۱ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتی آن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۲
اصالت وجود در دیدگاه صدرالمتألهین با وجوب ذاتی آن ملازم نیست؛ زیرا اصالت وجود به معنای موجود بودن وجود است بدون واسطه در عروض، و وجوب ذاتی وجود به معنای موجود بودن وجود است بدون واسطه در ثبوت. بنابراین پذیرفتن اولی به معنای قبول دومی نیست. اما در دیدگاه قیصری اصالت وجود با وجوب ذاتی آن ملازم است؛ زیرا در حمل "موجود" بر چیزی، نفی واسطه در عروض با نفی واسطه در ثبوت ملازم است. بنابراین از آنجا که وجود در اتصاف به هستی به واسطه در عروض نیاز ندارد، نمی‌تواند به واسطه در ثبوت یا علت هستی‌بخش نیازمند باشد. در داوری میان دو دیدگاه، نگارنده بر اساس براهینی، دیدگاه عرفا را ترجیح داده است.

۲ابهاماتی چند در فلسفه اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: خ‍ردن‍ام‍ه‌ ص‍درا، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۳نگاهی دیگر به شرح منظومه از منظر تقریرات فلسفه امام خمینی (س)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاييز- شماره ۲۰، سال
تعداد صفحات: ۴۸
نگارنده در این نوشتار به شرح دو بخش از مباحث کتاب شرح منظومه حاج ملاهادی سبزواری پرداخته و در انجام این مهم، تقریرات فلسفة امام خمینی را مبنای کار خویش قرار داده است. بخش اول در مورد اثبات وجود واجب تعالی و بخش دوم دربارة توحید واجب الوجود است. روش کار در این مقاله بدین صورت است که ابتدا عبارات کتاب شرح منظومه حاج ملاهادی سبزواری ارائه گردیده و سپس در ذیل آن مطالب شرح می‌شود.

۴حیثیت تقییدی در حکمت متعالیه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاییز- شماره ۱، سال
تعداد صفحات: ۲۲
از اصطلاحات دقیق که در حل برخی مسایل اساسی در فلسفه صدرایی‌ نفش بس مهمی دارد،حیثیت تقییدی است و طرح و بررسی اقسام آن رابطهء جواهر و اعراض،صفات وجوبی با ذات واجب،معقولات ثانیه فلسفی با متن‌ وجود،ماهیات با متن وجود و بالاخره شؤون متکثره هستی با متن وجود واحد را به روشنی تبیین می‌کند.این نوشته درصدد تبیین حیقیت تقییدی و اقسام‌ چندگانه آن است.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه