۱کودکان و زلزله از دیدگاه طراحی شهری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله، سال
تعداد صفحات: ۹
کودک موجودی آسیب پذیر است که احتیاج به مراقبت و حمایت داشته و می بایستی با توجه به خصوصیاتش چه از لحاظ فیزیکی و چه از نظر روانی از او مراقبت نمود. همان گونه که در دیباچه اعلامیه حقوق کودک بر این واقعیت تاکید شده که کودکان به علت آسیب پذیریشان نیاز به توجه و مراقبت خاص دارند و برای مسئولیت حفظ مراقبت اولیه ای که بر عهده خانواده است ، اهمیت ویژه ای قائل است. این درست است که دوران کودکی تنها مرحله ای از زندگی است و برای همیشه نمی ماند ومرحله ای گذر است که به سرعت سپری می شود، ولی همین دوران گذرا بزرگترین زمان یادگیری و شکل گیری شخصیت هر فرد است. چه بسیاری از کمبودها و نقصان های افراد، ترس ها و اوهام بی مورد در سنین بزرگسالی و یا پیشرفت های ایشان ریشه در کودکیشان دارد.
امروزه کودکان به عنوان یک طبقه اجتماعی مطرح می شوند و نه آدمی کوچک با رفتار بچگانه پس باید به آنها مانند بخشی از تقسیم بندی اجتماعی نگریست. تاثیر این قشر بر سایر اقشار جامعه بسیار مشهود است، زیرا وقتی مصیبتی رخ می دهد، طبیعی است که جامعه می خواهد مطمئن باشد جان کودکانش در امان است.

۲یادمان زلزله مخرب 17 اردیبهشت 1309 سلماس با بزرگی 7,2
اطلاعات انتشار: همایش علمی پژوهشی زلزله دیروز، امروز، فردا، سال
تعداد صفحات: ۷
1930 م ) 6 مه )( سلماس ): روزسه شنبه 16 اردیبهشت 1309 ه . ش .
زلزله ای که بزرگی آنرا M = 5\5 درجه برآورد کرده اند سلماس را در ساعت 10 صبح تکان داده و باعث خرابی چند دکان و خانه شده تقریباً پانزده نفر تلف شدند و قسمتی از اهالی شهر را تخلیه کردند . روستاهای هفتوان ، کوچه میش ، و کلشان تخریب شدند در هفتوان ، چند خان به کلی فرو ریخته و یک زن با یک کودک زیر آوار ماندند در کوچه میش و کلشان تقریباً تمام خانه ها تخریب و در هر کدام یک نفر کشته شدند . در روستاهای دیگر سلماس آسیب ها کمتر بود مثلاً در کهنه شهر ، پته وئر ) ) Pata ver سارنا ، پیه جوک ) ) Payajuk چند خانه فرو ریخت و
بیشتر آنها ترک خوردند در دیگر روستاها نظیر ملحم ، اؤله ، خسروا ، دیریش و مغانجوق بیشتر خانه ها ترک خوردند . کمی دورتر از رو مرکز زلزله که آن را بربریان (1977) و بولتن مؤسسه ژئو فیزیک 38\15 درجه شمالی و 44\75 درجه شرقی ( منطقه تمر ، شورگل ) برآورد کرده اند . در روستاهای حبشی ، اختاخانا ، یوشانلو ، عیان ،و سنجی تنها چند دیوار ترک خوردند . این زلزله که در حقیقت پیش زلزلۀ اصلی زلزله مهیب سلماس بود این اثر را داشت تا به مردم سلماس و روستاهای اطراف هشدار ترک خانه ها را بدهد و بدینسان جان خود را از زلزله های احتمالی نجات دهند در این میان نقش فرمانده سربازخانه سلماس چشمگیر بود . فرمانده پادگان سلماس ضمن هشدار به مردم سلماس ار بابت نخوابیدن در زیر سقف سنگین خانه ها تمام سربازان پادگان سلماس را به حالت آماده باش در خارج پادگان نگه داشته بود که آمادگی و کمک این سربازان در فردای آن زلزله تحسین برانگیز بود . این زلزله در بولتن مهم زلزله نگاری جهان درساعت هفت و سه دقیقه و بیست و دو ثانیه به وقت جهانی و حدود ساعت ده صبح به وقت محلی ثبت شده است . پانزده ساعت بعد در نیمه شب همان روز زلزله ای باقدرت خیلی بیشتر از اثر این زلزله ، سلماس را بکلی تخریب کرد .

۳مدیریت هم زمان مدارج تمرکز زدایی در نظام برنامه ریزی درسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
تفکر دوآلیستی در سیاست گذاریهای حوزة تعلیم و تربیت را باید تفکری نامناسب و حتی مخرب ارزیابی کرد . جان دیوئی، پیشتاز مقابله با این نوع تفکر در تعلیم و تربیت است . او تقابل ها و مناقشه های به ظاهر آشتی ناپذیر را به شکل متفاوتی صورت بندی و در قال ب یک نظریه سازوار ارایه کرده است . صاحب نظران تعلیم و تربیت براین ویژگی تفکر دیوئی تأکید نموده و آن را جزو رازهای برجستگی و تأثیرگذاری اندیشه های او قلمداد نموده اند . به عنوان مثال، کلیبارد (1975) در مقایسه آن چه دیوئی و تایلر (1949) در مواجهه با یک مناقشة عمدة نظری در حوزة برنامه درسی انجام داده اند، رهیافت دیوئی را رهیافتی خلاق مبتنی بر امکان اجتماع سازدار مواضع گوناگون در قالب یک نظریه یا پارادایم جدید دانسته و آن چه تایلر انجام داده است را تجمع دیدگاههای معارض بدون تدارک یک مبانی نظری حامی یا گونه ای توصیة اخلاقی به ترک مخاصمه ارزیابی می کنند . نویسندگان کتاب فرهنگ های برنامة درسی 1 نیز در شرح نظریة دمکراسی دیوئی به عنوان یکی از فرهنگ ها یا نظریه های هنجاری در حوزة برنامة درسی در اظهارنظری مشابه چنین می گویند : صورتبندی دیوئی از دمکراسی و تعلیم و تربیت با این هدف انجام شده است که به تفکر »
دوآلیستی یا قطبی بر مبنای تقابل میان غایات و روش ها، فرد و جامعه، کودک و برنامة درسی «. [ شکل گرفته و قطعی و مطلق تلقی شده است پایان بخشید ] وآشتی پذیری آنها را نمایان سازد
( ژوزف و دیگران، 2000 ، ص (120 بدین گونه می توان دیوئی را پدر نگاه دینامیک به مسایل کلان تعلیم و تربیت و برنامه ریزی دانست . این نگاه راهنمای نگارنده در پرداختن به بحث تمرکز و عدم تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی است .

۴جداسازی سلولهای بنیادی از پالپ دندان شیری کودکان
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
جداسازی سلولهای بنیادی از منابع قابل دسترس یکی از مهمترین اهداف تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادی میباشد . سلولهای بنیادی دندان شیری چند استعدادی بوده و از قابلیت تکثیر بالایی برخوردار میباشند. سلولهای کلونوژنیک که می توانند به چندین نوع سلول نظیر سلولهای عصبی وچربی وادونتوبلاست تمایز یابند. همچنین توانائی تشکیل دنتین و تحریک استخوانسازی را دارا می باشند .در مطالعات حاضر سلولهای بنیادی پالپ دندان شیری دو کودک به روش تریپسین سرد جدا گردیده و در محیط کشت DMEM حاوی 10% FCS کشت داده شده اند سپس سلولهای حاصل از پاساژ پنجم و هشتم را با یکدیگر مخلوط نموده و جهت تائید از مارکرهای CD34 و الکالین فسفاتاز (ALP) استفاده شده است و نتیجه فلوسایتومتری بیان CD34 96\8% l مثبت ونتیجه ایمونوهیستوشیمی ALP مثبت می باشد.

۵بررسی سوء تغذیه انرژی پروتئین در کودکان زیر 5سال از طریق اندازه گیری شاخصهای تن سنجی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
برای تعیین وضعیت سوء تغذیه در یک فرد یا یک جامعه از چهار شاخص کلینیکی، تن سنجی، بیوشیمیایی و غذای مصرفی استفاده می شود. از میان این نشانگرها اندازه گیری شاخصهای مربوط به تن سنجی به خصوص در کودکان آسان تر و مناسب تر از دیگر شاخصها برای تعیین وضعیت سوء تغذیه به ویژه سوء تغذیه پروتئین انرژی می باشد.
شاخصهای مربوط به وضعیت تغذیه در کودکان یکی از حساس ترین شاخصها در ارتباط با تغییر ناگهانی در شرایط بهداشتی و دسترسی به مواد غذایی است. این شاخصها هشدارهای اولیه را برای بیروز قحطی و در نهایت مرگ اعلام می دارند. بر اساس شاخصهای تغذیه می توان هم وضعیت سلامت کودکان را در ارتباط با عوامل حاد و فوری (مثل عدم کفایت غذا در حال حاضر، بیماری های کودک بخصوص اسهال)، که به کم وزنی کودک منجر می شود، و هم در ارتباط با محرومیت طولانی از غذا و یا بیماریهای عفونی مزمن، که به کوتاهی قد می انجامد، ارزیابی کرد.

۶اسهال های مقاوم به درمان در کودکان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
پاره ای از اسهالهای مزمن و مقاوم به درمان در کودکان از کمبود آنزیم های گوارشی و یا از جذب نشدن مواد مغذی در روده ناشی می گردند. در این صورت مواد غذایی هضم و یا جذب نمی شوند و پس از تخمیر باکتریایی، گاز و اسیدهای آلی سبک وزن بوجود می آیند. این پدیده سبب بروز دگرگونی های غیر فیزیولوژیک در روده و اسهال می شود. کمبود و عدم فعالیت آنزیمهای گوارشی یا سرشتی است و یا در اثر بیماری های تورمی مخاط روده (مثلا موربوس کرون) بروز می نماید. همین امر در مورد آشفتگی جذب مواد مغذی در روده نیز صادق است. اسهالهای مزمن و مقاوم به درمان مربوط به سوء هضم و یا سوء جذب مواد مغذی از بیماری های زیر ناشی می شوند: 1– کمبود فعالیت ساکاراز–ایزومالتاز 2– نابردبار ارثی لاکتوز 3– آشفتگی جذب روده ای گلوکز– گالاکتوز 4– موکوویسیدوز 5– اسپرووسولیاک. در اکثر این بیماری ها، تنها راه درمان، حذف و یا کاهش ماده مغذی بیماری زا از برنامه غذایی روزانه تنظیم رژیم مناسب برای کودک مبتلا است.

۷مناسب سازی محیط برای خلاقیت کودکان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
امروزه برای دیدن شکوفه درختان باید در مقابل جعبه جادو و برای شنیدن صدای پرندگان به پارک های خارج شهر رفت. هر روز تکرار بی انگیزه روزهای قبلی است و محیط زندگی به مثابه ظرف تکرار عادات همگانی. به جای خانه های پر جنب و جوش با حیاط و حوض و گلدان های شمعدانی، قوطی های خوابگاهی بدون حیاط، به جای کوچه های پر پیچ و خم و پر سایه با جوی آب وسط، خیابان هایی همه شبیه به هم با نماهایی تایپ شده و امتدادهایی خط کشی شده، جای در زندگی ما باز کرده اند. این فضا ها آدم های امروز و فردا را می سازد. بسیاری از آنها به روز قبل عادت کرده و تلاشی برای دوباره آفریدن و خلق کردن امروز ندارند. پویایی آنها در کشاکش زندگی ماشینی از دست می رود و کمتر رمقی برای خلاقیت آنها باقی می ماند.
هدایت چنین افرادی به سوی نگاه و تفکر خلاقانه، سخت به نظر می رشد. علاوه بر آن نسل آینده نیز در همین فضا ها رشد می یابند. پس ضروری است با تکیه بر رشد خلاقانه نسل بعد، به خلاقیت در دوران کودکی پرداخت. (چرا بارور کردن روح کاوش و تقویت فرآیند تفکر و خلاقیت در هر فرد، وقتی ممکن و موثر است که این امکان در دوران کودکی برای او فراهم شود)
این مقاله بر آن است تا با بررسی و تبیین نقش محیط در پرورش خلاقیت کودکان، عوامل محیطی موثر بر آن را بازنمایی نماید. در این راستا با دقت در زندگی روزانه کودک، درک او از محیط بازشناسی می گردد. سپس با نگاهی جامع، محیط هایی مرتبط با کودک، مورد کنکاش قرار می گیرد و در نهایت به ارائه راهکارهایی، هرچند ساده، جهت مناسب سازی فضاهای زندگی وی، پرداخته شد.
در این روند تلاش شده است تا ذهنیت کودکان از فضای کالبدی، شناسایی و تصویر ذهنی آنها از محیط و نیز مسیرهای فکری آنها ثبت گردد. حجم زیادی از اطلاعات به وسیله بررسی های میدانی و مواجهه مستقیم با کودکان در محیط های مختلف، گرد آمده است که بخشی را مصاحبه با کودکان، پرسشنامه ها، ثبت رفتار، حرکات و بازی های آنها و بخشی دیگر را ثبت ذهنیات کودک بوسیله نقاشی، تصویرسازی، ساخت مجسمه و یا توصیف نوشتاری تشکیل می دهد. پس از مرحله شناخت ذهنیات، زندگی روزانه کودک از دو جنبه مکانی (فضاهای درگیر با کودک) و زمانی (بازه های زمانی مختلف زندگی کودک) بررسی شده و در نهایت با دقت در هر یک از 20 بازه زمانی بدست آمده، ایده های فضایی و کالبدی برای مناسب بودن محیط برای کودک به ویژه خلاقیت او، ارائه می گردد.

۸مرکز تولد ، حلقه گمشده در فضاهای درمانی ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی زن و معماری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
حس مادری و شوق مادر شدن اساس زندگی یک زن و پر رمز وراز ترین پدیده زندگی بشر می باشد ولیکن مراقبت ها و خدماتی که امروزه در بیمارستانها ، زایشگاهها و مراکز درمانی کشورمان جهت تولد نوزادان به مادران ارائه می شود به لحاظ عملکرد ، سیرکلاسیون فعالیتی ، پراکندکی خدمات ، سیستماتیک و مشابه بودن خدمات برای افراد متفاوت ، طراحی معماری فضاها ، معماری داخلی ، ارتباطات فضایی و... شباهت بسیاری با بخش جراحی دارد و با تولد که امری مقدس و منطبق با طبیعت خلقت است به عنوان یک بیماری و مرض برخورد می گردد. در این رهگذر پدیده تولد و زایمان و همچنین مادر ، کودک ، نیازها و مسائل آنها باز خوانی می شوند سپس بیمارستانها ، کلینیک ها و سایر مراکز درمانی در ایران و مراکز و خانه های تولد در سایر کشورها و میزان پاسخگویی و تناسب آنها با این پدیده مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود و تغییر معضلات اجتماعی مرتبط با زایمان و تولد فرزند ارائه می گردد.روش تحقیق توصیفی_ زمینه ای و ابزار گرد آوری داده ها؛ مشاهدات میدانی ، استفاده از منابع مکتوب و کتابخانه ای ، مصاحبه و مطاعله موردی برخی مراکز می باشد.

۹ارائه یک معماری برای تشخیص ضمنی ویژگیهای شخصیتی یادگیرنده در سیستم آموزش الکترونیکی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۹
همگام با ارتقاء سختافزار و بسترهای لازم در حوزههای مختلف فنّاوری اطلاعات، تلاشهایی هم در راستای اعتلای چگونگی تعامل کاربر با سیستمهای موجود در حوزههای مختلف فنّاوری اطلاعات از جمله آموزش الکترونیکی انجام شده است. حصول این امر مستلزم نزدیک نمودن تعامل کاربر با کامپیوتر به تعامل او با افراد است که در این راستا آگاهی از ویژگیهای احساسی و شخصیتی افراد کمک شایانی خواهد نمود. تا کنون تحقیقاتی در خصوص شناسایی و مدل نمودن احساسات کاربر انجام شده است، در حالیکه ویژگیهای شخصیتی کاربران کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. در این مقاله یک معماری در راستای تشخیص ضمنی وجه شخصیتی قویتر یادگیرنده با در نظر گرفتن وجوه شخصیتی کودک، والد و بالغ در افراد ارائه گردیده که از نتایج حاصل از آن میتوان درخصوص شخصیسازی، تطبیق– پذیری، پیشبینی حرکت یادگیرنده و موارد مشابه در سیستم آموزش الکترونیکی استفاده نمود. معماری پیشنهادی از دو بخش تشکیل گردیده که در بخش اول با توجه به ماه تولد موجود در پروفایل کاربران، وجه شخصیتی قویتر آنها به صورت صریح استخراج میگردد، در حالیکه در بخش دوم، تأکید بر تشخیص ضمنی وجه شخصیتی قویتر در یادگیرنده با توجه به ویژگیهای لفظی و جسمانی موجود در این خصوص است که موضوع اصلی این مقاله میباشد.

۱۰اثرات گسترده اقدامات فرهنگی انجام شده در راستای اصلاح الگوی مصرف آب بر روی کودکان و نتایج حاصل از آن بر کل جامعه
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری، سال
تعداد صفحات: ۵
با هدف اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی در مصرف آب و تغییر سرانه مصرف آب مهد کودکها و تعمیم آن به کل جامعه، اقدامات فرهنگی زیادی در روابط عمومی آب و فاضلاب شهر اصفهان انجام شد.طبق نتایج بدست آمده از واحد مشترکین مشخص میشود که در شش ماهه اول سال 88 نسبت به شش ماهه اول سال 87 به میزان ( 3298 متر مکعب) در مصرف آب مهد کودک ها صرفه جویی شده است که با تعمیم این رقم به کل جامعه متوجه بازگشت به سرمایه ی میلیاردی به مجموعه آب و فاضلاب میشویم.همچنین طبق نتایج بدست آمده از واحد مشترکین مشخص میشود که در شش ماهه اول سال 88 نسبت به شش ماهه اول سال 87 به میزان ( 2308 متر مکعب) در دفع فاضلاب کاهش داشته ایم.

۱۱نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن
اطلاعات انتشار: فروردين- شماره ۲۸، سال
تعداد صفحات: ۱۸
حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد. با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک در سطح جامعه، نوشتار حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک»، در سال 1989 میلادی به تصویب رسیده است ـ که گامی مؤثر در جهت حفظ حقوق کودکان محسوب می‌شود ـ، می‌پردازد. علاوه بر آن در این نوشتار، به موقعیت برخی از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است.

۱۲طراحی الگویی به منظور افزایش تفکر خلاق در کودکان با تاکید بر نقش قصه گویی مادران و مربیان آموزش و پرورش مادر قصه گو کیست؟
اطلاعات انتشار: همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرآیند یاددهی-یادگیری، سال
تعداد صفحات: ۱۴
رویارویی با رویدادهای غیرانسانی و حوادث واقعی زندگی انسانها، نه تنها جدا از زندگی کودک نیست بلکه با آن امیخته و عجین است ابزاری که به مدد آن بتوان واقعیتهای تلخ زندگی انسانها را در قالبی شیرین و دوست داشتنی به کودک که سرشار از احساس و تخیل است منتقل ساخت قصه گو است.

۱۳بررسی میزان کیفیت (رضایت) والدین از بکارگیری منشور حقوق کودک بیمار براساس مدل الگوی تعالی عملکرد بالدریج ، توسط تیم بهداشتی درمراکزآموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۱۰
والدین بعنوان قیم و حامی کودکان همراه و مدافع حقوق آنان می باشند زمانی که کودک بیمار می باشد این احساس وظیفه دروالدین بیشتر می شود و تلاش می کنند تا رنج و غم را از کودک خوددور کنند تامین نیازها و برآوردن توقعات بیماران یکی از مهمترین وظایف موسسه های خدمات بهداشتی و درمانی است و ارائه مراقبت نامناسب سبب بروز نارضایتی در گیرندگان خدمات و ناخشنودی آنها می گردد. دراین راستا کشور ما نیز جهت تامین رضایت بیماران و والدین منشور حقوق بیما ر را در اسفندماه 1380 به تصویب رسانده و بهک لیه مراکز بهداشتی و درمانی ابلاغ نمود.

۱۴پیشگیری از مشکلات رفتاری کودکان درخانواده : کاربرد مدیریت خشم
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۱۱
با توجه به اینکه کودکان اولین رفتارهای اجتماعی را در خانواده می آموزند خانواده اولین محیطی است که کودکان در آن به تعامل می پردازند اولین رگه های مشکلات رفتاری و عاطفی کودکان در خانواده آغاز می شود نحوه و کیفیت رابطه والدین به ویژه در سالهای اولیه زندگی بررفتار وشیوه عمل کودک تاثیر می گذارد و محیط خانواده می تواند مکانی برای آموزش پرخاشگری باشد خشم و پرخاشگری والدین، تعارضات زناشویی، شیوه فرزندپروری و غفلت از کودک از جمله متغیرهایی است که بر پیدایش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان تاثیر دارند.

۱۵بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و جو عاطفی خانواده با هراس اجتماعی در کودکان پیش دبستانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و جو عاطفی خانواده با هراس اجتماعی در کودکا پیش دبستانی است دراین تحقیق 200 کودک پیش دبستانی که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از جامعه آماری مورد نظر برگزیده شده بودند به عنوان گروه نمونه مورد مطالعه قرارگرفتند. فرضیه های تحقیق به طور کلی عبارت از این بودند که بین شیوه های فرزندپروری و هراس اجتماعی کودکان و جو عاطفی خانواده و هراس اجتماعی کودکان رابطه وجود دارد و همچین سوال تحقیق مبنی بر اینکه بین شیوه های فرزندپروری و جو عاطفی خانواده رابطه وجود دارد می باشد.

۱۶بررسی اثرات محیط فیزیکی خانه بر کودکان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای خانه ایرانی، سال
تعداد صفحات: ۶
بنیادی ترین سنین شکل گیری شخصیت و هویت هرفرد در دوران کودکی وی اتفاق می افتد و اهمیت لزوم توجه و تعمق به مسائل تربیتی و رشد کودکان برکسی پوشیده نیست در محیط خانواده دلیل محدود بودن تعاملات کودکان تا سنین قبل از دبستان به کالبد خانه توجه و اهمیت این موضوع بیش از پیش احساس می گردد حال با نگرشی خاص و معطوف به کودکان درحوزه معماری آن بخش از رسالت تربیتی کودکان که به محیط مربوط می شود بر دوش معماران و طراحانی است که به نحوی با محیطهای مربوط به کودکان درگیرند یعنی طراحی محیطی که کودک را برای زندگی و حضور فعالش در جامعه در اینده ای نزدیکاماده نماید. درواقع بررسی این موضوع که چگونه رفتار احساسات یادگیری و تندرستی کودک تحت تاثیر محیط فیزیکی خانه قرار میگیرد و این مسئله چه تاثیری بر فرایند یادگیری او می تواند برجای بگذارد.

۱۷بررسی برخی دیدگاههای فقهی درباره رشد بی رویه جمعیت و تنظیم خانواده
اطلاعات انتشار: همایش پزشکی و موازین شرعی، سال
تعداد صفحات: ۷
رشد بی رویه جمعیت در چند دهه اخیر در دنیا بی سابقه بوده است تقریبا هر 4 ثانیه یک کودک در جهان متولد می شود زمان لازم برا ی دو برابر شدن جمعیت در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه بسیار متفاوت می باشد بطوریکه این رقم در کشور ما حدود 46 سال و در کشورهای اروپایی حدود 230 سال است نیاز به کار بهداشت، مسکن، اموزش و پرورش و غذا برای این جمعیت غیرقابل اجتناب است و عملا دو برابر شدن تمامی این امکانات در طی این مدت انهم در صورتیکه تنها بخواهیم وضعیت موجود را حفظ کنیم عملاغیر ممکن و یا بسیار مشکل است و جامعه ما نیز در حال حاضر مبتلا به چنین معضلاتی می باشند تلاش برای کنترل رشد بی رویه جمعیت در کشور چند سالی است در اولویتهای توسعه قرار گرفته است.

۱۸نواوری در ارتباط با منابع فلسفی، کلامی ، ادیانی و عرفانی با حوزه شناختی کودکان، نوجوانان و جوانان جامعه امروزی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از مسائلی که وجودش درهر مکتبی موجب ثبات جاودانی اموزه های آن می شود نواوری در بعضی مباحث و به روز کردن منابع اصیل آن برای استفاده بهتر جامعه است در این میان علومی از قبیل فلسفه، کلام، ادیان و عرفان هم مستثنا نیستند و به خلاقیت نیاز دارند موضوعات پیشنهاد شده باید به خوبی مورد بحث و گفتمان علمی و تخصصی قرارگیرد و جنبه های جدیدی فراسوی جامعه علمی و عمومی گشوده شود یکی ازموضوعاتی که با دقت نظر بیشتر باید به آن توجه کرد نواوری در ارتباط علوم ذکر شده با نسل کودک نوجوان و جوان جامعه امروزی است. یکی از مهم ترین ارمان های دین مبین اسلامی تحقق ج امعه ای سرشار از عمل به اموزه های دینی است فردی که دراین جامعه زندگی می کند خود را می شناسد به خداوند متعال وابسته است و برای زندگی کردن هدفی دارد در اوقات حیات خود تلاش می کند هرچه بهتر اموزه ها را بشناسد و به قرب الهی نزدیک تر شود.

۱۹نقش «پارک های خلاقیت» در پرورش خلاقیت و نوآوری کودکان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
بازی بهترین راه ملموس گردیدن واقعیات زندگی برای کودک می باشد. کارشناسان با درک اهمیت و ضرورت پرورش انسان در دوران کودکی، به دسته بندی و طراحی بازی هایی پرداخته اند که هوش، خلاقیت و مباحث اخلاقی مرتبط را از دوران کودکی رشد می دهند. کارشناسانِ تعلیم و تربیت، جهت تدارک فرصتهای یادگیری و اکتشاف، بر ضرورت ایجاد محیطی با تجهیزات مورد نیاز و در دسترس کودکان تاکید می ورزند. «پارک های خلاقیت» در دنیا برای دستیابی به این امر، برنامه ریزی و طراحی شده اند. در این پارک، پرورش خلاقیت‌های ذهنی، مهارت‌های فیزیکی، مهارت‌های ارتباطی و گفتاری، خلاقیت و حس استقلال هدف قرار داده‌ شده است. مهمترین دستاوردهای ایجاد این پارک بر روی کودک، در هم شکستن «فکر قالبی»، ایجاد تفکر واگرا، ایجاد تصویر مثبت از خود در کودک و ایجاد انگیزه و نشاط در فرآیند یادگیری می باشد.«پارک های خلاقیت» گام بلندی در راستای ایجاد «شهر خلاق» و پرورش «شهروند خلاق» است. برنامه ریزی برای دستیابی به این هدف، بدون توجه و تمرکز بر کودکان و پرورش خلاقیت آن ها، به عنوان سرمایه های بالقوه امروز و کارآفرینان فردای کشور، امکان پذیر نمی باشد.

۲۰بررسی سه ساله مسمومیتهای دارویی، شیمیایی و گیاهی در کودکان (1375–1373)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، بهار, دوره  ۳۷ , شماره  ۵۷، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و اهداف: این بررسی با هدف دستیابی به عوامل تابع مسمومیتها و استفاده از آن جهت پیشگیری از مسمومیت در کودکان می باشد. روش بررسی: 502 کودک زیر 12 سال که به علت مسمومیت به بیمارستانهای کودکان و اسدآبادی تبریز در طی مدت 3 سال (75، 74،1373 ) مراجعه نموده بودند به صورت گذشته نگر تحت بررسی قرار گرفتند. یافته ها: در میان کودکان مسموم پذیرش شده در 2 بیمارستان کودکان نسبت مذکر به مونث 1.3 و بیشتر مسمومیتها در گروه سنی 1–3 سال رخ داده است. مسمومیت با هیدروکربن شایعترین علت (%25.5) و در ردیف بعدی گیاه تاتوره (13.5%) و مسمومیت با ارگانو فسفره (%10.39) قرار دارد. مسمومیت در تابستان کمی نسبت به فصول دیگر شایعتر می باشد. بیشترین شیوع مسمومیت در خانواده های 3 نفره و کمترین شیوع در خانواده های بالای 6 نفر بوده است. اکثرا مقدار ماده مورد استفاده کم بوده و انتقال به بیمارستان سریعا صورت گرفته است. مقدار ماده مصرفی در اغلب موارد یک نوع بوده است. مدت بستری در بیشتر بیماران 1 روز (%47) و بستری بیش از 3 روز 18.1% مورد بود. مراجعه کنندگان بیشتر از اطراف خود تبریز بوده و تنها مورد مرگ به علت مسمومیت با قارچ اتفاق افتاده است (%0.2). اغلب مسمومیتها به صورت اتفاقی و فقط در %0.6 موارد عمدی بوده است. نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای مسمومیت در کودکان باید زمینه شناخت و کنترل و پیشگری از مسمومیت توسعه یابد و اهداف ما بر روی سه عامل اصلی: (1) پیشگیری از مسمومیت (پیشگیری یکم)، (2) برخورد با مسمومین و درمان آن (پیشگیری دوم) (3) پیگیری بیماران پس از مسمومیت و جلوگیری از عوارض آن (پیشگیری سوم) متمرکز گردد.

۲۱مطالعه کلینیکوپاتولوژی و نتایج درمانی در کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک اولیه مرکز طبی کودکان (79–1360)
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده پزشكي، , دوره  ۶۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه:سندرم نفروتیک اولیه حدود 90 درصد از موارد نفروز دوران کودکی را تشکیل می دهد. برای کم کردن عوارض یا توکسیسیته کورتیکواستروئید و یا عودهای مکرر از پروتکلهای مختلفی در درمان سندرم نفروتیک کودکان استفاده می شود. به منظور بیان وضعیت کلینیکوپاتولوژی و نتایج درمانی، این مطالعه انجام شده است.مواد و روشها: ما 502 کودک مبتلا به سندرم نفروتیک اولیه را در طی سالهای 1379–1360 مورد بررسی قرار دادیم.یافته ها: از کل بیماران مورد مطالعه 5 کودک رمیسیون خودبخودی پیدا کردند و پاسخ اولیه به درمان در 313 مورد مثبت بود. از 184 بیمار باقیمانده از 78 مورد قبل از شروع درمان و در 106 مورد در ادامه درمان، حداقل یک نوبت بیوپسی کلیه بعمل آمد. از این تعداد در 67 مورد (36.4 درصد) آسیب گلومرولی با ضایعات ناچیز (MCNS) Minimal Change Nephrotic Syndrom، در 41 مورد (22.3 درصد) اسکلروز گلومرولی قطعه ای کانونی (FSGS) Focal Segmental glomerulosclerosis ، در 28 مورد (15.2 درصد) افزایش سلولهای مزانژیال بصورت منتشر (DMP)، در 21 مورد (11.4 درصد( گلومرولونفریت مامبرانوپرولیفراتیو (MPGN)، در 12 مورد (6.5 درصد) گلومرونفریت پرولیفراتیو موضعی  (FPGN)، در 8 مورد (4.3 درصد) سندرم نفروتیک مادرزادی (CNS)  و در نهایت در 7 مورد (3.8 درصد) نفروپاتی مامبرانو (MN) از جمله یافته های مشاهده شده در مطالعه هیستولوژیک بود. از 103 کودک مبتلا به سندرم نفروتیک عود کننده و از نوع حساس و وابسته به استروئید 33 بیمار (31.7 درصد) پس از درمان بالوامیزول رمیسیون طولانی مدت پیدا کردند. درمان با سیکلوفسفاماید و سیکلوسپورین به ترتیب در 49 مورد  (50درصد) از 98 بیمار و 28 مورد (41.3 درصد) از 68 بیمار منجر به رمیسیون طولانی مدت گردید.نتیجه گیری و توصیه ها: این مطالعه نشان داد که در بیماران وابسته به استروئید یا دارای پاتولوژی MCNS، پاسخ به سیکلوفسفاماید یا سیکلوسپورین بهتر از گروه مقاوم به استروئید یا دارای پاتولوژی FSGS میباشد (P<0.05). بعلاوه، تجربه ما نشان دهنده فواید کلینیکی قابل توجه لوامیزول در بیماران مبتلا به سندرم نفروتیک از نوع عود کننده و وابسته به استروئید می باشد.

۲۲مقایسه روشهای اینداکشن استنشاقی single breath inhalation و tidal volume techniqe با اینداکشن وریدی (نسدونال، ساکسینیل) (دانشگاه علوم پزشکی تهران – 1379)
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده پزشكي، , دوره  ۶۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۵
مقدمه: اینداکشن از مهمترین قسمتهای یک بیهوشی است که باید در آن اهدافی چون پایداری وضعیت همودینامیک، اینتوبیشن و در نهایت عبور از فازهای مختلف بیهوشی و رسیدن به فاز جراحی در بیهوشی دنبال می شود. انتخاب روش بیهوشی علی الخصوص در اطفال به مسائل مختلف شامل وضعیت اضطراب کودک، توانایی همکاری و ارتباط برقرار کردن (سن، وضعیت منتال، زبان) معده پر یا خالی ارتباط دارد. (1) روشهای انداکشن در اطفال شامل اینداکشن استنشاقی، اینداکشن عضلانی،اینداکشن وریدی، اینداکشن رکتال، می باشد. در بین این روشها هر کدام مزایا و معایبی دارند ولی با تمام این مسائل روش استنشاقی از طرفداران بیشتری برخوردار است. در بین داروهای استنشاقی امروزه برروی سووفلوران تاکید می گردد که به دلیل عوارضی است که برای هالوتان قائل هستند. ولی به علت عدم دسترسی به سووفلوران در ایران بیشتر با هالوتان کار می شود و در این مطالعه ما سعی در بررسی عوارض اینداکشن استنشاقی با هالوتان به دو روش و مقایسه تن با روش معمولی اینداکشن وریدی داریم.مواد و روشها: این مطالعه در سال 1379 برروی 75 بیمار که با روش نمونه برداری تصادفی ساده و جدول اعداد تصادفی ساده در سه گروه 25 نفری تحت عناوین گروه هالوتان نیتروس، هالوتان اکسیژن و وریدی تقسیم شدند. متغیرهای مورد بررسی شامل فشار خون سیستولیک، ضربان قلب، زمان از بین رفتن رفلکس پلکی، زمان از بین رفتن تونوسیته عضلات فکی، زمان از بین رفتن رفلکس ,hand grip زمان منظم شدن بدنبال لوله گذاری و شیوع عوارضی چون استفراغ، سرفه، لارنگواسپاسم، نگهداشتن تنفس، ترشح بزاغ زیاد، سکسکه بودند.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که در اینداکشن با هالوتان 4% و نیتروس اکسید 60% و هالوتان، اکسیژن 100% (اینداکشن استنشاقی) سرعت منظم شدن تنفس بدنبال اینداکشن و لوله گذاری نسبت به اینداکشن وریدی بیشتر می باشد هرچند که زمان از بین رفتن رفلکس hand grip با P<0.01 و زمان شل شدن فک (P<0.05) بطور معنی داری کمتر می باشد ولی اختلاف زمان از بین رفتن رفلکس پلکی (P<0.1) بین گروه ها از نظر آماری معنی دار نمی باشد. ثبات قلبی عروقی در سه گروه دیده می شود و عوارض جانبی راه هوایی در هر سه گروه بسیار ناچیز می باشد و در هیچکدام از گروه ها افت اشباع اکسیژن خون شریانی به زیر 96% دیده نشد. در گروه اینداکشن استنشاقی اضطراب بیشتر دیده شد.

۲۳سیر بالینی، ریسک فاکتورهای عود و پیامد طولانی مدت کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک اولیه (مرکز طبی کودکان، 1360–79)
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده پزشكي، , دوره  ۶۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مقدمه: سندرم نفرونیک شایعترین بیماری مزمن کلیوی در اطفال می باشد. اکثر کودکان درمان شده با دوره های کوتاه مدت پردنیزولون خوراکی، بعد از چند دوره عود، بهبود می یابند، معهذا دو گروه از بیماران فاقد این سیر بالینی هستند. گروه اول کودکانی که به دلیل وابستگی به پردنیزولون در معرض خطرات ناشی از عوارض داروی مذکور و گروه دوم کودکانی هستند که بدلیل مقاوم بودن به استروئید خوراکی لازم است از داروهای ایمونوساپرسیو استفاده نمایند.مواد و روشها: در این مطالعه سیر کلینیکی، ریسک فاکتورهای عود و عوامل پیشگویی کننده پی آمد طولانی مدت 502 کودک مبتلا به سندرم نفروتیک اولیه به طور متوسط به مدت 60 ماه (حداقل 3.5 ماه و حداکثر 240 ماه) طی سالهای 1360–79 مورد پیگیری قرار گرفت.یافته ها: از 502 بیمار، 5 مورد (1%) رمیسون خودبخود پیدا کردند و پاسخ به درمان در 313 کودک مثبت بود. از 184 بیمار (78 مورد قبل از درمان، 106 مورد در ادامه درمان) حداقل یک نوبت بیوپسی کلیه به عمل آمد. در 103 بیمار مبتلا به سندرم نفروتیک عود کننده، حساس و وابسته به استروئید، لوامیزول باعث پیدایش رمیسیون طولانی مدت در 33 مورد (31.7%) از بیماران گردید. درمان با سیکلوفسفامید و سیکلوسپورین به ترتیب در 49 مورد (50%) از 98 بیمار و 28 مورد (41.3%) از 68 بیمار منجر به رمیسیون طولانی مدت شد. در آخرین ارزیابی کلینیکی، رمیسیون طولانی مدت در 73 مورد (14.5%)، عود بیماری در 301 بیمار (59.9 (% تداوم پروتئین اوری در 43 مورد (8.6%) و پیشرفت بیماری به سمت نارسایی پیشرفته کلیه ESRD در 33 بیمار (6.6%) مشاهده شد و 6 مورد (1.2%) از کل بیماران که همه آنها دچار نارسایی مزمن کلیه شده بودند، فوت شدند. (5 مورد به دلیل عفونت و 1 مورد به دلیل نارسایی قلبی – تنفسی) بین سن 1–5 سال در شروع بیماری و آتوپی بعنوان عوامل خطر غیروابسته و عودهای مکرر ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0.05) پاسخ به سیکلوفسفاماید و سیکلوسپورین در بیماران مبتلا به سندرم نفروتیک وابسته به استروئید یا Minimal Change Nephrotc Syndrome (MCNS) بهتر از گروه مبتلا به نفروز مقاوم به استروئید Steroid–Resistant Nephrotic Syndrome (SRNS)  یا دارای هیستوپاتولوژی FSGS بود (P<0.05) . همچنین بین پروتئینوری مداوم، پرفشاری خون، هماچوری میکروسکوپیک با ماکروسکوپیک، گلوکوزوری و پیشرفت بیماری به طرف ESRD رابطه معنی داری مشاهده شد (P<0.05). نتیجه گیری و توصیه ها : نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک از نوع وابسته به استروئید یا دارای هیستوپاتولوژی MCNS در طولانی مدت از پی آمد خوبی برخوردار می باشند. از طرف دیگر وجود برخی متغیرهای بالینی مثل پرفشاری خون و پارامترهای آزمایشگاهی از قبیل پروتئین اوری مداوم، هیستوپاتولوژی  Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS) هماچوری و گلوکوزوری در طولانی مدت این گروه از کودکان را باپی آمد نامساعدی مواجه می سازد. ضمنا این مطالعه نشان داد که بین سن پایین (کمتر از 5 سال) آتوپی و افزایش میزان عود رابطه معنی داری وجود دارد.

۲۴بررسی تاثیر لباس بر میزان اعتماد به نفس کودکان در رده سنی پیش دبستانی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک، سال
تعداد صفحات: ۱۶
دراین پژوهش میزان تاثیر لباس براعتماد برنفس کودکان در رده سنی پیش دبستانی مورد بررسی قرارگرفته است روش انجام پژوهش بصورت تک موردی یا تک ازمودنی case study و هدف از انجام آن اثبات این مهم بوده است که لباس کاربردی فراتر از مد و مدگرایی دارد واین نیاز اصلی بشر در دنیای امروز برروح و روان انسان ها و شخصیت آنها تاثیر گذار است برای انجام پژوهش ابتدا اقدام به تهیهی استوری بورد با استفاده از عناصر مورد علاقه کودکان شد و لباسهای دوخته شده طی چهار مرحله ی یک ماهه روی نمونه های انتخابی ازمایش شده و با توجه به نمودارهای بدست امده از نتایج مراحل مختلف پژوهش میزان موفقیت قابل قبولی از این طرح پژوهشی حاصل شد که نشان دهنده ی تاثیر قطعی و مهم لباس بر میزان اعتماد به نفس کودکان مورد ازمایش بود.

۲۵بررسی اهمیت ویژه ی مدارس در حین زلزله
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال
تعداد صفحات: ۷
کلیه مطالعات انجام شده توسط دکتر ویکلی Vicklery .D.J و تجارب بدست امده او از زلزله های جهان و ایران گواه آن است اگر وقوع زلزله هم زمان با باز بودن مدارس اتفاق بیفتد بالاترین تلفات دسته جمعی در میان دانش اموزان رخ میدهد متاسفانه در صورت تخریب مدارس هنگام وقوع زلزله عامل مهم ایجاد خطر و تراکم جمعیت دانش اموزی سبب تشدید حادثه می شود چنانچه در زلزله 17 جولای 1990 فیلیپین 124 کودک در یک مدرسه جان باخته در زلزله اردیبهشت 1376 قائنات در روستای اردکول بیش از نیمی از دانش اموزان و معلمین دبستان اردکول در سرکلاسهای درس جان خود را از دست دادند برای نمونه یک کلاس 15 نفره 14 نفر کشته شدند اما خوشبختانه مدرسه راهنمایی آن که 100 درصد تخریب شده تعطیل بوده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۹۱۲ نتیجه