مدیریت بررسی، چاپ و انتشار مقالات علمی در حوزه ی سلامت

نویسنده(ها): رضائیان،محسن
اطلاعات انتشار: مرداد و شهریور- شماره ۱۹، سال
کلمات کلیدی: نشریات، مدیریت اطلاعات، سردبیر، نویسنده، خواننده، ناشر

مجلات علمی محملی را برای بررسی، چاپ و انتشار نتایج اکتشافات و یافته های نوین علمی فراهم می آورند که هیچ محمل دیگری نمی تواند جایگزین آن گردد. با توجه به نقش بسیار مهم نشریات علمی در انتشار دانش، مدیریت آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار می گردد. مدیریت صحیح در مجلات علمی تنها با توجه به مسؤولیت های گوناگون و متعدد افراد از جمله نقش سردبیر، نویسندگان، داوران و خوانندگان مقالات امکان پذیر...


فراتحلیل مطالعا ت تئوری های تغییر در سازمان آموزشی

نویسنده(ها): ماشاالله خورشیدی، محمد حسین پور
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: فراتحلیل، تئوری تغییر، سازمان های آموزشی

هدف از پژوهش حاضر بررسی تئوری های تغییر و عوامل موثر بر آن در سازمان آموزشی است . رویکرد پژوهشی بکار برد شده از نوع روش شناسی کیفی می باشد . برای این منظور ، با استفاده از روش فراتحلیل مطا لعا تی که به تئوری ها و مدل های تغییر در سازمانها به ویژه سازمان آموزشی پرداخته بودند ، گردآوری شدند . برای گردآوری مطا لعات از کلید واژه های مرتبط استفاده شده و جستجو در سایتها ، کتابها و مجلات علمی...


تأثیر فن آوری اطلاعات در ارتقای نظام سلامت از دیدگاه کارکنان بیمارستان شهید بهشتی کاشان

نویسنده(ها): شکری زاده آرانی،لیلا، کرمی،مهتاب
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: پزشکی، توسعه، زنان، ارزیابی، نگرش

شناخت تاثیرات بالقوه ی فن آوری اطلاعات در صنعت خدمات سلامت از قبیل اثر بر فرایند درمان، سرعت و سهولت بازیابی اطلاعات و در دسترس قرار دادن این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات بالینی مبتنی بر موقعیت و فعالیت های مدیریتی، آموزشی و پژوهشی، می تواند مبنای برنامه ریزی های استراتژیک به منظور ارتقای دستاوردهای نظام سلامت مبتنی بر فن آوری و در نهایت، ارتقای سطح سلامت جامعه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با...


مطالعه ی تطبیقی عملکرد سازمان های پیشگام در توسعه ی پرونده ی الکترونیک سلامت

نویسنده(ها): صفدری،رضا، ماسوری،نیلوفر، سیدفرج اله،صدیقه
اطلاعات انتشار: مرداد و شهریور- شماره ۱۹، سال
کلمات کلیدی: استانداردها، پرونده ی الکترونیک سلامت، عملکرد

برای رسیدن به اهداف پرونده ی الکترونیک سلامت ((Electronic health record و برای این که با اطمینان از سوی کاربران مورد استفاده قرار گیرد، استانداردهای یک پارچه ای باید در زمینه ی ساختار، محتوا، نحوه ی تبادل داده، تولید اطلاعات، معماری و امنیت سیستم تدوین گردد. مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن گستره ی فعالیت های استاندارد سازی در خصوص EHR، قابل پذیرش بودن در سطح جهانی، سهولت دسترسی به اطلاعات...


بررسی تغییرات بهره وری واحد مدارک پزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از شاخص Malmquist

نویسنده(ها): درگاهی،حسین، ماسوری،نیلوفر، صفدری،رضا، فضایلی،سمیه، یوسفی،مهدی
اطلاعات انتشار: مرداد و شهریور- شماره ۱۹، سال
کلمات کلیدی: کارایی سازمانی، بخش مدارک پزشکی بیمارستان، شاخص ها

محدود بودن منابع و افزایش سریع هزینه های بیمارستان، موضوع بهبود بهره وری در بخش های مختلف این سازمان را از اهمیت ویژه ای برخوردار می سازد. این مطالعه با سنجش بهره وری واحد مدارک پزشکی بیمارستان های مورد بررسی، سعی نموده است تا تصویر مناسبی از عملکرد واحدهای مذکور را ارایه دهد. روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی– تحلیلی و کاربردی است. هدف برآورد شاخص Malmquist در واحدهای مدارک پزشکی...


Prosodic elements to improve pronunciation in English language learners: A short report

نویسنده(ها): Rachel Adams–Goertel
اطلاعات انتشار: Spring - Summer ۲۰۱۳, Volume۲ -Issue۲، سال
کلمات کلیدی: Teaching pronunciation، prosodics، suprasegmentals، Fluency

The usefulness of teaching pronunciation in language instruction remains controversial. Though past research suggests that teachers can make little or no difference in improving their students’ pronunciation, current findings suggest that second language pronunciation can improve to be near native–like with the implementation of certain criteria such as the utilization of prosodic...


طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اسلامی در دوره متوسطه

نویسنده(ها): غلامحسن میکائیلو
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: برنامه درسی، تربیت اسلامی، دوره متوسطه

هدف از این تحقیق تدوین الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اسلامی در دوره متوسطه به منظور آموزش همه جانبه تربیت اسلامی در دروس مختلف وتوسط معلمان مربوطه بوده تا یادگیری مفاهیم ومهارت های مربوط به تربیت اسلامی،از روی استدلال وباور عمیق قلبی صورت پذیرد و درآینده زندگی فراگیران نقش موثری ایفا نماید. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی ودر نهایت بعد از تحلیل داده ها به منظور استخراج الگوی مطلوب به صورت پژوهش...


نقدی بر خدمات مرجع و اطلاع یابی: از نظریه تا عمل

نویسنده(ها): اشرفی ریزی،حسن
اطلاعات انتشار: مرداد و شهریور- شماره ۱۹، سال
کلمات کلیدی: -

ارزیابی پنج پایگاه اطلاعاتی کتاب شناختی فارسی Parsmedline، Magiran، Irandoc و SID به وسیله ی معیار ارزیابی پایگاه های اطلاعاتی 2002 Gulliver

نویسنده(ها): طلا چی،هما، گوهری،محمد رضا، الله بخشیان،لیلی
اطلاعات انتشار: مرداد و شهریور- شماره ۱۹، سال
کلمات کلیدی: پایگاه ‌های اطلاعاتی کتاب ‌شناختی، ارزیابی، معیار

با توجه به تاثیر طراحی پایگاه های اطلاعاتی در استفاده ی کاربران و میزان بهره برداری آنان از محتوای پایگاه های اطلاعاتی در زمینه ی موضوعات پزشکی و لزوم رعایت استاندارد ها و معیار های جهانی در طراحی پایگاه های اطلاعاتی، این پژوهش به بررسی پنج پایگاه اطلاعاتی کتاب شناختی فارسی Iranmedex، Irandoc، Magiran، SID و ParsMedline بر اساس معیار ارزیابی Gulliver 2002 پرداخته است. روش بررسی: پژوهش...


موانع اجرایی پیاده سازی پرونده ی الکترونیک سلامت

نویسنده(ها): جبرائیلی،محمد، پیری،زکیه، رحیمی،بهلول، قاسم زاده،نازآفرین، قاسمی راد،محمد، محمودی،آیت
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: پرونده ی الکترونیک سلامت، محدودیت های فنی، محدودیت ها

نیاز حیاتی نظام ارایه ی خدمات سلامت به اطلاعات و عدم پاسخ گویی پرونده های کاغذی به دلیل محدودیت های ذاتی آن، باعث حرکت به سوی سیستم های اطلاعات کامپیوتری شد که آرمان و هدف نهایی این سیستم ها، دستیابی به پرونده ی الکترونیک سلامت (HER یا Electronic health records) می باشد. اما پیاده سازی آن در سازمان های مراقبت سلامت یک کار دشوار و پیچیده است و با محدودیت ها و موانع اجرایی مواجه می باشد....


بررسی میزان انطباق چکیده ی فارسی پایان نامه های دوره ی دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک با استانداردهای چکیده نویسی – ISO 214 –

نویسنده(ها): شعبانی،احمد، عسگری،عصمت، همایی،رضا، سعادت،رسول
اطلاعات انتشار: مرداد و شهریور- شماره ۱۹، سال
کلمات کلیدی: چکیده ها، پایان نامه های دانشگاهی، دانشگاه ها، 214 ISO

با توجه به ضرورت یکدستی و هماهنگی در ساختار چکیده ها و افزایش دقت، صحت و جامعیت آن ها، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت استاندارد چکیده نویسی (214 ISO) در چکیده های فارسی پایان نامه های دوره ی دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال های 87–1378 صورت گرفت. روش بررسی: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع کاربردی است و ضمن بررسی دقیق پایان نامه های ثبت شده در کتابخانه ی مرکزی...


سواد هنری در برنامه درسی

نویسنده(ها): حمید براتی، محبوبه سلیمان پورعمران
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: برنامه درسی، تربیت هنری، سواد

امرزوه، مقولات هنری در برنامه درسی پنهان نقش قابل توجه در آموزش رسمی مدارس دنیا ایفا می کند. بر این اساس، مقاله حاضر بر آن است تا جایگاه هنر و سواد هنری در برنامه درسی و میزان اهمیت این موضوع را بررسی نماید.موضوع این تحقیق "سواد هنری دربرنامه درسی" می باشد که هدف اساسی از انتخاب موضوع و انجام تحقیق در زمینه سواد هنری در برنامه درسی ، جایگاه هنر دربرنامه درسی و میزان اهمیت دادن به این درس...


طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد نظام سلامت برای ایران

نویسنده(ها): بهرامی،محمدامین، وطنخواه،سودابه، طبیبی،جمال الدین، تورانی،سوگند
اطلاعات انتشار: مرداد و شهریور- شماره ۱۹، سال
کلمات کلیدی: شاخص، ارزشیابی، عملکرد، نظام مراقبت های سلامت، ایران

ارزشیابی عملکرد نظام سلامت، اطلاعات خوبی در مورد وضعیت نظام سلامت برای دولت ها و ملت ها ایجاد می نماید. به همین دلیل، در دهه ی اخیر بسیاری از کشورها بر ارزشیابی و گزارش عملکرد به عنوان وسیله ای برای کمک به تحقق اهداف سلامت و توسعه ی روش ها و ابزارهایی بدین منظور تمرکز کرده اند. هدف پژوهش حاضر طراحی الگویی شاخص محور (شامل زمینه های کلی و شاخص های مرتبط) برای ارزشیابی عملکرد نظام سلامت...


قوانین و خط مشی های مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی – درمانی به مراجع قضایی

نویسنده(ها): قادری نانسا،لیلا، یارمحمدیان،محمد حسین، رئیسی،احمدرضا، توکلی،ناهید
اطلاعات انتشار: مرداد و شهریور- شماره ۱۹، سال
کلمات کلیدی: افشا، قوانین، مدارک پزشکی

بیمارستان ها مسوولیت پاسخ گویی به تقاضا های قانونی برای واگذاری اطلاعات بهداشتی– درمانی را بر عهده دارند و این در حالی است که مسوول حفاظت از اطلاعات بهداشتی– درمانی بیماران نیز هستند. هدف این پژوهش، شناسایی و مقایسه ی قوانین و خط مشی های مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی– درمانی برای مراجع قضایی در کشورهای منتخب و ایران و شناسایی نقاط خلا در این زمینه می باشد. روش بررسی: این پژوهش از نوع...


اثر توزیع نابرابر درآمد بر وضعیت سلامتی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

نویسنده(ها): عماد زاده،مصطفی، صمدی،سعید، پاک نژاد،سمیرا
اطلاعات انتشار: مرداد و شهریور- شماره ۱۹، سال
کلمات کلیدی: درآمد، امید به زندگی، آموزش

با توسعه ی اقتصادی و کاهش نابرابری درآمدی، درآمد قابل دسترس افراد و خانوارها افزایش و از این طریق سلامت افراد جامعه تامین و ارتقا می یابد. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر توزیع نابرابر درآمد بر وضعیت سلامتی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی– تحلیلی بود و داده ها و اطلاعات از طریق سایت های اینترنتی، مقالات و کتب جمع آوری...

نمایش نتایج ۱۵۱ تا ۱۶۵ از میان ۹۰۰۵۴۸ نتیجه