۱چشم انداز محیط زیست دریای خزر در افق برنامه چهارم توسعه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
دریای خزر، پهنه آب ی محصور میان پنچ کشور با دیدگاه های متفاوت به آن است و هیچ گاه پنج کشور حاشیه این دریا درک مشابهی از مفهوم این دریا نداشته اند . گشتره خزر برای کشورهای حاشیه حوزه امکانی برای دستیابی به اهداف متفاوت بوده است . با توجه به ویژگی های جغرافیای طبیعی و امتیازات ب یوکلیمایی خزر و سواحل آن برای ایران یک فرصت کم نظیر اقتصادی و زیست محیطی است.
بیشترین امتیازات ایران مدیون اقلیم حیاتی سواحل جنوبی دریای خزر است که به سبب استقرار دیواره ستبر البرز در جنوب آن پدید آمده است . البرز پر فشارهای سیبری را به بادهای باران زایی ت بدیل می کند که موجب رویش یکی از قدیمی ترین جنگل های جهان شده است . اقلیم معتدل و آمیزه با ساختار کوهستانی ، جنگل و دریا بخش جنوبی دریای خزر را به یکی از مستعد ترین مناطق گسترش اکوتوریسم در منطقه تبدیل کرده و پر تراکم ترین نقطه استقرار انسان در فلات ایران را ساخته است . سواحل جنوبی دریای خزر با جلب سالانه 10 میلیون گردشگر، فعال ترین قطب توریسم در ایران به شمار می رود (همشهری، 82\8\10) برخی از تولیدات کشاورزی همچون برنج، چای و صنایع چوب بهترین محصول کمی و کیفی در کشور را تنها در این خطه دارا هستند، این درحالی اس ت که تولید پنبه، دانه های روغنی، صیفی، حبوبات، توتون، زیتون و مرکبات این بخش از کشور نیز حائز اهمیت است . به علاوه صید دریایی و تولیدات دام و طیور این بخش از کشور نیز نه تنها با ایجاد بسترهای کارآفرینی فرصت های اشتغال قابل برنامه ریزی را پدید آورده، بلکه بخ شی از نیاز کشور به منابع پروتئینی را نیز تأمین نموده است . در کنار چنین شرایط بیوکلیمایی که ب ا مساعدت شرایط آب و هوایی به ویژه کثرت بارش جوی و توزیع فصلی مطلوب آن پدید آمده است به همراه حاصلخیزی خاک و دسترس بودن آب زراعی ، جلگه های ساحلی شمال کشور را به یکی از کانون های مهم اقتصاد کشاورزی تبدیل نموده است و چنین امکانی سبب تمرکز بیشترین جمعیت در واحد سطح معادل 202 نفر در کیلومتر مربع (سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1383 ) در کشور شده است.

۲زیر ساختهای لازم برای سرمایه گذاری ریسک پذیر در صنایع ایران
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۲
سرعت بخشیدن به توسه تکنولوژی در سیستم ملی نوآوری ایران نیازمند ساز و کارهای تامین مالی مناسب است در این میان سرمایه گذاری ریسک پذیر می تواند به عنوان یکی از کارآمدترین راهکارهای تامین سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط نوپا و تکنولوژی – محور، کمک شایانی به توسعه اقتصادی و تکنولوژی کشور نماید. اما رونق یافتن سرمایه گذاری ریسک پذیر درهیچ کشوری به خودی خود و اتفاقی بوقوع نپیوسته، بلکه این امر ماحصل سیاستگزاریهای کلان و برنامه ریزی های هوشمندانه و فراهم آوردن الزامات و زیر ساختهای مربوطه بوده است. دراین مقاله ابتدا مفهوم سرمایه گذاری ریسک پذیر بیان می شود. سپس زیر ساختهای لازم برای شکل گیری و توسعه آن معرفی می گردد. همزمان به بررسی این زیر ساختها در ایران پرداخته و ضعفها و کاستیها موجود بیان می گردد. در انتها نیز سیاست ها و راهکارهایی برای صالاح و تکمیل زیر ساختهای و ترویج سرمایه گذاری ریسک پذیر در کشور پیشنهاد میگردد.

۳فرآیند شناسایی فرصت های کارآفرینانه
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۱
شناسایی فرصت یکی از مؤلفه های کلیدی فرآیند کارآفرینی و یکی از اصلی ترین عوامل بقا و موفقیت سازمان ها به شمار می رود . علی رغم نقـش حیـاتی شناسایی فرصت، در ادبیات کارآفرینی مطالب چندانی در مورد چگونگی و چرایی شناسایی فرصت ها یافت نمـی شـود . ایـن نوشـته بـا ارایـه یـک مـدل شناسایی فرصت به گردآوری، طبقه بندی و ارایه رفتارهای شناسایی فرصت کارآفرینان با استفاده از نوشته های تئوریک و یافته های تجربی می پردازد . بـا مرور و جمع بندی این بررسی ها می توان دریافت که شناسایی فرصت به هیچ عنوان نتیجه تصادف نیست . شناسایی فرصت هم می تواند نتیجه تحلیـل و جستجو باشد و هم نتیجه تشخیص . اما حتی کارآفرینانی که فقط فرصت ها را تشخیص می دهند و به جسـتجو و تحلیـل سیسـتماتیکی بـرای شناسـایی فرصت ها دست نمی زنند، ویژگی های خاصی دارند که از آن با عنوان هوشیاری کارآفرینانه یاد می شود . عواملی از قبیل ارتباط بـا شـبکه هـای اجتمـاعی، توجه بیشتر به اطلاعلت خارج سازمان، آشنایی با مشکلات و نیازهای مشتریان و همچنین آشنایی با مکانیزم های بازار در زمینـه یـک فعالیـت خـاص از جمله عوامل مؤثر در ایجاد این هوشیاری کارآفرینانه می باشند .

۴پارک های صنعتی الگوی شکوفایی تحقیق و توسعه در فرآیند جهانی شدن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، سال
تعداد صفحات: ۱۲
حرکت های نوآورانه چنانچه با تأسیس شرکت ها آغاز گردند در بدو حرکت دچار مشکلات متعددی خواهند شد. توسعه شرکت در چنین شرایطی، بدون وجود حمایت های سازمانی در بسیاری از مواقع با شکست مواجه می گردد. این امر با گسترش پدیده جهانی شدن، شدت می یابد و شروع به کار و توسعه پایدار برای شرکت های تازه تاسیس بسیار دشوارتر خواهد بود. در چنین شرایطی استفاده از شیوه رشد پرورشگاهی در پارک های فناوری به عنوان یک ضرورت حمایتی جایگاه ویژه ای پیدا می کند.
انکوباتورها و پارک های فناوری اگر به شیوه های مناسب مدیریتی ایجاد و اداره گردند، بی تردید راهگشای بسیاری از فعالیت های هدفمند و پر آتیه خواهند شد. استفاده از تجربیات و به اشتراک گذاردن منابع در اینگونه مراکز، کاهش هزینه ها را برای شرکت های تازه تأسیس به ارمغان می آورد و از سوی دیگر باعث رشد سریع و توسعه آسانتر می گردد.

۵دیدگاه کارآفرینانه بستر تحقیق و توسعه جدید جهانی
اطلاعات انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، سال
تعداد صفحات: ۱۶
تغییر و تحول از ویژگی های جهان کنونی است؛ در هیچ عصری بشر تا این حد در فشار تغییر و تحول نبوده‌است. این موج تغییر، نیروی محرکه خودرا از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی می‌گیرد. انسان معاصر برای بقا و ادامه حیات در چنین شرایطی به ناچار باید خودرا با آن سازگار کند. اما این تغییرات به حدی از سرعت رسیده‌است که فرصت چندانی برای سازگاری باقی نمی‌ماند. در واقع جهان سریع تر از توان انطباق ما با آن در حال تحول است. در شرایط حاضر کلید بقا، رشد و سودآوری، نوآوری و نوجویی است. خلق دانش نوین، یک فرایند یادگیری ساده از دیگران یا دست‌یابی به دانش از محیط بیرون نیست. دانش فقط به واسطه‌ی کارکرد متقابل شدید و پیوسته اعضای سازمان به وجود می‌آید.
این نوشتار ضمن بیان تجربه شرکت‌های موفقی که توانسته‌اند نوع جدیدی از تحقیق و توسعه را به وجود آورند، به بررسی این مسأ له می‌پردازد که تنها دیدگاه کارآفرینانه و نه فرصت‌طلبانه می‌تواند آینده را برای سازمان ها تضمین کند.

۶مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ تامین کننده نقش کارآفرینی و یکپارچگی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار منابع انسانی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سال
تعداد صفحات: ۲۸
این مقاله در پی ارائه مدلی است که از طریق آن بتوان به مزیت رقابتی پایدار منابع انسانی دست یافت. در این مقاله استدلال می شود برای ایجاد سیستمی که بتواند دستیابی به هدف مزیت رقابتی پایدار را با موفقیت دنبال کند، نیاز به مجموعه ای است که در آن چهار نقش مدیریتی، اجرا (p)، ایجاد (A)، کارآفرینی (E) و یکپارچه سازی (I) به صورت آگاهانه دنبال شود. نتیجه این چهار نقش، شکل دهی و حفظ اثر بخشی کارایی کوتاه مدت وبلند مدت برای مدیریت سازمان بطور عام و مدیریت منابع انسانی بطور خاص است که مورد نظر این مقاله بوده و می تواد سازمان را به مزیت رقابتی پایدار در مدیریت منابع انسانی خود هدایت کند. دو نقش نخست (اجرا و ایجاد)، به عنوان تامین کنندگان نیازهای سطح عملیاتی سازمان مورد بحث قرار می گیرند و دو نقش بعدی (کارآفرینی و یکپارچه سازی) به عنوان تامین کننده نیاز سطح استراتژیک سازمان مطرح می شوند. جایگاه ویژه مدیریت استراتژیک منابع انسانی به عنوان محقق کننده دو نقش کارآفرینی و یکپارچه سازی در درون زیر سیستم ها، در تعامل میان زیر سیستم ها با یکدیگر وبا محیط (درون و برون سازمانی) از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این دو نقش ابزار کارآمدی برای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در تامین مزیت رقابتی پایدار، در سطح برون سازمانی و از طریق ایجاد شبکه ها هستند.

۷بررسی موانع اجرایی کارآفرینی سازمانی در مجتمع صنعتی رفسنجان و ارائه یک الگوی مناسب
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، سال
تعداد صفحات: ۲۸
جهان امروز بی تردید از ویژگی های خاصی برخوردار است. عمده ترین آنها عبارتند از: تغییرات پر شتاب ، جابجایی شدید در قدرت، پیچیدگی فزاینده ، رقابت روز افزون ، این موارد باعث شده اند تاحیات شرکت ها هرچه بیشتر در معرض خطر قرار گیرد و یافتن راه چاره به عنوان دغدغه فکری همیشگی برای مدیران شرکت ها مطرح شود. لذا مدیران شرکت ها باید به طور پیوسته با ترکیب جدیدی از منابع موجود خود، مزیت جدیدی را فراهم کنند. این جاست که اهمیت نیروی انسانی خلاق و به عبارت دیگر کارآفرینان سازمانی در شرکت ها برجسته می شود.
این پژوهش به منظور «بررسی موانع اجرایی کارآفرینی سازمانی در مجتمع صنعتی رفسنجان» انجام شده است . در این تحقیق موانع سازمانی کارآفرینی بر اساس چهار عامل
1ـ برخوردنامناسب سازمان در برابر اشتباهات کاری کارکنان
2ـ سبک مدیریت وظیفه مدار
3ـ سیاست های تشویقی یکسان برای همه
4ـ ترفیع افراد سازشکار مورد بررسی قرار گرفت، و توان بالقوه کارآفرینی افراد بر اساس پنج مولفه ی 1ـ نیاز به توفیق 2ـ نیاز به استقلال 3ـ خلاقیت 4ـ ریسک پذیری 5ـ عزم و اراده و سنجیده شد. پرسشنامه حاوی 34 سوال بسته بود که روایی و پایایی این پرسشنامه بررسی و مشخص گردید. جامعه آماری در این تحقیق 720 نفر از کارکنان مجتمع صنعتی بودند که 216 نفر از آنها به عنوان نمونه به صورت مورد بررسی قرار گرفتند. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق همبستگی می باشد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن تا و b کندال در قالب نرم افزارهای SPSS و Mini Tab مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله عبارتند از :
1– با افزایش توان بالقوه کارآفرینی کارکنان سبک مدیریت وظیفه مدار افزایش می یابد.
2– با افزایش توان بالقوه کارآفرینی کارکنان برخورد نامناسب سازمان در برابر اشتباهات کاری انان افزایش می یابد.
3– با افزایش توان بالقوه کارآفرینی کارکنان سیاست های تشویقی یکسان برای همه افزایش می یابد (یعنی سعی می شود از این روش تشویق بیشتر استفاده شود).
4– با افزایش توان بالقوه کارآفرینی کارکنان ترفیع سازشکار افزایش یابد.
بر اساس این پژوهش پیشنهاد می گردد که سازمان ها و مدیران آنها کوشش کنند موانع کارآفرینی را از سر راه کارآفرینان بر دارند تا سازمان هایی پویا، متحول و کارآفرین داشته باشیم.


۸یک مدل اجرایی برای راه اندازی مراکز نوآوری در کشور
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، سال
تعداد صفحات: ۸
دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی ، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد نهادهایی هستند که در نظام علمی یک کشور نقش مهمی را ایفا می کنند. از طرف دیگر این نهادها در تکمیل زنجیره ایده به محصول دارای سهم ویژه ای می باشند . مراکز نوآوری (Innovation Centers) مراکزی هستند که محدوده وسیعی از حمایت و کمک برای پرورش، ایجاد، بقا و رشد چرخه زندگی فعالیت هایی نوآورانه، کارآفرینی، و توسعه فناوری و علمی ار انجم می دهند. فعالیتهایی که در مراکز نوآوری انجام می گیرد و می تواند شامل گسترش فرهنگ نوآوری، ارزیابی ابداعات و اختراعات، خدمات مشاوره ای خصا در ایجاد شرکت و تبدیل فعالیت های انفرادی به کار تیمی، ثبت IP و حفاظت از ابداعات و اختراعات، حمایت های مالی خاص بصورت کمک های بلاعوض به نوآوران و بازاریابی نمودن وپیدا نمودن پشتیبان مالی مناسب برای محصولات ابداعی باشد.
در این مقاله در نظر است تا با توجه به نظام ملی نوآوری و با شناخت ورودی ها، خروجی ها و فرایندهای موجود در آن، مدلی کاربردی برای راه اندازی مراکز نوآوری در کشور ارائه گردد. اجرای این مدل، عناصر ساختاری نظام ملی نوآوری و همچنین محیط پیرامون آن را به سمت هرچه قویتر شدن ساختارها در این بخش از نظام نوآوری کشور و پر نمودن خلاء موجود هدایت می کند. در انتها تجربه راه اندازی مرکز نوآوری در پارک علم و فناوری یزد معرفی می شود.

۹جایگاه واحدهای تحقیق و توسعه در مراحل مختلف حیات سازمان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از دستاوردهای مهم سال های اخیر، شفاف کردن نقش علم و تحقیقات با برنامه های توسعه و ارتباط این دو با هم بوده است. به طوریکه دیده می شود این استراتژی در بنرامه های توسعه کشور کاملاً مشهود بوده و در داخل جاهای مختلف برنامه ها، رهنمودهای کلی و راهکارهای اجرایی، ارائه داده و بر علم محوری و پژوهش مداری تاکید می کند.
در حالی که نزدیک به نیمی از واحدهای تحقیق و توسعه در کشور، در واحدهای صنعتی است، بازدهی آنها آنچنان که باید و شاید نبوده و بسیاری از واحدهای تحقیق و توسعه، به صورت نیمه فعال و حتی غیر فعال در آمده اند. دلیل این امر به طور عمده، توجه نکردن به جایگاه واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان ها، بر اساس قرارگیری سازمان درهر مرحله از چرخه حیات آن می باشد.
این مقاله در نظر دارد جایگاه واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان های تولیدی را مورد بررسی قرار داده و این جایگاه را در هر مرحله از عمر سازمان مشخص نماید.

۱۰مدیریت ارزش و توسعه مبتنی بر دانایی
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تا چندی پیش ، کارگز ارزان و منابع طبیعی، مزیت نسبی کشورها برای دستیابی به توسعه (عمدتا اقتصادی) به حساب می آمد، اما بتدریج با گذر از انقلاب صنعتی به انقلاب اطلاعات و شکل گیری جوامع مبتنی بر دانایی، عرضه خدمات و محصولات نوآورانه ناشی از فعالیت نهاده های دانشی (در برابر نهاده های سنتی همچون زمین، سرمایه، نیروی کار و …) شرط موفقیت کشورها در عرصه رقابت جهانی گردیده است.
اگر باور داشته باشیم که توسعه یک امر همه جانبه و پیچیده است و فرایند پیشرفت جامعه و رشد اجتماعی انسان ها تنها با وجود سیستم امکان پذیر است، تسلط بر ابزارهای مدیریتی برای بهره گیری حداکثر از توان نیروی انسانی اهمیت ویژه ای می یابند. این مکانیزم ها هم در رشد افراد و هم در شناسایی و تحلیل و اررائه راهکار می تواند موثر واقع گردد.
مدیریت ارزش یکی از این مکانیزم ها می باشد، که مبتنی بر کارکرد گرایی و کار تیمی نظام مند یک تیم چند تخصصه بوده و با اتکا بر دانایی، تفکر و خلاقیت می تواند به عنوان ابزاری برای کمک به توسعه مبتنی بر دانایی مطرح گردد.
این مقاله به بررسی جایگاه مدیریت ارزش در برابر سه مفهوم مدیریت تغییر، پرورش مجریان و توسعه شکوفایی کارآفرینی به عنوان عامل تاثیرگذار در توسعه مبتنی بر دانایی می پردازد.

۱۱تجزیه و تحلیل عوامل موثر فرایند راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه توسط زنان تحصیل کرده ایرانی
اطلاعات انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، سال
تعداد صفحات: ۲۷
در سالهای اخیر زنان، که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، گرایش بیشتری به تحصیلات دانشگاهی پیدا کرده اند و تعداد قبولی دختران در امتحانات ورودی دانشگاهها سال به سال در حال افزایش است. این در حالی است که بر اساس امارهای رسمی، نرخ بیکاری نیز در میان بانوان تحصیلکرده به صورت قابل توجهی در حال افزایش می باشد. به نظر میرسد جذب این تعداد نیروی تحصیلکرده در سازمانهای دولتی موجود که اکثرا با تورم نیروی انسانی مواجهند، عملی نباشد. بخش خصوصی نیز با توجه به گستره محدودش در ایران طبیعتا نتوانسته اند در جذب این سرمایه های ملی موفقیت قابل توجهی داشته باشد. لذا یکی از راه کارهای مهم جهت حل این معضل ، ایجاد شرایط لازم برای خود اشتغالی و کارآفرینی مستقل بانوان است.
کارآفرینی به نوبه خود فرایند پیچیده ای است که عوامل متعدد شخصیتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ....در آن تاثیر گذار می باشد و شاید همین پیچیدگی و ناهمواری توجیه گر و میزان قابل تامل عدم موفقیت بانوان در کارآفرینی و اساس عدم ورود ایشان به فعالیتهای کارآفرینانه باشد. از اینشناسایی عوامل موثر در موفقیت فرایند راه اندازی یک فعالیت کارآفرینانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این مقاله عواملی که می توانند در موفقیت فرایند راه اندازی یک فعالیت کارآفرینانه توسط زنان کارآفرین ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی مطرح شوند، در سه دسته عوامل فردی، عوامل محیطی و عوامل سازمانی ارائه می گردد.

۱۲کارآفرینی: پیامد دانشگاه نتیجه گرا
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، سال
تعداد صفحات: ۴۲
تحولات در محیط اجتماعی سبب شده است نظام تولید دانش نیز دست خوش تحول شده و به تبع آن دانشگاه نیز که محور و اساس این نظام می باشد دچار دگرگونی شود. عده ای معتقدند که منشاء اساسی این تغییر و تحولات سه انقلاب در عرصه اینترنت، دیجیتال کارآفرنی است. و در این میان کارافرینان به عنوان عاملان تغییر و فرایند کارآفرینی به عنوان فرایند تغییر شناخته شده است. از این رو با وقوع عصر اطلاعات، کارآفرینی مخصوصا کارآفرینی تکنولوژیک اهمیتی خاص یافته است.
بنابراین برای تطبیق کارکردهای دانشگاه با محیط پیرامون بنظر می رسد استراتژی دانشگاه باید تغییر کرده وماموریت اصلی خود را تربیت افراید کارآفرین قلمداد کند. اما رسیدن به این مهم به دلیل اینکه این هدف ماهیتا تغییر مدار است دانشگاه باید درصف اول برخورد با عوامل بحران زای سازمانی با مواجه خلاق و کارافرینانه مبادرت به توسعه کارآفرینی در جامعه نماید.
به منظور دستیابی به هدف فوق سازمان دانشگاه باید سازمانی سیستمی، نتیجه گرا، مشترک گرا، انعطاف پذیر و نهایتا کارآفرین باشد. تا بتواند پیامدی همچون کارآفرینی در برداشته باشد.
کارکردهای یک دانشگاه کارآفرین، گروهی از وظایف بهم پیوند خورده است که همگی منجر به نتیجه ارزشمندی برای چمعه همچون کار؛آفرینی یم شوند و هر یک از کارکردهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی باید نقش خود را در توسعه کارآفرینی ایفا نمایند. تا بتوان از دانش اموختگان انتظار کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری داشت.

۱۳مطالعه کارآفرینی در مدیران بیمارستان های عمومی – آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، سال
تعداد صفحات: ۲۱
کارآفرینی، رفتارها و فعالیتهای ریسک پذیر و خلاق استفاده از فرصتها است. اکنون در عرصه جهانی، افراد خلاق، نوآور ، نوساز و مبتکر به عنوان کارآفرینان، منشا تحولات بزرگی در زمینه های تولیدی و خدماتی شده اند که از آنان بعنوان قهرمانان ملی یادمی شود. چرخ های توسعه همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در می آید. صاحبنظران معتقدند که بدلیل تنوع و تعدد فعالیت های بخش خدمات به ویژه خدمات بهداشتی و درمانی می توان ازکارآفرین فردی، گروهی و سازمانی بهره گرفت و بر کارایی منابع و اثر بخشی فعالیت و در نهایت ارتقاء کیفیت و بهبود بهره وری افزود.
این پژوهش بصورت توصیفی و مقطعی با هدف تعیین میزان کارآفرینی فردی مدیران بیمارستان های عمومی – آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1382 در دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفت. جامعه پژوهش را کلیه مدیران ارشد و میانی بیمارستان های فوق تشکیل دادند. داده ها از طریق پرسشنامه ، مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک جمع آوری شد.
در این مطالعه مشخص گردید که میزان کارآفرینی فردی مدیران بیمارستان های عمومی – آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 47% (کمتر از متوسط) می باشد. میزان نیاز به توفیق 61% میزان نیاز به استقلال 51% میزان تمایل به خلاقیت 20% میزان مخاطره پذیری 37% و میزان عزم و اراده 66% می باشد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که اکثر ابعاد کارآفرینی در مدیران بیمارستان های عمومی – آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران دارای امتیاز کم و پایین تر از میانگین بوده اند و این به معنی عدم وجودروحیه کارآفرینی در مدیران می باشد. چنانچه سازمانی در صدد توسعه و پیشرفت و بالا بردن سطح بازدهی و اثر بخشی باشد و نهایتا بهره وری بالایی را جستجو کند، بطور قطع کارآفرینی مدیران در این سازمان نقش بسزایی را در راه نیل به این اهداف دارد که با این امتیاز اندکدر مدیران مذکور قابل حصول نیست. بدیهی است باید در سازمان هایی نظیر بیمارستان ها کور بویژه بیمارستان های دولتی کار را از صفر شروع کرد و ابتدا در جهت اموزشی مفهوم کارآفرینی و ابعاد و خصوصیات ان و سپس در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی در مدیران گام های موثر و سریعی را برداشت.

۱۴نظام ملی نوآوری ، آموزش عالی و اشتغال: بررسی تحقیقی و ارائه راهکارهای پیشنهادی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، سال
تعداد صفحات: ۲۳
تغییرات سریع و وسیع محیط اجتماعی و اقتصادی شرایط جدیدی را برای اموزش عالی ایجاد کرده است. ارتباط هرچه بیشتر، عمیقتر و با تنوع بیشتر بین نظام ملی آموزش عالی با نظام ملی نوآوری باعث ایجاد فرایندی خواهد شد که قادر خواهد بود ظرفیتهای فن آوری توسعه، فرهنگ نوآوری و عادت بکارگیری فن اوری در توسعه زمینه های مستعد اشتغال در کشور ار افزایش داده و بعلاوه از طریق تولید بیشتر، افزایش ارزش افزوده و بهره وری ملی، باعث پر رنگ تر شدن نقش کشور در اقتصاد جهامی و تبدل شدن کشور به قطب منحصر به فرد فن آوری و نوآوری در منطقه آسیای غربی و منطقه قفقاز شود و این تجربیات را به سایرکشورهای در حال توسعه نیز انتقال دهد. وجود دانش آموختگان کارافرین که بتوانند نیازهای نوآوری خود را از طریق اقدامات مشترک و هم افزا بین دو نظام ملی آموزش عالی و نظام ملی نوآوری برآورده سازند تنها در گرو تکمیل زنجیره دانش، مهارت، دانایی و نوآوری توسط دونظام فوق الذکر می باشد.

۱۵نقش جدید دانشگاه ها: توسعه قابلیت های کارآفرینی
اطلاعات انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، سال
تعداد صفحات: ۲۳
تغییرات سریع محیطی شرایط جدیدی را برای آموزش عالی ایجاد کرده است. برایند این شرایط، لوزم توسعه قابلیت های کارآفرینی در کشور بهمنظور ایجاد کسب و کارهای جدید، استفاده از ظرفیتها بلا استفاده، توسعه ظرفیتهای موجود و حل مشکلات اجتماعی است. در پاسخ به این چالش ها، ماموریت جدید دانشگاه ها ایجاد قابلیت های کارآفرینی در دانش آموختگان دانشگاهها است. بدین منظور دانشگاه ها می بایست ابتدا خود را برای ایفای این نقش آماده نمایند. به عبارت دیگر رویکرد کارآفرینی دانشگاهی راهی به سوی دانشگاه کارآفرین است.
کارآفرینی دانشگاهی عبارت از ایجاد زمینه توسعه نوآوری در اعضای دانشگاه، تجاری کردن نتایج تحقیقات دانشگاهی و نواوری در گسترش مرزهای دانش بشری است.
در این مقاله ابتدا با ذکر مقدمه ای در مورد شرایط پیش روی دانشگاه ها و لزوم ایفای نقش دانشگاه ها در تسریع فرایند توسعه کشور، دلائل نیاز به توسعه کارآفرینی در کشور بیان میشود. سپس مفهوم کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین شرح داده می شود. نقش دانشگاه در توسعه قابلیتهای کارآفرینی به منظور ایجاد قابلیتهای لازم برای توسعه در ابعاد فردی، سازمانی و اجتماعی و الزامات ایفای درست این نقش توسط دانشگاه بحث اصلی این مقاله است. در پایان با توجه به انتظارات موجود از دانشگاه های کشور، یک مدل برای ایجاد تحول در دانشگاه ها به منظور دستیابی به دانشگاه کارآفرین ارائه می گردد.

۱۶بررسی زیرساختهای صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر، سال
تعداد صفحات: ۱۲
سرعت بخشیدن به ت وسعه تکنولوژی در سیستم ملی نوآوری ایران نیازمند ساز و کارهای تأمین مالی مناسب است . در این میان، ” سرمایه گذاری ریسک پذیر “ می تواند بعنوان یکی از کارآمدترین راهکارهای ت أمین سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط نوپا و تکنولوژی – محور، کمک شایانی به توسعه اقتصادی و تکنول وژیکی کشور نماید . اما رونق یافتن سرمایه گذاری ریسک پذیر در هیچ کشوری به خودی خود و اتفاقی بوقوع نپیوسته ، بلکه این امر ماحصل سیاستگذاریهای کلان و برنامه ریزیهای هوشمندانه و فراهم آمدن الزامات و زیرساختهای مربوطه بوده است . در این مقاله ابتدا مفهوم سرمایه گذاری ریسک پذیر بیان می شود . سپس زیرساختهای لازم برای شکل گیری و توسعه آن معرفی می گردد . همزمان به بررسی این زیرساختها در ایران پرداخته و ضعفها و کاستیهای موجود بیان می گردد . در انتها نیز سیاستها و راهکارهایی برای اصلاح و تکمیل زیرساختها و ترویج سرمایه گذاری ریسک پذیر در کشور پیشنهاد می گردد

۱۷صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر حلقه مفقوده و زیر ساخت نظام ملی نوآوری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر، سال
تعداد صفحات: ۲۳
خوشبختانه چند سالی است موضوع کارآفرینی بطور جدی و رسمی در دستور کار دولت ، مجلس و سایر نهادهای اجتماعی قرار گرفته است و اهمیت و نقش کارآفرینان نه تنها بر ارگانهای عمومی بلکه بر اشخاص حقیقی و خیرخواه و NGO ها نیز به ا ثابت رسیده است . البته بدیهی است که همچون سایر مفاهیم جدید ، مباحث و شبهاتی در اصول ، مبانی ، مؤلفه ها ، شاخصها و رویکردهای کارآفرینی مطرح گردد و در این راستا ، سعی و خطاهایی صورت گیرد . اما بینش و تفکر علمی ، تحمل و تعمق مسئولین و دخالت دادن متخصصین امر کا رآفرینی در تصمیم گیری ها بالاخره سمت و سو و حال و هوای خود را در جامعه یافته و می رود تا به همت کارآفرینان اجتماعی (social (entrepreneursکارآفرینی اقتصادی Economic Entrepreneurs و زیر ساخت آن یعنی صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر به مرحله اجرا نزدیکتر شود . یکی از مشکلات اساسی در این راستا عدم تطابق کامل مفهوم کارآفرینی و گستره آن در اذهان صاحب نظران کارافرینی و صاحب منصبان کارآفرینی است . البته این بدان معنا نیست که همه صاحب منصبان و مسئولین مرتبط با موضوع کارآفرینی ، درک جامع و مانعی از مفهوم کارآ فرینی نداشته یا ندارند . اما اغلب آنها در ابتدای امر برداشت متفاوتی از کارآفرینی داشتند که بعضاً با مفهوم حقیقی آن متضاد بود ، اما خوشبختانه روز به روز سطح آشنایی مسئولین با کارآفرینی بیشتر و عمیق تر گشته و امروزه کمتر آن را مترادف با اشتغالزایی می دانند . از طرف دیگر ، ورود کارآفرینی به عرصه های مختلف و ظهور پارادایم جدید آن به پیچیدگی موضوع حتی در بین صاحب نظران نیز افزوده است . اما آنچه به طور کلی مورد توافق همه صاحبنظران کارآفرینی اقتصادی می باشد این است که سرمایه گذاران مخاطره پذیر Venture (Capitalists یکی از حلقه های اصلی ، عوامل کلیدی و زیر ساخت رشد و پیشرفت خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی در همه جوامع پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال توسعه شناخته می شود

۱۸مدل چندمعیاره ارزیابی ریسک برای شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر، سال
تعداد صفحات: ۱۴
سرمایه مخاطره پذیر یک نوآوری مالی مهم در تامین مالی شرکت های جدید پر ریسک یا با تکنولوژی پیشرفته است.شرکته های سرمایه گذاری مخاطره پذیر در فرایند تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در طرح های با چشم انداز روشن، بیشترین اهمیت را به ارزیابی ریسک شرکت معطوف می سازند. در بیشتر موارد شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر در شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که هیچ گونه داده و سابقه ثبت شده ای ندارند. از اینرو با توجه به ماهیت فعالیت این گونه سرمایه گذاری ها، شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر مجبور هستند تا با ریسک های ذاتی مرتبط با این پروژه ها سر و کار داشته باشند.ریسک های مرتبط با یک پروژه مخاطره آمیز به چندین طبقه بخش بندی می گردد. درمقاله حاضر مدل ارائه شده به ایجادارتباط میان عوامل مختلف ریسک با توجه به مراحل مختلف فرایند ارزیابی ریسک و منابع گوناگون اطلاعات پرداخته است. در پایان نیز فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری در طرح های مخاطره آمیز تشریح شده است.

۱۹نقش بانکها در برابر سرمایه گذاران مخاطره پذیر جهت تامین منابع سرمایه ی مخاطره پذیر کارآفرینها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مفهوم سرمایه ی مخاطره پذیر ، سرمایه ای است که برای تامین مالی یک شرکت تازه پا به کار بسته می شود . در کشورهای غربی ، سرمایه مخاطره پذیر به عنوان منبعی برای توسعه کارآفرینی نهادینه شده است . سرمایه گذاران مخاطره جو خود در قالب شرکتهای خصوصی و دولتی و شبکه های محلی و بین المللی ، صنعتی را پدید آورده اند که صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر نام گرفته است . این صنعت از سال ١٩٨٠ به طور گسترده ای رشد کرده است . سرمایه گذاران مخاطره جو با تامین سرمایه برای شرکت های جدید ، نقش مهمی در ایجاد و تکمیل آنها ایفا می کنند . بانکها منبع عمده تامین منابع برای بنگاههای جدید هستند . اما بانکها نسبت به سرمایه گذاران مخاطره جو در تامین نیاز های مالی بنگاههای ج دید کمتر فعال هستند . در آمریکا بنا به گزارش ) ٢٠٠٢) Ueda ، شاخص های وام دهی بانکها به بنگاههای کوچک ، بعد از ١٩٧٧ ، ثابت و حتی روند نزولی داشته است . در حالیکه سرمایه گذاری سرمایه گذاران مخاطره پذیر ً تقریبا در سال ٢٠٠١ ، ١٠٠ برابر بیشتر از ١٩٧٧ شده است . البته در ایران چون این صنعت شکل نگرفته است . تنها بانکها نقش فعالی در این زمینه دارند و در این بین ، بانک کشاورزی با حمایت از فارغ التحصیلان کشاورزی ، نخبگان علمی کشور و کار آفرینهای کوچک در سالهای اخیر نسبت به بانکهای دیگر نقش مهمتری ایفا کرده است . برای شناخت بهتر وضعیت صنعت سرمایه ی مخاطره پذیر در سطح جهان و نقش سیستم بانکی در تامین سرمایه کار آفرینهای جدید ، ابتدا مروری بر مفاهیم سرمایه مخاطره پذیر و تعاریف آن داریم و سپس مزایا و معایب تامین مالی کارآفرینهای جدید توسط بانکها و سرمایه گذاران مخاطر ه پذیری بررسی می گردد در بخش بعدی مقایسه تطبیقی نمونه ای از تجارب جهانی مورد تحلیل قرار می گیرد . در ادامه نقش سیستم بانکی و بانک کشاورزی در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد

۲۰رشد کارآفرینی از طریق مراکز توسعه کسب و کارهای کوچک
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر، سال
تعداد صفحات: ۳۱
از آن جایی که طی چند سال گذشته بحث ایجاد و توسعه کسب و کار های کوچک ، به طور جدی با نگاهی معطوف به انعطاف سازمانی و استراتژی تغییر مستمر در فرآیندها ،مطرح شده است ، ضروری است که یک دگردیسی در برنامه ها و سیاست های دولت در حمایت بی دریغ از بنگاه های بزرگ که عًملا عمر آن ها به سر آمده است ، صورت گیرد . لذا دولت ها در صدد تشویق کسب و کارهای کوچک و تأمین سرمایه و تکنولوژی و تسهیلات لازم برای تولید کالا و نیروی کار مناسب در جهت بهره مندی هر چه بیشتر مردم و کشور هستند . به منظور دستیابی به این هدف ،مراکزی تحت عنوان " مراکز توسعه کسب و کارهای کوچک " – – SBDC راه اندازی شده اند که با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع به ارائه خدمت به صاحبان ایده های مفید در زمینه کسب و کارهای کوچک می پردازند .
روی آوردن به کسب و کارهای کوچک ،یکی از عوامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن است و در مرکز رقابت بین المللی قرار دارد . ایجاد کسب وکارهای کوچک موجب بهره مندی مردم و کشور می شود . قبل از آنکه مردم بتوانندکاری را شروع کنند ، باید دارای سرمایه ، تکنولوژی ، تسهیلات لازم برای تولید کالا و نیروی کار مناسب باشند،همچنین باید دارای روحیه مناسب و شرایط روانی متعادل برای موفقیت در کارآفرینی باشند . طرح به راه اندازی مراکز توسعه کسب و کارهای کوچک در چندین دانشگاه کشور که براساس نظر معاونت توسعه ی صنایع پیشرفته انتخاب می شوند ، اجرا می گردد و ًکلا خدمات این مراکز برای هر فرد حقیقی و حقوقی که در حال راه اندازی یک کسب و کار کوچک ومتوسط بوده و یا گسترش کار خود را انجام می دهد ، ارائه می شود . با چنین نگرشی ، علاوه بر ایجاد اشتغال با بهره گیری از این مراکز کسب و کارهای کوچک می توان با جهت دار نمودن تحقیقات به سیکل تکمیل زنجیره توسعه به معنی واقعی دست یافت . ما در این مقاله، به معرفی مراکز توسعه کسب و کارهای کوچک و نیز عملکرد آنها و ارائه ایده هایی در جهت عملکرد هر چه بهتر این مراکز ، پرداخته ایم

۲۱لزوم مراکز حمایت از کارآفرینی در صنعت برق ایران
اطلاعات انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این مقاله با نگاهی به بحث کارآفرینی و نقش آن در توسعه اقتصادی، به لزوم شکل گیری مراکز حمایت از کارآفرینی می پردازد . در ادامه با معرفی مراکز حمایت از کارآفرینی و نحوه فعا لیت آنها، جایگاه این مراکز در دیگر کشورها مرور می شود و در نهایت با توجه به اهمیت حمایت از امر کارآفرینی در صنع برق کشور، لزوم ایجاد و ویژگی های چنین مرکزی در این صنعت بررسی می شود .

۲۲بررسی تاثیر اعمال کارآفرینی بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۱۷
این تحقیق با هدف بررسی اعمال کارآفرینی در سازمان ها انجام پذیرفت. برای دستیابی به این هدف، موضوع تحقیق با عنوان تاثیر ویژگیهای اعمال کار،آرینی بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی در سازمان ها به پژوهش سپرده شد که نتیجه آن دستیابی به مدل مفهومی تحقیق است. این مدل در بردارنده سه عامل یا متغیر پنهان اعمال کارآفرینی، عملکرد سازمنی و مزیت رقابتی است که هر کدام دارای شاخص هایی می باشند. کارآفرینی دارای چهار شاخص خلاقیت، تمایل به مخاطره پذیری، استقلال طلبی و بهره گیری از فرصت است. عملکرد سازمانی دارای چهار شاخص مشتنری، مالی، منابع انسانی و اثر بخشی سازمانی است و مزیت رقابتی شامل پنج شاخص پ قیمت \ هزینه، کیفیت ، تحویل به موقع محصول یا خدمت، نوآوری محصولات زمان رسیده به بازار می باشد.
بر اساس مدل، پرسشنامه سنجش شاخص ها تنظیم شده که بین 85 نفر از کارآفرینان سازمانی در سطح کشور توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. داده های حاصل از پرسشنامه مذکور با استفاده از نرم افزار SPSS حول فرضیه های تحقیق در اقلب یک مدل واحد ازمون شد که نشان می دهد که عوامل کارآفرینی به غیر از فرصت طلبی بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی تاثیر دارند.

۲۳بررسی تحلیلی مسائل و مشکلات صنعت ژئوماتیک در جذب کارشناسان این رشته در ایران و ارائه راهکارهای مناسب
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 87، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه عدم جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی در زمینههای تخصصی آنها توسط بخشهای دولتی و خصوصی و همچنین عدم برقرار بودن یک تعادل نسبی میان تعداد فارعالتحصیلان دانشگاهی و نیاز بخش صنعت به این نیروهای متخصص، به عنوان یکی از مهمترین مشکلات و دغدغههای دولت محسوب میگردد . یکی از رشتههایی که علیرغم داشتن پتانسیل فراوان جهت ایجاد اشتغال برای فارغالتحصیلان دانشگاه و جذب نیروهای متخصص از این مشکل رنج میبرد، رشته مهندسی ژئوماتیک می – باشد . تحولات اخیر در رشته مهندسی ؤئومتیک باعث توسعه گرایشهای جدیدی نظیر فتوگرامتری رقومی، سنجش از دور، GIS ، ژئودزی ماهواره ای و ... شده است . علیرغم گسترش روزافزون کاربردهای مربوط به گرایشهای جدید رشته ژئوماتیک، فارغ – التحصیلان دانشگاهی این رشته، بخصوص در مقطع کارشناسی، علیرغم دارا بودن تخصص لازم در گرایشهای عنوان شده جذب رشته نقشهبرداری زمینی میگردند . بنابراین می توان گفت توسعه گرایشهای جدید در رشته ژئوماتیک نتوانسته است نقش و تاثیر واقعی خود را برای ایجاد زمینههای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و کارآفرینی، بویژه در بخش خصوصی نشان دهد . به منظور ارائه راهکارهای مناسب و کارآمد برای رفع مشکلات صنعت ژئوماتیک ( نقشهبرداری ) در زمینه جذب کارشناسان و متخصصین این رشته، لازم است این مشکلات به طور دقیق شناسایی و عوامل و پیشزمینههای این مشکلات تعیین گردد . بر همین اساس و با توجه به اینکه تاکنون در کشور ایران تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته بود و گزارش مکتوب و قابل استنادی در این ارتباط موجود نبود، در این تحقیق سعی گردید تا ضمن جمعآوری اطلاعات لازم برای بررسی مشکلات صنعت ژئوماتیک در زمینه جذب متخصصین و کارشناسان ژئوماتیک، بانک اطلاعاتی جامع و کاملی برای تحقیقات آینده و رفع نیاز محققین فراهم آید . در این مقاله ضمن بررسی تحلیلی مسائل مرتبط با جذب کارشناسان مهندسی ژئوماتیک در ایران از قبیل : وضعیت کنونی صنعت ژئوماتیک در ایران از نظر جذب نیروی متخصص، کمیت فارغ التحصیلان دانشگاهها و سایر مراکز آموزش عالی در مقایسه با نیاز صنعت ژئوماتیک به این نیروها، پتانسیل صنعت ژئوماتیک به عنوان بستری برای اشتغالزایی و جذب نیروهای متخصص، پتانسیل
صنعت ژئوماتیک در ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی، طرحهای زیربنایی در زمینه صنعت ژئوماتیک به عنوان زمینههای اشتغالزایی برای متخصصین این صنعت، و شناسایی علل و عوامل عدم جذب مناسب فارغ التحصیلان رشته مهندسی ژئوماتیک در زمینه تخصصی آنها توسط بخشهای خصوصی و دولتی، با تجزیه و تحلیل آماری و منطقی دیدگاه متخصصین و صاحب نظران این صنعت در بخشهای دانشگاهی، دولتی و خصوصی در ارتباط با مسائل مذکور، راهکارهای مناسب و عملی به منظور افزایش مشارکت بخش خصوصی در زمینه گرایشهای جدید رشته ژئومایتک و افزایش جذب فارغ التحصیلان این رشته توسط بخشهای دولتی و خصوصی در زمینههای تخصصی آنها، بویژه در زمینه گرایشهای جدید رشته ژئوماتیک ارائه گردیده است .

۲۴اسکان مجدد مسئولیت اجتماعی فراموش شده مدیران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هرچند تعداد روستاهای واقع در محدوده عمل سدهای در دست اجرا و مطالعه در مقایسه با تعداد روستاهای کشور زیاد نیست ، اما به جهت ارقام بودجه ایی سنگین طرحهای ملی و از منظر مسئولیتهای اجتماعی مدیران ، به لحاظ بالا بودن احتمال بروز مسائل اجتماعی ، سیاسی و حتی امنیتی ، پرداختن به موضوع تعیین تکلیف آنان از اهمیت بالایی برخوردار است . رویکرد مورد استفاده و غالب در این خصوص ، تملک اراضی منطقه ، پرداخت وجوه مربوطه به مالکین پس از انجام کارشناسی های لازم ، عدم دخالت در سایر پیامدها ، به تعویق انداختن عوارض اجتماعی و انتقال مسئولیت آن به سایر دستگاه ها و مسئولین بعدی و به نوعی بی مسئولیتی در جهان مسئولیت های اجتماعی به بهانه تکیه بر مسئولیتهای اصلی طرح و سازمان است ، ولی از زاویه دیگر نپرداختن به این مهم هزینه های آشکار و پنهان و قیمت تمام شده پروژه ها را بالا برده و در بسیاری از موارد زمانبندی فعالیتها و حتی بودن یا نبودن طرح را نیز تحت شعاع قرار می دهد . لذا با توجه به تعدد پروژه های عمرانی در دست مطالعه و اجرا در اقصا نقاط کشور خصوصا پروژه های عظیم سد سازی توجه به مقوله مسئولیتهای اجتماعی مدیران پروژه در این خصوص لازم به نظر رسیده و در این مقاله سعی بر آن است که به جایگاه آن در خصوص روستاهای در معرض خطر ناشی از اجرای اینگونه طرحها و اسکان مجدد اهالی منطقه بپردازیم .

۲۵نگاهی به بعضی از سازمان های ایرانی از منظر نوآوری و کارآفرینی درون سازمانی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مقاله حاضر به بررس ی سازمان ها ی ایرانی از منظر کارآفر ینی درون سازمان ی پرداخته است . در ابتدا با ارائه چند مدل کارآفر ینی سازمان ی، و با استفاده از نظرات خبرگان یکی از مناسب تر ین ان مدل ها انتخاب گرد یده است . مطالعه چند سازمان ا یرانی با استفاده از عوامل مختلف مدل فوق الذکر قدم اساس ی د یگر تحق یق حاضر م ی باشد . مقاله با ارائه نتا یج بررس ی هر کدام از عوامل به طور مجزا به ارز یابی ای ن سازمان ها پرداخته است . در نها یت سطح کارآفر ینی درون سازمانی سازمان های مورد مطالعه به عنوان جمع بندی نهایی ذکر گرد ی ده و پیشنهادها ی برای تحق یقات آت ی ارائه شده است . شا یان ذکر است که تا پایان انجام این تحقیق فقط یک تحقیق مشابه در این زمینه صورت گرفته که به مطالعه شرکت بیمه ایران از منظر نوآوری و کارآفرینی پرداخته بود .
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۷۰۴ نتیجه