جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی از منبع ژله وارتون بند ناف انسان

نویسنده(ها): صابر زهری، مسعود ملکی، الدین حمیدی کمال، مهسا خاتمی سیده
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (پياپي ۴۷)، سال
کلمات کلیدی: بند ناف، سلول های بنیادی مزانشیمی، CD34، CD44، CD105

زمینه و هدف: سلول های بنیادی به عنوان پشتیبان اساسی بافت های بدن موجودات پرسلولی می باشند. این سلول ها باعث می شوند خون، استخوان، گامت ها، بافت اپی تلیال، سیستم عصبی، ماهیچه و سایر بافت های بدن بوسیله سلول های جدید در طول دوره زندگی جایگزین شوند. سلول های مزانشیمی ژله وارتون بند ناف، در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون نشانگرهای...


ازریابی وارونگی اینترون 1 ژن فاکتور هشت انعقادی در بیماران هموفیلی A شدید با استفاده از روش (Inverse Shifting–PCR (IS–PCR در مراجعه کنندگان به بیمارستان سیدالشهداء اصفهان

نویسنده(ها): نرگس روزافزای، لیلا کوکبی، سیروس زینلی، مرتضی کریمی پور
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (پياپي ۴۷)، سال
کلمات کلیدی: هموفیلی A، اینترون 1، Inverse Shifting–PCR، وارونگی

زمینه و هدف: هموفیلی A یک اختلال انعقادی وابسته به جنس مغلوب است که در اثر وقوع ناهنجاری های گوناگون در ژن فاکتور هشت انعقادی حادث می گردد. وارونگی اینترون 22 در %45 – 50 از موارد مسبب نوع شدید بیماری است. علاوه بر این وارونگی اینترون 1 نیز در بیش از %5 موارد مسوول ایجاد هموفیلی A شدید محسوب می گردد. هدف از این مطالعه ارزیابی دقیق وارونگی اینترون  1ژن فاکتور هشت انعقادی با استفاده از روش...


مطالعه اثرات تراتوژنیک و سمیت سلولی کوپلیمر تری بلاک PLA–PEG2000–PLA) BDP18) بر اسکلت جنین جوجه

نویسنده(ها): اسداله اسدی، آرش عبدالملکی، فرهود نجفی
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (پياپي ۴۷)، سال
کلمات کلیدی: کوپلیمر BDP18 Tri–Block، سمیت سلولی، تراتوژنیک، جنین جوجه

زمینه و هدف: پلیمرها به عنوان حامل های دارویی از پیشرفت های اخیر در دارورسانی هستند و منجر به ظهور زمینه ای جدید بنام درمان های پلیمری شده است. در این مطالعه سمیت و اثرات تراتوژنیک کوپلیمر BDP18 نسبت به جنین جوجه بعنوان جانور مدل مورد بررسی قرار گرفت.روش کار: کوپلیمر تری بلاک (PLA–PEG2000–PLA) BDP18 سنتز گردید. ترکیب حاصل در غلظت های مختلف، در سه مرحله مجزا و در روز سوم انکوباسیون جنین...


طراحی راهبردهای آموزشی و یادگیری

نویسنده(ها): محمدرضا بنی طبایی
اطلاعات انتشار: رشد تكنولوژي آموزشي، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، راهبردهای آموزشی، راهبردهای یادگیری، طراحی راهبردهای یادگیری، یادگیری، یادگیری معنی دار

بایدها و نبایدهای آکنه

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پوست و مو، سال
کلمات کلیدی: علوم پزشکی، آکنه، آکنه (جوش )، پوست

دردها و دغدغه هایش

نویسنده(ها): آسیه ابوالحسنی
اطلاعات انتشار: زمانه، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، آسیب شناسی، نوری، شیخ فضل الله

سیر تکوینی ارزشیابی برنامه ی درسی

نویسنده(ها): فرخ لقا رییس دانا
اطلاعات انتشار: رشد تكنولوژي آموزشي، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، ارزشیابی از نوع کیفی، ارزشیابی با برنامه درسی، اندازه گیری، رویکرد توصیفی، رویکرد داوری، رویکرد فرایندی و مشارکتی، فرآیند داد و ستدی یاددهی – یادگیری

دوستان یک دل

نویسنده(ها): حامد اصفیا
اطلاعات انتشار: زمانه، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، زنجانی، قربان علی، طباطبایی، احمد، مجتهدتبریزی، حسن، نوری، شیخ فضل الله

مبانی پایه ی نظریه ی ساختن گرایی

نویسنده(ها): داود سلیمی
اطلاعات انتشار: رشد تكنولوژي آموزشي، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، ساختن گرایی، نظریه ی ساختن گرایی اجتماعی، نظریه ی ساختن گرایی فردی

جثمان الإنسان و الدفن فی الإسلام

نویسنده(ها): نصرالله،السید هاشم
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۳، سال
کلمات کلیدی: -

کلمة التحریر: الإسلام الحنیف (ضد هذه الأسالیب الرخصیة)

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۴، سال
کلمات کلیدی: -

الثقافة فی خط الاسلإم لا فی خط الانحراف

نویسنده(ها): فضل الله،السید محمد حسین
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۴، سال
کلمات کلیدی: -

اقتراحات هامة

نویسنده(ها): آتای،حسین
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۳، سال
کلمات کلیدی: -

مع جوائز الأئمة للشعراء

نویسنده(ها): مرتضی،السید جعفر
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۳، سال
کلمات کلیدی: -

رجل الحرب و الحماسة: أنس بن حارث الکاهلی (الشیخ مهدی پیشوائی)

نویسنده(ها): الهادی،جعفر
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۳، سال
کلمات کلیدی: -