۱بررسی همبستگی نتایج دو روش QEC و RULA در ارزیای ریسک مواجهه با عوامل موثر بر سیستم اسکلتی – عضلانی
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
عوارض اسکلتی – عضلانی از شایعترین عوارض ناشی از کار در محیط های صنعتی محسوب می شود . خطر مواجهه شغلی با عوامل آسیب رسان به سیستم اسکلتی – عضلانی با روشهای متعددی ارزیابی می شود . از روشهای ارزیابی سیستم اسکلتی – عضلانی می توان دو روش QEC و RULA را ذکر کرد . آنچه در این مطالعه مد نظر است مقایسه نتایج ارزیابی حاصل از ایستگاههای کاری خ طوط تولید در یکی از صنایع موتور سازی به کمک دو روش QEC و RULA و همچنین بررسی وجود همبستگی و تعیین خط رگرسیون مابین نتایج می باشد . ارزیابی بصورت مشاهده ای مبتنی بر تکمیل چک لیست، توصیف و تحلیل آماری نتایج حاصله می باشد .
نتایج این مطالعه نشان می دهد که امتیاز روایی α=0.80 برقرار است و بین نتایج دو روش ارزیابی همبستگی خطی ) ) r=0.66 با درصد اعتماد ) ) p<0.01 وجود دارد که این همبستگی با آزمون کای دو وKappa تایید گردید . همچنین معادله خط رگرسیون بین دو روش بصورت QEC = 1. 08 + O. 66 RULA با R– Square = 0. 44 بود . از جمله شرایط توصیه روش RULA نسبت به QEC موارد تاکید بر نواحی آرنج – مچ دست است . از سوی دیگر روش QEC به لحاظ برخورداری از پرسشنامه نظری از شاغلین در موارد مداخلات بهد اشت روان توصیه می شود . سهولت و سرعت نسبی روش QEC در یادگیری و کاربرد آن نسبت به روش RULA از امتیازات قابل توجه این روش در صنایع است

۲علم سنجی: ابعاد، روشها و کاربردهای آن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۷
رشد و توسعه علوم از دهه 1960 به بعد و به کارگیری سنجش و اندازه گیری در علم، تحولات نوینی را در این عرصه ایجاد کرد و دامنه این تحولات به علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز کشیده د و موضوع هایی نظیر کتابحانه سنجی (رانگاناتان) ، کتاب سنمجی (پریچارد) ، علم سنجی، اطلاع سنجی و اخیرا وب سنجی، بر کاربرد سنجش در علوم کتابداری و اطلاع رسانی تاکید دارند. در این مقاله، روشها و کاربردهای این حوزه پویا و رو به گسترش شامل تحلیل استنادی، عامل تاثیر، نمایه فوری ، نیم عمر، کهنگی فنون، روابط میان مدارک (زو های کتابشناختی، زوج های هم استنادی، تحلیل مولفان هم استنادی، تحلیل مجلات هم استنادی، و تحلیل کشورهای هم استنادی) تعریف خواهد شد و روایی ، پایایی و مسائل و مشکلات روش علم سنجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳بررسی عملی بودن، اعتبار و روایی مقیاس سنجش کارآفرینی مدیران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۹
با گسترش روزافزون فناوری از یک سو و افزایش تقاضای کار از سوی دیگر، حضور کارآفرینان به عنوان یک استراتژی نوین در سازمان ها برای دستیابی به نوآوری و استفاده از فرصت ها برای موفقیت رشد و بقای سازمان اهمیت ویژه ای دارد. از آنجا که امکان ارزیابی و مقایسه نتایج پژوهش ها دشوار و گاهی غیر ممکن است، لازم است از طریق تهیه ابزاری با اعتبار و روایی کافی، عوامل سازنده کارآفرینی شناسایی و متغیر کارآفرینی در هر یک از ابعاد تشکیل دهنده آن اندازه گیری و راهی برای تقویت سازه کارآفرینی فراهم گردد سیاهه ابتدایی براساس صفات مدیران کارآفرین و غیر کارآفرین تهیه و در دو مرحله در اختیار متخصصان قرار گرفت و با تغییراتی که در ماده های آن انجام شد پرسشنامه نهایی 122 ماده ای با چهارگزینه برای پاسخ به پرسشها: (1– آیا بین سوالهای مقیاس سنجش کارآفرینی هماهنگی وجود دارد؟ 2– آیا مجموعه سوالهای مقیاس کارآفرینی از اعتبار و روایی کافی برخوردار است؟و 3– مجموعه سوالهای سنجش مقیاس کارآفرینی از چه عواملی اشباع است؟) تهیه، که پس از تایید روایی با اعتبار 85\0 پرسشنامه هایی تهیه و در سطح مدیران یکی از سازمانهای دولتی اجرا شد. داده ها از طریق اجرای تحلیل عاملی بررسی و ماتریس همبستگی سوالها تعیین و مفروضه های تحلیل عاملی به صورت دترمینان ماتریس همبستگی برابر 00012\0 و مخالف صفر و KMO(کفایت نمونه برداری) برابر 847\0 و تست آزمون بارتلت برابر 615\15715 در سطح معناداری کمتر از 001\0 اعمال گردید. نتایج حاصل از اجرای نهایی نشان میدهد که 1\51% از واریانس کارآفرینی توسط 8 عامل به ترتیب: سخت کوشی (9\15%) ریسک پذیری (5\7%) سیالی (7\6%) تحمل ابهام یا عدم قطعیت (4\5%) تلاش برای موفقیت (4\4%) انعطاف پذیری (3\4%) درونی بودن (7\3%) و اعتماد بنفس (3\3%) تبیین می شود.

۴نقد آرای کدیور درباره ادله شرعی ارتداد
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۲۲، سال
تعداد صفحات: ۱۹
آقای کدیور درباره ادله شرعی ارتداد اشکالاتی را مطرح کرده است؛ از جمله اشکال به مستند روایی و قرآنی ارتداد و نیز اشکال بر اصل اجرای حدود در عصر غیبت. نویسنده با استفاده از آیات، روایات و دیدگاههای فقها به نقد آن پرداخته است. در قسمت پایانی مقاله به دیدگاه فقهای نامدار شیعه درباره مشروعیت اجرای حدود در عصر غیبت پرداخته، از جمله دیدگاه فقیه نام آور شیعه صاحب کتاب گرانسنگ «جواهر الکلام» مرحوم محقق نجفی که با قاطعیت تمام از این مشروعیت دفاع کرده و می‌فرماید مسأله ولایت عام فقیه جامع الشرایط و از جمله اختیار اجرای حدود در عصر غیبت به اندازه‌ای آشکار است که نیازی به استدلال ندارد و شگفت‌آور است که برخی در این مسأله وسوسه می‌کنند، گویا این دسته، حتی اندکی هم طعم فقه را نچشیده‌اند.

۵نقش غیرت در سلامت فرد و اجتماع
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دي- شماره ۳۷، سال
تعداد صفحات: ۲۲
لباس، نشانگر حالات روحی، ایمانی و شخصیت افراد است، زنان پوشیده در گوهر عفاف، درونی پاک و اعتقادی قوی دارند و حیا و حجاب را تدبیری برای صیانت از خویش و سلامت جامعه اسلامی می‌دانند. در مقابل، زنانی که از اعتقادی راسخ و بازدارنده بی‌بهره‌اند، پوششهای نامناسب برمی‌گزینند و جامعه را به سوی انحراف می‌کشانند و ارزشهای وجودی خویش را پاس نمی‌دارند. آموزه‌های دینی، غیرت شخصی را وسیله‌ای برای صیانت از خانواده و غیرت اجتماعی را سازوکاری برای سلامت اجتماع، برمی‌شمارد. این نویسنده در این نوشتار، با انتقاد از وضع موجود (که آن را متناسب با جامعه اسلامی نمی‌داند) در تلاش است با معرفی آموزه‌ها و توصیه‌های قرآنی و روایی، توجه بیشتر مسؤولان و دلسوزان نظام را به این مهم معطوف دارد و نقش از یاد رفته بعضی از افراد را در تقویت روحیه غیرت‌مداری یادآور شود.

۶بهینه سازی ژنتیک از منظر اسلام
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آبان- شماره ۴۷، سال
تعداد صفحات: ۱۴
ژن کوچک‌ترین واحد شیمیایی اطلاعات ارثی است که به تعداد بی‌شمار، درون میلیاردها سلول تشکیل‌دهنده بدن، وجود دارد. این واژه برای اولین بار توسط ویلهلم یوهانس در سال 1909 به کار رفت. مراجعه به متون دینی و روایی، و تعمق و ژرف‌نگری در آن‌ها، این حقیقت را آشکار می‌سازد که پیشوایان معصوم علیهم‌السلام سال‌ها پیش از این با کلامی روان و ساده، پاره‌ای از مسایل ژنتیکی و توارثی را تبیین کرده‌اند. دین اسلام در راستای سعادت بشر در قالب احکام تکلیفی، وظایفی را برای مکلفین مشخص کرده است. این فرایند در بسترسازی مناسب ژنتیک نیز مورد عمل قرار گرفته است. روایات بسیاری به بیان جنبه‌های ارادی و غیرارادی انتقال صفات والدین و نسل‌های گذشته به نسل‌های آینده، پرداخته و از پدران و مادران خواسته‌اند تا با رعایت دستورات ارزش‌مند دین، زمینه و بستر مناسب را برای انتقال و تحقق ویژگی‌های ارزش‌مند فراهم آورند. این مقاله بر آن است تا با اثبات ژنتیک در متون روایی، به بیان پاره‌ای از دستورات پیرامون بسترسازی مناسب و نامناسب آن بپردازد.

۷جایگاه عیسی در آخر الزمان باوری و منجی باوری مسلمانان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زمستانو بهار- شماره ۲۲ و ۲۳ ، سال
تعداد صفحات: ۱۵
جایگاه عیسی علیه‌السلام در ادبیات قرآن و پس از آن در احادیث نبوی جایگاهی یگانه است. این نوشتار به جایگاه عیسی علیه‌السلام در آخرالزمان‌باوری اسلامی می‌پردازد، که به‌ویژه در منابع اهل سنت جایگاه خاصی را داراست. موضوع مزبور در منابع روایی تحت باب کتاب اشراط الساعه گنجانیده شده است. یکی از علائم یا نشانه‌های فرارسیدن «ساعة» یا قیامت، نزول عیسی علیه‌السلام از آسمان است که با نشانه‌های دیگری همانند خروج مهدی و دجال همراه است.

۸بررسی روایی و پایایی مقیاس دیدگاه فراهیجانی والدین در ایران
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۹
تحقیقات اولیه در حوزه ی روابط والد و فرزندی معمولا برروی مسائلی چون نظم، گرمی، میزان کنترل، و یا سبکهای فرزند پروری متمرکز بوده اند و توجه اندکی برروی بررسی احساسات والدین و شناخت آنان در مورد هیجانات خود و فرزندانشان داشته است مطالعات نشان داده که دیدگاه والدین درمورد هیجانات خود و فرزندانشان تاثیر قابل تاملی بر بهداشت روانی خود و فرزندا ن دارد هدف از این پژوهش بررسی اطلاعات مربوط به روایی و پایایی مقیاس دیدگاه فراهیجانی والدین در ایران بوده است.

۹بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ی آگاهی از عواطف در دانش آموزا دختر و پسر مراکز راهنمایی شهر شیراز
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۷
اهمیت عواطف در زندگی افراد را می توان در بحث طولانی و تمام نشدنی فیلسوفان، روانشناسان و جامعه شناسان در طول تاریخ زندگی بشر جستجو کرد اکنون مطالعات مختلف با نشان دادن اهمیت انکار نشدنی عواطف در زندگی بشر و نقش مهم آن در زندگی روزانه ی ما، به بحث و بررسی درباره ی آن پرداخته اند. دراین راستا یک عمل همانقدر که باید از نظر شناختی قابل قبول باشد بعد عاطفی آن نیز مورد توجه است. هدف از این پژوهش بررسی پایایی و روایی مقایس آگاهی از عواطف می باشد برای دستیبابی به اهداف تحقیق مقیاس آگاهی از عواطف توسط 595 دانش آموز که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند تکمیل گردید.

۱۰بررسی پایایی و روایی مقیاس هوش سازمانی در شرکت مخابرات شهر شیراز
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف از این پژوهش بررسی پایایی و روایی مقیاس هوش سازمانی در بین کارکنان شرکت مخابرات شهر شیراز می باشد که بدین منظور 335 نفر از کارکنان 280 مرد و 55 زن مراکز هفده گانه مخابراتی شهر شیراز به صورت نمونه گیری تصادفی – طبقه ای انتخاب شدند و توسط مقیاس هوش سازمانی البرچت، 2003 مورد ارزیابی قرار گرفتند. این مقیاس شامل 49 آیتم می باشد و دارای هفت مولفه هفت آیتمی می باشد که آزمودنی ها میزان توافق خود با هر آیتم را در یک طیف پنج درجه ای لیکرت کاملا موافقم تا کاملا مخالفم مشخص می نمایند و براساس نمرات کل بدست امده می توان هوش سازمان ها را در چهار وضعیت ضعیف، متوسط، زیاد و بسیار زیاد طبقه بندی کرد. درراستای این پژوهش ابتدا فرم انگلیسی مقیاس هوش سازمانی از طریق مکاتبه الکترونییک با کارل البرچت طراح و سازنده مقیاس تهیه و ترجه گردید و به عنوان ابزار پژوهش جهت بررسی در شرک مخابرات شهر شیراز آماده سازی و به کارگرفته شد و داده های گردآوری شده با استفاده از ضریب الفای کرونباخ تحلیل عوامل به روش مولفه های اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرا رگرفتند.

۱۱اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس تجدید نظر یافته تاثیر حوادث
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده پزشكي، خرداد, دوره  ۶۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی پایایی و اعتبار نسخه فارسی مقیاس تاثیر حوادث (تجدید نظر یافته)(IES–R)  در زلزله زدگان بم بود.روش بررسی: مطالعه روی 272 نفر از زلزله زدگان شهرستان بم، چهار ماه بعد از حادثه صورت گرفت. این مطالعه از نوع ارزیابی تست ها می باشد.جهت بررسی سازگاری درونی از ? کرونباخ و جهت بررسی پایایی به روش بازآزمایی از ضریب همبستگی پیرسون (با فاصله سه هفته) استفاده شد، همین طور اعتبار همگرای پرسشنامه با استفاده از آزمون سلامت عمومی 28 ماده ای (GHQ 28) و اعتبار سازه ای با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نسخه فارسی IES–R دارای سازگاری درونی مناسب با ? کرونباخ بین 0.67–0.87 و پایایی خوب در آزمون – باز آزمون (به استثنای خرده مقیاس برانگیختگی در گروه مداخله) می باشد P<0.001)، (r=0.8–0.98. همین طور ضرایب همبستگی قابل توجه بین ابعاد مختلف GHQ 28 و خرده مقیاس های IES–R (به استثنای افکار مزاحم) به دست آمد. در تحلیل عاملی راه حل سه عاملی %41.6 واریانس را تبیین می کند.نتیجه گیری: علی رغم پایایی و روایی همگرای مناسب آزمون با توجه به نتایج تحلیل عاملی، نیاز به تغییر برخی از پرسش های IES–R متناسب با فرهنگ ایرانی وجود دارد.

۱۲بررسی مقدماتی روایی و پایایی فرم های ارزیابی نحوه تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان توسط دانشجویان، در سال تحصیلی 82–1381
اطلاعات انتشار: گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، پاييز و زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه: ارزشیابی اساتید یکی از ابزارهای مهم در فرآیند فعالیت های آموزشی است و این امکان را فراهم می سازد تا بر اساس نتایج حاصله نقاط قوت و ضعف را تشخیص داده و با تقویت جنبه های مثبت در رفع نارسایی های آن گام های موثری برداشته شود.هدف: تعیین روایی و پایانی پرسشنامه های ارزیابی تدریس نظری و آموزش عملی – آزمایشگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان توسط دانشجویان.روش کار: پرسشنامه های موجود در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر روایی و پایانی مورد ارزیابی قرار گرفتند، بدین ترتیب که در ابتدا با بهره گیری از نظرات 44 عضو هیات علمی، سنجش روایی محتوی و وزن دهی به هر یک از عبارات انجام شد و پس از آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ثبات درونی پرسشنامه ها تعیین گردید.یافته ها: در بین حیطه های مورد بررسی در دو پرسشنامه ارزیابی تدریس تئوری و عملی – آزمایشگاهی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان، حیطه روش تدریس مشتمل بر شش و هفت گزینه به ترتیب بالاترین ضریب روایی (0.95 و 0.97) و حیطه ارزشیابی (انجام آزمون های مختلف در طول ترم) مربوط به پرسشنامه ارزیابی دروس تئوری اساتید کمترین روایی (0.69) را به خود اختصاص دادند. در مجموع پرسشنامه های مذکور به ترتیب با ضریب روایی 0.91 و 0.97، مناسب برای ارزیابی اساتید توسط دانشجو شناخته شدند.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که روایی محتوا و پایانی سوالات به استثنای سوال مربوط به ارزشیابی دانشجو در پرسشنامه ارزیابی دروس تئوری در حد مطلوب است. اگر چه جهت تایید نهایی روایی و پایانی بهتر است به ترتیب از شیوه روایی سازه و نیز روش آزمون مجدد استفاده شود.

۱۳پایایی و روایی نسخه فارسی پرسش نامه کوتاه درد در بیماران مبتلا به سرطان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۴ (پي در پي ۲۱)، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: نیاز به یک ابزار استاندارد برای اندازه گیری درد در بیماران سرطانی مورد تایید عمومی است. هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه کوتاه درد [Brief Pain Inventory (BPI)] بر یک نمونه از بیماران ایرانی مبتلا به سرطان می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در شهر کرمان بر روی 211 بیمار مبتلا به سرطان انجام شد. در ابتدا پرسش نامه BPI به روش استاندارد ترجمه و مجددا به فارسی برگردانده شد. روایی صوری ابزار با آزمون پرسش نامه بر 15 بیمار با ترکیبی از سطوح سواد متفاوت به منظور پی بردن به قابل فهم بودن و پذیرش آن توسط بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی سازه ابزار هم از طریق تحلیل عامل اکتشافی و هم تحلیل عامل تاییدی مورد ارزیابی قرار گرفت. سازگاری درونی هم از طریق ضریب آلفای کرونباخ و نیز ضریب همبستگی گویه– مقیاس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میزان پاسخ دهی 96% بود. تقریبا 52% نمونه مورد بررسی مونث بودند. نسخه فارسی از نظر ترجمه با نسخه انگلیسی همخوانی داشت. شاخص کفایت نمونه کیسر (Kaiser) قبل از استخراج عوامل، بر روی داده ها محاسبه گردید که 87\0 بود و این نشانه عامل پذیری خوب عبارات پرسش نامه بود. روایی سازه پرسش نامه با استفاده از روش های تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی مورد تایید قرار گرفت. معیارهای سازگاری درونی پرسش نامه نیز در سطح قابل قبولی بود. آلفای کرونباخ در مورد کل پرسش نامه (11 گویه) 87\0 و برای ابعاد "شدت" و "واکنش" به ترتیب 87\0 و 89\0 بود. نتیجه گیری: نسخه فارسی پرسش نامه کوتاه درد سنجه ای روا و پایا برای اندازه گیری درد در بیماران سرطانی می باشد

۱۴بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ سلامت کودک (CHQ–PF28) در دانش آموزانِ شهرِ تهران
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف: یکی از پر کاربردترین ابزار های اندازه گیری کیفیت زندگی کودکان، پرسشنامۀ سلامت کودک است. پژوهشِ حاضر با هدف بررسی خصوصیات روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ سلامت کودک در بین دانش آموزان انجام شد. روش: جامعۀ آماری این مطالعه دانش آموزانِ دختر و پسر در مقاطع ابتدایی و راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 800 دانش آموز در دامنۀ سنی 7 تا 14 سال به عنوان نمونۀ انتخاب شدند. با روش ترجمه و باز ترجمه، سنجشاستفهام و تطبیق فرهنگی، نسخه فارسی پرسشنامه تهیه شد. اعتبارِ پرسشنامه از طریقِ روشِ همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و باز آزمایی و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی روایی محتوایی از طریقِ بررسی و انطباقِ مفاهیم با توجه به هدف زیر مقیاس ها توسط اساتید مجرب مشخص شدند. نتایجِ تحلیلِ عاملی نشان داد که این پرسشنامه از دو عاملِ جسمانی و روانی– اجتماعی اشباع شده است که این نتیجه منطبق با نظریۀ کیفیت زندگی وابسته به سلامت است. ضریبِ همسانی درونی برای کل سوالات0\77 به دست آمده است و ضرایب بازآزمایی پرسشنامه در همۀ زیر مقیاس ها معنادار نشان داده شد نتیجه گیری: یافته های پژوهشِ بیانگرِ این است که نسخۀ فارسی پرسشنامۀ سلامت کودک در اندازه گیری کیفیت زندگی وابسته به سلامت دانش آموزان از خصوصیات روانسنجی قابل قبولی برخوردار است

۱۵بررسی روایی و پایایی مقیاس چند وجهی جایگاه مهار سلامت (MHLC) در بین دانشجویان علوم پزشکی
اطلاعات انتشار: افق دانش، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: جایگاه مهار سلامت یکی از عمده ترین مقیاسها و شاخصهای اعتقاد بهداشتی برای طرح ریزی برنامه های آموزش بهداشت محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین روایی و پایایی فرم ب از مقیاس چندوجهی جایگاه مهار سلامت در ایران انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه، 496 نفر از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی تهران و گناباد شرکت نمودند. پس از انجام مراحل ترجمه، برای مطالعه روایی ابزار مورد نظر از سه روش روایی محتوا، همزمان و سازه (تحلیل عوامل و همبستگی) استفاده شد. پایایی پرسشنامه به سه روش دوباره سنجی، آزمونهای همتا و آلفای کرونباخ بررسی گردید؛ روایی همزمان مقیاس نیز از طریق اجرای همزمان با مقیاس فارسی لونسون انجام گردیدیافته ها: ضریب همبستگی به ترتیب برای Internal، Powerful Others و Chance (IPC) برابر بود با ,0.057 (p<0.01)0.51,(p<0.001) و(p<0.01),0.53 . نتیجه تحلیل عامل تاییدی، سه عامل IPC را در ساختار فرم ب تایید نمود؛ در ضمن با تحلیل همبستگی متعامد بودن تقریبی ابعاد به دست آمد. نتایج پایایی پرسشنامه به روشهای دوباره سنجی، ثبات درونی و فرم های موازی نیز قابل قبول و رضایت بخش بودند.نتیجه گیری: بنابراین بر اساس این نتایج، فرم ب از مقیاس MHLC دارای مقبولیت روایی و پایایی است و قابل استفاده در پژوهشها و فعالیتهای مورد نظر شناخته شد.

۱۶بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی– شادکامی در کارکنان دادگستری شهر اصفهان
اطلاعات انتشار: اصول بهداشت رواني، پاييز و زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۳۲-۳۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: این تحقیق با هدف بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی– شادکامی در کارکنان دادگستری شهر اصفهان انجام شده است.روش کار: از میان 900 نفر کارکنان دادگستری این شهر، 200 نفر که 134 نفر مرد و 66 نفر زن بودند، به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. میانگین سنی آنها 33.7 با انحراف استاندارد 10.6 بود و دامنه سنی آنها بین 21 و 56 در نوسان بود. میزان تحصیلات آن ها نیز از دیپلم تا فوق لیسانس بود. همه آزمودنی ها در یک جلسه پرسش نامه 25 گویه ای افسردگی– شادکامی و پرسش نامه شادکامی آکسفورد و مقیاس افسردگی بک را تکمیل کردند.نتایج: بررسی همسانی درونی پرسش نامه نشان داد که همه گویه ها همبستگی بالایی با نمره کل دارند، آلفای کرونباخ 0.94 و پایایی بازآزمایی پس از دو ماه 0.72 به دست آمد. به علت همبستگی بالای مقیاس با پرسش نامه شادکامی آکسفورد و مقیاس افسردگی بک روایی ملاکی مقیاس تایید شد. تحلیل عوامل به استخراج 5 عامل با ارزش ویژه بالاتر از 1 منجر شد که در مجموع 63.23 درصد واریانس را تبیین می کنند، اما از آن جا که اولین عامل با ارزش ویژه 10.72 بیشتر واریانس (42.91 درصد) را تبیین می کند، از یک مدل تک عاملی استفاده گردید.نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق نشان داد که مقیاس افسردگی– شادکامی ابزاری پایا و روا برای سنجش شادکامی در جمعیت ایرانی است.

۱۷رواسازی «قوانین مچ پای اتاوا» در ایران
اطلاعات انتشار: مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران، زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۲ (مسلسل ۱۰)، سال
تعداد صفحات: ۸
پیش زمینه: آسیب های مچ پا یکی از علل شایع مراجعه بیماران به اورژانس های ارتوپدی هستند، در حالی که بخش اندکی از بیماران (حدود (%15 دچار شکستگی های بالینی قابل توجه می باشند، با این حال تقریبا همیشه از این بیماران پرتونگاری تهیه می شود.مواد و روش ها: این تحقیق که از نوع پیمایشی آینده نگر است با هدف بررسی قوانین مچ پای اتاوا (OARs) در جمعیت ایرانی، بر روی 200 بیمار دچار آسیب های حاد مچ پا در یک دوره 3 ماهه انجام گرفت. سنجه های پیامد اصلی عبارت از حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی و نسبت درست نمایی آزمون ORAs بود.یافته ها: حساسیت OARs برای تشخیص 37 مورد شکستگی در ناحیه مچ پا 23) مورد در ناحیه مالئولار و 14 مورد در ناحیه میانی پا (معادل) %100 در هر دو ناحیه برابر (%100 و ویژگی این آزمون برای تشخیص شکستگی ها در موارد ارزیابی کلی، ارزیابی ناحیه مالئولار و ارزیابی ناحیه میانی پا به ترتیب برابر %40.50, %40.50 و %56.00 بود. با به کارگیری این قانون، مواد پرتونگاری به میزان تقریبی %33 کاهش یافت.نتیجه گیری: قوانین مچ پای اتاوا ابزاری دقیق و بسیار حساس برای تشخیص شکستگی های مچ پا محسوب می شوند. با به کارگیری این قوانین امکان کاهش قابل توجه موارد پرتونگاری و هزینه های آن، میزان مواجهه با اشعه و زمان صرف شده در بخش های اورژانس فراهم می گردد.

۱۸بررسی ساختارعاملی، روایی، پایایی و هنجاریابی مقیاس شخصیتی مرزی (STB) در دانشجویان دانشگاه شیراز
اطلاعات انتشار: اصول بهداشت رواني، پاييز و زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۲۸-۲۷، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۱۹مطالعه اپیدمیولوژیک اختلالات رفتاری دانش ‎آموزان دبستانی شهرستان قروه در سال 81–80 و بررسی اعتبار و پایایی فرم راتر معلم در سنجش اختلالات رفتاری آنها
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، پایيز, دوره  ۷ , شماره  ۱ (مسلسل ۲۵)، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: برای دست یافتن به اهداف بهداشت روان در جامعه، مطالعه اختلالات رفتاری کودکان جامعه ضروری است اهداف اصلی از این پژوهش بررسی روایی و پایایی فرم راتر معلم در سنجش اختلالات رفتاری و مطالعه اپیدمیولوژیک اختلالات رفتاری دانش‏آموزان دبستانی شهرستان قروه می‎باشد. مواد و روشها: مطالعـه از نـوع تـوصیـفی ـ تحلیـلی بـوده و جـهت نمـونه‎گیـری از روش Multi stage stratified cluster random sampling  استفاده شده است.نتایج: یک مرحله از بررسی به تعیین اعتبار و پایایی فرم راتر معلم اختصاص دارد که در این مرحله در نقطه برش تعیین شده 16، آزمون از حساسیت و ویژگی خوبی برخوردار نبوده و همچنین همبستگی ضعیفی بین نتایج فرم راتر و نتایج مصاحبه بالینی وجود داشته است. شیوع اختلالات رفتاری در دانش‎آموزان دبستانی با استفاده از مصاحبه بالینی 20.4% برآورد شد. اختلال رفتار مقابله‏ای و بیش فعالی بترتیب با شیوع 10.2% و 8.4% از بیشترین میزان و اختلال سلوک و صرع با شیوع 0.6% از کمترین شیوع برخوردار می‏باشند.نتیجه‏گیری: با توجه به نتایج مربوط به آزمون راتر معلم این فرم از روایی مناسب جهت سنجش اختلالات رفتاری دانش‏آموزان حداقل در مناطقی مشابه وضعیت منطقه ما برخوردار نمی‏باشد. بعبارت دیگر بنظر می‏رسد که نظرسنجی از معلمین نمی‏تواند روش قابل اعتمادی برای سنجش اختلالات رفتاری کودکان باشد. شیوع اختلالات رفتاری دانش‏آموزان دبستانی در این منطقه با نتایج سایر تحقیقات داخلی نسبتاً همخوانی دارد. همچنین این رقم به شیوع اختلالات رفتاری اطفال در کشورهای خارجی که از نظر وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی قرابت بیشتری با کشور ما دارند (چین و پورتریکو) نزدیکتر از کشورهایی مانند آمریکا و کانادا است.

۲۰تحقیق و پژوهشی در تفسیری مخلوط از تفاسیر شیعه به نام تفسیر الأئمة لهدایة الأمة
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار و تابستان- شماره ۲۰ و ۲۱، سال
تعداد صفحات: ۱۸
از آثار بازمانده قرن یازدهم هجری در مرکز علمی اصفهان تقسیری است به نام تفسیر الائمة لهدایة الامة از مؤلفات دانشمندی به نام آقا محمد رضا فرزند مولی عبد الحسین معروف به نصیری طوسی از اعقال شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی(م–460)وی از تلامذه سید جلیل میر شرف الدین شولستانی متوفای پس از سال 1063 ه.است و معاصر با مجلسی اول و ثانی.و آن تفسیری است روایی و جامع، مطالب در آغاز به فارسی و پس از آن عینا به عربی بیان شده، از خصوصیات و زندگی مؤلف، اطلاعاتی کاملی در دست نیست جز آنچه به اختصار و کلی بعضی از معاصرین او نقل کرده‌اند و یا از آثار و مؤلفات او به‌دست آمده است.

۲۱تحلیل مواد مقیاس تجدید نظر شده باورهای خودکار آمدی ریاضی
اطلاعات انتشار: مجله روانشناسي، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۳ (پياپي ۳۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۲۲) EPQ–RS( ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تجدیدنظر شده شخصیت آیزنک – فرم کوتاه
اطلاعات انتشار: روانشناسي معاصر، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲۳نقد و تحلیل ساختار گرایانه غزل– روایت های عطار
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تابستان و پاييز- شماره ۴۶ و ۴۷، سال
تعداد صفحات: ۲۶
شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری، از نظر کثرت و تنوع آثار و نیز مایه‌های هنری و بدیع، بی‌تردید یکی از بزرگان ادبیات فارسی است.این شاعر دل سوخته عاشق، شاید بیش از هر شاعر دیگر به حکایت‌پردازی شهره است و«سر دلبران را در حکایت دیگران»بیان کرده است. (1) از سویی دیگر، مشابهت و سنخیتی که میان طریقه سلوک عاشقانه و قلندرانه خویش و پاک باختگانی نظیر حلاج، ابو سعید و شیخ صنعان افسانه‌گون می‌دید، باعث شده است که نه تنها در مثنوی‌های خویش حکایت حال آن دل سوختگان وصال دوست را باز گوید، بلکه در دیوان غزلیات نیز با شگردی شگفت سرگذشت احوال آن عزیزان درگاه را با احوال درونی خویش بیامیزد؛و از ذهن و زبان حکایت‌ساز او غزل‌های بدیع روایت‌گون با عناصر متنوع متن‌های روایی آفریده شود. (2) در این غزل–روایت‌ها، دقیق‌ترین ظرایف و نکات احوال و عوالم عارفانه با زبانی رمزی آمده است.شخصیت و سرگذشت منصور حلاج و شیخ صنعان، یکی از پایه‌های اصلی تخیلات شاعرانه عطار در سرودن غزل‌های قلندرانه بوده است.از میان هشتصد و هفتاد و دو غزلی که در دیوان وی آمده است، بیست و هفت غزل دقیقا ساختاری روایت‌گون دارند که در آنها سرگذشت و عوالم روحی و عرفانی خود شاعر، حلاج و شیخ صنعان در فرهنگ، 46 و 47، تابستان و پاییز 82، ص ص 215–191 هم آمیخته شده‌اند.غزل‌هایی از این نوع در ادبیات فارسی پیش از عطار وجود ندارد و باید او را مبتکر این نوع غزل دانست که بعدها مولوی، سعدی، حافظ و دیگران از او تأثیر پذیرفته‌اند.در این مقاله، کوشش شده است ساختار و روابط متقابل واحدها و عناصر متعدد موجود در این غزل‌ها تجزیه و تحلیل شود؛تا از این طریق بتوان به لایه‌های پنهان الگوهای ذهنی شاعر دست یافت.

۲۴ارزیابی اعتبار سازه ای: نخستین گام ضرور در مطالعات بین فرهنگی (مورد: پرسشنامه گیبسون و دمبو)
اطلاعات انتشار: پاييز و زمستان- شماره ۱۲، سال
تعداد صفحات: ۳۰
در این مقاله، اعتبار سازه‌ای و روایی متن فارسی پرسشنامه گیبسون 1 و دمبو 2 (1984)برای اندازه‌گیری خود اثر بخشی معلمان دبیرستانها ارزیابی و تجزیه و تحلیل می‌شود.با استفاده از پنج مرحله‌ای که بوهرنستات 3 (1984)برای ارزیابی اعتبار سازه‌ای وسایل اندازه‌گیری مشخص کرده است، تحلیل عاملی نتایج حاصل از 1730 دبیر دبیرستانهای شهر تبریز با روشهای چرخشی و غیرچرخشی، به استخراج دو عامل–که همخوانی کامل با عوامل استخراج شده در مطالعه گیبسون و دمبو(1984)و ویلفوک 4 و هوی 5 (1990)داشتند–منجر گردید.از این میان، نه گویه برای اندازه‌گیری بعد اثر بخشی شخصی و هفت گویه برای اندازه‌گیری بعد اثربخشی تدریس حاصل شد.16 گویه حاصل از این تحلیل، بار دیگر برای تأیید ساختار نظری سازه عنوان شده و همچنین ارزیابی روایی آن، مورد تجزیه و تحلیل عوامل تأییدی قرار گرفتند.سه سؤال اساسی در این تحقیق مطرح بود:اول اینکه، ابعاد خود اثربخشی معلمین در ایران کدام‌اند؟و آیا این ابعاد در جوامعی که از لحاظ تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، و نظامهای آموزشی متفاوت هستند، ثابت‌اند؟دوم، چگونه ابعاد مورد بحث با نظریه (تئوری)خود اثربخشی باندورا مربوطاند؟و سوم، پایداری درونی متن فارسی پرسشنامه مذکور چگونه بوده است و این متن تا چه حد با صورت انگلیسی آن همخوانی دارد.نتایج حاصله، حاکی از همسانی(ایزومورفیسم)بسیار زیاد متن انگلیسی با ترجمه فارسی، اعتبار سازه‌ای و روایی بسیاد زیاد، همچنین قبات عملکرد، قابلیت تکرارپذیری و بازیافت پذیری این وسیله–هم از لحاظ نظری و هم از نظر تجربی–در زمینه‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی متفاوت است.

۲۵روایی نسخه فارسی مصاحبه ساختار یافته تشخیصی برای اختلال های محور I در SCID–I) DSMIV)
اطلاعات انتشار: پايش، زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مطالعه، نسخه فارسی مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال های محور I در (Structured Clinical Interview for DSM–I) DSM–IV را با روش شناسی بین فرهنگی به فارسی ترجمه کرده و در یک مطالعه چند مرکزی، روایی آن را سنجیده ایم. این مطالعه در دو مرحله انجام گرفت: الف) ترجمه ابزار و بررسی روایی بین فرهنگی ترجمه، ب) مطالعه روایی ترجمه ابزار در جمعیت بالینی ایرانی. در این مطالعه 299 مراجعه کننده 18 تا 65 ساله که به درمانگاه های سرپایی مراجعه داشتند و یا در بخش های سه مرکز روانپزشکی در تهران بستری بودند شرکت نمودند. جهت بررسی روایی با هر بیمار یک مصاحبه کامل با استفاده از SCID توسط پرسشگر آموزش دیده انجام شد. آنگاه برای سنجش روایی SCID ظرف 3 روز از انجام مصاحبه، دو روانپزشک با توجه به کل اطلاعات موجود، با چک لیست  DSM–IV به صورت توافقی تشخیص گذاری کردند و نتایج با تشخیص های SCID مقایسه شد. برای بررسی روایی از شاخص های کاپا، درصد توافق تشخیصی، حساسیت و ویژگی استفاده شد. برای تمام تشخیص ها جز کل اختلالات اضطرابی کاپا بالاتر از 0.4 بود. در صورتی که تشخیص های ارایه شده توسط روانپزشکان را Gold Standard تلقی کنیم، نتایج ویژگی عمدتا بهتر از نتایج حساسیت بوده است. در اکثر تشخیص ها ویژگی، بالاتر از 0.85 و در نیمی از این تعداد بالای 0.9 بوده است که نشان دهنده ویژگی مطلوب است. شاخص حساسیت تا حدودی پایین تر بوده است. نسخه فارسی SCID، ابزاری معتبر برای تشخیص گذاری برای مقاصد بالینی و به ویژه پژوهشی و حتی آموزشی است. از این رو به کارگیری آن برای مقاصد فوق الذکر در محیط های بالینی توصیه می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۹۰۸ نتیجه