بررسی دوام بتن مسلح با سیما نها و پوزولا نهای مختلف در شرایط محیطی خلیج فارس

نویسنده(ها): علی اکبر رمضانیانپور، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: دوام بتن، مواد مکمل سیمان، پتانسیل و شدت خوردگی آرماتور، کربناسیون، نفوذ کلر

دوام بتن در محی طهای خورنده، نظر اکثر کارشناسان بتن را به خود معطوف کرده است. کاربرد سیما نهای مختلف،بخصوص انواع پوزولا نها م یتواند تاثیر عمد های در دوام بتن در این مناطق داشته باشد. در این تحقیق، دوام نمون ههای بتنی مسلح ساخته شده با سیمان های نوع ٢، نوع ٥، سربار های و پوزولانی و در بعضی از مخلوط ها بهمراه مقادیری مواد مکمل سیمان، در منطقه خلیج فارس تحت شرایط مختلف بررسی می شود.کلیه...


بررسی خواص مکانیکی بتن سبک ساز های با استفاده از مصالح موجود در ایران و میکروسیلیس

نویسنده(ها): داود مستوفی نژاد، فرهنگ فرحبد
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: مصالح سبک، بتن سبک سازه ای، لیکا، پومیس، میکروسیلیس

کاهش وزن مردة ساختمان و استفاده از بتن هایی با وزن مخصوص کمتر از ١٩٠٠ کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت فشاری بیش از ١٧ مگاپاسکال در ساز ههای بتن مسلح، همواره مورد توجه بسیاری از مهندسین طراح بوده است. در این راستا نیز مطالعات متنوعی در سطح جهان صورت گرفته است؛ ولی علیرغم تمامی این تحقیقات تاکنون بتن سبک جایگاه خود را در ساخت سازه های بتن آرمه در کشور ایران پیدا ننموده است. مقالة حاضر به...


بررسی خرابی پل های استان گلستان در اثر سیلاب مرداد ماه سال ٨٠

نویسنده(ها): سپیده سفری، مهدی حسن زاده
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: استان گلستان، حوزه گرگان رود، سیلاب، عرشه، کوله، پی پلها، خرابی پل

پل یک ابنیه فنی و هنری بوده که با صرف هزین ههای زیادی، برای ادامه راه ارتباطی و عبور ازموانع عمیق ساخته م یشود. یکی از عواملی که سبب تخریب پ لها م یگردد، وقوع سیل و طغیان آب رودخان هها م یباشد. ازجمله این موارد،وقوع سیل ۱۹ و ۲۰ مرداد ماه ۸۰ در استان گلستان بوده است که علاوه برخسارات جانی و مالی فراوان، درحدود ۱۲۰ پل در محورهای را ههای روستایی و اصلی که بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی...


بررسی خاستگاه وتعیین پارامترهای ژئومکانیکی و تحلیل تنشها وارائه طرح نگهداری تونل انتقال آب سد چم شیر

نویسنده(ها): حامد جمشیدی، کوروش شهریار
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: تونل انتقال آب سد چم شیر، طراحی نگهداری، روش های محیطی، روش های مرزی

طرح سدهای تنظیمی 1و 2و تونل انتقال آب سد مخزنی چم شیر شامل دوگزینه محل سدومحل تونل انتقال آب می باشد .محل احداث سد مخزنی چم شیر بر روی رودخانه زهره در نزدیکی شهرستان گچساران است . تونل مورد بحث بر اساس مطالعات انجام شده از نظر زمین شناسی وشرایط تقریبا مشابه توده سنگی به سه ناحیه C,B,A تقسیم شده است. از آنجائیکه داده های سنگ بکر و بر جای توده سنگ مسیر تونل لازمه هر گونه طراحی وتحلیل تنشی...


بررسی توزیع غلظت مواد معلق در طول مخزن سد با استفاده از مدل هیدرولیکی

نویسنده(ها): غلامعباس بارانی، محمدجواد خانجانی، صاحی شبان عباسی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: جریان چگال، آنالیز ابعادی، مخزن سد، مدل هیدرولیکی

جریانهای گ لآلودی که وارد مخزن سد م یگردند بسته به دبی ورودی م یتوانند تا محل سد پیشروی نمایند. انتشارمواد معلق در مخزن سد، کیفیت آب مخزن را شدیدًا تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین آگاهی از چگونگی توزیع این جریان در رقوم مختلف آب مخزن سد می تواند در مدیریت کیفیت آب مخزن مؤثر واقع شود. در این مطالعه، با استفاده از یک مدل هیدرولیکی، توزیع غلظت مواد معلق جریان چگال در طول مخزن سد تعیین...


بررسی تصفیه پذیری پسابهای صنعتی حاوی اتانول آمین به روشSBRدر مقیاس پایلوت

نویسنده(ها): رامین سالارتاش، محمدتقی جعفرزاده
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: پسابهای صنعتی، اتانول آمین.، SBR، زمان هوادهی، سن توده بیولوژیک.

پسابهای حاوی اتانول آمین در کشور رشد فزاینده ای داشته و از نظر زیست محیطی می توانند مسئله ساز باشند . دربرای تصفیه پسابهای حاوی اتانول آمین بررسی شده است . نتایج بدست آمده نشان می دهند که برای SBR این مقاله، روشبرابر ۴۵۰۰ میلیگرم بر لیتر، این روش میتواند تا حد ۹۰ درصد چنین پسابهائی را تصفیه نماید و آنها را برای COD پسابی با وارد کردن به تصفیه خانههای معمولی فاضلاب آماده نماید . در این...


بررسی تراز بیشینه سطح آب دریاچه هامون هیرمند و مدل قابلیت اعتماد دینامیک سی لبند آن

نویسنده(ها): علی تفرج نوروز، مسعود تجریشی، احمد ابریشم چی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: احتمال وقوع شرطی تراز آب، دریاچه هامون، مدل قابلیت اعتماد دینامیک، طراحی هیدر ولوژیک سی لبند

در این مقاله، ضمن بررسی تراز بیشینه آب دریاچه هامون هیرمند واقع در دشت سیستان، با بررسی جداگانه تراز استاتیکی دریاچه و خیزاب بوجود آمده در اثر بادهای یکصد و بیست روزه و تلفیق این دو پدیده، تراز بیشینه سالانه دریاچه با توجه به احتمال وقوع های گوناگون بدست آمده است. نتایج نشان می دهد که داد ههای خیزاب بیشینه سالانه ازتوزیع احتمالی لوگ پیرسون نوع ٣ و داده های تراز استاتیک دریاچه از توزیع...


بررسی تجمع تغییرشکلهای بزرگ در آزمایش سه محوری

نویسنده(ها): سعید خرقانی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: خاک، رس ماسه، آزمایش سه محوری، تغییر شکل، رفتار پلاستیک، نشانه خلأ

تجمع تغییر شکلهای بزرگ پدیده ای است که در بسیاری از مواد ظاهر می گردد این تجمع در یک میدان تغییر شکل همگن ناگهان سطحی را بعنوان سطح برش و یا سطح پلاستیک تشکیل می دهد که در این سطح پس از تشکیل، شاهد تغییرشکلهای بسیار بزرگتری از قسمتهای دیگر ماده خواهیم بود. در آزمایشگاه در جریان آزمایشهای پایه ای مانند آزمایش سه محوری که همیشه با فرض همگن بودن ماده چه از لحاظ تغییر شکل و چه از لحاظ تنش ها...


بررسی تجربی رفتارمکانیکی بتن پلاستیک درشرایط تنش سه محوری

نویسنده(ها): احمدرضا محبوبی اردکانی، علی محمد آجرلو
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: بتن پلاستیک، طرح اختلاط، بنتونیت، تنش همه جانبه، ضرائب مقاومت برشی، مدول الاستیک.

بتن پلاستیک ازجمله مصالحی است که برای ساخت دیوار آب بند در پی های بشدت نفوذپذیر سدهای واقع بر بسترآبرفتی و سنگهای ضعیف از آن استفاده می شود . در این مقاله ارتباطی کمی بین مقاومت برشی بتن پلاستیک وتنش همه جانبه که ا ز آزمایش های سه محوری بدست آمده است، مورد مطالعه و ارزیابی قرارگرفته است . آزمایش سه محوری، به در سنین ۲۸ و ۶۰ روزه و به روش کرنش کنترل شده، تحت تنش های همه جانبه ( CD) روش...


بررسی تأثیر نحوه اتصال کانالهای قائم در هیدرولیک جریان

نویسنده(ها): علی بهرنگی، سیدمحمود برقعی، علیرضا دائمی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: اتصال جریان، اعماق جریان، ناحیه جدایی، عدد فرود، شکل لبه اتصال، تغییرات نسبت عرضی.

بررسی ساختار و خصوصیات جریان در اتصال موضوع بسیار مهمی است که در شاخه های مختلف مهندسی نظیر مهندسی آب و فاضلاب، مهندسی رودخانه، طراحی سازه های انتقال آب،هیدرولیک زیست محیطی و مط العات مربوط به رسوبگذاری و فرسایش کاربرد فراوانی دارد.با ورود جریان از شاخه فرعی به شاخه اصلی اتصال، جریان از لبه پائینی اتصال جداشده وناحیه ای گردابی بوجود می آورد .این ناحیه مقطع عبوری جریان را تنگ می نماید و...


بررسی تأثیر شیب جانبی در طرح اقتصادی موج شکن های مایل

نویسنده(ها): میرعبدالمجید مهرداد، میراحمد لشته نشایی، محمد پشدار
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: سازه های دریایی، موج شکن مایل، بهینه یابی.

موج شکنها به عنوان سازه های محافظ بنادر و سواحل از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. تحلیل و طراحی این نوع سازه با توجه به پیچیدگی نیروهای وارد بر آن و گوناگونی خصوصیات و شکل موج با مسائل مختلفی همراه است که مطالعه و تحقیق چن دجانبه ای را از لحاظ ساز ه ای، زمی نشناسی، هیدرولیکی و ... م یطلبد. به علاوه، گسترش بند ر سازی در سالهای اخیر درکشور، اهمیت طراحی این سازه را دو چندان کرده است . بدیهی...


بررسی پدیده لنگی برشی در ساختمانهای بلند بتن مسلح با سیستم سازه ای لوله ای

نویسنده(ها): رضا ارزانی، محمودرضا کیوانی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: سیستم سازه ای لوله ای، لنگی برشی، ساختمانهای بلند بتن مسلح.

در ساختمانهای بلند با سیستم سازه ای لوله ای( Tubular System ) تغییر شکل کلی سیستم در مقابل بارهای جانبی مشابه با رفتار یک تیر طره ای با مقطع جعبه ای ( Box ) می باشد، با این تفاوت که در این سیستم به علت انعطاف پذیری تیرهای در گاهی( Spandrel ) که ستونهای پیرامونی را به هم متصل نموده اند، پدیده خاصی بنام لنگی برشی( Shear Lag ) اتفاق می ا فتد، که بیانگر اختلاف رفتار کلی این سیستم با یک تیر...


بررسی تجربی رفتار برشی تیرهای ساخته شده با بتن پرمقاومت

نویسنده(ها): ابوذر صدرکریمی، مسعود فیاض آذر، کسگین خواهشی بناب، رضا علاقه بندیان
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: بتن پرمقاومت، برش، آرماتور برشی(خاموت)، مقاومت فشاری، تیر بتن آرمه

بتن های پرمقاومت و پایا یکی از مصالح مورد توجه محققان، طراحان و پیمانکاران می باشد، اما هنوز رفتار سازه ای قطعات ساخته شده با این بتن بطور کامل شناخته نشده است . هدف این مقاله بررسی رفتار برشی تیرهای ساخته شده با بتن پرمقاومت و مقایسه رفتار آن با تیرهای معمولی و واسنجی نتایج با فرمولهای آ یین نامه بتن ایران و آ یین نامه انجمن بتن آمریکا( ACI ( 318می باشد. برای نیل به این مقصود یک سری...


بررسی تأثیر انواع سخت کننده ها بر روی مقاومت نهایی و شکل پذیری اتصال زانویی

نویسنده(ها): حامد صفاری، امیراحمد هدایت
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: اتصال زانویی، سخت کننده، مدل اجزاء محدود، تحلیل غیر خطی

در این مقاله با استفاده از تحلیل اجزاء محدود، رفتار یک اتصال زانویی با انواع سخت کننده ها بررسی شده است .اتصا ل زانویی عملکرد بسیار پیچیده ای دارد و از نظر استاتیکی مسئله ای نامعین است که پار امترهای زیادی در رفتارسازه ای آن دخالت دارند . با ایجاد کامپیوترهای سریع و نرم افزارهای تحلیل گر اجزاء محدود، روش اجزاء محدودبه صورت روشی مناسب برای حل اینگونه مسائل درآمده است . در این تحقیق با...


بررسی پدیده روانگرایی در حاشیه جنوبی دریای خزر

نویسنده(ها): عیسی شوش پاشا، محمودرضا خوشنویس زاده، نادر روشن
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: روانگرائی، ظرفیت باربری، زلزله، دریای خزر

خرابیهای ناشی از زلزله را می توان بوجود آمدن ترکها و شکافها، حرکتهای غیر طبیعی، نشستهای نامساوی سازه ویا کاهش مقاومت خاک نام برد . کاهش مقاومت خاک در زمینهای ماسه ای، ناشی از افزایش فشار آب منفذی حاصل اززلزله (روانگرایی)، می باشد. وجود ماسه با دانه بندی بد، تراکم کم و بالا بودن سطح آب زیرزمینی و نیز لرزه خیزی حاشیه جنوبی دریای خزر احتمال بروز این پدیده را در این ناحیه تشدید می کند . به...

نمایش نتایج ۲۰۶۳۷۲۶ تا ۲۰۶۳۷۴۰ از میان ۱۲۳۹۰۷۸ نتیجه