۱پیش بینی توزیع خردشدگی انفجار در معدن مس سونگون با توجه به خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ ها
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
خردایش به عنوان یکی از مهمترین نتایج انفجار، تاثیر بسزایی بر هزینه های چالزنی، انفجار، بارگیری، ترابری و سنگ شکنی دارد . خردایش سنگ به فاکتورهای زیادی از جمله خصوصیات
توده سنگ، پارامترهای هندسی چال و نوع ماده منفجره بستگی دارد لذا تعیین دقیق خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ در عملیات آتشکاری از اهمیت بسزایی برخوردار است . معدن مس سونگون بعنوان یکی از بزرگترین معادن ایران، از لحاظ شرایط ژئومکانیکی بسیار پیچیده می باشد . مطالعه و شناخت کامل خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ های این معدن بستر مناسب را جهت بهینه سازی فرآیند استخراج بویژه عملیات آتشکاری فراهم می سازد . در این مقاله تاثیر خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ های معدن مس سونگون بر خردایش حاصل از انفجار مورد بررسی قرار گرفته است . برای پیش بینی خرد شدگی از مدل Kuz–Ram و مدل اصلاح شده Kuz–Ramاستفاده شده است که شاخص قابلیت انفجار اصلاح شده (BI) و ضریب سنگ به عنوان نماینده های خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ ها در این مدل ها به کار گرفته شده اند . نتایج این تحقیق نشان می دهد، مدل اصلاح شده Kuz–Ram به دلیل استفاده از شاخص قابلیت انفجار ) ) BI توزیع خرد شدگی ابعاد در معدن سونگون را بهتر از مدل Kuz–Ram پیش بینی می کند

۲استفاده از آنالیز های RAM در صنایع
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، سال
تعداد صفحات: ۱۵
توجیه اقتصادی یک پروژه بر پایه هزینه های طول عمر آن بستگی دارد، که سهم عمده ی این هزینه ها به ارزیابی قابلیت اطمینان (Reliability)، قابلیت دسترسی (Availability) و نگهداشت پذیری (RAM، (Maintainability، اختصاص داده می شود. نمودارها و معادلات متنوعی وجود دارند که توسط آنها می توان راه حل های مربوط به قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداشت پذیری را تخمین زد. در این مقاله یک الگوی مناسب و قابل اجرای RAM در صنایع و تجزیه و تحلیل عوامل خرابی و اثر آن در RAM، FMEA، EMA ارائه گردیده است.

۳تخته مدار مادر چگونه کار می کند
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ريزپردازنده، سال
تعداد صفحات: ۵

۴فناوری ها و سلسله مراتب حافظه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: رايانه، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۵شما واقعاَ به چه میزان RAM نیاز دارید؟
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بزرگراه رايانه، سال
تعداد صفحات: ۵

۶بررسی قابلیت مدل توزیع خردایش KC–KUM درارزیابی بخش ریزدانه انفجار
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس معادن روباز ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این تحقیق یک مدل تجربی توزیع خردایش انفجار تحت عنوان KC–KUM مبتنی برتابع توزیع گاما ارائه شده است. به منظور توصیف دامنه گسترده ای از خردایش سنگ، مدل جدید از ترکیب دو معادله برای توصیف بخش ریزدانه تا میانی و بخش میانی تا درشت دانه انفجار تشکیل می شود. البته، در این تحقیق به طور ویژه به قابلیت های مدل جدید در ارزیابی بخش ریزدانه انفجار پرداخته شده است. برای این منظور، با بهره گیری از روش آنالیز تصویری، توزیع خردایش هشت انفجار تولیدی انجام شده در معدن سنگ آهن جلال آباد اندازه گیری شد. سپس اندازه گیری های انجام شده با نتایج بدست آمده از مدل های Kuz–Ram, KC–KUM و Swebrec مقایسه گردید. در نهایتف جهت بررسی عملکرد مدل جدید در ارزیابی بخش ریزدانه انفجار، از روش خطای لگاریتمی استفاده شد و بر اساس نتایج بدست آمده، مقایسه ای میان عملکرد KC–KUM و عملکرد دیگر مدل های نامبرده انجام گردید. نتایج، برتری چشمگیر مدل KC–KUM در ارزیابی بخش ریزدانه انفجار با کمترین خطای لگاریتمی مطلق نسبت به سایر مدل ها را نشان می دهد.

۷پیش بینی توزیع خردایش حاصل از انفجار بر اساس ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ برجا و مقایسه آن با نتایج آنالیز تصویری در معدن آهک کارخانه سیمان ارومیه
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، سال
تعداد صفحات: ۵
خردایش سنگ به عواملی همچون ویژگی تودهسنگ برجا، خرج ویژه، نوع ماده منفجره بستگی دارد. در حالتی که از ماده منفجره مشخصیاستفاده شود، برآورد دقیق ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ برجا و میزان مصرف خرج ویژه نقش مهمی در تعیین میزان خردایش سنگ دارند.شرایط ژئومکانیکی توده های سنگ برجا در پله های معدن آهک کارخانه سیمان ارومیه بعنوان بزرگترین معدن استان آذربایجان غربی بسیارپیچیده است. بررسی و تعیین ویژگی های ژئومکانیکی توده های سنگ بستر مناسب جهت بهینه سازی فرآیند استخراج بویژه عملیات آتشکاریرا فراهم می سازد. در این تحقیق تأثیر ویژگی های ژئومکانیکی توده های سنگ برجا در خردایش حاصل از انفجار با استفاده از مدل اصلاح شدهKuz–Ram و تعیین میزان خردایش به روش آنالیز تصویری توسط نرم افزار Split Desktop تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که مدلاصلاح شده Kuz–Ram اندازه قطعات سنگ قابل قبولی را ارائه میدهد اما مقدار آن کمتر از اندازه واقعی حاصل از آنالیز تصویری است.

۸RAM همه چیز درباره رم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علم الكترونيك و كامپيوتر، سال
تعداد صفحات: ۵

۹درباره کارت تصویر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: رايانه، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۱۰شایعات کامپیوتری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر ج‍وان‌، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۱۱برای آنهایی که دوستش دارند RAM
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر ج‍وان‌، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۲چگونه کامپیوتر بخریم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دان‍ش‌ و ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۱۳یک کامپیوتر ارزان قیمت دو هسته ای بسازید
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ريزپردازنده، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۴رفع اشکالات نرم افزاری و سخت افزاری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بزرگراه رايانه، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۵RAM های سه گانه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: رايانه، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۶راهنمای خرید مادربورد
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: رايانه، سال
تعداد صفحات: ۸
نمایش نتایج ۱ تا ۱۶ از میان ۱۶ نتیجه