روش اجرائی شفتهای گالری دریچه های آبگیر نیروگاه فوقانی کارگاه سد و نیروگاه کارون 3

نویسنده(ها): محسن هدایتی فر، سیدمهدی پورهاشم
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: روش اجرا، حفاری، شفت، سد نیروگاه کارون 3

صنعت سد سازی ، حفاری تونل ، شفت و مغارهای نیروگاه ، حرفه ای جوان در ایران محسوب می شود که عمر آن بسختی به 15 سال میرسد ، همین امر باعث شده است که بسیاری از توانائی ها ، مشکلات ، راهکارها و … در بین متخصصان این حرفه ناشناخته باشد. در این مقاله نگارندگان سعی نموده اند ، تا حد امکان واقعیات عملیات اجرائی را مستند سازی کرده و برای نقدو بررسی وبهبود شرایط و راندمان کاری در دسترس دیگر متخصصان...


ارائه ی بهترین روشها برای طبقه بندی داده ها در مقالات علمی

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، معمولترین اشتباه در ارائه جداول

محقق باید سعی کند مطالب آنرا توسط جمله ای در متن بیان کند. در هر تحقیق اعداد زیادی به دست میآید که بسیاری از آنها باید نادیده گرفته شوند، اگرچه در این حالت محقق فکر می کند مقداری از اطلاعات خود را از دست داده است، در نهایت مقاله ای که بدون اطلاعات اضافی ارائه میشود بیشتر توسط سردبیر مجله قابل قبول خواهد بود. بنابراین جداولی که در این بخش ارائه می شوند، باید حاوی دادههای ضروری، دسته بندی...


ضرورت حفاری و اهمیت پایداری تونل پیشگام تالون

نویسنده(ها): علی یساقی، حسین سالاری راد، محمدجواد جعفری
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران، سال
کلمات کلیدی: آزاد راه تهران، شمال، تونل پیشگام تالون، ژئوتکنیک تونلهای طویل و عمیق، تهویه نیمه عرضی، اندر کنش تونلها

ضرورت حفاری تونل پیشگام تالون که مابین تونلهای اصلی تالون و با طولی معادل آنها حفر می‌گردد بجهت شناخت مشکلات و مسایل ژئوتکنیکی مسیر تونلهای اصلی و برآورد ویژگیهای ژئومکانیکی توده سنگها، مورد نیاز طراحی و نگهداری این تونلها می‌باشد. با توجه به اینکه حفر گمانه‌های اکتشافی جهت دست‌یابی به چنین داده‌هایی بدلیل ویژگیهای خاص توپوگرافی منطقه حفر تونلها امکان پذیر نبوده، و برآورد این داده‌ها نیز...


ترکیبی از تهویة طولی و نیمه عرضی برای تونل تالون

نویسنده(ها): محمدجواد جعفری
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران، سال
کلمات کلیدی: تهویة تونل، شبیه‌سازی، تونل بلند، تونل تالون، مدل فیزیکی، آتش‌سوزی

پروژة آزادراه تهران ـ شمال یکی از بزرگترین پروژه‌های عمرانی کشور است. یکی از بلندترین تونلهای این آزادراه تونل تالون می‌باشد که تقریبا" در 21 کیلومتری مسیر تهران به سمت چالوس قرار داشته و در حدود 5 کیلومتر طول دارد. مطالعات نشان داد که ترکیبی از تهویة طولی و نیمه عرضی بهترین روش تهویه برای این تونل می‌باشد. در مقالة حاضر روند مطالعات و دلایل انتخاب سیستم تهویة طولی و نیمه عرضی برای تونل...


تعمیم احتمال ریاضی به طبقه بندی ژئومکانیکی سنگ RMR

نویسنده(ها): حسین توکلی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران، سال
کلمات کلیدی: احتمال شکست در ژئومکانیک، عدم اطمینان در ژئو مکانیک، قابلیت اعتماد درمکانیک سنگ

علم آمار در کلیه پدیده های علمی از جمله ژئومکانیک پیشرفت قابل توجهی نموده است، از جملة این دستاوردهامدل بندی ریاضی پدیده های مکانیک سنگی و ژئو مکانیکی است. در این مقاله سعی شده است کاربرد امار واحتمالات در مدل سازی طبقه بندی ژئو مکانیکی سنگ RMR بیان شود. همچنین احتمال شکست وبسط بردار احتمال به روش فوق از جمله مباحث بعدی در این مقاله است.


تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونلها با نرم افزار UDEC– مطالعات موردی

نویسنده(ها): پرویز معارف وند، شکرا... زارع
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران، سال
کلمات کلیدی: مدلسازی با نرم افزار UDEC، تحلیل پایداری، طراحی نگهداری، مطالعه موردی، شاتکریت، بولت دوغابی

یکی از روشهای تحلیل عددی که جهت محیط های پیوسته و ناپیوسته سنگی کاربرد فراوان دارد، روش اجزاء مجزا می باشد. در این مقاله سعی شده است نتایج مدلسازی با این روش در دو پروژه مختلف ارائه شود. در هر دو مورد از این روش و نرم افزار معرف آن (UDEC) جهت تحلیل پایداری و طراحی نگهداری موقت استفاده شده است. مراحل مدلسازی شامل انتخاب ابعاد مدل عددی، حل مدل تا رسیدن به تعادل قبل از حفاری، حفر تونل و...


لزوم مقدمه در مقالات و معیارعای یک مقدمه کامل

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، دانلود مقاله ویژگی های مقدمه

مقدمه یک شروع بد، یک خاتمه بد را در پی خواهد داشت. اولین بخش متن مقاله، باید مقدمه باشد. هدف مقدمه معرفی مقاله و فراهم نمودن اطلاعات کافی در زمینه تحقیقی برای خواننده است، به گونه ای که بتواند نتایج مطالعه خاصی را درک و ارزیابی کند و بتواند نتایج موضوع مورد بحث خود را بدون مراجعه به مقالات اشاره شده و منتشر گشته قبلی فهمیده و ارزیابی نماید و هیچ نیازی به خواندن مقاله هایی ورای اطلاعات...


تحلیل پایداری به کمک رفتارسنجی در تونلهای آب بر فوقانی سد کارون 3

نویسنده(ها): رضا تابان راد، مهدی موسوی، ابوالفضل میهن راد
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران، سال
کلمات کلیدی: سد و نیروگاه کارون 3، رفتار سنجی، ابزاربندی، مدلسازی عددی، Examine 3D، UDEC، تحلیل برگشتی

در این مقاله تحلیل پایداری تونلهای آب بر فوقانی نیروگاه سد کارون3 که با هندسه ای سه بعدی و نسبتآ پیچیده در سنگهای سست سازند پابده در منطقة زاگرس حفر شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. به جهت هندسة خاص فضا و عدم صدق حالت کرنش صفحه ای تحلیل پایداری این سازه با بهره گیری تواًم از نرم افزار سه بعدی الاستیک Examine 3D و برنامة دو بعدی المان مجزای UDEC میسر شده است. در این مطالعه، با استفاده...


تحلیل پایداری پایه سنگی بین مغار نیروگاه و گالری شیرهای ورودی در نیروگاه آبی کارون3

نویسنده(ها): احمد جعفری، مهدی موسوی، رضا مسعودی
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: تحلیل برگشتی، تحلیل پایداری، ابزاربندی، رفتارنگاری

نیروگاه برق آبی کارون3 دارای یک مغار اصلی نیروگاه و یک گالری بزرگ در فاصله 20 متری بالادست آن به‌منظور نصب شیرهای ورودی می‌باشد. پایه‌ای لاغر بین این دو فضا شکل گرفته که پایداری آن در این مقاله مورد بررسی قرارگرفته است. ابزاربندی سیستماتیک موجود، جابجایی‌هایی را نشان داد که انگیزه بررسی بیشتر و دقیقتر پایداری پایه توسط یک برنامه ابزاربندی و تحلیل پایداری خاص شد. نتایج این تحلیل نشان...


بررسی نشست سطح زمین در اثر حفر تونل مترو در تهران

نویسنده(ها): نادر شریعتمداری، اورنگ فرزانه
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران، سال
کلمات کلیدی: نشست سطحی، گودی نشست، ترازیابی، روش اتریشی اصلاح شده

در مقاله حاضر نشست سطح زمین در اثر حفر تونل در بخشی از مسیر خط 2 متروی تهران و تاثیر احتمالی آن بر سازه‌های مجاور مورد بررسی قرار گرفته است. نشست سطحی یکی از مهمترین پدیده‌های ناشی از حفاری مترو می‌باشد که تقریباً در تمامی پروژه‌های مشابه دنیا مورد توجه کارشناسان قرار گرفته و توصیه های علمی جهت کنترل و محدود نمودن آن با توجه به روش‌های اجرایی مختلف ارائه گردیده است. در این مقاله ضمن بیان...


بررسیهای ژئوتکنیکی تونلهای انحراف آب سد سبلان

نویسنده(ها): سیدمحمود فاطمی عقدا، محمدحسین توفیق ریحانی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران، سال
کلمات کلیدی: سد سنگریزه ای، تونل انحراف، بررسیهای ژئوتکنیکی، شاخص کیفی سنگ

سد سبلان به صورت سنگریزه‌ای به ارتفاع 85 متر بر روی تناوبی از سنگهای آذرین بیرونی در استان اردبیل در حال اجرا است. تونلهای انحراف آب سد به طول 5\1112 متر در داخل توده‌های آذرین بیرونی با ترکیب آندزیت تا بازالت و آگلومرا و توفیت حفاری شده‌اند.در این منطقه جهت مطالعات ژئوتکنیکی زیرسطحی برای شناخت مشخصات ژئوتکنیکی توده‌های مسیر تونل، 6 حلقه گمانه اکتشافی با متراژ 220 متر به روش دورانی–...


توصیه هایی برای نویسندگان مقاله در صفحه اصلی مجله

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، دستورالعمل اطلاعات چیست؟

 دستورالعمل اطلاعات " یا" توصیه هایی برای نویسندگان مقاله در صفحه اصلی " مجله در سایت های کامپیوتری و یا در صفحات اولیه اولین شماره مجله در هر سال میلادی و یا در کتابچه های مستقل قابل دسترسی است. در  دستورالعمل اطلاعات چیست؟ برای نویسندگان، دامنه و موضوعات کاری و نتایج مورد علاقه مجله مشخص شده است و محققین را به سبک نگارش آشنا میسازد. در این دستورالعمل توصیه های بسیار ریزی در...


بررسی عوامل موثر بر کاهش اضافه حفاری تونلها در روش حفاری و آتشباری (مطالعه موردی)

نویسنده(ها): رامین بهمنی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران، سال
کلمات کلیدی: تونل، حفاری وآتشباری، اضافه حفاری، آتشباری کنترل شده

نیاز روز افزون جامعه بشری به حفریات زیر زمینی متنوع ایجاب میکند تکنیک های ساخت این فضاها همواره مورد توجه محققین مختلف قرار بگیرد. تکنیک های اجرای تونل را میتوان به دو بخش سنتی ( حفاری و آتشباری)ومکانیزه تقسیم بندی کردکه انتخاب هر یک با توجه ویژگیهای ساختگاه پروژه میباشد اما روش سنتی بعلت سرمایه اولیه کمتر وانعطاف پذیری بیشتر هنوز مورد توجه مهندسین طراح میباشد .در این مقاله تلاش شده است...


بررسی نتایج حاصله از آزمایشهای چسبندگی بولت به سیمان در شرایط فشار جانبی ثابت به کمک سلول تغییریافتة هوک

نویسنده(ها): مهدی موسوی، احمد جعفری، آرش خسروی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران، سال
کلمات کلیدی: چسبندگی سیمان، تست کشش بولت، بولت، سلول هوک، نگهداری.

مطالعات زیادی در زمینه استفاده از بولت به عنوان تقویت کننده فعال در سازه های سنگی و روشهای افزایش ظرفیت باربری آنها صورت گرفته است. در این میان عوامل زیادی هستند که مستقیماً بر روی این ظرفیت باربری تاثیر می گذارند. از جمله مهمترین این عوامل مقدار فشار محصورکننده ای است که بطورجانبی پیرامون بولت تزریق شده اعمال می گردد. ظرفیت باربری بولت با تغییر این فشار میتواند تغییرات فاحشی از خود نشان...


بررسی سایش سنگ به عنوان مبنایی جهت طبقه بندی سنگهای ایران

نویسنده(ها): حسین معماریان، جمال رستمی، حامد معمری اترآباد
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران، سال
کلمات کلیدی: سایندگی سنگ، شاخص سایش سورشار، چالزنی، تونلزنی، طبقه بندی سنگ، فهرست بهای ژئوتکنیک

سایش سنگ را می توان با فرسایش یا کنده شدن ذرات سطحی وسایل و ابزارهای حفاری در اثر تماس و اصطکاک با آن تعریف نمود. از سوی دیگر، سایندگی هر سنگ، به دلیل توانایی آن در فرسایش تجهیزات معدنی و سرمته های چالزنی و تونلسازی، نقش مهمی در برآورد هزینه های مربوطه دارد.تا این تاریخ روشهای متنوعی برای برآورد قابلیت سایندگی سنگها پیشنهاد شده که هیچکدام مقبولیت جهانی نیافته اند.در ایران، سازمان مدیریت...

نمایش نتایج ۲۰۶۵۰۲۶ تا ۲۰۶۵۰۴۰ از میان ۱۲۳۹۰۷۸ نتیجه