۱ارایه مدل قیمت گذاری پارکینگهای حاشیه ای با رویکرد توسعه پارکینگهای غیرحاشیه ای
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه حمل و نقل، زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۴ (پياپي ۲۵)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این تحقیق با بررسی اهمیت و ضرورت قیمت گذاری مناسب پارکینگهای حاشیه ای به منظور حمایت از سرمایه گذاری در زمینه ساخت پارکینگهای غیرحاشیه ای، یک روش مناسب قیمت گذاری پیشنهاد شده است، که در آن پارک حاشیه ای از قیمت بیشتری نسبت به فضاهای پارک غیرحاشیه ای برخوردار بوده و تمایل افراد به استفاده از پارکینگهای غیرحاشیه ای افزایش می یابد. در این مقاله، ابتدا عوامل موثر بر قیمت گذاری فضاهای پارک حاشیه ای با روش نظرسنجی مورد شناسایی قرار گرفته و به دو دسته عوامل کنترلی و عوامل مستقیم تقسیم شدند. عوامل کنترلی، به منظور تضمین اقتصادی بودن سرمایه گذاری در زمینه پارکینگ و عوامل مستقیم جهت برآورد قیمت یک فضای پارک حاشیه ای در نظر گرفته شد. در محاسبه وزن ضرایب عوامل مستقیم، روش تحلیل سلسله مراتبی مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله بعد، یک مدل رفتاری در قبال تغییرات قیمت و نیز یک فرآیند تکراری بر مبنای آن به منظور تعیین قیمت مناسب فضاهای پارک ساخته شد. به طور خلاصه، روش نظرسنجی در تعیین پارامترهای مدل، روش تحلیل سلسله مراتبی در تعیین وزن پارامترها و مدل رفتاری، جهت تعیین تغییرات قیمت، مورد استفاده قرار گرفت که پس از تکرار فرآیند بین مدل اولیه و مدل رفتاری، قیمت نهایی فضای پارک تعیین شد. در نتیجه، با استفاده از مدل توسعه یافته در این پژوهش می توان قیمت نهایی فضای پارک حاشیه ای را بر اساس پارامترهای مدل به نحوی تعیین کرد که سرمایه گذاری جهت ساخت پارکینگهای غیرحاشیه ای جهت ازدیاد ظرفیت معابر، اقتصادی و مقرون به مصرفه باشد.

۲بررسی الزام وجود پارکینگ غیر حاشیه ای در خیابان جمهوری اسلامی شهر بیرجند
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ابتدا و انتهای هر سفر شهری با هر هدفی که باشد،به توقف ختم می و شد .وسایل نقلیه شخصی، فقط بین 5 تا 10 درصد ازعمر مفید خود را در حرکت بوده و اغلب در حال توقف می باشد. بنابراین امکانات پارکینگ در شبکه معابر شهری، یکی ازارکان مهم سیستم حمل ونقل وترافیک می باشد. هر مکان با کاربریهای خاص خود جذب کننده تعدادی از سفرهای روزانه ،که در سطح شهر صورت میگیرد، میباشد . درصدی از افراد که با اتومبیل شخصی به این مکانها مراجعه میکنند، نیازمند مکانی برای پارک اتومبیلشان میباشند .میزان چنین نیازی بستگی کامل به مکان و کاربری های موجود در ناحیه مورد نظر خواهدداشت .در شهر بیرجند،الاالخصوص قسمت قدیمی و بازار آن این نیاز به شدت احساس میشود.در این مقاله با استفاده از روش مشاهده وبررسی مطالعات و مدارک موجود سعی برشفاف سازی وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی در حل این معضل مینماید .

۳مروری بر مفاهیم و تعاریف مکانیابی با تاکید بر مکانیابی پارکینگهای عمومی غیرحاشیه ای
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به موازات افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری در شهر و با توجه به ابعاد و حجم قابل ملاحظه این وسایل ، پیش بینی فضاهایی جهت پارک خودروها موضوعیت پیدا کرده است تا آن جا که پارکینگ یکی از کاربریهای ضروری شهر را تشکیل می دهد. ازطرفی به دلیل مکانیابی نامناسب پارکینگها، عدم توزیع منطقی آنها و عدم تعادل بین جمعیت و مساحت سرانه کاربری پارکینگ، در بعضی از مناطق شهر اصفهان وضعیت نابسامان و نامطلوبی ایجاد شده است. بنا به اهمیت این موضوع، در این مقاله، مروری بر مفاهیم مکانیابی و پارکینگ ، انواع آن و مزایای پارک غیرحاشیهای وتاریخچه مکانیابی خواهد شد، سپس با تمرکز بر مبحث انتخاب مکان برای پارکینگهای غیرحاشیهای، معیارهای مناسب طراحی فضای این نوع از پارکینگها مورد بررسی قرارخواهد گرفت
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه