۱تاثیر پنجره برمصرف انرژی در ساختمان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۲۷

[توجه: عکسها در متن مقاله وجود ندارند و جای عکسها خالی است]

۲استفاده از TBM باز در مصالح ریزشی و چگونگی مهار آن در تونل گاوشان
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
اصولاً برای حفاری تونلهایی که در آن احتمال ریزش وجود دارد از TBM شیلد یا سپر استفاده می گردد. نوع مصالح در قسمت بزرگی از تونل گاوشان، مصالح ریزشی می باشد. متأسفانه به دلیل کمبود اطلاعات ژئوتکنیکی و عدم اطلاع دقیق از ریزشی بودن توده سنگ، قسمت زیادی از مسیر تونل گاوشان، دستگاه حفاری تونل گاوشان از نوع باز انتخاب گردید که این امر سبب ایجاد مشکلات عدیده ای گردید. در این مقاله ابتدا مشکلات ناشی از ریزش در تونل هائی که با استفاده از TBM باز حفاری می گردند بررسی شده و سپس روش حفاری و نحوه پایدار سازی تونل گاوشان که کار حفاری قسمت عمده آن توسط یک دستگاه TBM باز در حال انجام است، ارائه می گردد

۳بررسی پدیده جکینگ هیدرولیک (قسمت خروجی) تونل تحت فشار کوهرنگ III
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
پدیده جکینگ هیدرولیکی یکی از مشکلات تونل های تحت فشار با روباره کم می باشد. این پدیده در اثر تراوش آب با فشار زیاد درون درزه، شکاف و یا منافذ توده سنگ که دارای روباره کم می باشد اتفاق افتاده و باعث جابجایی های زیاد در توده سنگ و یا شکست سنگ های توده ای می شود. در این مقاله به بررسی این مشکل و همچنین بروز این پدیده در تونل سوم کوهرنگ پرداخته و روشهای مقابله با آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تونل سوم کوهرنگ با رژیم جریان تحت فشار و فشار آب درون تونل در ابتدا 35 متر ستون آب و در انتها در صورت بسته بودن دریچه انتهایی 53 متر ستون آب می باشد. در قسمت خروجی بعلت اینکه تونل دارای روباره کم از جنس سنگ آهک و یا آبرفت می باشد احتمال بروز پدیده جکینگ هیدرولیکی خواهد بود. در این مقاله در دو حالت وجود و یا عدم وجود پوشش بتنی (لاینینگ) این پدیده بررسی شده است

۴تأثیر شیب سطح زمین، بار خارجی و شکل مقطع تونل بر مقدار نشست زمین حاصل از حفر تونل های خاکی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله نتایج محاسبات عددی مبتنی بر کاربرد یک نرم افزار اجزای محدود در شرایط کرنش مستوی و محیط الاستیک به منظور دستیابی به مشخصات نشست حاصل از حفر تونل در مناطق خاکی ارائه می شود. هدف اصلی این مقاله، ارائه تأثیر شکل مقطع تونل، شیب سطح زمین و اثر بارهای خارجی بر وضعیت نشست سطح زمین است. از این مطالعه مشخص گردید که گر چه تأثیر عوامل مذکور نسبت به حالت مبنا (یعنی تونل دایره ای واقع در زمینی با سطح افقی و بدون وجود بار خارجی) ممکن است در شرایط متداول و معمول، به طور متوسط حدود 30 درصد یا کمتر باشد، ولی همین تغییرات برای بعضی از شرایط اجرایی حساس می تواند سرنوشت ساز و بحث انگیز گردد. همچنین تأثیر شکل سطح مقطع تا 30 درصد و وجود بار خارجی تا 100 درصد می تواند موجب افزایش نشست سطح زمین گردد

۵تحلیل حدی ظرفیت باربری پی‏های مجاور شیب
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
تعیین تاثیر وجود شیب در مجاورت شالوده ها بر ظرفیت باربری آنها از جمله مسائل مهم ژئوتکنیک است که از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. در این مقاله با ارئه الگوریتمی بر مبنای تحلیل حدی مرز بالا ضرایب ظرفیت باربری پی های مجاور شیب محاسبه شده و نتایج تحلیل های Sarma &, Giroud et al.,Hansen Bowles و Chen مقایسه شده است غالب روش های ارائه شده برای تعیین ظرفیت باربری پی ها در چارچوب روش های حدی و عمدتا در قالب روش های تعادل حدی و خطوط مشخصه قرار می گیرند که در آنها بر خلاف روش تحلیل حدی جایگاه پاسخ بدسا آمده نسبت به پاسخ دقیق مشخص نیست. این مقایسه ضمن تایید صحت و دقت نتایج الگوریتم ارائه شده نشان می دهد که در محدوده هایی از پارامترهای خواص خاک یا هندسه مسئله نتایج بعضی از روشهای مورد مقایسه غیرمحافظه کارانه و در خلاف جهت اطمینان است.

۶روشهای مختلف کاهش نیروی‌ اصطکاک منفی جداره شمعها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
وجود اصطکام منفی در جداره شمعها از پدیده هایی است که همیشه در شالوده شمع وجود دارد. این پدیده خصوصا در شمعهای اتکایی قرار گرفته در یک توده خاک تحکیمی که بر خاک سرباری اعمال شده نموده بیشتری پیدا می کند اصطکام منفی و نیروی فروکش در بسیاری از موارد نیرویی بسیار بزرگ به شمع اعمال کرده بطوری که بر مقدار بارهای طراحی شمع اثر گذاشته و باعث گسیختگی سازه ای شمع و یا نشستهای بیش از حد آن می شود لذا باید به دنبال راه حلی برای کاهش این نیرو باشیم. تا کنون روشهای متعددی برای کاهش این نیرو ارائه شده است که هر یک دارای مزایا و معایبی خاص می باشد در این مقاله شرایط لازم جهت بروز این پدیده در شمعها توصیغ می شود و روشهای رایج در کاهش نیروی اصطکاک منفی و فروکش شرح داده می شود در نهایت نیز با مقایسه روشهای مختلف مناسبترین و بهترین روش پیشنهاد می شود. هر یک از این روشها هم اکنون در بسیاری از کشورها مورد استفده قرار می گیرد ولی در کشور ما متاسفانه به علت دانش فنی اندک کمتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.

۷بررسی برخی از خصوصیات زیستی دفین ماهی (Coryphaena hippurus) دریای عمان با پرورش آتی آن
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۸
در این مطالعه که طی مهر 74 تا شهریور 75 انجام گرفت سه منطقه تخلیه صید مهم در دریای عمان جهت نمونه برداری انتخاب شد و مجموعا 273 عدد دلفین ماهی مورد زیست سنجی و کالبد شکافی قرار گرفت. کوچکترین ماهی مورد اندازه گیری30 و بزرگترین آن 128 سانتیمتر طول داشتند. در بررسی محتویات معده مشخص شده که عمده ترین فراوانی(49\6درصد)را انواع ماهی و کمترین فراوانی (2\3درصد) را هشت پا شامل می شود. بعد از ماهی، ماهی مرکب و اسکوئید در درجات دوم و سوم اهمیت غذایی قرار دارند. همچنین مشخص شد که بجز گروه طولی130–110 سانتیمتر که منحصرا دارای رژیم نرم تنخواری می باشند در سایر گروهها انواع ماهی غذای شاخص می باشد. وجود گناد در مراحل 4و5 رسیدگی جنسی در هر دو جنس و در کلیه ماههای سال نشاندهند طولانی بودن دوره تخم ریزی بوده ولی دارای دو نقطه اوج در آبان و فروردین می باشند. حداقل ضریب چاقی جنس نر 0\72 و حداکثر آن 1\9 و حداقل ضریب چاقی جنس ماده 0\68 و حداکثر آن 1\2 تعیین گردید.

۸روش جدید بالا کشیدن شناورها برای بازرسی و تعمیرات جزیی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۴
مقاله حاضر به معرفی کلی روشی برای تعمییرات جزیی و بازرسی بدنه در سینه و پاشنه شناور می پردازد. از خصوصیات این طرح انجام بازرسی و چک های لازم در اسرع وقت و صرف هزینه کم می باشد. در انجام این روند بدنه شناور به طور کامل از آب بیرون کشیده نمی شود، بلکه قسمتی از شناور که باید تعمییر و یا بازرسی گردد از آب بیرون کشیده می شود. در این روش می توان بدن صرف وقت زیاد در مرحله بالا کشیدن شناور از آب تعمییرات جزیی را انجام داد، ضمن اینکه ضربه های وارد شده به شناور در حین انتثال آن همچنان که در داک خشک و داک شناور و ... وجود دارد کاهش می یابد. در این مقاله سیستم بالا بر اخیر با نام داک تسمه ای معرفی می گردد.

۹کاربرد لیدار در علوم دریائی و شبیه سازی امواج سطحی در منطقه خلیج فارس
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۶
با استفاده از روابط مربوط به پاشندگی مایعات مدلی ارائه شده است که قادر است به پیشگوئی تغییرات سطح آ ب در اثر وجود عوامل خارجی از قبیل باد و موجکها و غیره بپردازد . این تغییرات توسط امواج برگشتی لیزر ازسطح آب قابل آشکارسازی است.

۱۰بررسی نقش پارامترهای مختلف در کالیبراسیون دوربین های غیر متریک
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 84، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله ابتدا مسئله کالیبراسیون در فتوگرامتری بردکوتاه مطرح شده و پارامترهای آن معرفی می گردند. سپس روشهای مختلف کالیبراسیون برای دوربین های غیرمتریک عنوان می گردد پارامترهای متععدی در کالیبراسیون دوربین های غیرمتریک وجود دارند که عبارتند از پارامترهای اعوجاجج شعاعی، اعوجاج مماسی و پارامترهای تغییر، در این مقاله به تاثیر این پارامترها در کالیبراسیون دوربین غیرمتریک Canon Pro 90 IS پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد دقت روش فتوگرامتری در تعیین مختصات نقاط با تاثیر پارامترهای کالیبراسیون افزایش قابل ملاحظه ای در حد 0.2 میلیمتر داشته است.

۱۱معرفی قابلیتها و کاربردهای اسکنر فتو لیزری سه بعدی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از دستگاه های نو ظهور در زینه نقشه برداری اسکنر فتولیزری می باشد که با حضور قافلگیرانه خود در این زمینه راه حل های زیادی را جهت انجام پروژه های مختلف در اختیار استفاده کنندگان قرار داده است. حتی گاهی از اوقات برای تهیه نقشه هیچ راه حل دیگری بجز استفاده از اسکنرفتولیزری وجود ندارد. در این زمینه می توان از مستند سازی بناها اشیای تاریخی، تهیه نقشه های As–built از پالایشگاه ها و مراکز صنعتی ، تهیه نقشه توپوگرافی از صخره های غیر قابل دسترس برای مطالعات ساختگاه سدها، مهندسی معکوس سازه های بزرگ و مستند نگاری صحنه تصادفات و جرم بعنوان کاربردهای اسکنر فتولیزری نام برد.

۱۲ارتقاء لرزه ای ستونهای فلزی جعبه ای شکل تو خالی با بتن
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله با انجام یک سری آزمایشات آنالیزی با استفاده از نرم افزار ANSYS با انجام دو تحلیل استاتیکی غیر خطی و تحلیل سیکلی بر روی نمونه ها و بررسی پارامترهای مهم بر رفتار لرزه ای این ستونها عبارتند از : طول بتن پر شده ، تاثیرنسبت بار محوری ، تاثیر وجود و عدم وجود دیافراگم بالای بتن پر شده مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهایت با رسم منحنیهای پوش ظرفیت و منحنیهای هیسترزیس نمونه ها به مطالعه رفتار لرزه ای ستونهای فلزی تو خالی پر شده با بتن پرداخته شده است

۱۳تشخیص لقی بیرینگهای ژورنال فن غبارگیر شماره ١ واحد فولادسازی شرکت فولاد مبارکه
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، سال
تعداد صفحات: ۷
تستهای ارتعاشات و متعلقات آن از جمله تستهای آنالیز فاز ، تعیین فرکانسهای طبیعی و ... کاربرد یترین تست در تعیین و تشخیص عیوب ماشینهای دوار است. از میان تمامی عیوب محتملی که بر روی ماشینهای دوار می توان متصور شد ، مشکلات ناگهانی که پس از تعمیرات در ماشینها ممکن است بوجود بیاید جزء عیوب پیچیده در تشخیص به حساب می آیند ، زیرا اصولا تعمیرات به منظور
بهبود شرایط ماشین است لیکن گاهی پس از تعمیرات عیوبی با سرمنشا نامعلوم در تجهیزات پیدا میشود که به دلیل حجم بالای کار تعمیراتی صورت گرفته تخمین منشا عیب پیچیده و زمان بر خواهد بود. مشکلی که بر روی یکی از فنهای غبارگیر ناحیه فولادسازی در شرکت فولاد مبارکه به وجود آمده و منجر به توقف یکی دوماهه این فن شد را نیز میتوان از این دست عیوب به حساب آورد.بعد از انجام تعمیرات اساسی بر روی فن مذکور ، ارتعاشات متغیر و زیاد محوری آن باعث توقف این تجهیز شد که با استفاده ترکیبی از آنالیز ارتعاشات و آنالیز فاز منشا اصلی عیب مشخص و رفع شد.

۱۴تشخیص ناهم سطحی پایه های موتوریکی ازکمپرسورهای واحد احیاءمستقیم شرکت فولادمبارکه بااستفاده از آنالیز ارتعاشات
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه استفاده از تکنولوژی آنالیز ارتعاشات یکی از مهم ترین و موثر ترین ابزارهای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه به شمار می آید که علت اصلی آن وجود مشخصه های خاص ارتعاشی برای هر عیب مکانیکی و الکتریکی می باشد. کاربرد این تکنیک برای عیب یابی یکی از موتورهای کمپرسورهای اصلی واحد احیا مستقیم شر کت فولاد مبارکه منجر به تشخیص علت اصلی وجود ارتعاش در این ماشین گردید . هر چند در ابتدای امر شواهد نشان از عیب بیرینگ یا ناهمراستائی شافت موتور و گیربکس میداد ولی با بررسی های دقیق تر و انجام تست های مختلف و اطمینان از سلامت بیرینگ و همراستائی شافت و موتور گیربکس علت اصلی که نا هم سطحی پا یه های موتور (soft foot) بود شناسائی و رفع شد و منجر به کاهش قابل ملا حظه ارتعا شات ماشین گردید.

۱۵بررسی تاکیسوسکپی تاثیر عوامل رانندگی (جنسیت، دست برتری و چشم برتری) در اداراک علائم راهنمایی و رانندگی در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر چشم برتری و عامل جنسیت در ناهمگونیهای نمیکره ای 56 آزمودنی (28 نفر مونث و 28 نفر مذکر) شرکت کردند. محرکها شامل 35 زوج تصاویر علائن راهنمایی و رانندگی بودند و از طریق تاکیستوسکوپ کامپیوتری با استفاده از روش ارائه یکطرفه به هر دو حوزه بینایی چپ و راست آزمودنیها ارائه شدند. نتایج تحلیل واریانس سه طرفه نشان داد که در نیمکره راست و چپ در متغیر چشم برتری و دست برتری تفاوت معنی داری وجود دارد (p<0\01) اما فقط در نیمکره راست در متغیر جنسیت و در تعامل دست برتری ضربدر جنسیت تفاوت معنی دار وجود دارد (p<0\05) و تعامل چشم برتری ضربدر دست برتری نزدیک به معنی دار بود (p<=0\052) یافته ها نشان داد.
که چپ چشم برترها در هر دو نیمکره عملکرد بهتری داشتند. همچنین راست دست برترها در هر دو نیمکره عملکرد بهتری نسبت به چپ دست برترها داشتند. زنان تنها در نیمکره راست نسبت به مردان عملکرد بهتری نشان دادند. تعامل دست برتری ضربدر جنسیت نشان داد که زنان را راست دست برتر در نیمکره راست عملکرد بهتری نسبت به مردان راست دست برتر داشتند.

۱۶نرده های حفاظتی «گاردریل»
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک، سال
تعداد صفحات: ۱۶
به طور کلی تجهیزات حفاظتی کنار جاده به منظور حفاظت وسایل نقلیه از برخورد با خاکریزها یا موانع کنار جاده و یاجلوگیری از سقوط به پرتگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند. این تجهیزات باید در جایی نصب شوند که خطر انحراف وجود دارد تا هم وسیله نقلیه منحرف شده را مجددا به مسیر خود بازگردانند و هم سرنشینان و عابرین عبوری در کنار مسیر، از ایمنی لازم برخوردار شوند.
حفاظتهای ایمنی باید با توجه به کلیه ضوابط ایمنی و با دقت به نکاتی مانند حفظ جان سرنشینان به هنگام برخورد و انحراف، و با توجه به نیروی وارده بر سرنشینان و عابرین کنار مسیر و نصب شوند.
بنابراین باید این حقیقت را مد نظر داشت که با توجه به منافع نصب حفاظتهای ایمنی که عمده ترین آن جلوگیری از خسارتهای جانی و مالی سنگین است. انتخاب محلهای نصب و چگونگی نصب حفاظتها و همچنین تعمیراتشان در فواصل زمانی مشخص، بایستی به دقت و با روشهای صحیح و مناسب صورت پذیرد تا در هر لحظه از زمان قابلیت انجام نقش خود را درجلوگیری از صدمات جبران ناپذیر به وسایل نقلیه، سرنشینان و عابرین پیاده داشته باشند.

۱۷Wind Blast یا جابه جایی ناگهانی هوا در اثر ریزش وسیع مناطق استخراج شده در معادن زغال سنگ با کمر بالای مقاوم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی، سال
تعداد صفحات: ۷
Wind Belast عبارت است از جابه جایی ناگهانی هوا در فضاهای زیر زمینی به واسطه ریزش وسیع سنگ سقف یکپارچه و متراکم در مناطق استخراج شده، به ویژه در معادن زغال سنگ که می تواند باعث صدمه زدن به افراد و لطمه وارد کردن به وسایل و تجهیزات معدن شود و یا در سیستم تهویه معدن اختلال به وجود آورد. از دیگر خطراتی که این پدیده ممکن است باعث شود عبارتست از افزایش احتمال انفجار گاز زغال به واسطه خروج ناگهانی گازهای جمع شده در منطقه استخراج شده و ترکیب آن با گرد زغال برخاسته از جریان شدید هوا در فضاهای استخراج شده اطراف .
نویسنده و همکاران وی در پروژه Wind Blast طی سالهای 1992 تا 1996 در سه معدن زغال سنگ زیر زمینی در کشور استرالیا در این زمینه فعالیت داشته که منجر به ثبت این پدیده برای اولین بار در سال 1996 شد.

۱۸اهمیت تولید طنابهای دریایی و کاربرد آن در صنایع دریایی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۶
با توجه به اهمیت طنابهای دریایی و نبود شناخت کافی از آنها در داخل کشور در این مقاله بصورت اجمالی سعی شده خواننده با انواع کاربرد و مشخصات اینگونه طنابها و اهمیت کاربردی آنها در زندگی دریانوردان از زمانهای اولیه تا امروز آشنا گردد. هرچند که مسائل و تئوریهای که در ساخت کشتی ها به کار می رود خود اهمیت دارند، اما باید دانست که بدون وجود و شناخت کافی از طنابها ، بسیاری از امور در بهترین نوع کشتی ها و با کاملترین تجهیزات مختل می شود.

۱۹پژوهشی در مورد علل زمین لغزش روستای شورک زیارت شهرستان شیروان
اطلاعات انتشار: دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن، سال
تعداد صفحات: ۱۲
این روستا در 18 کیلومتری شمالغرب شهرستان شیروان واقع شده، و بر روی شیلهای آهکی، مارنی و گلوکونیتی تشکیلات سنگانه باسن کرتاسه (آلبین – آپسین) در زون کپه داغ قرار دارد. امتداد لایه ها در این سازند، که توام با ضخامت زیاد شیل می باشد شرقی – غربی شیب لایه ها 60 درجه شمالشرقی می باشد و در مجموع به صورت یک ناودیس بزگر بنام ناودیس شیخ است.
دره ای گسلی با امتداد شمالی جنوبی وجود دارد که روستای مذکور بر روی دامنه ناپایدار غربی آن قرار گرفته و هیچگونه چشمه، باغ و یا گیاهی بر روی این دامنه وجود ندارد.
شیب دامنه بسمت شرق و تقریبا هم شیب با لایه های شیلی است.
لایه های شیلی محتوی مقدار زیادی ژیپس بوده اند که بر اثر فعالیت باکتریها ابتدا بر اثر مصرف اکسیژن ژیپس تبدیل به سولفید و با ادامه عمل باکتریها، سولفید حاصله مبدل به گوگرد شده است، مجموعه این واکنشها توام با آزاد سازی گاز است. در منطقه بلورهای زردرنگ گوگرد به فراوانی به چشم می خورد . این بلورها در نتیجه خروج گاز گوگرد بوجود آمده اند. خروج گاز محبوس شده می تواند عاملی مهم در لغزش این لایه ها باشد.
وسعت منطقه لغزیده بالغ بر 10 کیلومتر بوده و میزان جابجایی حدود یک کیلومتر است. منازل مسکونی که بر روی پاشنه لغزش قرار داشتند، بکلی ویرانشده ، در محل احداث روستای جدید نیز بعلت عدم مطالعه و وجود فاضلاب ترکهایی بوجود آمده است.

۲۰کاربرد تحلیل مجموعه های فازی در پهنه بندی خطر زمین لغزش و شرح سیستم کامپیوتری تهیه شده
اطلاعات انتشار: دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بکارگیری روشهای کمی در پهنه بندی خطر زمینن لغزش به دلیل تجزیه و تحلیل دقیقتری که از نقش عوامل، مختلف دارد، نسبت به روشهای کیفی نتایج بهتری را حاصل کرده است. با وجود این، یکی از مهمترین کاستی های اینگونه روشها استفاده از اعداد برای بیان نقش عوامل طبیعی اند جنس مصالح زمین شناسی، سطح آبهای زیر زمینی و بارندگی و غیره است. زیرا میزان تاثیر این عوامل در وقوع لغزش دقیقا مشخص نیست و بیان نقش آنها با اعداد همواره نتیجه پهنه بندی را باخطا همراه می ساز. استفاده از مجموعه های فازیس به دلیل در نظر گرفتن محدوده ای از احتمالات به جای اعداد، محدودیت روشهای کمی را برطرف می سازد تنها عیب این روش محاسبات وقتگیر و طولانی آن است که بواسطه تهیه یک نرم افزار کامپیوتری توسط نویسنده برطرف گردیده است.

۲۱آلایش و کاهش فشار آدیاباتیک بر اساس شواهد صحرایی و میکروسکپی در دایک های میکرودیوریت پورفیری کوارتزدار، چهار گنبد، سیرجان
اطلاعات انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
گرانیتوئیدهای چهار گنبد سیرجان در نواحی ماگمایی دهج – ساردوئیه واقع در جنوب شرق کمربند ماگمایی ارومیه – دختر قرار دارد. این گرانیتوئیدها را دایک هایی با ترکیب میکرودیوریت پورفیری کوارتز دار به سن احتمالی میوسن قطع نموده است. این دایک ها دارای حواشی سرد شده سریع بوده، ضخامتی تا حداکثر یک متر دارند. در آنها شواهدی دال بر آلایش ماگمایی به قرار زیر مشاهده می شود: وجود انکلاوهای مافیک با حالت پیلویی؛ حواشی واکنشی گسترده برخی از زنولیت ها با ماگمای دایک وجود دو نوع پلاژیوکلاز که در برخی منطقه بندی ناپیوسته وجود دارد؛ در برداری های آپاتیت سوزنی در پلاژیوکلازها؛ چشم های کوارتز حاشیه دار؛ وجود بافت های گرانوفیری، بین بلورهای فنوکریست پلاژیوکلاز انکلاوهای مافیک، تبلور چند مرحله ای در انکلاوهای مافیک. در مرالح بعدی سرد شدن در اثر کاهش آدیاباتیکی فشار در پلاژیوکلازها بافت غربالی و در آمفیبل ها و احتمالا در بلورهای کوارتز تحلیل رفتگی ایجاد شده است.

۲۲بررسی آلایش توده های داسیتوئیدی شمال شهر بابک بر اساس رفتار ژئوشیمیایی
اطلاعات انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
توده های داسیتوئیدی شمال شهر بابک در قسمت جنوب شرقی کمربند ماگمایی ارومیه – دختر (نوار دهج – ساردوئیه) واقع شده اند. جنس غالب این توده ها داسیتی، آندزیتی و ریولیتی است. کاملاً تازه، جوان و با اشکال گنبدی، پلاگ و استوک رخنمون دارند از لحاظ سنی متعلق به پلیو – پلئیستوسن می باشند. با ترسیم نمونه های سنگی داسیتوئیدهای شمال شهر بابک و مقایسه آنها با سایر توده های داسیتوئیدی و هم سن در این کمربند و داسیتوئیدهای سایر نقاط دنیا اکثرا در محدودهخ قوس های آتشفشانی مناطق فرورانش قرار می گیرند و لیکن پراکندگی داده ها در نمودارهای Ba\(K+Ca) , Sr\(K+Ca), Ba, Sr و شواهد میکروبی چون بافت های غیر تعادلی در پلاژیوکلازها (انحلال، زوناسیون و …) سوخته شدن کانی های آبدار (آمفیبول و بیوتیت) ، وجود اشکال خلیجی در دشت بلورهای کوارتز و غیره دلیلی آشکار بر آلایش ماگمایی توده های مذکور می باشد. ازطرفی تغییر در مقادیر عناصر با پتانسیل یونی ضعیف (Ba , Rb, K, Sr) و در مقایسه با عناصر با پتانسیل یونی قوی (Ce, Y, Ti , Nb) و همراه تفاوت در نسبت های La\Zr, Rb\Ba, Nb\Zr, Rb\Zr برای تمامی نمونه های سنگی پدیده آلایش ماگمایی در توده های مذکور را قوت می بخشد.

۲۳بررسی مسائل تکتوماگمایی بازالتهای مشهد
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۵
بررسی های پتروگرافی و ژئوشیمیایی نشان می دهد که سنگ های مافیک مشهد شامل گابرو – بازالت آندزیتی – بازالت– دیاباز و دلریت می باشد. از بررسی های ژئوشیمیایی سنگ ها چنین بر می آید که در بین نمونه های مورد بررسی همبستگی خاستنگاهی قابل قبولی وجود دارد و تمام سنگ های مافیک. منطقه از یک ماگمای هم نوع مشتق شده اند.
بررسی ها و مطالعات تکتونوماگمایی نشان داده است سنگ های بازالتی عموما در محدوده توله ایتی قرار میگیرند. در مطالعات کنونی تعداد30 نمونه از این سنگها جهت مطالعه مسائل تکتونوماگمایی منطقه تحت آنمالیز شیمیایی قرار گرفته است. با استفاده از عماصر اصلی و فرعی سنگ های مورد مطالعه در قلمرو پشته های میان اقیانوسی (MORB) قرار می گیرند.

۲۴پترولوژی فرایندهای رودنژیتی شدن در افیولیت ملانژ شمال نائین
اطلاعات انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
افیولیت ملانژ شمال نائین قسمتی از مجموعه افیولیتی حاشیه خرد قاره ایران مرکزی است که خصوصیات یک مجموعه افیولیتی را تا حدود زیادی حفظ کرده و از مجموعه ای از سنگ های الترابازیک ، انواع گابرو، دلریت، بازالت، اسپیلیت و رسوبات دریائی عمیق تشکیل شده است. رودنژیتیزاسیون از جمله فرآیندهایی است که بر روی دلریت ها و به خصوص گابروهای منطقه تاثیر داشته است. بر اساس مطالعات صورت گرفته این فرآیند بیشتر در دایک های گابروئی که در درون توده های الترابازیک سرپانتینیتی قرار گرفته اند اتفاق افتاده است. آزاد سازی Ca2+ از توده های سرپانتینیتی به همراه فوگاسیته پائین CO2 از جمله عواملی است که باعث ایجاد این فرآیند شده است. بر اساس مطالعات میکروسکوپی این فرآیند در رودنژیت های منطقه در دو مرحله اتفاق افتاده است. در مرحله اول پلاژیوکلاز کلسیک به همراه آب و Ca2+ به پرهنیت تبدیل شده است، سپس در مرحله دوم هیدروگرسولار به خرج پرهنیت به وجود آمده است. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی این سنگ ها نسبت به گابروهای معمولی از بسیاری از عناصر با ارزش همچون Sc, U, Cu, Au, Ag غنی شدگی قابل ملاحظه ای یافته اند.

۲۵رخداد اسکاپولیت در میگماتیتهای شیرکوه ( جنوب غرب یزد )
اطلاعات انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
اسکاپولیت های میونیت دار در سنگهای درجه متوسط و بالا تشکیل می شود. این کانی همچنین در سنگهای آذرین آلتره پنوماتولتیکی و هیدروترمال به وجود می آید که می تواند نتیجه نفوذ محلول های غنی از Cl و دی اکسید کربن باشد.
رخداد اسکاپولیت میونیت دار در لایه های ملانوسام و لویکوسام میگماتیت های متاسوماتیک منطقه مورد مطالعه (ناحیه تفت) مورد بررسی مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی قرار گرفت.
داده های حاصل از این مطالعات نشان میدهد که تشکیل اسکاپولیت های میونیت دار در این منطقه نتیجه تاثیر سیالات تاخیری غنی از گازهای کلر وانیدرید کربنیک بر روی سنگهای والد پلیتی و کربناته (سازند نایبند شمشک) بوده است و احتمالا در حرارتهای 650c تا 700c بوجود آمده اند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۸۰۶ نتیجه