۱طراحی و ایجاد سامانه مدیریت علایم و تجهیزات ایمنی راه
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه موضوع ایمنی در گروه یکی از مسایل اولویت دار نزد مسوولین و دولتهای مختلف است و با توجه به آمار موجود از حوادث جاده ای سالانه در کشورمان و مقایسه آن با شاخص های جهانی، جاده های ایران را میتوان در زمره پرحادثه ترین جاده های جهان قلمداد نمود. در این راستا به کارگیری اقدامات پیشگیرانه و چاره جویانه اصلاحی یکی از ضروری ترین راهکارها جهت کاهش خسارات است و به این منظور جهت ارزیابی و ارایه راهکارهای مناسب در دسترس بودن اطلاعات کافی، صحیح و به هنگام در یک سیستم مدیریت ایمنی میتواند در طراحی و بهبود کارآیی اقدامات صورت گرفته بسیار موثر واقع شود. اخیرًا در کشورمان سالانه میزان بسیار بالایی از اعتبارات به علایم و تجهیزات ایمنی شبکه را هها اختصاص داده میشود ولی متأسفانه تاکنون به دلیل عدم وجود یک سیستم مدیریتی یکپارچه نظارت دقیقی جهت تعمیر، نگهداری و طراحی علی رغم صرف هزینه های بسیار بالا بازدهی مناسبی به دست نیامده است. لذا با ایجاد یک سامانه مدیریت یکپارچه علایم و تجهیزات ایمنی می توان زمان و هزینه برداشت اطلاعات لازم را کاهش، دقت برداشت اطلاعات را افزایش و از ورود اشتباهات سیستماتیک و آشکار جلوگیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و طراحی مبلمان راه را آسانتر و دقیقتر انجام داد.

۲سامانه اطلاعات مکانی جامع مدیریت شهری
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه در علوم کاربردی، فعالیتهای عمرانی و تصمیم گیری توسط مدیران ارشد شهری، کمتر اقدامی است که بی نیاز از شناخت توان و استعدادهای محیط، موقعیت مکانی و شرایط طبیعی آن باشد. تاکید بر برنامه ریزی اصولی، اهمیت و دقت اطلاعات کیفی و کمی محیط را چند برابر می نماید. بدین منظور باید جهت دسترسی سریع و آسان به اطلاعات ، بانکهای اطلاعات شهری را تعریف نمود. با استفاده از ابزارهای کامپیوتری مانند پایگاه دادهای رابطه ای وبرنامه های کاربردی می توان دسترسی به این اطلاعات را برای مدیران شهری آسان و سریع کرد. همچنین با پیاده سازی این بانک اطلاعاتی در بستر سامانه های اطلاعات مکانی می توان از ابزار های تجزیه و تحلیل موجود در این سامانه ها نیز به منظور اتخاذ تصمیمات موثرتر استفاده نمود. دراین مقاله سعی بر ان داریم که ابتدا اهمیت و نقش اطلاعات را در مدیریت معرفی نموده و مزایای استفاده از بانک اطلاعات کامپیوتری را مشخص نماییم.

۳بررسی مقایسه ای لوله گذاری داخل تراشه با و بدون استفاده از سوکسینیل کولین در بخش اورژانس
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، آذر و دي, دوره  ۱۷ , شماره  ۶۱، سال
تعداد صفحات: ۸
سابقه و هدف: با توجه به عدم استفاده روتین از داروی سوکسینیل کولین در موارد انتوباسیون یا لوله گذاری داخل تراشه (tracheal intubation) در بخش اورژانس، این مطالعه با هدف مقایسه ﻣﻴﺰان موفقیت و عوارض لوله گذاری داخل تراشه در دو روش با و بدون تزریق سوکسینیل کولین (Succinyl Choline) انجام گرفت.مواد و روش‌ها: در این مطالعه مداخله‌ای (Interventional)، طبق روش آسان غیر احتمالی ۱۵۰ فرد کاندید لوله گذاری داخل تراشه واجد شرایط در اورژانس بیمارستان رسول اکرم وارد طرح شدند. داده های دموگرافیک ارزیابی شدند. سپس بیماران بصورت تصادفی در یکی از پروتکل‌های A (RSI با سوکسینیل کولین) یاB  (Modified RSI بدون سوکسینیل کولین) قرار گرفته و انتوبه شدند. موفقیت و عوارض اتفاق افتاده در حین و بلافاصله پس از انتوباسیون در پرسشنامه‌ها ثبت گشته و با برنامه SPSS 11 مورد آنالیز آماری قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سنی افراد در گروه 34.1±5.1 A سال و در گروه 35.1±5.3 B سال بود.در گروه 35A مورد (46.6 درصد) زن و ۴۰ مورد مرد (53.4 درصد) و در گروه B نیز۳۷ مورد (49.3 درصد) زن و ۳۸ مورد (50.7 درصد) مرد بودند که اختلاف بین دو گروه معنی‌دار نبود. در گروه A ٧۴ نفر (۹۸ درصد) در اولین کوشش و ١ نفر (٢ درصد) در دومین کوشش انتوبه شدند. در ۳ مورد (۴ درصد) برادیکاردی، در ۸ مورد (6.10 درصد) هیپوتانسیون، در ٢مورد (6.2 درصد) استفراغ، در ۲ مورد (6.2 درصد) هیپرتانسیون و در ۹ مورد (۱٢ درصد) هیپوکسی (O2 sat<90%) رخ داد. در گروه  66Bورد (۸۸ درصد) در اولین کوشش و ۹ مورد (١٢ درصد) نیز در دومین کوشش انتوبه شدند. برادیکاردی در ۲مورد (2.6 درصد)، هیپوتانسیون در ۹مورد (۱٢ درصد)، استفراغ در ٣ مورد (۴ درصد)، هیپوکسی در ۱۱مورد (١۴ درصد) رخ داد و و هیپرتانسیون در هیچکدام از موارد دﻳﺪه نشد. در این مطالعه میزان موفقیت در روش RSI همراه با سوکسینیل کولین به طور معنی‌داری بیشتر بود. (Pvalue<0.05) از نظر میزان عوارض ناشی از دارو ها و انتوباسیون بین دو گروه اختلاف معنی‌داری دیده نشد. (Pvalue  >0.05).استنتاج: مطالعه ما نشان داد در انتوباسیون بیماران اورژانسی، درمواردی‌که سوکسینیل کولین کنترااندیکاسیون یا منبع استعمال (Contraindication) ندارد، بهتر است به روش RSI انجام گیرد.

۴بررسی انواع عوارض تشخیص داده شده مننژیت های باکتریایی کودکان بستری شده حین درمان، در ده سال گذشته در بیمارستان دکتر بهشتی زنجان، 79–1369
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان، پاییز, دوره  ۹ , شماره  ۳۶، سال
تعداد صفحات: ۷
مننژیت باکتریال یکی از پر عارضه ترین بیماریهای عفونی کودکان است که هنوز میزان مرگ و میر در این بیماری بسیار بالا است. در این مطالعه 122 بیمار مبتلا به مننژیت باکتریال بستری در بخش اطفال بیمارستان دکتر بهشتی در 10 سال گذشته (اول مهر ماه 1369 تا آخر شهریور ماه 1379) را بررسی نمودیم. 80 نفر از بیماران (65.5%) پسر و 42 نفر (34.5%) دختر بودند. 11 نفر (9%) زیر یک ماه، 59 نفر (48.3%) یک ماهه تا دو ساله و 52 نفر (42.7%) بالای دو سال بودند. شایع ترین علامت در زمان مراجعه استفراغ با 67.2% موارد بوده است. بدلیل منفی بودن کشت CSF در بسیاری از موارد، تشخیص مننژیت باکتریال با آنالیز CSF و استفاده از اسمیرو پیدا کردن آنتی ژن باکتری در CSF بوده است. در کل در 21.3 درصد موارد مرگ و میر داشتیم که بیشترین شیوع آن (63.6%) در زیر یک ماه اتفاق افتاده است. شایع ترین عارضه عصبی دیده شده هیدروسفالی (5 مورد) بوده است بعد کاهش شنوایی 3 مورد، فلج عصب 2 VI مورد و تشنج و ساب دورال افیوژن هر کدام 1 مورد. هیچ نوع عارضه غیرعصبی مننژیت در این مطالعه دیده نشد. بهبودی در پسرها و در سنین بالای دو سال بیشترین میزان خود را داشت. عارضه با جنس ارتباط داشته و در دختران شایع تر بود ولی با سن ارتباط نداشت. منظور از عارضه، عارضه ایجاد شده در حین بستری است و موارد پس از ترخیص را در برنمی گیرد.

۵گزارش موردی از یک عارضه نادر و تهدید کننده حیات در عمل جراحی قلب کودک شش ساله
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، , دوره  ۱۱ , شماره  ۳ (پیاپی ۲۰)، سال
تعداد صفحات: ۶
اقدامات و حوادث اتاق عمل از عوامل اصلی موفقیت های عمل های جراحی از جمله جراحی قلب می باشند. با وجود این بیمارانی که با حال عمومی بد و بحرانی اتاق عمل را ترک می کنند، چنانچه در بخشهای ریکاوری و مراقبتهای ویژه، اقدامات درمانی به موقع، جدی و مناسبی را دریافت نمایند، امکان نجات آنها وجود دارد؛ در غیر این صورت ممکن است حتی بیمارانی که مشکلات زمینه ای چندان خطرناکی هم ندارند، با اقدامات نامناسب درمانی دچار مخاطرات جدی شوند؛ در این مقاله گزارشی از یک عارضه نادر ناشی از تعبیه نابه جای کاتتر ورید مرکزی و نحوه اداره مشکلات آن ارایه می گردد. 

۶هپاتیت ناشی از هالوتان: گزارش موردی
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده پزشكي، دي, دوره  ۶۶ , شماره  ۱۰، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: هپاتیت حاد از عوارض هالوتان می باشد که در موارد شدید با مرگ و میر 50 درصدی همراه می شود. به علت این عارضه استفاده از هالوتان در آمریکا و اروپا برای بیهوشی بزرگسالان ممنوع است. هر گاه بیمار به دنبال بیهوشی با هالوتان دچار ایکتر و افزایش شدید آنزیم های کبدی شود تشخیص هپاتیت هالوتانی مطرح می شود البته سایر تشخیص های افتراقی زردی بعد از عمل جراحی، باید بررسی و کنار گذاشته شود. هپاتیت هالوتانی درمان ندارد و بهترین راه درمان پرهیز از استفاده از هالوتان است.معرفی بیمار: خانم 28 ساله ای به دنبال دریافت بیهوشی با هالوتان برای سزارین، دچار هپاتیت شدید شد و بعد از یک ماه بستری و بهبود حال عمومی مرخص شد.نتیجه گیری: استفاده از هالوتان در بیهوشی بزرگسالان به علت عوارض بالقوه آن باید مورد تجدید نظر قرار گرفته و محدود گردد.

۷بررسی اثرات فراسنج های اقلیمی، تابش فرابنفش و ازن بر میزان خشکیدگی خوشه خرما مضافتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون مؤلفه اصلی (بررسی موردی: شهرستان بم)
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
عارجه خشکیدگی خوشه خرما در طی بیش از دو دهه گریبانگیر بخش عظیمی از مناطق خرما خیز کشور گردیده، علیرغم خسارات فراوانی که به اقتصاد این مناطق و کشور وارد ساخته، تلاش هایی بری برطرف کردن این عارضه از طرف سازمانهای ذیربط صورت گرفته است ولی تا کنون تمامی عوامل ایجاد یا تشدید کننده این عارضه شناسائی نگردیده است، مطالعات اقلیمی که در زمینه شناسایی ایجاد این عارضه تاکنون صورت گرفته فقط تأثیر پارامترهای دما و رطوبت را مورد توجه قرار داده اند. هدف اصلی این پژوهش، علاوه بر تعیین میزان اثرگذاری پارامترهای دما و رطوبت در ایجاد عارضه خشکیدگی خوشه خرما، به دلیل نبودن دستگاه های اندازه گیری مقادیر تابش های uv و( O(3 در محدوده مورد مطالعه ابتدا اقدام به مدل سازی و تولید آمار جهت پیش بینی تابش فرابنفش و ازن کلی برای محدوده مورد مطالعه نموده و در نهایت اثرگذاری این فراسنج ها را در شدت ایجاد عارضه مورد ارزیابی قرار داده و میزان تأثیرات تابش فرابنفش u,v–B، ازن( O(3 و فراسنج های اقلیمی، دما و رطوبت نسبی را بر شدت ایجاد عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما مشخص گردید. این اطلاعات بوسیله مدل شبکه عصبی مصنوعی که یک ابزاری قدرتمند در مدل سازی و فرآیندهای غیر خطی و نامعین می باشد، و مدل رگرسیون درجه سه حالت از مؤلفه اصلی مورد انالیز و ارزیابی قرار گرفته اند. با توجه به میزان ضرایب تعیین دو مدل، مدل رگرسیون شبکه عصبی با ضریب تعیین R(2)=0\999 و مدل رگرسیون درجه سه حاصل از مؤلفه اصلی با ضریب تعیین R(2)=0\92 بترتیب بهترین پیش بینی را به ما می دهند.

۸نتایج درمانی ثابت کردن رکتوم از طریق مقعد با تزریق زیر مخاطی دکستروز 50% در کودکان مبتلا به پرولاپس رکتوم مقاوم به درمان طبی
اطلاعات انتشار: مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، زمستان, دوره  ۵۳ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: با توجه به اینکه پرولاپس رکتوم در کودکان نسبتا شایع است و روش های گوناگون جراحی از طریق شکم یا پرینه و روش های غیر جراحی مثل تزریق اسکروزان در درمان پرولاپس رکتوم مطرح شده است. در این مطالعه به بررسی اثر تزریق دکستروز 50% در ثابت کردن رکتوم از طریق پرینه پرداخته شده است.روش کار: در این مطالعه توصیفی بیماران مبتلا به پرولاپس رکتوم مراجعه کننده به درمانگاه جراحی بیمارستان دکتر شیخ از سال 1387–1388 تحت تزریق زیر مخاطی دکستروز50 % به منظور ثابت کردن رکتوم قرار گرفتند و نتایج درمان از نظر عود و عوارض بررسی شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای اسکوئر و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.نتایج: در این مطالعه 46 بیمار بررسی شدند که همه بیماران تحت درمان تزریق زیر مخاطی دکستروز 50% قرار گرفتند درمان بدون مشکل خاصی انجام گرفت و نتایج درمان طی دوره 6 ماهه بررسی شد که هیچگونه عارضه ای از قبیل فیستول، آبسه، احتباس ادراری و نکروز مخاطی دیده نشد. در 9 بیمار تزریق مجدد به علت عود پرولاپس (پس از یکبار تزریق) لازم شد که با توجه به آسان و ارزان بودن و قابل تکرار بودن روش درمانی پرولاپس در این بیماران نیز پس از تزریق مجدد بدون هیچ عارضه ای بهبود یافت.نتیجه گیری: با توجه به سادگی و ارزانی و قابل تکرار و بدون عارضه بودن روش درمانی پرولاپس رکتوم با تزریق زیر مخاطی دکستروز 50% این روش با پاسخ درمانی 100% را میتوان برای درمان پرولاپس در کودکان پیشنهاد نمود. دکستروز 50% میتواند به عنوان جایگزین مواد اسکروزان مورد استفاده قرار گیرد.


۱۰مقایسه دو روش تراکئوستومی جراحی و پرکوتانئوس در بیماران بخش مراقبت های ویژه
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)، بهمن, دوره  ۱۹ , شماره  ۱۰۴، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: در صورت نیاز به حمایت تنفسی طولانی مدت با تهویه مکانیکی با لوله نای، تراکئوستومی (Tracheostomy) به یکی از دو روش پرکوتانئوس(PDT= Percutaneous Dilated Tracheostomy)  و جراحی انجام می شود. این مطالعه به مقایسه این دو روش پرداخته است.روش کار: در این مطالعه گذشته نگر، بیماران تراکئوستومی شده از مهر 87 تا مهر 1390، در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران، در دو گروه تراکئوستومی پرکوتانئوس و گروه تراکئوستومی جراحی مورد مقایسه قرار گرفتند. عوارض ناشی از آن در دو روش مورد مقایسه، تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه، خونریزی زودرس بعد از عمل در 11 مورد (%7.4) دیده شد که در گروه 1 PDT مورد (%4.2) و گروه جراحی 10 مورد (%17.5) مشاهده شد و تفاوت معنی دار بود. عفونت محل زخم در ده روز اول بعد از تراکئوستومی، در گروه 1 PDT مورد (%4.2) و در گروه جراحی در 4 مورد (7%) مشاهده شد که تفاوت معنی دار نبود (p=1). آمفیزم (Emphysema) زیرجلدی در گروه PDT در 2 مورد (%8.3) و در گروه جراحی در 1 مورد (%1.7) بود که تفاوت معنی دار نبود (p=0.2). عوارض دیگر از جمله صدمه و پارگی به دیواره خلفی نای در دو گروه مشاهده نشد.نتیجه گیری: تراکئوستومی PDT با توجه به عوارض کمتر و انجام در تخت بیمار در بخش مراقبت های ویژه می تواند روش جایگزین ایمن و مناسب برای تراکئوستومی جراحی باشد.

۱۱بررسی میزان عوارض متسع کننده بافت (تیشو اکسپندر) در بیماران ترمیمی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت فاطمه (س) بین سال های 1389 و 1391
اطلاعات انتشار: طب جنوب، خرداد و تير, دوره  ۱۹ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹

۱۲نقش مرمت و احیاء بناهای تاریخی در توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: خانه زینعلی قزوین
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۴
خانه زینعلی یکی از خانه های دوره قاجاری – پهلوی محله صالحیه قزوین می باشد که متاسفانه مورد بی مهری قرار گرفته و دچار آسیب های فراوانی شده که در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان این آسیب ها شناسایی و با استفاده از مطالعات انجام گرفته و شناسایی کامل ساختمان و جمع آوری مدارک و اسناد، تا حد ممکن برای این بنا ی با ارزش، با رعایت قوانین و منشورهای مرمتی جهانی، طرح مرمت و احیاء مناسب ارائه داد. این مقاله، شامل شناسایی اصلیت بنا و شناسایی آسیب های بنا می باشد. ارائه طرح مرمت خانه زینعلی به منظور حفظ بنا و پیشگیری خانه از عوامل آسیب رسان و مخل، و همچنین ارائه طرح احیاء مناسب بنا که متناسب با بافت محله ی مورد مطالعه می باشد، مهمترین اهداف این مقاله می باشد. مهم ترین آسیب هایی که به این بنا وارد شده اعم از رطوبت نزولی و صعودی رانش زمین، تخریب ها و الحاقاتی بود که در خانه ایجاد شده بود که برای جلوگیری از آسیب های بیشتر و پایداری بنا، طرح های مرمتی سبکی، ( به دلیل بازگشت خانه به اصلیت خود)، و مرمت استحکامی،( برای جلوگیری از آسیب هایی که به شالوده بنا وارد شده)، انجام شد . ضمنا در این پژوهش سعی شده با مطالعه بافت محدوده خانه، و شناختن محیط کالبدی پیرامون بنا و نیازهای محله، آلترناتیوهای مختلفی برای طرح احیاء این بنا پیشنهاد شد، که بهترین پیشنهاد برای طرح احیاء خانه ی زینعلی از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تاریخی، برگزیده و مورد مطالعه و طراحی قرار گرفت.

۱۳نمونه ها و الگوهای معماری بومی، نمونه موردی: طرح مرمت و احیاء خانه زینعلی قزوین
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق، سال
تعداد صفحات: ۱۹
خانه زینعلی یکی از خانه های دوره قاجاری – پهلوی محله صالحیه قزوین می باشد که متاسفانه مورد بی مهری قرار گرفته و دچار آسیب های فراوانی شده که در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان این آسیب ها شناسایی و با استفاده از مطالعات انجام گرفته و شناسایی کامل ساختمان و جمع آوری مدارک و اسناد، تا حد ممکن برای این بنا ی با ارزش، با رعایت قوانین و منشورهای مرمتی جهانی، طرحمرمت و احیاء مناسب ارائه داد. این مقاله، شامل شناسایی اصلیت بنا و شناسایی آسیب های بنا می باشد. ارائه طرح مرمت خانه زینعلی به منظور حفظ بنا و پیشگیری خانه از عوامل آسیب رسان و مخل، وهمچنین ارائه طرح احیاء مناسب بنا که متناسب با بافت محله ی مورد مطالعه می باشد، مهمترین اهداف این مقاله می باشد. مهم ترین آسیب هایی که به این بنا وارد شده اعم از رطوبت نزولی و صعودی،رانش زمین، تخریب ها و الحاقاتی بود که در خانه ایجاد شده بود که برای جلوگیری از آسیب های بیشتر و پایداری بنا، طرح های مرمتی سبکی، ( به دلیل بازگشت خانه به اصلیت خود)، و مرمت استحکامی،(برای جلوگیری از آسیب هایی که به شالوده بنا وارد شده)، انجام شد. ضمنا در این پژوهش سعی شده با مطالعه بافت محدوده خانه، و شناختن محیط کالبدی پیرامون بنا و نیازهای محله، آلترناتیوهای مختلفی برای طرح احیاء این بنا پیشنهاد شود، که بهترین پیشنهاد برای طرح احیاء خانه ی زینعلی از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تاریخی، برگزیده و مورد مطالعه و طراحی قرار گرفت.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۳ از میان ۱۳ نتیجه