۱معماری سبک راهکاری برای ایمنی لرزه ای
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه سبک سازی یکی از مفاهیم کاربردی در زمینه ایمنی لرزهای به شمار می رود. اصلی ترین هدف سبک سازی در ساختمان ها، کاهش نیروهای وارده به ساختمان در هنگام وقوع زلزله است. برای رسیدن به این هدف باید سبک سازی هم در عناصر سازهای و هم در عناصر غیر سازهای یک ساختمان لحاظ شود. به طور کلی مفهوم سبک سازی در ساختمان ها را می توان از دو دیدگاه مجزا بررسی کرد، یکی استفاده از مصالح سبک بجای مصالح سنگین و سنتی در ساخت و ساز و دیگری طراحی بهینه سیستم سازه ای ساختمان بدون در نظر گرفتن وزن مصالح سازه که نتیجه آن کاهش وزن ساختمان خواهد شد. بر پایه این دیدگاه در این مقاله سعی شده است تا از منظر مباحث تکنولوژی معماری راهبردهای دستیابی به روش های ساخت ساختمان های سبک و در عین حال ایمن در برابر زلزله از جوانب مختلف بررسی شود. این بررسی در زمینه های انتخاب مصالح و سیستم های المان های غیر سازهای سبک و با عملکرد مناسب ، استفاده از مصالح سازهای سبک ، که نسبت مقاومت به وزن بالایی داشته باشند و استفاده از سیستم های سازهای سبک ، انجام شده است و همچنین در هر بخش سعی شده مزایا و معایب روشها و مصالح مورد بحث قرار گیرد. در نهایت هدف از این بررسی های انجام شده، دستیابی به راهکارهایی است که مدیران و طراحان را در مسیر یک طراحی ایمن و اقتصادی یاری کند؛ به طوریکه ساختمان طراحی شده به نقطه بهینه ای از ایمنی لرزه ای و خواست های دیگر دست یابد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه