۱کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای اداری – تجاری با استفاده ازسیستمهای تهویۀ مطبوع قابل انعطاف از نوعUAD
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله مقایسه ای کلی بین عملکرد سیستم تهویه مطبوع بسیار متداول VAV (Variable Air Volume) وسیستم تهویه مطبوع نسبتا جدیدی که در متون علمی از آن تحت عنوان UAD (Underfloor Air Distribution) یاد شده است صورت پذیرفته است.اختلاف عمده این دو سیستم در این است که در سیستم UAD بر خلاف سیستم VAV هوای خروجی از هواساز به جای اینکه از طریق سقف سالن وارد فضای مربوطه شود از طریق کف سالن بداخل آن هدایت میشود. با این کار، سیستمUAD قادر میشود که عمل تهویه مطبوع را فقط در آن بخشی از اتاق یا سالن که توسط پرسنل و یا تجهیزاتی همچون کامپیوتر اشغال شده است انجام دهد. بعبارت دیگر، درسیستم UAD به هوایی که بین فرد و سقف وجود دارد اهمیتی داده نمی شود و به آن اجازه داده میشود که در دمایی بالاتر از حد آسایش انسان قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است که عملکرد این دو سیستم در ساختمانهای اداری – تجاری از جنبه های مختلف بویژه از نظر مصرف انرژی با یکدیگر مقایسه گردد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که سیستم UAD علاوه بر امتیازاتی که از نظر راندمان تهویه،بهبود کیفیت هوا و قابلیت انعطاف در مقابل تغییرات احتمالی در آرایش فضای داخل یک ساختمان دارد از نظر میزان مصرف انرژی نیز به مراتب بر سیستم VAV ارجحیت دارد.

۲محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی سکوی TLP با استفاده از روش انتگرال مرزی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله حل برخورد امواج دریا با دو نوع سکوی TLP با استفاده از تنئوری پراش خطی و در قلمرو فرکانسی انجام و ضرایب هیدرودینامیکی محاسبه شده اند. برای حل روش انتگرال مرزی انتخاب شده و به همین منظور سطح سکو به تعداد زیادی پانل تقسیم و روی هر پانل یکنواختی از جریانهای منفرد چشمه سه بعدی قرار داده شده است. به دلیل محدودیت های کامپیوتر از لحاظ سرعت پردازش و حافظه در دسترسع با استفاده از متقارن بودن سکو نسبت به صفحه قائم،تنها یک چهارم سکو پانل بندی شد و با اعمال این ویژگی در برنامه محاسباتی، عملا زمان محاسبات به کمی بیش از یک پنجم تقلیل پیدا کرد. برای انجام محاسبات برنامه ای بنام DIFRACFD نوشته شد. این برنامه شش مولفه نیرو گشتاور وارد بر سکو به علاوه عناصر تانسور جرم مجازی و میرایی حرکت با شش درجه آزادی سکو را به ازای اعداد پراش داده شده محاسبه می نماید. در این مقاله محاسبات برای دو نوع سکو انجام و با یکدیگر مقایسه شده اند.

۳مدلهای ریاضی اثرات تخلیه و بارگیری بر پارامترهای DRAUGHT و TRIM کشتی و ارایه مدلهای تعدادی از تجهیزات کشتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۵
از زمانیکه بشر به مدلسازی ریاضی پدیده های مختلف پرداخت ، توانست سکوی پرش بسیار بزرگی در توسعه و تعمیق دانش بردارد و شاید بتوان بیقین گفت یکی از تفاوتهای اساسی دیدگاه دانشمندان قبل از رزنانس ( اعم از دانشمندان یونانی ، اسلامی و ایرانی) و بعد از رزنانس در این مسئله است که دانشمندان قبل از رزنانس در بیان پدیده های مختلف به توضیح کیفی مسائل همت می گماشتند اما بعد از رزنانس درمدلسازی و تشریح کمی و ریاضی پدیده ها تلاش خود را متمرکز نمودند . خصوصًا در چند دهه اخیر با وارد شدن کامپیوتر این امر توسعه بسیاری پیدا کرد بطوریکه قبل از هر گونه ساخت یک وسیله یا کار روی یک موضوع می توان توسط برنامه های طراحی کامپیوتری تمامی جوانب موضوع مورد بررسی و اشکالات آن را برطرف نمود و همینطور در زمینه آموزش با طراحی و ساخت شبیه سازها (Simulator) می توان افراد را قبل از قرار گرفتن در محیط واقعی کار، در محیطی مجازی اکثر مسائلی که با آن در عمل مواجه می شوند درگیر نمود و آموزش ویادگیری را با هزینه بسیار کمتر و راندمان بالاتر به انجام رساند از جمله این شبیه سازها در صنایع کشتی سازی و کشتیرانی برای آموزش ملوانان و مهندسین کشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

۴ارزیابی توانایی تکنیکهای مختلف شارنوری در ایجاد نقشه اختلافات (Disparity Map) در فتوگرامتری برد کوتاه
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 82، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در بینایی کامپیوتر و فتوگرامتری برد کوتاه، با مطرح گردیدن فری مهای مختلف تصاویر، نقش حرکت به دلیل اهمیت آن در بازسازی عوارض و تقسیم بندی آنها، تعیین حرکت سنجنده\جسم و تعیین نقشه اختلافات از اهمیت ویژ های برخوردار می گردد. حرکت م یتواند از جنبه هندسی یا رادیومتریکی بررسی شود اما به دلیل اینکه حرکت هندسی که ناشی از حرکت سنجنده، شی یا هر دوی آنها است در فضای دوبعدی، تصویر م یشود، این امر موجب تغییر در درجة خاکستری پیکس لها در فری مهای مختلف گردیده و نوعی حرکت در حالت دوبعدی مطرح م یشود که آنرا شارنوری م ینامند. در این تحقیق با تغییر در فلسفه های فکری متداول در روش های مختلف تناظریابی، با استفاده از مفهوم شار نوری در تصاویر استرئو، نسبت به تعیین نقاط متناظر در این تصاویر و ایجاد نقشه اختلافات اقدام گردید. اگرچه نتایج اولیه حاصل از این فرمولسازی از کیفیت بسیار بالایی در ایجاد نقشه اختلافات برخوردار نمی باشد، نتایج حاصل از این تحقیق می تواند بعنوان مبانی تحقیقات گسترده تر در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

۵طراحی و پیاده سازی یک سیتم اطلاعات مکانی سیار در محیط کامپیوترهای PDA
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 84، سال
تعداد صفحات: ۱۱
سیستم های اطلاعات مکانی سیار را میتوان به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای پیشرفت های اخیر در زمینه فناوری به ویژه در حوزه اطلاعات و ارنباطات به شمار آورد. از آنجائیکه محاسبات سیار به عنوان نتیجه چنین سیستم هایی امکان همراهی و تعامل بین کاربران با دنیای پیرامون را افزون تر ساخته است، این سیستم ها موجب تغییرات بنیادی در روش بهره برداری از اطلاعات مکانی گردیده است. در این میان پیاده سازی نظریه های مطرح در این زمینه که بستر لازم برای تلفیق پایگاه های داده، محیطهای تعامل با اطلاعات مکانی و سیستم های تعیین موقعیت جهانی را فراهم سازد در نیل به اهداف جنین ایده هایی مسیر را هموارتر ساخته و آنها را برای کاربران ملموستر می گرداند. در این نوشته نتایج اولیه حاصل از ایجاد یک سیستم اطلاعات مکانی سیار در کشور که اغلب جنبه های مختلف سیستم های موقعیت مبنا را در برمی گیرد، ارائه گردیده است. این سیستم در قالب دو ماژول اصلی:1–هدایت خودکار کاربر در سطح و در مسیرهای بین شهری و 2–فراهم ساختن امکانات اولیه یک سیستم اطلاعات مکانی درمحیط کامپیوتر های PDA که امکانات و محدودیتهای خاص خود را دارند، طراحی و پیاده سازی گردید. به منظور نمایش توانایی سیستم و نمونه ای ازعملیات قابل برنامه ریزی با آن روند گردآوری نقاط کنترل زمینی جهت فرآیند زمین مرجع نمودن تصاویر ماهواره ای پیاده سازی گردید. نتایج حاصل نشان دهنده کاهش زمان این فرآیند و عدم قطعیت بوجود آمده نسبت به روشهای سنتی معمول برای انجام آن است.

۶راهبری خودکار
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک، سال
تعداد صفحات: ۱۷
امروزه ناوبری یا هدایت وسایل نقلیه با استفاده از نقشه های رقومی به تدریج به روشی اقتصادی و ساده تبدیل شده است. در حال حاضر شرکتهای زیادی این سیستمها را به صورت تجاری به بازار مصرف عرضه می کنند. این سیستمها موقعیت وسیله نقلیه را بر اساس سنسورهای حساس به چرخش تایرهای وسیله نقلیه، قطب نما، ژیروسکوپ، تجهیزات تعیین موقعیت رادیویی، GPS ، و یا ترکیبی از موارد مذکور تعیین مینماید.
نوع نقشه های مورد استفاده در چنین سیستمهایی نیز بسته به روشهای استفاده شده و نیاز کاربران تغییر می کند. بعنوان مثال چگونگی محاسبات موقعیت وسیله نقلیه بر اساس نحوه نمایش روی نقشه، نشان دادن موقعیت و پیدا کردن موقعیت بر اساس آدرس مقصد، در تهیه نقشه موثر هستند. دقت تهیه نقشه بسته به نوع استفاده از آن تغییر می کند، بعنوان مثال کاربرد نقشه ها در شهر مستلزم آن است که طول وسیله نقلیه، سلسه مراتب عملکرد معابر، اطلاعات مربوط به جهت حرکت در معابر و خصوصیات توپولوژیکی منطقه نیز در نظر گرفته شوند. ایجاد چنین نقشه هایی برای هدایت وسایل نقلیه ، کار بسیار دشواری است.
در حال حاضر وسایل نقلیه به محیطی الکترونیکی ولوکس برای رانندگان تبدیل شده است. کامپیوترهای ترافیکی لحظه به لحظه، نقشه راهنمای دیجیتال راهها همه یکجا در اختیار رانندگان می باشد. در چند سال اخیر بازار چنین تجهیزاتی بسیار پر رونق شده است. در ژاپن کارخانه نیسان، در آلمان کارخانه بوش و در ایالات متحده شرکت Etak، سیستمهای راهبری خودکار را در تعداد بالا به بازار مصرف عرضه می کنند. با پیشرفت فراگیر فن آوری الکترونیکی قیمت این سیستمها بشدت کاهش یافته است. به طوری که قیمت آخرین مدل تولیدات شرکت Etak یعنی sky Map Traveler به حدود 300 دلار میرسد. شکل 1 نمونه ای از sky Map Traveler ساخت شرکت Etak را نشان میدهد. این سیستم دارای گیرنده GPS می باشد و به یک دستگاه کامپیوتر کتابی متصل می شود.
هان طور که گفته شد اساس سیستم راهبری خودکار، نقشه می باشد. نقشه ها باید اطلاعات زیر را در اختیار قرار دهند:
– محاسبه موقعیت و راهبری وسیله نقلیه بر اساس پیش بینی موقعیت وسیله نقلیه بر روی نقشه.
– نمایش گرافیکی وسیله نقلیه بر روی صفحه و یا اعلام موقعیت آن به صورت متن و یا به صورت شفاهی
– ارتباط مستقیم با مرکز کنترل ترافیک منطقه
در این مقاله درمورد سیستمهای راهبری خودکار وروشهایی که در حال حاضر استفاده می شود و همچنین نحوه نمایش اطلاعات به صورت گرافیکی، متنی و شفاهی اشاره شد، همچنین روشهای پیدا کردن مقصد و مسیر حرکت نیز بیان میشود.

۷مدیریت علمی در فرایند تصادفات
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک، سال
تعداد صفحات: ۱۶
مقاله حاضر با عنایت به اهیمت بسیار زیاد آمار و اطلاعات تصادفات برای کشور به تحلیل علمی روند ثبت امار و اطلاعات میپردازد. راهور ناجا با توجه به اینکه اولین سطح تماس در تصادف و پایه اولیه بانک اطلاعاتی تصادفات کشور را تشکیل می دهد، نیاز به تحلیل و ارزیابی این فعالیت از نگاه علمی و آکادمیک دارد. بدین لحاظ این مقاله فرایند چگونگی ثبت آمار و اطلاعات تصادفات را از زاویه مدیریت علمی تصادفات بررسی می نماید که با تحلیل و ارزیابی مطالعات گذشته و روشهای مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته و نکات ضعف آنها و وضعیت کنونی کشورهای درحال توسعه به جمع بندی تکنیکی و فنی و توصیه های علمی در جهت ساماندهی ثبت آمار و اطلاعات تصادفات می پردازد. در مطالعه با عنایت به سطح تکنیکی ساده و سهل برای کشورهای در حال توسعه به استفاده وسیع از کامپیوتر و نحوه استفاده از آن و توصیه های فنی و علمی در مدیریت تصادف اشاره شده و چگونگی ساماندهی و علمی نمودن این فعالیت را منعکس می سازد.

۸عوامل موثر در توانمندی ساخت در کارخانه کشتی سازی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
صنعت کشتی سازی یکی از صنایعی می باشد که زمان بهره برداری ازمحصول در آن کوتاه می باشد. این ویژگی بطور عمده ای در فرآیند طراحی و تولید یک کشتی تاثیر گذار خواهندبود. برای تهیه حجم بالایی از اطلاعات در زمانی کوتاه برای هر کشتی باید فرآیندهای طراحی سازه ای ، انتخاب تجهیزات و طراحی سیستم های الکتریکی بطور همزمان انجام گیردو اطلاعات لازم برای فرآیند تولید نیز با هماهنگی بین گروه های مختلف متخصصین تهیه گردد.
برای غلبه بر این مشکل کارخانه های کشتی سازی راه حلهایی یافته اند. در سالهای گذشته کارخانه های اروپایی و ژاپنی برای توسعه اتوماسیون در کارخانه (FA) تلاش بسیاری انجام داده اند بطوریکه کارخانه های امریکایی در این زمینه عقب مانده اند. مزیت استفاده از رباتها فقط با تحلیل کاهش نفر – ساعت در انجام یک کار خاص قابل درک نیست بلکه بکار گرفتن آنها در یک بخش روی بخشهای دیگر نیز تاثیر مطلوب خواهد گذاشت. رباتها بهطور گستردهای در صنایع اروپایی و ژاپنی بکار گرفته شده اند و عملا تاثیر مثبت آنها گزارش شده است.
در گام بعدی این کارخانجات به فکر استفاده از کامپیوتر در فرآیند تولید خود افتادند. سه بش عمده در فرآنید ساخت یک کشتی ،طراحی فنی، طراحی فرآیند تولید و کنترل فرآیند تولید می باشد. CAD\CAM کامپیوتر را به هر سه بخش این فرآیند وارد میکند و باعث افزایش سرعت و کیفیت هر یک از این بخشها و افزایش کارآیی در کل فرایند می شود.
پس از اینکه مهندسین مکانیک برق و کامپیوتر گامهای مذکور را در جهت تسهیل فرایند تولید برداشتند امروزه راهکاری نو توسط مهندسین صنایع ارائه شده است. این مبحث که هم اکنون بعنوان بحث روز مطرح است فن آوری اطلاعات (IT) می باشد که نه تنها در صنایع دریایی بلکه در تجارب جهانی نقش عمده ای را خواهد داشت به طوری که طبق پیش بینیهای 2\3 از درآمد دوازده هزار میلیارد دلاری سال آینده متعلق به IT خواهد بود. حجم بالای کارهای مرتبط و نیا به انجام موازی کارها باعث دوباره کاریها و تعویض برنامه های متعددی در فرآیند تولید محصول نهایی می شود که تا حد زیادی منجر به عدم کارآیی سیستم می شود. ایجاد یک جریان اطلاعاتی و انجام هماهنگی بین بخشها و در حقیقت یک برنامه ریزی کلی با در نظر گرفتن نیاز تک تک بخشها به عهده گروه IT می باشد که با استفاده از یک مدل CIM انجام می پذیرد.
این گزارش به بررسی اهداف و مزایای هر یک از عوامل و CIM , CAD\CAM , FA بر اساس مقالات جلد اول کتاب ICCAS’97 می پردازد و سعی دارد با معرفی این عوامل مبنایی برای تحلیل توانمندی ساخت در یک کارخانه کتی سازی ارائه دهد.

۹بررسی علل لغزش شیبهای بزرگراه شمالی تبریز و ارائه روشهای بهینه جهت تثبیت
اطلاعات انتشار: دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن، سال
تعداد صفحات: ۹
در این تحقیق ضمن تعریف زمین لغزش و اشاره به خسارات مستقیم و غیر مستقیم وارده از ناحیه زمین لغزش در سطح جهان و ایران، پیشینه تحقیقات و فعالیت های انجام یافته توسط دانشمندان مورد بررسی قرار گرفته است و در کنار اشاره به روشهای مختلف تحلیل پایداری، طبقه بندی جامع رروشهای مختلف تثبیت شیبها ارائه شده است. مطالعات جامعی نیز روی مورد مطالعاتی (لغزش های کنار بزرگراه شمالی تبریز) انجام شده است که برای این منظرو، نقشه های مختلف منطقه از قبیل، نقشه های شتاب زلزله، زمین شناسی، توپوگرافی، وضع موجود، نقشه هوایی و مسائل مختلف مانند، مسائل اقلیم شناسی و غیره مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته است. با نصب دستگاه های رفتار سنجی در 17 ایستگاه داخل منطقه لغزش و خارج آن، توده لغزش یافته بمدت 4 ماه مورد رفتار سنجی قرار گرفته است. در این پروژه برنامه ای به زبان C نوشته شده است و با ارائه داده های حاصل از عملیات رفتارسنجی به آن، مقاطع سه بعدی و دو بعدی زمین لغزش در محورهای مختلف رسم گردیده است.
همچنین با ارائه دو نقطه از توده لغزش و معادله خط عبوری از آن دو نقطه به برنامه، مقاطع عرضی توده لغزش جهت تحلیل پایداری رسم گردیده است و ضمن انجام مطالعات و بازدیدهای مکرر محلی برای شناسایی مکانیسم لغزش، آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی مختلف و مورد لزوم، برای تشخیص کانیهای تشکیل دهنده و پارامترهای ژئوتکنیکی خاک محل صورت گرفته است. با ارائه مشخصه های مقاومتی محل لغزش در شرایط مختلف به کامپیوتر، شیب مورد نظر با روش بیشاب اصلاح شده و فلنیوس مورد تحلیل قرار گرفته است. در این پروژه سطح گسیختگی واقعی زمین لغزش بزرگراه شمالی تبریز ضمن تحلیل برگشتی با سطح شکست تئوریکی مقایسه گردیده و علل لغزش شیبهای این بزرگراه مورد کنکاش قرار گرفته است. با ارائه روشهای تثبیت مناسب و مقایسه فاکتور اطمینان حاصل از تحلیل آنها همراه با بررسی فاکتورهای سهولت اجرا و زمان اجرا و هزینه پایدار سازی و نگهداری آن، نتایج حاصل جهت بررسی بهتر و ساده تر بصورت جدول و نمودار نشان داده شده است و با بررسی ترکیبهای مختلف تثبیت، روش ترکیبی استفاده از زهکش + پله ای نمودن بعنوان بهترین روش تثبیت ارائه شده است و در نهایت پیشنهادات لازم جهت ادامه پروژه در غالب پروژه های مکمل ارائه گردیده است.

۱۰پیش بینی تغییر شکل خطوط ساحلی با استفاده از مدل ریاضی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
پیش بینی نحوه تغییر رژیم حرکت رسوبات در مناطق ساحلی و بالنتیجه تغییر شکل ساحل در دراز مدت به دلیل فعالیتهای بشر از قبیل ایجاد ازه های مختلف و انباشت یا برداشت مصالح ساحلی، به عنوان یک مسئله مهم در طراحی پروژه های این منطقه مطرح می باشد. در مواردی که علت فرسایش و یا رسوبگذاری ناخواسته، قابل حذف نیست و یا برای حفاظت سواحل مصنوعی ، بعضا ساخت برحخی سازه های ساحلی ضروری می گردد. درطراحی چنین سازه هایی جهت پیشگیری از تغییرات نامطلوب ساحل و برای یافتن موقعیت و اندازه بهینه سازه، استفاده از مدل جهت شبیه سازی الزامی می باشد. هزینه، زمان و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت مدل فیزیکی و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر در سالهای اخیر سبب گشته اند تا مدلهای ریاضی به عنوان یک ابزار قدرتمند در این زمینه مطرح گردند.
در این مقاله ضمن مرور اجمالی فرآیند حرکت رسوبات و عوامل موثر در این فرآیند یک مدل ریاضی (بر اساس تئوری یک خطی) جهت شبیه سازی تغییر شکل خط ساحل در مجاورت سازه های ساحلی در دراز مدت ارائه شده است. پس از تشریح مبانی تئوری و معادلات حاکم، روش تفاوتهای محدود و آلگوریتم حل عددی معادلات ارائه گردیده است. در پایان ضمن ارائه نتایج کاربرد این مدل برای برخی سازه ها، بعضی از عوامل موثر بر روی مدل و عوامل مهم در طراحی این سازه ها تشریح گردیده اند.

۱۱الگوریتمی برای سیستم های اینترلاکینگ کامپیوتری کنترل حرکت قطار به منظور تخصیص حداکثر مسیرهای ممکن همزمان
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
این مقاله حاصل انجام یک پروژه عملی در زمینه سیستم کنتل سیگنالینگ توسط کامپیوتر است که برای یک مدل آزمایشگاهی طراحی شده است. در این پروژه یک نرم افزار ارتباط اپراتور و سیستم سیگنالینگ ، سوزنها و مدار راهها را به طور کاملاً گرافیکی میسر میکند. این نرم افزار توسط میکروکنترلر AVR با مدارات ماکت مورد نظر رابطه برقرار کرده و فرامین لازم جهت حرکت قطار را با توجه به الگوریتم اینترلاکینگ موجود در خود صادر می کند. آنچه حایز اهمیت می باشد الگوریتم ارایه شده برای سیستم اینترلاکینگ می باشد که امکان ایجاد حداکثر تعداد مسیرهای ممکن را فراهم میکند.
در اینجا به توضیح چگونگی طراحی سیستم اینترلاکینگ با این روش می پردازیم.

۱۲کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه برنامه مدیریتی بهره برداری از تاغزارهای اردستان (زواره)
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مدیریت بهره برداری از کویر به دلیل شکستگی اکوسیستم آن نیاز به بررسی و مطالعه همه جانبه داشته که جمع بندی و نتیحه گیری بهینه از این مطالعات تنها با نرم افزارهای پیشرفته کامپیوتری ممکن است.
لذا در منطقه تاغزارهای اردستان در وسعت 3400 هکتار تعداد 28 پلات 10 متر مربعی زده شده، لطمات مختلف در زمینه های خاک، پوشش گیاهی و منابع آبی و غیره و … در داخل پلات انجام گرفته ، این اطلاعات به کامپیوتر داده شده سپس با استفاده از سیستم (geography information system) GIS اطلاعات هر پلات تا شعاع 500 متر تعمیم داد ه شده و نقشه مختلف برای منطقه تهیه گردیده است. با استفاده از سیستم، مناطق مناسب جهت قطع یکسره ، قطع نواری ، تک گزینی و بهره برداری مرتعی تهیه گردیده است.
نتیجه اینکه کاربرد GIS در تهیه برنامه های مدیریتی کویرزدایی باعث سهولت، دقت، سرعت کار شده است.

۱۳طراحی ساخت لایسیمز وزنی و ابزار الکترونیکی جهت اندازه گیری میزان تبخیر و تعریق کوتاه مدت واقعی و سایر پارامترهای اقلیمی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی، سال
تعداد صفحات: ۷
میزان تبخیر و تعریق واقعی گیاهان در یک منطقه تابعی از خصوصیات اقلیمی آن منطقه می باشد. سیستم گیاه در هر منطقه، باید قادر به تامین آب مورد نیاز جهت خنک سازی گیاه و تامین فیزیولوژیک آن از طریق جذب آب و تبخیر و تعریق باشد. برآورد دقیق میزان تبخیر و تعریق هر گیاه در اقلیم های مختلف مخصوصا در اقلیمهای خشک و بیابانی جهت طراحی سیستم های آبیاری و شبکه توزیع آب لازم میباشد. همچنین طراحان با استفاده از آمار تبخیر و تعریق واقعی و سایر پارامترهای اقلیمی قادر به برنامه ریزی جهت تولید محصولات بر مبنای میزان آب موجود در منطقه می شوند.
در این مطالعه تجزیه طراحی و ساخت لایسیمتروزنی الکترونیکی و سایر ابزار مربوطه کار واقع در مزرعه جهاددانشگاهی استان کرمان در ساختمان زیر زمینی به مساحت 50 متر مربع قرار داشته و شامل دو کپسول کاشت با مساحت هر کدام حدود 7 متر مربع و عمق دو متر وسایر ضمائم و ابزار می باشد. هر کپسول کاشت مجهز به سیستم سلولهای وزنی یکصدم درصد است. هم چنین این دستگاه دارای لوازم حساس برای اندازه گیری درجه حرارت، رطوبت و سرعت وجهت باد درمقاطع مختلف و در فواصل زمانی کوتاه مدت می باشد. داده های اندازه گیری شده توسط سیستم های حساس دستگاه به یک کامپیوتر متصل و در حافظه آن برای طولانی مدت نگهداری شده و بر حسب نیاز مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

۱۴یک طرح پیشنهادی جهت راه اندازی پایگاه دیجیتالی داده های گرانی سنجی ایران در راستای بررسی تغیرات گرانی به عنوان پیش نشان گر زلزله
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله طرح جامعی جهت راه اندازی یک مرکز ثبت داده های گرانی سنجی ایران به روش دیجیتال ارائه گردیده است . امکانات مختلفی نظیر ثبت پیوسته ، ذخیره و بازیابی اطلاعات به ص ورت دیجیتالی در هر بازه زمانی مورد نظر و کاربر پسند بودن برنامه نرم افزاری مربوطه، از خصوصیات عمده و بارز این طرح است . امکانات آسان جهت برقراری اتصالات گذرگاههای کامپیوتر با دستگاه گرانی سنجی 3CG فراهم شده که داده های گرانی را در بازه های زمانی با فواصل ک وچک با دقت میکروگال اندازه گیری و در بخشی از حافظه به روش مناسبی ذخیره می کند تا در هنگام پیش لرزه ه ا ، لرزه ها و پس لرزه های احتمالی این داده ها مورد بررسی و بازبینی قرار گیرند . این طرح علاوه بر امکانات بررسی تغییرات گرانی زمین در هنگام رخداد لرزه ها می ت واند به عنوان ثبات مناسبی جهت پیش نشانگرهای زلزله به همراه دیگر پیش نشانگرهای موجود مورد استفاده قرار گیرد.

۱۵شبیه سازی جریان آب زیر زمینی دشت لادیز
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در دهه های اخیر بکارگیری کامپیوتر درمطالعات منابع آب با استفاده از مدلهای ریاضی الهای زیر زمیینی، خصوصا در مباحث مدیریت منابع آب و همچنین پیش بینی وضعیت آب زیر زمینی توسعه زیادی پیدا کرده است. دشت لادیز با ارتفاع متوسط 1194 متر از سطح دریا یکی از دشت های مستعد برای کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان می باشد.
هیدروگراف واحد دشت نشان دهنده شروع روند نزولی سطح آب زیر زمینی در دشت از مرداد ماه سال 1378 می باشد.
که اینر وند هم اکنون نیز ادامه دارد. لذا شناسایی سیستم هیدرژئولوژیکی دشت جهت بررسی امکان بهبود روند فعلی ضروری به ظنر می رسد. در این تحقیق با هدف شناسایی سیستم هیدرژئولوژیکی، بهینه کردن ضرایب هیدرودینامیکی، استفاده از مدل برای پیش بینی سطح آب زیرزمینی وبکارگیری از آن در جهت بررسی تغذیه مصنوعی در این دشت یک مدل ریاضی با استفاده از برنامه visual Modflow v.2.5 تهیه شده است. برای این منظور ابتدا اطلاعات و داده های لازم تهیه شده و بعد از شبکه بندی منطقه و وارد کردن تمام اطلاعات و داده ها، از شرایط مربوط به فروردین ماه 1372 برای کالیبراسیون مدل درحالت پایدار استفاده شده است. این زمان نزدیک به زمان آمار برداری از منابع موجود در دشت بوده و همچنین تغییرات سطح آب در ابخوان ناچیز بوده است. کالیبراسیون در حالت ناپایدار برای سالهای ابی 73–1372، 74–1373 و 75–1374 انجام شده و برای صحت سنجی و اطمینان به مدل ابتدا توسط مدل برای سال آبی 76–1375 پیش بینی سطح آب صورت گرفته و با مقایسه آن با مقادیر اندازه گیری شده صحت مدل مورد تایید قرار گرفته است. بعد از اطمینان به مدل تهیه شده از آن جهت پیش بینی سطح آب برای سالهای 1382، 1383، 1384 در شرایط بارندگی صفر، 30، 50، 70 و 100 درصد متوسط بارندگی استفاده شده است. با توجه به اینکه هم اکنون مطالعات مرحله دوم احداث سدی به منظور تغذیه بر رودخانه میانرود در منطقه در حال انجام است، از این مدل برای بررسی اثرات تغذیه با حجمهای مختلف و تاثیر تغذیه در دوره های مختلف و اثر آن بر وضعیت آبخوان استفاده شده است. نتایج مدل در مورد پیش بینی سطح آب در سالهای 1382، 1383 و 1384 نشان می دهد که عموما افت سطح آب در قسمتهای غربی بیشتر بوده و به طرف شرق دشت افت کمتری مشاهده می شود. همچنین نتایج مدل در مورد بررسی حجمهای مختلف تغذیه مصنوعی نشان می دهد که حداقل 2 میلیون متر مکعب برای تاثیر روی سطح آب زیر زمینی دشت لادیز لازم می باشد.

۱۶تجزیه و تحلیل دیجیتال در طراحی و تولید بنا بررسی رویکرد استفاده از سیستمهای CAD\CAM در سازه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار، سال
تعداد صفحات: ۱۸
امروز، مدلسازی دیجیتالی از بنا در محیط های کامپیوتری، به عنصری جدایی ناپذیر از طراحی ساختمان تبدیل شده است. هر پروژة کوچک یا بزرگی از نخستین مراحل شکل گیری کانسپت تا تولید و عینیت بخشی به آن نیازمند استفاده از ابزارهای کامپیوتری است. اما این ابزارها برخلاف تصور عمومی و رایج در محیط های معماری، تنها جهت ارائ. حجمهای زیبا نیستند بلکه در نگرش جامع به محیط دیجیتال، ابزارهای کامپیوتری وسیله ای جهت غنی کردن طرح، رفع ایرادات آن و بطور کلی حذف خطاهای انسانی و آماده سازی طرح جهت اجرا به شمار می روند. بنابرین اگر ما تصویری را مشاهده می نمائیم که کاملاً سه بعدی به نظر می رسد، بدان معنی نیست که می توانیم مستقیماً از این مدل سه بعدی، حجم تولید کنیم. مثلاً در مورد قطعه ای به شکل استوانه که از یکسری بست های فلزی مکعبی شکل عبور می کند – اگر هدف بازسازی شرائط واقعی باشد، در محیط مدلسازی، ابتدا باید دوایری در مقاطع مکعبی شکل ایجاد شده و سپس استوانه از داخل آنها عبور داده شود تا بتوان قطعات مدلسازی شده را در محیط ابزارهای تولید دیجیتال )مانند ماشین های جوش و خم کامپیوتری، (، تولید نمود. بنابرین جهت تبدیل مدل به کار ماشین، ملاحظاتی بیشتر از آنچه ابزارهای برش کامپیوتری و نیز انواع ماشین های در محیط مدلسازی ]صرفاً[ کامپیوتری رعایت می شود نیاز است.

۱۷بررسی ابعاد تاثیر فن آوری پیشرفته ساخت بر سازمان تولیدی (ملاحظات روش شناختی)
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۸
با افزایش روز افزون رقابت در حوزه ساخت و جهانی شدن آن ، سازندگان به سمت انتخاب، و پیاده سازی فن آوری های پیشرفته ساخت سوق پیدا کرده اند. این فن آوری ها به سازندگان امکان می دهند تا هزینه و زمان تولید را کاهش داده و کیفیت و انعطاف پذیری آن را افزایش دهند.
این مقاله در پی آن است تا با مرور تحقیقات قبلی تاثیر فن آوری های پیشرفته ساخت همچون طراحی، تولید، و مهندسی بکمک کامپیوتر را در ابعاد گوناگون سازمان های تولیدی بررسی نموده و روش شناسی های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل این تاثیرات را مورد نقادی قرار دهد. نتایج این بررسی نشان می دهد که در شناخت تاثیرات بکارگیری فن آوری های پیشرفته ساخت در ابعاد گوناگون سازمان، عمدتا از روش شناسی کمی – آماری استفاده می شود.

۱۸برنامه ریزی اتوماتیک ربات برای سیلینگ (CARP)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۵
بهترین وسیله برای کارهایی که نیاز به سرعت و دقت بالایی دارند و سیکل زمانی انجام آنها کوتاه است، ربات ها وماشین های مخصوص هستند و نیز، ساخت قطعات صنعتی نیازمند طراحی دقیق توسط مهندسان طراح و ارائه نقشه های فنی قطعات می باشد. با وجود رابت ها و نیز طراحی به کمک کامپیوتر ، بحث ارتباط آنها با یکدیگر و صرفه جویی در وقت وهزینه و همچنین کاهش اشتباهات ناشی از برنامه نویسی، بسیار قوت می گیرد و وجود نرم افزارهایی جهت شبیه سازی حرکت ربات و تعیین برنامه حرکتی با استفاده از نقشه های فنی آن، موجب کم شدن خسارات و صدمات ناشی از برنامه نویسی و نیزز افزایش سرعت و انعطاف پذیری سیستم های رباتیک ، خواهد شد.
در این تحقیقات، الگوریتمی جهت شناسایی هندسه قطعه با کمک انسان ارائه گردیده است تا از طریق آن نقاط خاص شناسایی و کدها و فرمان های حرکتی برای ربات جهت انجام عملایت سیلکاری صادر گردد. این الگوریتم بدین صورت عمل می نماید که ابتدا قسمت هایی از هندسه قطعه را شناسایی نموده و هر قسمت را با توجه به پارامترهای آن تفکیک و معنی دار می نماید؛ به این ترتیب بخشی ازقسمت های قطعه برای قابل تشخیص خواهد بود. سپس با توجه به مشخه های و فرایندهایی که برای آن قسمت ها مشخص شده است، کدهای مربوط به برنامه حرکتی ربات را تولید می نماید.

۱۹پیاده سازی کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی (PLCها) بر روی سیستم های تولید اتوماتیک
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۲۳
به طور سنتی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های کنترل تولید در زمره مسایل مهندسی صنایع قرار دارد. با این حال سیستم های تولیدی مورد نظر کمتر به صورت خطوط تولیدی تمام اتوماتیک بوده اند. تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های کنترل کننده برای خطوط تولید تمام اتوماتیک به طور سنتی در حوزه مهندسی کنترل قرار می گیرد. نسل جدید سیستم های تولیدی که به عنوان تولید هوشمندد نام گذاری شده است. در بر گیرنده سیستم هایی هستند که هم به وضوح جنبه های تحقیق در عملیاتی و مهندسی صنایع در آنها وجود دارد و هم جنبه های مهندسی کنترل و کنترل اتوماتیک در آنها مشاهده می گردد. در سال های اخیر پژوهش های میان رشته ای و در اینجا مهندسی صنایع و مهندسی کنترل مورد توجه زیادی قرار گرفته است . [6] این مقاله گزارشی است از پژوهش انجام شده در دانشگاه الزهرا در زمینه طراحی کنترل کننده های اتوماتیک برای یک سیستم تولیدی اتوماتیک (Flow Shop Production Line) به کمک فناوری PLC . از آنجا که پیاده سازی سخت افزاری این نوع کنترل کننده بسیار گران قیمت می باشد، روشی برای شبیه سازی رفتاری PLC در حین کنترل عملیات تولیدی ابداع گردیده است که با انجام تحلیل بحران نقاط ضعف سیستم کنترلی شناسایی می شود. ادامه این پژوهش در حال حاضر در حوزه طراحی درس آزمایشگاهی برای دانشجویان صنایع و کامپیوتر دنبال می شود.

۲۰شبیه سازی عددی حرارتی – ساختاری حاصل از جوشکاری سر به سر لوله های سوپر آلیاژ اینکولری 800
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله فرایند جوشکاری لوله هایی از جنس سوپر آلیاژ اینکولوی 800 به صورت عددی مدل سازی شد ه است. جوشکاری به روش GTAW و در دو پاس انجام شده است. مدل سازی به روش اجزاء محدود و به کمک کد ماکرو تهیه شده توسط نویسندگان مقاله در نرم افزار ANSYS8.1 انجام شده است. شبیه سازی حرارتی به صورت گذرا و غیر خطی و در مقیاس سه بعدی می باشد. برای مدل کردن منبع حرارتی از مدل گلداک استفاده شده است. به منظور بررسی صحت و دقت نتایج حاصل از مدل ارائه شده، توزیع حرارتی درنمونه ها در حین جوشکاری با نصب ترموکوپل در چندین نقطه و ثبت نمودارهای درجه حرارت – زمان توسط کامپیوتر اندازه گیری شده است. مقایسه نتایج شبیه سازی با اطلاعات نجربی به دست آمده، تطابق خوبی را نشان میدهد. برای به دست آوردن نتایج ساختار، با استفاده از توزیع دمایی در چندین نقطه از حوضچه جوش، زمان انجماد موضعی آن نقاط مشخص شده است. سپس فاصله بین شاخه های ثانویه دندریتی در نمونه های واقعی اندازه گیری شده و ارتباط آن با زمان انجماد موضعی و معادله حاکم بر فاصله بین شاخه های ثانویه دندریتی برای سوپر آلیاژ اینکولوی 800 تعیین گردیده است.

۲۱مدلسازی سه بعدی و محاسبه تنشهای پسماند حاصل در جوشکاری دو پاسه لوله ها بکمک نرم افزار ABAQUS
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله بکم نرم افزار المان محدود ABAQUS جوشکاری دوپاسه لوله های SUS304 بصورت سه بعدی مدلسازی شده و تنشهای پسماند حاصل در مناطق اطراف جوش محاسبه گردیده است . در مدلسازی انجام شده خواص مکانیکی و حرارتی لوله و الکترود بصورت تابعی از دما به نرم افزار داده شده و با توجه به جریان، ولتاژ و سرعت حرکت الکترود، شار حرارتی بصورت یک بارسطحی خارجی روی محیط جانبی لوله اعمال گردیده است. تنشهای –اصل در جسم از زمان اعمال شار حرارتی تا رسیدن دمای محل جوش به دمای محیط محاسبه شده و تنشهای نهایی باقیمانده در جسم در انتهای پروسه تبادل حرارتی با محیط تنشهای پسماند می باشند. نتایج مدلسازی انجام شده همخوانی مناسبی با نتایج تجربی دارد و به کمک این نرم افزار می توان به براورد مناسبی از نتایج رسید . بر اساس مدلسازی سه بعدی انجام شده، تنشهای پسماند محوری حاصل در محیط لوله تقریبا یکنواخت و متقارن می باشد، لذا محاسبه تنشهای پسماند بصورت تقارن محوری دو بعدی می تواند جایگزین مدلسازی سه بعدی که به نیا به زمان اجراء طولانی و حافظه زیاد کامپیوتر دارد، گردد.

۲۲شبیه سازی سه بعدی انتقال حرارت، توزیع تنشهای پسماند و تغییر شکلها در اتصال جوش گوشه به روش المان محدود
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۶
تنشهای پسماند نقش مهمی در ایجاد عیوب جوشی نظیر انواع ترکها و تغییر شکلهای جوشی ایفا می کنند. این تنشها که در اثر حرارت دیدن غیر یکنواخت قطعه کار در حین جوشکاری در جهات مختلف ایجاد شده، قه تنشهای ناشی از بار اضافه شده و سبب بروز انواع ترکهای سرد و گرم در فلز جوش و منطقه متاثر از جوش و ترکهای تنش خوردگی در اتصالات جوشی فولادهای زنگ نزن می شوند. ازآنجا که بدست اوردن توزیع تنشها از روشهای عملی مستلزم صرف وقت وهزنیه های کلان می باشد با پیشرفت روشهای محاسباتی به کمک کامپیوتر وروشهای المان محدود، شبیه سازی فرایندهای جوشکاری و مطالعه اثر عوامل مختلف بر کیفیت سازه های جوشی مورد توجه محققان قرار گرفته است. در ای مقاله با استفاده از شبیه سازی المان محدود سه بعدی، انتقال حرارت گذرا، تنشهای پسماند تغییر شکلهای ناشی از جوشکاری در یک اتصال جوش گوشه که به روش جوشکاری قوس الکترود دستی انجام شده، بدست آمده و برای ایجاد حوضچه جوش حرکت آن نسبت به زمان و ورود فلز پر کننده از روش مرگ المانهای منطقه جوش در ابتدا جوشکاری و زنده شدن آنها به محض رسیدن الکترود جوشکاری به محل استفاده شده است. خواص ترمومکانیکی به صورت واقعی و متغیر با دما اعمال شده و پس از انجام تحلیل انتقال حرارت گذرا، با استفاده از تاریخچه حرارتی بدست آمده، تحلیل مکانیکی ترموالاستوپلاستیک با استفاده از حل معادله تعادل بر روی نمونه اتصال جوش گوشه اعمال شرایط اولیه و شرایط مرزی مناسب انجام گرفته است. تطابق کلیت جوابها با نتایج تئوری و تجربی سایر محققین نشان دهنده قابلیت استفاده روش المان محدود در شبیه سازی جوشکاری و پروسه های مربوطه ، مطالعه و اثر تغییر پارامترهای ورودی و جلوگیری از صرف هزینه های کلان جهت آزمایشات و جبران خطاهای ناشی از طراحی و ساخت می بشد.

۲۳فن آوری کامپیوتر در جهانی شدن تحقیق وتوسعه
اطلاعات انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، سال
تعداد صفحات: ۱۲
پدیده جهانی شدن که یک جریان ثابت وپایدار سرمایه ،کالا وخدمات از یک کشور به کشور دیگر است ،درحوزه صنعت و بویژه صنایع غذایی انقلاب عظیمی درروند تولید ، انتقال ، فرآیند ، بسته بندی و خرید و فروش مواد غذایی بوجود آورده است.(11)
با رشدو توسعه سریع تکنولوژی کامپیوتر در طول چند سال گذشته ، بیشتر محققین و متخصصین صنایع غذایی نیز برای حل مسائل مربوط به طراحی محصولات و فرآیند های غذایی مبادرت به استفاده ازروشهای مدرن کامپیوتری کردند.(12)
مهمترین کاربرد کامپیوتر درصنعت غذا،طراحی محصول وفرآیندودرنتیجه حرکت در راستای بهینه سازی تحقیق و توسعه صنایع غذایی می باشد . به عبارتی دیگر نقش کاتالیزوری دراین مقوله برعهده رایانه می باشد. مدل های کامپیوتری شبیه به مدل فیزیکی عمل می کنند اماموتور آن به جای نوع فیزیکی، محاسبات ریاضی است. در این روش طراحی وآنالیز بصورت همزمان نیز میسر است .(1)
با این وجود از آنجائیکه هیچ سیستمی کاملا بی نقص نیست ، نتایج محاسبات هرگز نباید چشم بسته موردپذیرش قرار گیرد. برخی از روشهایی که برای به حداقل رساندن احتمال حصول نتایج غلط وجود دارند عبارتند از:
بررسی اطلاعات داده شده به نرم افزارها ،مقایسه با اطلاعات آزمایشی (تجربی) وشروع از یک مشکل ساده تر .
استفاده از سیستم های کامپیوتری در طراحی فرآیند های غذایی درآینده افزایش می یابد و از این روکارشناسان مربوطه باید هرچه بیشتر دراین زمینه تقویت گردند.(1)

۲۴فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، سال
تعداد صفحات: ۸
قرن بیست و یکم را عصر اطلاعات و دانائی نامیده اند زیرا نقش اساسی در این قرن بر عهده فناروی اطلاعات می باشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل موضوعاتی است که به علم و فناوری کامپیوتر، طراحی، توسعه، نصب وپیاده سازی سیستم های نرم افزاری اطلاعات مربوط میشود.
بدلیل جهانی شدن بازارها و تحولات رقابتی، تقاضا برای فنارویهای جدید ونوآوریها رو به افزایش است و حتی شرکتهای بزرگ هم که قادر به بقای خود در بازارهای رقابتی برای سالیان سال هستند وسهم بازار مطمئن و مشخصی نیز دارند، دریافته اند که در رقابت دنیای کسب و کار پر شتاب امرو بطور فزاینده ای مشکل گردیده است و به منظور بقا و کامیابی باید یاد گرفت که فعالیتهای توسعه فناوری را زیر نظر داشت و به تغییرات مرتبط با کسب و کار خود واکنش سریع نشان داد و بطور مرتب بهبود ونوسازی در تولید و محصولات و فرایندها بوجود آورد. سرمایه گذاری منطقی بر روی فناوری جدید، بنگاه های اقتصادی را قادرمی سازد تا به رهبران و رقبای سرسختی در درون صنایع مربوط به خود تبدیل شوند. از میان منابع بی شمار فناوریها می توان به افزایش بهره وری و کارائی، بهبود کیفیت تولید، کاهش مالیات ، کاهش هزینه های دراز مدت و افزایش رقابت پذیری اشاره کرد.

۲۵نقش تحقیق و توسعه در پیشرفت کشورهای آسیای دور پارک علمی هسین چو و نقش آن در بازگشت مغزها به تایوان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، سال
تعداد صفحات: ۷
با توجه به نقش قابل ملاحظه ای که چینی های مهاجر در تشویق توسعه تکنولوژی داشته اند و همچنین در پاسخ به مشکل فرار مغزها ، شورای ملی علمی (NSC) که یک سازمان عمده دولتی درتامین مالی فعالیتهای تحقیق و توسعه می باشد. پارک صنعتی – علمی هسین چو را در سال 1980 بنا نهاد. بر خلاف مناطق آزاد که مشمول معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی بودند و به منظور جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال تکنولوژی ایجاد شده بودند، پارک هسین چو عمدتا با هدف جذب چینی های مقیم خارج از کشور و سرمایه گذایهای آن ها راه اندازی شد.
در این پارک کارخانه ها، زیر ساخت ها، مناطق مسکونی ، مدارس و خدمات مشابه به استانداردهای بسیار بالایی ساخته شد و هر آنچه که یک سرمایه گذار نیاز داشت تا به این شهر وارد شود و یک کسب و کار جدید به راه اندازد تعبیه گردید. به عنوان مثال مزایای مالی از قبیل دادن وام های بلاعوض یا وام هایی با بهره کم ارائه می شد. در این پارک به عاملین فعالیت های اقتصادی، 5 سال معافیت از پرداخت مالیات و اجاره، وام هایی با بهره کم، کمکهای بلاعوض به منظور انجام تحقیقات، مساعدتهای اقتصادی ومعافیت از برخی تعرفه ها برای کالاهایی که به منظور صادرات طراحی می شدند، ارائه می شد. در سال 1988، زمانی که فقط پنج سال از شروع فعالیت پارک می گذشت، 96 شرکت فعال در صنایع تکنولوژی برتر در پارک فعال بودند و در حدود 16500 متخصصین و نیروی کار در آنجا مشغول به فعالیت بودند.پس از آن نیز حدود 150 شرکت که بیشتر آنها تولید کنندگان کامپیوتر، مدارهای تجمعی و تجهیزات مخابراتی بودند به این منطقه جذب می شدند و با فعالیت در این شهر به فروش سالانه 3\7 میلیارد دلار دست یافتند. نیمی از این شرکتها توسط دانشمندان و مهندسین تایوانی که در آمریکا کار می کردند، تاسیس شد که بیشتر آنها در دره سیلیکان واقع در کالیفرنیا کار می کردند. بسیاری معتقدند یک سوم تحقیقات ابتدایی که در دره سیلیکان انجام شده است، توسط دانشمندان تایوانی صورت گرفته است.
س
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۹۷۳ نتیجه