۱ارائه خدمات اطلاع رسانی بهینه در سازمانهای علوم دریایی کشور
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸

۲اعجاز فناوری اطلاعات در مدیریت بحرانهای طبیعی بویژه زلزله
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این مقاله توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات را به عنوان یک ضرورت برای موفقیت بحران در کشور ایران معرفی می نماید. با توجه به تکرار و فراگیر بودن تاثیر زلزله، این پدیده بعنوان مهمترین عامل بحران طبیعی محسوب می شود و محور بحث قارا می گیرد. عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت بحران یعنی برنامه ریزی دقیق، سرعت عمل بالا ، نظارت موثر بر اقدامات پیشگیرانه و هدایت فعالیت های امداد اهمیت فناوری اطلاعات را در این بخش به تصویر می کشد. جمعه آوری ثبت و نگهداری داده ها بدون خطا، سهولت کار با حجم عظیم داده ها و اطلاعات، امکان کنترل صحت و کنترل دسترسی به اطلاعات و مبادله سریع اطلاعات از ارمغانهای منحصر بفرد IT در این زمینه است. در نتیجه می توان گفت مدیریت بحران بدون فناوری اطلاعات غیرممکن است. سه دوره زمانی شامل قبل از وقوع، امداد و نجات و دوره احیاء فعالیتها در تبیین جایگاه فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرند. اقدامات اساسی هرمرحله برشمرده شده و وجه تمایز کاربرد IT در مقابیسه با روشهای متداول سنتی به اختصار مورد اشاره قرار می گیرد. ر انتها اولویت بالای فناوری اطلاعات در برنامه ریزیهای آتی مدیریت بحران و محوریت مدیریت بحرانهای مهم طبیعی بویژه زلزله در برنامه توسعه IT نهادهای عمومی کشور پیشنهاد می گردد.

۳بررسی دلایل شکست پروژه های فناوری اطلاعات در سازما نها
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعا ت در حوزه های مختلف فعالی ت های سازمان ها بسیار فراگیر شده است و به جزیی از فرایندهای اصلی و اساسی سازما ن ها تبدیل شده است . این جامعیت و گستردگی کاربرد باعث شده تا بخش عمده و قابل توجهی از هزینه های سازما نها صرف اجرای پروژه های فناوری اطلاعات بشود. این ا مر همراه با حوزه گسترده و جامع اثرگذاری پروژه های فناوری اطلاعات و انتظارات گسترده از آن، باعث شده تا به این نوع پروژ هها با حساسیت و اهمیت زیادی نگریسته شود. یکی از موضوعات با اهمیت در این میان ، بررسی و شناسایی عوامل و معیارهای موفقیت و شکست پروژ ه های فن اوری اطلاعات در سازما نها است . تنوع و گستردگی این عوامل رابطه بسیار مستقیمی با تنوع و گستردگی و دامنه وسیع اثرگذاری پروژه های فن اوری اطلاعات دارد. در این مقاله سعی شده است به این موضوع با نگاهی جامع نگریسته شود و عوامل مختلفی در حوزه های سازمانی، استراتژ یکی، ریسک پذیری و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباط این عوامل با موفقیت و شکست پروژ ه های فن اوری اطلاعات بررسی و تحلیل شود . سعی شده است ضمن پوشش جامعی از این عوامل، یک چارچوب جامع و کلی برای بررسی و طبقه بندی عوامل موفقیت و شکست پروژه های فناوری اطلاعات ارائه شود

۴ضرورت بکارگیری مدل بومی SPCOM توسط پیمانکاران پروژ ه های فناوری اطلاعات
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در حال حاضر انجام پروژه های فناور ی اطلاعات و نرم افزار یکی از مهمترین دغدغه های هر کشور بوده ، که این موضوع حرکت به سوی کاربرد مدل ها و استانداردهای مدیریتی این پروژه ها توسط پیمانکار ان را ضروری می نماید. در این تحقیق اهمیت و جایگاه کنترل و پایش در مدیریت پروژه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته و با معرفی اجمالی مدل بومی کنترل و پایش پروژه های نرم افزاری (SPCOM) –طراحی شده در م رکز رشد دانشگاه تهران – به ضرورت کاربرد این مدل می پردازد. دلایل این ضرورت در پنج سطح مختلف که شامل انجام، مدیریت،ا ستانداردسازی، مدیریت کمی و بهینه سازی فرآیندهای کنترل و پایش است، به تفصیل شرح داده شده و خصوصیات و موفقیت های پیمانکاران، در هر سطح این مدل بیان گردیده است.

۵نقش منابع و فناوری اطلاعات در مدیریت پروژه های نیروگاهی (مطالعه موردی : شرکت مپنا)
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سال
تعداد صفحات: ۱۵
همزمان با تحولات قرن بیستم و فرآیند جهانی شدن، در عصر حاضر فناوری اطلاعات تمامی حوزه های دانش بشری از جمله مدیریت پروژه را به صورتی شگفت انگیز تحت تاثیر قرار داده و باعث تحولات و دگرگونی های اساسی شده است. در این مقاله پس از بیان تعاریف ومفاهیم، در ابتدا ویژگی های پروژه های نیروگاهی که از نوع پروژه های بزرگ، پیچیده و زیربنایی وبا محصولات گسترده ومتنوع م یباشند تبیین شده و شرکت مپنا به عنوان یک مطالعه موردی و پیمانکار عمده در زمینه مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران معرفی شده است. سپس ضمن توصیف زمینه های بهره گیری از فناوری و منابع اطلاعاتی در این شرکت، تجربه های موفق آن در دوحوزه مدیریت منابع اطلاعاتی (IRM) و سیستم جامع اطلاعاتی مپنا (MTS) ا رائه میشود. در ادامه با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی، نقش فناوری، منابع و سیستم جامع اطلاعاتی در مدیریت پروژه های نیروگاهی تشریح شده و تجربیات وراهکارهای کاربردی توسعه این فناوری نوین در جهت مدیریت این نوع پروژه ها ارائه شده اند.

۶نقش فناوری اطلاعات در نگهداری و تعمیرات
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، سال
تعداد صفحات: ۱۲
عصر حاضر عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات است . فناوری اطلاعات به عنوان یک پدیده، جزء لاینفک زندگی امروزین شده است . دسترسی سریع، صحیح و بهنگام از اطلاعات باعث گردیده است که سیستم های دهه های گذشته صحنه را ترک کرده و جای خود را به روشها و پدیده های جدیدی چون فناوری اطلاعات بسپارن د. فناوری اطلاعات در سیستم های نگهداری و تعمیرات (نت) نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار گشته و کاربردهای متنوعی یاقته است. کنترل اتوماتیک یِکی از کاربردهای فناوری اطلاعات است . تعمیرات از راه دور، تعمیرات مجازی و آموزش مجازی از کاربردهای دیگری می باشند که از پ رتو فناوری اطلاعات نشات می گیرند. در این مقاله به این موارد به تفصیل پرداخته می شود.

۷ایجاد پایگاه داده های ژئوفیزیک زمینی کشور یک ضرورت انکارناپذیر
اطلاعات انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
با پیشرفت علم و تکنولوژی و در عصر ارتباطات، فناوری و اطلاعات، بقا از آن کسی است که اطلاعات بیشتری در اختیار دارد و بنا به ضرورت و بسرعت بتوان د از این اطلاعات در پیشبرد اهداف خود سود جوید. این موضوع تقریباً در تمامی رشته های علوم نیز تسری یافته است. در نتیجه علو مزمین نیز از این قاعده مستثنی نیست. از گذشته نسبتاً دور مطالعات ژئوفیزیک زمینی در جای جای کشور ما اجرا شده و در عمده موارد نتایج قابل قبولی نیز نشان داده است. تا به امروز چندین هزار پروژه ژئوفیزیکی با اهداف و مقاصد گوناگون در کشور اجرا شده و در برخی موارد حتی مطالعات تکراری نیز در یک منطقه انجام شده است و این بدان معنی است که متخصصین یا مجریان پروژه های جدید اطلاعی از مطالعات گذشته نداشته اند و یا اینکه اطلاعات مربوط به
پروژ ههای پیشین یافت نشده و در دسترس نبوده است. بر این اساس لازم است بمنظور جلوگیری از اتلاف وقت و سرمایه و بهر همندی از مطالعات قبلی، پایگاهی بمنظور نگهداری سوابق مطالعات ژئوفیزیکی برای دستیابی همگان به اطلاعات مورد نیازشان پیش بینی شود. در این مقاله، هدف توجیه طراحی این پایگاه و تبیین قابلیتهای آن است.

۸طرح ایجاد سامانه جامع مدیریت پایگاه داد ه های حوادث معدنی
اطلاعات انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
ارتقای سطح بهر هوری, کاهش هزین هها و قیمت تمام شده در معادن و حصول ارزش افزوده نهایی در بخش معدن از اهم برنامه های دولت در این بخش می باشد. اطلاع رسانی صحیح و سریع در مورد کم و کیف تولیدات معدنی، امکان مقایسه فعالیتهای انجام شده با شاخصهای جهانی و نیز اهداف و شاخصهای برنامه های توسعه ای در کشور را فراهم میسازد. از طرفی از آنجا که بروز حوادث معدنی منجر به تخریب تأسیسات، کارگا هها، انهدام تجهیزات و ماشین آلات, آسیب به نیروی انسانی و از دست رفتن زمان کار و غیره می شود، ثبت، گردآوری، پردازش دایمی و ارایه به هنگام آمار حوادث مذکور م یتواند دلایل وقوع، تعداد، فراوانی و شدت حوادث معدنی را مشخص، هزینه سالیانه حوادث را محاسبه، و راهکارهای لازم برای پیشگیری و یا کاهش اثرات آنها را جهت دهی نماید. بدلیل افزایش تعداد معادن و میزان استخراج آنها و به دنبال آن افزایش تعداد حوادث معدنی پردازش داده های حوادث معدنی در سطوح کلان و ملی به صورت پراکنده و سنتی غیرعملی می باشد. در این مقاله سعی شده است با تلفیق مباحث نظری در مورد پایگاه داده (Database) و سامانه های مدیریت پایگاه داده (که گاهی ( بانک اطلاعات نیز نامیده می شود (Database Management Systems, DBMS) و واقعیت های موجود در مورد وضعیت داد ههای مربوط به حوادث معدنی در کشور، راهکارهای نوینی برای مدیریت حوادث معدنی با
تکیه بر آمار و داد ههای همه حوادث معدنی در کلیه معادن کشور و بهره جویی از فنآوری اطلاعات و ارتباطات (Information Communication Technology, ICT) ارایه شود. بر این اساس، ضرور تها و مراحل مختلف طراحی و نیز مشخصات یک سامانه نرم افزاری برای مدیریت و ساماندهی داده های آماری مربوط به همه حوادث معدنی مطرح م یشود. این سامانه امکان ثبت، پردازش و بهره برداری از تعداد نامحدودی داده را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم میسازد. از مهمترین مزایای چنین سامانه ای تبدیل داده های خام به دانش فنی جهت بهبود وضعیت مدیریت کلان حوادث معدنی میباشد.

۹ابعاد کیفیت خدمات فناوری اطلاعات راه آهن جمهوری اسلامی ایران
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی، سال
تعداد صفحات: ۸
خدمات درون سازمانی نقشی غیر قابل انکاری در جهت گیری استراتژی های سازمانی ایفا می کند و از جمله این خدمات که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است، خدمات فناوری اطلاعات (IT) می باشد که هزینه قابل توجهی را از مجموع هزینه های سازمان به خود اختصاص می دهد]1[. بنابراین سنجش عملکرد واحدهای عرضه کننده این خدمات، به صورت یکی از جنبه های مهم نظارت سازمانی در آمده است. در این تحقیق، با استفاده از دو مدل SERVQUAL و WebQUAL در راه آهن جمهوری اسلامی ایران به ترتیب کیفیت خدمات پشتیبانی IT و سایت آن ارزیابی می شود. با انجام تحلیل عاملی نتیجه گیری می شود که خدمات IT بر ابعاد مدل های ارزیابی کیفیت خدمات تأثیرگذار است و در نتیجه آن ابعاد جدیدی معرفی خواهد شد. ابعاد جدیدی که برای خدمات پشتیبانی IT معرفی گردیده اند به ترتیب عبارتند از: اطلاع رسانی، اطمینان و امنیت، همدلی، نمای واحد IT و تعهد زمانی. همچنین ابعاد جدید کیفیت سایت شامل: نمای اولیه، راحتی و اطمینان، شفاف بودن تعاولات، اطلاعات، موضع گیری سایت و ارائه اطلاعات، هستند.

۱۰سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در راه آهن جمهوری اسلامی ایران
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی، سال
تعداد صفحات: ۸
در قرن بیست و یکم، یکی از احتیاجات حیاتی هر سازمان، استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و به خدمت گرفتن توانمندی های فناوری اطلاعات در جهت توسعه و بهبود خدمات به مشتریان می باشد. صنعت حمل و نقل ریلی ایران نیز از این بازار رقابتی عقب نمانده و به منظور جذب و حفظ مشتریان خود، به مکانیزه نمودن سیستمهای سنتی و دستی توجه خاصی نموده، و در این راستا اقدامات قابل توجهی نیز صورت گرفته است. با توجه به ارتباطات تنگاتنگ بسیاری از این سیستم ها و اهمیت اطلاعات تولید شده توسط هر یک، بدون در نظر گرفتن ارتباطی یکپارچه و کارا هیچ یک از سیستم های راه اندازی شده کارایی مناسب را نداشته و نمی توان از اطلاعات آن در بخشهای دیگر راه آهن استفاده نمود. در سالهای اخیر برنامه ریزی منابع سازمان ( ERP) به عنوان بهترین راه حل به منظور یکپارچه کردن کلیه اطلاعات سازمانها مطرح شده است. این مقاله حاصل یک پروژه تحقیقاتی 7 ماهه از بهمن 84 تا مرداد 85 به منظور طراحی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان برای راه آهن جمهوری اسلامی ایران، همچنین چگونگی فراهم نمودن شرایط لازم جهت اجرای موفق ERP در راه آهن ایران می باشد.

۱۱فناوری نانو و جایگاه آن در محیط زیست و لزم اجرای آن برنامه چهارم توسعه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
آگاهی از ماهیت مواد و درک ساختاری آنها در تمام طول زندگی بشر از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است، مواد همواره در ساخت و تامین وسایل مورد نیاز انسان کاربرد فراوانی داشته اند.
با پیشرفت علم آگاهیها نسبت به ماده و تواناییهای آن افزایش یافته بطوریکه اکنو ن با بررسی زمینه های اتمی و زیر اتمی مواد و عناصر امکان ساخت و بنیانگذاری مدل های جدیدتری از مولکول ها فراهم شده است.
شاید بتوان سه فناوری تسخیر کننده آینده را در سه گروه فناوری اطلاعات ، نانو فناوری و زیست فناوری خلاصه کرد. قرار گیری مقادیرو حجم زیادی از اطلاعات در فضائی کوچک از ابعاد مشترک نانو فناوری و زیس ت فناوری میباشد.در این میان فناوری نانو بعنوان یک فناوری تمام رشته ای از اهمیت خاصی برخوردار است.
میلیونها سال است که در طبیعت ساختارهای بسیار پیچیده با ظرافت نانو متری (مولکولی ) مانند یک میکروب ساخته میشود،اکنون علم بشری در آستانه چنگ اندازی به این عرصه م یباشد تا ساختارهای بی نظیری که در طبیعت یافت نمیشود، بسازد.
فناوری نانو قادر به ظهور تواناییهایی غیر قابل تصور میباشد که بطور خلاصه بشرح زیر می باشد:
– ساخت مواد بسیار سبک و محکم برای مصارف در صنعت
– کاهش شدید تقاضا برای سوخت های فسیلی
– ارسال دقیق دارو به آدرسهای مورد نظر در بدن و افزایش طول عمر
– از بین بردن کامل نا چیزترین آلاینده های شهری و صنعتی
– از بین بردن کامل عوامل خطرناک جنگ های شیمیایی و میکروبی
علم محیط زیست نیز بی نیاز از کاربردهای این فناوری نمیباشد ،آلودگی روز افزون محیط زیست در اثر عوامل آلاینده گوناگون ، استفاده از این نو فناوری را موجه میسازد.

۱۲یک زیست چرخ ترکیبی و تجمیعی وطرح درسی دانشگاهی برای " مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات "
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سال
تعداد صفحات: ۸
رشته دانشگاهی نوپای فناوری اطلاعات با ماهیت بین رشته ای در فصل مشترک مهندسی رایانه و خودکاری و نظریه های اطلاعات و سامانه و فناوری ارتباطات، نیاز به دروسی با ماهیت کاربردی دارد که در عین حال هویت فناورانه و اطلاعاتی داشته و تنظیم کننده وجوه نظری، مهندسی، کاربردی و علمی آن باشند . در زنجیره درسی سواد فناوری اطلاعات متشکل از دروس مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات و مدیریت برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات، درس دوم و برنامه آن که موضوع این مقاله است به فصل مشترکی ارزش افزا بین رشته های مدیریت، مدیریت پروژه و فناوری اطلاعات می پردازد . براساس این طرح درس پروژه های چند لایه فناوری اطلاعات با میزان کمینه پنج لایه سازمانی، انسانی، ارتباطی، سخت افزاری و نرم افزاری پنج زیست چرخ متمایز و مرتبط تولید محصول را در قالب یک پروژه در بردارد که نحوه انطباق آنها بر زیست چرخ پروژه از موضوعات اصلی و نوآورانه این طرح درس دانشگاهی است

۱۳کاربردهای تکنولوژی RFID در صنعت ساخت و ساز
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری، سال
تعداد صفحات: ۸
عمق تأثیرات فناوری اطلاعات در جنبه های مختلف زندگی بشر، موفقیت کاربرد ابزارهای مختلـف ایـن فنــاوری در مــدیریت پــروژه را نویــد مــی دهــد. RFID کــه ســرنام Radio Frequency IDentification RFID است و به برچسب هوشمند معروف است، بیـانگر سیـستم هـایی اسـت کـه از امـواج رادیویی برای انتقال اطلاعات مربوط به هویت یک شیء استفاده می کنند . پیشرفت هـای جدیـد بسیار به ارزش و هوشمندی آن افزوده است و این امر سبب فراگیر شدن آن در زمینه های مختلف علمی و عملی شده است .
این مقاله جنبه های مختلف کاربرد این فناوری در مـدیریت پـروژه هـای عمرانـی را مطـرح نمـوده و بـه پتانسیل ها و موانع بالقوه ی آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است . در ایـن بررسـی کاربردهـایی ماننـد ردگیری و مکان یابی، مدیریت زنجیره ی تأمین و لجستیک، ثبـت تـردد قطعـات، کنتـرل کیفیـت، کنتـرل عملیات اجرایی، مدیریت نگهداری، ردگیری و ایمنی کارگاه مورد توجه قرار گرفته است . نویسندگان این مقاله، برای اولین بار در ایران، توسعه و طراحی زیرساخت های کاربرد فناوری RFID در صنعت ساخت و ساز کشور را آغاز کرده اند .

۱۴چارچوب کلی ارزیابی ریسک پروژه های برون سپاری IT
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه در بسیاری از سازمانها، طرح های برون سپاری و واگذاری فعالیت ها با اهداف تمرکز بر قابلیت های هسته ای ، کوچک سازی ، دستیابی به بهترین عملکرد و کنترل و شفاف سازی هزینه ها دنبال می شود . هر طرح برون سپاری از آن جایی که پیاده سازی فعالیتی از داخل سازمان را برای مدت زمان معینی با هزینه مشخصی ( که در قرارداد برون سپاری آورده می شود ) ، به یک تامین کننده و ارائه دهنده خدمت در بیرون سازمان واگذار می نماید، یک پروژه محسوب می شود . با وجود آنکه پروژه های برون سپاری مزایای بسیاری دارند، اما برخی از آنها نیز با شکست مواجه می شوند . از مهم ترین دلایل شکست پروژه های برون سپاری، عدم ٥ بکارگیری فنون و روش های مدیریت و ارزیابی ریسک است که به همین علت در این تحقیق، چارچوب کلی برای ارزیابی ریسک پروژه های برون سپاری بخش IT یک سازمان ارائه شده است . انگیزه انتخاب بخش IT و ارائه چارچوب برای ارزیابی ریسک در این حوزه آن است که یکی از پرطرفدارترین فعالیت هایی که امروزه سازمانها اقدام به برون سپاری می نمایند، فعالیت فناوری اطلاعات است . در تحقیقی که در سال٢٠٠٢ توسطNada Kakabadse و Andrew Kakabadse انجام گرفت بیشترین فعالیتی که در سازمانهای آمریکایی برون سپاری می شود، فعالیت های فناوری اطلاعات است . در اروپا نیز فعالیت های فناوری اطلاعات، دومین فعالیتی است که سازمانها اقدام به برون سپاری می نمایند . تحقیق گروه Gartner نشان داد که ارزش تبادلات در بازار برون سپاری IT در سال ١٢٠،٢٠٠٢ میلیارد دلار تخمین زده شده بود . هرچند یکی از نخستین اشکال برون سپاری IT در پروژه ای بوده است که از سوی شرکت کداک به شرکت IBM واگذار گردید ( که به اثر کداک معروف است ) ، اما امروزه در میان ٥٠٠ شرکت برتری که مجله فورچون معرفی می کند، سازمانی را
نمی توان یافت که بخشی و یا تمام فعالیت های IT را به بیرون برون سپاری ننموده باشد . [ Barthelemy,Geyer] (٢٠٠١)

۱۵نقش فناوری اطلاعات درمدیریت پروژه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در عصر حاضر شاهد استقرار سیستم های اطلاعاتی 2 در جوامع پیشرفته بوده و هر روز سرعت تبادل اطلاعات بیشتر و بیشتر می گردد . این فرایند باعث شده تا زیر ساخت های اساسی بر اساس فناوری اطلاعات 3 در این جوامع شکل بگیرد .فناوری اطلاعات ازعلوم رایانه، ارتباطات و شبکه سازی تشکیل شده است . امروزه کاربردهای متنوع و گسترده ای از این علم در زمینه های مختلف مطرح شده است و به نقشی راهبردی در سازمان ها تبدیل شده است . نقش راهبردی به این معنی است که سیستمهای اطلاعاتی می توانند به طور قابل ملاحظه ای عملکردها را تغییر داده و بر دستیابی به اهداف راهبردی بلند مدت تاثیر گذار باشند .
یک پروژه نیازمند اطلاعات بسیاری است که از طریق فناوری اطلاعات به راحتی می توان به آنها دست یافت تا بتوان بر اساس آن منابع لازم را برای انجام پروژه تخصیص داد . استفاده از فناوری اطلاعات، دوره ارائه محصولات، فرآیند های نوآوری 4 و حتی دوره حیات محصول را کوتاهتر از گذشته کرده است . پس برای بقا و رقابت پذیری لازم است مدیریت پروژه 5 هرچه سریعتر وبا استفاده از اطلاعات و انتقال سریع آنها مدت اجرای پروژه هارا کاهش داده و محصولات مورد نظر خود را با سرعت وارد بازار نمایند .

۱۶ارائه مدلی برای گزینش سیستم مناسب برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP)
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۴
امروزه شاهد توسعه و بکار گیری فناوری اطلاعات در زمینه های متنوع می باشیم، سیستم های برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) نیز یکی از کاربردهای مهم فناوری اطلاعات در سازمانها است که از جایگاه ویژه ای برخوردار است . وجود چنین سیستم هایی برتری رقابتی سازمانها را بدنبال خواهد داشت . شرکتهایی که قصد بهره برداری از سیستمهای ERP را داشته باشند به دلیل تنوع اینگونه سیستمها دچار مشکل تصمیم گیری و انتخاب بهینه خواهند شد . از سوی دیگر با توجه به تغییرات گسترده ای که اجرای اینگونه سیستم ها در کلیه سطوح سازمان بدنبال دارد، عدم دقت در گزینش سیستم مناسب ERP صدمات جبران ناپذیری را به سازمان وارد خواهد کرد . تحقیق حاضر کوششی برای رفع مشکل تصمیم گیری در خصوص انتخاب و پیاده سازی سیستم ERP مناسب در شرکتهای ایرانی است . این تحقیق با مطالعه روشهای مختلف مطرح در زمینه انتخاب سیستمهای ERP مدلی یکپارچه را با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره معرفی نموده و نتایج اجرای آن را در یکی از شرکتهای تولیدی ایران ارائه می نماید .

۱۷بررسی تجربیات مهندسی مجدد در ایران
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۳
امروزه، انطباق با تغییرات سریع محیطی و کسب انعطاف پذیری ضرورتی اجتناب ناپذیر است . لازمه این کار دگرگون سازی کسب و کار ، جهت انطباق با تغییرات محیطی است . یکی از شناخته شده ترین راهبردهای دگرگون سازی کـسب و کار، مهندسی مجدد می باشد . البته علیرغم اثربخشی بالا ی مهندسی مجدد پیاده سازی این پروژه هـا در بیـشتر مـوارد بـا شکست مواجه می شود . هدف ازاین تحقیق شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و شکست پـروژه هـای مهندسـی مجـدد در داخل کشور می باشد . بدین منظور از طرحهایی که با عنوان مهندسی مجدد اجرا شده یا ماهیتی مـشابه بـا پـروژه هـای مهندسی مجدد داشته اند انتخاب و به بررسی عوامل موثر بر پروژه های مهندسی مجدد در آنها پرداختـه شـده اسـت . ایـن عوامل در هفت دسته کلی ، آمادگی سازمان برای اجرای تغییر، برنامه ریزی، شناخت و طراحی، ارزیابی، فرهنگ و تغییـر و تکنولوژی اطلاعات، طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است . بررسیها از طریق مطالعه مستندات، انجام مـصاحبه هـای
باز و توزیع پرسشنامه انجام گرفته است . نتایج حاصل از انجام بررسیها وضعیت متوسط رو به پـایینی را بـرای پـروژه هـای مورد بررسی نشان می دهد . این امر حکایت از عدم دستیابی به نتایج کامل و مورد انتظار از پروژه ها دارد . عمـده عـواملی را که می توان در این امر موثر دانست عبارتند از : عدم آمادگی سازمانها در اجرای پروژه مهندسی مجدد و مواجهـه بـا تغییـر، عدم توجه به تکنولوژی ا طلاعات، مشارکت نکردن افـراد سـازمان در انجـام پـروژه، عـدم حمایـت مـدیر ارشـد و وجـود مقاومتهـایی در بـین مـدیران میـانی و پرسـنل سـازمان در برابـر پـروژه

۱۸شناسایی عوامل مقاومت در برابر تغییر در محیطهای کاری متاثر از فناوری اطلاعات و ارایه راهکارهای پیاده سازی تغییر در اینگونه محیطها
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مساله تغییر در سازمانها و مقاومت در برابر آن از دیرباز در مباحث مدیریتی مطرح بوده که با توجه به تشدید سرعت پیشرفت انواع فناوری و تغییرات ناشی از آنها در همه ابعاد در سالهای اخیر , اهمیت توجه به این موضوع بسیار چشمگیرتر و ضروریتر گردیده است . فناوری اطلاعات ماهیتا تغییرگرا است و بنابراین اثرات بکارگیری آن در محیطهای کاری مقاومتهای خاص خود را نیز از
طرف کارکنان به همراه دارد . این مقاله سعی دارد عوامل مقاومت در محیطهای کاری که به نوعی از فناوریهای اطلاعات استفاده میکنند را شناسایی و تحلیل کرده و راهکارهایی برای پیادهسازی تغییرات مدیریت ارشد سازمان , ارایه نماید .

۱۹فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی تعمیرات صنایع نفت وگاز
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۷
در گذشت ه کل یه مراحل اجرا یی یک پروژه تعم یراتی اعم از زمان بندی ، مراحل انجام پروژه ، ارتباط بین قـسمتهای مختلـف و جمـع آوری و ثبت اطلاعات، بصورت سنتی و کم و ب یش ناقص انجام م یشد . امروزه اهمیت اقتصاد باعث رشـد و تکامـل ارتباطـات و اسـتفاده روز افـزون از فناوری اطلاعات در ه مه شئون کار و زندگی از جمله برنامه ریز ی 1 شده است . با توجه به تولیدروزانـه 2 میلیـارد فـوت مکعـب گـاز و 80000 بشکه میعانات گازی به ارزش حدود 5 م یلیون دلار ( به قیمت متوسط جهانی ) در فـاز 2 و 3 پـارس جنـوبی ، برنامـه ریـزی و اجـرای مـنظم تعمیرات اساسی در ا ین دو فاز ازا همیت ویژه ای برخوردار است بطوریکه بازای هر روز تعجیل درزمان تعمیرات در هـر فـاز بـیش از 2 میلیـون دلار صرفه جویی اقتصادی حاصل می شود .
در یک سیستم برنامه ریزی صحیح، پیاده سازی ارتباط مناسب جهت تبادل اطلاعات میان ارکان پروژه از ضـروریات مـی باشـد . تکنولـوژی اطلاعات ابزار سودمندی است که در ا ین زم ینه مورد استفاده قرار م یگیرد . با استفاده از تکنولوژی اطلاعات ، یک پروژه تعم یراتی کاملا مـنظم و در کمتر ین زمان انجام می شود . تهیه یک سازمان مناسب، گردش کار، سیاست گذاری مبتنـی بـر اصـول فنـی، اسـتفاده از نـرم افزارهـای مدیریت تعمیرات و نرم افزارهای برنامه ریزی ، مقدمه اجرای یک برنامه تعمیراتی منظم و بهینه می باشد . در این مقاله نحوه تعریف هر پروژه و برنامه ریزی آن و زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم بکار گرفته شده در فاز 2 و 3 پارس جنوبی مورد بررسی قرار می گیرد .

۲۰جهانی شدن تحقیق و توسعه، فرصت‌ها و چگونگی استفاده از آن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، سال
تعداد صفحات: ۹
جهانی شدن مفهومی است که برای توضیح و تبیین تحولات جهان معاصر در ده‌های اخیر به کار گرفته می‌شود. صرف نظر از مباحثی که درباره علل موجود و هدف وغایت این تحولات ذکر می‌شود، به نظر می‌رسد درباره مشخصه‌های اساسی این تحولات اتفاق نظر وجود دارد. این تحولات عمدتاً شامل رشد سریع تجارت جهانی کالا و خدمات در قیاس با رشد تولید، رشد سریع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش سهم آن در سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی، اهمیت روزافزون شرکت‌های فراملی، همگرایی قیمت‌های داخلی و خارجی، گسترش سازمان‌های تجاری و اقتصادی جهانی، گسترش فناوری اطلاعات، توزیع جهانی دانش، اطلاعات و تکنولوژی و گسترش حقوق مالکیت معنوی است.
جهانی شدن شامل تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی است و تحقیق و توسعه را در کنار سایر موارد در بر می‌گیرد. بین جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و سیاست با جهانی شدن تحقیق و توسعه رابطه دو سویه‌ای برقرار است. جهانی شدن تحقیق و توسعه زمینه‌های مناسب برای تحقق شاخص‌های جهانی شدن را فراهم می‌آورد و تحقق شاخص‌های جهانی شدن به نوبه خود به جهانی شدن تحقیق و توسعه کمک می‌نماید.
جامعه ایران نیز که حیات آن به علل و جلوه‌های گوناگون با رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی جهان پیوند خورده است نمی‌تواند در برابر پدیده جهانی شدن بی‌اعتنا باشد. جهانی شدن تحقیق و توسعه فرصت‌های مختلفی را برای جامعه علمی ایران فراهم می‌کند که شناسایی این فرصت‌ها به سیاستگذاری مناسب برای استفاده به موقع و درست از آنها می‌انجامد.
این مقاله به منظور تبیین ابعاد جهانی شدن تحقیق و توسعه و فرصت‌هایی که برای جامعه علمی ایران فراهم می‌آورد و نیز ارایه راهکارهایی برای استفاده از فرصت‌های فوق نگاشته شده است.

۲۱بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه فناوری اطلاعات و کسب ارزش
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سال
تعداد صفحات: ۱۳
محور اصلی این مقاله چگونگی سرمایه گذاری سازمان در پروژه های فناوری اطلاعات در راستای تحقق اهداف کسب و کار و کسب ارزش بیشتر با صرف منابع کمتر است. در این راستا با اشاره به اهمیت واحد سیستم های اطلاعاتی در تحقق اهداف کسب و کار، سعی شده تا در این مقاله به پرسش های زیر پاسخ داده شود:
پرسش اول: چه نوع فرایندهای برنامه ریزی بر کسب حداکثر ارزش از فناوری اطلاعات و همچنین بر همراستایی فناوری اطلاعات با کسب و کار ، تاثیر گذارترند؟
پرسش دوم:سازمان برای اولویت بندی سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات از چه شاخص هایی بهره گیرد؟
پرسش سوم: چگونه می توان از مدیریت پورتفلیو به عنوان ابزاری جدید جهت تسهیل در همنوایی فناوری اطلاعات و برنامه ریزی سازمانی برای فناوری، بهره برد؟

۲۲استقرار فناوری اطلاعات در سازمان: ابعاد و رویکردها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در بسیاری از سازمانها به رغم صرف وقت، انرژی و هزینه زیاد برای به کارگیری سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات، این سیستم ها در عمل به خوبی کار گرفته نشده اند و یا در ارائه خدمات دچار مشکلات زیادی هستند. بروز چنین واقعیاتی ، اهمیت مطالعه درباره چگونگی به کارگیری این سیستم ها را نمایان می سازد. به کارگیری فناوری اطلاعات یا استقرار آن که در رویکرد فرایندی یکی از مراحل مهم و متوالی به کارگیری سیستم های اطلاعاتی در سازمانهاست. موضوع مطالعات مختلفی بوده و اصطلاحات گوناگونی برای آن، از جمله استقرار، پذیرش، استفاده ، انتشار، موفقیت، رضایت مندی به کار گرفته شده است. در این مقاله، می کوشیم ابعاد مختلف استقرار یک فناوری جدید اطلاعاتی در سازمان را مورد بررسی قرار داده از منظر مطالعات گوناگون آن راجمع بندی می نمائیم.

۲۳تبیین استراتژی استقرار و توسعه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیکی (eCRM)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۱۳
با ظهور تکنولوژی اطلاعات و کاربردهاو تاثیرات گسترده و شگرف آن در ابعاد مختلف سازمان از جمله CRM، مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیکی (eCRM) ، یا به صورت خلاصه کاربرد تکنولوژی های نوین مخصوصا تکنولوژی اطلاعات در CRM به عنوان آخرین پارادیم مدیریت ارتباط با مشتری معرفی گردیده است. این مقاله به هدف بررسی چند جانبه eCRM ، ابتدا تحولات ایجاد شده در RCM سنتی را بیان می دارد و از این منظر تفاوت های CRM و eCRM را بررسی می کند. سپس به تعریف، ویژگی ها و جایگاه eCRM را مورد توجه قرار می دهد و در مجموع فرصت های فراهم شده از طریق اینترنت در جهت توسعه CRM رامعرفی می کند. در مرحله بعدی به بررسی چارچوب و مدلی نمونه ای eCRM می پردازد و روش ساده پیاده سازی eCRM را همراه با نکات ضروری بیان می کند. به علاوه چالش ها و تهدیدهای فراروی eCRM و خطاهای متحمل در پیاده سازی آن را مورد بحث قرار می دهد و مروری خلاصه بر یک مورد موفق پیاده سازی eCRM خواهد داشت. در خاتمه، روندها و چشم اندازهای آینده eCRM را مورد کنکاش قرار خواهد داد.

۲۴تعمیم زنجیره ارزش پورتر در معادن و بررسی اثرات IT بر آن
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۹
فناوری اطلاعات به عنوان ابزار و بستر توسعه، در عرصه رقابت جهانی برای سازماדֵا و دارای مزایای بی شماری است . امروزه تمامی صنایع به نوعی در معرض تحولات این فناوری واقع شده
اند . مایکل پورتر اندیشمند حوزه آسب و آار در سال 1985 مدل زنجیره ارزش را ارائه داد . طبق این مدل فعالیتهــــای دخیل در سازماדֵای تولیدی را می توان به دو بخش : فعالیتهای اصلی و
فعالیتهای پشتیبانی تقسیم آردفعالیتهای اصلی آن دسته از فعالیتهایی هستند آه اصطلاحاً ارزش افزا ( VALUE–ADDED) نامیده می شوند . مدیران بنگاههای معدنی نیز با توجه به اهمیت این بخش به عنوان یکی از ارآان زیر بنایی اقتصاد بدنبال افزایش بهره وری در فعالیتهای خود با استفاده از IT شده اند . در این مقاله با تعمیم مدل پورتر در معادن به پنج فعالیت اصلی از استخراج معدن تا بازیابی محیط معدن اشاره می نمائیم و اثرات فناوری اطلاعات بر هر یک از فعالیتهای زنجیره اصلی را بررسی می نماییم .

۲۵جامعه اطلاعاتی و راهبردهای تحقق آن در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۱۰
انقلاب شگرف الکترونیکی در اواسط سده بیستم و رشد روز افزون کاربرد ریز پردازنده هاای الکترونیکی در محصولات مختلف و همچنین کاهش بهای تمام شده آنها از یک سو و نیاز بشر به استفاده از اطلاعات از دیگر سو موجب پدیده آمدن موج اطلاعات گردید. جهانی که پس از سپری کردن دوره کشاورزی با تمام فراز و نشیبها و زمان طولانی خود با وقوع انقلاب صنعتی به دوره صنعت و زندگی ماشینی روی آورد با ظهور شبکه های رایانه ای و توسعه ارتباطات اینک به عصری جدید موسوم به عصر اطلاعات پا می نهد. عصر اطلاعات جامعه بشری را با رویکردهای جدید در کلیه ابعاد مختلف مواجه می سازد از چنین جامعه ای با عنوان جامعه اطلاعاتی یاد می شود در این گونه از جوامع، مفاهیم سنتی موجود در زمینه هایی همچون، اقتصاد، آموزش، کسب و کار، مدیریت، تجارت، و جنگ دچار تحول می گردد. این مقاله نتیجه یک کار پژوهشی است که ضمن بررسی مفاهیم فناوری اطلاعات و جامعه اطلاعاتی راهبردهای تحقق آن در ایران را مورد مطالعه قرار می دهد. بدون شک توجه به چنین راهبردهایی در تدوین برنامه های ملی کشور اعم از برنامه های میان مدت و بلند مدت امری ضروری محسوب میگردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۸۱۵ نتیجه