تعیین دوز عفونی کننده 50 درصد باکتری تروپرلا (آرکانوباکتریوم) پیوژنز در مدل گوسفند

نویسنده(ها): اصغر نقی ها، مسعود قربان پورنجف آبادی، مسعودرضا صیفی آبادشاپوری، بابک محمدیان، محمدرحیم حاجی حاجی کلایی، مصطفی محقق
اطلاعات انتشار: مجله دامپزشکي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز)، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۴ (مسلسل ۳۷)، سال
کلمات کلیدی: تروپرلا (آرکانوباکتریوم)، پیوژنز، بره، ID50

قابلیتهای نسخه جدید نرم افزار کریر

نویسنده(ها): وحید وکیل الرعایا
اطلاعات انتشار: صنعت تاسيسات، سال
کلمات کلیدی: فنی و مهندسی، HAPV4.41، سیستمهای تهویه مطبوع، نرم افزار کریر

سیستم های پمپ گرمایی منبع آبی و راهبردهای صرفه جویی انرژی

نویسنده(ها): jhon murphy، مجتبی طباطبایی
اطلاعات انتشار: صنعت تاسيسات، سال
کلمات کلیدی: فنی و مهندسی، WSHP، پیکربندی تجهیزات، سیستمهای پمپ گرمایی منبع آبی

Temperature profiles of exhaust valve in diesel locomotive engine with periodic boundary conditions

نویسنده(ها): Vahid sarafrazi، Mohammad reza talaee
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش موتورهای درونسوز، سال
کلمات کلیدی: convection، Radiation، exhaust valve، Temperature profile، Periodic Boundary Condition

The heat contact between the exhaust valve and its basement has become a problem well discussed these recentyears. In this research we modeled and obtained the temperature profiles of the exhaust valve of a Chinese diesellocomotive engine 12V180 with periodic boundary conditions. The innovation in this paper, are the periodicboundary conditions, which help us in the analysis of the...


نفوذ المنکر إلی المجتمع

نویسنده(ها): الحائری،محمد مهدی
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۱، سال
کلمات کلیدی: -

آنالیز فیلوژنیک تعدادی از جدایه های اورنیتوباکتریوم رینوتراکیال از مرغداری های صنعتی استان البرز

نویسنده(ها): ناصر قدسیان، وحید کریمی، منصور بنانی، محمدحسن بزرگمهری فرد، تقی زهرایی صالحی، سیدعلی پوربخش
اطلاعات انتشار: مجله دامپزشکي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز)، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۴ (مسلسل ۳۷)، سال
کلمات کلیدی: اورنیتو باکتریوم رینوتراکیال، فیلوژنیک، البرز ایران

شخصیات رائدة: أویس القرنی الزاهد الکبیر (الشیخ مهدی پیشوائی)

نویسنده(ها): الهادی،جعفر
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۱، سال
کلمات کلیدی: -

الإمام علی بن الحسین و أموال مروان

نویسنده(ها): مرتضی،السید جعفر
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۱، سال
کلمات کلیدی: -

الأقلیات الدینیة فی المجتمع الإسلامی

نویسنده(ها): الرفاهی،عبدالخلیل
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۱، سال
کلمات کلیدی: -

تأملات فی صیغة الحوار الإسلامی – المسیحی: أزمة الحضارة و مشروع جدید للحوار (1)

نویسنده(ها): شمس الدین،محمد مهدی
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۱، سال
کلمات کلیدی: -

السجود علی الأرض (1)

نویسنده(ها): الأحمدی،علی
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۱، سال
کلمات کلیدی: -

بررسی تغییرات آنزیم های بافتی در اثر مسمومیت با سیانید در ماهی کپور

نویسنده(ها): شهره عالیان، داور شاهسونی، حسن باغیشنی
اطلاعات انتشار: مجله دامپزشکي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز)، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۴ (مسلسل ۳۷)، سال
کلمات کلیدی: کپور معمولی، آنزیم بافتی، مسمومیت با سیانید

بررسی اثرات تجویز عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه بر ساختار هیستومورفومتریک عصب سیاتیک موش صحرایی متعاقب دیابت تجربی

نویسنده(ها): نعیم عرفانی مجد، ناهید موتمن، حسن مروتی، حسین نجف زاده
اطلاعات انتشار: مجله دامپزشکي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز)، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۴ (مسلسل ۳۷)، سال
کلمات کلیدی: هیستومورفومتری، دیابت، عصب سیاتیک، گزنه

مطالعه هیستومورفومتریک نوتوکورد در رویان گاومیش آبی خوزستان

نویسنده(ها): رضا رنجبر، نعیم عرفانی مجد، الناز لک
اطلاعات انتشار: مجله دامپزشکي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز)، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۴ (مسلسل ۳۷)، سال
کلمات کلیدی: هیستومورفومتریک، نوتوکورد، رویان، گاومیش آبی

بررسی اثر گنادکتومی و تجویز طولانی مدت تستوسترون بر غده فوق کلیوی خرگوش های نر

نویسنده(ها): علی پرچمی، اله فتاحیان دهکردی رحمت
اطلاعات انتشار: مجله دامپزشکي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز)، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۴ (مسلسل ۳۷)، سال
کلمات کلیدی: گنادکتومی، غده فوق کلیوی، خرگوش، تستوسترون