۱تهیه نانو ذرات کامپوزیت پلی آنیلین و بررسی خواص آن از قبیل هدایت (Conductivity) و شکل شناسی (Morphology)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
پلی آنیلین و کامپوزیتهای آن می توانند جهت جداسازی فلزات سنگین از آب و فاضلاب استفاده گردند. در این تحقیق پلی آنیلین و کامپوزیتهای آن با استفاده از پایدار کننده های متفاوت از قبیل پلی وینیل الکل، هیدروکسی پروپیل سلولز و دودسیل بنزن سولفونات سدین تهیه شده است. درصد تبدیل منومر به پلیمر و هدایت الکتریکی و همچنین موروفولوژی کامپوزیت حاصل بررسی شده است. نتیجه نشان داد که اندازه ذرات و هدایت به جنس پایدار کننده بستگی دارد.

۲کاتالیست زیگلر–ناتا ناهمگن با کنترل مورفولوژی کروی برای پلیمریزاسیون اتیلن و پروپیلن
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
پایه کاتالیست کروی شکل MgCl2, nEtOH تحت شرایط کنترل شده ای در دو مرحله تهیه گردید . در مرحله اولMgCl2در حضور مقدار مقدار مناسبی اتانول ذوب گردید . پس از ایجاد مذاب کاملاً یکنواخت امولسیون تشکیل گردید. امولسیون تحت شرایط خاص و با استفاده از فشار گاز نیتروژن به قسمت سرد کننده سریع منتقل گردید تا ذرات کروی شکل پایه کاتالیست ایجاد شود . سرعت انتقال و دور همزن راکتور انتهایی هم بر اندازه ذرات و هم بر توزیع اندازه ذرات آنها موثر می باشد . کاتالیست از نو ع زیگلر –ناتا ناهمگن با استفاده از 4TiCl و پایه ساخته شده تهیه گردید. ذرات کروی کاتالیست ایجاد شده دلالت بر عمل کپی برداری کاتالیست از پایه و کنترل مناسب شرایط ساخت کاتالیست داشت . پلیمریزاسیون اتیلن و پروپیلن تحت شرایط یکسان مشخص نمود که عمل کپی برداری در پ لیمریزاسیون پروپیلن به میزان قابل توجهی رخ داده در حالیکه کپی سازی در پلیمریزاسیون اتیلن به میزان کمتری مشاهده شد . در کنترل مورفولوژی و پدیده کپی برداری شرایط ساخت پایه، کاتالیست و پلیمریزاسیون موثر می باشد.

۳تهیه کامپوزیتهای پلی پیرول درمحلول آبی با استفاده از مواد افزودنی مختلف و مطالعه شکل شناسی و رسانندگی فیلم تهیه شده
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
کامپوزیتهای پلی پ یرول با پلی وینیل استات و استیرن به روش شیمیایی با استفاده از دو ماده افزودن ی هیدروکس ی پروپیل سلولز ، دودس یل بنزن سولفونات سد یم و آهن(III) کلر ید، پر سولفات آمونیوم به عنوان دو ماده اکسنده در محلو ل آب ی تهیه شد . اثر نوع حلال و پا یدار کننده روی خواص فیلم تهیه شده از قبیل رسانندگی و شکل شناسی بررسی شد . نتا یج نشان می دهد ماده افزودن ی اثر اساس ی رو ی رسانندگ ی و شکل شناسی فیلم تهیه شده، وهمچنین روی میزان تبدیل مونومر به پلیمر دارد.

۴اتوماسیون تحلیل ذرات سایشی روغن جهت بازرسی فنی ماشینها
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ذرات سایشی موجود در روغن اطلاعات مهمی را در مورد وضعیت ماشین با خود دارند از این اطلاعات جهت آزمون غیر مخرب، پایش وضعیت و همچنین اطمینان از ایمنی، بازده، کیفیت و بهره وری عملکرد ماشینها استفاده می شود. با توجه به اینکه آزمایشهای زیادی بر روی روغن انجام می گیرد تصمیم گیری و تشخیص عیوب از میان حجم زیادی از اطلاعات مستلزم صرف زمان و هزینه زیاد و داشتن تجربه بالا می باشد. هدف این تحقیق خودکار نمودن تحلیل روغن جهت آزمون غیر مخرب ماشینهایی که از سیال روغن استفاه می کنند مانند موتورها، گیربکسها و سیستمهای هیدرولیکی می باشد. در این تحقیق از نرم افزار های NI VISION و LabView جهت اتوماسیون تحلیل ذرات سایشی روغن استفاده شده است. خواص شکل شناسی تصاویر فرو گرافی (AF) و عکس برداری لیزری (PA ) از ذرات سایشی درون روغن با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر به صورت مقداری درآمده و به همراه اطلاعات بدست آمده از پردازش رنگ ذرات در تصاویر فروگرافی و نتایج آزمایش اسپکتروسکوپی، با استفاده از برنامه نویسی گرافیکی در نرم افزار LabView تحلیل ذرات سایشی روغن به صورت خودکار در آمده است.

۵سنتز و تعیین خصوصیات نانو فتوکاتالیست ترکیبی و تاثیر شرایط فرآیند تولید روی اندازه ذرات
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این پژوهش فتوکاتالیست در ابعاد 50 تا 100 نانومتر تولید گردید . تاثیر PH ، دما و مدت زمان اختلاط بر روی ساختار و اندازه ذرات CdS بررسی گردید . از تکنیک های XRD ,SEM , UV–Visible Absorbance و EDX جهت تعیین خصوصیات نمونه ها استفاده گردید . نتایج نشان داد که مدت زمان اختلاط نقش مهمی در نحوه رشد و ساختار کریستالی ذرات دارد . همچنین نتایج نشان داد که درجه اسیدیته محلول در شکل و اندازه ذرات تولید شده موثر است . سولفید کادمیوم تولید شده با روش هم رسوبی توسط ذرات TiO2 پوشش داده شد .


۶بررسی تاثیر پایدار کننده و دوپان برجهت تهیه کامپوزیت پلی انیلین \ پلی استیرن
اطلاعات انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
کامپوزیت پلی انیلین \ پلی استیرن د رمحیط ابی توسط پلیمریزاسیون استیرن و انیلین با استفاده از امونیم پروکسی دی سولفات و پتاسیم یدات به عنوان اکسنده و در حضور پایدار کننده هایی از قبیل سدیم و دودسیل بنزن سولفونات و پلی وینیل الکل تهیه شد. شکل شناسی ، ساختار شیمیایی ،دمای شیشه ای شدن واندازه ذرات کامپوزیت بررسی شد.، نتایج نشان دادند که شکل شناسی، ساختار شیمیایی ، دمای شیشه ای شدن و اندازه ذرات محصول به نوع پایدار کننده بستگی دارد همچنین نتایج نشان دادند که اندازه ذرات محصول به غلظت دوپان نیز وابسته است شکل شناسی توسط تصویرمیکروسکوپ الکترونی SEM ساختار شیمیایی توسط طیف سنج مادون قرمز FTIR، و دمای شیشه ای شدن توسط تصویرگر ماسنج دیفرانسیلی DSC مطالعه شده است.

۷تهیه و مطالعه پلی اتیلن تخریب پذیر بر پایه نشاسته
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، خرداد - تیر, دوره  ۱۸ , شماره  ۲ (پیاپی ۷۶)، سال
تعداد صفحات: ۸
پلاستیک های سنتزی بطور گسترده در زندگی روزمره مصرف می شوند. از جمله این پلیمرها می توان به پلی استیرن، پلی پروپیلن و پلی اتیلن اشاره کرد که به دلیل سهولت روش تولید و کاربرد، ارزانی، زیبایی شکل ظاهری و همچنین بی خطر بودن در تماس با مواد غذایی در صنعت بسته بندی از آنها استفاده می شود. این وضعیت موجب افزایش آلودگی محیط زیست می شود. بنابراین، تلاشهای زیادی برای حل مشکل ضایعات پلاستیکی با افزودن مواد زیست تخریب پذیر به آنها انجام شده است. از آنجا که پلی اتیلن یکی از پر مصرف ترین مواد بسته بندی است، پژوهشهای گسترده ای برای تخریب پذیر کردن آن انجام گرفته است که یکی از این موارد، استفاده از نشاسته به عنوان پر کننده طبیعی در پلی اتیلن است. در این پژوهش، از نشاسته ذرت برای تخریب پذیر کردن پلی اتیلن سبک استفاده شده است. بدین منظور درصدهای مختلف نشاسته به پلی اتیلن افزوده و با آزمایشهای گرمایی، مکانیکی، مطالعات میکروسکوپی، تابش فرابنفش و طیف سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه اثر مقدار نشاسته بر خواص آمیزه های پلی اتیلن و تخریب پذیری آنها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش مقدار نشاسته در نمونه ها، استحکام کششی و ازدیاد طول تا پارگی کاهش و مدول افزایش می یابد. قرار دادن نمونه ها در معرض تابش فرابنفش سبب کاهش تنش و کرنش شکست و ازدیاد طول تا پارگی می شود. هر چه مدت زمان تابش پرتو فرابنفش و نیز مقدار نشاسته بیشتر باشد کاهش بیشتری در خواص یاد شده مشاهده می شود. نتایج طیف سنجی زیر قرمز نیز موید تخریب نمونه هاست.

۸تهیه پلی پیرول و کامپوزیت های آن در محلول های گوناگون با استفاده از مواد افزودنی مختلف و مطالعه شکل شناسی و رسانندگی فیلم تهیه شده
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، خرداد و تیر, دوره  ۱۹ , شماره  ۲ (پیاپی ۸۲)، سال
تعداد صفحات: ۶
پلی پیرول و کامپوزیت های آن به روش شیمیایی با استفاده از پلی اتیلن گلیکول و پلی وینیل استات و آهن (III) کلرید به عنوان اکسنده در محلولهای آبی و غیرآبی تهیه شده است. اثر نوع حلال مانند آب، اتیل استات، متانول، اتیل متیل کتون، استونیتریل و همچنین اثر ماده افزودنی مانند پلی اتیلن گلیکول و پلی وینیل استات روی خواص فیلم تهیه شده از قبیل رسانند گی و شکل شناسی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که نوع محلول و ماده افزودنی اثر اساسی روی رسانندگی و شکل شناسی فیلم تهیه شده دارند. بهترین رسانندگی الکتریکی زمانی بدست می آید که محلول های آبی و آبی\غیرآبی اتیل استات به طور جداگانه، بکار رود.

۹بررسی خواص فیلم پلی آنیلین و کامپوزیت های تهیه شده به روش شیمیایی
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، مهر - آبان, دوره  ۱۸ , شماره  ۴ (پیاپی ۷۸)، سال
تعداد صفحات: ۷
در این پژوهش، فیلم پلی آنیلین به روش شیمیایی و با استفاده از پتاسیم یدات به عنوان اکسنده در محلولهای آبی و غیر آبی تهیه شده است. اثر نوع حلال مانند آب، اتیل استات، اتیلن گلیکول، مونو متیل اتر و اتیل متیل کتون همچنین، اثر نوع ماده افزودنی مانند پلی اتیلن گلیکول، پلی وینیل الکل و پلی وینیل استات روی خواص فیلم تهیه شده از قبیل رسانایی و شکل شناسی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که ساختار ذرات تشکیل دهنده پلیمر و هدایت الکتریکی فیلم بستگی به نوع محلول مواد افزودنی و غلظت آن دارد. با افزایش غلظت ماده افزودنی، هدایت الکتریکی فیلم کاهش یافته، بهترین رسانایی زمانی بدست آمد که از محلول آبی و محلول آبی. غیر آبی اتیل استات به طور جداگانه استفاده شد. همچنین، غلظت ماده افزودنی و نوع حلال بکار برده شده اثر زیادی روی یکنواختی ذرات تشکیل دهنده پلیمر دارند.

۱۰شکل شناسی و خواص ویسکوالاستیک خطی آمیخته های HDPE\EVA و LDPE\EVA در حالت مذاب
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، آذر - دی, دوره  ۱۸ , شماره  ۵ (پیاپی ۷۹)، سال
تعداد صفحات: ۶
در این پژوهش، ابتدا آمیخته های  HDPE\EVAو LDPE\EVA در حالت مذاب تهیه شدند. سپس شکل شناسی آنها به وسیله میکروسکوپ الکترون پویشی و خواص رئولوژی آنها در حالت پویا (دینامیک) بررسی شد. نتایج شکل شناسی، دو فاز مجزا را برای هر دو آمیخته نشان می دهد که این بیانگر امتزاج ناپذیری دو آمیخته در همه ترکیب درصدهای مطالعه شده است. افزون بر این، اندازه قطرها در آمیخته LDPE\EVA کوچکتر از اندازه قطرها در آمیخته HDPE\EVA است. این موضوع به دلیل شباهت ساختاری بیشتر اجزا و نسبت گرانروی کمتر در آمیخته LDPE\EVA است. برای بررسی مدول آمیخته ها مدل پالیرن بکار گرفته شد. با استفاده از این مدل تنش بی سطحی در آمیخته ها محاسبه گردید. نتایج بدست آمده مشاهدات شکل شناسی را تایید می کند.

۱۱تاثیر میزان جاذب برجداسازی کادمیم از محلول ابی با استفاده از نانو کامپوزیت پلی انیلین \ پلی استیرن
اطلاعات انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۷
دراین پژوهش کامپوزیت پلی انیلین \ پلی استیرن با استفاده از امونیوم پروکسی دی سولفات و یدات پتاسیم به عنوان اکسنده و در حضور سدیم دودسیل بنزن سولفونات به عنوان پایدار کننده در محیط ابی تهیه شد شکل شناسی و ساختمان شیمیایی کامپوزیت با استفاده از تصویر میکروسکوپ الکترونی SEM و طیف سنج مادون قرمزFTIR مطالعه شد . درصد جداسازی کادمیوم نیز با استفادها ز دستگاه جذب اتمی به دست امد. نتایج نشان داد که کامپوزیت پلی انیلین \ پلی استیرن با 91\18 درصد حذف کارایی مطلوبی در حذف یون کادمیم دارد.

۱۲ساخت آلیاژ PVC\ABS\NBR و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتار گرمایی و شکل شناسی آن
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، شهریور, دوره  ۱۴ , شماره  ۳ (پیاپی ۵۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این پژوهش ساخت آلیاژ سه تایی PVC\ABS\NBR و خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتار گرمایی و شکل شناسی آن بررسی شده است. ابتد ا، آلیاژ PVC\ABS با پودر PVC نوع S در نسبتهای مختلف ساخته و خواص آن بررسی شد. نتایج نشان می دهد که بهترین خواص در ترکیب نسبت 60.40 از PVC\ABS بدست می آید. برای جایگزین کردن NBR با قسمتی از DOP و رفع مشکل مهاجرت به سطح، آلیاژ سه تایی PVC\ABS\NBR ساخته شد. آزمایشها یکبار با مقدار NBR ثابت و DOP متغیر و بار دیگر با مقدار NBR متغیر و DOP ثابت انجام شد. برای ساخت آلیاژ سه تایی از درصد بهینه 60.40: PVC\ABS استفاده شد. بهترین نتایج در ترکیب نسبت 10 درصد NBR با پودر PVC و 20 درصد NBR باگرانول PVC دارای 34 درصد DOP بدست آمد که هم از نظر مقاومت در برابر ضربه و هم خواص کششی و رفتار گرمایی مورد قبول است. همچنین، شکل دهی گرمایی آلیاژ یاد شده نیز بررسی شد.

۱۳بررسی اختلاط، شکل شناسی و خواص مکانیکی آمیزه های پلی اتیلن – نشاسته – پلی کاپرولاکتون
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، مرداد - شهريور, دوره  ۱۸ , شماره  ۳ (پياپي ۷۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این پژوهش، ابتدا پلی کاپرولاکتون منتهی به ایزوسیانات (پیش پلیمر) تهیه و با روش طیف سنجی FTIR انجام واکنش تایید شد. سپس، دو گروه آمیزه های پلی اتیلن – نشاسته (گروه 1) و آمیزه های پلی اتیلن – نشاسته – پلی کاپرولاکتون پیش پلیمر (گروه 2) تهیه شدند. با بررسی اختلاط آمیزه ها مشخص شد که گشتاور اختلاط آمیزه ها بعد از افزودن پلی کاپرولاکتون پیش پلیمر کاهش می یابد. همچنین، با افزایش مقدار نشاسته، گشتاور و گشتاور کلی نیز کاهش می یابد و دمای نهایی مذاب نیز به بیشتر از دمای تنظیم شده افزایش می یابد. پراکنش ذرات پودر نشاسته و پلی کاپرولاکتون منتهی به ایزوسیانات درون ماتریس پلی اتیلن، شکل شناسی و مقدار چسبندگی بین سطوح فازها با روش میکروسکوپ الکترون پویشی مطالعه شد. با بررسی خواص مکانیکی آمیزه ها مشاهده شد که با افزون نشاسته به پلی اتیلن، استحکام کششی و کرنش در شکست کاهش می یابد. اما، در آمیزه های دارای پلی کاپرولاکتون منتهی به دی ایزوسیانات، درصد کرنش در شکست بیشتر از آمیزه های گروه 1 بوده، استحکام کششی آنها نیز تا 20 درصد مولفه زیست تخریب پذیر بیشتر است.

۱۴اصلاح سطحی الاستومر سیلیکون به منظور افزایش آبگریزی آن
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، مرداد - شهريور, دوره  ۱۶ , شماره  ۳ (پياپي ۶۵)، سال
تعداد صفحات: ۷
به منظور اصلاح سطح پوششهای سیلیکونی از دو روش استفاده شده است. در روش اول، سطح پلیمر در دمای معمولی و در معرض هوا و پرتو لیزر ضربه ای کربن دیوکسید قرار گرفته است و در روش دوم از مواد شیمیایی به منظور ایجاد تخلخل در این پلیمر استفاده شده است. تغییرات شیمیایی سطح اصلاح شده به کمک دستگاه بازتابندگی کلی تضعیف شده زیر قرمز تبدیل فوریه بررسی و شکل شناسی سطح نمونه ها به وسیله میکروسکوپ الکترون پویشی مورد مطالعه قرار گرفته است. میزان آبگریزی نمونه ها از راه تعیین زاویه تماس قطره های آب با سطح نمونه های اصلاح شده اندازه گیری و با نمونه شاهد مقایسه شده است. تصاویر SEM شکل شناسی ویژه ای را نشان می دهد. بدین ترتیب که سطح پلیمر اصلاح شده با هر دو روش به حالت متخلخل و یکنواخت است. تغییرات زاویه تماس قطره آب با سطح پرتو دیده ماهیت ابر آبگریزی سطح سیلیکون را تایید می کند. اما، نمونه اصلاح شده با روش شیمیایی چنین نتایجی را نشان نمی‌دهد. با بررسی شکل شناسی و طیفهای FTIR نمونه ها مشخص گردید که شکل شناسی الاستومر سیلیکون در اثر پرتودهی به مقدار زیادی موجب ایجاد تخلخل در لایه سطحی و تغییر آرایش مولکولی زنجیره های پلی دی متیل سیلوکسان می شود و این دو عامل باهم باعث افزایش آبگریزی این نوع الاستومر می شود.

۱۵اثر نسبت اجزا و سازگار کننده بر خواص رئولوژیکی، شکل شناسی و گرمایی آلیاژ پلی پروپیلن – نایلون 6
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، مهر و آبان, دوره  ۱۴ , شماره  ۴ (پياپي ۵۴)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
آلیاژها با نسبت اجزای مختلف پلی پروپیلن و نایلون 6 10–50) درصد وزنی( همراه با مقادیر متفاوت 0–10) درصد وزنی( پلی پروپیلن عامل دار شده با مالئیک انیدرید به عنوان سازگار کننده با استفاده از یک مخلوط کن آزمایشگاهی مرحله ای تهیه شدند. خواص رئولوژیکی، شکل شناسی و گرمایی آلیاژها اندازه گیری شد. خواص رئولوژیکی آلیاژها در سرعتهای برش کم و زیاد به مقدار و اندازه ذرات فاز پراکنده )نایلون 6 ( بستگی دارد. با افزایش مقدار سازگار کننده به علت تقویت برهم کنش بین فازی گرانروی آلیاژ افزایش می یابد. با افزایش مقدار نایلون 6 تعداد و اندازه ذرات فاز پراکنده افزایش می یابد و در آلیاژ دارای 50 درصد وزنی نایلون 6 ساختار بهم پیوسته مشاهده می گردد. اندازه ذرات فاز پراکنده در مجاورت سازگار کننده کم می شود. نتایج گرماسنجی پویشی تفاضلی نشان می دهد که درصد تبلور نایلون 6 با افزایش مقدار سازگار کننده کاهش می یابد. با روش طیف سنجی زیر قرمز انتقال فوریه وجود پیوند بین نایلون 6 و سازگار کننده تایید می شود.

۱۶مطالعه شکل شناسی و گاز تراوایی در غشای اتیلن– وینیل استات تهیه شده با فرایند وارونگی فاز گرمایی
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، فروردین و اردیبهشت, دوره  ۲۰ , شماره  ۱ (پیاپی ۸۷)، سال
تعداد صفحات: ۷
در این پژوهش، نمونه های غشای کوپلیمر اتیلن– وینیل استات با انحلال دو نوع اتیلن– وینیل استات (EVA) با مقادیر 18 و 28 درصد وزنی وینیل استات به روش وارونگی فاز گرمایی در حلال تتراهیدروفوران ساخته و از نظر شکل شناسی و گاز تراوایی بررسی شدند. آزمایش های تراوایی گازهای اکسیژن،‌نیتروژن و کربن دیوکسید در محدوده فشارهای عملیاتی 2 تا 11 atm انجام شد، همچنین شکل شناسی غشاهای ساخته شده به وسیله میکروسکوپ الکترون پویشی مشخص شد. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که تراوایی کربن دیوکسید به طور قابل توجهی بیشتر از گازهای اکسیژن و نیتروژن بوده و مقدار تراوایی اکسیژن و نیتروژن در هر دو نوع EVA با تغییرات فشار ثابت است، در حالی که تراوایی کربن دوکسید با افزایش فشار از 18 به 23barrer در EVA با 28 درصد وزنی وینیل استات و از 15 به 20barrer در EVA با 18 درصد وزنی وینیل استات افزایش یافته است. همچنین، افزایش مقدار گروه های وینیل استات موجب افزایش تراوایی کربن دیوکسید در پلیمر شد. تغییرات گزینش پذیری O2\N2 با تغییر فشار بر خلاف CO2\N2 ناچیز است. بررسی های شکل شناسی ساختار غشاهای تهیه شده، وجود ساختار پوسته ای پیوسته نامتقارن، مرکب از پوسته چگال بسیار نازک را با زیر لایه متخلخل نشان می دهد.

۱۷بررسی استحکام فشاری و شکل شناسی اسفنج های سخت پلی یورتانی
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، فروردین و اردیبهشت, دوره  ۲۰ , شماره  ۱ (پیاپی ۸۷)، سال
تعداد صفحات: ۸
خواص فیزیکی– مکانیکی اسفنج های پلی یورتانی سخت تا حد زیادی به شرایط فرآیند تهیه آنها بستگی دارد. بسته به شرایط فرآیند ساخت، استحکام فشاری و شکل شناسی سلول های تشکیل شده در جهت موازی با جهت بالا آمدن اسفنج یا جهت عمود بر آن کاملا متفاوت است. دراین پژوهش، استحکام فشاری و شکل شناسی سلولی اسفنج های پلی یورتانی سخت تهیه شده از 4، 4– دی فنیل متان دی ایزوسیانات و پلی ال پل استری بررسی شده است. در شرایط فرایندی مختلف و با استفاده از قالب فلزی بسته به ارتفاع 20cm، قالب کاغذی بسته به ارتفاع 50cm و قالب کاغذی باز به ارتفاع 50cm نمونه های آزمون اسفنجی با گستره چگالی 75 تا 200kg\m2 تهیه شدند،‌استحکام فشاری و شکل شناسی اسفنج ها به کمک میکروسکوپ الکترون پویشی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که استحکام فشاری و شکل شناسی سلولی اسفنج های تشکیل شده در جهت موازی و عمود بر جهت بالا آمدن اسفنج در قالب های بسته و قالب های با ارتفاع کم تفاوت چندانی با هم ندارند. در حالی که استحکام و مدول فشاری اسفنج های تهیه شده در قالب باز و با ارتفاع زیاد، در جهت موازی بسیار بیشتر از جهت عمود بر آن است و اسفنج خواص ناهمسان دارد.

۱۸بهبود کیفیت تصاویر دیجیتال رادیوگرافی با روشهای مبتنی بر تبدیل موجک و تبدیل TH,BH
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از روشهایی که در آزمونهای غیرمخرب استفاده می شود روش رادیوگرافی صنعتی است از این روش میتوان برای بررسی و آشکارسازی برخی از عیوب مواد و قطعات استفاده نمود رادیوگرافی صنعتی از آن جهت که یک تصویر مشخص از قطعه و عیوب موجود در آن به ما میدهد بیشتر از روشهای غیرمخرب دیگر مورد استفاده قرار میگیرد برای اینکه کیفیت تصویر بدست آمده مطلوبتر باشد ابتدا تصویر موجود برروی فیلم رادیوگرافی به یک تصویر دیجیتال تبدیل می شود و بعد برای بهبود کیفیت تصویر از روشهای مختلف پردازش تصاویر دیجیتال استفاده می گردد دراین مقاله برای بهبود کیفیت تصاویر رادیوگرافی از دو الگوریتم مختلف استفاده شده است.

۱۹مطالعه اثر دما، زمان و نحوه پیش پلیمر شدن بر شکل شناسی ذرات در پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با کاتالیزورهای ناهمگن زیگلر– ناتا
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، آذر و دي, دوره  ۲۰ , شماره  ۵ (پياپي ۹۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله، اثر دما، زمان و نحوه پیش پلیمر شدن بر شکل شناسی ذرات پلی پروپیلن بررسی شده است. پلیمر شدن پروپیلن به روش دوغابی با استفاده از یک کاتالیزور تجاری نسل چهارم زیگلر– ناتا، سیکلوهگزیل متیل دی متوکسی سیلان به عنوان الکترون دهنده خارجی و تری اتیل آلومینیم به عنوان کمک کاتالیزور انجام شده است. پیش پلیمر شدن به دو روش هم دما و ناهم دما صورت گرفته است. برای تحلیل شکل شناسی از چگالی توده، توزیع اندازه ذرات و شکل ذرات پلیمر به کمک تصاویر SEM استفاده شده است. تغییرات شرایط اولیه پیش پلیمر شدن با تغییر سازوکار شکست کاتالیزور بر شکل شناسی محصول اثر مستقیم دارد. پیش پلیمر شدن هم دما منجر به تولید ذرات کروی با ویژگی های هم سان می شود. در پیش پلیمر شدن هم دما در دمای کم ذراتی با سطح متخلخل دیده می شود. با افزایش دمای پیش پلیمر شدن ترک های سطح ذرات کمتر می شود. در پیش پلیمر شدن ناهم دما ذرات با شکل شناسی های مختلفی دیده می شود. افزایش دمای پیش پلیمر شدن در هر دو شیوه باعث بهبود کلی شکل شناسی می شود. افزایش زمان پیش پلیمر شدن حساسیت به دمای پیش پلیمر شدن را کاهش می دهد. در همه آزمایش ها ذرات پلیمری هسته– پوسته مانندی مشاهده می شود که به ساختار کاتالیزور نسبت داده شده است.

۲۰تعیین مهمترین ویژگیهای شکل شناسی خندقها در طبقه بندی مورفوکلیماتیک مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)
اطلاعات انتشار: پژوهش و سازندگي، زمستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۴ (پي آيند ۷۷) در منابع طبيعي، سال
تعداد صفحات: ۹
فرسایش خندقی یکی از انواع فرسایش آبی است که موجب تخریب اراضی و بر هم خوردن تعادل در پهنه های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی می شود. از آنجا که شکل خندق حاصل عملکرد فرآیندهای ایجادکننده آن است، لذا درک شکل شناسی خندقها، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این تحقیق سعی شده مهم ترین ویژگیهای شکل شناسی خندقها به منظور طبقه بندی مورفوکلیماتیک مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی در استان چهارمحال و بختیاری ارایه شود. برای این منظور، در هر یک از اقالیم تحت تاثیر فرسایش خندقی دو منطقه با مساحت حداقل 500 هکتار و از هر منطقه، سه خندق معرف انتخاب و خصوصیات مختلف شکل شناسی آنها اندازه گیری گردید. مناطق خندقی شده با استفاده از تحلیل خوشه ای مورد طبقه بندی قرار گرفت. به منظور تعیین مهم ترین متغیرهای موثر در طبقه بندی، تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها در گروه های مختلف انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی با مساحتی بالغ بر 245.2 کیلومتر مربع با سطح تشابه 70.04 درصد به سه گروه قابل تقسیم می باشد که بیشترین میزان تشابه در آنها به 94.12 درصد می رسد. گروه های سه گانه از نظر متغیرهای بارش سالانه، ارتفاع منطقه از سطح دریا و طول خندق در سطح احتمال 1 درصد و از لحاظ متغیرهای مساحت منطقه خندقی شده و عرض بالای خندق در مقطع 50 درصد طول در سطح احتمال 5 درصد دارای تفاوت معنی دار بوده و سایر متغیرها نقش موثری در طبقه بندی مناطق و تفکیک گروه ها نداشته اند. استفاده از اراض در اطراف خندقها غالبا به صورت مرتع و زراعت دیم می باشد. جمع بندی حاصل از انجام این تحقیق بیانگر این است که از بین کلیه ویژگی های شکل شناسی خندقها، دو متغیر طول خندق و عرض بالای خندق در مقطع 50 درصد طول، در طبقه بندی مورفوکلیماتیک خندقها بیشترین نقش را ایفا نموده اند.

۲۱مروری بر شکل شناسی و ساختار ماتریس – لیفچه الیاف چند آمیخته ای در فرایند مذاب ریسی
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، آذر و دي, دوره  ۲۱ , شماره  ۵ (پياپي ۹۷)، سال
تعداد صفحات: ۲۲
در مقاله مروری حاضر، سازوکار و آثار عوامل مختلف بر شکل گیری فاز پراکنده در ماتریس آمیخته های پلیمری با تاکید بر ایجاد ساختار فازی ماتریس – لیفچه در فرایندهای مذاب به ویژه مذاب ریسی بررسی و مطالعه شده است. خواص آمیخته های پلیمری تا حد زیادی به ساختار حاصل از اختلاط اجزای سازنده بستگی دارد. اختلاط زوج پلیمرهای امتزاج پذیر به طور معمول سبب ایجاد ساختار تک فازی می شود. در حالی که ساختار آمیخته های امتزاج ناپذیر، دو فازی و در حالت به کارگیری ماده سازگار کننده، سه فازی است. فاز پراکنده در فاز ماتریس به شکل های مختلفی در می آید و خواص نهایی آمیخته را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییر ساختار از حالت تک فازی ممکن است، سبب تضعیف خواص فیزیکی آمیخته شود. اما، ساختار دو یا سه فازی بر اساس نوع پلیمرهای به کار برده شده و ویژگی های اختصاصی هر یک می تواند منجر به تشکیل آمیخته ای با خواص بهتر از هر یک از اجزا شود. در آمیخته های پلیمری امتزاج ناپذیر با توجه به نوع فرایند شکل دهی پلیمر، امکان ایجاد ساختارهای فازی مختلف از جمله ساختار ماتریس– لیفچه وجود دارد که فرایند مذاب ریسی آمیخته های پلیمری به دلیل شدت میدان کششی در ناحیه برداشت. بهتر از سایر فرایندها قابلیت ایجاد چنین ساختار را دارد. مطالعات پژوهشگران مختلف در زمینه ساز و کار و عوامل موثر بر ایجاد ساختار ماتریس – لیفچه نشان می دهد که میدان کششی در ایجاد لیفچه ها بسیار موثرتر از میدان های برشی عمل می کنند. افزایش نیروهای کششی افزون بر کاهش قطر لیفچه ها، سبب افزایش یکنواختی در طول آنها می شود. با کاهش نسبت گرانروی فاز پراکنده به فاز ماتریس، احتمال شکل گیری لیفچه ها افزایش می یابد، به طوری که حتی در میدان های بدون کشش وجود لیفچه ها گزارش شده است. در این باره تاکید شده است، کوچک ترین قطر لیفچه ها اغلب در نسبت گرانروی اجزا در حدود 1 حاصل می شود. استفاده از سازگار کننده سبب تغییر شکل موثرتر قطره ها، ممانعت از به هم پیوستگی اجزای فاز پراکنده و در نتیجه تشکیل لیفچه های ظریف تر می شود. هم چنین ملاحظه شده است. هنگامی که کشسانی نسبی فاز ماتریس از فاز پراکنده بیشتر باشد. ساختار لیفچه های ایجاد شده، هم چنان باقی می ماند. تغییرات ترکیب درصد اجزای آمیخته نیز در اثر تقویت یا تضعیف پدیده به هم پیوستگی سبب تغییر تعداد و قطر لیفچه ها می شود.

۲۲آشکارسازی دود در تصاویر ویدیویی در محیط باز
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله روش جدیدی برای آشکارسازی و ردگیری خودکار دود در تصاویر ویدیویی با استفاده از روش منحنی فعال ارایه می شود. روش های پیشین براساس دو مشخصه ی رنگ و حرکت انجام می شدند که امکان خطای زیادی داشتند. در این تحقیق استفاده از مشخصه ی بی نظمی به کمک دو مشخصه ی قبلی، خطای سیستم را بسیار کمتر می کند. مرحله ی اول به کمک الگوریتم های تفاضلی، دود و یا هر شی متحرک موجود در تصویر آشکار می گردد. مرحله دوم به کمک خصوصیات رنگ و بی نظمی، دود از دیگر اشیای متحرک موجود در تصویر تمیز داده می شود.

۲۳بررسی اثر سامانه پرکننده هیبریدی دوده– خاک رس اصلاح شده بر خواص آمیزه رویه تایر
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، مهر و آبان, دوره  ۲۱ , شماره  ۴ (پياپي ۹۶)، سال
تعداد صفحات: ۸
سیلیکات های لایه ای اصلاح شده با زنجیرهای آلی (خاک رس اصلاح شده) به دلیل ساختار لایه ای، در صورت پراکنش خوب می توانند سبب بهبود قابل توجه خواص مکانیکی کامپوزیت ها شوند. در این پژوهش، برای بهبود خواص آمیزه رویه تایر، از سامانه پرکننده هیبریدی کلویزیت 15A و دوده استفاده شد. رفتار آمیزه ها با اندازه گیری خواص پخت، آزمون های کشش، سایش و مقاومت در برابر رشد ترک بررسی شد. برای بررسی مقدار پراکنش لایه های رس در بستر آمیزه از بررسی الگوهای XRD و میکروسکوپی الکترونی عبوری استفاده شد. نتایج نشان دادند که بهبود در خواص چون استحکام کششی، ازدیاد طول تا پارگی و مقاومت پارگی با جای گزینی 5 قسمت وزنی دوده با خاک رس اصلاح شده به دست می آید. با وجود این، بهبود در خواصی چون مدول و مقاومت سایشی با جای گزینی 3 قسمت وزنی توده با خاک رس اصلاح شده به دست می اید. بنابراین خواص بهینه مورد نیاز برای آمیزه رویه تایر با جای گزینی 3 قسمت وزنی دوده با خاک رس اصلاح شده حاصل می شود. هم چنین، نتایج به دست آمده نشان دادند که با تغییر شرایط اختلاط و دادن زمان کافی پس از اختلاط آمیزه برای ایجاد پراکنش بهتر لایه های رس، بهبود در خواص مکانیکی و سایشی نمونه ها مشاهده شد. الگوهای XRD و تصاویر TEM نشان دادند که با تغییر شرایط اختلاط و دادن زمان پس از اختلاط آمیزه، فاصله بین صفحات خاک رس اصلاح شده از 5.5 به 13.5mm افزایش یافته است.

۲۴بررسی خواص فیلم آنیلین و کامپوزیتهای تهیه شده به روش شیمیایی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر، سال
تعداد صفحات: ۷

۲۵تاثیر پایدارکننده ها بر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر، سال
تعداد صفحات: ۹
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۶۵ نتیجه