۱طراحی دربافت: ایجاد امکان تجربه لایه های نهاده بر هم
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی، سال
تعداد صفحات: ۵
پیوستگی را شاید بتوان تنها ویژگی ساختاری دانش امروز دانست . ویژگی ای که فرآیند پژوهشهای تخصصی را بسیار گسترده و در برگیرنده فعالیتهای سایر زمینه ها کعرفی می نماید. چنان که امروز منابع الهام و پژوهش در بسیاری از شاخه ها دانش وام
گرفته شده از حوزه هایی خارج از آنهاست. با توجه به این رویکرد، امروز فرآیندی پایدارتر و قرین با توفیق بیشتر خواهد بود که توانایی بهره گیری و ارتباط با گستر ه ای بازتر را داشته باشد . توجه به این منطق ارتباطی زمینه ساز نگرش ما به مقوله استحکام بخشی بافتهای تاریخی بر پایه تلاش در جهت هم نهاد هگی این فرآیند با برخی مفاهیم فعال در عرصه علوم انسانی گردیده است.

۲غیبت انسان، سیطره تکنولوژی (بررسی مطالعات و آئین نامه های مصوب انجام شده در موضوع آلودگی هوا)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۲۱
فرض بنیادی این مقاله غیبت مطالعات علوم انسانی و عوامل انسانی در مطالعات و برنامه‌های توسعه‌ای است. برای بررسی این فرض، با استفاده از روش اسنادی به مطالعه و بررسی طرح‌های پژوهشی و برنامه‌ها . آئین نامه های تصویب شذه دو دهه‌ی اخیر اقدام کرده‌ایم. یافته‌ها نشان می‌دهد که پژوهش‌ها و برنامه‌های توسعه با محوریت عناصر سخت افزاری (غیر انسانی) طراحی و انجام شده ، علیرغم اذعان به اهمیت این عناصر استفاده چندانی از آنها به عمل نیامده است. به علاوه، پیوستگی بین پروژه‌های پژوهشی تک بعدی و تکنولوژی محور بسیار کم بوده است. پروژه‌های پژوهشی نیز در درون خود دارای مشکلاتی روش شناختی و رویکردی بوده‌اند.

۳دو پایتخت زیر سنگینی تاریخ Deux Capitales sous le poids de l'Historie بررسی تطبیقی طرح های شهری تاثیرگذار بر روند توسعه شهر در تهران و پاریس
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی عمران شهری، سال
تعداد صفحات: ۹
در اواخر دهه 80، سازمان ملل متحد، جمعیت شهری را (بر پایه نقاط 5000 نفری) درصد جمعیت جهان برآورد کرده است. در حالی که در 1950، نسبت جمعیت شهر نشین33 درصد جمعیت جهان بود، در همین ایام تعداد شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت ،بالغ بر 250 شهر بود، در حالی که در 1900 تنها 16 شهر دردنیا بیش از یک میلیون نفر جمعیت داشت، و در آغاز قرن نوزدهم هیچ شهری میلیونی در دنیا وجود نداشت.
آمارهایی از این دست ، نشان دهنده اهمیت و افزایش شهر نشینی از ابتدای قرن بیستم به بعد است. به موازات رشد شهر نشینی در جوامع امروزی، فرایند برنامه ریزی شهری نیز اهمیت فراوان می یابد. فرایندی که از اواسط قرن وزدهم آغاز شد و از اوایل قرن بیستم، همگام و هماهنگ با توسعه شهر نشینی، سرعت فزاینده ای به خود گرفت و معمار – شهرسازان، جغرافیا دانان، زمین شناسان، جامعه شناسان، اقتصاددانان، و دیگر کارشناسان علوم انسانی عقاید و نظرات خود را در قالب تئوری های توسعه شهری ارائه کردند، تئوری هایی که گاه جامعه عمل پوشید.
در این دوران، طرح های توسعه شهری بر مبنای میزان توسعه یافتگی کشورها و شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی و اقلیمی آن ها صورت های مختلف و متنوعی به خود گرفت، از طرح های جاع و تفصیلی تا طرح های ملی – منطقه ای و طرح های راهبردی.
در ایران ، نخستین طرح های برنامه ریزی شده شهری در پایخت صورت گرفت، طرح هایی که عموما با گرته برداری از طرح های اجرا شده د رغرب و حتی حضور مستقیم کارشناسان غربی ارائه شد. شهر پاریس یکی از الگوهای مورد استفاده در طرح های توسعه شهری تهران بوده است. لیکن به علت فقدان مدیریت قدرتمند و پایدار، نظارت های مدنی، قوانین منسجم و جلب آرا و مشارکت مردمی، طرح های توسعه شهری تهران، چنان که باید و شاید توفیقی نیافت.
این جستار تلاش دارد تا طرح های توسعه شهری تهران و پاریس و میزان توفیق در تحقق برنامه ها را، از زمان نخستین طرح جامع ، به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد.

۴اندازه گیری و ارزیابی فلزات سنگین در کنسروهای ماهی تون تولید شده از منابع مختلف صید در سال 1390
اطلاعات انتشار: علوم غذايي و تغذيه، سال
تعداد صفحات: ۶

۵نگاهی اجمالی به مقوله تحقیقات در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، سال
تعداد صفحات: ۱۷
نگاهی اجمالی به برنامه پنجساله اول و دوم توسعه کشور و توجه این برنامه ها به مقوله تحقیقات، نکات ارزنده ای در بر دارد. در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، مهمترین هدف برنامه در بخش علم و فن آوری و تحقیقات عبارت است از: «رشد و توسعه دانش فنی برای نیل به خوداتکایی و قطع وابستگی».
برنامه تحقیق این هدف، استراتژی های ذیل مد نظر قرار گرفته اند:
– تقویت و اشاعه روح بررسی، پژوهش و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی و فرهنگی؛
– گسترش تحقیقات به منظور توسعه علوم و تلاش در پیشبرد دانش بشری؛
– سیاستگذاری و فراهم کردن زمینه مناسب برای بهره گیری از نتایج تحقیقات، تقویت فن آوری ملی و دستیابی به فن آوری خارجی
به منظور تحقق هدف و استراتژی های مذکور، سیاست هایی به شرح زیر دربرنامه اول ملاحظه می شود:
– انطباق طرح های تحقیقاتی کاربردی با نیاز های اساسی کشور؛
– توحه به تحقیقات بنیادی به عنوان زیر بنایی برای تحقیقات کاربردی و فن اوری آینده کشور؛
– توجه به تحقیقات در زمینه علوم انسانی، فرهنگی و هنری برای رشد و ارتقای زمینه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه؛
– عمومی کردن تحقیقات و گسترش آن در تمام نهادهای سیاستگذاری و اجرایی کشور و کوشش در جهت تعمیم جایگاه مناسب تحقیقات درجامعه؛
– بهبود شاخص های کیفی تحقیقات
مجموعه فوق الذکر، کلا تحت عنوان اهداف کیفی و استراتژی در برنامه اول مطرح گردیده که به صورت بالا از هم تفکیک و متمایز شده است.

۶معرفی و گزارش عملکرد شبکه متخصصین (مجموعه سایت های تخصصی پارس درگاه)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۸
شبکه متخصصین بر اساس یک پروژه تحقیقاتی 3 ساله طی سال های 1383 – 85 ایجاد شده است. در این راه از حمایت های وزارت کار و اموراجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ، تعدادی از شرکت ها، مدیران، متخصصین ، اعضای سایت و .... برخوردار بوده ایم. شبکه متخصصین با هدف ارایه اخبار و اطلاعات علمی– تخصصی مورد نیاز جامعه علمی تخصصی داخل و خارج کشور و برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات میان این جامعه (شامل متخصصین داخل و خارج کشور، مراکز علمی و تحقیقاتی، اساتید، پژوهشگران، سایت ها، انجمن های علمی، سازمان ها، صنایع، شرکت ها، مراکز رشد، نشریات، دانشجویان و .....) با خصوصیات ویژه ای طراحی شده به گونه ایکه اعضای این جامعه و علاقمندان بتوانند میان توانایی ها و نیازهای تخصصی اشان ارتباط برقرار نمایند.
این شبکه که برای بیش از 85 رشته تخصصی راه اندازی شده و دارای همین تعداد سایت مستقل درگروه های علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، هنر و میان رشته ای می باشد، توسط مجموعه ای علاقمند و داوطلب از مراکز و – انجمن های علمی، سازمان ها، متخصصین، شرکت ها، مدیران، سایت ها، وبلاگ ها و.....بصورت مشارکت در 1– هیات امنا، 2 مدیران، 3– دبیران و 4– مشاوران, برای هریک از سایت ها (رشته ها) اداره و نظارت می شود.(اطلاعات بیشتر در قسمت معرفی همکاران ارایه شده است.).

۷اداره عمومی و مدیریت کیفیت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، سال
تعداد صفحات: ۹
در سالیان اخیر اندیشه استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت در سازمانهای دولتی و بخش خدمات عمومی، همچون بنگاه های تولیدی و بخش خصوصی توجه اندیشمندان علم اداره و مدیریت را به خودجلب کرده است. دانش مدیریت از آن جهت یک علم فراگیر و گسترده است که در همه عرصه های علوم طبیعی، فنی و مهندسی، علوم انسانی ، ریاضی و.... کاربرد داشته و چه بسا نخبگان حاضر در همه علوم به این واقعیت ملموس دست یافته اند که برای اداره یک مجموعه انسانی در یک کارخانه، بیمارستان، آموزشگاه، سازمان و ... علاوه بر داشتن تخصصهای فنی مورد نیاز، آشنایی با اصول مدیریت و تکنیکهای آن امری ضروری و حائز توجه است.
سیستمهای مدیریت کیفیت شامل استانداردهای سری HACCP, QS 2000, ISO 14000, ISO 9000 که تاکید بر ضمن کیفیت خدمات و محصولات دارند بر امر هم دیگری نیز اصرار می رزند که هر سیستم کیفیتی خود نیاز به مدیریت دارد. شاید درنگاه اول اینگونه به نظر برسد که استقرار سیستم در بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی تاحدودی آسان و سهل الوصول است (که البته در مقایسه با سازمانهای عمومی اینگونه نیز می باشد). اما استقرار این سیستم در بخش خصوصی نیز نیاز به نظارت، آموزش، استمرارو مداومت دارد. استقرار سیستم مدیریت کیفیت در اداره امور عمومی و سازمانهای دولتی به مراتب سخت تر از استقرار آن در بنگاه های تولیدی است.لذا می طلبد تا طراحان مدل استقرار ، علاوه بر توجه به همه ملاحظات سیستم در بخش خصوصی و تولید، به اینمهم توجه نمایندکه در سازمانهای دولتی محول اصلی ارائه خدمات به انسان است انسانی که دارای مجموعه از رفتارها، خلصتها، طرز نگرشها، باورها، ارزشها و اخلاقیاتی است که هر کدام به تنهایی می تواند بر روند سیستم تاثیر گذارد. این مقاله کوشیده است تا با مطالعه پیرامون الزامات استقرار این سیستم در به عمومی از زاویه دیگر به موضوع بپردازد.

۸راهکاری برای توسعه اشتغال دانش آموختگان رشته های مرتبط با صنعت پویانمایی ایران (سینمای انیمیشن ملی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف: بستر سازی و تمهید زمینه ای مناسب جهت اشتغال فارغ التحصیلان رشته های مربوط به رشته های مورد نیاز در این صنعت.
کلیه گرایشات رشته های هنر، رایانه، الکترونیک، زبانهای خارجی، فناوری اطلاعات، ارتباطات رسانه ای، توریسم و جهانگردی ، معماری، اموزش پزشکی، مدیریت و تکنولوژی آموزشی، علوم انسانی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و ....

۹کالبدشکافی نوع انسان و لزوم توجه به روان آدمی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۱۶
اینکه "انسان" روح است یا جسم؟ ماهیت آن پاک است یا پلید؟ تمایلات درونی او رو به کدام سو دارند؟ و سئوالاتی از این قبیل، مسائلی است که قبل از ورود به هر موضوع در حوزه علوم انسانی، باید به آنها پرداخت. از گذشته‌های دور، از زمان صدر اسلام و بلکه دورتر از آن، یونان باستان همواره موضوع ابعاد وجودی انسان ذهن اندیشمندان را به خود مشغول ساخته و سخن‌های فراوانی در رابطه با این موضوع بیان گردیده است. "افسانه اورفئی" که محور آیین اورفئی است و به "اورفئوس"(Orphéc) منسوب است از قدیمی‌ترین ایده‌های در مورد ابعاد وجودی انسان است. بر اساس این افسانه، "دیونوسوس"(Dionysos) پسر "زئوس" و "سمله" خدایان یونان باستان است. "دیونوسوس"( افسانه‌ها در مورد دیونوسوس فراوان و ضد و نقیض است) در آغاز جوانی، انگور و طریق استفاده از آنرا کشف می‌کند و خدای تاکستان، شراب، باروری و جذبه عارفانه می‌گردد. "دیونوسوس" در سرزمین‌های مختلف سیر کرده و مردم را به پرستش "رز" و روشهای پرستش آن دعوت می‌نمود. پیروان این آیین معتقدند علاوه بر آنکه از طریق مستی و بیخودی می‌توان به انسان رهایی و الهام بخشید، به آنها خلاقیت خدایی نیز اعطاء می‌‌گردد و به همین جهت او را حامی ادب و هنر نیز شمرده و گسترش موسیقی،‌ آواز و رقص‌های یونان را ناشی از جشن‌های آیین او می‌دانند. در این آیین "تیتان‌"ها(Titan) شش پسر "اورانوس" و "گئا" و خدایان شروری هستند که بر "دیونوسوس" رشک برده و بر خدایان نیکی شورش می‌نمایند. "زئوس" برای نجات جان "دیونوسوس"، او را به صورت گاو نری در می‌آورد اما تیتان‌ها متوجه شده و به آن حمله کرده،‌ آنرا پاره پاره می‌کنند و می‌خورند. "زئوس" را خشم می‌گیرد و صاعقه‌ای فرستاده و تیتان‌ها را می‌سوزاند. بنا بر این افسانه، انسان از خاکستر تیتان‌های شرور سوخته که در درون خود، خدای نیکی‌، عرفان، ادب و هنر را دارند، بوجود آمده یعنی ممزوجی از نیکی و پلیدی، خیر و شر، تاریکی و روشنایی. در این آیین بدن، عنصر تیتانی و نفس یا روح، عنصر دیونوسوسی است. عالی‌ترین هدف انسانی رهایی روح از جسم است که با تزکیه و ریاضت و گردن نهادن به آیین اورفئی حاصل می‌گردد. روح تزکیه شده پس از مرگ در جشنی شرکت کرده و سپس به سوی آسمان‌ها پر می‌کشد و در آنجا از حیات ابدی خود بهره می‌جوید. فرهنگ دینی ما نیز، برای انسان هویتی ممزوج از خیر و شر قائل است. هویتی آسمانی در قالبی زمینی. انسانی را که خداوند در قرآن معرفی می‌نماید دارای ویژگی‌های است از جمله: از خاک آفریده شده( سوره روم آیه 21)، ضعیف خلق شده( سوره نساء آیه 29)، از گل خشکیده( سوره حجر آیه 27)، نومید و ناسپاس است( سوره هود آیه 10)، ستمگر و ناسپاس است( سوره ابراهیم آیه 35)، از نطفه ای بی ارزش آفریده شده(سوره نحل آیه 5)، از عجله آفریده شده(سوره انبیاء آیه 38)، تنگ نظر است(سوره اسراء آیه 101)، مجادله گر است(سوره کهف آیه 55)، ظالم و جاهل است(سوره احزاب آیه 73)، حریص و کم طاقت است(سوره معارج آیه 20)، می خواهد در تمام عمر آزاد بوده و گناه کند(سوره قیامه آیه 6)، در رنج آفریده شده(سوره بلد آیه 5) و در زیان است(سوره عصر آیه 3). پس "انسان" چگونه موجودی است؟ در بُِعد جسم، از خاک و گلی بدبو آفریده شده و در بُِعد شخصیت وجودی، ضعیف،‌ نومید، ناسپاس، ستمگر، عجول، تنگ‌نظر، جاهل، حریص، کم‌طاقت، بسیار دشمنی‌کننده، بسیار جدل کننده و زیانکار و این همه بعد زمینی انسان است. در مقابل، بعد الهی او یعنی‌ روح خداست که در این کالبد و جان دنی دمیده شده است و فطرت او را چنان الهی تقویم نموده تا با تمام ضعف و ناتوانی و حقارتش، فقط زمانی که در منزل او مأوی می‌گیرد، آرامش یابد(سوره حجر آیه 30 و سوره روم آیه 31). تمامی ویژگی‌های زمینی انسان، خصوصیاتی هستند که می‌توانند او را در راه صلاح و فلاح نیز به پیش برانند.

۱۰مطالعه تاثیر استفاده از اینترنت بر رفتار اطلاع یابی – پژوهشی اعضای هیئت علمی رشته های مختلف دانشگاه تهران (با تاکید بر سه شاخه علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها، سال
تعداد صفحات: ۲۴
هدف از این تحقیق ، بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر رفتار اطلاع یابی اعضای هیئت علمی رشته های مختلف دانشگاه تهران به منظور انجام فعالیت های پژوهشی است. یافته ها نشان داد که کل جامعه پژوهش دارای اکانت برای دسترسی به اینترنت بوده اند. تفاوت معنی داری بین اعضای هیت علمی سه شاخه از لحاظ توانایی و استفاده از اینترنت وجود داشت و کسانی که توانایی بالایی در استفاده از اینترنت داشتند، تمایل بیشتری به استفاده از اینترنت را نشان دادند. از میان ابزارها و منابع اینترنت پست الکترونیکی ، موتور جستجوی وب ، مرور گر وب، اف.تی پی، پایگاه اطلاعاتی پیوسته و فهرست پستی از بالترین میان استفاده و اهمیت در میان اعضای هیئت علمی سه شاخه برخوردار بود. بین میزان اهمیت استفاده از اینتنتر و میزان استفاده رد میان سه شاخه نوساناتی مشاهده شد. بررسی نشان داد که استفاده از اینترنت در هر سه شاخه توانسته است در برآوردن اهداف آنها موثر باشد و درصد بسیار کمی به عدم تاثیر آن اشاره نمودند. شیوه های دستیابی اعضای هیئت علمی به منابع اینترنت از محل کار، بیش از خانه و کتابخانه بود. یافته ها بیان نمود، استفاده از اینترنت درکنار منابع چاپی مهم ترین منبع اطلاعاتی جهت دستیابی به اطلاعات علمی مورد نیاز برای پژوهش محسوب شد. اعضای هیئت علمی علوم انسانی معتقدند که اینترنت تا حدودی توانسته است بر کیفیت وکمیت پژوهش آنها موثر باشد، درحالی که اعضای هیئت علمی علوم پایه و فنی و مهندسی معتقدند که استفاده از اینترنت بر کیفیت و کمیت پژوهش آنها تاثیرگذار بوده است. تفاوت معنی داری بین میزان تاثیر استفاده از اینترنت بر فرایند پژوهش در سه شاخه مشاهده شد. نتایج نشان داد که تفاوت مهنی داری بین شناسایی منابه الکتورنیکی برای پژوهش در سه شاخه مورد بررسی وجود نداشت و پاسخ دهندگان به ماخذ موجود در منابع چاپی به عنوان منبعی برای یافتم منابع الکترونیکی مرتبط توجه می کنند. سهولت و سرعت بازیابی اطلاعات، بهبود دسترس پذیری، مفید بودن از نظر کاربران، هزینه و پشتیبانی فنی و خطوط ارتباطی مناسب به عنوان مهم ترین عوامل موثر در استفاده از امکانات شبکه توسط اعضای هیئت علمی سه شاخه مذکور تاثیر گذار است.
مهم ترین عوامل موثر بر عدم استفاده که توسط اعضای هیئت علمی سه شاخه بیان شد عبارتند از : عدم آموزش، مناسب نبودن کیفیت و کمیت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای موجود در دانشگاه، تردید در هویت نشر الکترونیکی، متنوع بود موتورهای جستجو از نظر روش استفاده، ترافیک شبکه، عدم دسترسی به محل مدرک بازیابی شد به صورت تمام متن و نداشتن وقت کافی. یافته های پژهش جهت توسعه شبکه اینترنت و آموزش استفاده کنندگان مفید خواهد بود. درپایان پیشنهادهایی بر اساس نتایج حاصل ارائه شده است.

۱۱برنامه درسی آرمانی در محیط مجازی برداشتی نو از برنامه درسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۱۳
فناوری اطلاعات و ارتباطات، چرخه مباحثات برنامه درسی را صد سال به عقب یعنی عصر تایلریسم کارایی اجتماعی و دیدگاه های فنی – عقلایی از برنامه درسی برگردانده است. همانند قرن گذشته چالش های انسان و ماشین، حافظت و تجربه، طبقه اجتماعی سلطه گرا و زیر سلطه موضوعاتی چون ابزار، زبان، فرهنگ و قدرت به موضوع مشاجرات قرن بیست و یکم در رشته برنامه درسی تبدیل شده است. البته این مشاجرات در منبری دیگر یعنی منبر بحث همای بین المللی کردن ، جهانی سازی و فرانوین گرایی و در دوره ای دیگر به نام عصر دیجیتالی و علاوه بر رشته برنامه درسی، از زاویه دید بسیاری از رشته های علوم انسانی مطرح است. برنامه درسی آرمانی با تکیه بر محیط های مجازی و شبکه جهانی پاسخی است به دیدگاه های نو میدانه و هیاهوی جنال برانگیز قدیمی که ثمره ای جز سرگردانی و بی هویتی نظام های برنامه ریزی درسی در گذشته نداشته است. این نوع برنامه درسی با قرار گرفتن در متن آرمانشهرهای مجازی ممکن است با تاکید بر پرورش منش های عالی انسان و با طامینان از نیروها و توانمندی های عظیم او، فناوری اطلاعات و ارتباطات به ابزاری مفید و سودمند در تعلیم و تربیت و به ویژه در برنامه درسی تبدیل کند. نظریه برنامه درسی آرمانی با هدف سوق دادن انسا به سوی ارزش های والای انسانی، در پی ایجاد صلح، دموکراسی و عدالت به وسیله الگوسازی درون فضای مجازی و درون شبکه ای است . معلمان و فراگیران آرمانگرا ضمن سرکوبی نیروهای بدبینی و بدگمالی، در پی تعریف آرمان های فراملی، فرامنطقه ای و حتی فرازمانی خود در محیط مجازی بر می آیند و به آرمان های دیگران نیز که برخاسته از اندیشه های برجسته برای تعالی انسان است، احترام می گذارند. در اغاز قرن جدید حقیقت مجازی این امکان را فراهم می کند که فراگیران به یکی از بزرگترین آرزوهای آرمانگرایان، یعنی طراحی آرمانشهرها به کمک فضای مجازی که اغلب فیلسوفان آرمانگرا همچون افلاطون و توماس مور از آن محروم بوده اند، نایل شود. این آرزوی بزرگ که اهمیتی خاص در حوزه تعلیم و تربی دارد، برنامه درسی تجارب فرا زیست شده از طریق واقعیت مجازی است. منظور از تجارب فرازبست شده تجاربی است که هدف زندگی انسان را درجهان نه صرفا به اینجا و اکنون، بلکه به تجربه های فراز مانی و فرامکانی در فضایی مجازی پیوند می دهد.
حقیقت مجازی در برنامه درسی چون عالم معنای افلاطونی ایده ای است به سوی حقیقت های برتر و گذر از سایه های جهان احساسی و نیل به جهان بینی، ایده ای که قبل از ورود به چرخه بحث های قرن بیستمی برنامه درسی در حکم یک رویکرد یا نظریه جدید برنامه درسی جای تامل و مداقه دارد.

۱۲نگرش دانشجویان رشته های علوم انسانی درباره آموزش عالی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۸
برای انجام این بررسی، یک درصد دانشجویان روزانه دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های گروه علوم انسانی شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ سپس پرسشنامه‌ای حاوی 30 سؤال بسته و یک سؤال باز در اختیار آنان قرار گرفت تا تصویری که از آموزش عالی ایران در اندیشه دارند، مشخص گردد. آنچه در مقاله حاضر ارائه شده، ده جدول توزیع فراوانی به عنوان 31 کل جداولی است که می‌توان بر اساس این نظرخواهی تنظیم کرد؛ زیرا رعایت اختصار مورد نظر است. با این حال، چنانچه کلیه نتایج به‌دست‌آمده را یکجا لحاظ کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که دانشجویان نسبت به 14 ویژگی آموزش عالی نظر مثبت دارند، در حالی که نظر آنان درباره 16 ویژگی منفی است. مقاله با ارائه هشت پیشنهاد به پایان می‌رسد، ضمن اینکه شش فرضیه نیز پیشنهاد شده تا دستمایه احتمالی بررسی‌های آینده قرار گیرد.

۱۳تأثیر جهانی شدن بر جهت گیری های آینده برنامه ریزی درسی در نظام های متمرکز
اطلاعات انتشار: همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی، سال
تعداد صفحات: ۲۰
آموزش وپرورش همواره از اساسی ترین ابزارهای انسان برای تحقق توانمندیها و کمال او بوده است . اما امروزه نظامهای آموزشی برای پرورش انسان های خلاق و توانمند جهت تعامل مثبت و مؤثر با آینده ،با یکی از مهمترین چالشهای خود یعنی جهانی شدن روبه رو هستند . واژة مناقشه بر انگیزی است که حتی در تعریف خود طیف گسترده ای از آراء و « جهانی شدن » نظریات مثبت و منفی را به دنبال خود می کشد . همانطور که شولت (2000) اشاره دارد، از نظر بسیاری از مردم واژة جهانی شدن یاد آور پیشرفت ، عدالت و صلح است ،در حالیکه برخی دیگر این واژه را بیانگر تبعیض ، مصیبت و بحران می دانند ).1) بحث جهانی شدن طی دهههای گذشته، جای خود را در تمام مباحث مربوط به حوزه های گوناگون دانش بشری خصوصا علوم انسانی و اقتصاد باز کرده است . فاضل رویزی ) (2000 از دانشگاه ایلینویز معتقد است در دهة گذشته هیچ مفهوم اجتماعی ، سیاسی و نظریه آموزشی به گستردگی مفهوم جهانی شدن مورد توجه قرار نگرفته است . ًجهانی شدن تقریبا باهر تغییر اجتماعی در سال های اخیر مربوط بوده است . جهانی شدن واژة کلیدی در آموزش و پرورش بوده و دلالت های آن در حوزة سیاست گذاری و تغییرات آموزشی مورد بحث قرار گرفته است . به عنوان مثال بابلز وتوریس (2000) از این مفهوم برای بررسی جهت گیریهای سیاستهای آموزشی، بال (98) برای مقایسه و تحلیل سیاست های آموزشی، استرو مکویست ) (2002 برای نشان دادن ارتباط بین مباحث قدرت تکنولوژی و دانش دردنیای جهانی شده، تیک لی (2001) برای توسعة چارچوب مفهومی و درک ارتباط جهانی شدن و سطح درآمد پایین و تأثیر آن بر فرهنگ در جوامع پس از استعمار از مفهوم جهانی شدن استفاده کرده اند (2). در ایران نیز تا کنون همایش های متعددی درباره تأثیر جهانی شدن در حوزه فرهنگ به شکل عام و تعلیم تربیت به شکل خاص برگزار شده است و صاحبنظران متعددی در رابطه با تأثیرات جهانی شدن کتاب و مقاله منتشر کرده اند .

۱۴مبانی اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: خرداد- شماره ۶۶، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از اهداف ارزشمند انقلاب اسلامی ایران تدوین مبانی علوم انسانی ـ از جمله اقتصاد ـ از دیدگاه وحی و اهل‌بیت وحی علیهم‌السلام است که به منظور تدبیر بهینه امور اجتماعی ـ اقتصادی صورت می‌گیرد. مقاله حاضر، که در آن «مبانی اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم» مورد بررسی قرار گرفته، گامی هرچند ابتدایی اما بدیع و راهگشا در این خصوص است. در این بررسی، خاطرنشان شده که از منظر قرآن کریم، اقتصاد سالم و رشدیابنده مبتنی بر اصول ذیل است: شناخت و تدبیر امور اقتصادی از راه تفقه، تعقل، اعتقاد به توحید (تجلی توحید در اقتصاد)، اعتقاد به معاد، اعتقاد به مظهری از عبودیت بودن عملیات اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد، عدالت در عملیات اقتصادی و تزکیه.

۱۵معیار تشخیص نیازهای واقعی انسان از نیازهای کاذب از دیدگاه اسلام
اطلاعات انتشار: اسفند- شماره ۷۵، سال
تعداد صفحات: ۱۶
یکی از مباحث بنیادین در ارائه نظام‌های اجتماعی اسلام، ارائه معیاری برای تشخیص نیازهای واقعی انسان از نیازهای کاذب است. هرچند بنا به دلایلی در علوم انسانی متعارف انگیزه‌ای برای ارایه چنین معیاری وجود ندارد، اما ما مسلمانان معتقدیم نیازهای واقعی مادی انسان خیلی کم‌تر از آن مقداری است که انسان‌ها درصدد تأمین آن هستند. این مقاله درصدد است به این موضوع مهم بپردازد. در این راستا ابتدا مفاهیم و دیدگاه‌هایی مطرح می‌شود و سپس به بیان دیدگاه اسلام خواهیم پرداخت و در نهایت به این نتیجه منتهی خواهیم شد که نیازها برخاسته از استعدادهای آدمی‌اند و ارضای هر چیز که بستر را برای شکوفایی استعدادهای انسان مهیا سازند جزو نیازهای واقعی شمرده می‌شوند و باید تأمین شوند و ارضای هر چیزی که نقش مثبت در شکوفایی استعدادها ندارند و نیاز کاذب و غیرواقعی تلقی می‌شوند، نباید تأمین شوند. یکی از مباحث بسیار مهم، که نقش تعیین‌کننده در برنامه‌ریزی، انتخاب و ترسیم الگوی توسعه همه‌جانبه دارد، مسأله تشخیص نیازهای واقعی انسان از نیازهای کاذب است. چرا که ترسیم هر الگوی توسعه در واقع متأثر از جهان‌بینی و نظام معرفتی و ارزشی نظریه‌پرداز است و در عمل هم جامعه را به سوی همان زیرساخت‌های فلسفی هدایت می‌کند. چون الگوهای غیردینی توسعه مبتنی بر نظام معرفتی پوزیتیویسم و جهان‌بینی غیر الهی و نسبیت در نظام ارزشی است، بدیهی است که معیارهای توسعه غیردینی با زیرساخت‌های فلسفی ما یا در تعارض است یا نمایانگر تمام نمای توسعه دینی نیست و نمی‌تواند راهنمای برنامه‌ریزان دینی باشد. لذا بر ماست قبل از ورود به مباحث اربردی توسعه، یا طراحی هرگونه الگو و یا ارایه معیارها و شاخص‌ها مبانی دقیق ارایه دهیم که مبین زیرساخت‌های فلسفی اسلام و نمایانگر هویت مستقل الگوی توسعه اسلامی در مقابل الگوهای غیردینی باشد. یکی از مباحثی که می‌تواند در طراحی الگوی توسعه و تعریف آن، مبین بعضی از مباحث بنیادی باشد، «معیار تشخیص نیازهای واقعی انسان از نیازهای کاذب» است. مقاله حاضر درصدد است به این موضوع مهم که در زمینه‌های مختلف مدیریت کاربرد دارد، بپردازد. این سؤال که «معیار تشخیص نیازهای واقعی انسان از نیازهای کاذب چیست؟» با رویکردهای گوناگون قابل بررسی است. این‌که دین اسلام نیز درباره این معیار حرفی برای گفتن دارد یا نه، سؤالی جدی و قابل تأمل است. برای بررسی این معیار باید به منابع دین اسلام به ویژه قرآن کریم رجوع کرد تا معلوم گردد دین اسلام چه معیاری برای تشخیص نیازهای واقعی از نیازهای کاذب ارائه می‌دهد. در این راستا ابتدا مفاهیم و دیدگاه‌هایی که در منابع غربی و دانش بشری دررابطه با موضوع مقاله مطرح است مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تحصیل پیشینه ذهنی کافی آنگاه مفاهیم و مطالب متناظر از منابع اسلامی استخراج می‌شود. از آنجا که محور بحث «نیازهای انسان» است. ارائه هرگونه معیاری که متضمن تشخیص صحیح نیازهای واقعی از نیازهای کاذب باشد بدون شناخت خود انسان میسر نخواهد بود. از این‌رو، بررسی ماهیت، گرایش‌ها و بینش‌ها و استعدادهای انسان یک نیاز بسیاری جدی است، از آنجا که معیارهای ارایه شده مبتنی بر انسان‌شناسی ناقص و یک بعدی ـ مادی مبتنی بر غریزه ـ می‌باشد، از دیدگاه اسلام نمی‌تواند مبین یک معیار صحیح باشد که انسان‌شناسی آن کامل و مبتنی بر فطرت و غریزه هر دو می‌باشد، لذا بررسی مجدد و ارایه معیار واقع‌بینانه ضرورت می‌یابد. بر همین اساس ما در این مقاله پس از بیان مبانی لازم معیار فوق را از دیدگاه اسلام ارائه می‌دهیم. انسان و شناخت وی مسأله‌ای است که از همان ابتدای خلقت مورد توجه انسان بوده است و کم‌تر نظام فکری و فلسفی را می‌توان سراغ گرفت که به گونه‌ای به شناسایی انسان نپرداخته باشند. در این میان دین اسلام دیدگاه خاصی نسبت به انسان دارد حضور دین اسلام در قلمرو انسان‌شناسی وسیع است به گونه‌ای که به همه پرسش‌های ریشه‌ای وی در مورد انسان پاسخ می‌دهد. اسلام به مسایلی پرداخته که در هیچ یک از مکتب‌های فکری دیگر مطرح نیست و آن‌ها نسبت به آن جهل مرکب دارند. لازمه هدف دین که رساندن انسان به کمال نهایی وی است، ارائه یک انسان‌شناسی دقیق و کامل است. از آغاز خلقت، انسان همواره با یک سلسله سؤالات ریشه‌ای روبه رو بوده است. سؤالاتی که ریشه در ذات و فطرت او دارد. هر انسانی می‌خواهد بداند که از کجا آمده است؟ چرا آمده است؟ به کجا می‌رود؟ چه باید بکند؟ دین اسلام آمده است تا به این سؤالات بنیادین، جواب قانع‌کننده‌ای بدهد.

۱۶جنگ، انواع، انگیزه ها و جنگ تحمیلی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۴۶، سال
تعداد صفحات: ۲۰
از جنگ، تعریف واحدی نشده است. اصولا از هیچ واژه مربوط به حوزه علوم انسانی، مفهوم یکسانی وجود ندارد؛ از این رو، هرکس و هر اندیشه‌ای جنگ را به گونه‌ای تعریف می‌کند که با تعریف دیگری ناسازگار است. تعدد در تعریف جنگ، تنوع در طبقه‌بندی و انواع آن را نیز پدید می‌آورد. به همین نسبت، انگیزه جنگ نیز متفاوت است و بر سر انگیزه مشروعیت جنگ اتفاق نظر نیست. مقاله حاضر می‌کوشد، تعریف جامعتر و قابل قبولتر از جنگ، انواع و انگیزه‌های آن، با تکیه به جنگ تحمیلی ارائه کند.

۱۷نظام پیشنهادات ،مردم سالاری صنعتی و افزایش بهره وری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه در کشورهای مختلف جهان با گسترش علوم انسانی و شگکل گیری روشهای گوناگون تحقیقاتی ،پژوهشی با ابعاد وسیع و همه جانبه ای که به خود گرفته است ،به عنوان یکی از مهمترین بازوهای مسولان و دست اندرکاران ،صاحبان صنایع و خدمات ،برنامه ریزان و ...گشته است به نحوی که در کشورهای پیشرفته انجام تحقیق و پژوهشی از جنبه ها مختلف بخشی از فعلیتهای لازم الاجرا قلمداد میشود و هر ساله بوجه های کلانی را به خود اختصاص میدهد . از بین روشهای مختلف تحقیق ، مطالعات ارزیابی (evaluation atudy) جایگاه ویژهای را در امر برنامه ریزیهای خرد و کلان به خود اختصاص داده است که خود به بخش های گوناگونی برای ارزیابی مقاصد مختلف تقسیم میشود .اصولا در جهان کنونی دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که شروع ،انجام و ادامه یک طرح و یا برنامه بدون مطالعه و بررسی علمی مقدور و به صرفه باشد زیرا با توجه به صرف هزینه های بسیار در این زمینه از جنبه اقتصادی معقول نمیباشد و از ان مهمتر از نقطه نظر اجتماعی و تاثیر ان بر مخاطبان برنامه و یا به عبارت دیگر پس خورد (Feed dack ) ان در بین مخاطبان جامعه ، بدون تحقیق و د ریافت نظرات این مخاطبان، امری خلاف واقع باشد از اینرو بسیار ضروری میرسد که با گذشت چند سال از طرح (پیشنهادها) و همچنین عدم استقبال وسع کارکنان در دوره های بعدی ، پس خورد (Feed back ) این نظام در محیط کاری هم از لحاظ شاخصهای کمی و هم شاخصهای کیفی مورد ارزیابی قرار گیرد ،در سالهای پس از پایان جنگ جهانی دوم دگر گونیهای بیسیاری در اداره سازمانها و موسسات تولیدی و خدماتی در بخشهای خصوصی و عمومی کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان پدید امد . برای گسترش دامنه و پیوستگی جامعه کارکنان به سازمان محل خدمت خود شیوه های گوناگون انگیزشی به کار گرفته شد. در دو دهه اخیر این شیوه های نوین انگیزشی بسیار گسترش پیدا کرده و پوشش عمومی تری را به رست اورده است.

۱۸وسعت و عمق تفکر فیزیکی در قرن بیستم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۶۶، سال
تعداد صفحات: ۸
به مناسبت سال جهانی فیزیک، استاد ارجمند آقای دکتر گلشنی رئیس پژوشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای عالی فرهنگی کشور دو سخنرانی در تبریز و تهران ایراد کرده‌اند که متن سخنرانی ایشان در روزنامه اطلاعات به تاریخ 21 و 22 شهریور 1384 در دو قسمت به چاپ رسیده است. ایشان پس از اتمام سخنرانی به برخی از پرسش‌های مطرح شده از جانب شنوندگان، پاسخ دادند که در این مجال یکی از پرسش‌ها و پاسخ ایشان را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

۱۹نگرشی به مراحل تطور علم اخلاق اسلامی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۳۰، سال
تعداد صفحات: ۱۶
علم اخلاق شاخه ای از علوم انسانی است که در آن از فضایل و رذایل اخلاقی و از خصلت ها و رفتارهای آدمیان سخن به میان می آید. متفکران مسلمان در علم اخلاق میراثی ماندگار از خود به یادگار گذاشته و ضمن بهره گیری از میراث اخلاقی پیشینیان، مبانی اخلاقی خود را بر پایه تعالیم مکتب اسلام استوار کرده اند. در گذشته همه علوم و معارف بشری زیر پوشش فلسفه بود و از فلسفه به عنوان «علم به حقایق اشیا، چنان که هستند، به قدر طاقت بشری» یاد و اشیا به دو دسته تقسیم می شد: اشیایی که هستی آن ها مقدور آدمیان نیست و درپی علل خود پدید می آیند یا معدوم می شوند؛ (هستی های غیرمقدور) 1. اشیایی که هستی آن ها در حوزه اختیار آدمیان قرار دارد؛ (هستی های مقدور) اشیای دسته نخست در حوزه حکمت نظری یا فلسفه نظری و اشیای دسته دوم در حوزه حکمت عملی بحث می شود. حکمت نظری دارای سه شاخه اصلی طبیعیات، ریاضیات و فلسفه است. حکمت عملی نیز سه شاخه دارد: اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن.

۲۰آسیب شناسی آموزش حقوق در ایران (رشته های دستگاهی، نظام اجرایی، متون و سرفص لهای آموزشی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۹
دراین مقال ه آسیب های نظام آموزش حقوق درایران به چهار قسمت تقسیم شده که عبارت اند از:: 1..آسیب های حاکم بررشته های دانشگاهی حقوق 2..آسیب های راجع .. به نظام اجرایی آموزش حقوق 3 . آسیب های مربوط به متون آموزشی حقوق و 4 آسیب های مربوط به سرفصل های آموزشی حقوق مهم ترین آسیب های مربوط به رشته های د انشگاهی حقوق عبارت انداز:: فقدان مطالعه میان رشته ای\\ عدم تدوین سلسله مراتب اهداف \\ ضعف کارآفرینی و تجاری سازی دانش \\ عدم پوشش نسبت به نیازهای موجود \\ ضعف ارتباط با رشته های شغلی \\ فقدان ضوابط و معیارهای ایجاد رشته های حقوقی \\ ضعف مطالعات تطبیقی مهم ترین آسیب های مربوط به نظام اجرایی آموزش حقوق عبارت انداز :: ناهمترازی مجریان آموزش حقوق \\ انعطاف لالازم د ر مقررات آموزش \\ مسایل مرتبط با مدرسان حقوق \\ وضعیت ارزشیابی آموزش \\ تغییرات اجتماعی \\ ضعف استفاده از فناوری آموزشی.. آسیب های راجع به متون آموزشی حقوق عبارت انداز:: فقدان معیارهای منطبق با نظریه های یادگیری و سازماندهی محتوا برای تدوین متون آموزشی حقو ق \\ ضعف سنت نقد کتاب \\ تمرکز ب ر متون نوشتاری و فقر منابع دیداری و شنیداری \\ عدم تناظر متون با سرفصل های آموزشی.. آسیب های راجع ب ه سرفصل های آموزشی حقوق عبارت انداز ::به روز شدن سرفصل ها \\ ضعف مستند سازی تدوین سرفص ل ها \\ عدم دخالت متخصصان آموزشی و درسی \\ ضعف سرفصل ها ون یزارتقای مهارت و بهبود نگرش در مقایسه با سرفصل های افزایش دانش \\ ضعف توجه به پژوهش محوری و نظریه های یادگیری و خلالاقیت..

۲۱آسیب شناسی سرفصل، متون و منابع آموزشی درس تفسیر قرآن کریم،گرایش علوم قرآن و حدیث
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۹
ازمهم ترین ارکان سیاس ت های توسعه درسراسرجهان،سیاست گذاری پژوهشی است. درکشورما،توسعه واحیای تمدن اسلامی به مثابه امری آرمانی ، ض رورت اولویت بخشی به امرپژوهش د رهمه عرصه های فرهنگی، هنری ، علمی، تاریخی، سیاسی واجتماعی رادرحکم اساسی ترین نیازهامطر ح می کند؛هرگونه نوآوری در این میدان وهرپیشنهاد و طرحی که پاسخگوی نیازهای زیرساخت ی امرپژوهش درکشور باشد،شایسته توجه موشکافانه،بهره گیری وگسترش است.صاحب نظران تعلیم وتربیت براین نکته اذعان دارندک ه رکن اصلی پژوهش،آموزش بنیادی،روشمندوپویااست.مهم ترین عامل موفقیت کشورهای پیشرفته در زمین ه آموزش وپرورش وبه ویژه آموزش عالی، نگاهی اندیشمندانه و آینده نگرانه به نظام آموزشی ودررأس آن متون آموزشی است که بی تردید دررشد وبالندگی فضای علمی جامعه تأثیربسزایی دارد .ازاین روبایسته است که برنامه ریزان و کارشناسان هر رشته ای نهایت سعی وکوشش خودرادررا ه تهیه و تدوی ن متون آموزشی کارآمدبه کارگیرندتازمینه رابرای رشد و شکوفا یی استعدادهای درخشان دانشجویان و دانش پژوهان این مرزوبوم فراهم سازند

۲۲آسیب شناسی علم جغرافیادرایران (مطالعه موردی:گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۴۰
رجعت علم به بنیان سازی نظری درپیرامون مفاهیم والا،گذرا از مطلق انگاری و گام نهادن در عرصه نسبی گرایی،پایانی برتمایزهابه معنای علمی و غیر علمی،توجه به اصالت وجود جسمانی و روحانی فرد یا هویت فردی و گذراازمنطق دودویی و تفکر ارسطویی ازجمله تغییرات هستی شناختی علم در عصر پسامد رن بودند که هر یک تحولات خاصی رارقم زده است .در این میان نه تنها وض عیت علم در عصر حاضر و ضرورت های آن در عرصه علم جغرافیا درک نشده است بلکه مشکل جدی در جامعه ما خصوصاً در عرصه عل وم انسانی و به طور اخص د رقلمرو جغرافیا این است که کانون نظری خلاقی که ریشه در بنیان های معرفتی بومی وزمینه های فرهنگی اسلامی ایرانی داشته باشد وجود ندارد و نظام آموزش موجود، برای شکل دادن به این کانون ها مدیریتی ندارد.براین مبنا در این مقاله در وهله اول با نظریه پردازی، لایه های شکل دهنده علم جغرافیا در ا یران و وضعیت آن در حالت کلی بررسی شوددروهله دوم با توجه ب ه مطالعه موردی این علم در جهت کنش پذیری بینامتنی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد به مانند یک متن مورد واسازی قرار گرفته تا آسیب شناسی گردد در این بین با بررسی های انجام گرفته د ر زمینه مطالعه موردی آسیب شناسی نامیده می شودبه عنوان « فئودالیسم جغرافیایی » علم جغرافیابرای تبیین آنچه بزرگ ترین آسیبی که این علم راتهدید می کند،انجام گرفت ه وراهکارهای تج دید ساختار بهینه علم جغرافیادرایران بیان گردیده است.

۲۳آسیب شناسی کاربرد روش های تجربی در علوم انسانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
اولین طبقه بندی منظ م علوم را به ارسطو نسبت می دهند .در زمان ارسطومجموعه علوم را فلسفه می نامیدند و علم درسه دسته ارائه می گردید : فلسفه نظری( شامل ریاضیات ، فیزیک و ماورالطبیعه )، فلسفه عملی (شامل اخلاق ،سیاست و تدبیر منزل) فلسفه شعری (شامل خطابه و جدل). همچنین اگوست کنت پدرعلم جامعه شناسی ، علوم را بر حسب ت أثیر بر همدیگرتقسیم بندی می کند . یکی دیگر از تقسیم بندی های دیگر علوم ، تقسیم بندی علوم بر حسب علوم قیاسی و علوم استقرایی است . از جمله « روش » تقسیم بندی هایی که امروز برای علوم مطرح است ، تقسیم بندی بر حسب دانست . کانت در « کانت » است؛ تا حدودی بنیان گذار این تقسیم بندی را می توان « ملاک تمایز » یا « مس ئله کانت » این باره س ؤالی را مطرح ساخت که بعد به معروف گردید و آن اینکه یک علم تجربی از غیر تجربی در کجا متمایز م ی گردد. بر این اساس اگر علوم انسانی را به علوم انسانی تجربی و علوم انسانی غیرتجربی دسته بندی کنیم ؛ کاربرد روش های تجربی در علوم انسانی چگونه امکان پذیر است؟ و چه آسیب های ممکن است در معرفت حاصل در این روش ایجاد گردد؟

۲۴آسیب شناسی نوستالوژیک علوم انسانی: رویکرد سخت افزاری و نرم افزاری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۴
تجزیه و تحلیل مسائل علوم انسانی، یکی از مباحث معرفت شناختی حوزه پژوهش ساختاری فلسفه علم است که ارتباط علم را با فلسفه، هنر و صنعت وفناوری به نقد می کشد همچنین ش ناخت مبادی، مفاهیم، مفروضات، خاستگاه و آموزه های هر یک از علوم نیاز به فهم هرمنیوتیکی نقاد دارد تا حدود و ثغور عرصه فعالیت های اجرایی، آموزشی و پژوهشی علوم انسانی ب ه طور عام وحوزه های تخصصی به طور خاص، تحدید گردند . این مهم وقتی ممکن می گردد که علاوه بر تع یین حد و مرز جنبه عام و خاص فعالیت های پژوهشی علوم انسانی، قلمرو و حوزه های تخصصی علوم میان رشته ای در هزاره سوم نیز تبیین گردند. شناخت هر پدیده ای نیاز به ساز و کارهای خاصی دارد و از آن مهم تر شناخت آفت ها و کاست ی های آن پدیده علاوه ب ر ساز و کارها، نیاز ب ه هنرعرضه راهکارهای عملی برای رفع، حل و کاهش مصائب آن پدیده را می طلبد، بی شک شناخت مولفه های علوم انسانی از غیر علوم انسانی در قالب شناخت یک پدیده و آسیب شناسی پارادایم آن به عنوان هدف این مقاله مطرح است . تفکیک و انقسام منطقی رشته های علوم انسانی با غیر علوم انسانی از نظر صورت بندی فلسفی مدرنیسم و پسامدرنیسم می تواند همچنین نوع تغییر نگاه سخت افزاری به نرم افزاری رشته های علوم انسانی از هدف های دیگر این مقاله محسوب می شود. روش تحقیق مورد استفاده ، روش توصیفی است که واقعیت های موجود پیرامون حدود و ثغور علو م انسانی از غیر علوم انسانی در جوامع جهانی ب ه طور عام و جامعه اسلامی ایران به طور خاص آشک ار می کند . در این مقاله آسیب شناسی علوم انسانی از جهت حذف مبادی نهضت سخت افزاری 1 و جایگزینی فروضات، آموزه ها و خا ستگاه نهضت نرم افزاری 2 بحث و تحلیل شده است .برای تحقق چنین موضوعی، مسایل علوم انسانی مشتمل بر مسایل معرفت شناختی، ساختار شناختی و روان شناختی،بررسی شده است

۲۵آسیبشناسی در حوزه علوم انسانی از منظر عدم تطابق محتوا و ساختار با پارادایمها
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
رویکردآسیبشناسانه به مبانی علوم انسانی از منظر ش ناخت هندسه معرفتی پارادایمها و سلول های بنیادین تفکر دینی نشان میدهد که بیتوجهی به اصالت و اهمیت پارادایمها درچهار حورمبانی،ادبیات،روش هاوتلاشهای علمی سبب بروز آفات و استیلای آسیبهایی در این حوزه گردیده است.سیطره انتزاعی اندیشی به منظور تخریج، تصحیح، تعمیم، تطبیق،و سریان دادن پارادایمها درحوزه های مذکور، ر اهکارسریع ونافذی است که می تواند موجب زوال بعضی از آس یبهای مضمونی، رویکردی و روش ی و تألیفی و ادبی در بخش علوم انسانی شود . بایستگی توجه به هماهنگی پارادایم ها با جهت گیری ه ا،ساختارها، مبانی، ادبیات نهضت ترجمه ،ارتباط معنی و زبان و لایه های جهان بینی، و اجته ادهای علمی با این نوع رویکرد آسیب شناسانه محرز می شود. در این مقاله به صورت مروری و گذرا پارهای از این آسیبها برشمرده شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۸۸۰۷ نتیجه