۱بررسی تأثیر ورق اتصال بادبندی در صلبیت اتصال تیر و ستون قاب های فولادی ساده مهاربندی شده
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
سازه های فولادی موجود در کشور که به صورت قاب های ساده مهاربندی شده با بادبندی هم محور X و بر اساس آیین نامه 2800 طراحی شده اند معمولا برای ایجاد اتصال میان بادبند و قاب از ورق اتصال استفاده می نمایند. در این مقاله با مدلسازی قاب فولادیت یک طبقه یک دهانه دارای بادبندی ضربدری و ورق اتصال در نزم افزار ANSYS اثبات می وشد که ورق اتصال بادبندی نقش مؤثری در انتقال لنگرهای خمشی میان تیر و ستون قاب دارد و فرض اتصال ساده تیر به ستون برای قاب های دارای این سیستم بادبندی نادرست است. بنابراین نیاز به بازنگری این قاب ها و احتمالا مقاوم سازی آنها از ناحیه اتصال احساس می شود.

۲بررسی ضوابط استاندارد 2800 در مورد دیافراگم انعطاف پذیر طاق ضربی با استناد به مدل های آزمایشگاهی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)، سال
تعداد صفحات: ۹
سقفهای طاق ضربی یکی از دیافراگم های رایج در کشور می باشد که استاندارد 2800 سقفهای طاق ضربی مهاربندی شده ولی بدون بتن رویه را انعطاف پذیر محسوب می نماید. این نوع سقف در زلزله های گذشته رفتار منسجم و قابل قبولی ازخود نشان نداده و بر این اساس، ضوابطی برای بهبود رفتار آن در استاندارد 2800 و مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان مطرح گردیده است تا با اتصال تیرهای سقف به کلاف افقی و تعبیه مهاربندی ضربدری، رفتار لرزه ای سقف بهبود یابد؛همچنین گزینه های بتن رویه و تیر فرعی نیز جهت مقاوم سازی این سقف مطرح می باشد که از میزان کارایی آن اطلاعات تجربی و تحلیلی کافی وجود ندارد.در این تحقیق، برای بررسی ضوابط پیشنهادی استاندارد 2800 ، آزمایشاتی بر روی چند نمونه سقف طاق ضربی صورت گرفته و نحوه خرابی سقف، ظرفیت برشی و میزان انعطاف پذیری این نوع دیافراگم در حالتهای مختلف بررسی شده است. نتایج این مطالعه آزمایشگاهی نشان می دهد مهاربندی ضربدری همراه با تسمه عرضی در وسط دهانه ها می تواند بعنوان بهترین روش جهت بهبود رفتار سقفهای طاق ضربی مطرح گردد و ضابطه مبحث هشتم در تعبیه تیرهای عرضی از کارایی لازم برخوردار نمی باشد.

۳بهینه یابی چند هدفی چیدمان سیستم مهاربندی برای یافتن منحنی پارتو به کمک الگوریتم ژنتیک
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۷
در برخورد با مسائل مهندسی معمولا با چند تابع هدف مواجه هستیم که لازم است به صورت همزمان بهینه شوند. ، این دسته از مسائل را مسائل بهینه سازی چند هدفی ١ می نامیمدر این تحقیق الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی چند هدفی بر روی سیستم مهاربندی همگرا به کار می رود. نتایج حاصل از بهینه سازی چند هدفی موقعیت سیستم مهاربندی به منظور کاهش وزن و کاهش نیروی بالا کشندهuplift)و جابه جائی طبقهdrift) آخر در یک مدل 5 طبقه به عنوان نمونه در مقابل بار اعمالی مشخص ارائه گردیده و منحنی های پارتو برای توابع هدف ترسیم می شود.

۴طرح بهینه مهاربندهای همگرا درقاب فولادی به روش الگوریتم ژنتیک
اطلاعات انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
دربین سیستم های مورد استفاده برای مقاومت دربرابر بارهای جانبی قابهای مهاربندی شده هم مرکز بطور گسترده مورد استفاده قرارمیگیرند این قابها تحت بارهای جانبی مانند یک خرپای قائم عمل کرده و عضوهای مهاری نیروهای جانبی را به صورت محوری تحمل می نمایند اجرای ساده سریع و ارزان اتصالات دراین سیستم باعث شده مهندسین تمایل بیشتری برای انتخاب این سیستم درسازه های مورد طراحی خود داشته باشد با توجه به این امر بهینه سازی اینگونه سازه ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار میب اشد دراینم قاله به بهینه سازی قاب های فولادی مهاربندی شده هم مرکز که شامل جانمایی و بهینه سازی مقطع آنها میب اشد با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک به دلیل سازگاری آن با مسائل گسسته و همچنین توانایی بالای ان دررسیدن به جواب بهینه خواهیم پرداخت و درنهایت تاثیرات آن بررفتار سازه ای قابل مانند تغییر شکل جانبی وزن نیروی برکنش و تنش دراعضا نسبت به حالت مهاربندی متداول بررسی می شود.

۵بررسی رفتار غیرخطی ستونها در سیستمهای با مهاربندی ضربدری
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اساس، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۶بررسی رفتار اتصال بادبند ضربدری به قاب فولادی و تاثیر آن بر صلبیت اتصال تیر به ستون
اطلاعات انتشار: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر، سال
تعداد صفحات: ۵
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه