ظاهرة الفرهود دراسة تأریخیة عن النهب و السلب و التخریب فی المجتمع

نویسنده(ها): العانی،نوری عبدالحمید
اطلاعات انتشار: سبتمبر ۲۰۰۳ - العدد ۳۴، سال
کلمات کلیدی: -

احیای نهادگرایی

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مهرنامه، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، اقتصاد، کتاب "چرا کشورها شکست می خورند"، معرفی کتاب، نهادگرایی

50 سال کتاب: معرفی کتابهای جامعه شناسی

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مهرنامه، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، ایران، علوم اجتماعی، معرفی کتاب

50 سال کتاب( معرفی کتابهای "اندیشه سیاسی" و علم سیاست )

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مهرنامه، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، اندیشه مدنی، سیاست فقهی، معرفی کتاب

عروبة البربر فی المغرب العربی دراسة تاریخیة

نویسنده(ها): الحمدانی،مجید حمید یونس
اطلاعات انتشار: مارس ۱۹۹۹ - العدد ۷، سال
کلمات کلیدی: -

رابطه بین میزان سود تقسیمی و سرمایه گذاری در دارایی های مالی

نویسنده(ها): رضا غلامی جمکرانی، حسن زهدی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سال
کلمات کلیدی: سود، سود تقسیمی، سرمایه گذاری در دارایی های مالی

در اقتصاد یکی از متغیرهای مهم واساسی،سرمایه گذاری به شمار می رود.کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به رشد وتوسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری هستند.اگر مدیران شرکت ها با پروژه های سرمایه گذاری روبرو باشند که خالص ارزش فعلی مثبت داشته باشند ومنابعمالی نیز محدود باشد در این صورت سیاست های سرمایه گذاری وتقسیم سود با یکدیگر رابطه خواهند داشت لذا درک رابطه فوق در کشورهایتوسعه نیافته و در حال...


خلاقیت و نوآوری سنگ بنای رشد وتوسعه اقتصادی

نویسنده(ها): غلامرضا اسگندری، رویا شیخ یوسفی، گیلدا اسعدپور
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سال
کلمات کلیدی: خلاقیت، نوآوری، رشد و توسعه اقتصادی

در جهان رقابتی آنچه بنگاه ها و در نتیجه اقتصادهای کلان را رشد و توسعه می دهد توجه به تولید دانش، خلاقیت و تکیه بر نوآوری می باشد . در اوایل قرن بیستم ژوزف شومپیتر و بعدا تقریبا تمام صاحبنظران، به این عقیده دست یافتند که ظهور و پیدایش پدیده ای به نامکارآفرین ها یا همان کارفرمایان خلاق در فرآیند توسعه اقتصادی تا کنون نقش بس مهمی را ایفا کرده است که ویژگی مهم این افراد از نظر شومپیتر ابداع...


حسابداری منابع انسانی

نویسنده(ها): محمد خدامرادی، احمد مهدوی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سال
کلمات کلیدی: حسابداری منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، تصمیم گیری، اطلاعات

بدون تردید نیروی انسانی بعنوان اصلی ترین ومهم ترین منبع سرمایه ی سازمان هاست که برای افزایش سطح بازدهی و بهره وری نگاهی ویژه به آن باید داشت.حسابداری منابع انسانی در واقع کاربرد مفاهیم و روشهای حسابداری در محدوده مدیریت منابع انسانی است و به نظر می رسد با تحقق عملیاندازه گیری و نهایت ا گزارشگری منابع انسانی بتوان ضمن استفاده بهینه از نیروها، به ارزش واقعی آنها نیز پی برد.کاربرد حسابداری...


قراءة نقدیة: لإشکالیة حقوق الإنسان فی الخطاب الإسلامی المعاصر

نویسنده(ها): الجبوری،نظلة
اطلاعات انتشار: فبرایر ۲۰۰۰ - العدد ۱۳، سال
کلمات کلیدی: -

نقلا عن جریدة العرب الدولیة الصادرة فی لندن أزمة الکتاب العربی و حصار العراق

نویسنده(ها): عبدالقادر شتة
اطلاعات انتشار: یونیو ۲۰۰۰ - العدد ۱۷، سال
کلمات کلیدی: -

مدی مشروعیة مناطق الحظر الجوی قرائة سیاسیة

نویسنده(ها): بغدادی،عبد السلام إبراهیم
اطلاعات انتشار: یونیو ۲۰۰۰ - العدد ۱۷، سال
کلمات کلیدی: -

رابطه بین مخارج بهداشت و درمان، مرگ و میر مردان بالغ بر بهره وری نیروی کار درکشورهای در حال توسعه

نویسنده(ها): شقایق خیری زاد، علیرضا جرجرزاده، مهدی بصیرت
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سال
کلمات کلیدی: سرمایه ی انسانی، بهداشت و سلالامت، بهره وری نیروی کار، پانل دیتا

مطالعه حاضر به بررسی نقش سلامت در ارتقا، بهره وری نیروی کار در 71 کشوردر حال توسعه در بازه زمانی 7991–2002 بااستفاده از روش پنل دیتا می پردازد. سرمایه گذاری در نیروی انسانی وارتقاء کیفیت آن، نقش اساسی در افزایش بهره وری و تسریع رشداقتصادی داشته است .در این خصوص یکی از راههای افزایش سرمایه انسانی ،ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار می باشدنتایج بدست آمده از برآوردها نشان می دهد که شاخص...


چندگانگی احساسات: چارچوبی از نقش احساسات در تصمیم گیری

نویسنده(ها): صالح عنبرانی، فرشته یزدانی فضل آبادی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سال
کلمات کلیدی: احساسات، اثر یا نتیجه، تصمیم گیری

نقش احساسات در تصمیم گیری چیست ؟در این پژوهش، احساسات، با توجه به نقش هایی که در تصمیم گیری ایفا می کنند به چهار دسته طبقه بندی می شوند. پژوهش حاضر در مورد مشابه نبودن نقش احساسات در شرایط مختلف تصمیم گیری بحث می کند. چهار کارکرد مختلفدسته بندی شده در این پژوهش را می توان با توجه به انواع پدیده های احساسی تمیز داد. اولین کارکرد احساسات، تهیه اطلاعاتی در مورد خشنودی یا ناخشنودی از یک...


رابطه تولید ناخالص داخلی با برخی از معیارهای حسابداری

نویسنده(ها): مهدی صالحی، جواد اورادی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سال
کلمات کلیدی: توسعه اقتصادی، بازار های مالی، معیارهای حسابداری

این پژوهش به بررسی نقش برخی از معیارهای حسابداری با تولید ناخالص داخلی میپردازد. در این تحقیق صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 6 ساله از سال 7831 تا 7812 بررسی شدهاند. در پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه تعادلی بین برخی ازمعیارهای حسابداری با تولید ناخالص داخلی 4 فرضیه اصلی با استفاده از روش پانل داده، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهدکه بین کارایی...


دراسات: التحدیات الدولیة للتنمیة البشریة المستدامة فی الوطن العربی

نویسنده(ها): باسیل یوسف
اطلاعات انتشار: یونیو ۲۰۰۰ - العدد ۱۷، سال
کلمات کلیدی: -