۱بررسی عددی تاثیر آرایش پره های دما ثابت بر انتقال حرارت جابجائی آزاد داخل محفظه های مربعی درجریان آرام
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۹
در سالهای اخیر بررسی انتقال حرارت در محفظ ههای مستطیلی همراه با پر ههای دما ثابت که به دیواره های داخلی متصل هستند، مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله میزان انتقال حرارت و الگوی جریان در یک محفظه مربعی در محدوده اعداد رایلی 10 به توان 4 تا 10 به توان 7 در حالتی که یک یا دو پره دما ثابت بر روی دیواره گرم نصب شده باشند، به صورت عددی بررسی شده است. دیوار ههای افقی محفظه، آدیاباتیک م یباشند. سیال عامل هوا با خواص ثابت در نظر گرفته شده است. تاثیر طول پر هها، مکان قرارگیری و فاصله آنها از یکدیگر در حالت وجود یک پره یا دو پره روی دیوار گرم بر الگوی جریان و میزان انتقال حرارت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از حل عددی با رابطه پیشنهادی موجود تطابق مطلوبی دارد.

۲زاویه بهینه پره در مراحل پره‌ای و تاثیر آن بر شکل ورق در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد لوله
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
فرایند شکل دهی غلتکی سرد یکی از روش های شکل دهی فلزات است و روشی متداول برای تولید لوله از ورق تخت می باشد. دراین مقاله تغییر شکل الاستیک – پلاستیک یک ورق فلزی طی فرایند شکل دهی غلتکی سزد و تبدیل آن به لوله توسط نرم افزار روش اجزای محدود انسیس بررسی شده است. برای حل عددی ابتدا معادلات و روابط حاکم بر روش شکل دهی شعاعی دوبل، توسط نرم افزار مطلب حل شده سپس با استفاده از نرم افزار کاتیا و داده های مطلب یک مدل تهیه گردیته و در انسیس با توجه به شرایط محیطی مورد نظر تحلیل گردیده است. در این شبیه سازی مقدار زاویه مناسب پره در مراحل پره ای و تاثیر آن بر شکل ورق مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش عملی با استفاده از اطلاعات خطوط لوله 24 اینچ کارخانه لوله سازی اهواز مدل تغییر یافته و نتایج حاصل از تحلیل با نتایج حاصل از اندازه گیری مقایسه شده است. همچنین با نتایج تجربی و شبیه سازی محققین دیگر مقایسه شده است که در همه موارد تطابق خوبی مشاهده شد.

۳دانش فنی تولید هسته مرکزی توربین های آبی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور، سال
تعداد صفحات: ۶
ایجاد سدهای مختلف به منظور کنترل آبهای سطحی افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی ایجاد اشتغال و تولید انرژی از اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی کشور می باشد. انرژی پتانسیل انباشته شده ناشی از ارتفاع آب در پشت سد در توربین آبی تبدیل به انرژی الکتریکی می گردد. یک رانر توربین آبی مدل فرانسیس شامل اجزاءاصلی پره (BLADE)، تاج (CROWN) ، رینگ پائینی (BAND) تشکیل شده اند که پس از ریخته گری هر یک و ماشین کاری اولیه به روش جوشکاری به هم اتصال یافته و ماشینکاری نهایی می شوند. در فعالیت تحقیقاتی انجام گرفته رانر نیروگاه سد دز مورد مطالعه قرار گرفته و نقشه ها و دانش فنی تولید آن مدون گردید.

۴پیشنهاد مکانیزمی جهت تغییر زاویه پره های فن برج خنک کننده
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، سال
تعداد صفحات: ۹
برج های خنک کننده وظیفه تولید آب خنک جهت مصرف در مبدل های حرارتی و تجهیزات فرآیندی را دارند ،برج های خنک کننده ازنوع متقابل با داشتن فن های مکنده یکی از پر کاربردترین نوع در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی می باشند . در این نوع از برج های خنک کننده جهت جریان هوای ورودی بر خلاف ریزش قطرات آب بوده و فن ها ، هوای خنک محیط اطراف را از پایین به بالا کشیده و آب گرم در حین ریزش به پایین بر روی سطح پر کن ها توسط این هوا ، خنک می گردد . هر چه زاویه پره های فن مورد اسنفاده در برج خنک کننده بیشتر باشد هوا با سرعت بیشتری به داخل برج مکیده شده و در نتیجه راندمان حرارتی برج بالاتر خواهد رفت ، در مقاله اخیر پیشنهاد و طراحی یک مکانیزم جهت تغییر زاویه پره های فن که نقش اساسی در بالا بردن جابجایی هوا را دارند

۵پیش بینی مقدار انحراف جانبی قطعه درنورد سرد پره ها و مقایسه با نتایج تجربی
اطلاعات انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۷
در فرایند نورد، انحراف نوار یا پریفرم حین فرایند یکی از مشکلات مورد توجه می باشد. در حقیقت این انحراف ورق از راستای نورد به خاطرعدم تقارن در شرایط نورد رخ می دهد. در نورد مقاطع نامتقارن ، وجود فواصل غیر یکسان بین دو سطح بالایی و پایینی قالب باعث سیلان غیر یکنواخت پریفرم می شود. در این نوع نورد، ماده در جهت طولی کشیده شده و در جهت ضخامت به طور غیر یکنواختی کاهش می یابد. در نتیجه به خاطر غیر یکنواختی تغییر طول ماده در امتداد عرضی ، پریفرم به سمت لبه ای با کاهش کمتر متمایل می شود. مشکل انحراف پریفرم می تواند به خوبی توسط آنالیز شبیه سازی المان محدود پیش بینی شود. لذا با شبیه سازی پروسه نورد مقاطع پره ها و به کمک داده های تجربی می توان به پیش بینی میزان انحراف پرداخت. نتایج بدست امده تطابق خوبی را بین تست تجربی و شبیه سازی فرایند نشان می دهد.

۶بهینه سازی عددی فن محوری بر اساس بیشترین نرخ جریان عبوری از فن با نسبت های متفاوت طول پره به شعاع محور، درون یک کانال استوانه ای
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله یک فن محوری سه بعدی در یک سرعت زاویه ای ثابت با تعدادی پره صفحه تخت در یک کانال استوانه ای به صورت عددی مورد بررسی قرار می گیرد. بهینه سازی بر اساس تغییر در تعداد پره، زاویه حمله پره و نسبت طول پره به شعاع محور فن انجام می شود. تعداد پره ها از 2 تا 6 پره، زاویه حمله از 30 تا 70 درجه تغییر می کند و نسبت های طول پره به شعاع محور 20، 30 و 40 درصد در نظر گرفته شده است. نتایج عددی با استفاده از یک مدل سه تعدی پایا، تراکم ناپذیر و متلاطم K–ε بدست آمده است.
نتایج نشان می دهد که، بهینه ترین نرخ جریان در هر سرعت زاویه ای ثابت در شرایط چهار پره با زاویه حمله بین 45 تا 55 درجه در نسبت طول پره به شعاع محور 20 درصد بدست می آید.

۷تحلیل آیروالاستیک پره هلی کوپتر در حالت پرواز درجا توسط الگوی آیرودینامیکی اجزای مرزی
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مطالعه، پایداری آیروالاستیک پره بدون مفصل هلی کوپتر و تحت اثر تغییر شک لهای بزرگ هندسی مورد تحلیل واقع شده است. برای محاسبه بارهای آیرودینامیکی از روش عددی اجزای مرزی بر مبنای حل جریان پتانسیل استفاده شده است. با توجه به ماهیت غیر خطی معادلات آیروالاستیک، ابتدا تغییر مکانهای حالت تعادل استاتیکی پره با استفاده از روش نیوتن–رافسون محاسبه شده و سپس با کمک تئوری اغتشاشات کوچک، معادلات حاکم حول وضعیت تعادل، خطی سازی شده است. این روش منجر به ایجاد یک دستگاه معادلات مقدار ویژه بر حسب متغیرهای سازه ای و آیرودینامیکی می شود که به کمک آن می توان تحلیل آیروالاستیک پره را انجام داد. نتایج حاصل از این مطالعه شامل بررسی تاثیر پارامترهایی مانند زوایای پیچش کلکتیو و پیش مخروطی، سفتی پیچشی و خمشی روی ناپایداری پره ارائه شده و با نتایج حاصل از اعمال الگوی آیرودینامیکی دو بعدی مقایسه شده است.

۸تحلیل عددی و آزمایشگاهی تاثیر زاویه حمله پره ، تعداد پره و سرعت زاویه ای بر نرخ جریان عبوری از فن محوری در نسبت ثابت شعاع محور به شعاع نوک پره
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله یک فن محوری سه بعدی با تعدادی پره صفحه تخت در یک کانال استوانه ای به صورت عددی مورد بررسی قرار می گیرد. بهینه سازی بر اساس تغییر پره ها و زاویه حمله پره ها در سرعت های زاویه ای متفاوت انجام می گیرد . تعداد پره ها و زاویه حمله پره ها تغییر می کند. نتایج عددی و آزمایشگاهی نشان می دهد که ، بهینه ترین نرخ جریان در هر سرعت زاویه ای ثابت در شرایط چهار پره با زاویه حمله بین 45 تا 55 درجه بدست می آید.

۹بررسی اثر شدت توربولانس ورودی و لقی بر روی جریان نشتی و انتقال حرارت در ناحیه نوک پره توربین گاز
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در سال‌های اخیر استفاده از روش‌های پیشرفته در طراحی پره موتورهای توربین گاز به شدت مورد توجه واقع شده است. با توجه به وسعت بهره‌گیری از این وسیله همواره سعی بر این بوده تا با انجام آزمایشات و تحقیقات فراوان در این زمینه به شناسایی عوامله بهینه کننده توربین پرداخته شود. ناحیه نوک پره یکی از نواحی است که به شدت تحت تاثیر جریان نشتی که ناشی از اختلاف فشار بین سطح فشاری و مکشی پره می‌باشد، قرار می‌گیرد. هدف در این مقاله بررسی تاثیر شدت توربولانس ورودی و اندازه لقی نوک (Tip clearance) بر روی جریان نشتی و انتقال حرارت می‌باشد. همچنین در این شبیه‌سازی از پره توربین گاز مدل GE–E3 استفاده شده است. بطوریکه سطح مقطع آن در تمام محدوده گسترش عمودی آن یکسان می‌باشد. به منظور تهیه ناحیه حل و تولید شبکه از نرم‌افزار Gambit و برای حل جریان، نرم‌افزار ANSYS CFX به کار گرفته شده است. در این مطالعه اثر اندازه لقی 1\97mm و 3\29mm (به ترتیب 1\5% و2\5% گستره عمودی پره) و شدت توربولانس ورودی 5 و 10 درصد بر روی میدان جریان و انتقال حرارت در ناحیه نوک پره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱۰تحلیل آیروالاستیک پره های توربین گازی با کاربرد تئوری تیرهای ضخیم
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از کاربردهای مهم آیروالاستیک، تحلیل پره های توربینهای گازی است. در این مطالعه، یک ردیف پره که شامل یک دیسک تیون شده (tuned) تعداد مشخصی پره می باشد بررسی خواهد شد. پره ها به صورت تیرهایی ضخیم یکسر آزاد که تحت ارتعاش خود تحریک فلاتر با دو درجه آزادی خمشی و پیچشی هستند مدل شده است. با توجه به تیون بودن دیسک، کل سیستم سازه و سیال به یک مسیر خلاصه می گردد. نیروهای آیرودینامیکی با استفاده از نرم افزار ANSYS\FLOTRAN CFD در دو حالت پایدار و سپس ناپایدار محاسبه شده و به این طریق مقدار میرایی سیال استخراج می گردد. از طرف دیگر، معادله حرکت تیر تیموشنکو با در نظر گرفتن اینرسی دورانی و تغییر شکل برشی نوشته شده و فرکانس طبیعی محاسبه می گردد. حال با ترکیب این دو رابطه، معادله کوپل شده آیروالاستیک حاصل خواهد شد که با روش مقدار ویژه حل شده و فرکانس فلاتر بدست می آید. سپس این حرکت با رفتارهای آیروالاستیک تیرهای معمولی مقایسه می شود.

۱۱حل تحلیلی انتقال حرارت غیر دائم و غیر فوریه بر روی پره مستقیم
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله معادلات رسانایی غیردائم و غیر فوریه بر روی یک پره مستقیم به صورت تحلیلی حل شده است. پره ابتدا در دمای ثابت و یکنواخت قرار داشته و نوک آن عایق در نظر گرفته شده است و با محیط انتقال حرارت جابجایی دارد. دمای پای پره به صورت متناوب با زمان تغییر می کند. معادلات انتقال حرارت هذلولوی پره پس از بی بعد سازی، به وسیله روش لاپلاس به حوزه ی S برده شده است. به کمک تئوری وارونه سازی، در فضای مختلط و همچنین تغییر متغیرهای متوالی، معادلات از حوزه ی S به حوزه ی زمان بازگردانده شده اند. توزیع دقیق زمانی و مکانی دمای پره با استفاده از مدل فوریه و غیر فوریه به دست آمده و نتایج با هم مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهند که زمان آسودگی تاثیر زیادی در حل داشته و غیرقابل صرف نظر می باشد. شاک حرارتی با تغییر زمان آسودگی (سرعت متفاوت موج حرارتی) از پایه شروع شده و با برخورد به نوک پره منعکس می شود. همچنین نتایج نشان می دهند تنها برای شرایط پایدار و یا نوسانات با فرکانس کم می توان از مدل انتقال حرارت فوریه استفاده کرده و استفاده از مدل انتقال حرارت فوریه برای دیگر شرایط (شرایط غیر پایدار و حتی شرایط شبه پایدار) باعث ایجاد خطای قابل توجهی در محاسبات می شود.

۱۲ارائه و پیاده سازی الگوریتمی برای بالانس پره های توربین بر پایه روش جستجوی ممنوع پویا
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
بررسی علل تولید ارتعاش یکی از موارد اساسی تعمیر و نگهداری پیش بینانه است. یکی از عوامل بنیادین تولید ارتعاش نامیزانی جرمی یا اصطلاحاً آنبالانسی است. و یکی از منابع اصلی تولید این نامیزانی در ماشین هایی با حرکت دورانی ، توزیع نامناسب اجزاء دوار حول محور دوران است. یافتن بهترین چیدمان برای اجرامی حول یک دایره ، جهت تولید کمترین خروج از مرکزی موضوع اصلی این مقاله است. این مساله در صنایع نیروگاهی در قالب پروژه بالانس یا ردیف چینی پره های توربین و کمپرسور مطرح میگردد و بدون هیچ تغییری در مورد تمام اجزاء دوار در ماشین آلات صنعتی قابل تعمیم است.

۱۳طراحی و تحلیل المان محدود فرایند های اکستروژن و فورج پره کمپرسور موتور توربین گازی
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق فرایند های فورج و اکستروژن یک نوع پره کمپرسور موتور توربین گازی طراحی و تحلیل شده است. ازآنجاکه براساس تجارب قبلی، روش مناسب شکلدهی پره موردنظر فرایندهای اکستروژن و فورج هستند با استفاده از روش المان محدود این دو فرایند مورد بررسی قرار گرفته اند. ابتدا با استفاده از شکل پره موردنظر، قطعه نهایی مطلوب حاصل از فورج طراحی می شود سپس به طراحی قالبهای فورج پره پرداخته می شود. در مرحله بعد با طراحی قطعه پیشفرم، با استفاده از روش المان محدود صلب– ویسکوپلاستیک, فرایند فورج پره تحلیل می شود و پر شدن حفره قالب,تغییرات کرنش و دمای قطعه در حین فرایند بررسی می شود. در نهایت فرایند اکستروژن قطعه پیشفرم به روش المان محدود مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهند که قالبهای طراحی شده و قطعه پیشفرم برای اجرای فرایند مناسب هستند.

۱۴اثر تغییر سرعت و دمای هوای ورودی بر عملکرد خنک کن های هوایی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۵
خنک کننده های هوایی در صنایع مختلف کاربرد دارند براثر تغییر شرایط محیطی هوا عملکرد انها دستخوش تغییرات زیادی می شوددراین مقاله عملکرد یک خنک کن هوایی به صورت یک مبدل لوله – پره دار، تحت تاثیر تغییر ناگهانی دما و سرعت هوای ورودی بررسی شده است.

۱۵بررسی اثر پره برروی جریان سیال و انتقال حرارت ترکیبی در یک محفظه مربعی شکل
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۵
در مقاله حاضر به حل عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی ترکیبی در یک محفظه مربعی شکل پرداخته شده است. دراین تحقیق اثر تعداد پره ها و تغییر اندازه آنها در سه عدد ریچاردسون مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهدکه با افزایش تعداد و اندازه پره ها عدد ناسلت متوسط کاهش می یابد.

۱۶مقایسه حل تحلیلی و عددی انتقال حرارت هذلولوی در پره با شرط مرزی متناوب
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۷
دراین تحقیق معادلات نارسانائی غیردائم هذلولوی روی یک پره به صورت عددی و تحلیلی حل شده و اثر زمان آسودگی برروی تغییرات دما و حرکت موج حرارتی مطالعه شده است. برای حل تحلیلی از روش تبدیل لاپلاس استفاده شده است. وارون تبدیل لاپلاس با استفاده از وارون سازی در فضای مختلط به دست آمده است.

۱۷طراحی پریفرم انحنا دار به کمک مطالعه تئوری و تجربی نورد سرد پره های کمپرسور
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۵
در فرایند نورد سرد مقاطع نامتقارن همچون پره ها، کمی انحراف در حین شکل دهی سبب فرم گرفتن ناقص قطعه می شود علت آن تغییر طولی غیریکنواخت ماده درامتداد عرض پریفرم می باشد.

۱۸تلاطم سیال در یک مخزن استوانه ای افقی پره دار
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۶
دراین پژوهش با استفاده از یک مدل ریاضی دو بعدی ارتعاشات آزاد عرضی سیال در داخل یک مخزن استوانه ای افقی صلب و پره دار بررسی شده است. فرض شده که سیال غیر لزج است و مخزن را تا نیمه پرکرده همچنین پره ها با سطح سیال در تماس بوده و بخشی از آن را می پوشانند.

۱۹ارائه و پیاده سازی الگوریتمی برای بالانسپره های توربین بر پایه روشجستجوی ممنوع پویا
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
بررسی علل و عوامل تولید ارتعاش یکی از موارد اساسی تعمیر ونگهداری پیش بینانه است که امروزه در صنایع مختلف مطرح میباشد. یکی از عوامل بنیادی تولید ارتعاش در ماشین آلات صنعتینامیزانی جرمی یا اصطلاحاً آنبالانسی است. و یکی از منابع اصلی تولید این نامیزانی در ماشین هایی با حرکت دورانی ، توزیع نامناسب اجزاء دوار حول محور دوران یا همان روتور است.مساله یافتن بهترین چیدمان برای اجرامی حول یک دایره ، جهت تولید کمترین خروج از مرکزی جرمی موضوع اصلی این مقاله است. این مساله در صنایع هدف نیروگاهی در قالب پروژه بالانس یا ردیف چینی پره های توربین و کمپرسور مطرح میگردد و بدون هیچ تغییری در مورد تمام اجزاء دوار در ماشین آلات صنعتی قابل تعمیم است.در این پژوهش پس از پیاده سازی و بررسی کلیه الگوریتم هایمطرح در سابقه مطالعاتی مساله ، جهت ایجاد الگوریتمی جدید ، یکی از مسائل اساسی بهینه سازی ترکیبی بنام مساله قسمت بندی عددی مطرح شده و پس از بررسی راه حل های موجود ، متد جدیدی برای حل این زیر مساله ابداع و نتیجتا الگوریتم جدیدی برای حل مساله اصلی بنا نهاده شده است. همچنین الگوریتمی برای بالانس تعداد فرد پره ابداع و معرفی شده است. انجام آزمون های محاسباتی ، نتیجه گیری نهایی ، بیان نمونه های عملی و پیاده سازی شده در چندین پروژه نیروگاهی و مقایسه نمونه های ردیف چینی شرکت های داخلی و خارجی سازنده پره توربین با نتایج حاصل از الگوریتم ابداعی ، بخش های انتهایی این پژوهش را تشکیل میدهند. مقایسات و مطالعات آماری فوق نشان میدهد در هر دو حالت تعداد زوج و فرد پره ها ، الگوریتم های ابداعی بهتر و قویتر از الگوریتم های موجود در سابقه مطالعاتی موضوع ، عمل میکنند. گفتنی است موضوع این پژوهش در کشور هیچ سابقه مطالعاتی ثبت شده ای ندارد و موارد مطرح در صنعت یا بوسیله نرم افزار های وارداتی و یا با الگوریتم های دستی و ترتیبی مرتفع میگردد

۲۰بررسی اثر وجود توام حلقه و پره در کاهش آبشستگی اطراف پایه های پل
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
استفاده از حلقه در پایه های پل یکی از روشهای کنترل آبشستگی موضعی است دراین تحقیق با استفاده از مدلسازی آزمایشگاهی و عددی اثر وجود همزمان حلقه و پره در کاهش آبشستگی اطراف پایه ها مورد بررسی قرار گرفته است وجود حلقه باعث کاهش اثر جریانهای پایین رونده در جلوی پایه می شود و از این طریق کاهش آبشستگی را به دنبال دارد وجود توام حلقه و پره علاوه بر کاهش اثر جریان پایین رودنده باعث ایجاد نفصال در جریانهای دوطرف پایه شده و با کاهش اغتشاش جریان باعث کاهش فرسایش می شود دراین تحقیق با توجه به ماهیت سه بعدی جریان اطراف پایه ها از نرم افزار سه بعدی FLOW–3D جهت مدلسازی جریان و آبشستگی استفاده گردید.

۲۱تحلیل عددی تیر تقویت کننده پره کامپوزیتی توربین های بادی
اطلاعات انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۶
با افزایش تقاضا در مصرف برق لزوم استفاده از منابع ارزان قیمت نیز افزایش یافته است می توان از انرژی باد به عنوان یک منبع انرژی قابل تجددی و رایگان استفاده نمود. توربین های بادی این انرژی در دسترس و رایگان را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند دراین تحقیق به مدلسازی و انالیز استاتیکی پره توربین های بادی پرداخته شده است و کلیه مراحل طراحی بارگذاری و تحلیل برای نخستین بار توسط نرم افزار انسیس انجام شده است در ادامه با افزایش میزان بارگذاری تنش ها و کرنشهای بیشینه ثبت و هرکدام درنمودارهایی جداگانه رسم شده اند که می تواند در فصول مختلف سال جهت پیش بینی رفتار توربین مورد استفاده قرار گیرد تغییرات کرنش نیز در تیر طول تقویت کننده حاکی از این است نوع اتصال تیر تقویت کننده به پوسته در نواسانات مشاهده شده در میزان کرنش به دست امده موثر است.

۲۲بررسی تجربی خواصمکانیکی آلیاژAl–2024 و ارزیابی نتایج با استفاده از شبیه سازی عددی پرس جانبی استوانه
اطلاعات انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۴
فرآیند فورج پره بدلیل پیچیدگیهای هندسه قطعهکار و خواص موردانتظار بعد از فورج، در مراحل طراحی و اجرا دشواری ها و ریسک های زیادی دارد. یک شبیه سازی قابل اعتماد اطلاعات مفیدی در این زمینه به طراح میدهد و هزینههای بعدی مربوط به اصلاح قالب و پارامترهای فرآیند را بطور قابل توجهی کاهش میدهد. برای این منظور در پژوهش حاضر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیومAl–2024 که برای تولید پره فن ژنراتور 202 مگا ولت آمپر زیمنس مورد استفاده قرار می گیرد، با استفاده از آزمایشهای فشار در دماها و نرخهای کرنش مختلف بدست آمده است و با استفاده از این دادهها ضریب اصطکاک سطح تماس با استفاده از آزمایش رینگ محاسبه شده است. برای ارزیابی نتایج آزمایشها و صحت شبیه سازیهایی که انجام میشود آزمایشهای عملی اجرا شده است. به این ترتیب با توجه به هزینههای بسیار بالای ساخت نمونه اصلی پره، از آزمایش پرس جانبی استوانه استفاده شده است. نتایج آزمایش عملی و شبیه– سازی عددی تطابق بسیار خوبی باهم دارند لذا پیشبینی می شود نتایج شبیه سازی پره مورد نظر نیز قابل اعتماد خواهد بود

۲۳بررسی پایداری پره هلیکوپتر درحالتهاور با استفاده از تابع پاسخ فرکانسی
اطلاعات انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
درمقاله حاضر پایداری آیروالاستیک پره هلیکوپتر با استفاده از تابع پاسخ فرکانسی بررسی شده است مدلسازه ای استفاده شده برای پره مدل تیر ا ولر برنولی می باشد برای مدلسازی نیروها و گشتاور آیرودینامیکی نیز الگوی ایرودینامیکی لوی به کاررفته است پس از تشکیل معادلات ایروالاستیک زاویه پیچ شروع ناپایداری زاویه پیچ بحرانی با روشهای مرسوم بدست آمده است سپس تابع پاسخ فرکانسی سیستم آیروالاستیک محاسبه شده و با رسم اندازه آن برحسب فرکانس درزوایای پیچ مختلف رفتار این تابع بررسی شده و مشاهده شده است که اندازه هریک از مولفه های پاسخ فرکانسی درزاویه پیچ ناپایداری و درفرکانس مربوط به مود ناپایدار به بیشترین مقدار خود می رسدعلاوه برروند ذکر شده تابع تبدیل حلقه باز سیستم آیروالاستیک دودرجه آزادی نیز برای حالت آیرودینامیک ناپایا محاسبه شده و با استفاده ازنمودار بود مربوط به آن حاشیه های فاز و بهره تعیین شده اند. از این حاشیه ها نیز برای تعیین پایداری سیستم استفاده شده و مشاهده شده که نتایج حاصل از آن اختلاف بسیار کمی با حد ناپایداری بدست آمده از روش معمول روشpk دارد.

۲۴تولید یک دیسک توربین گازی بصورت یکپارچه با استفاده از روش EDM
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله سعی شده است تا با روش جدیدی که برای اولین بار در صنعت کشور برای تولید دیسک توربین یک موتور سوخت مایع ابداع و اجزا گردیده توضیح داده شود و مقایسه ای نیز با روش متدوال کنونی در زمینه های گوناگون صورت گیرد.مجموعه دیسک توربین که از برخورد گازهای داغ به پره های آن –انرژی حرارتی به انرژی جنبشی (دورانی)تبدیل میشود–از یک دیسک و تعدادی پره که روی محیط خارجی آن قرار گرفته تشکیل شده است.بدلیل اهمیت دقت پروفیل پره ها درروش متداول پس از تولید پره ها و سایر اجزا توربین مذکور عملیات مونتاژ نهایی به کمک قید و بستهای بسیار دقیق و بکارگیری روش جوشکاری TIG با گاز محافظ آرگون و ماشین کاری دقیق صورت میگیرد اما در روش نویندرواقع فضای خالی بین پروفیل پره ها که محل عبور گاز میباشد و از اهمیت بسزایی برخوردار است با بکارگیری الکترودهای مسی بسیار دقیق با شکلی پیچیده در روش اسپارک EDM از درون یک دیسک با قطر نهایی مجموعه توربین تخلیه می گردد بدین ترتیب با یکپارچه شدن مجموعه دیسک توربین عیوب حاصل از عملیات میانی تولید و مونتاژ نظیر جوشکاری و ریخته گری حذف می گردد و در نهایت مجموعه ای خواهیم داشت که نسبت بروش قبلی دارای استحکام بالاتر دقت و کیفیت برتر هزینه بسیار کمتر تولید سریعتر و تکرار پذیری بهتر می باشد.

۲۵تاثیرنسبی افزودن نانوذرات مس به سیال پایه و تعبیه پره روی منبع حرارتی برجابجایی طبیعی داخل محفظه
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۴
دراین تحقیق به مطالعه عددی میدان جریان و انتقال حرارت درجابجایی طبیعی داخل یک محفظه مربعی با وجود یک منبع حرارتی دما ثابت درکف آن پرداخته شده است با انجام مطالعات پارامتریک تاثیر نسبی استفاده ازنانوسیال و تعبیه یک پره ضخیم روی منبع حرارتی برانتقال حرارت مورد ارزیابی قرارگرفته است با درنظر گرفتن مدل تک فاز و سیال نیوتنی با استفاده از روش حجم محدود برای شبکه غیریکنواخت و الگوریتم سیمپلر برای کوپلینگ سرعت فشارمعادلات حاکم برمساله حل شده اند با توجه به شرایط مساله مورد نظر نتایج حاصل از شبیه سازی عددی میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال با تغییر عدد رایلی و موقعیت پره بررسی شده اند با تحلیل نتایج مشخص شده است که دربالاترین عدد رایلی چنانچه پره درابتدای منبع حرارتی قرارگیرد بیشترین میزان انتقال حرارت وجود دارد بطور کلی استفاده از پره تاثیر بیشتری نسبت به افزودن نانوذرات برانتقال حرارت دارد و استفاده از نانوسیال بهمراه پره تاثیر چشمگیری برافزایش انتقال حرارت ندارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۵۹ نتیجه