طراحی فضاهای بازی با رویکرد ارتقاء هوش هیجانی کودکان؛ تدوین اصول و ارائه شیوه طراحی بدیع در نمونه موردی پارک شهید رجایی زنجان

نویسنده(ها): علی شکوهی، سیده الهام موسوی، مسعود حجازی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: فضاهای بازی، طراحی فضای شهری، هوش هیجانی کودکان، شهر زنجان

اسلام درباره نقش مهم بازی در سلامت جسمی و روانی کودکان سفارش های مهمی را به مسلمین نموده است. متخصصان بر اهمیت بهره هوش هیجانی و نقش آن در کمک به کودکان برای افزایش سطح اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری و نهایتاً تبدیل شدن به بزرگسالی که بتوانند به مهارت با دیگر افراد جامعه ارتباط بر قرار کنند تأکید می کنند.تحقیق ها نشان داده است دو شاخص عمده «دقت» و «کارایی» سبب افزایش هوش هیجانی می گردند....


مدل حافظه ی سازمانی فرایند – محور، پیش نیاز اجرای مدیریت دانش در بخش های مدارک پزشکی

نویسنده(ها): صدوقی،فرحناز، عبادی فرد آذر،فربد، احمدی،مریم، پیری،زکیه
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: مدل های نظری، مدیریت دانش، حافظه ی سازمانی

حافظه ی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای اجرای مدیریت دانش شناخته شده است. هدف این پژوهش طراحی مدل حافظه ی سازمانی برای بخش های مدارک پزشکی مراکز آموزشی و درمانی بود. روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی– کاربردی بود و در سال 1386 انجام گرفت. کارکنان مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز جامعه ی پژوهش را تشکیل می دادند. شناسایی فرایندها و شناسایی دانش های مورد نیاز...


بررسی عوامل مؤثر بر طول مدت اقامت بیماران در مرکز آموزشی درمانی الزهرا – س – بر اساس تحلیل سلسله مراتبی

نویسنده(ها): یعقوبی،مریم، کریمی،سعید، کتابی،سعیده، جوادی،مرضیه
اطلاعات انتشار: مرداد و شهریور- شماره ۱۹، سال
کلمات کلیدی: طول مدت اقامت، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، کارکنان بیمارستان

طول مدت اقامت یکی از مهم ترین و کاربردی ترین شاخص های بیمارستانی است که امروزه، به طور گسترده ای در بیمارستان ها به کار گرفته می شود و بیانگر میزان کارایی و عملکرد فعالیت های بیمارستانی می باشد. از طرفی تکنیک تحلیل سلسله مراتبی یکی از فنون تصمیم گیری گروهی است که جهت تعیین الویت ها به کار می رود. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر طول مدت اقامت به کمک تکنیک تحلیل سلسله...


مقایسه یادگیری درس علوم دانش آموزان چهارم ابتدایی در مدارس هوشمند و عادی

نویسنده(ها): ماندانا کاکش
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: یادگیری، مدارس هوشمند، مدارس عادی

استفاده از فناوری چندرسانه ای آموزشی باعث تحول در روشهای سنتی آموزش شده اند که تأثیرگذاری آنها نیازمند دقت در طراحی بر اساس اهداف آموزشی و توانایی های کاربران می باشد. مقاله حاضر به مقایسه یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان چهارم ابتدایی در مدارس هوشمند و عادی پرداخته است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر چهارم ابتدایی مدارس آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز بود که با روش نمونه گیری تصادفی...


میزان توجه کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان به اخلاق حرفه ای بر اساس اصول اخلاقی کتابداران دانشگاهی ایران

نویسنده(ها): کاظم پور،زهرا، اشرفی ریزی،حسن، طاهری،بهجت
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: اخلاق حرفه ای، دانشگاه ها، کتابداران

مهم ترین متغیر در موفقیت هر سازمان، رعایت اخلاق می باشد. ماهیت حرفه ی کتابداری و اطلاع رسانی خدمت به کاربران است، از این رو توجه به اخلاق حرفه ای لازم و ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین میزان توجه کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان به اخلاق حرفه ای بر اساس اصول اخلاقی کتابداران دانشگاهی ایران بوده است. روش بررسی: روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات،...


مقایسه تاثیر آموزش های اکتشافی و فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت درس علوم دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان

نویسنده(ها): محمد کیانی سام، لیلا نعمت زاده
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: روش تدریس، روش تدریس اکتشافی، روش تدریس فراشناخت، پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت

تحقیق حاضر با هدف بررسی مقایسه تأثیر آموزش های اکتشافی و فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت درس علوم دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان انجام گرفت. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی است و به پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان می باشد. در این تحقیق ابتدا یک مدرسه از میان مدارس...


مفاهمه و گفتگوی متقابل راهی در جهت گسترش آموزش های چند فرهنگی

نویسنده(ها): سمیه کیارسی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: آموزش چند فرهنگی، هابرماس، نظریه‌ کنش ارتباطی

آموزش چند فرهنگی راهبردی موثر برای مقابله و سازگاری با بحران ها و تغییرات اجتماعی، فرهنگی از جمله افزایش گوناگونی فرهنگی به ویژه در آستانه ی ورود به قرن بیست و یکم است.بنابراین ضرورت بسط و توسعه ی مفهوم تعلیم وتربیت چند فرهنگی مساله ی آگاهی از روش های مطلوب اجرای چنین آموزش هایی را پیش می کشد.گفت وگو، سازکاری مناسب جهت تقویت پیوندهای فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی بین خرده فرهنگ ها و هویت های...


قانون باروری پدیدآور در مورد تولیدات علمی محققان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس پایگاه Web of science

نویسنده(ها): سهیلی،فرامرز، دانش،فرشید، مصری نژاد،فائزه، اسفندیاری مقدم،علی رضا
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: کتاب سنجی، پزشکی، اطلاع رسانی پزشکی، نویسندگی، پژوهشگران، همکاری

مقالات نمایه شده در پایگاه های استنادی معتبر، نشانگر سهم دانشمندان در پیشبرد دانش و توسعه ی پایدار در هر کشور می باشد. از این رو می توان براساس استنادات انجام شده به مقالات افراد، میزان مقبولیت آنان را در جامعه ی علمی ارزیابی کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی قانون باروری لوتکا (Lotka) و برادفورد (Bradford) در مورد تولیدات علمی محققان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بین سال های 2008–1992 در...


قابلیت بیمارستان های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه ی استقرار مشاوره ی پزشکی از راه دور

نویسنده(ها): تورانی،سوگند، خمرنیا،محمد، دلگشایی،بهرام
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: مشاوره از راه دور، بیمارستان های تخصصی، خدمات بهداشتی

امروزه میزان دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی به عنوان شاخص عمده ی سلامت جامعه قلمداد می شود. مشاوره ی پزشکی از راه دور به استفاده از تجهیزات ارتباطی جهت ارتباط بین پزشکان و بیماران اطلاق می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی آمادگی بیمارستان های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران از لحاظ آگاهی مدیران، آمادگی نیروی انسانی، تجهیزات ارتباطی و فرایندهای لازم جهت پیاده سازی شبکه ی مشاوره ی پزشکی از راه...


رابطه ی بین شاخص های کمی و کیفی در تولیدات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران در پایگاه اطلاعاتی Web of science

نویسنده(ها): عباسی،فهیمه، بیگلو،محمد حسین
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: علم سنجی، پایگاه اطلاعاتی، استناد

شاخص های علم سنجی جهت مطالعه ی کمی و کیفی تولیدات علمی افراد، موسسات و کشورها مورد استفاده قرار می گیرند. پایگاه Web of science (WoS) یکی از معتبرترین پایگاه های اطلاعاتی بین المللی جهت انجام مطالعات علم سنجی می باشد. تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه ی بین شاخص های کمی و کیفی در تولیدات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در پایگاه اطلاعاتی WoS در طول یک دهه ی 2008–1999 انجام شد. روش بررسی: در...


کاربرد سیستم های هوش مصنوعی در تصمیم گیری های پزشکی: مزایا و چالش ها

نویسنده(ها): صدوقی،فرحناز، شیخ طاهری،عباس
اطلاعات انتشار: مرداد و شهریور- شماره ۱۹، سال
کلمات کلیدی: هوش مصنوعی، سیستم خبره، شبکه ی عصبی، تصمیم گیری پزشکی با کمک کامپیوتر

به دلیل پیچیدگی تصمیمات پزشکی، کاربرد سیستم های اطلاعاتی جهت پشتیبانی از این تصمیمات افزایش یافته است. در این بین، نقش سیستم های هوشمند در یاری رسانی به پزشکان برجسته است. در این مقاله، به بررسی قابلیت این سیستم ها در پزشکی پرداخته شده است و مهم ترین چالش های به کارگیری این سیستم ها مورد بحث قرار گرفته است. محدودیت تکنولوژی، هزینه ی سیستم، نگهداری متخصصین در سازمان، وارد کردن داده های...


ارزشیابی ابعاد مسیر پیشرفت شغلی کارکنان حوزه ی ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نویسنده(ها): حاتم،ناهید، حیدری،علی رضا، کشتکاران،ویدا، حیدری ارجلو،پروانه
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: علوم پزشکی، پزشکی، مدیریت، توسعه، رضایت شغلی

مسیر شغلی شامل رشته مشاغلی است که شخص برای نیل به یک هدف شغلی طی م یکند. مدیریت توسعه ی مسیر شغلی، رضایت شغلی، تصدی حرف های و اثربخشی بالاتر را سبب م یشود. هدف از انجام این مطالعه، تعیین وضعیت ابعاد مسیر پیشرفت شغلی کارکنان حوزه ی ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.


شناسایی نیازهای سطوح بلوغ سازمانی بر اساس «مدل بالندگی توانمندی کارکنان» در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های دولتی شهر اصفهان

نویسنده(ها): حاتم پور،فرزانه، یارمحمدیان،محمد حسین، توکلی،ناهید، شمس،اسدالله
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: نیاز سنجی، بلوغ سازمانی، مدل بالندگی توانمندی کارکنان، بخش مدارک پزشکی، بیمارستان ها

امروزه بسیاری از سازمان ها تلاش می کنند تا در تکامل تدریجی فرآیندهای خویش، بلوغ بیشتری پیدا نمایند. درصد زیادی از این سازمان ها به مدل های بالندگی روی آورده اند. PCMM (People capability maturity model) یکی از این مدل ها است که بر توسعه ی مهارت های انسانی سازمان متمرکز می باشد. هدف از کاربرد PCMM در سازمان، توسعه ی مستمر مهارت های کارکنان می باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی نیاز های سطوح...


بررسی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشکده های داروسازی تیپ یک کشور در پایگاه مؤسسه ی اطلاعات علمی

نویسنده(ها): میرحسینی،زهره، وهابی،فتانه
اطلاعات انتشار: مرداد و شهریور- شماره ۱۹، سال
کلمات کلیدی: موسسات و دانشگاه ها، علوم کتابداری، سیستم اندازه گیری

افزایش تولیدات علمی در سطح بین المللی، یکی از شاخص های ارزیابی کشورها در دنیای امروز است. هدف پژوهش حاضر، تعیین وضعیت کمی تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشکده های داروسازی تیپ یک کشور (دانشکده های واقع در شهرهای اصفهان، تبریز، تهران، شیراز و مشهد) در پایگاه اطلاعات علمی ISI (Institute for scientific information) در سال های 2006 الی 2008 می باشد تا سهم تولیدات علمی آن ها و نقشی که در...


بررسی همپوشانی سنتی، نسبی و درجه ی آزادی مرکب در دو پایگاه داده ی PubMed و Scopus در زمینه ی موضوعی بیماری های قلبی – عروقی

نویسنده(ها): علی بیک،محمد رضا، جمشیدی اورک،روح انگیز، اصغری هینه آباد،لیلا
اطلاعات انتشار: مرداد و شهریور- شماره ۱۹، سال
کلمات کلیدی: پایگاه های اطلاعاتی، Pubmed، بیماری‌ های قلبی، عروقی

تعیین میزان همپوشانی، روشی است که به مقایسه ی محتوای پایگاه های داده از جنبه ی کمی می پردازد. در این نوشتار میزان همپوشانی سنتی، نسبی و درجه ی آزادی مرکب پایگاه داده ی رایگان PubMed و پایگاه داده ی غیر رایگان Scopus در مورد بیماری های قلبی– عروقی ارایه می گردد. روش بررسی: این پژوهش توصیفی– کاربردی در فاصله ی زمانی بهمن ماه 1387 تا تیر ماه 1388 صورت گرفت. ابتدا توصیفگرهای مرتبط با سه...

نمایش نتایج ۱۲۶ تا ۱۴۰ از میان ۹۰۰۵۴۸ نتیجه