نهب و تخریب و حرق بیت الحکمة! کیف حدث؟ و لماذا؟ و من الفاعل؟

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سبتمبر ۲۰۰۳ - العدد ۳۴، سال
کلمات کلیدی: -

مدیات علمیة: الجمرة الخبیثة تبوح بسرها الممیت!

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سبتمبر ۲۰۰۳ - العدد ۳۴، سال
کلمات کلیدی: -

رؤیة فی المتغیرات الإقتصادیة لعراق ما بعد الحرب: سیاسة الإستیراد و أسعار الصرف عطلت 80 % من الصناعات

نویسنده(ها): آمال شلاش
اطلاعات انتشار: سبتمبر ۲۰۰۳ - العدد ۳۴، سال
کلمات کلیدی: -

أبعاد نقدیة: نقد برنامج التکیف مع العولمة نموذج برهان غلیون

نویسنده(ها): إبراهیم ناجی علوش
اطلاعات انتشار: سبتمبر ۲۰۰۳ - العدد ۳۴، سال
کلمات کلیدی: -

من الماضی القریب: دراسة فی أوضاع العراق السیاسیة و الإقتصادیة (وزارة ناجی طالب)

نویسنده(ها): حمیدی،جعفر عباس
اطلاعات انتشار: سبتمبر ۲۰۰۳ - العدد ۳۴، سال
کلمات کلیدی: -

وراء الأحداث: الممارسات الدیمقراطیة و أبعاد الحریة بین الواقع و التنظیر

نویسنده(ها): زکی جمیل حافظ
اطلاعات انتشار: سبتمبر ۲۰۰۳ - العدد ۳۴، سال
کلمات کلیدی: -

وثائق و تقریر: العنایة الدولیة و العربیة بالوثائق و التوثیق

نویسنده(ها): التحافی،عبدالوهاب عبدالرزاق
اطلاعات انتشار: سبتمبر ۲۰۰۳ - العدد ۳۴، سال
کلمات کلیدی: -

قراءات: دراسة تحلیلیة نقدیة النظام السیاس الفلسطینی بعد اوسلو

نویسنده(ها): الجاسور،ناظم عبد الواحد
اطلاعات انتشار: یونیو ۲۰۰۰ - العدد ۱۷، سال
کلمات کلیدی: -

ظاهرة الفرهود دراسة تأریخیة عن النهب و السلب و التخریب فی المجتمع

نویسنده(ها): العانی،نوری عبدالحمید
اطلاعات انتشار: سبتمبر ۲۰۰۳ - العدد ۳۴، سال
کلمات کلیدی: -

احیای نهادگرایی

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مهرنامه، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، اقتصاد، کتاب "چرا کشورها شکست می خورند"، معرفی کتاب، نهادگرایی

50 سال کتاب: معرفی کتابهای جامعه شناسی

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مهرنامه، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، ایران، علوم اجتماعی، معرفی کتاب

50 سال کتاب( معرفی کتابهای "اندیشه سیاسی" و علم سیاست )

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مهرنامه، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، اندیشه مدنی، سیاست فقهی، معرفی کتاب

عروبة البربر فی المغرب العربی دراسة تاریخیة

نویسنده(ها): الحمدانی،مجید حمید یونس
اطلاعات انتشار: مارس ۱۹۹۹ - العدد ۷، سال
کلمات کلیدی: -

رابطه بین میزان سود تقسیمی و سرمایه گذاری در دارایی های مالی

نویسنده(ها): رضا غلامی جمکرانی، حسن زهدی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سال
کلمات کلیدی: سود، سود تقسیمی، سرمایه گذاری در دارایی های مالی

در اقتصاد یکی از متغیرهای مهم واساسی،سرمایه گذاری به شمار می رود.کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به رشد وتوسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری هستند.اگر مدیران شرکت ها با پروژه های سرمایه گذاری روبرو باشند که خالص ارزش فعلی مثبت داشته باشند ومنابعمالی نیز محدود باشد در این صورت سیاست های سرمایه گذاری وتقسیم سود با یکدیگر رابطه خواهند داشت لذا درک رابطه فوق در کشورهایتوسعه نیافته و در حال...


خلاقیت و نوآوری سنگ بنای رشد وتوسعه اقتصادی

نویسنده(ها): غلامرضا اسگندری، رویا شیخ یوسفی، گیلدا اسعدپور
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سال
کلمات کلیدی: خلاقیت، نوآوری، رشد و توسعه اقتصادی

در جهان رقابتی آنچه بنگاه ها و در نتیجه اقتصادهای کلان را رشد و توسعه می دهد توجه به تولید دانش، خلاقیت و تکیه بر نوآوری می باشد . در اوایل قرن بیستم ژوزف شومپیتر و بعدا تقریبا تمام صاحبنظران، به این عقیده دست یافتند که ظهور و پیدایش پدیده ای به نامکارآفرین ها یا همان کارفرمایان خلاق در فرآیند توسعه اقتصادی تا کنون نقش بس مهمی را ایفا کرده است که ویژگی مهم این افراد از نظر شومپیتر ابداع...