ارائه یک مدل ساده جهت تحلیل سکوهای ثابت فلزی دریایی تحت اثر امواج

نویسنده(ها): بهروز عسگریان، احمد محبی نژاد
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: سکوهای ثابت فلزی، نیروی امواج، ساده سازی، ارزیابی سازه های موجود

سکوهای دریایی برای مقاصد مختلف نفتی مورد استفاده قرار می گیرند . بسیاری از این سکوها که در سالهای قبل بر اساس آیین نامه های زمان خود طراحی، ساخته و نصب شده اند، می بایست مورد ارزیابی و کنترل مجدد قرار گیرند. آیین نامه های طراحی سکوهای دریایی نیز مشابه سایر آیین نامه های طراحی سازه ها، مرتباً تغییر یافته و با توجه به تحقیقات صورت گرفته شرایط جدیدی را برای طراحی این سازه ها ارائه داده اند....


اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص بتن تازه و سخت شده

نویسنده(ها): نعمت خورشیدی، حسن افشین، مصطفی قلی زاده
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: بتن، آب مغناطیسی، روانی، مقاومت فشاری، خمیر سیمان، زمان گیرش

بتنهای با کارایی بالا((HPC از نظر روانی، مقاومت فشاری و دوام عملکرد بهتر و مناسبتری نسبت به بتنهای معمولی دارند. یکیاز طرق افزایش کاراییاین نوع بتنها، استفاده ازافزودنیهای شیمیایینظیرکاهندههایآبوفوقروانکنندهها بودهاست. اما دردودهه اخیردرکشورهایی مانند روسیه و چین تکنولوژی پیشرفته و جدیدی به نام تکنولوژی آب مغناطیسی مطرح شدهاست. در این تکنولوژی، با القاء میدان مغناطیسی به آب، ساختار...


اثر فایبرهای خم شده بر پارامترهای مقاومت برشی ماسه در حالت سست

نویسنده(ها): محمود قضاوی، مهدی درزی رامندی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: ماسه، خاک مسلح، فایبر، زاویه اصطکاک داخلی، چسبندگی آزمایش برش مستقیم

در بعضی از پروژه های عمرانی اصلاح خاک برای دستیابی به مقاومت بالاتر ضرورت می یابد. تسلیح و تقویت خاک ممکن است یک راه حل باشد که برای انجام آن مصالح مناسبی مورد نیاز می باشد. فایبرهای فولادی می توانند به عنوان یک گزینه در این خصوص مطرح باشند. تحقیقات صورت گرفته تاکنون بر روی تسلیح ماسه با استفاده از فایبرهای مستقیم بوده است و اثر خم زدن فایبرها و استفاده از فایبرهای زاویه‌دار بر تغییر...


اثر ارتفاع دریچه روی پدیده تخلیه گزینشی در مخازن سدها

نویسنده(ها): سیدایمان طباطبائی قمشه، میرمصدق جمالی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: آیین نامه های بتن، استانداردهای نفت، سازه های بتنی

خروج آب از لایه هم رقوم خروجی ، به عنوان پدیده تخلیه گزینشی1 شناخته شده است. مکانیزم برقراری تخلیه گزینشی دریک سیال بطور خطی لایه‌بندی شده2 با وجود دریچه در ارتفاعهای مختلف با لحاظ کردن یک توپوگرافی در بستر مخزن بصورت عددی در حالت غیرخطی با در نظرگرفتن اثر ویسکوزیته بررسی می‌گردد. در این تحقیق محیط محاسباتی را با استفاده از دستگاه تعمیم یافته انحناءدار به یک محیط مستطیل شکل محدود کرده و...


اثرات نحوه بارگذاری بررفتار غیر خطی دیوارهای برشی

نویسنده(ها): علی خیرالدین، علیرضا مرتضایی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: تحلیل غیرخطی، دیواربرشی مستطیل شکل، دیواربرشی Iشکل، شکل پذیری، المان محدود.

در هنگام زلزله های قوی، سازه بعد از محدوده رفتار الاستیک، تغییرمکانهای زیادی یافته و بواسطه چگونگی قابلیت تغییرمکان پلاستیک خود پایدار می ماند. این تغییرمکانهای غیرالاستیک موجب بوجود آمدن مفاصل پلاستیک در نقاطی از سازه می شود که خود موجب افزایش شکل پذیری و استهلاک انرژی می گردد، در نتیجه مقدار زیادی از انرژی زلزله بواسطه تخریبهای موضعی در سیستم مقاوم جانبی سازه مستهلک می گردد. دیوار برشی...


آنالیز شکل پذیری تیرهای محصور شده دارای بتن مقاومت بالا (HSC)

نویسنده(ها): علی اکبر مقصودی، حبیب اکبرزاده بنگر، محمد محمد حسنی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: بتن با مقاومت بالا، شکل پذیری، نمودار محصور شدگی.

در این مقاله ضریب شکل پذیری و میزان تاثیر گذاری عوامل موثر بر آن در مقاطع خمشی محصور شده بتن با مقاومت بالا با مطالعه رفتار لنگر انحناء بررسی قرار گرفته است. نسبت شکل پذیری و ظرفیت انحناء بتن محصور شده به کمک روش ارائه شده که بر اساس ویژگی های واقعی یک مقطع خمشی بتنی می باشد، محاسبه گردیده است. در این روش منطقه فشاری مقاطع مستطیلی با توجه به منحنی‌های جدا کننده پیشنهادی، به سه ناحیه بتن...


آنالیز غیر خطی دیوارهای برشی مرکب از قطعات پیش ساخته با اتصال قائم

نویسنده(ها): سعید حاجی قاسمعلی، رضا اسمعیل آبادی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: دیوارهای برشی پیش ساخته، درز اتصال، مقاومت برشی درز، سختی برشی درز، تحلیل غیرخطی

مقاومت برشی تیرورقها با توجه به نظریه‌های باسلر و پورتر که به ترتیب مبنای آیین‌نامه‌های AISC و BS5950 قرار گرفته است، تعیین می‌گردد. بر طبق نظریه‌های فوق، مقاومت برشی نهایی تیرورقها شامل دو بخش کمانشی و پس‌کمانشی می‌باشد. اگر چه مقاومت برشی ارائه شده توسط نظریه‌های فوق با نتایج تجربی سازگاری خوبی دارند، اما بررسیهای انجام شده در پژوهش حاضر شامل محاسبه مقاومت کمانشی و مقاومت نهایی برشی...


ارائه روش ها و ابزار شبیه سازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در طراحی زهکش های شهری

نویسنده(ها): بهرام ملک محمدی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: زهکش شهری، شبکه جمع آوری آبهای سطحی، شبیه سازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی MIKE SWMM، EXTRAN، RUN OFF

در این مقاله روشهای جدید و نحوه تدقیق طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی یا زهکش های شهری در مناطق شهری با استفاده از روشهای شبیه سازی هیدرولوژیکی در داخل واحدهای شهری و روندیابی هیدرولیکی در مسیر کانالهای شبکه تا خروجی محدوده مورد بررسی قرار می گیرد. با معرفی قابلیتهای برنامه SWMM و استفاده از نسخه جدید این برنامه MIKE SWMM روش و ملاحظات شبیه سازی ارائه شده و کاربرد این روش و مراحل...


اثر دیوار آجری بر رفتار لرزه ای قاب های بتنی

نویسنده(ها): محمدرضا تابش پور، محمدعلی قناد، علی بخشی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: میانقاب آجری، رفتار لرزه ای، تحلیل خرابی، شاخص خرابی

در اغلب ساختما ن ها قاب های باربر توسط دیوار هایی با مصالح بنایی (آجری) پر میشوند. با پر شدن داخل یک قاب، خواص مکانیکی آن به طور قابل ملاحظه ای تغیییر میکند. میانقاب ها باعث تغییر در خواص دینامیکی سازه نظیر دوره تناوب شکل پذیری و ضریب رفتار سازه می گردند. این امر باعث می شود که رفتار سازه در زلزله بر اثر وجود میانقاب ها تغییر نماید. این در حالی است که اثر میانقاب ها غالباً در محاسبات و...


اثر امواج ناشی از انفجار بر رفتار سکوهای ثابت شابلونی

نویسنده(ها): مهدی دوستی، محمدرضا چناقلو
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: سکوی شابلونی، موج انفجار، عرشه، فازمنفی، بارهای عملیاتی، اندرکنش .

در این مقاله رفتار یک سکوی شابلونی تحت اثر امواج انفجار و مسئله اندرکنش انفجار و بارهای محیطی موج و جریان بررسی شده است. بدین منظور کلیه قسمت‌های اصلی سکو شامل عرشه, جاکت و شمع‌ها توسط یک نرم افزار المان محدود مدلسازی گردیده است. در مرحله بارگذاری انفجار از تاریخچه واقعی فشار– زمان انفجار استفاده شده و اثرات فاز منفی نیز در نظر گرفته شده اند. تحلیل ها در دو حالت الاستیک و الاستو پلاستیک...


اثر الیاف در افزایش انرژی شکست بتن

نویسنده(ها): محمدتقی کاظمی، محمد نراقی، امیر احراری، یاشار علیاری کرده‌ده
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: انرژی شکست، بتن الیافی، مقاومت کششی

عموماً مصالح غیرفلزی به کار رفته در سازه‌ها از مواد نیمه‌ترد می‌باشند. این مواد معمولا مقاومت فشاری خیلی بیشتری نسبت به مقاومت کششی دارند. پدیده شکست در این گونه مواد ، پدیده‌ای غیر خطی و پیچیده است. دو پارامتر مهم درتعیین محل و نحوه گسترش ترک در مواد نیمه ترد، مقاومت کششی و انرژی شکست می باشند. در این مقاله جهت بررسی اثر الیاف برپارامترهای شکست بتن به خصوص انرژی شکست ، آزمایشهای فشاری و...


اثر اتصال لولائی بین تیر و ستون در دیوارهای برشی فولادی

نویسنده(ها): سعید صبوری، فرزاد حاتمی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: پانل فولادی؛ دیوار برشی فولادی؛ طرح لرزه ا ی؛ اتصال مفصلی و گیردار.

در سه دهه اخیر دیوارهای برشی فولادی (SSW)  به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد توجه قرار گرفته است و در ساختمانهای متعددی در جهان به مورد اجرا گذاشته شده است. این پدیدة نوین در جهان به سرعت رو به گسترش می‌باشد در ساخت ساختمانهای جدید و همچنین تقویت ساختمانهای موجود بخصوص در کشورهای زلزله‌خیزی همچون آمریکا و ژاپن بکار گرفته شده است. در تحقیقات حاضر اثر اتصال لولائی بین تیر...


معرفی سایت علمی مقالات و ثبت اختراعات و ابداعات

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، شیوه نگارش مقاله علمی

این موتور پایگاه اطلاعاتی کتابخانه ملی آمریکا می باشد که در سال ۱۹۶۶ تاسیس و شامل بیش از ۴۸۰۰ مجله علمی در رشته های مختلف پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی، دامپزشکی و رشته های - وابسته به ان است و تاکنون بالغ بر ۱۲ میلیون مقاله را در خود جای داده است. موتور جستجوی سایروس قادر است اطلاعات موجود در موتور جستجوی Medline در زیرشاخه PudMed را دردستو سو و کار بوان قرار دهد. سترسی داربرال فرار SIAM:...


آنالیز زلزلة سازه های نامتقارن لغزشی

نویسنده(ها): سعید کریمی، محمدمهدی سعادت پور
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: سازة نامتقارن، جدا سازی لرزه ای، لایة لغزشی، اندرکنش برش، پیچش

جداسازی پایة سازه‌ها از زمین جهت تضعیف اثر حرکت زلزله بر روی سازه بخصوص در سازه‌های نامتقارن، به عنوان یک روش عملی و موثر، مورد تأیید محققان مهندسی زلزله است. در این تحقیق سعی شده است که رابطة اندرکنش برش–پیچش یک سطح لغزنده با کمک گیری از حل اجزاء‌محدود استخراج گردد تا در کاربردهای عملی این روش به عنوان سطح تسلیم حرکت صلب–پلاستیک سطح لغزشی مورد استفاده قرار گیرد. سطح تسلیم تابع شکل سطح...


آنالیز پایداری و کنترل نشست مقطع موج شکن بندر پتروشیمی پارس

نویسنده(ها): امیرحسین صادقپور، رسول مبرز
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: موج شکن، آنالیز پایداری، آنالیز نشست، شمع

بندر پتروشیمی پارس در منطقه عسلویه در جنوب استان بوشهر در یکی از قطبهای مهم گازی کشور در حال طراحی و احداث است. در این بندر دو موج‌شکن سنگریزه‌ای در طول کل 3750 متر و حداکثرارتفاع 42 متر به منظور حفاظت بندر و پهلوگیری کشتی و انتقال محصولات پتروشیمی به کشتی‌های باری درنظر گرفته شده است. کنترل نشست و پایداری موج‌شکن‌های سنگریزه‌ای مذکور به علت وضعیت خاص مصالح سنگریزه‌ای موجود و شرایط اجرا...

نمایش نتایج ۲۰۶۴۹۵۱ تا ۲۰۶۴۹۶۵ از میان ۱۲۳۹۰۷۸ نتیجه