر حسابداری مدیریت مورد بحث قرار می گیرد.در این مقاله با تبیین مفاهیم حسابداری مدیریت انتقادی به بررسی رویکردهای حاکم بر حسابداری مدیریت پرداخته می شود. در حقیقت، مسائلی نظیر انواع رویکردهای حسابداری مدیریت، دیدگاه های حاکم بر حسابداری مدیریت انتقادی شامل دیدگاه اقتصاد سیاسی، فوکو و هابر ماس مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه نشان می دهدکه حسابداری مدیریت انتقادی با تمرکز بر تغییردر رویکردهای حسابداری مدیریت ناشی از عوامل اساسی را روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در هر جامعه،نقش قدرت دانش و درک سیستمها می داند.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه