۱سازمانهای مجازی پویا و همگام با بازار
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۳
برای باقی ماندن در بازار رقابتی , استراتژی های مختلفی وجود دارد . مجازی سازی سازمان استراتژی ای است که بر اساس گردآوری چندین شایستگی از عناصر مختلف جهت رفع نیاز مصرف کنندگان گام بر می دارد . در چنین شرایطی آنچه این استراتژی را کار می سازد ، توانایی هرچه بیشتر آن به پاسخگویی به نیازهای بازار است . اصلی ترین سرعت درک نیاز جدید توسط عناصر سازمانی و ایجاد پیکربندی ̦شاخص برای پاسخگویی به این نیاز در سازمان جدید جهت رفع نیازمندیهای جدید بازار است . لذا برای یک سازمان مجازی ضروری است که بتواند هرچه سریعتر با
توجه به تغییرات محیط ، ساختار و در نتیجه محصول خود را تغییر دهد . در اصل چابکی در یک سازمان مجازی به معنی هرچه بیشتر شناور بودن ساختار سازمان، رابطه بین اعضای مختلف و پویایی زنجیرة تأمین آن سازمان است . در این مقاله پس از بحث دربارة عوامل ایجاد سرعت در انتقال اطلاعات و پیکربندی مجدد ̦ مدلی 3 لایه بر اساس چرخه عمر سازمانهای مجازی پیشنهاد می کنیم تا بتوان براساس آن نیازهای چنین سازمانی را بر طرف ساخت . ارائه مدلی بعنوان راهنمای پیاده سازی لایه های مختلف مدیریتی در سازمان ، مانند لایه های مدیریت محیط ( لایه محیط )
، مدیریت ارشد تولید ( لایه مدیریت ) و مدیریت تولید ( لایه تولید ) در راستای سرعت بخشیدن به ایجاد تغییرات در ساختار سازمان از دستاوردهای این مقاله است . این مقاله ابتدا عوامل مؤثر هر لایه و داده هی ورودی و خروجی آنها را تشریح و روشهایی را برای تصمیم گیری در هرکدام از طبقه های سازمان پیشنهاد می کند و سپس محیط کاری جامعی را برای پیاده سازی آن پیشنهاد می دهد .
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه