اثر آلودگی هوا بر تکوین بساک، میکروسپورزایی، تکوین گرده و پروتیین های محلول گرده ای در گیاه طاووسی (.SPartium junceum L)

نویسنده(ها): احمد مجد، فرخنده رضانژاد، مصطفی معین، مسعود امین زاده، سیدمحمدعلی شریعت زاده
اطلاعات انتشار: پژوهش و سازندگي، زمستان, دوره  ۱۶ , شماره  ۴ (پي آيند ۶۱) در منابع طبيعي، سال
کلمات کلیدی: آلودگی هوا، پروتئینهای محلول، تکوین بساک، دانه گرده، رهایی مواد سلولی، طاووسی

تکوین اجزای گل از جمله بساک پرچم ها، میکروسپورزایی و تشکیل دانه های گرده، تکوین مادگی و تخمک ها از پدیده های زیستی گیاهان هستند که تحت تاثیر آلاینده های جوی قرار می گیرند. در بررسی حاضر اثر آلودگی هوا بر تکوین بساک، میکروسپورزایی، تکوین گرده و پروتئین های گرده گیاه طاووسی (SPartium junceum) از تیره باقلائیان بررسی شد و بساک ها و دانه های گرده در مراحل مختلف نموی از نواحی دارای هوای بسیار...


تاثیر سطوح مختلف مکمل لیزین و پروتئین خام جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و دفع ازت جوجه های گوشتی

نویسنده(ها): منصور رضایی، حسن نصیری مقدم، جواد پوررضا، حسن کرمانشاهی
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۴، سال
کلمات کلیدی: لیزین، پروتئین، جوجه گوشتی، لاشه، گوشت سینه

به منظوز تعیین اثر سطوح مختلف اسید آمینه لیزین و پروتئین خام جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و دفع ازت جوجه های گوشتی، آزمایشی با 240 قطعه جوجه گوشتی سویه تجارتی راس از سن یک تا 42 روزگی اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح مکمل اسید آمینه لیزین دردوره آغازین و رشد (صفر، 0.15 و 0.30 درصد) و دو سطح پروتئین خام (17.84 و 20.84 درصد در دوره آغازین و 16.12 و 18.12 درصد در دوره رشد) با انرژی...


اثرهای روش های مختلف تهیه بستر بر رشد رویشی، اجزای عملکرد و عملکردهای دانه و روغن آفتابگردان در کشت دو گانه

نویسنده(ها): انوشیروان فروزنده شهرکی، محمدرضا خواجه پور
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۴، سال
کلمات کلیدی: بقایای گیاهی، خاک ورزی، رشد رویشی، اجزای عملکرد، عملکردهای دانه و روغن، آفتابگردان، کشت دو گانه

در سیستم های کشت آبی و در کشت دو گانه، مقدار زیادی بقایای گیاهی تولید می شود که همراه با محدودیت زمان برای پوسیدگی بقایای محصول قبلی و کمی فرصت برای انجام عملیات کامل تهیه بستر، سبب ضرورت کاهش خاک ورزی و نیز مدیریت خاص بقایای گیاهی می شود. در بررسی حاضر، اثر روش های مختلف تهیه بستر در کشت دو گانه جو– آفتابگردان بر رشد رویشی، اجزای عملکرد و عملکردهای دانه و روغن آفتابگردان (هیبرید...


موضوع فلسفه و روانشناسی: فهرست کتاب های منتشر شده در مرداد ماه 1383

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۸۴، سال
کلمات کلیدی: -

موضوع زبان: فهرست کتاب های منتشر شده در مرداد ماه 1383

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۸۴، سال
کلمات کلیدی: -

موضوع ادبیات: فهرست کتاب های منتشر شده در مرداد ماه 1383

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۸۴، سال
کلمات کلیدی: -

بررسی آبشستگی اطراف آبشکن و کاهش آن با استفاده از ردیف شمع

نویسنده(ها): مجتبی صانعی، مجتبی حیدری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: آبشستگی موضعی، آبشکن، ماکزیمم عمق ابشستگی، شمع

یکی از روشهای کاهش ماکزیمم عمق و حجم آبشستگی در جلوی آبشکن ها استفاده از ردیف شمع است در مطالعه حاضر نتایج یک دسته ازمایش با شمعهای مستغرق با 4 موقعیت استقرار مختلف در بالا دست آبشکن برای رسیدن به مطلوب ترین فاصله و ارایش از نظر کاهش حجم و عمق ابشستگی اورده شدها ست ازمایشها تحت ابشستگی آب زلال و در دبی ثابت و عمق های مختلف در فلومی به طول 5 متر عرض 74 سانتی متر و عمق 50 سانتی متر صورت...


براورد مقادیر ثابت نهایی نفوذ از طریق برخی معادلات نفوذ و مقایسه آن با مقادیر اندازه گیری شده هدایت هیدرولیکی خاک اشباع

نویسنده(ها): فرشته حقیقی، بهرام ثقفیان، میرمسعود خیرخواه زرکش
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: مقدار نفوذ نهایی، هورتون، کوستیاکف، لوییس، فیلیپ، هدایت هیدرولیکی اشباع

مطالعه فرایند نفوذ و اطلاع از مقدار ظرفیت نفوذ خاک امری مهمجهت دستیابی به یک سیستم آبیاری مطلوب و افزایش بازدهی منابع آبی به شمار می رود دراین بررسی مقادیر نهایی ثابت نفوذ براورد شده توسط سه معادله نفوذ کوستیاکف – لوییس، فیلیپ دوجزیی و هورتون با مقادیر اندازه گیری شده هدایت هیدرولیکی خاک اشباع در ازمایشگاه برروی برخی از خاکهای منطقه طالقان مقایسه شده است برای این منظور داده های تجربی...


برداری بهینه از مخازن با استفاده از برنامه ریزی خطی و غیرخطی

نویسنده(ها): حمیدضا رکنی، کورش قادری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: بهره برداری، برنامه ریزی خطی و غیرخطی، GAMS، الگوریتم ژنتیک

برنامه ریزی خطی و غیرخطی از آن دسته تکنیکهایی هستند که کاربردهای فروانی در علم و صنعت داشته اند دراین تحقیق استفاده و توسعه ی برنامه ریزی خطی و غیرخطی برای مدیریت و بهره برداری مخزن سد جیرفت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته است مدلهایتوسعه داده شده برای احتمالات 50% و 60 % و 70 % و 80% و 90% با استفاده از نرم افزار GAMS که قویترین نرم افزار در زمینه مدیریت منابع آب است حل شده اند...


براوردحداکثر بارش محتمل pmp 24 ساعته با استفاده از روشهای گشتاور معمولی و هرشفیلد در استان کرمانشاه

نویسنده(ها): احمد مزیدی، سودابه دوستمرادی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: کرمانشاه، حداکثر بارش محتمل، گشتاور معمولی، هرشفیلد، توزیع پیرسون، ازمون چرخش داده ها

طرح تاسیسات آبی اجرای نیاز به مطالعات و تجزیه و تحلیل داده های آب و هواشناسی دارد و ریزشهای جوی بصورت برف و باران از عمده ترین منابع تغذیه آبهای سطحی و زیرزمینی کشور هستند از این رو در طرح تاسیسات آبی مانند پلها، آبروها، شبکه های زهکشی شهری و یا سرریز های اضطراری سدها لازم است تا دبی اوج سیلاب پیش بینی گردد در این مورد بارانی که برای تجزیه و تحلیل و محاسبه طرح به کارمی رود براساس...


براورد ضریب انتشار طولی در مجاری روباز با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی ANNs

نویسنده(ها): مهدی دریایی، سیدمحمود کاشفی پور
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: ضریب انتشار طولی مجاری روباز، شبکه های عصبی مصنوعی

معادله ای که بطور پیوسته برای شبیه سازی انتقال مواد محلول در مدلهای کیفیت آب به کار می رود معادله یک بعدی انتقال پخش ADE می باشد در این معادله ضریب انتشار طولی نقش مهمی را ایفا می کند بطوریکه اکثر مدلهای کامپیوتری معتبر برای انتشار آلودگی حاوی گزینه ای جهت تعیین ضریب انتشار طولی می باشند تعیین ضریب انتشار طولی در عمل توسط مطالعات ردیابی صورت می گیرد نظر به اینکه چنین مطالعاتی بسیار مشکل...


دو رگ گیری درون گونه ای در صنوبر پده Populus euphratica Oliv با استفاده از روش درون شیشه ای نجات رویان

نویسنده(ها): محسن کلاگری، علی جعفری مفیدآبادی، مسعود طبری کوچکسرایی، سیدمحسن حسینی
اطلاعات انتشار: پژوهش و سازندگي، زمستان, دوره  ۱۶ , شماره  ۴ (پي آيند ۶۱) در منابع طبيعي، سال
کلمات کلیدی: پده، دورگ گیری درون گونه ای، نجات رویان، تنوع جغرافیایی، جوانه زنی تخمک و تخمدان

به منظور بررسی امکان دستیابی به نتایج برتر بین ژنوتیپ های بومی در گونه پده Populus euphrativa Oliv در برخی مناطق جغرافیایی کشور این گونه به وسیله گرده افشانی مصنوعی روی شاتون های گل ماده جدا شده و روش تغذیه درون شیشه ای رویان های دو رگ انجام گردید. به دلیل دوره طولانی تکامل رویان در گونه پده، کپسولهای 45 روزه جدا سازی شدند و سپس جهت جوانه زنی به محیط های کشت جامد (DKW, Ms, Half– Ms) به...


براورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور

نویسنده(ها): مصطفی خمیری ثانی، یاسر میناتور، سیدرضا الوانکار
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: سیلاب، سنجش از دور، قره سو، اق چای، بالخلوچای، GIS

سیل یکی از بلایای طبیعی است که در طول تاریخ بشر همواره خسارات جانی و مالی فراوانی به بار اورده است و انسان همواره در فکر مبارزه و کنترل این پدیده بوده است میانگین خسارات سالیانه سیل در کشورهای صنعتی و در حال توسعه رو به افزایش است مطالعات زیادی نشان داده که سیلاب رودخانه را می توان با بکارگیری تکنیک های دورسنجی براورد کرد چون بکارگیری تکنیک دور سنجی نسبت به روشهای سنتی و متداول دارای...


براورد حداکثر بارش محتمل PMP با استفاده از روشهای اماری در استان لرستان

نویسنده(ها): احمد مزیدی، سمیرا کوشکی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: لرستان، حداکثر بارش محتمل، گشتاور معمولی، هرشفیلد، توزیع پیرسون، آزمون چرخش داده ها

حداکثر بارش محتمل pmp بیشترین ارتفاع بارندگی است که در دوره زمانی معین در یک حوضه به وقوع می پیوندد هیدرولوژیت ها از مقادیر حداکثر بارش محتمل برای محاسبه حداکثر سیل محتمل در محاسبه طراحیر سرریز سدها استفاده می کنند و به دو روش آماری و سینوپتیکی قابل محاسبه است هدف از این تحقیق براورد حداکثر بارش محتمل در سه ایستگاه سینوپتیک استان لرستان به روشهای اماری گشتاور معمولی و روش هرشفیلد می باشد...


براورد سطح آب زیرزمینی با استفاده از سیستم استنتاجی فازی – عصبی مطالعه موردی: حوزه نرماب استان گلستان

نویسنده(ها): نسرین کوهستانی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: آب زیرزمینی، پیش بینی سطح آب، مدلهای استنتاجی فازی، عصبی، استان گلستان

بموازات رشد سریع جمعیت و افزایش نیازهای بشری تامین آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است دراین میان منابع آب های زیرزمینی بمنزله منابعی مطمئن جهت تامین مصارف فوق تلقی می گردند در سالهای اخیر برداشت بی رویه از منابع مزبور از یک سو و فعالیت بشر درجهت تامین غذا از سوی دیگر باعث لطمات جبران ناپذیری به این منابع از نقطه نظر کمی و کیفی گردیده است در استان...