براورد حداکثر بارش محتمل PMP با استفاده از روشهای اماری در استان لرستان

نویسنده(ها): احمد مزیدی، سمیرا کوشکی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: لرستان، حداکثر بارش محتمل، گشتاور معمولی، هرشفیلد، توزیع پیرسون، آزمون چرخش داده ها

حداکثر بارش محتمل pmp بیشترین ارتفاع بارندگی است که در دوره زمانی معین در یک حوضه به وقوع می پیوندد هیدرولوژیت ها از مقادیر حداکثر بارش محتمل برای محاسبه حداکثر سیل محتمل در محاسبه طراحیر سرریز سدها استفاده می کنند و به دو روش آماری و سینوپتیکی قابل محاسبه است هدف از این تحقیق براورد حداکثر بارش محتمل در سه ایستگاه سینوپتیک استان لرستان به روشهای اماری گشتاور معمولی و روش هرشفیلد می باشد...


براورد سطح آب زیرزمینی با استفاده از سیستم استنتاجی فازی – عصبی مطالعه موردی: حوزه نرماب استان گلستان

نویسنده(ها): نسرین کوهستانی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: آب زیرزمینی، پیش بینی سطح آب، مدلهای استنتاجی فازی، عصبی، استان گلستان

بموازات رشد سریع جمعیت و افزایش نیازهای بشری تامین آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است دراین میان منابع آب های زیرزمینی بمنزله منابعی مطمئن جهت تامین مصارف فوق تلقی می گردند در سالهای اخیر برداشت بی رویه از منابع مزبور از یک سو و فعالیت بشر درجهت تامین غذا از سوی دیگر باعث لطمات جبران ناپذیری به این منابع از نقطه نظر کمی و کیفی گردیده است در استان...


براورد حداکثر بارش محتمل PMP 24 ساعته با استفاده از روشهای گشتاور معمولی و هرشفیلد در استان فارس

نویسنده(ها): احمد مزیدی، زهرا امیدی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: گشتاور معمولی، هرشفیلد، حداکثر بارش محتمل PMP، لوگ نرمال سه پارامتره، RMSE، استان فارس

حداکثربارندگی محتمل PMP برابر بیشترین ارتفاع بارندگی است که از دیدگاه نظری در مدت معینی امکان وقوع دارد و بطور کلی به دو روش هواشناسی و اماری براورد می شود در مقاله حاضر برای انتخاب مناسب ترین توزیع فراوانی جهت براورد مقادیر بارش حداکثر با احتمالات وقوع مشخص امار بارش حداکثر 24 ساعته سالانه 3 ایستگاه استان فارس ( لار، فسا، آباده ) از بدو تاسیس جمع اوری شد که دلیل انتخاب این سه ایستگاه از...


فقر زنان سرپرست خانوار

نویسنده(ها): ژاله شادی طلب، علیرضا گرایی نژاد
اطلاعات انتشار: زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)، بهار, دوره  ۲ , شماره  ۱، سال
کلمات کلیدی: درآمد، زنان سرپرست خانوار، سواد، فعالیت اقتصادی، فقر

تحلیلی بر عوامل اقتصادی موثر در اشتغال زنان ایران

نویسنده(ها): مسعود صادقی، مصطفی عمادزاده
اطلاعات انتشار: زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)، بهار, دوره  ۲ , شماره  ۱، سال
کلمات کلیدی: اشتغال، اقتصاد، زنان، سرمایه گذاری

پینه زایی و باززایی گیاه در اسفناج (Spinacia oleracea L.)

نویسنده(ها): محمد کبیری، محمد میرمحمدی میبدی سیدعلی، محمد شکیب علی، عبدالمجید رضایی
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۴، سال
کلمات کلیدی: اسفناج (Spinacia oleracea L.)، اندام زایی، محور زیرلپه، ایندول استیک اسید (IAA) جیبرلیک اسید (GA3) 6– بنزیل آمینو پیورین (BAP)

به منظور دست یابی به ریزنمونه مناسب و محیط غذایی موثر جهت باززایی گیاه در اسفناج، پاسخ ریزنمونه های محور زیر لپه، لپه و نوک ساقه، جدا شده از بذرهای جوانه زده دو رقم ملودی و توده بومی کرج روی محیط کشت پایه MS با ترکیبات متفاوت از هورمون های IAA، GA3، NAA و BAP بررسی شد. آزمایش ها در قالب طرح کاملا تصادفی با تکرارهای متفاوت انجام شد. انگیزش پینه از ریز نمونه محور زیرلپه روی محیط با ترکیب...


بررسی فعالیت بیولوژیکی اسانس درمنه ایرانی Artemisia Persica

نویسنده(ها): محمدحسین حکیمی میبدی، محمد افخمی عقدایی، فاطمه میرجلیلی بی بی
اطلاعات انتشار: پژوهش و سازندگي، زمستان, دوره  ۱۶ , شماره  ۴ (پي آيند ۶۱) در منابع طبيعي، سال
کلمات کلیدی: درمنه ایرانی، اسانس، ضد میکروبی، Pseudomonas aerogenosa، E.coli، انتروباکتر، انتروکوک، C.albicans. Candida albicans

در این پژوهش، اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه درمنه ایرانی A–Persica مورد ارزیابی دقیق آزمایشگاهی قرار گرفت. در این بررسی پس از جمع آوری و خشک کردن سر شاخه های گل دار و برگ دار گیاه به روش تقطیر با بخار آب از آن اسانس گیری به عمل آمده و اثرات ضد میکروبی این اسانس به روش رقت سریالی روی شش میکروارگانیسم یعنی Entrococcus Entrobacter Sp, Pseudomonas aerogenosa, E.coli staph Saprophyticus,...


براورد برف انباشته در حوزه بالا دست سدکارون 4 با استفاده از آبدهی روزانه خروجی حوزه آبریز

نویسنده(ها): حمیدرضا اسلامی، معصومه عیوضی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: برف، شبیه سازی، بارش رواناب، تصاویر ماهواره ای، SCE

برف از جمله منابع اصلی رواناب سطحی در مناطق کوهستانی می باشد که پایش مکانی آن نقش مهمی در زمینه مدیریت منابع آب ایفا خواهد نمود از این رو در این مقاله به منظور تعیین ذخیره و ذوب برف به شبیه سازی بارش روانای با استفاده از مدل مفهومی بارش – رواناب NAM در حوزه آبریز بالا دست سد کارون 4 پرداخته شد برای نیل به هدف فوق از عوامل هواشناسی و هیدرولوژی نظیر بارندگی ، تبخیر و تعرق درجه حرارت و...


براورد باران موثر با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی – فازی ANFIS و شبکه های عصبی مصنوعی ANNs

نویسنده(ها): سیدصابر شریفی بناب، علی اشرف صدرالدینی، رضا دلیرحسن نیا
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: باران موثر، برآورد، دشت تبریز، روش SCS، سیستم استنتاج تطبیقی عصبی، فازی، شبکه های عصبی مصنوعی

در کشوری مانند ایران که بارش سالانه آن نسبت به متوسط بارش جهانی بسیار کمتر است و قسمت عمده ای از آب استحصالی آن در بخش کشاورزی به مصرف می رسد بهتر است علاوه بر استفاده از سیستمهای ابیاری با راندمان بالا در برآورد نیاز آبی گیاه نیز تجدید نظر شود نمونه ای از مواردی که با براورد دقیق تر آن می توان به مصرف بهتر آب کمک نمود باران موثر است بخشی از بارش که برای رشد و تولید محصول مورد استفاده...


معاشران! با هم گره از زلف یار باز کنیم

نویسنده(ها): عمرانی،غلامرضا
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۸۴، سال
کلمات کلیدی: -

براورد اهمیت اثرات زیست محیطی طرحهای توسعه منابع آب با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره

نویسنده(ها): بهناز خدابخشی، عباس روزبهانی، حمیدرضا جعفری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: تصمیم گیری چند معیاره، روش جمع وزنی، ارزیابی اثرات زیست محیطی، سد و شبکه ابیاری زهکشی اردبیل

تعیین میزان اهمیت اثرات زیست محیطی یکی از مهمترین دغدغه های فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA در طرح ها و پروژه های ابی هر کشور می باشد که عمدتا به ماهیت چندمعیاره بودن این مسئله برمی گردد درواقع اهمیت یک اثر زیست محیطی تنها مبتنی بر شدت آن اثر نمی باشد و لازم است معیارهای دیگری نیز در تعریف اهمیت اثر لحاظ گردند از آنجا که در روشهای معمول ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای توسعه منابع اب...


کتاب های خارجی

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۸۴، سال
کلمات کلیدی: -

براورد ارزش اقتصادی کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمان جهت آبیاری اراضی کشاورزی با ملاحظات زیست محیطی

نویسنده(ها): رامین نیکنام، امیرابراهیم یوسف پور، محمدهادی حاجیان، علیرضا رشیدی شریف آبادی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: پساب، ارزش اقتصادی، زیست محیطی، تصفیه خانه فاضلاب، شهر کرمان

طی قرن بیستم جمعیت جهان 3 برابر و تقاضا برای آب 6 برابر شده است در حالیکه همراه با افزایش تقاضا برای حیاتی ترین منبع مورد نیاز بشر منابع آب قابل دسترس نیز کاهش یافته است لذا یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از هدرروی واستفاده اقتصادی از این منبع ارزشمند به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت بسزایی برخوردار است دراین راستا یکی از راهکارهای موثر استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب...


پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC–RAS و سیستم ساماندهی جغرافیایی GIS مطالعه موردی: قسمتی از رودخانه شهر چای در استان اذربایجان غربی

نویسنده(ها): ابوالفضل امامی دهخوارقانی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: پهنه بندی، دبی، دوره بازگشت، شهرچای، HEC، GeoRAS

وقوع سیلابهای باعث ایجاد اثرات منفی درمحیط زیست و عامل تخریب محیط و سازه های اطراف رودخانه و خسارت به ساکنین می گردد از این رو لازم است این مسئله ریشه یابی شده و مدیریت شود اصولا از اساسی ترین گام ها در مدیریت سیلابدشت ها کنترل سیل تعیین حق بیمه سیل و پهنه بندی سیلاب می باشد که دستیابی به این نتایج جز با تحلیل هیدرولیکی میسر نمی باشد هدف ازاین بررسی براورد پهنه سیلاب با دوره بازگشت های...


برآورد شمارهمنحنی رواناب براساس منطق فازی با استفاده از سنجش ازدور

نویسنده(ها): حمید کاردان مقدم، زهرا رحیم زاده کیوی، ابوالفضل اکبرپور، سهیل آزادی نیا
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: سنجش ازدور، شماره منحنی رواناب، منطق فازی، تابع عضویت

پیشرفت های روزافزون بشر سبب گردیده تا در مسائل و براوردهای مهندسی گریبان گیر فناوریهای جدید گردد که ازانی جمله استفاده در مطالعات فرایندهای هیدرولوژیکی در طی سالیان اخیر بوده است استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی و فن سنجش از دور و الگوریتم هایم ختلف باعث بکارگیری فناوریهای جدید گشته است دراین مطالعه به براورد شماره منحنی رواناب برروی حوزه ابریز کامه از توابع شهرستان تربت حیدریه...