۱کاربرد تکنولوژیRS و GIS در معرفی سایتهای مناسب جهت کشت گونه جنگلی Acer negundo
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 83، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۲بررسی وضعیت پراکنش اراضی زراعی در استان چهارمحال و بختیاری و ارائه راهکار برای یکپارچه سازی آنها
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)، سال
تعداد صفحات: ۶
در مناطق خشک ونیمه خشک تامین آب برای مصارف کشاورزی مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین است. از طرفی سرمایه‌گذاری بدون اعمال مدیریت مناسب در دوره بهره‌برداری نمی تواند کارایی چندانی به همراه داشته باشد.یکی از مشکلات بزرگی که فراروی سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از طرحهای کشاورزی به خصوص طرحهای آبیاری در منطقه چهار محال وبختیاری قرار دارد مشکل سنتی بودن سیستم زراعی در بخش اعظمی از دشتهای استان می‌باشد .مهمترین مشکل سنتی بودن سیستم زراعی که روز به روز حادتر می‌شود عدم یک پارچه بودن اراضی است که در بسیاری از موارد مانع سرمایه‌گذاری می‌شود ودر دوره بهره‌برداری نیز مدیریت بهره‌برداری از سیستم را دچارمشکل می‌نماید. .یک پارچه نبودن اراضی تعدد مدیریت را به همراه خواهد داشت وتعدد مدیریت مانع از پیاده کردن سیستم مناسب کاشت داشت و برداشت می‌شود .ابعاد نامناسب اراضی و به تبع آن مناسب نبودن ابعاد وهندسه واحدهای زراعی باعث افت کارایی نهاده‌ها و ضعف سیستم طراحی به خصوص طراحی سیستم آبیاری می‌شود .این نقصان موجبات کاهش راندمان نهاده‌ها بخصوص آب را فراهم می آورد. در این مطالعه ضمن برشمردن مزایای یک پارچه بودن اراضی زراعی و معایب پراکنش آنها از جنبه‌های مختلف، وضعیت پراکنش اراضی دشتهای واقع در استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که اراضی زراعی شهرستان اردل در مقایسه با دیگر شهرستانها پراکنده‌تر بوده و اراضی زراعی شهرستان بروجن به طور نسبی یکپارچه‌تر از دیگر شهرستانها می‌باشد. همچنین در سطح استان کمتر از 50 درصد وسعت اراضی را قطعات کوچکتر از 5 هکتار تشکیل داده است و این در حالی است که بیش از 79 درصد بهره‌برداران در این اراضی مشغول فعالیت هستند از طرفی تنها 4\0 درصد بهره‌برداران در اراضی بزرگتر از 50 هکتار که تنها 4\2 درصد سطح اراضی را شامل می‌شود فعالیت دارند. در ادامه تقویت و توسعه تعاونیهای تولید و شرکتهای سهامی زراعی به عنوان یک راه حل مشکل نبود مدیریت واحد بر سیستم زراعی پیشنهاد شده و توصیه‌هائی در این خصوص ارائه گردیده است.

۳برسی ابعاد اجتماعی– اقتصادی – زیست محیطی قنات ( قنات– چاه– ایده ای قدیمی یا روشی نوین)
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)، سال
تعداد صفحات: ۷
جهش امپراتوری شکوهمند ایرانی در زمان هخامنشیان و تعالی و ترقی آن در زمان ساسانیان و دیرپایی این تمدن مدیون دانش آب‌شناسی و استفاده بهینه از آبخوانها با استفاده از قنات، این شاهکار بزرگ ایرانیان بوده است. در استان چهارمحال بختیاری تا قبل از دهه چهل به جز در مناطقی که به آب رودخانه های دایمی دسترسی داشتند کشاورزی بر مدار قنات استوار بود، با حفر اولین چاه، برداشت بهینه و متناسب با تغذیه از آبخوانها جای خود را به برداشت تا حد امکان و سودجویانه داد و نتیجه استفاده بدون برنامه ریزی از روش نوین استخراج آب از سفره های زیر زمینی، بیلان منفی آبخوانهای به ویژه در دشت های عمده استان از جمله دشت بروجن بوده است. از آنجا که دستیابی به منابع آب پایدار، ما را در رسیدن به توسعه پایدار یاری می کند و با توجه به اینکه آب قنات بعد از به جریان افتادن در کانال‌های زیرزمینی، احتیاج به انرژی مکانیکی دیگری برای ادامه جریان ندارد و همچنین از آنجا که زادگاه قنات ایران بوده و مراحل ایجاد و رشد و توسعه آن دراین کشور صورت گرفته است دارای زمینه‌های خودکفایی بسیار و سازگار با فرهنگ و اقلیم‌ ایرانی در امر تهیه آب و آبرسانی می‌باشد و با توجه به برداشت متناسب با تغذیه از آبخوان، عامل موثری برای رسیدن به توسعه پایدار محسوب می شود، به طوری که در بند 17 سند راهبرد‌های توسعه بلند‌مدت منابع آب کشور به حفظ، احیا و بهره‌برداری پایدار از سازه‌های تاریخی آبی (از جمله قنوات) تاکید گردیده است. مقاله حاضر بر آن است که به بررسی اهمیت قنات از جنبه های مختلف بپردازد و وضعیت آن را در استان چهارمحال و بختیاری که یکی از استانهای مهم کشور از نظر منابع آب می باشد بررسی و شیوه ای جهت احیا و بهره‌برداری از این سرمایه ملی و میراث آبی و تضمین استفاده پایدار از آن ارایه نماید.

۴بررسی قابلیتها و پتانسیل های توریسم ورزشی تبت ایران و تأثیر آن برتوسعه شهرها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش، سال
تعداد صفحات: ۱۰
توریسم در جهان، از آغاز تا رسیدن به مرحله صنعت گردشگری و تا به امروز، تحولات بسیاری را پذیرا شده و چنین انتظار می رود که گوی سبقت را از صنایعی همچون نفت و خودروسازی برباید. به همین خاطر بررسی ابعاد مختلف این صنعت مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. یکی از ابعاد مورد نظر به عنوان عامل اصلی در شکل گیری صنعت گردشگری در مکا نهای جغرافیایی مختلف، جاذب ههای گردشگری و فعالی تهای ناشی از آن است که از عوامل و پدید ههای طبیعی و حوزة فعالیتهای ناشی از آن تأثیر م یپذیرد. فعالیتهای مختلف انسان در هر یک از مراکز معیشتی شهری و روستایی و عشایری، چش ماندازهای جغرافیایی متفاوتی را به وجود می آورند که هر کدام جایگاه ویژه ای دارند و علاوه بر ایفای نقش خود عضاً دارای جاذبه های گردشگری نیز هستند. در این میان شهرهایی که در یک منطقه طبیعی و بکر و کوهستانی قرار دارند دارای جاذبه های گردشگری ورزشی خاص هستند که مورد توجه ورزشکاران و گردشگران اند و به عنوان مقصدی برای گذران اوقات فراغت با انگیزه تفریح و استراحت انتخاب می شوند و دردوره زمانی خاص تعداد کثیری از گردشگران را در خود میپذیرند. در این مقاله توانمندی و پتانسیل های توریسم ورزشی استان چهارمحال وبختیاری را از نقطه نظر ارتباط توریسم و ورزش و تأثیر آن بر توسعه شهرهای استان مورد بررسی قرار م یدهیم.

۵آشکارسازی تغییرات دما و باش نسبت به میانگین در استان چهارمحال و بختیاری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم، سال
تعداد صفحات: ۹
استان چهارمحال و بختیاری با مساحت 16532 کیلومتر مربع یکصدم از مساحت کل کشور را شامل می شود ولی با این مساحت کم با توجه به ویژگیهای توپوگرافی خاص آن دارای تنوع اقلیمی زیادی می باشد. بطوریکه در نقاط پست استان که در جنوب واقع شد؛ اقلیم نیمه گرمسیر و گرمسیری را شاهد هستیم و متوسط دما در این مناطق بیشتر از 15 درجه سانتیگراد میباشد و میانگین حداقل دما برابر 6\3 و حداکثر دما برابر 23\8 درجه سانتیگراد می باشد در شمال غرب استان که ارتفاعات زرکوه در آن واقع است قلل همیشه پوشیده از برف را شاهد هستیم و در ایستگاه کوهرنگ که در دامنه قلل زردکوه واقع شده متوسط دما 9 درجه سانتیگراد و میانگین حداقل ماهانه برابر 2\2 درجه و حداکثر برابر 16 درجه می باشد و از نظر بارش اختلاف شدیدی بین شرق و غرب استان وجود دارد بطوریکه در شمال غرب میزان بارش سالانه بیش از 1300 میلیمتر و در شمال شرق کمتر از 250 میلیمتر در سال می باشد. بامطالعه دما و بارش در هشت ایستگاه سینوپتییک و اقلیم شناسی بمنظور مشخص سازی تغییر اقلیم ابتداخلاء آماری بازسازی شده و ضریب تغییرات میانگین دوره آماری که از 2000–1960 محاسبه و برای دهه های 69–1960 ، 79–70، 89–80، 00–90 محاسبه شده مشخص گردید که در کلیه ایستگاه های میانگین حداکثر دمای سالانه هر دهه نسبت به دهه قبل در حد 2–1 درجه سانتیگراد کاهش داشته بطوریکه میانگین دما حداکثر دهه چهارم نسبت به میانگین دوره 2–1 درجه سانتیگراد و نسبت به میانگین دهه اول 4–3 درجه سانتیگراد کاهش داشته ولی آنچه که قابل ملاحظه است افزایش دما طی سه سال آخر نسبت به میانگین دهه چهارم می باشد که در کلیه ایستگاه ها مشاهده می گردد. و میانگین حداقل دما در ایستگاه واقع در شمال استان که در دشت قرار دارند شاهد کاهش دما و در بقیه ایستگاه ها افزایش دما را می توان ملاحظه نمود ولی میانگین حداقل دما نیز مانند حداکثر ها در سالهای آخر دهه چهارم افزایش 2–1 درجه مشاهده می شود. و تغییرات بارش طی این مدت در کلیه ایستگاه ها نوسان زیادی نداشته ولی تغییرات آن نسبت به میانگین در شمال استان کاهش و در جنوب افزایش یافته است و در دهه چهارم نسبت به میانگین دهه سوم در برخی از ایستگاه ها کاهش و در برخی افزایش داشته است ولی کاهش میزان بارش در سالهای آخر دهه چهارم تا 30 درصد نیز مشاهده می شود.

۶بررسی عناصر معدنی گونه monespeliaca Camphorosmaدرسه مرحله رویشی درمنطقه دوتو–تنگ صیاد استان چهار محال وبختیاری
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
به منظور مطالعه عناصر معدنی گونه کافوری Camphorosma monespeliaca در منطقه دوتو تنگ صیاد استان چهار محال و بختیاری نمونهبرداری در سه مرحله رویشی، گل دهی، بذردهی صورت گرفت . گونه مورد مطالعه از گونه های انحصاری مراتع استان میباشد . اهمیت چرایی این گونه بررسی عناصر غذایی را جهت مدیریت چرایی الزامی مینماید . عناصر مورد مطالعه؛ کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، مس و روی با دستگاه طیف سنج جذب اتمی اندازهگیری شدند . سپس اطلاعات به دست آمده تجزیه واریانس شد و میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج نشان داد از لحاظ آماری تفاوتی بین مراحل مختلف رشد برای عناصر معدنی به جز منیزیم وجود ندارد . با توجه به دادههای به دست آمده به نظر میرسد که میزان عناصر معدنی بجز مس در اکثر موارد از رشد رویشی به رشد زایشی کاهش یافته است . این گونه را می توان جهت تعلیف دام در پاییز و زمستان مورد استفاده قرارداد گونه کافوری علاوه بر اهمیت چرایی، از جنبه دارویی قابل توجه میباشد .

۷مشاهدات کانی شناسی–ژئوشیمیایی در سنگ های آذرین گنبدهای نمکی چهارمحال و بختیاری(تنها نشان از ماگماتیسم سازند هرمز در زاگرس مرتفع)
اطلاعات انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
بر اساس مطالعات کانی شناسی و پتروگرافی سنگ های آذرین گنبدهای نمکی استان چهارمحال و بختیاری ترکیب کانی شناسی پیچیده ای دارد. گروهی از کانی ها در مراحل اولیه بوجود آمده کلینوپیروکسن، الیوین، آمفیبول، بیوتیت، مگنتیت و ... ولی برخی از کانی ها نظیر مگنزیوریبکیت در مراحل انتهایی تبلور در اثر تاثیر محلول های هیدروترمال غنی از آلکالی ها به عنوان کانی های تاخیری متبلور شده اند. بر اساس مطالعات سنگ شناسی و صحرایی این مجموعه دارای سه دسته سنگ مافیک، حدواسط و اسیدی می باشد.

۸بررسی پدیده تغذیه گرایی و لایه بندی حرارتی در مخزن سد چغاخور
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۷
سد چغاخور در استان چهارمحال بختیاری و در جنوب غربی بروجن واقع شده است. حجم فعلی مخزن این سد 45 میلیون متر مکعب بوده و با 5 متر افزایش ارتفاع، حجم آن در حدود 123 میلیون متر مکعب خواهد شد. در این تحقیق جهت شناخت کیفی آب دریاچه از آبراهه های منتهی به آن و دو نقطه در پایین دست آن به مدت 9 ماه نمونه برداری و آنالیز صورت گرفته است. با استفاده از روش های تجربی و شاخصهای فرود، موقعیت جغرافیایی و زمان ماند نیز تحلیل های مربوطه انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که غلظت مواد مغذی در برخی از آبراهه ها بیش از حد مجاز می باشد و در طول زمان شدت غنی شدن دریاچه از مواد مغذی افزایش می یابد و این افزایش منجر به کاهش زلالیت آب، کاهش مقدار اکسیژن محلول، تشکیل حبابهای گاز هیدروژن سولفوره و اتان در سطح آب دریاچه و آزاد شدن آهن، منگنز در آب شده و همچنین باعث رشد و توسعه پلانکتونها و علف های هرز می گردد. آثار دیگر این کاهش کیفیت آب شامل افزایش هزینه تصفیه و گندزدایی آب، گرفتگی فیلترها در سیستم های صنعتی و خوردگی در سیستم های انتقال آب می باشد. از طرف دیگر با توجه به افزایش ارتفاع سد و کاربری اراضی پیرامون آن، شرایط آتی دریاچه نیز با استفاده از روابط تجربی بررسی شده که نتایج نشان می دهد لایه بندی حرارتی نسبتا زیاد فعلی با کاهش بسیار کمی همچنان باقی خواهد ماند. این تفاوت درجه حرارت می تواند بر دمای خروجی آب مخزن تاثیر زیادی داشته و منجر به کاهش قدرت پالایی رودخانه پایین دست گردد.

۹بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، سال
تعداد صفحات: ۶
در راستای تدوین طرح‌های جامع مبارزه با خشکسالی انجام مطالعات پایش و ارزیابی خشکسالی از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش به منظور تعیین شدیدترین ترسالی‌ها و خشکسالی‌های برخی از ایستگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری در سیکل زمانی شش‌ماه و یکساله و با استفاده از نمایه SPI انجام شد. نتایج مطالعات فوق نشان داد که در ایستگاه‌های مورد مطالعه در مقیاس زمانی شش ماهه، شدیدترین ترسالی رخ داده مربوط به ایستگاه چهلگرد در ژوئن سال 1976 و شدیدترین خشکسالی رخ داده نیز مربوط به ایستگاه کوهرنگ در سپتامبر سال 2000 بوده است. همچنین در مقیاس زمانی یک ساله شدیدترین ترسالی رخ داده مربوط به ایستگاه پل زمان خان در اکتبر سال 1976 و شدیدترین خشکسالی رخ داده نیز مربوط به ایستگاه بروجن در ژولای سال 1978 می‌باشد.

۱۰پیش بینی میزان نشت و هجوم آب زیرزمینی به درون تونل انتقال آب سبزکوه بااستفاده از روشهای تحلیلی، تجربی و هیدروژئولوژی
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی، سال
تعداد صفحات: ۹
هجوم آب زیرزمینی به تونلهای در حال ساخت یکی از مسایل و مشکلات عمده در زمان حفاری تونلها به شمار می رود تونل انتقال آب سبزکوه به طول 10448 متر در راستای شمال – جنوب در ارتفاعات کلار مشرف بردریاچه سد چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری مطالعه گردیده است از دیدگاه زمین شناسی این منطقه در بخشهای میانی زون ساختاری زاگرس مرتفع قرار دارد. تاقدیس کلار و دو گسل تراستی سولقان و آوردگان به همراه گسل امتداد لغز چهار طاق از ساختارهای زمین شناسی اصلی در مسیر تونل سبزکوه می باشند.سنگ شناسی مسیر نیز شامل مارن و مارن های آهنکی سازندگورپی، آهک هاش ایلام – سروک ، آهک و آهک مارنی کژدمی، دولومیت و آهکهای دولومیتی سازندهای داریان، فهلیان، سورمه و نیریز می باشد. در بخشهای خروجی تونل نیز آهکهای توده ای سازند خانه کت و شیل و مارنهای کامبرین قرار داد که به دلیل عملکرد گسلهای موجود بهم ریخته و خرد شده است در این تحقیق برای برآورد میزان هجوم آب زیرزمینی به درون تونل انتقال آب سبزکوه از روشهای تحلیلی گودمن (1956)، کارلسرود (1978)، لی (1993)، روش تجربی هیوور(1995) و روش هیدروژئولوژی استفاده شده و این روشها با هم مقایسه گردیده است. براساس نتایج بدست آمده حداکثر میزان نشت آب در حدود 77\32 لیتر در ثانیه درمتر تونل برآورد گردیده که حدود 71 درصد از این مقدار در 7\35 درصد از مسیر تونل رخ می دهد در ادامه مطلب در راهکارهای متناسب با حفاری این تونل نیز ارائه شده است.

۱۱منشاء یابی آلودگی رودخانه های استان چهار محال و بختیاری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
رودخانه های یکی از اجزا و ارکان مهم محیط زیست به شمار می روند. رودخانه ها علاوه بر اینکه محیط زیست جانوران و گیاهان گوناگونی هستند به دلیل آنکه تامین بخش اعظم غذای مورد نیاز جوامع انسانی بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به آب رودخانه ها وابسته می باشد. رعایت مسائل زیست محیطی و حفاظت از آنها بسیار حائز اهمیت است. استان چهارمحال و بختیاری با مساحتی بالغ بر 16533 کیلومتر مربع و میانگین بارش سالانه 711 میلیمتر یکی از مناطق پربارش کشور بوده و شبکه وسیعی از رودخانه های دائمی، فصلی و سیلابی در آن گسترش یافته و رواناب و آبهای سطحی ناشی از بارندگی را زهکشی می نمایند. با اجرای یک مورد طرح تحقیقاتی تحت عنوان شناخت ویژگیهای رودخانه ها، تعداد 185 مورد رودخانه (آبراهه درجه 3 و بزرگتر) در این استان شناسایی گردید که مجموع طول آنها برابر 3199 کیلومتر می باشد از این تعداد 104 مورد از نوع دائمی به طول 5\2118 کیلومتر، 53 مورد از نوع فصلی به طول 7\818 کیلومتر و 28 مورد سیلابی به طول 262 کیلومتر می باشند با توجه به نقش کیفیت اب رودخانه ها در سلامت محیط زیست و سلامت جامعه، شناسایی منشا آلودگی و اقدام به منظور کاهش آلودگی رودخانه ها و محیط زیست لازم و ضروری است همزمان با شناسایی ویژگی هریک از رودخانه های هراستان، منشا آلودگی انها نیز شناسایی گردید براساس نتایج حاصله فراوانی منشا آلودگی رودخانه ها تعیین گردیده است. منشا آلودگی های شیمیایی رودخانه های استان به ترتیب پساب اراضی کشاورزی، فاضلابهای شهری و روستایی، پسماند صنایع، است و منشا آلودگی های فیزیکی رودخانه های استان به ترتیب فرسایش خاک، اجرای پروژه های عمرانی و زباله های شهری بوده است.

۱۲بررسی شاخص استاندارد شده بارش در برخی از ایستگاههای استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
در این تحقیق دادههای مربوط به بارش سالانه در یک دوره آماری 24 ساله برای 8 ایستگاه استان چهارمحال و بختیاری جهت تحلیل ومحاسبه سالهای مرطوب و خشک مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور تعیین کمی و کیفیت سالهای مرطوب، نرمال و خشک ازشاخصهای بارش استاندارد شده استفاده شده است. مدل بارش استاندارد شده به علت داشتن محدودیتهای کمتر بهتر از دیگر مدلها تشخیص داده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از وقوع پدیده خشکسالی در همه ایستگاهها است که با شدت و ضعفهای توام است. از نظر طبقهبندی شدت سالهای مرطوب و خشک غالباً در ایستگاههای مورد مطالعه حالت بارش نرمال ، هراز گاهی سال خشک و نیز دوره مرطوب قابل مشاهده میباشند که سالهای با بارش نرمال از توالی و تداوم بیشتری نسبت به سالهای مرطوب و
خشک برخوردارند.

۱۳پایش خشکسالی با استفاده از شاخص آماری DI در استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است این پدیده تقریبا در تمامی مناطق اقلیمی رخ می دهدپایش خشکسالی جهت مدیریت علمی خشکسالی و کاهش خسارات وارده امری لازم می باشد دراین تحقیق پس از جمع آوری و تصحیح داده های ایستگاه هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری و ایستگاههای مجاور به شناخت و پایش خشکسالی باتاکید بر شاخص کمی و معتبر دهک، به عنوان اولین قدم در جهت مدیریت پدیده خشکسالی پرداخته شده است. سپس با استفاده از علم زمین آمار و بهره گیری از نرم افزار ArcGIS 9.2 نقشه های پهنه بندی خشکسالی در استان مورد مطالعه ارائه گردید.

۱۴مدلسازی تبخیر از سطوح آزاد آب در استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، سال
تعداد صفحات: ۸
تبخیر بعنوان یکی از عوامل محدود کننده در بهره برداری و استفاده از منابع آب مطرح می باشد سالانه مقادیر قابل ملاحظه ای از آبهای استحصال شده و آبهای جاری ا ز طریق این فرایند فیزیکی از دسترس خارج می گردد نگاهی به آمار تبخیر در استان چهارمحال و بختیاری که به عنوان یکی از پرآب ترین استانهای کشور از آن یاد می شود بیانگر حجم قابل توجه و موثر این پارامتر در بیلان آبی حوضه های آبریز استان است به گونه ای که در نمودار بارش – تبخیر پربارش ترین نقطه استان نیز میزان قابل ملاحظه تبخیر در فصل گرم سال به وضوح مشهود است دراین مقاله سعی شده است میزان اثر عوامل هواشناسی بر تبخیر بعنوان یک پدیده هواشناسی مورد مداقه قرار گیرد و با ساخت مدل آماری میزان اثرپذیری این عامل به عنوان متغیر وابسته به سایر عوامل هواشناسی بررسی گردد.

۱۵بررسی میزان دانش مردم محلی و سایرگردشگران از ارزش های زیست محیطی دشت لاله های واژگون در منطقه چلگرد در استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی، سال
تعداد صفحات: ۶
هدف این مطالعه بررسی میزان آگاهی های زیست محیط مردم محلی و سایر گردشگران از ارزش های دشت لاله های واژگون در منطقه چلگرد در استان چهارمحال و بختیاری بود که با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام شد. نمونه آماری 70 نقر از گردشگران منطقه چلگرد بودند. نتایج نشان داد که غالب آن های اطلاعات کم و متوسطی در رابطه با طبیعت داشتند و در کل آگاهی های بازدید کنندگان در رابطه با ارزشهای مثبت و منفی در حد متوسط به بالا بود. اکثر افراد زیبایی های این منطقه را مطلوب ارزیابی کرده و اعتقاد داشتند که اگر امکانات و تسهیلات بیشتری به این منطقه اختصاص یابد، می تواند قابلیت بالایی برای گردشگران در آینده داشته باشد. همچنین همه بازدید کنندگان حفاظت از منطقه را لازم می دانند و سطح ملی و منطقه ای حفاظت برای منطقه توسط اکثر آنها پیشنهاد شده است.

۱۶ارزیابی کیفی آب رودخانه و سرشاخه های کارون در استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: همایش ملی آب پاک، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف از این پژوهش، شناخت دقیق ترکیب شیمیایی آب رودخانه ها و سرشاخه های اصلی رودخانه کارون در استان چهارمحال و بختیاری و عوامل مؤثر بر کیفیت آب آنها می باشد. از پارامترهای فیزیکوشیمیایی نمونه های برداشت شده در 9 ایستگاه هیدرومتری در مسیر رودخانه تا سال 1388 استفاده شد، سپس نتایج آنالیزهای شیمیایی با نرم افزارهای Excel و SPSS پردازش و طبقه بندی گردیدند. با استفاده از استانداردهای کنترل کیفیت آب مانند دیاگرام ویلکوکس، دیاگرام شولر، سختی، EC و T.D.S کیفیت هر یک از آنها جهت مصارف شرب و کشاورزی مناسب تا خوب تعیین شد. سپس با مشخص کردن تیپ آب در هر ایستگاه مشخص شد که در بیشتر ایستگاهها تیپ آب بی کربنات کلسیم (Ca–HCo3) است که نشان می دهد آب ها از نظر تکامل رخسار های در مرحل هی اولیه هستند و مهمترین عامل در تغییر این شرایط لیتولوژی سازندهای مسیر عبور جریان هستند؛ که مانند محدوده ی ایستگاه مورز سبب کاهش شدید کیفیت آب می شوند. محاسبات ضرایب همبستگی (r) میان مؤلفه های مختلف شیمیایی در تمام ایستگاهها نشان داد که یون های سدیم، کلر و سولفات با منشأ مشترک که به صورت طبیعی و از سازندهای مختلف وارد جریان آب ها می شوند؛ مهمترین پارامترهای شیمیایی در کاهش کیفیت رودخانه کارون و سرشاخه های اصلی آن هستند.

۱۷اندازه گیری شدت کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این پژوهش از ابزاری تحت عنوان ابزار سنجش کارآفرینی سازمانی برای اندازه گیری شدت کارآفرینی سازمانی، استفاده شده است. این ابزار یک پرسشنامه استاندارد است، که با استفاده از شش شاخص، سازمان را مورد مطالعه قرار می دهد و مشخص می کند که هریک از شاخصها، در سازمان در چه سطحی قرار دارند، و سازمان برای افزایش سطح کارآفرینی سازمانی خود، باید بر کدام شاخص تمرکز بیشتری نماید. در این تحقیق، 14 سازمان فعال، در سه صنعت تولید لوازم خانگی، آب معدنی و پلاستوفوم، در استان چهارمحال و بختیاری، به عنوان مورد مطالعه، انتخاب و پرسشنامه در آنها توزیع گردید. سپس با به کارگیری آمار توصیفی، جدول امتیازی، برای استان چهارمحال و بختیاری بومی سازی شد و سازمانها بر اساس امتیاز حاصل از پرسشنامه ها، در طیف های چهارگانه جدول امتیازی، دسته بندی شدند و بر مبنای آن، پیشنهاداتی برای تقویت شاخص های کارآفرینی سازمانی، به سازمانها داده شد.

۱۸بارندگی شش ماهه سرد مناطق مرکزی و جنوب غربی ایران و ارتباط با پدیده ال نینیو نوسانات جنوبی
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، پاييز, دوره  ۷ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۱۹تاثیر برخی تنظیم کنندگان رشد در تحریک جوانه زنی بذرکما Ferula ovina Boiss
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان، , دوره  ۲۴ , شماره  ۲ (ويژه نامه زيست شناسي)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
گیاه کما یکی از گونه های متعلق به تیره چتریان است. بدلیل چرای مداوم و مصرف بی رویه گستره های طبیعی آن، هم اکنون در حال نابودی است. دانه های کما دارای دوره خواب هستند و امکان تکثیر و احیای طبیعی این گونه از راه کاشت دانه بسیار ناچیز است، لذا تهیه اطلاعاتی در زمینه طول دوره خفتگی اولیه و عوامل موثر در شکستن خفتگی و شرایط بهینه جوانه زنی دانه برای احیای عرصه های طبیعی این گیاه ضروری است. بنابر این در این پژوهش یک آزمایش فاکتوریل با طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار برای ارزیابی اثر نوع، غلظت و مدت زمان کاربرد برخی از تنظیم کنندگان رشد روی شکست خواب بذر کما به اجرا در آمد. به این منظور دانه های کما با غلظت های 125، 250، 500، 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر هورمون های IAA ,IBA, Ki  وGA3 در مدت زمان 10 تا 50 ساعت تیمار شدند. نتایج تحقیق نشان داد که فرو بردن دانه ها در همه محلول های هورمونی در غلظت های 125 تا 500 میلی گرم در لیتر در حد معنی داری جوانه زنی بذور کما را در مقایسه با بذرهای شاهد تیمار نشده با هورمون افزایش می دهند. در این محدوده غلظت با افزایش مدت زمان مجاورت دانه ها با هورمون ها از 10 به 50 ساعت میزان جوانه زنی بذور افزایش می یافت. اما در غلظت 2000 میلی گرم در لیتر IBA ,Ki  وGA3  و در غلظت1000 میلی گرم در لیتر IAA با طولانی شدن مدت زمان فرو بردن بذور در هورمون میزان القای جوانه زنی بوسیله این هورمون ها کاهش می یافت. در مجموع نتایج تست های جوانه زنی نشان داد که 20 ساعت فرو بردن در غلظت 500 میلی گرم در لیتر ژیبرلین بیش از سایر تیمارها سودمند بوده است. بر اساس مطالعه حاضر، دانه های تیمار شده با ژیبرلین فقط 35 % جوانه زنی نشان دادند. بنابر این روش مذکور برای استفاده در جهت حفاظت و احیای گیاه کما بایستی شاید با کاربرد تیمارهای دیگری نظیر ترکیب سرمادهی و GA3 بهبود یابد.

۲۰بررسی خواص بیوشیمیایی و الگوهای انتقال مقاومت آنتی بیوتیکی جهت بیوتایپینگ سویه های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده از استان چهارمحال بختیاری
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)، , دوره  ۵۹ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۴
هدف: بررسی خواص بیوشیمیایی و حساسیت آنتی بیوتیکی و الگوهای قابل انتقال مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده از استان چهارمحال و بختیاری.طرح: مطالعه مقایسه ای.نمونه ها: در مجموع تعداد سی و چهارنمونه جدا شده از موارد سقط جنین در طی دو سال متوالی (1378 و 1379) مورد بررسی قرار گرفتند.روش: در این تحقیق از روشهای معمول تشخیص باکتری های روده ای و محیط های تشخیص انتروباکتریاسه استفاده شد. سپس حساسیت آنتی بیوتیکی و قابلیت انتقال مقاومت در بین سروتیپ های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: نتایج رشد باکتری در محیط های قندی نشان داد که تمامی نمونه های مورد آزمایش قادر به تخمیر قند مانیتول هستند ولی اکثر آنها (95 درصد) ترهالوز را تخمیر نمی کنند. تمامی سویه های آبورتوس اویس مورد آزمایش نسبت به کلرامفنیکل،آمیکاسین، نالیدیکسیک اسید، کانامایسین و انروفلوکساسین حساس و همگی نسبت به آموکسی سیلین و آمپی سیلین مقاوم بوده اند. در بررسی انتقال مقاومت دارویی تنها به سه مورد انتقال مقاومت آمپی سیلین در میان سویه های جدا شده از استان چهارمحال و بختیاری برخورد شد.نتیجه گیری: به طور کلی مقاومت آنتی بیوتیکی در بین سویه های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده از استان چهارمحال و بختیاری بسیارکم است. همچنین انتقال مقاومت در این باکتری بندرت رخ می دهد. یکی از دلایل مهم چنین پدیده ای دشواری در استفاده از آنتی بیوتیک ها در گله های گوسفند است.

۲۱تاثیر روش کود دهی در کاهش ریزش میوه بادام رقم مامایی در چهار محال و بختیاری (قسمت اول)
اطلاعات انتشار: علوم خاک و آب، , دوره  ۱۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱
استان چهارمحال و بختیاری با داشتن 3992 هکتار بادام آبی بارور، ششمین تولید کننده عمده این محصول در کشور به شمار می رود، ولی ریزش شدید میوه های جوان به عنوان یکی از معضلات عمده تولید بادام، باعث کاهش شدید عملکرد در واحد سطح این استان شده است. به منظور مطالعه تاثیر تغذیه متعادل در جلوگیری از ریزش میوه و افزایش عملکرد آزمایشی در سال زراعی 79–1378 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار بر روی درختان بادام 10 ساله رقم مامایی در بادامستان مؤسسه خیریه امامیه شهرکرد اجرا شد. تیمارهای این تحقیق عبارت بودند از – T1مصرف کودهای شیمیایی توام با کود حیوانی براساس عرف باغدار به صورت پخش سطحی در سایه انداز درخت (شاهد) – T2 مصرف کودهای شیمیایی براساس توصیه موسسه تحقیقات خاک و آب و کود حیوانی به صورت چالکود – T3 تیمار دوم +محلول پاشی پاییزه اوره، اسید بوریک و سولفات روی؛ – T4 تیمار سوم + محلول پاشی بهاره اوره، اسید بوریک و سولفات روی ؛ – T5 تیمار دوم + دوبار محلول پاشی با کود کامل مایع؛– T6 تیمار دوم + محلول پاشی پاییزه و بهاره اوره، اسیدبوریک و سولفات روی + دوبار محلول پاشی با کود کامل مایع.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد اگرچه از نظر درصد اولیه تشکیل میوه هیچگونه تفاوت معنی دار بین تیمارهای مختلف وجود نداشت، اما درصد نهایی تشکیل میوه به طور معنی داری در سطح پنج درصد در تیمارهای چالکود شده نسبت به تیمارشاهد افزایش یافت. بالاترین درصد نهایی تشکیل میوه در تیمار پنجم با 24 درصد و کمترین آن در تیمار اول با 12 درصدمشاهده گردید. همچنین اگرچه تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف به غیراز تیمار سوم بر روی ریزش 30 روز بعد ازتمام گل مشاهده نگردید، اما ریزش 45 روز بعد از تمام گل که عامل مهمی در کاهش عملکرد درختان بادام در منطقه به شمار می رود، به طور معنی داری در سطح یک درصد در تیمارهای چالکود شده نسبت به شاهد کاهش یافت.  عملکرد بادام نیز به طور معنی دار در سطح پنج درصد در تیمارهای چالکود شده نسبت به تیمار شاهدافزایش یافت به طوری که حداکثر و حداقل عملکرد به ترتیب در تیمارهای T6 و T1 با 860\5 و260\2 کیلوگرم بادام به ازای هر درخت به دست آمد.

۲۲نقش مردم در امر نظارت بر شکار و صید در مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۴
تعرض انسان به دامان بکر و پاک طبیعت، موجبات نابودی گونه های متعدد جانوری و گیاهی و نیز تخریب محیط های طبیعی گوناگون را در اقصی نقاط جهان سبب شده است که به دنبال این زیاده طلبیها، بشر بر آن شد تا نسبت به حفظ و احیا طبیعت گام بردارد. از جمله اقداماتی که در این زمینه انجام شده است تقسیم بندی عرصه های مختلف طبیعی و تحت حمایت قرار دادن این محیطها توسط ارگانهای ذیربط است .مناطقی چون آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش ، مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی که جهت نیل به اهداف مذکور در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار دارند، در زمره تقسیم بندی فوق قرار دارند.استان چهارمحال و بختیاری با وسعتی حدود شانزده هزار و پانصد و سی و سه کیلو متر مربع با مناظر و چشم اندازهای طبیعی مختلف، دارای مناطق متعدد فوق بوده که حفاظت و احیاء این مکانها تنها به همت و کمک مردم طبیعت دوست این استان صورت پذیرفته است. اشاعه فرهنگ احیاء زندگی در طبیعت و عدم دست درازی به اکوسیستمهای دست نخورده و برخورد قاطع مسئولین و نیروهای حفاظت محیط زیست در این استان موجبات بهبود اوضاع در این محیطها را فراهم آورده است.شکار و صید در این استان به دلیل علاقه ذاتی مردم به تفنگ و دیگر اسباب شکار، از احتمالات اصلی تعدی به محیط های طبیعی است که بی شک بدون نظارت صحیح مردم و ارائه گزارشات مبنی بر اعمال تخلفات گوناگون در مناطق آزاد و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ، سالم نگه داشتن این محیط ها، از دسترس سودجویان طبیعت امکانپذیر نخواهد بود. از جمله این اعمال می توان به گزارشات واصله متعدد و برخورد با شکارچیان کل و بز های وحشی منطقه حفاظت شده سبز کوه ، صیادان غیر قانونی رودخانه های مختلف حوزه شهرستان لردگان و نیز شکارچیان جانوران وحشی در مناطق آزاد مانند دستیابی و برخورد با عاملین شکار یک قلاده خرس باردار در منطقه آزاد منج نساء این شهرستان اشاره نمود. لذا امید آن می رود که دولت محترم با عنایت به اهمیت حضور این نیروها نسبت به اشاعه این فرهنگ و تقدیر و تشکر از چنین افرادی، اعمال نظارتی خود را بر طبیعت و زیستگاههای مختلف دو چندان نماید

۲۳نقش پساب های کشاورزی بر میزان آلودگی آب تالاب چغاخور در استان چهارمحال وبختیاری
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
تالاب چغاخور بزرگترین تالاب در استان چهار محال و بختیاری است که دارای مساحتی بالغ بر 2300 هکتارمی باشد.حجم آبی این تالاب 40 میلیون مترمکعب برآوردگردیده است. و یکی از ذخیره گاههای اکولوژیکی مهم در منطقه محسوب می گردد.این مطالعه در طول فصول بهار، تابستان وپاییز(درفصل زمستان به دلیل یخ بستن سطح تالاب امکان نمونه برداری وجود نداشت) سال 1385 در تالاب چغاخور انجام گرفت . به منظورتاثیر پساب های کشاورزی بر یفیت فیزیکی وشیمیایی آب تالاب،تعداد 12 ایستگاه با استفاده از روش سیستماتیک انتخاب گردید. نمونه برداری آب هم از سطح و هم از نزدیکی بستر در ایستگاه های انتخاب شده صورت گرفت . مقادیر پارامترهای فیزیکی در محل نمونه برداری اندازه گیری شد. جهت اندازه گیری سایر پارامترها مثل TDS,EC,pH فسفات ونیترات نمونه آب به آزمایشگاه منتقل شد.بررسی نتایج حاصل نشان داد که میانگین بالاتر ین مقاد یر اندازه گ ی ری شده نیترات در تمام ایستگاه ها در فصل بهار در حدود 6 میلی گرم در لیتر ومینیمم آن در فصل پاییزدر حدود1\44 میلی گرم در لیترو همچنین ماکزیمم میزان فسفات اندازه گیری شده در تمام ایستگاه ها در فصل پاییز برابر ppm3\89 و مینیمم آن در فصل بهار برابر ppm0\568 می باشد. بنظر می رسید علت افزایش میزان فسفات آب تالاب درفصل پاییز، از یک سو ناشی از ورود هرز آبهای سطحی مزارع کشاورزی اطراف تالاب بوده که همواره مقدار فراوانی کوده ای فسفاته را دریافت می کند واز سوی دیگر می تواند ناشی از کند شدن فعل وانفعالات زیستی رویشهای گیاهی وفیتو پلانکتونها در فصل پاییز وعدم مصرف مواد مغذی باشد. افزایش میزان نیترات در فصل بهار ، نیز می تواند ناشی از جریان هرز آبهای سطی مزارع کشاورزی به علت بارندگی های فصل بهار وذوب شدن یخ وبرف انباشته شده در کوهها ی اطراف باشد. نقش پساب های کشاورزی در افزایش میزان پارامتر های شیمیایی( نیترات وفسفات) آب تالاب کاملا مشخص است که در این مقاله به آن پرداخته می شود

۲۴نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی و مدیریت کانونهای گردشگری مطالعه موردی: چشمه های استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم، سال
تعداد صفحات: ۱۲
موفقیت مدیریت کانونهای گردشگری در یک منطقه وابسته به شناسایی دقیق کانونها برنامه ریزی و توسعه آنها می باشد که این امر نیاز به استفاده از فناوریهای نوین و پیشرفته مدیریتی همچون سیستم ا طلاعات جغرافیایی GIS دارد اینگونه مدیریت و برنامه ریزی مستلزم بکارگیری حجم وسیعی از داده ها است که مدیریت این حجم اطلاعات تنها با استفاده از ابزار قدرتمند همچون GIS امکان پذیر است دراین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی و مدیریت کانونهای گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری که یکی ازمناطق مهم کشور به جهت داشتن منابع گردشگری طبیعی می باشد انجام گرفته است. این استان در جنوب غربی ایران و دربخش مرکزی رشته کوههای زاگرس واقع شدها ست یکی از پتانسیل های مهم استان چهارمحال و بختیاری منابع آب نسبتا قابل توجه آن می باشد.

۲۵مقایسه درمان تشنج ناشی از تروما به جمجمه مجرومین جنگ ایران و عراق با بزرگسالان مبتلا به صرع ایدئوپاتیک در استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، پاييز, دوره  ۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۵
علیرغم مطالعات انجام شده در خصوص آسیب های ناشی از ترومای به جمجمه، میزان بروز واقعی تشنجات ناشی از آن مشخص نیست و در رابطه با درمان داروئی و کنترل تشنج این بیماران بحث های زیادی وجود دارد. هدف این پژوهش مقایسه درمان داروئی در صرع ایدیوپاتیک و صرع متعاقب ترومای ناشی از جنگ می باشد. به همین منظور کلیه جانبازانی که به تشنج متعاقب تروما مبتلا بودند به عنوان گروه مورد انتخاب شدند(N=50) . برای مقایسه نتایج، 50 نفر از بیماران بزرگسال مرد مبتلا به صرع اولیه (Idiopatic) در استان به طور تصادفی انتخاب گردید (گروه شاهد). سپس با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز مربوط به دو گروه به دست آمد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میزان اشتغال در مصروعین ایدیوپاتیک 60% و در مصروعین متعاقب تروما 44% است و شروع درمان تک داروئی در مصروعین ایدیوپاتیک 94% و در مصروعین متعاقب تروما 80% بود. در 36.4% گروه شاهد و در 60% گروه مورد پس از کاهش مقدار دارو، تشنج رخ داده است و بعد از قطع دارو در 50% از گروه شاهد و 33.4% از گروه مورد تشنج اتفاق افتاد. نتایج این مطالعه نشان داد که مراقبت داروئی در مصروعین متعاقب تروما در استان در سطح نسبتا قابل قبولی قرار دارد و با توجه به اینکه در قطع دارو برگشت حملات اپی لپسی در مجروحین کمتر اتفاق افتاده، احتمالا به دلیل توجه بیشتر پزشک در این بیماران نسبت به صرع ایدیوپاتیک بوده است. همچنین نظر به بهبودی قابل قبول این بیماران و برای کمک به بازتوانی آنها لازم است تا نگرش و توجه دقیق تری به وضعیت اشتغال این قشر صورت پذیرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۴۲ نتیجه