۱تولید اسید سوکسینیک به روش زیست فناوری و کاربرد آن در صنایع غذایی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، سال
تعداد صفحات: ۶
تولید اسید سوکسینیک و کاربرد آن در صنایع غذایی به طور کلی از چند دیدگاه قابل بررسی می باشد که به شرح زیر است. از دیدگاه علوم پایه اسید سوکسینیک از نظر شیمیایی یک اسید دی کربوکسیلیک خطی بوده و نام علمی آن 1و4 اسید بوتان و دی اوئیک با فرمول خطی COOH–CH2–CH2–COOH می باشد. این اسید در شرایط معمولی توسط گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسم به عنوان یکی از متابولیتهای عادی آنها تولید می شود. دیدگاه میکرویولوژی اسید سوکسینیک یک واسطه معمولی در مسیر متابولیک چند میکروارگانیسم است که از میان آنها سه باکتری
1\ آنئروبیواسپیریلوم سوکسینی سیپرودوسنتز (Anaerobiospirillum succiniciproducens)
2\ اکتینوباسیلوس سوکسینوژنز (Actinobacillus sucinogenes 130Z) 130Z
3\ اشریشیاکلی (Escherichia coli)
به طور شاخص قادر به تولید اسید سوکسینیک می باشد و دو باکتری 1و2 سوکسینات را از طریق مسر کربوکسی کیناز (PEP) تولید نموده و باکتری 3 ازشش کسیر فادر به تولید سوکسینات بوده و مسیر کربوکسی کیناز (PEP) نقش کوچکی در آن دارد. دیدگاه شیمی مواد اسید سوکسینیک به دلیل ساختار شیمیای خاص خود می تواند به عنوان پایه به مواد شیمیایی متفاوتی از جمله 1و4 بوتان دی ال ، تتراهیدروفوران، گاما بوتیرولاکتون، آدی پیک اسید ، ان متیل پیرولیدون و استرهای آلفاتیک خطی تبدیل شود که هر یک دارای جایگاه ویژه ای در صنایع مربوط می باشد. از دیدگاه صنایع غذایی اسید سوکسینیک به صورت ترکیب در صنایع غذایی کاربردهای متفاوتی دارد که دو نمونه آن یکی سوکسینات سدیم بوده که افزایش دهنده طعم است و می تواند جانشین منوسدیم گلوتامات شود و دیگری شناسته سوکسینه شده است که به عنوان یک عامل ضخامت بخش مورد استفاده قرار می گیرد. از دیدگاه اقتصادی اسید سوکسینیک به دلیل ویژگی های خاص خود و مشتقات حاصل ازآن دارای چهار بازار عمده د رجهان می باشد که شامل صنایع مواد شوینده، صنایع فلزی، صنایع داروسازی و صنایع غذایی است.

۲تجهیز بخش خصوصی برای پیشرفت تحقیق و توسعه در صنایع کشور (صنعت نمونه: صنعت آب و برق)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در کشورهای توسعه یافته عموما دولتها جهت ایجاد مراکز تحقیقاتی استراتژیک و علوم پایه سرمایه گذاری نموده و بیشتر به ترویج فرهنگ تحقیق و هدایت مراکز تحقیقاتی می پردازند. لیکن در کشورهای در حال توسعه مسئولیت انجام اغلب فعالیتهای تحقیقاتی با بخش دولتی است که موجبات عدم توفیق در رشد تحقیقات و بطئی شدن پدیده های نوآوری را در آنها فراهم می کند. لذا دولت در این کشورها می تواند با اعمال سیاستهای خصوصی سازی مطلوب، ترغیب صنایع بخش خصوصی به انجام فعالیتهای تحقیقاتی و با ایجاد جو رقابتی سالم، امکان رشد مراکز تحقیق و توسعه را فزونی داده و مجال بیشتری را جهت پرداختن به وظایف استراتژیک مانند برنامه ریزی، سیاستگذاری، نظارت و یا سرمایه گذاری در طرح هایی با هزینه هنگفت که غالبا بخش خصوصی به علت عدم اطمینان از سودآوری، متمایل به مشارکت در آنها نبوده و یا به تنهایی قادر به انجام آنها نمی باشند، پیدا نماید.
در این مقاله ضمن بررسی و تعیین اهمیت مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای تحقیق و توسعه نسبت به مطالعه و بررسی آنها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته و پس از شناسایی عوامل موثر و تعیین جایگاه بخش خصوصی جهت تحقیقات د رکشور خود و در صنعت آب و برق نسبت به تعیین برخی اثرات سیاست های جاری خصوصی سازی بر تحقیق و توسعه صنعت مورد بحث و در نهایت به ارائه راهکارهای مناسب به منظور استفاده هرچه بیشتر از مشارکت بخش غیر دولتی جهت پیشرفت و توسعه اقدام خواهد شد.
امروزه خصوصی سازی به مفهوم ایجاد زمینه های مطمئن و قانونمند برای واگذاری برخی از فعالیتهای اقتصادی جامعه در جهان رواج بسیار یافته است. موضوع خصوصی سای در کشورهای در حال توسعه از زمانی مطرح شد که آثار سوء ناشی از تصدی دولت در برخی از امور به دلایلی نظیر دیوانسالاری شدید، بوروکراسی گسترده اداری و اجرایی، عدم کارآیی بخش دولتی، کسری شدید بودجه، اتلاف منابع و ... پدیدار و این امر موجب شد که دولتها با بازنگری و تجدید نظر در وظایف خود به واگذاری بخشی از فعالیتها به بخش غیر دولتی تحت عنوان خصوصی سازی اقدام کنند. در کشور ما نیز همواره به کارگیری این فرایند در طراحی برنامه های مختلف توسعه دولت اهمیت داشته و به ویژه در برنامه سوم توجه خاصی به آن مبذول شده است. بگونه ای که در آن تمهیداتی ویژه به منظور کاهش تصدی گری دولت، سازماندهی شرکتهای دولتی در قالب شرکت های مادر تخصصی و واگذاری بسیاری شرکت ها به بخش خصوصی پیش بینی شده است. این پدیده در حال حاضر به عنوان بحثی محوری در اقتصاد ایران مطرح و توجه صاحبنظران بسیاری را جهت چگونگی طراحی وپیاده سازی خصوصی سازی مطلوب درکلیه امور از جمله تحقیقات صنعتی به خود معطوف داشته است. تاهمزمان با کاهش تصدی گری دولت، تشکیل شرکت های مادر تخصصی و واگذاری بسیاری از شرکت ها به بخش خصوصی از آثار سوء ناشی از آن بر تحقیق و توسعه صنایع کشور ممانعت به عمل آید.

۳معرفی و گزارش عملکرد شبکه متخصصین (مجموعه سایت های تخصصی پارس درگاه)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۸
شبکه متخصصین بر اساس یک پروژه تحقیقاتی 3 ساله طی سال های 1383 – 85 ایجاد شده است. در این راه از حمایت های وزارت کار و اموراجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ، تعدادی از شرکت ها، مدیران، متخصصین ، اعضای سایت و .... برخوردار بوده ایم. شبکه متخصصین با هدف ارایه اخبار و اطلاعات علمی– تخصصی مورد نیاز جامعه علمی تخصصی داخل و خارج کشور و برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات میان این جامعه (شامل متخصصین داخل و خارج کشور، مراکز علمی و تحقیقاتی، اساتید، پژوهشگران، سایت ها، انجمن های علمی، سازمان ها، صنایع، شرکت ها، مراکز رشد، نشریات، دانشجویان و .....) با خصوصیات ویژه ای طراحی شده به گونه ایکه اعضای این جامعه و علاقمندان بتوانند میان توانایی ها و نیازهای تخصصی اشان ارتباط برقرار نمایند.
این شبکه که برای بیش از 85 رشته تخصصی راه اندازی شده و دارای همین تعداد سایت مستقل درگروه های علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، هنر و میان رشته ای می باشد، توسط مجموعه ای علاقمند و داوطلب از مراکز و – انجمن های علمی، سازمان ها، متخصصین، شرکت ها، مدیران، سایت ها، وبلاگ ها و.....بصورت مشارکت در 1– هیات امنا، 2 مدیران، 3– دبیران و 4– مشاوران, برای هریک از سایت ها (رشته ها) اداره و نظارت می شود.(اطلاعات بیشتر در قسمت معرفی همکاران ارایه شده است.).

۴بررسی نظریه های اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نسبت به برنامه های آموزشی مورد نیاز آنها درباره جستجوی اطلاعات به عنوان یکی از ابعاد سواد اطلاعاتی و ارائه راهکارهائی جهت نحوه برگزاری این دوره ها
اطلاعات انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها، سال
تعداد صفحات: ۲۴
این مقاله به بررسی و سنجش نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز می پردازد. تحقیق به روش توصیفی – پیمایشی و جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که از مجموع پاسخ دهندگان ، 79\1 درصد نیاز به آموزش را مطرح کرده اند.درمورد انواع اموشهای مورد نیاز اعضای هیئت علمی، 67\2 درصد از پاسخ دهندگان نیاز به اموزش شیوه جستجو و اطلاع یابی از اینترنت و 36\8 درصد نیاز به اموزش شیوه استفاده و اطلاع یابی از بانکهای اطلاعاتی و دیسک های فشرده و 21\9 درصد پاسخ دهندگان نیاز به اموزش شیوع استفاده از امکانات کتابخانه و در نهایت 17\4 درصد نیاز به آموزش استفاده از منابع چاپی کتابخانه اشاره کرده اند.
نتایج آزمون مجذور «کای» نشان داد که بین سابقه تدریس اعضای هیئت علمی و نیاز به اموزش شیوه استفاده و اطلاع یابی از بانکهای اطلاعاتی و دیسک های فشرده رابطه وجو دارد. از طرفی بین مدرک تحصیلی اعضای هیئت علمی و نیاتز به اموزش شیوه استفاده از امکانات کتابخانه و نیز نیاز به آموزش استفاده از منابع چاپی کتابخانه در سطح p<0.05 رابطه معنی داری وجود دارد.
همچنین بین گروه آموزش فنی مهندسی و گروه علوم پایه تفاوت معنی داری وجود دارد.
در خاتمه با توجه به یافته های تحقیق توصیه شده است که کارگاه های اموزشی برای اعضای هیئت علمی برگزار شود.

۵مطالعه تاثیر استفاده از اینترنت بر رفتار اطلاع یابی – پژوهشی اعضای هیئت علمی رشته های مختلف دانشگاه تهران (با تاکید بر سه شاخه علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها، سال
تعداد صفحات: ۲۴
هدف از این تحقیق ، بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر رفتار اطلاع یابی اعضای هیئت علمی رشته های مختلف دانشگاه تهران به منظور انجام فعالیت های پژوهشی است. یافته ها نشان داد که کل جامعه پژوهش دارای اکانت برای دسترسی به اینترنت بوده اند. تفاوت معنی داری بین اعضای هیت علمی سه شاخه از لحاظ توانایی و استفاده از اینترنت وجود داشت و کسانی که توانایی بالایی در استفاده از اینترنت داشتند، تمایل بیشتری به استفاده از اینترنت را نشان دادند. از میان ابزارها و منابع اینترنت پست الکترونیکی ، موتور جستجوی وب ، مرور گر وب، اف.تی پی، پایگاه اطلاعاتی پیوسته و فهرست پستی از بالترین میان استفاده و اهمیت در میان اعضای هیئت علمی سه شاخه برخوردار بود. بین میزان اهمیت استفاده از اینتنتر و میزان استفاده رد میان سه شاخه نوساناتی مشاهده شد. بررسی نشان داد که استفاده از اینترنت در هر سه شاخه توانسته است در برآوردن اهداف آنها موثر باشد و درصد بسیار کمی به عدم تاثیر آن اشاره نمودند. شیوه های دستیابی اعضای هیئت علمی به منابع اینترنت از محل کار، بیش از خانه و کتابخانه بود. یافته ها بیان نمود، استفاده از اینترنت درکنار منابع چاپی مهم ترین منبع اطلاعاتی جهت دستیابی به اطلاعات علمی مورد نیاز برای پژوهش محسوب شد. اعضای هیئت علمی علوم انسانی معتقدند که اینترنت تا حدودی توانسته است بر کیفیت وکمیت پژوهش آنها موثر باشد، درحالی که اعضای هیئت علمی علوم پایه و فنی و مهندسی معتقدند که استفاده از اینترنت بر کیفیت و کمیت پژوهش آنها تاثیرگذار بوده است. تفاوت معنی داری بین میزان تاثیر استفاده از اینترنت بر فرایند پژوهش در سه شاخه مشاهده شد. نتایج نشان داد که تفاوت مهنی داری بین شناسایی منابه الکتورنیکی برای پژوهش در سه شاخه مورد بررسی وجود نداشت و پاسخ دهندگان به ماخذ موجود در منابع چاپی به عنوان منبعی برای یافتم منابع الکترونیکی مرتبط توجه می کنند. سهولت و سرعت بازیابی اطلاعات، بهبود دسترس پذیری، مفید بودن از نظر کاربران، هزینه و پشتیبانی فنی و خطوط ارتباطی مناسب به عنوان مهم ترین عوامل موثر در استفاده از امکانات شبکه توسط اعضای هیئت علمی سه شاخه مذکور تاثیر گذار است.
مهم ترین عوامل موثر بر عدم استفاده که توسط اعضای هیئت علمی سه شاخه بیان شد عبارتند از : عدم آموزش، مناسب نبودن کیفیت و کمیت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای موجود در دانشگاه، تردید در هویت نشر الکترونیکی، متنوع بود موتورهای جستجو از نظر روش استفاده، ترافیک شبکه، عدم دسترسی به محل مدرک بازیابی شد به صورت تمام متن و نداشتن وقت کافی. یافته های پژهش جهت توسعه شبکه اینترنت و آموزش استفاده کنندگان مفید خواهد بود. درپایان پیشنهادهایی بر اساس نتایج حاصل ارائه شده است.

۶مفاهیم و الگوهای تغییر یافته در برنامهریزی درسی متمرکز و غیرمتمرکز در آموزش پزشکی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
فرایند تدوین و طراحی کوریکولوم آموزشی فرآیندی پویاست و صاحبان فرایند آموزش ( اعضا هیأت علمی ) در نظام آموزش پزشکی مسئول بازنگری و تهیة برنامه درسی هستند . لذا با درک اصول و ایدههای آموزشی سروکار دارند . اجرای کوریکولوم تغییر یافته متناسب با روشهای نوین آموزشی از جمله یادگیری بر مبنای حل مسأله 1 یادگیری بر مبنای وظیفة حرفهای 2 توانایی راهبری کردن، کار گروهی و همکاری، مسئولیتپذیری و صبر و تحمل و مدیریت افراد و تلاش بیوقفه، مطالعه و تحقیق را طلب مینماید . برنامة درسی در آموزش پزشکی باید به گونهای طرحریزی شود که دانشجویان مفاهیم علمی، تحت پوشش طب را به دست آورند و توانایی استفاده از اصول و مهارتها را به صورت عاقلانه در حل مشکلات مربوط به بهداشت و درمان توسعه دهند . برنامهریزان آموزشی در اجرا و طرحریزی برنامة درسی، علوم کلینیکی و پایه، درمان، تکنولوژی تغییرات در شناخت بیماریها و تأثیر نیازهای اجتماعی و تقاضاها برای مراقبت بهداشتی را تعریف و تعیین مینمایند و در این میان، اگرچه برنامة موضوعات تخصصی مانند علوم پایه طب، رشتههای بالینی متنوع را در بردارد، ولی موضوعات اخلاق پزشکی، ارتباطات، ارزشهای انسانی، رفتاری، اجتماعی و اقتصادی، دانشها، مهارتها، نگرشها و رفتارهای مورد نیاز برای مهارتهای آینده، فعالیت پزشکی را مجهز میکند . طبق مطالعات در قرن حاضر برای رسیدن به گسترة وسیع علم در آموزش پزشکی، توسعة توانایی یادگیری مستقل 3 همراه با هدایت مدرسین 4 ، با استراتژی یادگیری بر اساس مسأله در سیستمهای انسان 5 ، با یک برنامه ادغام شد ه 6 با طرح (SPICES) پاسخگو میباشد . چرا که کوریکولوم سنتی به دلیل تکه تکه شدن و جدایی رشتهها در آموزش پایه و فاصلة زمانی و موضوعی مطالب تخصصی در دورههای بالینی، موجب فراموشی، عدم یادگیری عمیق و چند جانبه مسایل پزشکی در دانشجویان میگردد .
بنابراین، به منظور یک پارچه نمودن مطالبی که به صورت جداگانه و به صورت رشتههای جداگانه در دورههای آکادمیک آموزش پزشکی ارایه میشود، نیازمند یک کوریکولوم تلفیق یافته، به صورت بلوکهای آموزشی Organ Based در قالب طرح مسایل از پیش تعیین شده و بیمار محور توسط گروههای آموزشی هستیم

۷رشد اقتصادی، جهش فناوری، وظائف دولت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
راه موثر و تعیین کننده برای بهبود بهره وری، ارتقاء سطح فناوری است . امید به انتقال فناوری برای پر کردن شکاف بین ایران و کشور های صنعتی پیشرفته نتیجه بخش نیست، زیرا آنها از دادن فناوری های تعیین کننده دریغ دارند و شکاف فزاینده خواهد بود، ثانیا مفهوم انتقال فناوری ذاتا استعماری و مانع رشد و شکوفایی استعدادهای داخلی است. ویژگی فناوری برتر حالت بین رشته ای و آثار انتشاری شدید آن د ر اقتصاد ملی است، به همین دلیل رشد آن با رشد علوم پایه و انواع فنون مهندسی ملازمه دارد و نیز کار برد آن گستره زیادی دارد . مهندسی سطح که این همایش پیرامون آن تشکیل شده است ، نمونه ای شاخص از آن است که از یک سو فیزیک ، مهندسی مواد و مهندسی مکانیک را کمال می بخشد و از سوی دیگر در صنایع گوناگونی مانند فولاد، نفت و گاز، خودرو، موشکی، دفاعی، هستهای، پزشکی، هوافضا و فناوری نانو کاربرد برتر دارد. اهمیت فناوری سطح در ساخت و نگهداری قطعات، ابزار و محصولات صنعتی است که نقش ویژه ای در افزایش بهره وری بدان می بخشد. همین نقش به کشورمان امکان می دهد که بازدهی انباره موجود سرمایه ملی را افزایش دهد . مهندسی سطح می تواند عمر ق طعات صنعتی را تا ده برابر افزایش دهد و صرفه جویی هنگفتی برای اقتصاد ملی در پی داشته باشد. تلاشهای دانشمندان ما در این عرصه، دستاوردهای نرم افزاری دانش و ف ن مهندسی سطح را تاکنون به ارمغان آورده است . امروز زمان رشد تجاری و صنعتی شدن این رشته است . ایجاد بازار و تضمین زمان دار آن نیاز امروز است . کاری که باید با سفارش کار شرکت های دولتی به فعالان و کارآفرینان این رشته آغاز شود. تلاش مجلس شورای اسلامی بر اجرای قا نون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و ساخت تجهیزات داخلی، پشتیبان این هدف است.

۸ارایه نرم افزاری برای استخراج داده های دقیق نمودارها از روی تصاویرشان
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1388، سال
تعداد صفحات: ۴
معمولا محققان و اساتید علوم پایه بخوص فیزیک در مقالات یا کتابها به نمودارهای جالب و مهمی برخورد می کنند که نیاز دارند داده های دقیق آنها را برای رسم مجدد، مقایسه یا ارزیابی در اختیار داشته باشند. در این مقاله نرم افزاری برای استخراج داده های دقیق نمودارها از روی تصاویرشان ارایه شده است. دقت نرم افزار بر اساس مقایسه داده های استخراج شده از تصاویر و داده های واقعی نمودارهای رسم شده در نرم افزارهای MATLAB و ORIGIN بررسی شد. این بررسی نشان میدهد نرم افزار پیشنهادی با خطایی که همیشه زیر یک درصد است قادر به استخراج داده های مورد نیاز می باشد.

۹آثارالبلاد و اخبارالعباد کتابی در کیهان شناسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اباختر، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۰ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: استاندارد، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۱بررسی هیستدین آزاد در ماهی و چگونگی تبدیل آن به هیستامین
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: استاندارد، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۲تصفیه آب در مصارف صنعتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: استاندارد، سال
تعداد صفحات: ۹

۱۳پیامدهای استفاده از تلفن همراه بر محیطزیست
اطلاعات انتشار: استاندارد، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۴کاربرد و مزایای استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: استاندارد، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۵تکنولوژی و کنترل کیفیت تولید دی کلسیم فسفات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: استاندارد، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۶نقش لیکوپن در سلامتی انسان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: استاندارد، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۷انگل های کرمی قابل انتقال به وسیله مصرف گوشت و فراورده های گوشتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: استاندارد، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۸تاثیر تشعشع مایکروویو بر موش های باردار و بررسی اثرات جنینی مربوطه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: استاندارد، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۹راه های عملی جلب مشارکت های مردمی توسعه استانداردهای زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت عمومی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: استاندارد، سال
تعداد صفحات: ۵

۲۰راه حل های ساده حفاظت از محیط زیست
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: استاندارد، سال
تعداد صفحات: ۴

۲۱در مدیریت بحران زیست محیطی GAINSHARING استانداردهای سیستم تسهیم دستاورد
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: استاندارد، سال
تعداد صفحات: ۴

۲۲آلایندگی موتورسیکلت های دو زمانه و راههای کنترل آن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: استاندارد، سال
تعداد صفحات: ۶

۲۳مواد رنگرزی طبیعی یک جایگزین واقعی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: استاندارد، سال
تعداد صفحات: ۴

۲۴آثار مخرب زمین لرزه و نقش استانداردسازی در برقراری ایمنی سازه ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: استاندارد، سال
تعداد صفحات: ۵

۲۵روغن موتور دو زمانه نقش آن در آلودگی هوا و راههای کنترل آلودگی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: استاندارد، سال
تعداد صفحات: ۴
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۷۷۹۷ نتیجه