ارزیابی قابلیتهای شبکه های عصبی مصنوعی در طبقه بندی شیء– پایه تصاویر ماهواره ای

نویسنده(ها): عبای علیمحمدی، جلال کرمی
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 82، سال
کلمات کلیدی: طبقه بندی پیکسل‌، پایه شبکه های عصبی مصنوعی، شکل و اندازه، طبقه بندی شیء، پایه

از آنجاییکه پدیده های زمینی دارای مناطق همپوشانی طیفی هستند بنابراین استفاده از این ویژگیها در طبقه بندی پدیده های مذکور به نتایج قابل قبولی منجر نخواهد شد. لذا استفاده از داده های کمکی مانند بافت ارتفاع ، شیبی و جهت و داده های مکانی از قبیل شکل، اندازه محیط و مساحت در کنار اطلاعات طیفی می تواند باعث کاهش خطا از یک طرف و توسعه تعداد کلاسهای زمینی از طرف دیگر شود. طبقه بندی شیء–گرا از این...


ارزیابی قابلیت الگوریتم های طبقه بندی مبتنی بر زاویه وکتابخانه طیفی در بارز سازی لکه های نفت بر روی تصاویر AVHRR خلیج فارس

نویسنده(ها): مرتضی صادقی خیر آبادی، عباس علیمحمدی
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 82، سال
کلمات کلیدی: خلیج فارس، کتابخانه طیفی، لکه نفت، فاصله طیفی اقلیدسی، SAM، PPI، MNF، MLC، Endmember، AVHRR

یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی آلودگی آبهاست و شکل بارز آن در خلیج فارس آلودگی نفتی می باشد. لکه های نفت باید در اسرع وقت ممکنه شناسایی و جمع آوری شوند. روشهای سنتی بدلیل وسعت زیاد دریا و محدودیت زمانی،برای شناسایی و ثبت آلودگی نفتی مناسب نمی باشند. تکنیک سنجش از دور بدلیل ارزانی و سریع بودن و دقیق تر بودن نتایج آن می تواند برای این امر مناسب باشد.برای بارز سازی نفت روی سطح آب روشهای...


ارزیابی توانایی روش های تناظریابی بر مبنای ناحیه به منظور تهیه نقشه اختلافات در تصاویر فتوگرامتری برد کوتاه

نویسنده(ها): فرهاد صمدزادگان، فاطمه کریمی نژاد اصل
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 82، سال
کلمات کلیدی: ارزیابی، تشخیص، بافت، تحقیق، روش

عوامل مختلف موجود در تصاویر مطرح در فتوگرامتری برد کوتاه ، از قبیل مناطق با عارضه کم، بافت پیچیده و اختلاف پارالاکس شدید ، باعث گردیده است تا تعیین نقاط متناظر در این تصاویر از پیچیدگی های بسیاری برخوردار باشد . از اینرو بسیاری از روش های تناظریابی متداول در تعیین نقاط متناظر در تصاویر هوایی ، از توانایی بسیار پایینی در مواجه با تصاویر مطرح در فتوگرامتری برد کوتاه برخوردار می باشند . در...


ارزیابی توانایی تکنیکهای مختلف شارنوری در ایجاد نقشه اختلافات (Disparity Map) در فتوگرامتری برد کوتاه

نویسنده(ها): فرهاد صمدزادگان، یعقوب فرجامی، فاطمه کریمی نژاد اصل
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 82، سال
کلمات کلیدی: کامپیوتر، کیفیت، فلسفه، عوارض، تحقیق

در بینایی کامپیوتر و فتوگرامتری برد کوتاه، با مطرح گردیدن فری مهای مختلف تصاویر، نقش حرکت به دلیل اهمیت آن در بازسازی عوارض و تقسیم بندی آنها، تعیین حرکت سنجنده\جسم و تعیین نقشه اختلافات از اهمیت ویژ های برخوردار می گردد. حرکت م یتواند از جنبه هندسی یا رادیومتریکی بررسی شود اما به دلیل اینکه حرکت هندسی که ناشی از حرکت سنجنده، شی یا هر دوی آنها است در فضای دوبعدی، تصویر م یشود، این امر...


ارزیابی آلگوریتمهای کوتاهترین مسیر با تأکید بر آلگوریتم Dijkstra و کاربردهای آن در GIS

نویسنده(ها): روزبه شاد، حمید عبادی، علیرضا وفایی نژاد
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 82، سال
کلمات کلیدی: آلگوریتم کوتاهترین مسیر، GIS، شبکه، برچسب گذاری.

یکی از مواردی که یک GIS را از سیستمهای اطلاعاتی دیگر متمایز می کند ، وجود توابع تجزیه و تحلیل مکانی در آن می باشد معمو ً لا این توابع تجزیه و تحلیل باعث ا رائه ب هترین گزینه ها و راه حلها به کار بر ان GIS می شوند . همزمان با توسعة تکنیکهای GIS توابع تجزیه و تحلیل قابل اجرا توسط GIS نیز به طور قابل توجهی گسترش یافته اند ، که از جمله این توابع می توان به آنالیز شبکه اشاره نمود. یکی از...


ارائه یک روش جدید در تشخیص خطاهای بارز بر مبنای بکارگیری مفاهیم الگوریتم های ژنتیکی

نویسنده(ها): فرهاد صمدزادگان، مرتضی حائری
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 82، سال
کلمات کلیدی: عملکرد، استراتژی، سنجش از دور، ساختار، تشخیص

در این نوشته یک روش جدید در تشخیص و حذف مشاهدات دارای خطاهای بارز در فتوگرامتری و سنجش از دور بر مبنای الگوریتم های ژنتیکی ارائه گردیده است . در روند فوق با ارائه یک تعبیر ژنتیکی از نحوه عملکرد خطاهای بارز در روند فرمول سازی هندسی سنجنده ها، نسبت به تشخیص آنها در قالب یک استراتژی تکاملی اقدام می گردد . بکارگیری الگوریتم ژنتیکی در ساختار جستجوی تشخیص خطاهای بارز ، باعث می گردد روش ارائه...


ارائه سیستم هشدار دهنده و حامی امداد رسانی در مدیریت سوانح ریلی با استفاده از تلفیق GIS و GPS

نویسنده(ها): عباسعلی جندقی علائی، محمدرضا دلاور، علیرضا آزموده
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 82، سال
کلمات کلیدی: امدادرسانی، سیستم هشدار دهنده، شبیه سازی و مدیریت سوانح ریلی، شبیه سازی پویا، ناوبری، تلفیق اطلاعات GIS، GPS

اطلاعات نقش کلیدی را در تصمیم گیری بهینه ایفا می نماید. اطلاعات زمانی به شکل بهینه در فرآیند تصمیم گیری قابل استفاده است که دقیق، صحیح، بهنگام و ساختار یافته باشد. سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) بعنوان یکی از مهمترین و قابل اعتمادترین تکنولوژی های تعیین موقعیت و سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) بعنوان یک سیستم اخذ و مدیریت بهینه اطلاعات مکان مرجع مقش مهمی را در تجزیه و تحلیلهای مکان مرجع به...


Geomorphologic information needed for roads safety, policy–making and guarding inmountain area

نویسنده(ها): D.r Ebrahim Moghimi
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، سال
کلمات کلیدی: road policy، Making، Safety، geomorphology، Information، mountain، road، guarding

Geomorphology has been defined the study of surface land forms. It is Proceeded to the nature, origin and evolution of landforms, their processes and promotion of their material composition. This knowledge is predominantly a field science, and requires to aim for studying landforms, terrestrial Processes and surface materials. If the « aim » is road policy–making, road–guarding,...


Using Modeling and Micro–Simulation Approaches to Develop Control Strategies for Congested Freeway Merging points Considering Safety Aspects

نویسنده(ها): Majid SARVI
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، سال
کلمات کلیدی: -

This work focuses on developing a variety of strategies for alleviating congestion at freeway merging points as well as improving the safety of these points. On the Tokyo Metropolitan Expressway, traffic congestion frequently occurs at merging bottleneck sections, especially during heavy traffic demand. The Tokyo Metropolitan Expressway public corporation, generally applies different...


Vulnerable groups in road traffic accidents: the results of National Trauma Project

نویسنده(ها): Zargar Moosa، Karbakhsh davari Mojgan، Salehian zandi Negar
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، سال
کلمات کلیدی: road traffic Accident، High risk groups، Helmet، Seat belt.

Introduction: injuries are one of the major health problems in our century. National Trauma Project was conducted in Sina Trauma Research Center to demonstrate the pattern of injuries in our country. The aim of this article is to demonstrate the characteristics of the vulnerable groups in road traffic accidents on the basis of this project. Methods: In a cross–sectional study, data of...


Traffic Calming Control Measures for Roadways with Speed Limit over 35 MPH

نویسنده(ها): Bahman Izadmehr
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، سال
کلمات کلیدی: -

One of the main objectives of Traffic Calming (TC) is to reduce traffic speeds and traffic volumes to acceptable levels (Institute of Transportation Engineers (ITE) on Traffic Calming – www.ite.org). Under a broader European definition, “…More generally it can be said that traffic calming aims to alleviate the adverse effects of motorized traffic. Measures generally refer to local speed...


The Government Approach to Improving Vehicle\Highway Transportation Safety and its Effectiveness

نویسنده(ها): Azim Eskandarian، Jeremy Blum، Pierre Delaigue، Riaz Sayed
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، سال
کلمات کلیدی: -

Highway accidents (crashes) remain a major societal concern in the United States and around the world. The loss of life, injuries, and the associated economic loss are alarming. Government at all levels has been mobilized to address transportation safety in the United States. This paper assesses the current safety situation on U.S. roadways. Then, we detail the federal, state, and local...


Samand Structural improvement to fulfill the European Safety Regulations

نویسنده(ها): Alireza Kamalan، Sharif Shahbeyk، Farhad Hajianfar
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، سال
کلمات کلیدی: Vehicle، Crash، offset، side، Finite element

Full frontal crash (ECE33), Rear Crash (ECE34), Bumper impact (ECE42) and door intrusion (FMVSS 214) are the main safety targets in the design of Samand which have been reached satisfactorily. However, Samand structure is not strong enough to fulfill the two remained – Offset crash (ECE 94) and Side impact (ECE 95) – European safety regulations. To eliminate this weakness following study...


Road Traffic Accidents in Iran: Results of National Trauma Project in Sina Trauma Research Center

نویسنده(ها): Mojgan Karbakhsh، Mousa Zargar
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، سال
کلمات کلیدی: road traffic Accident، Iran

Objectives: Road Traffic Accidents are a major cause of death and disability throughout the world, as well as in our country. The purpose of this paper is to describe the pattern of these injuries in Iran according to the results of National Trauma Project.


Pre–hospital Care of Road Traffic Injuries in Chiang Mai, Thailand

نویسنده(ها): Theodore R. Brown، Azita Taghavy، David R. Ragland، Brian Mitchell
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، سال
کلمات کلیدی: Pre، hospital care، Emergency Medical Services، Traffic injuries، International EMS، Thailand

This article is an evaluation of existing Pre–hospital care system in Chiang Mai, Thailand. The Research objectives were: (1) to learn how emergency rescue services are organized in Chiang Mai, (2) to learn about ongoing public health efforts to improve such services, and (3) to learn about the training, certification, employment, and medical usage of Pre–hospital personnel. After...