۱گزارش موردی از یک عارضه نادر و تهدید کننده حیات در عمل جراحی قلب کودک شش ساله
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، , دوره  ۱۱ , شماره  ۳ (پیاپی ۲۰)، سال
تعداد صفحات: ۶
اقدامات و حوادث اتاق عمل از عوامل اصلی موفقیت های عمل های جراحی از جمله جراحی قلب می باشند. با وجود این بیمارانی که با حال عمومی بد و بحرانی اتاق عمل را ترک می کنند، چنانچه در بخشهای ریکاوری و مراقبتهای ویژه، اقدامات درمانی به موقع، جدی و مناسبی را دریافت نمایند، امکان نجات آنها وجود دارد؛ در غیر این صورت ممکن است حتی بیمارانی که مشکلات زمینه ای چندان خطرناکی هم ندارند، با اقدامات نامناسب درمانی دچار مخاطرات جدی شوند؛ در این مقاله گزارشی از یک عارضه نادر ناشی از تعبیه نابه جای کاتتر ورید مرکزی و نحوه اداره مشکلات آن ارایه می گردد. 

۲بررسی عوارض کاتتریزاسیون در بیماران مراجعه کننده برای شیمی درمانی
اطلاعات انتشار: مجله دانشکده پزشکي اصفهان، هفته سوم خرداد, دوره  ۲۹ , شماره  ۱۳۵، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: مشکلات شیمی درمانی مانند نیاز به رگ گیری و تزریقات مکرر با ابداع پمپ های انفوزیون داخل وریدی (پورت های زیر جلدی) مرتفع گردیده است، به این ترتیب، عروق بیمار آسیب نمی بیند و درد تزریقات مکرر که عامل نگرانی و استرس است نیز از بین می رود. این تحقیق با هدف بررسی عوارض عمل پورت گذاری با رویکرد ورید ساب کلاوین در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) در تهران از سال 1387 تا پایان سال 1388 انجام شد.روش ها: این تحقیق توصیفی بر روی 100 بیمار که برای شیمی درمانی در بیمارستان امام رضا (ع) در تهران بستری شدند، انجام شد. بیمارانی که شرایط ورود به مطالعه مانند عدم مصرف آنتی کوآگولان، عدم ابتلا به ترومبوسیتوپنی و عدم مصرف آنتی بیوتیک در ماه گذشته را داشتند، وارد مطالعه شدند. در پایان اطلاعات مربوط به سن، جنس و نیز عوارض مورد نظر استخراج گردید.یافته ها: از 100 بیمار تحت مطالعه، 57 درصد مرد و 43 درصد زن در سنین 14 الی 80 سال با میانگین سنی 42±9.8 سال بودند. شایع ترین عارضه از کار افتادگی دستگاه پورت (15 درصد) بود. سایر عوارض به ترتیب شیوع، خون ریزی (3 درصد)، عفونت (2 درصد)، جابه جایی (1 درصد) و آمبولیزاسیون کاتتر (1 درصد) بود. هیچ موردی از نیوموتوراکس و هموتوراکس مشاهده نشد.نتیجه گیری: پورت گذاری روش درمانی ارزان و سریعی می باشد که با وجود عوارض کم از کارآیی درمانی بالایی برخوردار است. همچنین راحتی و آسایش بیشتری برای بیماران و همراهان آن ها به ارمغان می آورد.

۳حل مشکل جاگذاری کاتتر ورید مرکزی با استفاده از کاتتر وریدی: مقاله تکنیکال
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده پزشكي، بهمن, دوره  ۷۰ , شماره  ۱۱، سال
تعداد صفحات: ۴
جاگذاری کاتتر ورید مرکزی در طیف وسیعی از بیماران به منظور پایش وضعیت همودینامیک و یا تجویز دارو، خون، فراورده های خونی و نیز مایعات وریدی، همودیالیز و تعبیه ضربان ساز قلبی روش پذیرفته شده ای می باشد. این اقدام می تواند با عوارض متعددی همراه گردد. هدف از این مقاله ارایه راهکار عملی در موارد عدم عبور آزادانه سیم راهنما و ممانعت از احتمال جاگذاری در مسیرهای اشتباه و یا کاهش احتمال آن می باشد.در حین تعبیه کاتتر ورید مرکزی از طریق ورید ژوگولر داخلی و در حالاتی که پس از یافتن ورید ژوگولر داخلی، واردسازی سیم راهنما با مقاومت همراه می شود، می توان با وارد سازی یک کانول وریدی به عنوان مثال آنژیوکت شماره 18، از ورای سیم راهنما و با کسب اطمینان از ورود به ورید ژوگولر از طریق آسپیره کردن آنژیوکت، سیم راهنما را کاملا عقب رانده و مجددا عبور داد. در ضمن می توان از سونوگرافی و یا ایجاد ضربان نابه جای قلبی توسط تحریک اندوکارد ناشی از ورود سیم به داخل حفره های قلب، از وضعیت صحیح سیم راهنما اطمینان حاصل نمود. استفاده از کانول وریدی از ورای سیم راهنما، در موارد عدم عبور آزادانه سیم راهنما در حین جاگذاری کاتتر ژوگولر داخلی می تواند ضمن حفظ ورید، امکان مانور مجدد و واردسازی صحیح گاید کاتتر را فراهم سازد. این اقدام می تواند در موارد مشکل و در بیماران جراحی قلب که دوزهای بالایی از هپارین دریافت می نمایند و باید از ترومای شریان کاروتید اجتناب به عمل آورد، به طور بالقوه با کاهش احتمال ترومای نسجی و عروقی همراه گردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه