۱انرژی های پاک منبعی جاودان سیستم های تولید برق و گرما در ساختمان با بهره گیری از خورشید
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۷
تحولات شگرفی که در علوم مهندسی، معماری و صنعت ساختمان به وجود آمده ناشی از وسعت دید و به بهره مندی از آخرین دستاوردهای علمی در جهان است. همزمان با پیشرفت تکنولوژی در زمینه های متعدد و به سبب پیشرفت گسترده صنعتی و اقتصادی کشور، ضرورت شناخت و اشائه تکنولوژی پیشرفته در استفاده از منابع انرژی زا و از جمله تجدید پذیرها افزایش یافته و از سوی دیگر موجب صرفه حویی در انواع انرژی می شود. درحال حاضر بسیاری از کشورها کوشش می کنند تا انرژی مورد نیاز خویش را از منابع تجدیدپذیر از جمله خورشید، بادبیوماس، بیوگاز و ژئوترمال بدست آورند. می دانیم این کوشش به سبب آن است که انرژی از جنبه زیستی دارای اهمیت بسیار است.

۲مطالعه گرمابه های تاریخی اقلیم سرد و نقش مصالح و تکنیک ساخت آنها در کاهش مصرف سوخت و .. ( نمونه مورد مطالعه شهر زنجان)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۹
مقاله حاضر که از تحقیق و پژوهش پایان گرفته تحت عنوان بررسی ، شناسایی و معرفی گرمابه های تاریخی اقلیم سر استخراج شده، و با مطالعات میدانی و بررسی کتابخانه ای در محدوده جغرافیایی شهر زنجان، بررسی و تهیه شده است. بدین منظور گرمابه های شهر زنجان در دوره قاجار که تعداد به غ6 باب می رسند( 5 باب فعال بوده و یک باب آن غیر فعال می باشد) مورد بررسی قرار گرفتند. این گرمابه ها که موقعیت مکانی آنها پیرامون بافت قدیم بازار زنجان قرار دارد و با علم با اینکه بازارها علاوه بر عملکرده اقتصادی، فرهنگی و مذهبی به عنوان اصلی ترین مسیر ارتباطی و خدماتی محسوب می شدند، از اهمیت بالایی برخوردارند. از طرفی معماری و فرم گرمابه های اریخی شهر، نوع تزئینات وم مواد و مصالح به کار رفته در این بناها و ایجاد پیچ و خمهای طول مسیر، جهت دستیابی به گرمخانه ها بر اساس محاسبات مهندسی و به صورت کاملا دقیق ساخته شده اند.

۳ارزش گذاری پارامترهای فنی مؤثر در انتخاب ماشین تونلزنی در محیط های سنگی به کمک روش AHP – مثال موردی قطار شهری اصفهان
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۶
انتخاب ماشین تونلزنی مناسب برای حفاری در محیط های سنگی عمدتاً مستلزم بررسی و تحلیل دقیق شرایط زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در مسیر تونل می باشد. از سوی دیگر به دلیل عدم قطعیت در تعیین ویژگیهای زمین شناسی مهندسی سنگ های محل، عموماً تصمیم گیری در مورد انتخاب ماشین تونلزنی در محیط های سنگی بسیار مشکل است. بدین منظور، پارامترهای مختلف فنی (شامل پارامترهای زمین شناسی و پارامترهای تونل) مؤثر در انتخاب ماشین تونلزنی تعیین شده و سپس با بکارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به نرخ بندی هر یک از این پارامترها پرداخته شده است. نتیجه نهایی ارزش گذاری این پارامترها برای ماشینهای مختلف تونلزنی بصورت دو جدول آورده شده است. تونل های قطار شهری عمدتاً در بیشتر مناطق درون توده های سنگی و خاکی اجرا می شود. حدود 4 کیلومتر از خط شمالی ـ جنوبی قطار شهری اصفهان از سازندهای سنگی عبور می کند. این مسیر در جنوب شهر اصفهان، از حدود میدان آزادی تا پایانه مسافربری صفه، می باشد. سنگ های موجود در مسیر تونل عمدتاً شامل لایه های شیلی و ماسه سنگی مربوط به سازند شمشک است. نظر متخصصین مختلف تونلسازی در مورد نوع ماشین مناسب برای تونلزنی در این بخش از تونل قطار شهری اصفهان، متفاوت بوده و بین دو گزینه ماشین تونلزنی کله گاوی (Roadheader) و ماشین تونلزنی تمام مقطع سپر تعادل زمین (EPB) اختلاف نظر وجود داشته است. با بکارگیری روش ابداعی ارزش گذاری، مشخص شده است که میزان کارآمد بودن ماشین تونلزنی کله گاوی (Roadheader) و ماشین تونلزنی تمام مقطع سپر تعادل زمین (EPB ) به ترتیب برابر 25 و 5\26 درصد می باشند

۴اعمال عدم قطعیتها در طبقه بندی مهندسی توده سنگ به کمک مجموعه های فازی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
پردازش خصوصیات توده سنگ و خاک همواره با عدم قطعیت، همراه است، بنابراین انتخاب یک عدد برای این پارامترها نمی تواند رفتار خاک و یا سنگ را کاملاً بیان کند. یکی از معمول ترین روشهای مطالعه توده سنگ به کارگیری طبقه بندی RMR است، که در آن پارامترهای ورودی به طبقاتی تقسیم شده و برای هر طبقه امتیاز خاصی در نظر گرفته می شود. به دلیل عدم قطعیت موجود در پارامترهای ورودی، تعیین مرز قطعی بین طبقات و نسبت دادن مقداری مشخص به یک طبقه خاص مشکل است. بنابراین وقتی مقدار پارامترهای ورودی نزدیک مرز بین طبقات قرار گیرد، تصمیم گیری در مورد امتیاز آن با اطمینان صورت نمی گیرد که این امر موجب ایجاد عدم قطعیت در تعیین RMR می شود. به کمک تئوری مجموعه های فازی و با تعریف درجه عضویت و اعداد فازی(فاصله ای شامل یک کران بالا و پایین از پارامتر مورد نظر) می توان اینگونه عدم قطعیتها را در طبقه بندی مهندسی سنگها لحاظ نمود. در این مقاله ضمن اشاره مختصری در مورد تئوری مجموعه های فازی، کاربرد این مجموعه ها در اصلاح RMR ارائه شده است. همچنین استفاده از این روش در تعیین امتیاز توده سنگ در معدن گل گهر موجب شد که تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ و در نهایت ارزیابی پایداری دیواره های این معدن با اطمینان و قطعیت بیشتری صورت گیرد و در صورت استفاده از آن برای مقاصد دیگر، درجه اطمینان بالاتری حاصل می شود

۵الگوی بهینه فنی – اقتصادی چالزنی وآتشباری تونل شماره 4 محور یاسوج–بابامیدان
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
علیرغم پیشرفت سامانه های مکانیزه در حفر فضاهای زیرزمینی، عملیات چالزنی وآتشباری به دلیل اقتصادی بودن و نیز قابلیت کاربرد در شرایط سخت زمین شناسی مورد استفاده قرار می گیرد، لذا طراحی بهینه الگوهای چالزنی و آتشباری در جهت به حداقل رساندن هزینه و به حداکثررساندن ایمنی کار و راندمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله سعی شده است که از میان الگوهای آتشباری طراحی شده برای تونل اصلی محور یاسوج– بابامیدان در استان کهکیلویه و بویراحمد، با استفاده از روشهای مختلف از جمله روش تجربی نیترونوبل، تئوری انتقال انرژی واستفاده ازپارامترهای ژئومکانیکی منطقه و با تغییر پارامتر قطر چال مناسب ترین قطر، اقتصادی ترین الگو تعیین شود. همچنین سعی شده طراحی ها براساس روشهای تمام مقطع ونیم مقطع صورت گرفته و مقایسه اقتصادی این الگو ها نیز ملحوظ شود. همچنین از روش دستی و کامپیوتری برای طراحی استفاده شده است. براساس روش های یاد شده 35 الگوی مختلف طراحی گردیدکه تعدادی ازآنها به دلایل مهندسی، اقتصادی واجرایی مورد تأیید قرار نگرفت و ازمیان آنها الگوی شماره26 انتخاب شد. در این الگو قطرچالmm51، تعدادچال84 عدد، میزان ماده منفجره مصرفی35\281 کیلوگرم و هزینه این الگو 34976ریال بر مترمکعب می باشد

۶انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر برای حفاری های ژئوتکنیکی ایران
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
سرمته بخشی از سیستم حفاری است که در تماس با سنگ بوده، انرژی تولید شده توسط سیستم حفاری را به سنگ منتقل نموده و باعث خرد شدن سنگ می گردد. سرمته های الماسه، در مقایسه با سایر سرمته های مغزه گیر، دارای برتریهای خاصی چون سرعت بالای حفاری، عمر بیشتر و کیفیت بهتر مغزه های حاصله، می باشند. انواع سرمته های الماسه که امروزه در حفاری های ژئوتکنیکی کاربرد فراوان دارند، عبارتند از: الماس دانه ای، سخت بر پودری، PDC و TSD. انتخاب سرمته های متناسب با سختی و سایندگی سنگ، عمدتاً بر اساس پارامترهای کیفی سختی و سایندگی سنگ انجام می گیرد. در بررسی حاضر، با توجه به تحقیقات صورت گرفته در گروه مهندسی معدن دانشکدة فنی دانشگاه تهران، از شاخص سایش سورشار و مقاومت فشاری سنگ، به عنوان معیارهای انتخاب سرمته های الماسة مغزه گیر استفاده شده است. در همین راستا، 53 مورد آزمایش سایش سورشار بر روی نمونه سنگهای گردآوری شده از پنج ساختگاه سد سازی و تونل سازی کشور انجام گردید. پس از بررسی ارتباط بین مقاومت فشاری تک محورة نمونه ها و شاخص سایش سورشار، طبقه بندی اولیه ای برای سنگهای ایران صورت گرفت و از آن در انتخاب انواع سرمته های الماسة مغزه گیر، برای حفاری های ژئوتکنیکی ایران استفاده شد.

۷بررسی تغییرات در مقاومت، خواص وبار وارد بر نگهداری به کمک ریاضیات فازی درتعیین پارامترهای ژئو مکانیکی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در تخمین مقدار نگهداری، ارتفاع بارسنگ ومقاومت توده سنگ از طبقه بندی مهندسی سنگ ها به عنوان ابزاری سودمند استفاده می شود، ولی طبقه بندی مهندسی سنگها که تا امروز ارائه شده است، مبتنی بر منطق کلاسیک مجموعه ها وبه صورت دسته هائی مجزا و مرزهائی با دامنه گسترده می باشد. در منطق کلاسیک تعریف مرز بین دسته ها مبهم و نادقیق می باشد. این منطق به دلیل پاسخگوئی به صورت هست یا نیست وعدم انعطاف پذیری قادر به پاسخگوئی کامل به مرزبندی های طبیعی نمی باشد. در صورتی که منطق فازی با تعریف درجه عضویت اعضا به جای تعیین یک مرز مشخص برای طبقات و جدا سازی آن، نواقص طبقه بندیهای پیشین را رفع کرده است. با کاربرد این منطق در طبقه بندی مهندسی سنگها می توان امتیازات دقیق تری برای شرایط هر توده سنگ بدست آورد. در این مقاله بر اساس اطلاعات زمین شناسی حاصل از حفر گمانه ها و مغزه گیری های توده سنگ مسیر تونل انتقال آب چم شیر، به طبقه بندی توده سنگ به روشهای کلاسیک و فازی پرداخته شده است و سعی گردیده نواقص طبقه بندیهای پیشین مهندسی سنگ با کاربرد ریاضیات فازی اصلاح شود. با توجه به این اصلاحات، پارامتر های مقاومتی سنگ، بار وارد بر سیستم نگهداری وارتفاع زون ریزشی با طبقه بندی اصلاح شده محاسبه ونتایج آن با نتایج پیشین مقایسه شده است.

۸بررسی جایگزینی سیستم نگهداری شاتکریت در گالری های معدن زغال سنگ هجدک
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۸
به منظور افزایش بهره وری عملیات معدنی و گسترش معدنکاری در کشور، اصلاح و بهینه سازی سیستم نگهداری حفریات معدنی به عنوان یکی از پارامترهای مهم فنی و اقتصادی، ضروری به نظر می رسد. از آنجایی که بررسی و تحقیق در زمینه پایداری حفریات کوچک مقطع که تونلهای معدنی بویژه معادن زغال سنگ از آن جمله اند، با استفاده از روش های نوین در کشور کمتر انجام شده است، لذا گالری های معدن زغال سنگ هجدک برای این منظور انتخاب و بررسی استفاده از سیستم نگهداری شاتکریت در آنها انجام شده است. در این مقاله ابتدا تحلیل آماری نتایج برداشت های صحرائی ناپیوستگی ها که توسط نرم افزار DIPS انجام گرفته بیان شده است. سپس طبقه بندی مهندسی سنگ ها (RMR وQ) و پارامترهای ژئومکانیکی معادل توده سنگ آورده شده است. در ادامه، طراحی سیستم نگهداری که توسط روش های تجربی و تحلیل عددی (نرم افزار FLAC ) انجام شده، آمده و در نهایت تجزیه و تحلیل اقتصادی به منظور مقایسه طرح پیشنهادی و طرح اجرا شده انجام گردیده است که نشان دهنده صرفه جویی هزینه ای بالغ بر 1\15 میلیارد ریال برای هر کیلومتر از تونل می باشد

۹بهینه سازی پوشش بتنی مسلح در بخش تحت فشار تونل انتقال آب گاوشان
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۹
استفاده از روشهای نوین در طراحی مهندسی معمولاً باعث بهینه سازی طرح ها و کاهش هزینه پروژه ها خواهد شد. درمورد طراحی پوشش بتنی مسلح برای تونلهای تحت فشار آخرین روش طراحی توسط پرفسور Schleiss از دانشگاه EPFL سوئیس ارائه شده است و در صورت استفاده از آن، بهینه سازی و طراحی پوشش بتنی مسلح در پروژه ها را در پی خواهد داشت. این روش در مورد تونل انتقال آب گاوشان استفاده شده است. جزئیات استفاده ازاین روش در این مقاله به این صورت بیان شده که ابتدا معیارهای محصور شدگی در این تونل بررسی شده، سپس پوشش مناسب برای تونل گاوشان انتخاب گردیده، نتیجه بررسی ها نشان داده که پوشش بتنی مسلح برای این تونل مناسب است در مرحله بعد ضخامت پوشش بتنی و درصد سیستم تسلیح و توزیع آرماتورها در بتن توسط روش نوین طراحی گردیده و در نهایت نتایج طراحی انجام شده با نتایج طراحی قبلی که توسط نرم افزار SAP90 طراحی گردیده, مقایسه شده است

۱۰تحلیل برگشتی در سازه های زیر زمینی (مطالعه موردی نیروگاه لوارک)
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
هم اکنون در راستای پیشرفت و گسترش نرم افزار های قدرتمند آنالیز عددی، امکان بررسی و مطالعه سازه های زیر زمینی از مراحل مقدماتی تا انتهای مرحله ساخت وجود دارد. بدیهی است که این نر م افزار ها، ابزار های بسیار حساسی در نزد مهندسین هستند که به شدت به داده های ورودی وابسته می باشند. از سوی دیگر، در راستای همین پیشرفتها در تولید وسایل بسیار حساس ابزار دقیق نیز پیشرفتهای مهمی بوجود آمده است که با تحلیل برگشتی داده های حاصل از آنها می توان به داده های ورودی قابل اعتمادتری دست یافت و با آمیزه ای از تحلیل های عددی و قضاوتهای مهندسی به نتایج واقعی تری رسید. این راه کارها به شکل جامع و کامل در نیروگاه لوارک بکار برده شده و نتایج گرانبهایی از آن حاصل شده است که بر اساس همین نتایج، روش حفاری با حداکثر پایداری و کمتر ین سیستم نگهداری مورد نیاز تعیین شد. در این مقاله به بررسی نتایج استفاده از ابزار بندی و انجام آنالیز عددی بطور توام در تعیین پارامتر ها ی برجا و کاربرد آن در مسائل فنی– اقتصادی نیروگاه لوارک پرداخته شده است

۱۱تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل انتقال آب لواسان تهران
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تونل انتقال آب لواسان در30 کیلومتری شمال شرقی تهران و در زیر ارتفاعاتی به همین نام قرار گرفته است. این تونل قسمتی از طرح آبرسانی لوارک– سوهانک می باشد که توسط آن بخشی از آب سد لار تهران به طور مستقیم به تصفیه خانة تهرانپارس منتقل می شود. مسیر این تونل تماماً از میان لایه های کنگلومرایی سازند هزار دره (سری A پلیوسن) عبور می نماید. در این تحقیق در ابتدا جهت تحلیل پایداری تونل مذکور و انتخاب سیستم نگهداری مناسب از نرم افزار Rock1. 0 که بر اساس روشهای تحلیلی تجربی مختلف نظیر رده بندی های موجود در مهندسی سنگ (RMR، Q) تنظیم شده، استفاده شده و در هر مورد ضمن تحلیل پایداری، سیستم نگهداری مناسب برای تونل مذکور تعیین شده است. در ادامه نیز با داشتن اطلاعات ژئوتکنیکی مسیر تونل، در نظرگرفتن مقاطعی از تونل و اعمال شرایط مرزی و بحرانی نظیر وضعیت آب زیرزمینی در منطقه مدلهای مختلفی درFLAC 4. 0 ساخته شده است. کلیة محاسبات در سه مرحلة، قبل از حفر تونل، بلافاصله بعد از حفر تونل و در نهایت پس از نصب سیستم نگهداری انجام شده و در هر مرحله، کلیة تنشها و جابجایی ها در اطرف تونل محاسبه شده است. در نهایت برای کنترل و مهار جابجایی های اطراف تونل نیز با در نظر گرفتن المانهای مختلف موجود در نرم افزار FLAC 4. 0 و مدل کردن آنها در شرایط منطقه، سیستم نگهداری مناسب برای تونل لواسان تعیین شده است.

۱۲طرح نگهداری تونل های آب بر بالایی نیروگاه سد گتوند
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
سد گتوندعلیا از نوع سنگریزه ای با هسته رسی است که با ظرفیت نصب نیروگاه 1000 مگاوات بر روی رودخانه کارون ساخته خواهد شد. سیستم آبگیر نیروگاه شامل تونل های آب بر بالایی و پایینی، چاه تحت فشار و تانکرهای ضربه گیر می باشد و نگهداری آنها که جزو تاسیسات دائمی سدها بشمار می روند از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف از این تحقیق تحلیل پایداری تونل های آب بر بالایی و تخمین نگهداری آنها در زمان حفر این سازه ها می باشد. به همین منظور توده سنگ های ساحل چپ ساختگاه سد با استفاده از روش های معروف طبقه بندی مهندسی سنگ مورد ارزیابی قرار گرفته و تخمین نگهداری صورت گرفته است. سپس سیستم نگهداری پیشنهادی روش تجربی با استفاده از منحنی مشخصه زمین و سختی سیستم نگهداری بررسی شده و نهایتاً پوشش اولیه برای تونل های فوق پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از نرم افزار UDEC تحلیل عددی مقطع تونل صورت گرفته و سیستم نگهداری ترکیبی شامل بولت به طول 3 متر با فاصله داری 5\2 * 5\ 2 متر و شاتکریت با ضخامت 10 سانتیمتر برای تونل ها پیشنهاد گردیده است

۱۳کاربرد روش نوین در طبقه بندی توده سنگ تونل چشمه روزیه و مقایسه آن با سایر روشهای کلاسیک
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه مطالعات گسترده ‍ای از سوی متخصصین علم مکانیک سنگ در ارائه طرحی مطمئن برای نگهداری فضاهای زیرزمینی صورت می گیرد که بتواند سیستم نگهداری را به گونه ای طراحی کند که علاوه بر ایمن بودن، از نظر اقتصادی نیز معقول باشد. نتایج این مطالعات بر ضرورت بکارگیری روشهای مشاهده ای همچون NATM در تونلسازی تاکید دارد. اخیراً روش طبقه بندی مهندسی سنگ JH ((Japan Highway Corporation توسط متخصصین تونلزنی در ژاپن توسعه داده شده که قادر به استفاده از اطلاعات موجود در سینه کار تونل و نیز تجارب سیستم های کلاسیک است. استفاده از این اطلاعات در تونلهایی که از سازند های گوناگون عبور خواهند کرد دارای اهمیت بیشتر است. از جمله این تونلها می توان به تونل انتقال چشمه روزیه واقع در استان سمنان اشاره کرد که این تونل با طولی حدود 3300 متر و قطر 4 متر در طی مسیر خود از سنگهای متنوعی عبور خواهد کرد که از لحاظ زمین شناسی و تکتونیک دارای گوناگونی بسیار هستند. در این مقاله سعی شده توده سنگ درونگیر تونل فوق با استفاده از روش JH و دیگر روشهای کلاسیک همچونRMR,Q طبقه بندی گردیده و نتایج این مطالعات با یکدیگر مقایسه و مزایا ومعایب این روش و نیز دامنه کاربرد آن در سنگهای مختلف ذکر گردد

۱۴بررسی پایداری فضاهای زیرزمینی در طرح کاریز کیش
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
پیش بینی رفتار تونل ها و ارزیابی پایداری این فضاها یکی از مسائل مطرح در مهندسی ژئوتکنیک می باشد محیط واقعی توده سنگ وخاک از پیچیدگی های زیادی برخوردار است و تحلیل آن بر پایه مدلهای خطی و الاستیک چندان به واقعیت نزدیک نیست. این نوشتار به بررسی پایداری فضاهای زیرزمینی در مجموعه کاریزکیش می پردازد. این مجموعه در مسیر سه شاخه قنات قدیمی در قسمت شمال شرقی جزیر کیش (بخش قدیمی جزیره) ایجاد می گردد که هدف از آن ایجاد محیط مناسب برای صنعت توریسم می باشد در این تحقیق مدارک موجود در خصوص تعیین پارامترهای مقاومت توده اطراف پروژؤه مذکور بررسی گردید. سپس ضمن بازدید از سایت آزمایش های مورد نیاز انجام گرفت. بر پایه اطلاعات به دست آمده با استفاده از برنامه های کامپیوتری رفتار غیر خطی مناطق حفاری ارزیبی شده است. به این منظور مقاطع مختلفی از مجموعه کاریزش کیش انتخاب شد و توسط نرم افزار FLAC تحلیل گردید. باتوجه به نتایج آنالیزهای انجام گرفته مناطق مسداله دار مشخص شده و چگونگی رفع مشکلات بررسی گردید. در ادامه آنالیر حساسیت در مورد پارامترهای مقاومتی توده های موجود انجام گرفت.

۱۵بررسی پایداری سدهای خاکی همگن با شبکه عصبی مصنوعی
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
طراحی سدها شامل طراحی شیب ها تعیین ارتفاع و ضریب اطمینان در برابر گسیختگی سد است. یکی از روشهایی که در سالهای اخیر جه بررسی مسائل مهندسی عمران کاربرد پیدا کرده شبکه های عصبی مصنوعی می باشد در این مقاله برای ارائه مدل طراحی سدهای خاکی همگن از این شبکه ها استفاده شده است. مدل شبکه عصبی مقادیر پارامترهای موثر در طراحی همچون ارتفاع و شیب شیروانی، پارامترهای مقاومتی مصالح شیب و ارتفاع آب را دریافت کرده و در خروجی مشخصات دایره بحرانی و ضریب اطمینان در برابر گسیختگی سد را ارائه می نماید. پس از آموزش شبکه با الگوهای یادگیری حاصل از انجام 1225 تحلیل پایداری با برنامه STABLE و بررسی حالات مختلف ملاحظه گردید که شبکه بهینه دارای یک لایه پنهان با 11 نرون در آن می باشد. جهت بررسی تعمیم پذیری شبکه الگوهای آزمایشی مهیا شده و با استفاده از برنامه های Z–SOIL و STABLE تحلیل پایداری بر روی انها انجام گردید نتایج تحلیل ها نشان داد که ضریب اطمینان حاصل از مدل شبکه عصبی حدود9% کمتر از برنامه Z–SOIL و حدود 6% بیش از برنامه STABLE می باشد و سطح لغزش حاصل از شبکه عصبی مصنوعی مابین منحنی های حاصل از دو برنامه قرار دارد. نتایج نشان می دهد که شبکه عصبی ارائه شده در تحلیل پایداری سدهای خاکی همگن از توانایی بالایی برخوردار بوده و با اطمینان از اینکه جوابهای شبکه در حد قابل قبولی دست بالا است می توان از آن در طراحی این سدها استفاده نمود همچنین زمان تحلیل با مدل شبکه در مقایسه با برنامه STABLE بسیار کمتر می باشد.

۱۶بررسی رفتار دینامیکی شمع‏ها در محیط متخلخل اشباع غیرخطی
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به گستردگی کاربرد شمع در پی ساختمانها و سازه های دریایی واقع در خاکهای اشباع لازم است به منظور تامین ایمنی و اقتصاد طرح رفتار دینامیکی شمع ها را در محیط های متخلخل اشباع غیرخطی به صورت دقیق تر شناخت. اندرکنش دینامیکی شمع با خاک اشباع شدیدا تحت تأثیر عمل متقابل رفتار اسکلت جامد با رفتار مایع درون منفذ بوده و لذا برای تامین ایمین ضروری است این عمل متقابل را بر خلاف روشهای رایج در مهندسی خاک در حالت های زهکشی شده و زهکشی نشده که به ترتیب نمایانگر استقلال رفتاری دو محیط می باشد به صورت مناسب با تئوری محیط متخلخل اشباع فرمولبندی نمود که در ادبیات فنی به این مسئله کمتر پرداخته شده است. همچنین تاثیر رفتار غیر خطی و محیط متخلخل شامل ضریب نفوذپذیری مورد بحث قرار گرفته و میزان تفاوت رفتار شمع در محیطی که به صورت تک فازه ارتجاعی باشد با رفتار شمع در محیط دو فازه خطی و عیر خطی نشان داده شده است.

۱۷تاثیر آب سولفاته بر مقاومت CBR خاک اصلاح شده با آهک
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۰
حضور یون سولفات در خاک اصلاح شده با آهک می تواند وارد فعل و انفعالات آهک و رس گردد و با تشکیل کانی های تورم زا مثل اترینگایت و تاماسایت باعث کاهش مقاومت خاک گردد. در این تحقیق نمونه های رس تثبیت شده با درصدهای مختلف اهک بلافاصله پس از ساخت به مدت 30 روز در محلولهای حاوی سولفات سدیم با غلظتهای متفاوت قرار گرفته و تعدادی دیگر از این نمونه ها پس از ساخت ابتدا به مدت 30 روز در آب قرار گرفته تا واکنش های پوزولانی انجام و سپس به مدت 30 روز دیگر در محلول سولفات قرار و آزمایشهای CBR در انتهای آزمایش بر روی همه نمونه هاانجام شده است. نتیج نشان می دهند رو عمل آوری (Curing) در آب می تواند باعث کاهش افت مقاومت ناشی از تاثیر سولفات گردد. به عبارتی نقش مخرب سولفات به میزان زیادی تقلیل می یابد اگر در طول مدتی که عمده واکنش های پوزولانی انجام می شود(مثلا 1 ماه) ارتباط آب سولفاته با محیط موقتا به نحوی قطع گردد و پس از این مدت اب سولفاته می تواند در خاک جریان یابد بدون اینکه تاثیر منفی عمده ای را در رفتار مهندسی خاک بگذارد.

۱۸تحلیل ضرایب اطمینان با بررسی خاص در سازه های بلند روی شیب
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
با پیشرفت علم، قدرتمند تر شدن کامپیوترها ،کامل تر شدن مدل های رفتاری و افزایش توان تحلیل و محاسبات از قسمت فرض ها و عدم قطعیت ها کاسته شده و به حجم تحلیل های مطلق عددی افزوده می شود. در این حالت مفاهیم و تعاریف ضریب اطمینان به عنوان شاخص طراحی مسائل مهندسی دقیقتر می شود. در مسائل ژئوتکنیکی با توجه به گستردگی و ارتباط مسئله با زمین و اینکه خواص رفتاری باید اندازه گیری شوند حجم غیر مطلق ها نسبت به مسائل سازه ای مشابه( مثل اتومبیل و هواپیما) بیشتر است. علاوه بر این در مسائل ژئوتکنیکی به علت وابستگی زیاد خواص مصالح به عوامل مختلف رفتار غیر خطی مربوط به مصالح در تحلیل ها و روشهای مربوطه در نظر گرفته می شود. به این ترتیب برای تفسیر ضریب اطمینان، تعاریف و مفاهیم مختلفی وجود دارد. هدف از این مطالعه معرفی ضریب اطمینان در شیب ها با توجه به امکانات محاسباتی موجود به شیوه دقیق تر است. اینتحلیل با تکیه بر مدل رفتاری الاستوپلاستیک مبتنی بر حالت خاص Critical State انجام شده و در آن از روش حد و همچنین نظریه مکانیک شکست استفاده شده است.

۱۹توان باربری پی‌های سطحی با استفاده از نتایج CPT
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
آزمون در جای CPTدارای کارایی فراوانی در مطالعات ژئوتکنیکی می باشد از مزایای نسبی آن اندازه گیری چند مشخصه خاک تهیه پروفیل پیوسته و امکان تجهیز آن به ابزارهای مختلف اندازه گیری بوده که باعث توسعه روز افزون آن در مهندسی ژئوتکنیک شده است. مشابهت عملکرد و عکس العمل خاک کف و اطراف در مقابل پنترومتر و نیز شمع تحت بار محوری باعث تمرکز تحقیقات در بررسی مسائل مربوطه به شمع شده است لذا اطلاعات نسبتا محدودی در تعیین مستقیم ظرفیت باربری پی های سطحی با استفاده از نتایج CPT در دسترس می باشد با فرض مکانیزم گسیختگی اسپیرال لگاریتمی در پی های سطحی و با ملاحظه اثرات ابعاد و سربار پی، یک مدل تحلیلی تعیین مستقیم ظرفیت باربری با استفاده از نتایج CPT ارائه شده است. مدل ارائه شده و دو روش معموا مایرهوف و اشمرتمن در تعیین مستقیم ظرفیت باربری پی ها با استفاده از نتایج CPT، با نتایج 12 مورد واقعی پی سطحی با ابعاد 0\3 تا 3 متر و با توان باربری نهایی خاک زیر پی بقرار 1\7 تا 15kg\cm2 مورد ارزیابی قرار گرفته و بررسی خطاهای حاصله نتایج مناسبی را برای روش جدید به همراه داشته است.

[توجه: جداول و شکلها در داخل متن مقاله درج نشده است.]

۲۰روشهائی برای کنترل صحت برنامه‌های مدلهای رفتاری خاک‌ها در نرم‌افزارهای اجزای محدود
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از مهمترین عوامل در پیش بینی رفتار واقعی خاکها، استفاده از مدلهای رفتاری خصوصا مدلهای الاستوپلاستیک برای در نظر گرفتن رفتار غیر خطی آنها می باشد. به همین جهت توسعه مدلهای رفتاری کاملتر و نشان دادت قابلیت های آنها در پیش بینی رفتار حاکم تحت شرائیط مختلف و نیز جایگذاری این مدلها در نرم افزارهای اجزای محدود، یکی از محورهای مهم پژوهشهای تئوریک فعلی در مهندسی ژئوتکنیک می باشد با اینحال در زمینه اخیر و بخصوص در زمینه روش هایی برای کنترل صحت این برنامه های مدلهای رفتاری در نرم افزارهای اجزای محدود کمتر روشهای مستند و متدولوژیک ارائه شده است. در این مقاله روشهایی برای کنترل صحت برنامه های مدلهای رفتاری الاستوپلاستیک خاکها ارائه می شود تا به کمک آنها بتوان از عملکرد صحیح این قانونهای رفتاری تحت شرایط مختلف اطمینان حاصل نمود. این امر با ارائه مثالهای کلاسیک متعددی در زمینه مکانیک خاک که دارای جوابهای تحلیلی کامل و یا غیر کامل و یا تقریبی می باشند و مقایسه آنها با جوابهای بدست آمده از مدلهای رفتاری جایگذاری شده در نرم افزار مربوطه صورت می پذیرد به نحوی که با کنترل این موارد تصویر نسبتاً روشنی از پیش بینی و قابلیت نرم افزار خاکها در مسائل عملی و شرائط مختلف بدست خواهد آمد.

۲۱روشی برای تحلیل رفتار ماسه مسلح با ژئوتکستایل در دستگاه سه محوری
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله یک روش کلی تحلیل برای حل دسته ای از مسائل در مهندسی ژئوتکنیک معرفی می گردد. این روش تحلیلی که بر اساس معادلات تعادل به دست می اید منجر به معدلات انتگرال–دیفرانسیلی شده که رفتار کلی سیستم را نشان می دهد. با این روش می توان مسئله مورد نظر را به نحو مناسبی مدلسازی نموده و معادله یا معادلات حاکم بر رفتار آنها را با تعیین شرایط مرزی مناسب به دست آورد. به منظور حل معادله یا معادلات حاکم با شرایط مرزی مربوطه از یک تکنیک عددی با استفاده از روش تفاضل محدود استفاده می شود. در این روش می توان ویژگی غیرخطی بودن مصالح خاک، اندرکنش و انتقال تنش بین ژئوتکستایل و خاک، لغزشی احتمالی در امتداد فصل مشترک ژئوتکستایل و خاک و همچنین رفتار تابع زمانی مانند تحکیم مصالح خاک در اثر بارهای وارده را در نظر گرفت. در این روش می توان افزایش مقاومت ناشی از وجود ژئوتکستایل را پیش بینی نمود ولی به دلیل فرض یکنواختی حالت تنش کرنش در لایه ماسه ای و سادگی مدل رفتاری انتخاب شده برای محیط ماسه ای(مدل هذلولی) قادر به پیش بینی نرم شوندگی و همچنین سخت شوندگی نیست.

۲۲مدلسازی و تحلیل پایداری شیروانی ساختگاه کارخانه فرآوری معدن مس سونگون
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
گزینه اول ساختگاه کارخانه فن آوری معدن مس سرنگون، پله ای است تسطیح شده در دامنه شیبدار ارتفاعات که در شیروانی مشرف و خاکریز پایین دست آن، نشانه هایی از ناپایداری دیده شده است. در مطالعات زمین شناسی مهندسی طرح، شیروانی مشرف به این ساختگاه از دیدگاه ساختاری به چهار بلوک تقسیم و از دیدگاه ژئومکانیکی ، توده سنگ در رده سنگ ضعیف تا خیلی ضعیف توصیف شده است. یک گسترده میلیونیتی به ضخامت متوسط 20 متر در زیر طبقات اهمی این دیواره هم شیب با شیب توپوگرافی وجود دارد. پارامترهای طراحی از تلفیق نتایج مطالعات صحرایی و بررسی های آزمایشگاهی تعیین شده اند. بر این اساس مدل کامپیوتری این شیروانی با نرم افزار UDEC ساخته شده است. در این مدل پایداری کل دامنه شیبدار در دو مقطع نماینده و در عین حال بحرانی تحلیل شده است. در هر دود این مقاطع لایه های آهکی روی توده میلونیت جابجایی زیادی از خود نشان می دهند که دلالت بر ضعف سطوح همبری بین میلونیت و سنگ آهک دارد. پایداری مجموعه در هر دو حالت استاتیکی و شعبه استاتیکی، تحلیل گردیده است. این مدل احتمال بروز ناپایداری و لغزش را به خوبی نشان می دهد.

۲۳مراحل مدلسازی به روش تفاوت محدود در نرم افزار FLAC 4.0
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
امروزه روشهای عددی فراگیرنده ترین روش های محاسباتی برای اصول مختلف مهندسی می باشند و مدلسازی سازه توسط این روشها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . مدلسازی عددی قادر به تعیین جزئیات تنش و تعبیر مکان در نقاط مختلف یک مدل می باشد. روش تفاوت محدود یکی از قدیمی ترین روشهای عددی می باشد که در آن از روش میدانی یا دیفرانسیلی برای حل یکسری معادلات دیفرانسیل که مقادیر اولیه و شرایط مرزی آنها مشخص است. استفاده می شود.

۲۴مطالعات تکمیلی ریزپهنه بندی جنوب تهران از دیدگاه شرایط ساختگاه
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
[تصاویر در مقاله درج نشده است]
به دنبال تعریف طرح تحقیقات مطالعات تکمیلی ریز پهنه بندی جنوب تهران از دیدگاه شرایط ساختگاه مقرر گردید که مطالعات انجام شده قبلی در جنوب شرق و جنوب غرب تهران توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تکمیل و نقشه های مختلف ریزپهنه بندی با دقت بیشتر و آماده شوند. در این راستا بخشهای مختلف مطالعات مرحله قبل مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گرفته و با توجه به داده های جدید و عملیات صحرایی انجام گرفته نقشه های ریزپهنه بندی تا حد ممکن تدقیق شده اند. در این ارتباط و پس از تعیین پروفیلهای ژئوتکنیکی منطقه و مقایسه و تیپ بندی آنها پاسخ لرزه ای پروفیلهای تیپ بر اساس حرکات ورودی تعیین شده در سطوح مختلف زلزله بدست آمده است. تحلیلها به صورت یک بعدی و با استفاده از نرم افزار SHAKE انجام گرفته و اهمنتایج شامل نقشه های توزیع پریود طبیعی آبرفت ، پریود دینامیکی آبرفت، حداکثر شتاب زمین و حداکثر سرعت سطح زمین بدست آمده اند. در این مقاله خلامطالعات انجام گرفته ارائه خواهد گردید.

۲۵الگوریتم اندازه گیری های دریایی در مطالعه و کاهش رسوبگذاری در سواحل کشور(بندرامام خمینیره)
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف از نوشتار حاضر تبیین جایگاه و ضرورت اندازه گیری ها اندازه گیریهای دریایی در مطالعات مهندسی دریا اعم از طراحی و ساخت سازه های ساحل و دور از ساحل می باشد. در این ارتباط به عنوان نمونه اشاره ای مختصر به نوع و چگونگی اجرای اندازه گیری پارامترهای دریایی بندر امام خمینی گردیده است. قبل از انجام هرگونه اندازه گیری می بایست اطلاعات موجود از طریق ارگانهای ذیربط جمع آوری گردید و در مرحله بعدی نسبت به جمع آوری اطلاعاتی که وجود ندارد یا به کیفیت آن اطمینان کافی نیست برنامه ریزی نمود. اهداف و پارامترهای مورد اندازه گیری می بایست مشخص شوند چرا که طول اندازه گیری بستگی به پارامترهای مختلف مورد اندازه گیری دارد زمان و مکان اندازه گیری از دیگر موضوعات مهم قابل طرح می باشد فرضا اگر قرار باشد شدت و جهت جریان ماکزیمم اندازه گیری شود، لازم است زمان اندازه گیریها متقارن با حداکثر کشند صورت پذیرد. در انتهای مبحث اول لیستی از ابزارها و روشهای اندازه گیری ارائه شده است. در مبحث دوم که اشاره به اندازه گیریهای بندر امام دارد شرح خدمات تدوین شده بطور مبسوط بیان گردیده و سپس بطور خلاصه به نحوه انجام اندازه گیرهای مختلف اعم از جزرو مد، رسوبات بستر، اندازه گیریهای سرعت و جهت جریان، ردیابی شناورها و تعیین الگوی جریان، اندازه گیریهای سیزده ساعته، اندازه گیری سرعت سقوط ذرات پرداخته شده و نهایتا به کاربرد نتایج حاصل از اندازه گیریها اشاره گردید است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۵۶۹ نتیجه