۱نگهداری و تعمیرات بتنی بر قابلیت اطمینان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) فرآیندی است که نیازهای نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات را در شرایط کاری تعیین م یکند تا هر یک از این تجهیزات به بهترین نحو وظایف اصلی خود را انجام دهند. بدون وجود RCM قابلیت اطمینان نت و بهره برداری کاهش پیدا می کند. این فرآیند با شناسایی ماشی نآلات بحرانی, تجزیه تحلیل عوامل موثر در قابلیت اطمینان، تجزیه و تحلیل حالات خرابی و آثار آن FMEA تجزیه و تحلیل اثرات خرابی یک ماشین بر کل کارخانه, انجام م یگیردRCM بیشترین تاثیر نت را برای ماشی نآلات بر مبنای ایمنی, قابلی تدسترسی وهین هکردن هزینه ها ایجاد می کند Condition Monitoring نقش اساسی و مهم در این فرآیند و استراتژی بعهده دارد در این مقاله تاریخچه، اجزاء، بخشها، طرز بکارگیری و روش اجراء، موانع اصلی و مزایای روش RCM مورد بررسی قرار می گیرد.

۲صرفه جویی در هزینه های تعمیراتی از محل تاخیر روتینهای پیشگیری و اعمال روش پیشگویانه توسط گروه C.M.
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، سال
تعداد صفحات: ۸
آنچه در سالهای اخیر توجه مدیران صنایع مختلف را در دنیای رقابتی امروز به خود جلب کرده است ، کاهش هزینه های تولید و در نتیجه کاهش قیمتهای نهایی محصولات است . در این میان هزینه های تعمیراتی ، مهمترین هزینه قابل کنترل در صنایع است و طبیعی است که کاهش آن در دستور کار مدیران صنعت قرار گیرد . یکی از مهمترین ابزارهایی که برای نیل به این هدف در اختیار مسئولین قرار دارد استفاده از روشهای نوین نگهداری و تعمیرات بر اساس پایش وضعیت دستگاهها است که بخصوص در صنایع تولید مداوم ، نظیر پتروشیمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . فلسفه وجودی روشهای تعمیراتی P.M. و C.M. ارائه راهکارهایی جهت کاهش هزینه های تعمیراتی و در نتیجه افزایش بهره وری واحد های تولیدی است . گزارش زیر حاصل تلاش همکارانمان در گروه C.M. مجتمع پتروشیمی رازی است و نتیجه تغییر رویکرد تعمیراتی از P.M. به C.M. در مورد دستگاههای حساس مجتمع می باشد

۳بررسی اثرات نت 1 در بهره برداری بهینه شبکه های انتقال نیرو
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۳
بهره برداری بهینه از شبکه های انتقال نیرو که حد فاصل بخشهای تولید و توزیع می باشد، تاثیر بسیار مهمی در تداوم برقرسانی به مشترکین و در نتیجهجلب رضایت آنها بعنوان وظیفه اصلی صنعت برق کشور، خواهد داشت . در این راستا نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)2 اصلی ترین عملیات در بهره برداری شبکه محسوب می گردد . لذا اجرای صحیح و
برنامه ریزی مناسب PM علاوه بر اینکه خاموشیها را کاهش و قابلیت اطمینان را افزایش می دهد، تهیه شاخصهایی برای ارزیابی عملکرد بهره برداری شبکه ها را نیز امکانپذیر می نماید بنابراین استفاده از یک سیستم مکانیزه PM در شبکه های اجتناب ناپذیر می باشد . از طرفی با تحلیل نتایج اجرای PM در یک دوره و برنامه ریزی پویا و دینامیک در دورة بعدی،
می توان در جهت بهبود شاخصهای عملکردی شبکه که بهبود بهره برداری را نیز دنبال خواهد داشت، گام برداشت

۴شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی برنامه های نت شبکه انتقال در حوزه دیسپاچینگ
اطلاعات انتشار: بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۵
ضرورت برخورد با چالش هایی چون تغییرات تکنولوژی، جهانی شدن، رقابت های بین المللی؛بسیاری از دولت ها را ناگزیر از ایجاد تغییرات عمده در بخش دولتی خود نموده است. پارادایم الگوی سنتی اداره که در بخش اعظم قرن بیستم یک نظریه غالب محسوب می شد، در طی سال های اخیر که شاهد تغییراتی به مراتب وسیع تر از همه تغییرات این قرن بوده ایم، جای خود را به مدیریت گرایی یا مدیریتی دولتی نوین داده است (هیوز، 1376 ،ص 13 ).دانیل دنیسون می گوید: "تغییری که بدون رعایت دقیق بستر فرهنگ و جدا از سیستم کلی سازمان اجرا شود، بیش از یک مرهم کوتاه مدت نیست

۵استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با رویکرد قابلیت اعتماد برای کلیدهای فشار قوی در نیروگاهها و پستهای فشار قوی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۰
صنعت برق همواره می کوشد که در کنار افزایش قابلیت اعتماد سیستم تامین انرژی الکتریکی هزینه های آن را کاهش دهد کلیدهای فشار قوی یکی از مهمترین اجزا شبکه برق می باشند در این تحقیق مدلی برای تعیین زمان مناسب انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تعویض کلیدهای فشار قوی ارائه می گردد.

۶ده فرمان بهبودنگهداری و تعمیرات سازمان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس نگهداری و تعمیرات یکپارچه، سال
تعداد صفحات: ۱۵
دراین مقاله ده نکته کلیدی ومهم در بهبود فعالیتهای نگهداری و تعمیرات سازمان تبیین می گردد همیشه در سازمان ها مباحث نگهداری و تعمیرات محدود به فعالیتهای تعمیراتی و انجام حداقلی فعالیتهای نت پیشگیرانه بوده است و به اتلافات هزینه های پنهان نت توجه و تمرکز کافی نشده است. در ده فرمان بهبود نت سازمان به نکات کلیدی و مهمی در استقرار بهینه سیستم مدیریت نت پیشگیرانه سازمان اشاره می شود که می تواند در راستای کاهش هزینه های نت سازمان و پایداری یک سیستم مدیریت نت مناسب در سازمان موثر باشد. این ده فرمان اجرایی در حوزه نگهداری و تعمیرات سازمان باعث پویایی و سلامت تجهیزات سازمان برای تحقق اهداف تجاری سازمان در بازار کسب و کار خواهند شد و باعث بهبود کاهش هزینه و اثربخشی اجرا فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تجهیزات در سازمان می گرد و به سازمان قابلیت اطمینان بالاتری برای حضور در بازار کسب و کار برای رقابت و بقا می بخشد.

۷تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چند جزیی بر اساس قابلیت اطمینان
اطلاعات انتشار: دانشکده فني دانشگاه تهران، آبان, دوره  ۴۱ , شماره  ۴ (پياپي ۱۰۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این تحقیق، برای سیستم های چند جزیی، مدل برنامه ریزی بهینه نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه بر اساس قابلیت اطمینان،‌ ارایه و حل شده است. در مدل پیشنهادی نوع فعالیتهای نت ادواری در هر بازه بازرسی بگونه ای تعیین می شود که، ضمن تامین سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز،‌ مجموع وزن دهی شده هزینه های مرتبط کمینه شود. در طراحی برنامه نت، دوره برنامه ریزی به تعدادی بازه بازرسی تقسیم شده و در ابتدای هر بازه، با در نظر گرفتن محدودیتهای سیستمی، یکی از سه نوع فعالیت نت شامل: 1) بازرسی و سرویس جزیی، 2) تعمیرات پیشگیرانه و 3) جایگزینی پیشگیرانه برای هر جز پیشنهاد می شود. هر یک از این فعالیتها منابع مختلفی مصرف نموده و با توجه به موقعیت جز مورد تعمیر، تاثیر متفاوتی بر قابلیت اطمینان سیستم می گذارد. هزینه های در نظر گرفته شده شامل هزینه های تعمیر، جایگزینی، خواب سیستم و خرابی های اتفاقی می باشند. در برنامه بهینه نت، با تعیین نوع فعالیت ها در هر بازه زمانی، سطح مشخصی از قابلیت اطمینان سیستم، با حداقل مجموع هزینه های فوق حفظ می شود. از آنجا که مدل پیشنهادی دارای ساختاری پیچیده است، بمنظور حل سریع آن از الگوریتم های تبرید تدریجی (Simulated Annealing) و جستجوگر ممنوعه (Tabu Search) استفاده شده است. کارایی این روش ها، در قالب حل مساله برنامه نگهداری و تعمیرات برای سیستمی شامل 14 ایستگاه (جز) نشان داده شده است. 

۸مهندسی نت پیشگیرانه درماشین آلات و تجهیزات تسطیح اراضی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۷
همه ساله سرمایه هنگفتی برای تسطیح اراضی کشاورزی و عمرانی صرف می شود که هزینه بالای ماشین آلات تسطیح اراضی توجه ویژه کارشناسان را به خود معطوف کردها ست اما متاسفانه تاکنون بررسی دقیقی در خصوص نحوه بکارگیری مهندسی نت پیشگیرانه پی ش بینی زمان دقیق خرابی و تعمیر و جلوگیری از تعمیرات اساسی برای این ماشین آلات درکشور ما صورت نگرفته است و با توجه به گزارش بانک جهانی این امر باعث کاهش شدید بهره وری دربخش کشاورزی ایران شده است هدف اصلی از این مطالعه بررسی امکان سنجی و پیشنهاد استقرار این روش در پروژه های تسطیح اراضی کشور و ذکر پاره ای از خسارتهای وارده بر اثر نبود سیستم جامع و مفید نگهداری و تعمیرات می باشد که درنهایت با ارایه یک تحقیق نمونه این روند و نتایج حاصله مورد ارزیابی قرارگرفته است نتایج حاصله نشان داد که با بکارگیری نت پیشگیرانه زمان توقف هزینه ها تعمیرات اساسی و زمان اتمام پروژه نسبت به حالت عادی بدون استفاده از مهندسی نت پیشگیرانه کاهش و کارایی و ایمنی ماشین افزایش پیدا می کند.

۹مروری بررویکردهای نوین درروش نگهداری و تعمیرات نت پیشگیرانه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف نهایی استقرار نظام های ماشینی درفرایندهای تولید رسیدن به سودبیشینه است یکی ا ز مهمترین عوامل دردستیابی به این خواسته مدیریت نگهداری و تعمیرات نت درنظامهای ماشینی است زیرا اگریک نظام ماشینی به طور ناگهانی خراب شود و یا از کاربیفتد درتولید رکود ایجاد شده و هزینه های سنگینی به تولید کننده تحمیل می شود بسته بهنوع سیستم ها واهداف تولید الگوهای مختلف نت به کارگرفته شده اند دراین تحقیق مدل نت پیشگیرانه بررسی شده است تا براین اساس درمطالعات آینده امکان استقرار سازگارترین مدل نت پیشگیرانه در مدیریت ماشین های کشاورزی مورد ارزیابی قرارگیرد نتایج بدست آمده نشان داد که مهمترین دستاوردهای به کارگیری نت پیشگیرانه درنظامهای مختلف جلوگیری از خرابی های ناگهانی امکان پیش بینی هزینه های نگهداری و تعمیرات ماشین و تصمیم گیری قطعی درجایگزینی قطعات می باشد.

۱۰بررسی عوامل موثر بر اجرای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در نت خودرویی ناجا
اطلاعات انتشار: توسعه مديريت و منابع انساني و پشتيباني، زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۲۲، سال
تعداد صفحات: ۲۴

۱۱تجزیه و تحلیل عوامل مدیریتی موثردر پیشگیری از خروج های اضطراری نیروگاه (مورد مطالعه: نیروگاه سیکل ترکیبی منتظرقائم)
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس نیروگاههای برق، سال
تعداد صفحات: ۸
پژوهش حاضر تحت عنوان تجزیه و تحلیل عوامل مدیریتیموثر در خروج های اضطراری واحدهای سیکل ترکیبی نیروگاهمنتظرقائم در محدوده زمانی سال 1389 و در قلمرو مکانینیروگاه منتظرقائم صورت پذیرفته است. هدف اصلی از انجاماین پژوهش، عبارت از ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثردر خروجهای اضطراری واحدهای سیکل ترکیبی نیروگاهمنتظرقائم می باشد تا در این راستا به حل مشکلات و ارتقایاثربخشی نیروگاه یادشده یاری رسانده و از حادشدن مشکلات،کاهش بهره وری جلوگیری بعمل آورد . با توجه به مدل واهداف مورد نظر، پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخ به اینپرسش بود که آیا بین مولفه های مرتبط با ابعادمدیریتی؛انگیزشی ؛فنی و پشتیبانی و خروجهای اضطراریواحدهای سیکل ترکیبی نیروگاه منتظرقائم رابطه معنی داریوجود دارد؟ به همین منظور، سه فرضیه مطرح گردیدروش تحقیق حاضر، از آن جهت که به تجزیه و تحلیل عواملمدیریتی در شرایط موجود می پردازد، تحقیق توصیفی پیمایشی بوده است و جامعه آماری نیز شامل کلیه کارکنانی کهدر مشاغل مدیریتی، تکنیسینی و کارشناسی در سیکل ترکیبیمشغول بکار هستند در نظر گرفته شد. از جامعه آماری مزبور،نمونه ای به حجم 70 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفیانتخاب گردید . در راستای اندازه گیری دقیق شاخص ها ،پرسشنامه ای آماده شد و از پاسخ دهندگان درخواست گردید،نقطه نظرات و دیدگاههای خود را نسبت به شرایط موجودشاخص ها براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت اعلام دارند .برای بررسی اعتبار پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفایکرونباخ استفاده شد. ضریب اشاره شده برای کل پرسشنامه 0 محاسبه گردید. \ که شامل 34 سؤال بوده است برابر 93برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ا بتدا داده های پژوهش ازپرسشنامه ها استخراج و سپس با استفاده از کامپیوتر و از طریقدر بخش روشهای توصیفی و SPSS نرم افزار آماری 17استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون آماری% حاکی از آن است که تمامی فرضیات تحقیق در سطح 99مورد تایید قرار می گیرند. به این ترتیب با استفاده جداول ونمودارها هر یک از ابعاد مدیریتی؛انگیزشی ؛فنی و پشتیبانی باتوجه به نقط هنظر کل پاسخگویان مورد شناسایی قرار گرفتوسرانجام پیشنهادات و توصیه هایی برای بهبود و توسعهوضعیت موجود بیان گردید

۱۲تدوین الگوریتم پیاده سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در یک هواپیمای مسافربری با رویکرد حداقل نقش خطاهای انسانی در سوانح هوایی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، سال
تعداد صفحات: ۲۲
امروزه چالشهای اساسی رودرروی دست اندرکاران امور مربوط به نت (نگهداری و تعمیر) در صنایع مختلف تنها یادگیری اینتکنیکها نیست، بلکه تصمیم گیری در رابطه با انتخاب بهترین گزینه و موثرترین تکنیکهای نت برای هر یک از تجهیزات میباشد. اگر گزینه درست انتخاب شود، امکان بهبود و ارتقاء کیفی عملکرد تجهیزات بوجود آمده و همزمان با آن هزینه های تعمیر ونگهداری کاهش پیدا خواهد نمود .این موضوع در صنعت هوانوردی و تعمیر و نگهداری هواپیما از اهمیت قابل ملاحظه ایبرخوردار است، در صورت انتخاب نادرست روش و استراتژی تعمیر و نگهداری نتیجه ای جز افزایش هزینه ها، افزایش تاخیر درپروازها، به خطر افتادن ایمنی پرواز و طولانی شدن پروسه تعمیر و نگهداری هواپیما به دنبال نخواهد داشت. علوم و تکنیکهای نگهداری و تعمیرات در یک پروسه زمانی تا به امروز پیشرفت قابل توجهی نموده اند و متدهای مختلفی تدوین شده استکه شاید چیزی جز حرکت و پیشرفتی پیوسته و در یک امتداد نباشند. یکی از معضلات در این زمینه، عدم آشنایی مدیران وتصمیم گیرندگان در این خصوص است. هزینه های نگهداری و تعمیرات، در مجموع، بخش عمدهای از هزینه های جاری یکایرلاین و شرکت هواپیمایی را در بر میگیرد. طبق برآوردهای دیگر هزینه تعمیر و نگهداری یک هواپیما در دوران عمرشچندین برابر (2 تا 3 برابر) قیمت اولیه هواپیما است.رقم فوق به خوبی نشان دهنده حجم فوق العاده ای است، که شرکت هایحمل و نقل هوایی هزینه نموده و صنایع مهندسی خدمات تعمیرات و نگهداری می توانند کسب نمایند. اهمیت و ارزش تعمیراتنگهداری به گونه ای است که از پارامترهای مهم و کلیدی در انتخاب و بهره برداری هواپیماها در خطوط هوایی دنیا می باشد.همچنین سرمایه گذاری های صنعتی گسترده ای توسط ارگان های مختلف در زمینه طراحی، ساخت، مونتاژ، تعمیر و نگهداریهواپیماهای مختلف صورت پذیرفته است. وظیفه بخش مهندسی در یک مرکز تعمیر و نگهداری تعیین راهبردهای تعمیراتیهواپیماها می باشد. بدین معنی که اجرای یک تعمیر و نگهداری مناسب نیاز به برنامه ریزی و زمان بندی دقیق دارد. تعیین اینزمان بندی برعهده بخش مهندسی و البته منطبق بر قوانین ، روشها و مدلهای تعمیر و نگهداری می باشد. دستورالعمل هایتعمیر و نگهداری ه واپیماها توسط شرکت های سازنده تهیه می شوند، و همیشه با پس خور اطلاعات از مراکز تعمیر و نگهداری و یا احیاناً بروز حوادث، دستورالعمل های مزبور توسط شرکت سازنده به روز می شوند. یکی از کارهایی که شرکت های تعمیر و نگهداری بر عهده می گیرند بازسازی و نوسازی ه واپیماهای فرسوده و یا هواپیماهایی است که سیستم های آنها قدیمی و از رده خارج می باشند. در این مقاله ابتدا اهمیت و لزوم تعمیر و نگهداری در صنعت هوانوردی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سپس مروری نظریه ها، مدل ها و استراتژی های موجود در مهندسی تعمیر و نگهداری مطرح و بررسی خواهد شد و در ادامه تعمیرات پیشگیرانه را به عنوان مدل هدف انتخاب، مفهوم و علت خرابی ها و منابع عدم اطمینان را ار دیدگاه تعمیرات و نگهداری بررسی خواهد شد. در پایان نیز یک مدل تعمیر و نگهداری مبتنی بر روش تعمیرات پیشگیرانه با هدف افزایش ایمنی و کاهش خطاهای انسانی در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما ارائه خواهد شد.

۱۳نیازمندیها و الزامات تکنولوژی تولید بهینه OPT در کارخانه
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۲۲
برای اجرای OPT در کارخانه با توجه به تغییر سریع ساز و کارهای تولید در جهان امروز مدیران می بایست یکسری الزامات را رعایت و همچنین تمام نیازمندیها را بر طرف کنند به همین جهت فرآیند تولید باید به نحوی طراحی شود که هزینه های عملیاتی کاهش یابد در این مقاله سعی شده راهکارهایی برای رفع نیازمندیها و رعایت الزامات برای رسیدن به سه شاخص و سه معیار مطرح در OPT ارائه گردد لذا با مدد از مباحثی چون مدیریت تولید و عملیات، ارزیابی کار و زمان، مدیریت بهره وری و تعمیرات پیشگیرانه و بازاریابی بین الملل، این مقاله طراحی گردید.

۱۴گذار از نت پیش بینانه به نت کنش گرانه در ماشین آلات راهسازی و معدنی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پ‍ي‍ام‌ آب‍ادگ‍ران‌، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۵افزایش بهره وری با کاربرد سیستم نگهداری و تعمیرات فراگیر TPM
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
با افزایش کاربرد تجهیزات وماشینها درجهت تسریع فعالیتهای خدماتی کمتر کسی است که با اختلال و توقفی که این ابزار در روند اموراداری ایجادمیکنند، آشنا نباشد. اشکالات رایانه ای که موجب اختلال در پرداخت حقوق ، صدوراحکام، ارسال مکاتبات ضروری، دریافت بموقع اعتبارهای مالی و ... میشوندو یا خسارات وارده به تأسیسات وماشین– ها سیستم های رایانهای، گرمایشی ، برودتی ویا دستگاههای چاپ وتکثیر و.... که بر اثر بی توجهی ایجاد میشود ؛ همه و همه موجب ازدست رفتن رضایت مشتری و وارد شدن لطمههای جبران ناپذیربرکیان واعتبارسازمان میگردد . به– منظور صرفه جوئی درهزینهها واستفاده بهینه از تجهیزات و ماشینها مدیران سازمانی ملزم به بکارگیری یک روش جدید نگهداری و تعمیرات نت میباشند . یکی از رویکردهای موجود در زمینه نگهداری و تعمیرتجهیزات و ماشینها، سیستم نگهداری و تعمیرات فراگیر TPM میباشد . اصلیترین هدف این سیستم، کاهش فرسایش، خرابی و توقف تجهیزات و ماشینها بهمنظور بهینهسازی و تسریع فرایند ارائه خدمات مطلوب به مشتریان در بهترین و سالمترین شرایط سازمانی است. در همین راستا آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز در جهت پیاده سازی TPM گامهایی برداشته است که عبارتند از: سازماندهی تیم کاری ، آموزش، تأمین زیر ساختها با اجرای طرح آراستگی محلکار 5s ،تهیه کاربرگ ثبت دادهها، جمع آوری وپردازش دادهها، محاسبه شاخصها و پایش استمرار سیستم نت و انجام اقدام اصلاحی . این اداره با اجرای این روش توانست مصرف منابع را از طریق جلوگیری از صدمات وخسارات وارد بر تأسیسات وماشینها کاهش دهد و باکاهش فشارکاربه افزایش روحیه و آرامش کارکنان ،ا فزایش کیفیت ارائه خدمات و در نتیجه رضایت مشتریان دست یابد. امید که این مقاله بتواند جایگاه بهینه سازی تجهیزات و ماشین ها را در افزایش بهرهوری سازمانهای آموزشی و اداری نشان دهد

۱۶زمانبندی تکماشین با در نظر گرفتن نت پیشگیرانه ماشین آلات
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۸
در حوزه زمانبندی عملیات یکی از فرضیات رایج فرض در دسترس بودن ماشینها در افق برنامهریزی است. واضح است که در عمل یک ماشین، به دلایل مختلف نظیر وقوع خرابی یا انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در دسترس نباشد. تجربه ثابت کرده است که بکارگیری نت پیشگیرانه قبل از وقوع خرابی ها، سبب کاهش هزینه های عملیاتی واحدهای تولیدی می گردد. در این مقاله، ابتدا مدل سادهای از زمانبندی عملیات با درنظر گرفتن نت پیشگیرانه ماشینآلات ارائه شده و سپس مدل ابتدایی بسط داده شده است.

۱۷بهینه سازی عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر قابلیت اطمینان برای فرم دهنده های فرآورده های گوشتی
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۰
قابلیت اطمینان، یکی از مهمترین مشخصه های کیفی قطعات، محصولات و سیستم های پیچیده و بزرگ است. قابلیت اطمینان آن است که محصول یا خدمتی برای یک دوره زمانی خاص و تحت شرایط تعریف شده به طور سالم و مناسب کار کند. به عبارت دیگر، قابلیت اطمینان را می توان کارکرد مطلوب و موفق سیستم در تولید محصول یا ارائه خدمت مناسب تعریف کرد. در این تحقیق به منظور محاسبه قابلیت اطمینان 2 دستگاه فرم دهنده صنعتی مدل VM600 و VM400 با 1200ساعت کارکرد انتخاب شد. داده های خرابی این دو دستگاه با توجه به مستندات موجود در بخش نگهداری و تعمیرات شرکت فرآورده های غذایی پاک تلیسه 202 جمع آوری شد. سپس با دو روش محاسبات دستی و استفاده از نرم افزار EasyFit Professional.Version5.5 تابع چگالی احتمال طول عمر، تابع توزیع تجمعی، تابع بقاء و تابع نرخ خرابی لحظه ای برای هریک از فرم دهنده ها بدست آمد.

۱۸ارائه مدلی فازی به منظور برنامهریزی و اولویت بندی تجهیزات در تعمیرات پیشگیرانه نیروگاه ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری در صنعت برق و به ویژه در نیروگاه ها یکی از فعالیتها و اقدامات بسیار مهم و حساس بشمار می رود که با کنترل تجهیزات از نظر برنامه زمانبندی تعمیراتی و تعویض قطعات و با استفاده از تجزیه و تحلیل های آماری ،هزینه های تحمیلی را کاهش میدهد و تاثیر به سزایی در به منظور حصول ایمنی و قابلیت اطمینان سیستم دارد. تشخیص ایرادات قبل از وقوع حادثه و خرابی در نیروگاه ها از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که واحدهای نیروگاهی دائما به شبکه سراسری تولید برق متصل هستند هرگونه خروج بدون هماهنگی واحد به علت خرابی تجهیزات و باعث خسارات سنگین بهشبکه تولید و توزیع برق کشور می شود. از این رو اهمیت برنامه ریزی تعمیرات در نیروگاه ها بیش از پیش نمود پیدا می کند. در این مقاله با استفاده از روابط فازی نمونه ای برای برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری ارائه گردیده است که می تواند در واحدهای برنامه ریزی و مدیریت فنی نیروگاههای کشور مورد استفاده قرار گیرد ، بکارگیری این مدل بدلیل استفاده از مفاهیم فازی ، انعطاف پذیری لازم را در تصمیم گیری ها بوجود خواهد آورد و از این جهت مدیریت برنامه ریزی را در اتخاذ تصمیمات اصولی و متناسب با توان نیروی انسانی و امکانات موجود یاری می نماید

۱۹بررسی نقش سامانه نت پیشگیرانه بر ارتقای عملکرد (مطالعه موردی: شرکت تجهیزات پزشکی مرهم رازی)
اطلاعات انتشار: همایش پژوهش های کاربردی در مدیریت صنعتی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تحولات شگرف وگسترده ای که هرروزه درتمامی شرکتها وسازمانها روی می دهد موجب شد تا نت پیشگیرانه به عنوان یک راهبرد اثربخش برای توسعه اقتصادی واجتماعی کشورها شناخته شود. به همین دلیل شناخت مجموعه عواملی که زمینه ساز اثربخشی نت پیشگیرانه برارتقای عملکرد شرکتها باشد از اولویت ویژه ای برخوردار است. خرابی ها برای یک شرکت عواقب منفی بسیار بالایی در بر خواهد داشت و عمدتا هزینه هایی چون فرصت از دست رفته، اضافه کاری پرسنل عملیاتی، هزینه های ناشی از تاخیر و توزیع و تحویل بموقع کالا و خدمات عدم پوشش تعهدات، هزینه های مربوط به انرژی و تعمیرات وتجهیزات و ماشین آلات معیوب.روش تحقیق بکارگرفته شده دراین پژوهش ازلحاظ هدف ،کاربردی واز لحاظ جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می باشد. روش مورداستفاده برای تحلیل داده ها تکنیک معادلات ساختاری بوده است.درانتها مشخص شدکلیه متغیر ها دارای ضریب همبستگی به میزان 0.61 می باشند که نشان از اثر بخشی خوب مجموع عوامل سامانه نت پیشگیرانه بر عملکرد شرکت دارد

۲۰بررسی مفاهیم کلی نت بهره ور فراگیر (TPM) و اثرات زیست محیطی نت
اطلاعات انتشار: نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در بازار رقابتی امروز که مفاهیم سفارشی سازی محصول و JIT (Just in Time) مطرح است، همه شرکتها به دنبال این هستند که تا با افزایش سطح سرویس به مشتری و رسیدن به حداکثر بازدهی، بتوانند در قابت با شرکتهای دیگر باقی مانده و سهم بازار خود را افزایش دهند. یکی از راههایی که به دسترس‏پذیری دستگاهها و کیفیت محصولات تولیدی کمک شایانی می‏کند، استفاده از نت بهره‏ور فراگیر است. در این مقاله ابتدا به بیان اصلی مفاهیم نگهداری و تعمیرات پرداخته شده و انواع آن ذکر گردیده است. سپس نقش نگهداری و تعمیرات در سازمان مورد بحث قرار گرفته و با بررسی کامل ادبیات موضوع، هزینه هایی که سازمان در صورت ضعیف عمل کردن در نت متحمل می گردد، مورد واکاوی قرار گرفته است. پس از آن به مفاهیم نت بهره ور فراگیر اشاره شده و در آخر نیز از آنجا که نت ضعیف می تواند اثرات مخربی بر محیط طبیعی اطراف داشته باشد، بعد زیست محیطی نگهداری و تعمیرات مطرح گردیده است.

۲۱ارزیابی و مقایسه ی اثربخشی پیاده‌سازی نت اصلاحی و نت پیشگیرانه با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها؛ (مطالعه ی موردی: شرکت سیمکان)
اطلاعات انتشار: تابستان،هفتم - شماره ۱۷، سال
تعداد صفحات: ۲۶
یکی از بخش‌های جدایی‌ناپذیر هر صنعت، سیستم نگهداری و تعمیرات (نت) آن است؛ ارتباط این بخش با دیگر بخش‌ها، دارای پویایی‌ها و بازخوردهای فراوانی است. ازاین‌رو پویایی‌شناسی سیستم‌ها، ابزار مناسبی است که می‌توان از آن برای تجزیه‌وتحلیل این بخش استفاده کرد. در این مقاله، نحوۀ تأثیر و تأثر سیستم نت و سایر بخش‌ها برای یک شرکت تولیدکنندۀ سیم و کابل، مدل‌سازی شده و در ادامه، پس از ایجاد نمودار جریان–انباشت، اعتبار مدل با سه آزمون بازسازی رفتار مرجع، رفتار حدی و حساسیت ارزیابی شده است. همچنین پس از اعتبارسنجی، اثر تغییر رویکرد فعلی شرکت در قبال سیستم نت، از نت اصلاحی به‌سمت نت پیشگیرانه، بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد تغییر این رویکرد از جنبه‌های مختلف به‌نفع شرکت است و سبب افزایش فروش و تعداد مشتریان شرکت می‌شود و مدیران باید توجه بیشتری به نت پیشگیرانه نشان دهند.

۲۲ارائه مدل دوهدفه برای مسئله زمان بندی جریان کارگاهی با محدودیت دسترسی به ماشین ها
اطلاعات انتشار: نشريه مهندسي صنايع، چهل و هشتم،شماره۲، مهر ، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله یک مدل ریاضی دوهدفه جدید برای مسئله زمان بندی جریان کارگاهی جای گشتی در حالت بدون ایست با فرض عدم دسترسی به ماشین ها، به دلیل عملیات نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه، ارائه می شود. این مدل شامل دو هدف حداقل سازی دامنه عملیات و حداقل سازی مجموع زودکرد و دیرکرد است. عملیات نتِ درنظرگرفته شده در این مقاله مدت زمان ثابت دارد و می تواند هر لحظه روی ماشین ها شروع شود. اما زمان بین دو عملیات نت متوالی نباید از یک مدت زمان مشخص بیشتر باشد. برای حل مدل پیشنهادی از روش چبیشف سطح ذخیره استفاده و نتایج عددی به دست آمده از اجرای مدل به کمک این روش گزارش شد. مقایسه نتایج این روش با روش محدودیت اپسیلون کارآمدی روش چبیشف سطح ذخیره را نشان می دهد.

۲۳ارایه مدل دوهدفه برای مسیله زمان‌بندی جریان کارگاهی با محدودیت دسترسی به ماشین‌ها
اطلاعات انتشار: نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله یک مدل ریاضی دوهدفه جدید برای مسیله زمان‏بندی جریان کارگاهی جای‌گشتی در حالت بدون ایست با فرض عدم دسترسی به ماشین‏ها، به دلیل عملیات نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه، ارایه می‏شود. این مدل شامل دو هدف حداقل‏سازی دامنه عملیات و حداقل‏سازی مجموع زودکرد و دیرکرد است. عملیات نتِ درنظرگرفته‌شده در این مقاله مدت زمان ثابت دارد و می‏تواند هر لحظه روی ماشین‏ها شروع شود. اما زمان بین دو عملیات نت متوالی نباید از یک مدت زمان مشخص بیشتر باشد. برای حل مدل پیشنهادی از روش چبیشف سطح ذخیره استفاده و نتایج عددی به‌دست‌آمده از اجرای مدل به کمک این روش گزارش ‏شد. مقایسه نتایج این روش با روش محدودیت اپسیلون کارآمدی روش چبیشف سطح ذخیره را نشان می‏دهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۳ از میان ۲۳ نتیجه