استفاده از متر همگرایی سنجی در تعیین پروفیل جابجایی مطلق تونلها

نویسنده(ها): مهدی موسوی، سعید خزائی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران، سال
کلمات کلیدی: مترهمگرائی سنجی، جابجائی مطلق نقاط، خطای معادله ساکورائی

استفاده از متر همگرایی سنج Convergence Tape)) در اندازه گیری تغییر شکل ایجاد شده در تونلها پس از حفر روشی متداول است .در این روش تعدادی پین پیرامون تونل نصب و در زمانهای مختلف فاصله بین این نقاط با دقت 0.01 میلیمتر اندازه گیـــــری می شود. سپس با استفاده از روند تغییر شکلها در مورد پایداری تونل قضاوت صورت می گیرد. معمولا" در این نحو تفسیر، محل دقیق تغییر یافته نقاط اولیه قابل محاسبه نیست...


استفاده از روش تزریق با فشار بالا برای بهسازی خاک در مسائل تونل‌سازی

نویسنده(ها): مسعود هاشمی هفدانی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران، سال
کلمات کلیدی: تونل، بهسازی زمین، تزریق، تزریق با فشار بالا، سرعت چرخش مونیتور، سرعت انتقال مونیتور به بالا، اختلاط درجا، خاک سمنته شده (بتن)

با توجه به شرایط بسیار متنوع زمینهای خاکی مشکل اصلی در چنین زمینهایی پایداری بخش حفاری شده است. در چنین شرایطی لازم است تا خصوصیات زمین بهبود یابد و سپس عملیات حفاری و پیشروی انجام گیرد. یکی از روشهای بهسازی و آماده سازی زمینهای خاکی در تونل‌زنی استفاده از سیستمهای تزریق دوغاب می‌باشد. یکی از این روشها که قابلیت کاربرد آن به نوع زمین وابسته نیست و امروزه به عنوان یک تکنیک کارآمد مدنظر...


ارتباط سرعت امواج لرزه ای با قابلیت انحلال پذیری سنگ

نویسنده(ها): حسن صادقی، فریدون خسروی
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: سرعت امواج، سنگ آهک، انحلال پذیری، ژئوتکنیک، تخلخل

جهت بررسی اثر امواج بر روی پدیده انحلال پذیری، نمونه ها از چهار معدن مختلف در انگلستان جمع آوری گردیده و جمعاً تعداد 2260 آزمایش صورت گرفته است. جهت بررسی آزمایشات فوق نمونه ها در دو سری قبل و بعد از انحلال پذیری مورد آزمایش واقع گردید که نهایتاً یک سری روابط تجربی بدست آمده (مدت زمان آزمایش انحلال پذیری در دستگاه سیرکولاسیون 90 روز به طول انجامیده است). نتایج نشان می دهد که حداقل میزان...


“ RMR,Q” و “RCR,N”پیشنهاد دو رابطه تجربی بین

نویسنده(ها): علیرضا عسگری
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران، سال
کلمات کلیدی: توده‌ی سنگ، فضاهای زیرزمینی، تونل

دو سیستم RMR,Q از پراستفاده ترین سیستم های طبقه بندی توده ی سنگ در فضاهای زیر زمینی هستند . برای ارتباط دادن اعدادی که جداگانه در این دو سیستم به عنوان QوRMR به دست می آیند رابطه های تجربی فراوانی موجود است که هر کدام براساس نمونه های تاریخی متفاوت از تجربه های تونل کاری به دست آمده اند . همچنین است در مورد دو عدد (سیستم ) NوRCR که یک حد واسط برای دو سیستم اصلی اند . این مقاله براساس...


بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصولات و انگیزه های مدیران برای کسب سود

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، دانلود مقاله ساختار رقابتی بازار در ایران

این پژوهش در جستجوي بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصولات و انگیزه هاي مدیران براي سودهاي گزارش شده به وسیله آنها است. به نظر می رسد که رقابت در بازار محصولات داراي اثرهاي متقاضی بر انگیزه هاي مدیریت در خصوص گزارش سود و به نوعی مدیریت سودهاي گزارش شده است. با روشن شدن نتایج این پژوهش می توان داراي دیدگاه گسترده تري نسبت به دانلود مقاله ساختار رقابتی بازار در ایران و اثرهاي آن بر مدیریت...


تاریخچه کاربرد واژه توسعه پایدار

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، دانلود مقاله اقتصاد مقاومتی

مقدمه انسان در جهان معاصر در لحظات بسیار حساسی از حیات خود قرار دارد. با گذشت قرنها از زندگی بشر بر روی کره زمین و ظهور و مبارزه انسانهای فرهیخته بسیاری در طول تاریخ برای برقراری مساوات، عدالت و توسعه، هنوز نابرابری در میان کشورها و در درون کشورها نه تنها از میان نرفته که روزبه روز عمیق تر شده و می شود. فقر و گرسنگی، عدم برخورداری از آموزش و بهداشت و آزادی های مشروع در همه کشورها، در...


بررسی مهم ترین موضوعات در تجارت بین المللی

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، دانلود مقاله بازاریابی خاکستری

برای موفقیت بازاریابی خاکستری، دسترسی آسان به کانالهای توزیع غیرمجاز ضروری است. بازار خاکستری دسترسی به منابع خارجی محصول را فراهم میکند و مشتریان نیز باید به خرده فروشان بازار خاکستری که محصولات را با قیمت کمتر میفروشند، دسترسی داشته باشند. اینترنت فرصت مناسبی برای بازاریابان خاکستری به منظور یافتن محصولات در بازارهای خارجی با قیمت کمتر از بازار داخلی فراهم میکند. همچنین دسترسی تعداد...


اهداف انجام مدلسازی ریاضیاتی

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، دانلود مقاله عملکردکلکتورهای خورشیدی

روند پژوهش دراین مقاله درموردمدلسازی ریاضیاتی چگونگی جذب انرژی تابشی خورشیدی درلایه های کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت وانتقال آن به سیال مرتبط انجام میپذیرد .این مدلسازی طی انجام یکسری مرحل اولیه وتکرارچندین مرحله باداده های بسیاربسیاردقیقتری وکاهش خطادرهرمرحله انجام ودرنتیجه به اعدادی مشابه باآزمایشات تجربی انجام شده که ازقبل میدانیم دست پیدامیکنیم. اهداف انجام مدلسازی ریاضیاتی: الف)هدف...


الگوریتم ژنتیک ابتکاری برای حل مسئله MCP

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، روش هـای بهینـه سـازی ازدحـام ذرات

مثال هاي عددي در این مقاله 9 مثال عددي با تعداد 100، 250، 500، 750، 1000، 1250، 1500، 1750 و 2000 جعبه در نظر گرفته شده است. در تمامی ایـن مثال ها که در مقاله Thapatsuwan و همکاران [1] مطرح شدند، طول جعبه ها به صورت تصادفی در بازه 70 تا 100 سانتی متر، عرض جعبه ها به صورت تصادفی در بازه 50 تا 80 سانتی متر و ارتفاع جعبه ها نیز به صورت تصادفی در بازه 30 تا 60 سـانتی متـر انتخـاب مـی شـوند....


نمونه هایی از کاربرد استاندارد ۹۱۲۹

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، دانلود مقاله معیارهای ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی

کاربرد استاندارد ۹۱۲۹نمونه هایی از کاربرد این استاندارد در زیر آورده شده است. – اعتبارسنجی تمام الزامات تعریف شده شناسایی نیازهای نرم افزار شناسایی اهداف طراحی نرم افزار شناسایی اهداف تست نرم افزار شناسایی ضوابط تضمین کیفیت یکی از فرایندها در چرخه ی حیات توسعه ی نرم افزار، ارزیابی محصول نرم افزاری جهت برآورده نمودن نیازهای کیفیت نرم افزار می باشد. کیفیت محصول نرم افزاری می تواند...


راهبردها و تکنیک های مقابله با فرسایش

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، دانلود مقاله مهمترین عوامل بیابانی شدن

مقدمه  دانلود مقاله مهمترین عوامل بیابانی شدن و از بین رفتن خاك هاي حاصلخیز، کشاورزي غیر اصولی و استفاده بیش از حد و نابجا از زمینها می باشد. در کشور مامدیریت مزارع عموما در سطح پایینی بوده ووو خاك هاي کشاورزي در صورت عدم اتخاذ راهبرد هاي مدیریتی مناسب و کنترل کننده ي هدررفت خاك به تدریج در دراز مدت با کاهش قابل توجه حاصلخیزي مواجه خواهند شد. بنابراین براي داشتن تولیدات کشاورزي...


رفتارهـای بزهکارانـه و انواع واکنش کیفری

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، دانلود مقاله حقوق کیفری

واکنش کیفری در قبال رفتارهـای بزهکارانـه، سـابقهای بـه قـدمت تـاریخ بشـریت دارد. بدینسان، همپای تحولات اجتماعی، اقتصادی و غیره، بزه نیز از لحاظ مفهوم، دامنه، نـوع و کیفیت در سدههای اخیر دچار تغییرات بسیاری شده و واکنش اجتماعی نیز به تناسـب شاهد دگرگونیهای وسیعی بوده است .(1) در ادوار گذشته، ضمانت اجراهای کیفری، غالباً در قالـب مجازاتهـای ترهیبـی و ترذیلـی اعمال میگردید. در این دوره،...


بررسی ملاکهایی توجیه یک طرح، اقتصادی

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، سایت مقاله

مقدمهامروزه ارزیابی اولیه تمامی طرحها، براساس دو معیار اصلی انجام می شود. اولین ملاک برای توجیه یک طرح، اقتصادی بودن آن است که به طور قطع پیامدهای اجتماعی و فرهنگی را نیز مد نظر قرار می دهد. اما دومین معیاری که در اواخر قرن بیستم به عنوان ضرورت اساسی جهت انتخاب و اجرای طرح ها پذیرفته شده، حفظ و حراست اکولوژی ناحیه طرح است. براساس این دو معیار، حد پذیرش طرح برپایه توسعه پایدار قرار می...


سنسورهای الکتریکی و الکترومغناطیسی

نویسنده(ها): دانش رسان
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، سایت مقاله

در سیستم های مختلف اندازه گیری از مدارهای الکتریکی برای تعیین میزان رسانایی و یا ذخیره انرژی الکتریکی استفاده می گردد. اگر خاک به عنوان یک رسانه فرض شود، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن می تواند بر رفتار مدار و بنابراین اندازه گیری پارامترهای الکتریکی تاثیر گذارد. واکنش سریع، هزینه کم و دوام بالا، باعث شده سنسورهای الکترومغناطیسی و الکتریکی بیشترین روش قابل دسترسی برای تهیه نقشه خاک حین...


شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی دولتی

نویسنده(ها): دانش رسان
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، سایت مقاله

همانطور که در بند ششم ویژگیهای سازمانهای بینالمللی بیان شده است یکی از مهمترین خصوصیات سازمانهای بینالمللی، دارا بودن شخصیت حقوقی می باشد. شخصیت حقوقی از مفاهیم اعتباری است که بر اساس نیازها و ضرورتهای خاصی پیدا شده و همراه با تحول این نیازها، تحول و توسعه یافته است. در تعریف شخصیت حقوقی آمده است که، صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برای موضوعات غیرانسانی و شخص حقوقی موضوع و موجود غیرحقیقی...

نمایش نتایج ۲۰۶۵۰۵۱ تا ۲۰۶۵۰۶۵ از میان ۱۲۳۹۰۶۸ نتیجه