کتاب فی مقال: الإسلام و إیران (1)

نویسنده(ها): المطهری،مرتضی، الیوسفی،محمد هادی
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: -

The effect of ethanol addition on performance and emissions of a SI enginerunning on gasoline

نویسنده(ها): Mohsen Mardi K.، Mehran Abdolalipouradl، Shahram Khalilarya
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش موتورهای درونسوز، سال
کلمات کلیدی: Ethanol‐Gasoline Blend، SI Engine، Exhaust Gas Recirculation

In this paper, performance and emissions of a four‐stroke SI engine operating on ethanol‐gasoline blends of E0,E5 and E10 in a rational range of exhaust gas recirculation (EGR) with the aid of a 3D CFD code have beenstudied. CFD codes do not share high expenses and operational difficulties of experimental studies, but they dopresent acceptable results. The results of simulation were...


السجود علی الأرض (2)

نویسنده(ها): الأحمدی،علی
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: -

کلمة التحریر: الشیعة و التضامن الإسلامی

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: -

أهل البیت (ع): الإمام ضد المؤامرة الأمویة (17)

نویسنده(ها): التسخیری،محمد علی
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۱، سال
کلمات کلیدی: -

أسطورة تزوج علی (ع) بنت أبی جهل

نویسنده(ها): الأنصاری،ابراهیم
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: -

أزمة الحضارة و مشروع جدید للحوار: آفاق جدیدة لعلاقات الحوار بین الدیانتین (2) آفاق جدیدة للحوار (2)

نویسنده(ها): شمس الدین،محمد مهدی
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: -

متی یکون انتهاء السوره و ابتداء غیرها

نویسنده(ها): میرمحمدی،السید أبوالفضل
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: -

معرفی کتاب

نویسنده(ها): – –
اطلاعات انتشار: ك‍ت‍اب‌ م‍اه‌: دي‍ن‌، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، آرامی، پژوهشهای ادبی و تاریخی، تفسیر قرآن، خطابه و برهان شرعی، خوانش سریانی، رویکردی نوین به تفسیر، ساختار متنی قرآن، قرآن، کشاف، وحی و تحریف

خوردگی و رطوبت نسبی

نویسنده(ها): غلام حسین منوچهری نایینی
اطلاعات انتشار: صنعت تاسيسات، سال
کلمات کلیدی: فنی و مهندسی، جذب بخار آّب، خوردگی، رطوبت نسبی، هوای آزاد

الثقافه و الحضارة

نویسنده(ها): أمین،عثمان
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۱، سال
کلمات کلیدی: -

صنعت کفش یک صنعت پر زحمت است

نویسنده(ها): زهرا خورشیدی
اطلاعات انتشار: صنعت كفش، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، اشتغال، جوانان، صنعت کفش

کتاب العدد: دراسات و أبحاث: الحروف الزائدة فی القرآن الکریم

نویسنده(ها): الحسینی الرفاعی،السید طالب
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۱، سال
کلمات کلیدی: -

هل کان النبی یعلم بالقرآن قبل نزوله تدریجاً

نویسنده(ها): میرمحمدی،السید أبوالفضل
اطلاعات انتشار: - شماره ۲۱، سال
کلمات کلیدی: -

معرفی کتاب

نویسنده(ها): – –
اطلاعات انتشار: ك‍ت‍اب‌ م‍اه‌: دي‍ن‌، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، بیولوژی نص، پرتویی از نور، تفسیر قرآن، عصر جاهلی، غدیر در قرآن، فضائل بی شمار علی (ع)، قرآن، گفتمان قرآن، متدولولوژی علوم قرآنی، معرفی کتاب، نسیم ایمان، نظریه قدرت، ویژگی بلاغی، یوسف پیامبر