۱تقویت ستون های بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری (FRP)
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تنزل سطح عملکرد سازه‌های بتن آرمه در طول زمان تحت تاثیر عوامل محیطی ( خوردگی، یخ بندان و ذوب و… ) و آسیب های سازه ای ناشی از بارگذاری های تصادفی ( زلزله، باد و سیل ) و حتی بارهای سنگین ترافیک اجتناب ناپذیر بوده و لذا لزوم تدوین روشهای علمی و اجرایی جهت تقویت و یا تعمیر اینگونه سازه ها که دارای ضعف اولیه در طراحی و یا اجرا می‌باشند را به خوبی روشن می سازد. چندین روش جهت تعمیر و تقویت سازه‌های بتن‌آرمه وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به استفاده از ژاکتهای بتنی ،ژاکتهای فولادی و ژاکتهای پلیمری اشاره نمود. امروزه استفاده از ژاکتهای پلیمری به دلیل خواص فوق العاده آن نظیر مقاومت وسختی بالا، وزن اندک، مقاومت در برابر خوردگی، ناهمسانگرد بودن این مواد و طراحی بهینه، نصب آسان و سریع و هزینه کل کمتر (شامل زمان ، مصالح و اجرا ) نسبت به ورقهای فولادی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله نیز به بررسی مسائل تقویت ستونهای بتن‌آرمه پرداخته می‌شود. از جمله مسائل کلیدی در این زمینه بهبود رفتار تنش–کرنش عضو محصورشده توسط این نوع ژاکتها می‌باشد

۲بررسی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با کامپوزیتهای شیشه\اپوکسی و شیشه\ پلی استر
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها، سال
تعداد صفحات: ۹
اتصال صفحات کامپوزیتی به تیرهای بتنآرمه روشی موثر جهت تقویت یا تعمیر و اصلاح آنها میباشد. در این مقاله خلاصه نتایج آزمایشگاهی و مطالعات تحلیلی در ارتباط با افزایش مقاومت خمشی تیرهای بتنآرمه که با اتصال صفحات کامپوزیتی به وجه کششی آنها، مورد تقویت یا تعمیر و تقویت قرار گرفتهاند، آمده است. 9 عدد تیر بتنآرمه همراه با فولاد 15.2 مضاعف به ابعاد cmΞ15.2cmΞ140cm با و بدون تقویت کامپوزیتی)کامپوزیت شیشه\اپوکسی و شیشه\پلیاستر(، برای ارزیابی بار نهایی و استحکام خمشی، مورد آزمایش خمشی چهار نقطهای قرار گرفتند. در این مقاله، از روش تحلیل مقطع غیرالاستیکو برای پیش بینی دقیق پاسخ بار–جابجایی وسط دهانه تیرهای اصلاح شده در برابر بارهای استاتیکی استفاده شده است. از یک روش غیرخطی اجزاء محدود جهت تایید و کنترل نتایج مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلهای مقطع غیر الاستیک استفاده شده است. رفتار تیرهای مذکور توسط منحنیهای بار–جابجایی وسط دهانه آنها نمایش داده شده است.نتایج حاصله از هر سه روش تئوری(تحلیلی)، عددی و آزمایشی ضمن داشتن توافق، افزایش باربری و مقاومت خمشی تیرهای تقویت شده نسبت به تیرهای تقویت نشده را به اثبات رسانیدند. لازم به ذکر است که هزینه اجرای تقویت توسط کامپوزیت شیشه\اپوکسی در کشور نسبتا بالاست. بنابراین، برای پایین آوردن هزینههای اجرایی، پژوهش فوق با استفاده از کامپوزیت شیشه\پلیاستر نیز انجام شده و نتایج مطلوب و قابل قبولی بدست آمده است. ضمن اینکه باید به مسائل و مشکلات احتمالی محیطی روی این مواد توجه شود.

۳بررسی و روشهای تعمیر و تقویت ساز های بتنی پس از وقوع زلزله
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها، سال
تعداد صفحات: ۹
آنچه در این مقاله ارائه میشود،شام ل بررسی انواع خرابی،مواد تعمیری وروشهای مرمت وتقویت ساختمانهای بتن مسلح میباشد .عواملی که در انتخاب روشهای تعمیر،بازسای وتقویت موثرندعبارتند از :مورد کاربرد ساختمان،مصالح ساختمانی قابل دسترس،مهارتهای موجود در محل،سرعت عمل ومخارج لاز م .عمدتاً جهت مرمت وتقویت م و ضعی سازه ها از روشهای تزریق ،تعمیر یازره پوش نمودن توسط بتن یا فولاد استفاده میگرد د .اصلی ترین مسئله در امر مرمت وتقویت سازگاری رفتار مصالح قدیم وجدید میباشد،بنابراین ایجاد سطح تماس مناسب میان بتن تازه وبتن موجود بسیار مهم است این هماهنگی را میتوان با زبر ن مودن سطح بتن قدیم ،استفاده از چسب اپوکسی قبل از بتن ریزی ویا ایجاد گل میخ هایی از جنس فولاد یابتن مسلح ایجاد کرد.

۴بررسی اثر میراگرهای XADAS در رفتار لرزهای سازههای بتنی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۱
استهلاک انرژی زلزله، بصورت امن و اقتصادی، عمده ترین راه مقابله با اثرات مخرب زلزله می باشد. روشهای کلاسیک، انرژی را در خود اعضاء، با قدرت شکل پذیری عضو، مستهلک می کنند. در این روش، ظرفیت اعضاء سازه ای برای جذب انرژیهای بعدی کاهش یافته و امنیت سازه از بین می رود. روش مناسبتر، بکارگیری میراگرهایی می باشد که انرژی وارده به سازه را در خود مستهلک نموده و ساختمان را حفظ نمای ند. این جاذب ها به دو شکل دائمی و تعویض شونده ارائه می گردند. میراگرADAS از نوع تعویض شونده می باشد که به دو صورت ضربدری(X) و مثلثی (T)ساخته می شوند. در این مقاله عملکرد جاذب انرژی XADAS در یک ساختمان بتنی شش طبقه، بررسی گردیده است . در ابتدا عملکرد المان XADAS بصورت منفرد در نرم افزار Lusas مطالعه شده و نهایتاً با بکارگیری آن در یک ساختمان بتنی، کارایی آن با استفاده از نرمافزار Etabs بررسی شده ، است.

۵استفاده از بادبندهای زانویی در مقاوم سازی قاب های بتن آرمه
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به اینکه بر خی از ساختمان های بتن آرمه موجود مقاومت مناسبی در برابر بارها ی لرزه ای ندارند،لازم است روشی مناسب و اقتصادی جهت مقاوم سازی این ساختمان ها بکار رود. یکی از روش های مناسب دراین راستا استفاده از بادبند زانویی است . در این نوع مهاربند عضو قطری تأمین کننده سختی سیستم است،در حالیکه عضو زانویی با جاری شدن خود در زلزله های شدید شکل پذیری لازم را فراهم می کند و مانند یک فیوز شکل پذیر عمل کرده و مانع کمانش عضو قطری می شود . بدین طریق سختی و شکل پذیری تؤامًا برای سازه فراهم می گردد . در این مقاله هدف بررسی رفتار این نوع بادبندی در تقویت قاب های بتن آرمه می باشد .بدین منظور ابتدا جهت دستیابی به مشخصات هندسی و خواص مقاطع بهینه، رفتار این نوع مهاربند بصورت پارامتریک بررسی شده است . در ادامه به کمک مشخصات هندسی بدست آمده اثر این نوع مهاربند بر روی سختی و شکل پذیری قاب های چند طبقه مهاربندی شده با بادبند زانویی و بادبند ضربدری مقایسه شده است. بررسی های انجام شده حاکی از اثر مثبت این نوع مهاربندی در افزایش سختی و شکل پذیری قاب های بتن آرمه کوتاه (تا پنج طبقه) می باشد

۶روشی جهت تثبیت بستر اتوبان قشم – درگهان
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۸
جزیره قشم در خلیج فارس دارای زمینی با بستر ماسه ای و ارتفاعاتی از مواد مرجانی است این مواد بیشتر مرکب از ماسه مارون و سنگهای دریایی هستند که اکثرا بصورت ماسه سمنته شده به نام پوش سنگ ظاهر شده اند پوش سنکها با وجود سختی بالا چگالی کمی دارند و در صورت استفاده در جسم راه هنگام غلتک زنی خرد می شوند و لذا نمی توان آنها را به طور مستقیم بدون هیچگونه اقدامی برای مقاوم سازی در ساختمان روسازی مورد استفاده قرار داد. از طرف دیگر در این جزیره مصالح سنگدانه ای متداول که مناسب راهسازی باشند وجود نداشته و لازم است مصالح راهسازی از خارج از جزیره با هزینه گزاف وارد شود. در این شرایط طرح ساخت یک بزرگراه به منظور امکان ارتباط دو شهر اصلی جزیره در دستور کار قرار گرفت از اهداف این پروژه تحقیقات در زمینه یافتن راه حل مناسبی برای استفاده از مصالح محلی بود تا از مشکلات حمل مصالح دانه ای که باید از خارج از جزیره وارد شود جلوگیری گردد.

۷کاربرد پوشش های آسفالتی در حفاظت سواحل و بنادر مطالعه موردی حفاظت ساحل دریاچه هامون
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
روشهای مختلفی برای حفاظت سواحل و بنادر و پایدار سازی خط ساحلی توسعه یافته اند که از آن میان پوشش های حفاظتی (Revetments) برای مقاوم سازی سطوح شیب دار داخلی نظیر دایک ها، گوره ها یا سیلبندها به صورت گسترده و فراگیر مورد استفاده واقع می شوند. پوشش های حفاظتی به نوبه خود به اشکال مختلفی نظیر پوششهای سنگریزه ای (Rip Rap)، بلوکی، توری سنگی (Gabions ) و آشفالتی تقسیم می شوند که نوع اخیر چند دهه ای است که در پروژه های دریایی مورد استفاده قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی کاربرد انواع پوشش های آسفالتی در حفاظت سواحل بطور عام و در پروژه طرح حفاظت ساحل دریاچه هامون به صورت خاص می پردازد. موارد کاربرد انواع پوششهای آسفالتی در پوشش کانال های ابیاری، حفاظت ساحل رودخانه ها، حفاظت ساحل کنال های کشتیرانی، پوشش حفاظتی مقاوم روی دایک ها و سیلبندها، پوشش فیلتر و آرمور آب شکن ها و موج شکن هایی می باشد که در معرض امواج با ارتفاع کمتر از 3 متر قرار دارند. پوشش های آسفالتی در مقابل جریانات با سرعت 6m \s نیز مقوم بوده و کارآیی خوبی از خود نشان داده اند. معذالک از این نوع پوشش ها در سواحل، با امواج سنگین، در مناطق با هوای بسیار گرم و در معرض تابش شدیدی آفتاب کمتر استفاده می شوند چرا که قیر موجود در بافت پوشش های آسفالتی جوی حاد آسیب پذیر بوده و از دوام لایه می کاهد.در این مقاله به بررسی انواع پوشش های آسفالتی نفوذناپذیر نظیر بتن آسفالتی، آسفالت ماستیکی و ملات قیری و انواع آسفالت نفوذپذیر مثل آسفالت متخلخل (O.S.A) و ماسه آسفالتی لاغر (L.S.A) پرداخته شده و مشخصات فیزیکی این مصالح و روش طراحی لایه های آسفالتی محاظ به اختصار توضیح داده شده است. دو نوع مخلوط آسفالتی اخیرالذکر ( L.S.A و O.S.A ) بدلیل نفوذپذیری و قابلیت استهلاک موج کاربر ویژه ای در سازه های حفاظت ساحلی دارند و در شرایط هیدرودینامیکی متوسط می توانند جایگزین بسیار مناسبی برای انواع دیگر پوشش های حفاظتی باشند.

۸بررسی آسیب پذیری لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانهای آجری غیرمسلح بر اساس ضوابط موجود در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی، سال
تعداد صفحات: ۹
گستردگی ساختمان های آجری به عنوان مسکن بیش از سی درصد مردم جهان بر کسی پوشیده نیست. سازه های آجری غیر مسلح، در سراسر دنیا بویژه در ایران و در شهرهای کوچک سهم عمده انواع ساختمان را به خود اختصاص داده اند. بنابراین بررسی آسیب پذیری این نوع سازه تحت اثر زلزله دارای اهمیت خاصی می باشد. همچنین اغلب سازه هایی که دارای اهمیت تاریخی می باشند، با استفاده از مصالح بنایی ساخته شده اند.. سازه های آجری معمولا در برابر زلزله دارای ضعف های عمده ای می باشند. در این مقاله روش بررسی آسیب پذیری لرزه ای سازه های آجری موجود و روشهای اجرایی به منظور رفع انواع ضعف های آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

۹بررسی استفاده از پلیمرهای تقویت شده با الیاف در مقاومسازی ساختمانهای بنایی غیر مسلح و بناهای تاریخی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۶
در این مقاله پلیمرهای تقویت شده با الیاف به عنوان مصالحی نوین جهت استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیر مسلح و بناهای تاریخی معرفی گردیده اند. در این راستا روشهای مقاومسازی اجزای مختلف ساختمان با استفاده از این مواد گنجانده شده اند. این امر به کاربردهای واقعی در بناهای مشابه مستند شده و برتریها و کاستیهایشان بیان گردیده است. با توجه به اهمیت رعایت آیین نامه در ساختمانسازی و و مستثنا نبودن چنین بناهایی از آن، وضعیت مقررات که در مورد ساختمانهای تاریخی محدودیت بیشتری پیش رو می گذارند مرور گشته است. همچنین ریولوژی، علم جریان و تغییر شکل مواد به عنوان ابزاری جهت بررسی رفتار بلند مدت کامپوزیتهای پلیمری که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است مطرح گشته است.

۱۰بررسی تحلیلی رفتار دیوار آجری غیر مسلح
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
جهت بررسی تحلیلی ساختمانهای بنایی و همچنین ارزیابی تاثیر روشهای مقاوم سازی بر آنها از روابط ساده تحلیلی نمی توان استفاده نمود و بکارگیری روشهای عددی اجتناب ناپذیر می باشد . در این پژوهش جهت ارزیابی رفتار دیوار آجری غیر مسلح مدلسازی دیوار آجری ساده با استفاده از نرم افزار المان محدود ANSYS انجام گرفته و برای اطمینان از صحت مدلسازی، از نتایج تست آزمایشگاهی برای کالیبراسیون مدل استفاده شده است.

۱۱پیشنهاداتی جهت حل مشکلات اقتصادی و مالی مقاوم سازی ساختمانهای موجود در بافت قدیم شهرها و احیا مجدد این بافت ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
بافت قدیم شهرهای ایران معمولاً از ساختمانهای خشتی و بنایی غیر م سلح ساخته شده است و شامل ساختمانهای میراث فرهنگی و ساختمانهای معمولی ارزان قیمت می باشد. بعلت عدم وجود خی ابان و راه دسترسی مناسب و وجود کوچه ها و دالانهای تنگ و پیج در پیج و ساختمانهای چسبیده بیکدیگر و سایر علل فنی از قبیل صعوبت یا عدم امکان بردن وسایل ساختمانی از قبیل وسائل حفاری ؛ لودر و کامیونهای عریض و نظائر آن بداخل کوچه ها و به محل ساختمانها استفاده از روشهای مدرن و سریع و ارزان قیمت اجرای عملیات مقاوم سازی بسیار مشکل است . مصالح و ابزارهای ساختمانی اغلب توسط گاریهای دستی یا افراد میتوانند به محل کار حمل شو ند که هزینه و مشکلات فنی زیادی برای تقویت و بازسازی و ترمیم این گونه ساختمانها بوجود میورند لزوم حفظ اصالت و فرم بافت قدیم شهرها وساختمانهای موجود در آنها نیز بازسازی و جدید سازی ساختمانها را طبق ضوابط آئین نامه های اخیر زلزله و بصورت اس کلتی غیرقابل قبول میکنند . از طرف دیگر مشکلات زیادی از لحاظ اقتصادی و مالی در مقابل احیاء بافت های قدیم و بازسازی و مقاوم سازی ساختمانهای موجود در آنها وجود دارد

۱۲تدوین راه حل های عملی برای طرح و اجرای ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۳۸
این مقاله خلاصه گزارش بخشی از تحقیقی است که تحت عنوان فوق توسط نگارنده در سال 1375 در معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده است .این تحقیق با مدیریت آقای دکتر مصطفی توکلی انجام و این بخش زیر نظر مهندس محسن بهرام غفاری تهیه شد ه است، که متاسفانه با فوت آقای دکتر توکلی به حال توقف درآمد . نتایج کلی این تحقیق , که توسط چند گروه تحقیقاتی تعقیب می شد و بخشهای مختلفی را شامل می گردید , تاکنون انتشار نیافته است. متن حاضر مقتضیات معماری مقاوم سازی ساختمانها را مورد بررسی قرار می دهد و هدف از انجام آن توجه دادن معماران و طراحان ساختمان به نکاتی است که در طراحی و اجرای ساختمانها در این خصوص باید به آنها توجه نمایند.

۱۳تعمیر، بهسازی و مقاوم سازی ساختمانهای بنایی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
انسانهای زیادی بر اثر تکانهای شدید زمین در ساختمانهای بنایی در دهکده ها و شهرک ها زخمی و کشته شده اند . عوامل زیر در ساختمانهای بنایی دربروز تلفات جانی ومالی مشارکت دارند: الف: به علت ضعف در ساخت بنا, فروریزش کل یا قسمتی از ساختمانها صورت می پذیرد.ب: دیوارها دچار فروریزش شده و در هنگام فرار مردم در کوچه و خیابانهای کم عرض باعث مدفون شدن آنها می گردد . ج: پیش آمدگی ها ( طره ها ) و پوشش های سقف روی انسانها سقوط می کنند . د: دیوارهای بلند ایستاده آزاد ، جان پناه ها و بالکن هابر اثر تکانهای ناشی از زلزله سقوط می کنند بعضی مواقع ساختمانهایی که ایستادگی خود را حفظ کرده اند و دچار خرابی ها و آسیب ها با ترکهایی از درجه پایین ، ترک های عریض و وسیعی شده اند به وسیله اندودها تعمیر سطحی شده اند . انجام این دست کارها همچنان ساختمان را در مواجه شدن با زلزله های دیگر آسیب پذیر نگه می دارد . هدف ارائه این مقاله آماده کردن سازه برای تعمیر و بازگرداندن خواص از دست رفته ، مقاوم سازی لرزه ای گونه های مختلف سازه های بنایی می باشد.

۱۴مشکلات فنی و چند روش پیشنهادی برای مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای موجود خشتی و آجری غیرمسلح در بافت قدیم شهرها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله در ابتداء مشکلات فنی که در مقابل طراحی و ا جراء مقاوم سازی ساختمانهای موجود در مقابل زلزله وجود دارند معرفی شده و مخصوصاً مشکلات خاص ساختمانهای بافت قدیم شهرهای تاریخی ایران مورد بررسی و تأ کید قرار گرفته اند . سپس ضوابط و مشخصات مربوط به روشهایی که لازم است برای مقاوم سازی اینگونه ساختمانها بکار برو ند معرفی گردیده اند . پس از آن چند روش که در مقاوم سازی اینگونه ساختمانها کاربرد داشته و میتوان از آنها در ایران استفاده کرد معرفی شده اند. تعدادی از این روشها در بازسازی مناطق زلزله زده و در مقاوم سازی ساختمانها خسارت دیده در سایر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته و در مقالات فنی و مجلات علمی مورد بررسی قرار گرفته اند . همچنین نویسنده روشهای تحقیقاتی که در رابطه با مقاوم سازی ساختمانهای خشتی غیر مسلح در سالیان گذشته بدست آورده در این مقاله معرفی نموده است.

۱۵مقاوم سازی دیوارهای آجری به کمک الیاف پلیمری مسلح شده ( FRP )
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی، سال
تعداد صفحات: ۷
با توجه به زلزله خیزی کشور، بررسی زلزله های گذشته نشان می دهد که اکثر بناهای آجری موجود مقاوم نبوده و یا مقاومت کافی و قابل قبولی ندارند، زیرا اکثراً یا بدون در نظر گرفتن آئین نامه ای ساخته شده و یا دقت در اجرا نگردیده و ملات مورد استفاده فاقد مقاومت برشی لازم می باشد، از اینرو ضرورت تقویت دیوارهای آجری غیر مسلح برای مقابله با نیرو های جانبی و با روش های مقاوم سازی قابل اعتماد، اقتصادی ، سریع و ارزان اجتناب ناپذیر می باشد. مقاوم سازی یا بهسازی لرزه ای دیوارهای آجری با روشهای سنتی جهت افزایش مقاومت لرزه ای دارای مشکلات عدیده اجرایی و نیاز به درنظر گرفتن تغییرات معماری دارد که در بعضی موارد امکان پذیر نمی باشد. هدف از این مقاله ارائه روش نوین مقاوم سازی دیوارهای آجری غیرمقاوم توسط الیاف پلیمری مسلح شده ( FRP ) می باشد، که مراحل آزمایش آن در دانشگاه آریزونا انجام و به ثبت رسیده و بطور عملی نیز در کشور امریکا مورد استفاده قرار گرفته است

۱۶نگاهی به تجربیات کشورهای زلزله خیز در مقاوم سازی ساختمانهای خشتی و آجری غیر مسلح و نکات مهم آئین نامه های ساختمانی اخیر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله بطور خلاصه نکات مهم چندین آئین ن امه جدید که در کشورهایی مثل نیوزیلند یا اروپا و بعضی کشورهای امریکای لاتین در مورد مقاوم سازی زلزله ای ساختمانهای خشتی و آجری غیر مسلح تدوین گردیده، مورد بحث قرار گرفته است . مقدار زیادی از مفاهیمی که در این آئین نامه ها ارائه گردید ه و دستورالعمل ها و روش ه ایی که در آنها پیشنهاد شده، مخصوصاً آئین نامه کشور نیوزیلند در مورد اینگونه ساختمانها، می تواند مورد استفاده مقاوم سازی ساختمانهای خشتی و آجری غیرمسلح در ایران قرار گیرند . آئین نامه زلزله ایران– استاندارد 2800 برای ایجاد ساختمانهای مقاوم در مقابل زلزله از نوع آجری غیرمسلح تدوین شده است . ولی تأکید این آئین نامه در مورد ایجاد ساختمانهای جدید ساز است و در کاربرد آن احتیاج به کلاف بندی های بتن آرمه افقی و قائم و استفاده از ملات ها و آجرهای استاندارد و مقاوم است . روشهائی پیشنهاد شده در این آئین نامه در مقاوم سازی ساختمانهای خشتی و آجری غیرمسلح موجود در بافتهای قدیمی شهرها تقریباً قابل اجراء نیست و اگر هم باشد انجام آن بسیار هزینه بر و از لحاظ اجرائی مشکل و تقریباً غیرکارا خواهد بود . مقاوم سازی ساختمانهای موجود آجری و خشتی که در زلزله های گذشته ایران و مخصوصاً در زلزله اخیر بم باعث کشتار گروه عظیمی از مردم شد و عده زیادی را در زیر آوار اینگونه ساختمانها مدفون کرد ، نیاز به یک آئین نامه جدید علمی و در عین حال عملی، امتحان شده و قابل اجرا دارد که بر اساس تحقیقات فنی، اقتصادی و امکان سنجی های محلی تدوین و بهسازی گردیده باشد

۱۷بررسی وضعیت اجرای عناصر مقاوم در برابر زلزله در ساختمان های مسکونی شهرستان بروجرد
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین همایش زلزله در درود - گذشته، حال، آینده، سال
تعداد صفحات: ۹
به منظوربررسى وضعیت اجرای عناصر مقاوم در برابر زلزله در ساختمان های شهر بروجرد ،پس از بازدیداز مناطق مختلف،ساختمانها به دودسته کلی تقسیم بندی شدند .دسته اول ساختمانهای قدیمی که قبل ازلازم الاجرا شدن آیین نامه 2800 زلزله ساخته شده اند ومعمولا بنایىهستندوداراى هیچ گونه سیستم مقاوم در برابر زلزله نیستند .بسیارى از این نوع ساختمانها که دارای یک طبقه ب وده اند بدون مقاوم سازی وبه شیوه ای غیر اصولی دو طبقه شده اند که باعث افزایش آسیب پذیری آنها شده است . ساختمانهای جدید در سطح شهرعموما اسکلت فلزی با اتصالات مفصلی می باشند .ضعفهای اساسی این نوع ساختمان ها دربرابرزلزله عبارتند اتصالات خورجینی،استفاده ازنبشی ضع یف بجای نشیمن تقویت شده برای اتصال پل به ستون،اجرای جوش غیراصولی وناقص برای اتصال نبشی نشیمن به ستون وعدم طرح واجرای صحیح مهاربندیها می باشد.باتوجه به مشکلات فوق لزوم اصلاح قوانین در خصوص طرح،نظارت واجرا وایجاد قوانین اجرایی جهت مقاوم سازی ساختمانهای موجود ضروری به نظر میرسد.

۱۸معرفی توابع ریالی خسارت ، کنترل خسارت وتابع هزینه ها جهت کنترل خسارت ، با مقوله اقتصادی در مبحث کاهش صدمات مالی و جانی در بهسازی لرزه ای
اطلاعات انتشار: نخستین همایش زلزله در درود - گذشته، حال، آینده، سال
تعداد صفحات: ۲۶
در پیشگاه متخصصان و صاحب نظران امر هر گاه سخن از بهسازی لرزه ای به میان می آید بر کلماتی همچون کاهش خسارت ، افزایش امنیت و اقتصادی بودن تاکید می شود . این سه کلمه در عین سادگی سه معیار اساسی بهسازی لرزه ای می باشند که جهت مقاوم سازی باید به آنها دقت شود . مقاله حاضر شامل سه قسمت عمده مقدمه ، متن اصلی و نتیجه می باشد . قسمت اول که همان مقدمه می باشد بازگو کننده پیش در آمدی بر زمین لرزه و ارائه آمار ها و جداول و یکسری اطلاعات پیش زمینه جهت مهم جلوه دادن این بحث بوده که کمابیش با آن اشنا هستیم . قسمت دوم که همان متن اصلی این مقاله می باشد به بیان توابعی ریالی با عنوان توابع خسارت ، کنترل خسارت ، توابع هزینه ها جهت کنترل خسارت و در نهایت تابع کل خسارت می پرد ازد که در قیقت ارائه روشهای تلفیقی ریاضی ، آماری ، تجربی و مهندسی می باشد که با اتکا بر آنها قادریم هر سه واژه مذکور (کاهش خسارت ، افزایش امنیت و اقتصادی بودن ) را در بحث بهسازی لرزه ای یکجا بر آورده کن یم . در این زمینه تحقیقات زیادی به عمل نیامده و هر جا بحث مقاوم سازی به میان می آ ید ف قط مرتبط با روشهای اجرایی می باشد نه تحقیقی . بخش آخر نیز نتیجه گیری کلی از متن مذکور با تکیه بر مطالب درج شده می باشد

۱۹بررسی چند نمونه از ساختمان های طراحی شده یا مقاوم سازی شده با استفاده از میراگرا
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از موضوعات اساسی در زمینه مهندسی عمران مقاوم سازی لرزه ای سازه های موجود به منظور تحمل بارهای لرزهی ای محتمل در آینده می باشد. بدین منظور پس از بررسی آسیب پذیری سازه ها با توجه به سطوح عملکردی مورد انتظار طرح مقاوم سازی مناسبی ارائه میگردد. در ارائه طرح مقاوم سازی پارامترهای مهمی نظیر قابیلت اجرا، حداقل تخریب های مورد نیاز حداقل تغییر در معماری موجودو غیره باید مورد نظر باشد. در استفاده از روشهای سنتی برای مقاوم سازی سازه های موجود دو مشکل اساسی بوجود می آید. اول آنکه به منظور مقاوم سازی باید تخریب های قابل ملاحظه ای صورت گرفته و معماری موجود تغییر می باید. دوم آنکه افزودن اجزای جدید به منظور افزایش مقاومت ، شکل پذیری و یا سختی معمولا منجر به وارد شدن نیروهای جدید اضافی به سازه می گردد. در اغلب موارد اجزای موجود نیاز به تقویت های قابل ملاحظه ای داشته و در برخی از موارد نیز تقویت بی ضروری می شود. با توجه به این مشکلات در برخی موارد استفاده از سیستم های مدرن اتلاف انرژی اقتصادی تر بوده و در مدت زمان کمتری اجرا می گردد.

۲۰معرفی انواع سیستم های نوین جاذب انرژی زلزله به منظور کاربرد در مقاوم سازی لرزه ای سازه های موجود
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
در استفاده ازروشهای سنتی برای مقاوم سازی ساز های موجود دو مشکل اساسی بوجود می آید. اول اینکه به منظور مقاوم سازی باید تخریب های قابل ملاحظه ای صورت گرفته و معماری موجود تغییر می یابد.دوم اینکه افزودن اجزای جدید به منظور افزایش مقاومت شکل پذیری و یا سختی معمولا منجر به وارد شدن نیروهای جدید اضافی به سازه می گردد. ر اغلب موارد اجزای موجود نیاز به تقویت های قابل ملاحظه ای داشته و در برخی از موارد نیز تقویت پی ضروری می شود با توجه به این مشکلات در برخی موارد استفاده از سیستم های مدرن اتلاف انرژی اقتصادی تر بوده و در مدت زمان کمتری اجرا می گردد در این مقاله انواع مختلف میراگر که برای مقاوم سازی لرزه ای سازههای موجود مناسب می باشند معرفی گردیده است.

۲۱مقاوم سازی ساختمان های بنایی بوسیله کامپوزیتهای FRP
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
ساختمان های آجری یکی از پرتعدادترین نوع ساختمانها در کشور می باشند که زلزله های گذشته موید آسیب پذیری زیاد آنهاست. ساختمانهای آجری ر ایران در دو دسته غیرمسلح و کلاف دار و اغلب بدون محاسبات مهندسی ساخته شده اندو رد زمین لرزه های بزرگ بیشترین آمار تلفات جانی و خسارات اقتصادی را نسبت به ساختمانهای دارا اسکلت به خود اختصاص داده اند. خرابی دیواره های بنایی در سرتاسر جهان باعث گسترش تکنیک های تعمیر و تقویت دیوارهای غیربنایی غیر مسلح شده است. از جمله این تکنیک ها استفاده از کامپوزیتهای FRP است. در این مقاله کوشش شده است با ارائه تعریفی از خرابی در سازه های بنایی ساختار کامپوزیت ها FRP دلایل استفاده از آن محاسبات اولیه طراحی این کامپوزیت ها توضیح داده شود.

۲۲مقاوم سازی لرزه ای پل ها با استفاده از میراگرهای الحاقی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۶
پلها جزء سازه های حیاتی می باشند زیرا در هنگام وقوع زلزله و پس از آن باید قابل استفاده باقی بمانند. با توجه به روش اجرا و نوع پل در صورت وجود ضعف در مقاومت لرزه ای پل می توان از روشهای گوناگونی برای مقاوم سازی استفاده نمود. یکی از راههای مناسب برای این منظور استفاده از انواع میراگر می باشد. در صورتی که پایه پل دارای مقاومت کافی بوده ولی اتصال مناسبی بین عرشه و پایه برقرار نباشد می توان با استفاده از انواع میراگر نسبت به مقاوم سازی آن اقدام نمود. در این مقاله چند مورد از پلهایی را که بدین صورت مقاوم سازی شده اند مورد بررسی قرار گرفته است.

۲۳بررسی آزمایشگاهی رفتارلرزه ای ستون های مقاوم سازی شده بتنی
اطلاعات انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
روش مورد مطالعه در این مقاله جهت دستیابی به روشی کاربردی برای مقاوم سازی ستون های بتنی در برابر زلزله می باشد . در این روش بر پایه تحلیل و روشهای آزمایشگاهی و با استفاده از روابط حاکم بر مدلسازیهای دینامیکی 1 و آیین نامه بتن ایران اقدام به ساخت نمونه های ستون بتنی گردید. سپس با قرار دادن درصدی از وزن بار ثقلی ستون به صورت سربار و همچنین وارد کردن فرکانس های مختلف با استفاده از میز لرزان ، اقدام به مقایسه نتایج حاصل از این آزمون ها گردید . ملاحضه خواهد شد که تغییر مکان و شتاب های بدست آمده و همچنین نمودار های هیسترزیس در این سری از آزمون ها استفاده از سیستم های پیشنهادی را توجیه کرده است.

۲۴ارائه طرح سیستم قفل کن اتوماتیک برای مقاوم سازی اجزاء غیر سازه ای در مقابل زلزله
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله یک سیستم مناسب برای مقاوم سازی اجزاء غیر سازه ای که به صورت کاربردی مداوم مورد استفاده قرار می گیرند ارائه شده است. در هنگام وقوع زلزله اجزاء غیر سازه ای دارای رفتار متفاوت می باشند. برخی از این اجزاء در محیط اطراف پرتاب شده، برخی دیگر به اجزاء سازه ای صدمه زده و برخی دیگر باعث ایجاد محیطی ناامن برای زندگی میشوند. آمارها نشان می دهند که بیشتر تلفات جانی ناشی از عملکرد اجزاء غیر سازه هنگام وقوع زلزله حادث می شوند، از این رو باید راهکارهای مناسب برای مقاوم سازی اجزاء غیر سازه ای ارائه گردد. برخی از اجزاء غیر سازه ای، اشیا ثابت می باشند. آیین نامه های مختلف برای مقاوم سازی این اشیا فرمولهای متفاوتی ارائه می نمایند. در رابطه های ارائه شده، شتاب زمین لرزه به نحوی با نیروی وارد بر اجزاء غیر سازه ای مرتبط می گردد. سپس از نیروی بدست آمده، اتصالات مقاوم مناسب طراحی می شوند، لازم به ذکر است بهترین رابطه ارائه شده در این زمینه آیین نامه UBC97 میباشد. برخی دیگر از اجزاء سازه ای اشیا متحرک می باشند. برای مقاوم سازی این اجزاء تعبیه سیستم قفل کن اتوماتیک الزامی می باشد. این وسیله در مواقع ضروری به صورت خودکار اقدام به قفل نمودن وسیله می نماید و در حالت عادی عملکردی ندارد. پیشنهاد می گردد برای مقاوم سازی این اجزاء از حساسگر حساس به زلزله ( پاندول)، فرمان و سوئیچ، مادگی مغناطیسی و شفت میله ای استفاده گردد

۲۵مقاوم سازی ستونهای بتنی مستطیلی با استفاده از پیش تنیدگی برای افزایش مقاومت برشی در برابر نیروهای زلزله
اطلاعات انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
بررسی آزمایشگاهی برای درک بهتر مدل شکست برشی ستونهای مستطیلی شکل پلهای بتنی مسلح که قبل از انتشار آئین نامه های معتبر زلزله ساخته شده اند موضوع این مطاله و مقاله می باشد. با توجه به تاثیرات عمیق زلزله و تخریبهای بوجود آمده مخصوصاٌ ستونهای پلهای بتنی مسلح، مقاوم سازی آنها با استفاده از پیش تنیدگی در سطوح خارجی بتن مورد توجه قرار گرفته است. تکنیک های نوین در مقاوم سازی ستونهای بتنی بوسیله پیش تنیدگی در سطوح خارجی آنها برای ترمیم و مقاومت در برابر نیروهای زلزله به لحاظ مقاومت و تغییر شکل مورد استفاده قرار گرفته است. ستونهای یکنواخت مستطیلی با طراحی برشی طبق استانداردهای گذشته با استفاده و بدون استفاده از مقاوم سازی زلزله مورد آزمایش قرار گرفته اند. نتایج آزمایشات نشان داده اند که تکنیک های مقاوم سازی در برابر نیروهای زلزله تاثیر بسزائی در کنترل ترکهای کششی برشی داشته و مقاومت برشی آنها را بطرز شگفت انگیزی افزایش داده است. از شکستهای اولیه برشی در ستونها جلوگیری شده و نوع و رفتار آنها از شکل برشی به خمشی تغییر یافتند. اجرای پیش تنیدگی در سطوح خارجی ستونها همچنین بتن فشاری را در اثر خمش و فشار در محدوده طولی ترمیم نموده و تغییر شکلهای بتن را نیز ترمیم نموده است. ظرفیت واژگونی ستونها تا حدود 4% ترمیم شدند. اطلاعات مربوط به آزمایشها بهمراه روشهای طراحی برای مقاوم سازی ستونها در برابر نیروهای زلزله در این مقاله آمده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۰۹۳ نتیجه